Byla e2-1792-790/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. e2-4731-653/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „HSC Baltic“ ieškinį atsakovei Koncertinei įstaigai Lietuvos nacionalinei filharmonijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „HSC Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Koncertinei įstaigai Lietuvos nacionalinei filharmonijai, prašydama panaikinti atsakovės sprendimą, priimtą 2018 m. rugpjūčio 24 d., kuriuo buvo atmestas ieškovės pasiūlymas, kaip nepagrįstą ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad atsakovė neteisėtai ginčijamu sprendimu atmetė ieškovės pasiūlymą, pateiktą atsakovės vykdomame konkurse „Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kultūros paskirties pastato (7.10.), ( - ), Didžiosios salės tvarkybos darbų ir remonto darbų pirkimas“ pirkimo Nr. 386093 (toliau – ir pirkimas) tik dėl to, kad ieškovė nepateikė kartu su pasiūlymu statybos proceso metu rengiamų techninio pobūdžio dokumentų, nors pirkimo dokumentai net nenumatė pareigos pirkimo dalyviams tokius dokumentus pateikti kartu su pasiūlymais.

103.

11Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti sutarties pirkime iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, o jei tokia sutartis sudaryta, sustabdyti jos vykdymą, iki kol įsiteisės teismo sprendimas. Prašymą grindė tuo, kad ieškinio preliminarų pagrįstumą patvirtina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdis, su ieškiniu pateiktų įrodymų reikšmingumas. Grėsmę galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui grindė aplinkybe, kad sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes bus sudaryta pirkimo sutartis su kitu tiekėju. Pirkimo procedūrų stabdymas ir įpareigojimas atsakovei nesudaryti pirkimo sutarties su laimėtoju yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jos teisių ir teisėtų interesų gynybą. Tenkinus ieškinio reikalavimus ir panaikinus atsakovės ginčijamą sprendimą, bylos šalys būtų sugrąžintos į prieš pažeidimą buvusią padėtį – ieškovė turėtų realią galimybę toliau tęsti dalyvavimą pirkime ir jį laimėti. Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. rugsėjo 10 d. buvo atplėšti pirkimo dalyvių pasiūlymų vokai, paskelbus laimėtoją ir su juo sudarius sutartį, būtų apsunkinta ieškovės grąžinimo į prieš tai buvusią pirkimo padėtį galimybė. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrins viešąjį interesą ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principų įgyvendinimą. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesąlygos didesnių neigiamų pasekmių, nei atsirasiančios netaikius teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių, kadangi nėra jokio skubaus poreikio įsigyti Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiosios salės tvarkybos ir remonto darbus. Šie darbai bus atliekami 2019 m. sausio – rugpjūčio mėn., ir turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Šiuo metu salė yra funkcionali, nes iki 2018 m. gruodžio 31 d. joje yra suplanuoti renginiai. Be to, pirkimas vykdomas ne pirmą kartą.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir sustabdė „Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kultūros paskirties pastato (7.10.), ( - ), Didžiosios salės tvarkybos darbų ir remonto darbų pirkimas“ pirkimo Nr. 386093 procedūras; įpareigojo atsakovę Koncertinę įstaigą Lietuvos nacionalinę filharmoniją nesudaryti sutarties pirkime iki šis ginčas bus galutinai išspręstas, o jei tokia sutartis sudaryta, sustabdyti jos vykdymą, iki šis ginčas bus išspręstas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

165.

17Teismas sprendė, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo preliminariai vertinti ieškinio kaip akivaizdžiai nepagrįsto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje.

186.

19Teismas darė išvadą, kad nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūrų būtų susilpnintas ieškovės pažeistų teisių gynybos mechanizmas, t. y. galimai palankaus jai teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas ir sukeltų papildomų laiko ir finansinių sąnaudų visoms bylos šalims. Teismas šiuo atveju teikė prioritetą viešojo pirkimo skaidrumui ir racionaliam pirkimui skirtų lėšų panaudojimui, kadangi viešojo pirkimo objektas yra didelės vertės ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti padaryta žala. Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių pagrįstai spręsti, jog šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viršytų jų teikimą naudą. Viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Priešingu atveju, nestabdant pirkimo procedūrų, viešojo pirkimo sutartis būtų sudaryta su tiekėju, galimai neteisėtai atlikus viešojo pirkimo procedūras, tad priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą ir panaikinus atsakovės sprendimus turėtų būti sprendžiami restitucijos klausimai. Taip iš esmės būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas.

207.

21Teismas pažymėjo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kartu būtų užtikrinta, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalis), o tuo pačiu ir visuomenės viešojo intereso, kad viešajame pirkime lėšos būtų naudojamos ekonomiškai.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

248.

