Byla e2A-424-370/2018
Dėl skolos pagal sutartį priteisimo ir atsakovės priešieškinį (trečiasis asmuo – R. R.)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rugijos“ konsultacinės agentūros (šiuo metu – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Rugijos“ konsultacinė agentūra) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-525-232/2017 pagal ieškovės N. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rugijos“ konsultacinei agentūrai dėl skolos pagal sutartį priteisimo ir atsakovės priešieškinį (trečiasis asmuo – R. R.)

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė N. M. teismo prašė iš atsakovės UAB „Rugijos“ konsultacinės agentūros priteisti 210 814,41 Eur dydžio skolą, 5 proc. dydžio procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad Vilniaus miesto 28-ajame notarų biure 2011-10-12 buvo patvirtinta Z. R. ir atsakovės UAB „Rugijos“ konsultacinės agentūros sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, kuria Z. R. atsakovei pardavė 9279/16279 dalis žemės sklypo, esančio ( - ). Pagal šios pirkimo–pardavimo sutarties 4.1. punktą Z. R. iki sutarties pasirašymo dienos buvo sumokėta 200 000 Lt; likusią žemės sklypo dalies kainos dalį (727 900 Lt arba 210 814,41 Eur) atsakovė įsipareigojo sumokėti iki 2013-12-31, tačiau šios pareigos neįvykdė, t. y. likusios pinigų sumos nesumokėjo. Tai patvirtina išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, kuriame tebėra įregistruotas draudimas dėl atsakovės įsigytos 9279/16279 dalies ginčo žemės sklypo, taip pat įrašas apie atsakovės įsiskolinimą už turtą.

93.

10Ieškovė paaiškino, kad Z. R. 2015-06-11 mirė, palikimą po jos mirties priėmė D. D. ir N. M.. 2015-10-14 Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro pavedimu antstolio M. D. sudarytame paveldimo turto apyrašo 7 punkte nurodyta, kad pagal ginčo sutartį mirusiajai Z. R. priklausė reikalavimo teisė į nesumokėtą už sklypo dalį pinigų sumą (210 814,41 Eur). 2015-12-21 notarine dovanojimo sutartimi D. D. savo paveldėjimo teises padovanojo N. M..

114.

12Atsakovė UAB „Rugijos“ konsultacinė agentūra atsiliepime prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

135.

14Atsakovė nurodė, kad pirkimo–pardavimo sutartimi su Z. R. sutarė, jog iki sutarties sudarymo atsakovė sumokės 200 000 Lt (ši suma iš esmės atitinka rinkos kainą), rengs detaliuosius planus, atliks projektavimo, statybos darbus, atidalys sklypus ir tik tada sumokės Z. R. 727 900 Lt. Tai, kad sumokėta suma iš esmės atitinka žemės sklypo dalies rinkos vertę (197 900 Lt), buvo nustatyta 2011-09-13 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo atliktu duomenų sandoriui patikslinimu.

156.

16Atsakovė paaiškino, kad žemės sklypą įsigijo siekdama vystyti jame investicinį projektą, atlikti projektavimo darbus, parengti detalųjį planą, statyti statinius, atidalyti žemės sklypą į atskirus vienetus bei juos realizuoti. Dėl šios priežasties į pirkimo–pardavimo sutartį buvo įtraukta ir papildoma suma – 727 900 Lt, kurios sumokėjimas buvo atidėtas daugiau nei dvejiems metams (iki 2013-12-31).

177.

18Pasirašius sutartį atsirado nenumatytų kliūčių – pablogėjo Z. R. sveikata, ji ilgą laiką gulėjo ligoninėje, o atsakovei nebuvo žinoma jos buvimo vieta. Taigi, atsakovė negalėjo įvykdyti prievolės dėl Z. R. sveikatos būklės, t. y. aplinkybės, už kurią nė viena šalis neatsako. Tuo atveju, jei atsakovė būtų turėjusi galimybę vystyti savo investicinį projektą (jai buvo būtini Z. R. sutikimai (parašai)), ji būtų įvykdžiusi prievolę (investicinį projektą) ir sumokėjusi likusią sutartą sumą.

198.

20Atsakovė UAB „Rugijos“ konsultacinė agentūra priešieškinyje teismo prašė ją atleisti nuo prievolės sumokėti 210 814,41 Eur (727 900 Lt) pagal pirkimo–pardavimo sutartį vykdymo. Tuo atveju, jei teismas netenkintų reikalavimo, atsakovė prašė pakeisti sutarties 3.1. punktą taip: „Pardavėjas turtą parduoda Pirkėjui už 200 000 (du šimtai tūkstančių) Lt (toliau Sutartyje – Turto kaina). Į Turto kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, mokėtini pagal šią Sutartį“; panaikinti sutarties 4.1.2. punktą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

219.

22Atsakovė priešieškinyje nurodė tas pačias aplinkybes, kurios buvo nurodytos atsiliepime į ieškovės ieškinį, papildomai pažymėdama, kad tai, jog likusi suma pagal pirkimo–pardavimo sutartį turėjo būti mokama tik atsakovei įgyvendinus investicinį projektą, patvirtina ir aplinkybė, kad pati Z. R. (ar veikdama per faktinę globėją) po 2013-12-31 nė karto nesikreipė į atsakovę ir (ar) teismą su reikalavimu sumokėti likusią 727 900 Lt sumą.

2310.

24Atsakovė taip pat paaiškino, kad be Z. R. atsakovė neturėjo galimybės net pradėti darbų, nes tiek projektavimo, statybos darbams, tiek detaliojo plano suderinimui yra būtinas sklypo bendraturčių sutikimas, kurio atsakovė gauti negalėjo. Z. R. mirus, atsakovės vadovas bandė tartis su ieškove, siūlė sudaryti galimybę atsakovei atlikti darbus ir iš gauto pelno sumokėti likusią dalį, tačiau ieškovė kategoriškai atsisakė suteikti tokią galimybę ir ėmė reikalauti sumokėti likusią kainos dalį, nepaisant to, kad ji akivaizdžiai neatitinka realios turto kainos.

2511.

26Atsakovė pažymėjo, kad pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu nebuvo galima protingai numanyti ir (ar) kontroliuoti aplinkybių, susijusių su Z. R. sveikata, atsakovė tokios rizikos neprisiėmė. Be to, ji nebuvo informuota apie Z. R. sveikatos būklės pablogėjimą ir jos perkėlimą į ligoninę, gyvenamosios vietos pasikeitimą, su atsakove nebuvo bendradarbiaujama vykdant susitarimus. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Z. R. pažeidė savo prievolę, dėl to atsakovė negali būti laikoma pažeidusia sutartį.

2712.

28Ieškovė N. M. atsiliepime į priešieškinį teismo prašė jį atmesti.

2913.

30Ieškovė nurodė, kad atsakovė perkamą žemės sklypo dalį perėmė sutarties pasirašymo dieną, su visais žemės naudojimo apribojimais buvo susipažinusi, išnagrinėjo visas galimybes keisti turto paskirtį. Pardavėja atskleidė visas turto savybes ir davė savo išankstinį sutikimą pirkėjai turte projektuoti, statyti ir savo vardu registruoti statinius, atlikti detalųjį planavimą, organizuoti savo ūkinę veiklą ir kt. Tokiu būdu pirkėjai (atsakovei) buvo sudarytos visos sąlygos parduotame žemės sklype atlikti visus veiksmus. Pardavėja negali būti atsakinga už pirkėjos ūkinę verslo riziką, kurią ji pati prisiėmė.

3114.

32Ieškovės teigimu, iš sklypo pardavimo kainos akivaizdu, kad pirkėja su perkamu sklypu siejo dideles verslo perspektyvas, kurios nepasiteisino išimtinai dėl jos pačios kaltės. Nurodė, kad kartu su priešieškiniu atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog verslo organizavimas nusipirktame žemės sklype nepavyko išimtinai dėl pardavėjos ar jos įpėdinių kaltės, taip pat, kad tikėtinai pasunkėjus sutarties įvykdymui, atsakovė derėjosi (bandė derėtis) su pardavėja ar kad būtų į ją kreipusis dėl sutarties sąlygų pakeitimo.

33II.

34Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3515.

36Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimu: 1) ieškinį tenkino – iš atsakovės UAB „Rugijos“ konsultacinės agentūros ieškovei N. M. priteisė 210 814,41 Eur dydžio skolą, 5 proc. dydžio metininių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 224,66 Eur bylinėjimosi išlaidų; 2) atsakovės UAB „Rugijos“ konsultacinės agentūros priešieškinį atmetė; 3) iš atsakovės valstybei priteisė 1 224,66 Eur žyminio mokesčio.

3716.