25Atskirajame skunde atsakovė Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

268.1.

27Ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) nepagrįstas, kadangi ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, nes neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nustačius pareigą kartu su pasiūlymu pateikti tam tikrus dokumentus, tiekėjai privalo juos pateikti su teikiamu pasiūlymu, tačiau ieškovė šios pareigos tinkamai neįvykdė, todėl atsakovės ginčijamas sprendimas nepažeidžia imperatyviųjų viešųjų pirkimų principų ar normų.

288.2.

29Ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proceso šalių interesų pusiausvyrą, viešąjį interesą, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, o prašomų pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą:

308.2.1.

31Ieškovė klaidingai teigia, kad nėra skubos įvykdyti pirkimo procedūras ir pradėti vykdyti pirkimo sutartį, nes pirkimo darbai yra finansuojami iš bendram projektui skirtų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų. Visos šio projekto veiklos turi būti įvykdytos iki 2020 m. sausio 31 d. Šiuo atveju nuo ginčo pirkimo objekto įgyvendinimo tiesiogiai priklauso ir kitų viešųjų pirkimų objektų įsigijimas. Laiku nespėjus įgyvendinti visų projekto veiklų gali būti prarastas finansavimas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus neįmanoma atlikti pirkimo darbų iki 2019 m. rugsėjo 30 d., kadangi laimėjęs rangovas privalės ne tik atlikti tvarkybos darbus, tačiau ir parengti projektinius pasiūlymus, kurie turės būti skelbiami viešai, jiems turės būti gautas savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas, specialiosios projektavimo sąlygos ir tik tuomet bus galimybė pradėti rengti tvarkybos darbų projektą. Negana to, specialieji paveldosaugos reikalavimai tvarkomiesiems statybos darbams ir statybos leidžiantys dokumentai juos atlikti bei leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išduodami tik atlikus specialiąją paveldosaugos ir bendrąją ekspertizes. Atsižvelgiant į pirkimo objekto mastą ir į privalomas atlikti procedūras iki tvarkybos darbų pradžios, taikius laikinąsias apsaugos priemones bus neįmanoma parengti tvarkybos darbų projekto, atlikti darbus ir juos užbaigti per numatytą laikotarpį. Atkreipė dėmesį, kad pati ieškovė pirkimo objekto įgyvendinimo terminą pasiūlė 11 mėn., iš kurių vien tik 4 mėn. skirti projektavimui.

328.2.2.

33Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės daro žalą ne tik atsakovei, bet ir visai visuomenei, pažeidžia viešąjį interesą, nes atsakovė yra didžiausia šalies koncertinė įstaiga, puoselėjanti muzikinę kultūrą, meną, organizuojanti Lietuvos atlikėjų gastroles ir užsienio atlikėjų pasirodymus Lietuvoje ir kt., todėl užtikrina viešąjį interesą. Tačiau šiuo metu Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžioji salė nėra tinkama vykdyti numatytą veiklą. Atsakovė negali užtikrinti geros teikiamų paslaugų kokybės, Didžioji salė neatitinka ne tik estetinių, reprezentacinių ir komforto, bet ir būtinųjų eksploatacinių reikalavimų. Neapibrėžtam laikui užsitęsęs pirkimo objekto įsigijimas ne tik atimtų galimybę iš visuomenės turėti kokybiškas koncertų sales, bet ir sugriautų net ir kelių sezonų atsakovės planus, taip sukeltų neproporcingai didelius finansinius nuostolius, sutrikdytų atsakovės veiklos planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą.

348.2.3.

35Laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Ieškovė savo pažeistas teises galėtų apginti kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, reiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo ir pan., tačiau priešingu atveju, būtų padaryta neatlyginamai didesnė žala tiek atsakovei, tiek visuomenei.

368.2.4.

37Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad egzistuoja reali grėsmė ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

389.

39Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „HSC Baltic“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

409.1.

41Apeliantė nepaneigė ieškovės ieškinio preliminaraus pagrįstumo:

429.1.1.

43Apeliantė remiasi neaktualia teismų praktika jos nesiedama su faktine ginčo situacija.

449.1.2.

45Pirkimo dokumentų sisteminė analizė leidžia pagrįstai spręsti, kad pirkimo dokumentų priede Nr. 3 – Užsakovų reikalavimų dokumente – pateikti reikalavimai yra skirti apibrėžti pirkimo objektą ir sutarties vykdymo reikalavimus, tačiau nenustato ieškovės neva nepateiktų dokumentų pateikimo pasiūlymų teikimo metu. Šie dokumentai yra įprastiniai statybos metu rengiami dokumentai. Be to, pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyta objektyvi ir konkreti reikalaujamų pateikti ir ieškovės nepateiktų dokumentų atitikties vertinimo tvarka.