38Teismas nustatė, kad pirkimo–pardavimo sutarties 3.1. punkte atsakovė, kaip pirkėja, ir Z. R., kaip pardavėja, susitarė sklypo dalį parduoti už 927 000 Lt kainą, kuri turėjo būti sumokėta sutarties 4.1–4.3 punktuose nustatyta tvarka. Sutarties 4.1.1 punkte įtvirtinta, kad iki sutarties pasirašymo dienos pardavėjai Z. R. buvo sumokėta 200 000 Lt dydžio kainos dalis; likusią kainos dalį – 727 900 Lt, remiantis sutarties 4.1.2 punktu, atsakovė įsipareigojo sumokėti iki 2013-12-31 (imtinai). Teismas pažymėjo, kad ginčo tarp šalių, jog minėta sutartos kainos dalis liko nesumokėta nėra, tačiau šalys nesutaria dėl atsiskaitymo pagal nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį tvarkos ir sutarties sąlygų aiškinimo.

3917.

40Teismas kritiškai vertino atsakovės argumentą neva su Z. R. buvo susitarta dėl likusios sutarties kainos dalies sumokėjimo tik po nekilnojamojo turto išvystymo plano įgyvendinimo, nustatęs, kad toks susitarimas neatsispindi minėtos sutarties sąlygose. Teismas pažymėjo, kad sutarties 3.1 punkte aiškiai aptarta parduodamos sklypo dalies kaina, o sutarties 4.1 punkte –aiškiai nustatyta atsiskaitymo pagal sutartį tvarka nurodant, jog 200 000 Lt dydžio kainos dalis yra sumokėta prieš pasirašant sutartį, o likusi dalis turi būti sumokėta iki konkrečios datos – 2013-12-31 Lt. Be to, teismo vertinimu, joks protingas ir apdairus asmuo nesutiktų su sąlyga, kad jo parduodamo ir vystymo prasme perspektyvaus nekilnojamojo turto kainos sumokėjimas priklausytų nuo pirkėjo veiksmų vystant projektą efektyvumo.

4118.

42Teismas teisiškai reikšminga aplinkybe laikė ir sutarties 8.2.11 punkte įtvirtintą sąlygą, iš kurios turinio nustatė, kad atsakovė pardavėjai buvo atskleidusi savo tikslus nupirktą idealiąją sklypo dalį padalyti į atskirus sklypus individualių namų statybai ir, išvysčius projektą, parduoti, o pardavėja Z. R. šiame sutarties punkte buvo davusi išankstinį savo, kaip sklypo bendraturtės, sutikimą atsakovės veiksmams, kuriems vystant nekilnojamojo turto projektą ateityje būtų reikalingas jos sutikimas. Teismas atkreipė dėmesį, kad šio punkto nuostatos taip pat nekeitė sutartyje numatytos atsiskaitymo už perkamą sklypo dalį tvarkos ir terminų.

4319.

44Teismas, atsižvelgęs į bylos aplinkybes, konstatavo, kad atsakovė pažeidė CK 6.256 straipsnio 1 dalies, CK 6.38, 6.59, 6.200 straipsnių nuostatas, nes per sutartyje nustatytus terminus likusios žemės sklypo kainos (210 814,41 Eur (727 900 Lt)) nesumokėjo, t. y. nevykdė sutarties, todėl sprendė esant pagrindui iš jos ieškovei priteisti 210 814,41 Eur dydžio skolą kartu su procesinėmis palūkanomis.

4520.

46Teismas, atmesdamas priešieškinio reikalavimus, grindžiamus CK 6.204 straipsnio pagrindu, pažymėjo, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, išskyrus jos pačios paaiškinimus, kad buvo kreipusis į Z. R. su kokiais nors prašymais dėl leidimo atlikti kokius nors veiksmus, susijusius su įsigyto sklypo išvystymu, ar kad kreipėsi į atitinkamas institucijas dėl tokių veiksmų atlikimo ir kad šios institucijos reikalavo papildomų Z. R. sutikimų (leidimų), nepaisant to, kad pirkimo–pardavimo sutarties 8.2.11 punkte tokie sutikimai yra aptarti. Į bylą nepateikti ir duomenys, patvirtinantys atsakovės kreipimąsi į teismą, siekiant atlikti veiksmus be bendraturtės Z. R. sutikimo, nors tokią galimybę atsakovė turėjo.

4721.

48Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad sklypo kaina buvo šalių sulygta atsižvelgiant į sklypo išvystymo perspektyvas, kurias atsakovė, būdama verslininkė, prisiėmė kaip savo veikos riziką, juolab kad sutarties 8.1.6 punkte ji patvirtino, kad išsamiai ir profesionaliai išnagrinėjo visas galimybes pakeisti esamą turto paskirtį ir (ar) naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo pobūdį, kita paskirtimi ir (ar) naudojimo pobūdžiu ir prisiima visą riziką už verslo galimybes turte ribojančias sąlygas keičiant perkamo turto paskirtį ir (ar) pobūdį.

49III.

50Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5122.

52Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Rugijos“ konsultacinė agentūra teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimą ir ieškinį atmesti, o priešieškinio reikalavimus tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5323.

54Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

5523.1.

56Pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą byloje nustatyti objektyvią tiesą, taip pat apribojo atsakovės teisę į gynybą atsisakydamas tenkinti atsiliepime į ieškinį nurodytus procesinius prašymus, kuriais atsakovė ketino remtis atsikirsdama į ieškinio reikalavimus bei grįsdama priešieškinį. Pažymėtina, kad atsakovei nėra žinomas prašytų išreikalauti dokumentų turinys, pvz., nėra žinomi dokumentai, susiję su Z. R. palikimo priėmimo aplinkybėmis, 2015-12-21 paveldėjimo teisių dovanojimu, taip pat aplinkybės, susijusios su Z. R. sveikatos būkle po 2011-10-12 pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, jos gyvenamąja vieta ir t. t. Tai lėmė, kad atsakovė neturėjo galimybės įgyvendinti savo teisų ginantis nuo pareikšto ieškinio, pvz., ginčijant ieškovės reikalavimo teisę tuo atveju, jei susipažinus su paveldėjimo dokumentais, toks poreikis būtų.

5723.2.

58Atsakovės teisė į gynybą apribota ir atsisakant tenkinti prašymą liudytoja apklausti D. D., kuri taip pat buvo Z. R. turto paveldėtoja ir galėjo paliudyti jai žinomas aplinkybės, susijusias su Z. R. liga, jos gyvenamąja vieta, taip apie santykius su atsakove ir kt.

5923.3.

60Operatyvumo principas (teismas atsakovės procesinių prašymų netenkino nurodęs, kad jie galėjo būti pateikti anksčiau) neturi paneigti teismo pareigos visapusiškai ir išsamiai išnagrinėti bylą.

6123.4.

62Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi tik pažodiniu sutarties aiškinimu, nesigilino į tikrąją sutarties šalių valią ir susiklosčiusius santykius. Atsakovė žemės sklypą įsigijo siekiant vystyti jame investicinį projektą, atlikti projektavimo darbus, parengti detalųjį planą, statyti statinius, atidalyti žemės sklypą į atskirus vienetus bei juos realizuoti (sutarties 8.2.11 p.), dėl to į pirkimo–pardavimo sutartį buvo įtraukta ir papildoma suma – 727 900 Lt, kurios sumokėjimas buvo atidėtas daugiau nei dvejiems metams, t. y. iki 2013-12-31, ir buvo siejamas su investicinio projekto įgyvendinimu. Šias aplinkybes paliudijo trečiasis asmuo – atsakovės direktorius, kuris buvo tiesioginis teisinių santykių su Z. R. dalyvis. Be to, pačioje sutartyje taip pat yra nuoroda į projektavimo darbus, detaliojo plano parengimą, statinių statybą ir registravimą, žemės sklypo atidalijimą į atskirus vienetus (sutarties 8.2.11 p.), o tai patvirtina atsakovės ir trečiojo asmens teiginius apie ketinimus įsigytame sklype vystyti nekilnojamojo turto investicinį projektą.

6323.5.

64Teismas nevertino ypatingai svarbios bylai aplinkybės, kad Z. R. po 2011-10-12 pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo susirgo ir buvo perkelta į ligoninę, vėliau – pas ieškovę ir dėl šios priežasties atsakovei tapo nebeįmanoma įgyvendinti investicinį projektą, kadangi nebuvo žinoma vienos iš sklypo bendraturčių – Z. R. –buvimo (gyvenamoji) vieta. Pirkimo–pardavimo sutarties 8.2.11 punktas nors ir suteikė teisę atsakovei iki galo neatsiskaičius su pirkėja atlikti projektavimo ir kitus darbus, tačiau tai nepanaikino Z. R., kaip bendraturtės teisių ir pareigų, t. y. atsakovei neišnyko pareiga atliekant darbus juos derinti su sklypo bendraturčiais ir (ar) besiribojančių sklypų savininkais.