469.2.

47Apeliantė neįrodė skubaus ir neatidėliotino poreikio įsigyti Didžiosios salės tvarkybos ir remonto darbus:

489.2.1.

49Perkami darbai turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d., jie bus atliekami 2019 m. sausio – rugpjūčio mėn.

509.2.2.

51Šiuo metu Didžioji salė yra funkcionali.

529.2.3.

53Aplinkybė, kad ES struktūrinių fondų lėšos turi būti panaudotos iki 2020 m. sausio 31 d., priešingai nei nurodo apeliantė, patvirtina, kad esant tokiam ilgam terminui nėra skubos užbaigti pirkimo procedūras nelaukiant teisminio ginčo baigties. Be to, apeliantė neįrodė, kad ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų pirkimui, panaudojimo terminas negali būti pratęstas. Nors vykdytinų pirkimo darbų apimtis nėra maža, tačiau tai savaime neįrodo, kad darbų nebus įmanoma užbaigti iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

549.3.

55Apeliantė neįrodė, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia visuomenės (viešąjį) interesą pirkimo objektu:

569.3.1.

57Neabejotina, kad apeliantės vykdoma veikla yra susijusi su viešuoju interesu, tačiau tai savaime nesuteikia teisėto pagrindo vykdyti pirkimo procedūras nesilaikant VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų, neužtikrinant sąžiningos tiekėjų konkurencijos.

589.3.2.

59Apeliantė neįrodė, kad bus sutrikdyta jos veikla. Apeliantė nėra vienintelė filharmonijos įstaiga Lietuvoje, todėl esant poreikiui, vėluojant darbams, galėtų būti svarstoma tam tikras koncertines veiklas perkelti į Kauno valstybinę filharmoniją.

609.4.

61Apeliantė nepagrįstai nurodė, kad ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas tariamai nepasunkėtų, kadangi turėtų būti sprendžiama dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo. Patirtos žalos įrodinėjimas taip pat apsunkintų ieškovės pažeistų teisių pirkime gynybą.

62Teismas

konstatuoja:

63IV.

64Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6510.

66Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

6711.

68CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

6912.

70CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

7113.

72Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (liet. preliminarų) vertinimą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas.

7314.

74Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo preliminariai vertinti ieškinio kaip akivaizdžiai nepagrįsto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje.

7515.

76Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017).

7716.

78Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme civilinė byla pagal ieškovės ieškinį yra išnagrinėta, 2018 m. lapkričio 15 d. teismo sprendimu ieškinio reikalavimas dėl atsakovės Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos pirkime Nr. 386093 priimto sprendimo atmesti ieškovės UAB „HSC Baltic“ pasiūlymą panaikinimo nebuvo patenkintas. Šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tai suteikia pakankamą pagrindą preliminariai konstatuoti esant ieškovės ieškinio reikalavimų tikėtinam nepagrįstumui.

7917.

80Pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones nurodęs, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas ir sukeltų papildomų laiko ir finansinių sąnaudų visoms bylos šalims, taip pat, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai šalys patirtų nuostolių, atsižvelgęs į aplinkybę, kad pirkimo objektas yra didelės vertės. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentais, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia proceso šalių interesų pusiausvyrą, viešąjį interesą, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, o jų neigiamos pasekmės viršija teikiamą naudą.

8118.

82Apeliantės pateikti įrodymai ir argumentai patvirtina, kad atsakovė dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų gali prarasti šiam pirkimui skirtą finansavimą iš ES struktūrinių fondų lėšų. Byloje yra pateikta Centrinės projektų valdymo agentūros ir atsakovės 2017 m. birželio 27 d. sudaryta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0010 „Lietuvos nacionalinės filharmonijos modernizavimas“ sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0010/Ū-48 ir jos priedai (toliau – ir Sutartis). Iš šios Sutarties matyti, kad Didžiosios salės tvarkybos ir remonto darbams skirta 1 465 429,87 Eur. Tačiau šios lėšos bus išmokėtos tik su sąlyga, kad visos projekto veiklos bus įvykdytos per laikotarpį nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, kurių datos nurodytos Sutarties 1 priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose (Sutarties 4.1 punktas). Šiuo atveju visos projektinės veiklos turi būti įgyvendintos iki 2020 m. sausio 31 d., o ginčo pirkimo darbai turi būti atlikti iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Iš Sutarties matyti, kad pirkimo objektu esantys darbai sudaro pusę projektinių veiklų ir nuo jų įgyvendinimo priklauso ir dalies kitų veiklų įgyvendinimas, kaip antai, Didžiosios salės apšvietimo sistemos instaliavimas, montavimas, ar naujų kėdžių įsigijimas ir įrengimas, kurių atlikimas galimas tik po pagrindinių Didžiosios salės remonto darbų įgyvendinimo (pvz., naujų grindų įrengimo).