6523.6.

66Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad atsakovė, kaip verslininkė, privalėjo išsamiai išnagrinėti esamą turto padėtį ir visas galimybes keisti turto paskirtį ir prisiimti kylančią riziką, nes akivaizdu, kad Z. R. sunkios ligos, jos gyvenamosios vietos pakeitimo rizikos atsakovė neprisiėmė ir negalėjo prisiimti. Tokios aplinkybės atitinka CK 6.204 straipsnio sąlygas ir sudaro pagrindą pakeisti 2011-10-12 pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytą kainą, ko ir buvo prašoma priešieškinyje.

6723.7.

68Teismo sprendimas iš atsakovės ieškovei priteisti beveik 4 kartus didesnę sumą, nei žemės sklypo reali vertė, dėl kurios ginčo nekilo, neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų.

6924.

70Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė N. M. teismo prašo: 1) apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą; 2) atsakovei ir jos vadovui solidariai skirti 5 000 Eur baudą, pusę šios sumos skiriant ieškovei; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7125.

72Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

7325.1.

74Apeliantė pažeidė pareigą prievolę vykdyti sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais, t. y. neįvykdė sutarties, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovės ieškovei priteisė 210 814,41 Eur dydžio skolą su procesinėmis palūkanomis.

7525.2.

76Apeliantė perkamo žemės sklypo dalį perėmė sutarties pasirašymo dieną (sutarties 7.1 p.), su visais žemės sklypo naudojimo apribojimais buvo susipažinusi (sutarties 2.2 p., 8.1.1.2 p., 8.1.1.3 p., 8.1.3–8.1.5 p.), išnagrinėjusi visas galimybes keisti turto paskirtį ir prisiėmusi riziką už verslo galimybių turte ribojančias sąlygas (sutarties 8.1.6 p.). Be to, sutartimi pardavėja atskleidė visas turto savybes ir davė savo išankstinį sutikimą pirkėjai turte projektuoti, statyti ir savo vardu registruoti statinius, atlikti detalųjį planavimą, organizuoti ūkinę veiklą ir kt. (sutarties 8.2.11 p.). Pažymėtina, kad apeliantė į bylą nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ji kažkokių veiksmų negalėjo atlikti dėl to, kad jai neužteko pardavimo sutarties 8.2.11 punkte pardavėjos duoto išankstinio sklypo bendraturčio sutikimo apeliantės norimiems veiksmams atlikti.

7725.3.

78Pardavėja negali būti atsakinga už pirkėjos ūkinę verslo riziką, kurią ji pati prisiėmė.

7925.4.

80Apeliantė, savo reikalavimus grįsdama CK 6.204 straipsniu, teismui nepateikė jokių įrodymų, kad pasunkėjus sutarties įvykdymui ji derėjosi (bandė derėtis) su pardavėja ar į ją kreipėsi, ar kad pradėjo civilines bylas dėl leidimo atlikti veiksmus be sklypo bendraturčio sutikimo, taip pat kad tretieji asmenys iš jos papildomai būtų reikalavę pateikti sklypo bendraturčio sutikimus tam tikriems veiksmams atlikti. Tai taip pat lemia, kad aplinkybės, susijusios su žemės sklypo pardavėjos liga ar gyvenamąja vieta, tampa teisiškai nereikšmingomis.

8125.5.

82Apeliantė į teismą dėl sutarties sąlygų pakeitimo kreipėsi ne 2013 metais, kai, jos teigimu, jau negalėjo įgyvendinti savo verslo planų, bet tik ieškovei pareiškus ieškinį teisme, nors, pagal kasacinio teismo praktiką, šalis, kuri remiasi sutarties vykdymo suvaržymu, turi būti aktyvi ir kitai šaliai teikti prašymą keisti sutartį per kiek įmanoma trumpesnį laiką po tai, kai atsirado teises varžančios aplinkybės, o tuo atveju, kai kita šalis nepareiškia noro derėtis, nukentėjusi sutarties šalis teise kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo turi naudotis operatyviai. Priešingu atveju pasikeitusių aplinkybių rizika tenka pačiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėj byloje Nr. 3K-7-306/2012).

8325.6.

84Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovė, būdama verslininkė ir prisiėmusi sau verslo riziką, negali reikalauti, kad dalį šios rizikos, nepavykus įgyvendinti rizikingo projekto, prisiimtų pardavėja – fizinis asmuo, ar jos paveldėtoja.

8525.7.

86Nesutiktina su skundo argumentais, kad teismas nepagrįstai vadovavosi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu, neatskleidė tikrųjų šalių ketinimų. Būtent atsakovei kilo pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius jos teiginius, kad sutarties šalys buvo susitarusios kitaip, nei nurodyta sutartyje, kuri yra tiksli ir aiški.

8725.8.

88Apeliantė skunde nepagrįstai remiasi aplinkybe, susijusia su teismo atsisakymu išreikalauti dokumentus, pagrindžiančius ieškovės paveldėjimo teises, nes šios bylos nagrinėjimo dalykas nėra paveldėjimo teisės liudijimo, kuris pateiktas į bylą, ginčijimas.

8925.9.

90Apeliantė veikia prieš greitą ir ekonomišką bylos išnagrinėjimą, ją vilkina. Piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis patvirtina šios aplinkybės: atsakovė prieštaravimus dėl teismo įsakymo pateikė paskutinę termino dieną; neėmė jai skirtų procesinių dokumentų; teismui išnagrinėjus bylą pateikė prašymą ją atnaujinti; vėliau pateikė akivaizdžiai nepagrįstą priešieškinį.

91Teisėjų kolegija

konstatuoja:

92IV.

93Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9426.

95Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

9627.

97Byloje kilo ginčas dėl UAB „Rugijos“ konsultacinės agentūros pareigos atsiskaityti su Z. R. paveldėtoja ieškove N. M. pagal apeliantės ir Z. R. 2011-10-12 sudarytą žemės sklypo dalies pirkimo–pardavimo sutartį (ne)egzistavimo. Ieškovė ieškinio reikalavimus grindė pirkimo–pardavimo sutarties 4.1.2 punkto, kuriame sulygta, kad likusią turto kainos dalį, lygią 727 900 Lt, pirkėja (atsakovė) įsipareigoja sumokėti pardavėjai (Z. R.) iki 2013-12-31 dienos (imtinai), pažeidimu (aplinkybės, kad ši suma nebuvo sumokėta atsakovė neneigė). Savo ruožtu atsakovė, nesutikdama su ieškinio reikalavimu minėtu pagrindu priteisti 727 900 Lt (210 814,41) Eur skolą, įrodinėjo, kad likusios žemės sklypo kainos dalies sumokėjimas buvo neatsiejamai susijęs su investicinio projekto įsigytame žemės sklype įgyvendinimu, kurio nepavyko realizuoti dėl atsiradusių nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių – Z. R. sunkios ligos, duomenų apie jos pasikeitusią gyvenamąją vietą neturėjimu ir pan. Atsižvelgiant į tai, atsakovė atsiliepime ne tik prašė atmesti ieškinio reikalavimus, bet ir atleisti atsakovę nuo prievolės sumokėti 727 900 Lt (210 814,41 Eur) sumą vykdymo pagal pirkimo–pardavimo sutartį arba pakeisti sutarties sąlygas nustatant, kad turto pardavimo kaina yra 200 000 Lt ir išbraukiant 4.1.2 punktą (priešieškinio reikalavimai).

9828.

99Apeliantei dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pateikus apeliacinį skundą, nagrinėjamu atveju spręstina, ar teismas teisėtai ir pagrįstai tenkino ieškovės ieškinį ir atsisakė tenkinti atsakovės priešieškinį pagal byloje susiklosčiusią faktinę situaciją.

10029.

101Vienas iš argumentų, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą – apeliantės teisės į teisminę gynybą neteisėtas apribojimas, o kartu ir teismo pareigos visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išnagrinėti bylą pažeidimas, teismui atsisakius tenkinti atsakovės atsiliepime į ieškinį pateiktus procesinius prašymus, susijusius su dokumentų išreikalavimu ir liudytojos iškvietimu. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, nesutinka su tokia apeliantės pozicija.

10230.