8319.

84Šiuo atveju ieškovės argumentai, kad darbai bus atliekami tik 2019 m. sausio – rugpjūčio mėn., o šiuo metu Didžioji salė yra funkcionali, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bylos išnagrinėjimo metu neturės jokios įtakos šiam terminui, apeliacinės instancijos teismo vertinimu yra nepagrįsti. Pirkimo objektą sudaro ne tik remonto darbai, tačiau ir šiems darbams atlikti privalomos projektinės dokumentacijos rengimas, jos derinimas su kompetentingomis valstybės (savivaldybės) institucijomis. Iš apeliantės pateiktų įrodymų ir argumentų matyti, kad tiek pirkimo darbų apimtis, tiek jų atlikimui būtinos laiko sąnaudos yra didelės, o jų atlikimui yra likę mažiau nei vieneri metai. Be to, apeliantė išsamiai pagrindė, kad dėl užsitęsusių Sutarties įgyvendinimo terminų kyla reali rizika ir jos veiklos planavimui, organizavimui ir įgyvendinimui. Atsižvelgus į šias aplinkybes, spręstina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju neatitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principų, kadangi iškyla grėsmė paties projekto įgyvendinimo galimybei ir tinkamam atsakovės veiklos organizavimui. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aptartas neigiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes kartu su aplinkybe, kad byloje priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas kelia pagrįstų abejonių dėl ieškovei palankaus sprendimo priėmimo, sprendžia, kad šiuo metu nėra visų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų.

8520.

86Dėl išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos nutartį ir klausimą išsprendžia iš esmės – ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

87Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

88Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

89Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „HSC Baltic“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „HSC Baltic“... 8. 2.... 9. Nurodė, kad atsakovė neteisėtai ginčijamu sprendimu atmetė ieškovės... 10. 3.... 11. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartimi ieškovės... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo... 18. 6.... 19. Teismas darė išvadą, kad nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso... 20. 7.... 21. Teismas pažymėjo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kartu būtų... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 8.... 25. Atskirajame skunde atsakovė Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė... 26. 8.1.... 27. Ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) nepagrįstas, kadangi... 28. 8.2.... 29. Ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia... 30. 8.2.1.... 31. Ieškovė klaidingai teigia, kad nėra skubos įvykdyti pirkimo procedūras ir... 32. 8.2.2.... 33. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės daro žalą ne tik atsakovei,... 34. 8.2.3.... 35. Laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą... 36. 8.2.4.... 37. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad... 38. 9.... 39. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „HSC Baltic“ prašo... 40. 9.1.... 41. Apeliantė nepaneigė ieškovės ieškinio preliminaraus pagrįstumo:... 42. 9.1.1.... 43. Apeliantė remiasi neaktualia teismų praktika jos nesiedama su faktine ginčo... 44. 9.1.2.... 45. Pirkimo dokumentų sisteminė analizė leidžia pagrįstai spręsti, kad... 46. 9.2.... 47. Apeliantė neįrodė skubaus ir neatidėliotino poreikio įsigyti Didžiosios... 48. 9.2.1.... 49. Perkami darbai turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d.,... 50. 9.2.2.... 51. Šiuo metu Didžioji salė yra funkcionali.... 52. 9.2.3.... 53. Aplinkybė, kad ES struktūrinių fondų lėšos turi būti panaudotos iki 2020... 54. 9.3.... 55. Apeliantė neįrodė, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia... 56. 9.3.1.... 57. Neabejotina, kad apeliantės vykdoma veikla yra susijusi su viešuoju interesu,... 58. 9.3.2.... 59. Apeliantė neįrodė, kad bus sutrikdyta jos veikla. Apeliantė nėra... 60. 9.4.... 61. Apeliantė nepagrįstai nurodė, kad ieškinio patenkinimo atveju teismo... 62. Teismas... 63. IV.... 64. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 65. 10.... 66. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 67. 11.... 68. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 69. 12.... 70. CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą... 71. 13.... 72. Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 73. 14.... 74. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškinyje... 75. 15.... 76. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui... 77. 16.... 78. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, kad... 79. 17.... 80. Pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones nurodęs,... 81. 18.... 82. Apeliantės pateikti įrodymai ir argumentai patvirtina, kad atsakovė dėl... 83. 19.... 84. Šiuo atveju ieškovės argumentai, kad darbai bus atliekami tik 2019 m. sausio... 85. 20.... 86. Dėl išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas panaikina... 87. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 88. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį, kuria taikytos... 89. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „HSC Baltic“ prašymo dėl...