103Pažymėtina, kad tiek pagal CPK 199 straipsnį, reglamentuojantį rašytinių įrodymų išreikalavimą, tiek pagal CPK 190 straipsnį, įtvirtinantį prašymo šaukti liudytoją turinį, tokius prašymus teikiantis asmuo be kita ko turi pareigą pagrįsti liudytojų apklausos ar išreikalautinų įrodymų būtinumą ir svarbą nagrinėjamai bylai, t. y. nurodyti, kokias bylai reikšmingas aplinkybes liudytojas gali patvirtinti ir (ar) įrodymas pagrįsti. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad atsakovės atsiliepime pateiktas prašymas iš Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro išreikalauti visą medžiagą, susijusią su ginčo pirkimo–pardavimo sutartimi, Z. R. palikimo priėmimu, 2015-12-21 N. M. ir D. D. paveldėjimo teisių dovanojimo sutartimi, taip pat iš ieškovės N. M. išreikalauti dokumentus, pagrindžiančius jos vykdyto faktinio Z. R. globojimo pagrindą, informaciją, kuriuo laikotarpiu Z. R. gyveno pas ieškovę, taip pat apie gydymo įstaigas, kuriose buvo gydoma žemės sklypo pardavėja, ar pateiktas prašymas apklausti liudytoją, atitiko CPK 199 ir 190 straipsniuose keliamus aukščiau įvardytus reikalavimus, t. y. atsakovė nei atsiliepime į ieškinį, nei 2017-08-31 posėdžio metu tinkamai nepagrindė, kokį ryšį prašomi išreikalauti įrodymai ir (ar) liudytojos apklausa turi su byloje kilusiu ginču dėl kainos pagal sutartį sumokėjimu, neįvardijo, kokius atsiliepimo ar priešieškinio argumentus jais įrodinės. Prašymo, neatitinkančio CPK reikalavimų pateikimas, nesant duomenų apie aktyvius pačios atsakovės veiksmus, siekiant gauti jos nurodomą bylai reikšmingą informaciją, šiuo atveju negali būti vertinamas kaip sąžiningas veikimas greito ir tinkamo bylos išnagrinėjimo labui.

10431.

105Be to, apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovė prašomais išreikalauti dokumentais būtų gynusis nuo pareikšto ieškinio, ginčijant ieškovės reikalavimo teisę tuo atveju, jei susipažinus su paveldėjimo dokumentais, toks poreikis būtų, suponuoja išvadą, kad atsakovei minėtų dokumentų turinys nebuvo reikšmingas aplinkybėms, susijusioms su ginčo esme, įrodyti, todėl nenustatyta, kad jų neišreikalavimas kokiu nors būdu būtų apribojęs teisę gintis nuo pareikštų materialinių reikalavimų, susijusių su kainos sumokėjimu pagal pirkimo–pardavimo sutartį, ar įrodinėti priešieškinio tenkinimo aplinkybes. Savo ruožtu iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio spręstina, kad teismui į bylą pateiktų paveldėjimo teisę pagrindžiančių dokumentų užteko N. M. laikyti tinkama ieškove byloje (apeliantė teismo nutarties 23–25 p. nustatytų aplinkybių, susijusių su paveldėjimo teisėmis, neginčija).

10632.

107Pažymėtina ir tai, kad apeliantė, teigdama, jog dėl nepagrįstai neišreikalautų įrodymų ir (ar) neapklaustos liudytojos buvo netinkamai išnagrinėta byla, apeliacinės instancijos teismui analogiškų prašymų nepateikė. Tai, taip pat apeliacinio skundo reikalavimas (prašoma sprendimą panaikinti ir bylą išnagrinėti iš esmės ieškinį atmetant ir tenkinant priešieškinį), paneigia jos pačios poziciją, kad šių duomenų nebuvimas trukdė byloje nustatyti objektyvią tiesą ir priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

10833.

109Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad atsisakymas tenkinti atsakovės procesinius prašymus buvo nepagrįstas ar kad tai nagrinėjamu atveju galėjo lemti jos teisės gintis nuo pareikštų reikalavimų pažeidimą ir (ar) turėti įtakos teisingam ginčo išnagrinėjimui, todėl remiantis tokiais apeliantės argumentais pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti panaikintas (CPK 185 str.).

11034.

111Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apeliantės pozicija, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, nevertino visų bylai tinkamai išnagrinėti reikšmingų sutarties sąlygų bei aplinkybių, susijusių su Z. R. liga ir gyvenamosios (buvimo) vietos pasikeitimu, kurios, apeliantės teigimu, buvo priežastiniame ryšyje su atsakovės negalėjimu įsigytame žemės sklype įgyvendinti investicinį projektą, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

11235.

113Kaip minėta, ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovės pareigos atsiskaityti su ieškovė (žemės sklypo pardavėjos paveldėtoja) pagal žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį (ne)buvimo, kurioje sulygta, kad turto kainos dalis, lygi 200 000 Lt pirkėjos pardavėjai sumokėta iki sutarties pasirašymo dienos (sutarties 4.1.1 p.; dėl šios sumos sumokėjimo ginčo nėra), o likusią turto kainos dalį, lygią 727 900 Lt, pirkėja įsipareigoja sumokėti pardavėjai iki 2013-12-31 (imtinai) (sutarties 4.1.2 p.).

11436.

115Apeliantės teigimu, sutarties 4.1.2 punkte įtvirtintas likusios žemės sklypo kainos sumokėjimo terminas (iki 2013-12-31), žemės sklypo vertė, kuri sandorio sudarymo metu atitiko sumokėtą 200 000 Lt sumą, taip pat sutarties 8.2.11 punktas patvirtina apeliantės įrodinėjamą aplinkybę, jog likusi sutartos kainos už žemės sklypą dalis turėjo būti sumokėta po detaliojo plano parengimo, sklypų atidalijimo ir realizavimo, t. y. įgyvendinus projektą, todėl pirmosios instancijos teismas, padarydamas priešingą išvadą, netinkamai aiškino ir (ar) neatsižvelgė į šias sutarčių nuostatas, neįsigilino į tikrąją sutarties šalių valią. Teisėjų kolegija tokius apeliantės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

11637.

117Iš skundžiamo teismo sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, kad tarp šalių kilus ginčui dėl atsakovės pareigos ieškovei sumokėti likusią žemės sklypo kainos dalį sutarties 4.1.2 punkto pagrindu, teismas atskleidė esminių žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su kainos sumokėjimu ir šalių prisiimtais įsipareigojimais, turinį, kartu ir apeliantės nurodomus sutarčių punktus, be kita ko ir akcentuojamą 8.2.11 punktą, kuriame išreikštas žemės sklypo pardavėjos leidimas atsakovei sklype projektuoti, statyti ir įregistruoti pirkėjos vardu statinius, atidalyti turtą į kelis turtinius vienetus, įregistruoti naujai suformuotus turtinius vienetus VĮ Registrų centre ir kt., šias sutarčių sąlygas vertino, todėl konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog 4.1.2 punkte įtvirtintas kainos sumokėjimas šalių nebuvo siejamas su pirkėjo ateityje sėkmingo nekilnojamojo turto vystymo plano įgyvendinimu, padaryta neatsižvelgus į apeliantės nurodytas (akcentuotas) sutarties nuostatas, nėra pagrindo.

11838.

119Aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 str. 1 d.), derinant subjektyvųjį sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, šalių tarpusavio santykių praktiką, elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 str. 3, 5 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje sutarčių aiškinimo taisykles reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymėta, kad subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas ir teksto lingvistinis aiškinimas sudaro darnią sutarčių aiškinimo metodų sistemą, kuria remiantis nustatomas šalių valios turinys (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2008).

12039.

121Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad sutarties 4.1.2 punktas dėl likusios žemės sklypo kainos ir jos sumokėjimo tvarkos yra aiškiai suformuluotas, o jos lingvistinė konstrukcija suponuoja vienareikšmę išvadą, kad kainos sumokėjimas siejamas tik su konkrečia data (2013-12-31), nesant jokių duomenų (nuorodų), kad joje nurodytas terminas ir sutarties kainos sumokėjimas priklausytų nuo apeliantės įrodinėjamos sąlygos, susijusios su projekto vystymu, įgyvendinimu. Sąlyginės prievolės sumokėti pinigus egzistavimo nepatvirtina ir sisteminis sutarties nuostatų aiškinimas. Nors, kaip nurodo apeliantė, sutartyje esanti vidutinė rinkos vertė yra kur kas mažesnė nei bendra sutarties kaina, o iš sutarties 8.2.11 punkto galima spręsti apie atsakovės ketinimą įsigytame žemės sklype vystyti projektą, nenustatyta, kad šios nuostatos būtų kaip nors susijusios ir (ar) lemtų 4.1.2 punkte įtvirtintos kainos sumokėjimo tvarkos pakeitimą. Tokia išvada darytina ne tik atsižvelgiant į šių nuostatų turinį, ir (ar) sutarties struktūrą (4.1.2, 5.1, 8.2.11 punktai įtvirtinti skirtinguose sutarties skirsniuose), bet ir į kitas sutartyje esančias nuostatas, jų visumą (nenustatyta, kad kitos sutarties nuostatos suponuotų kokias nors išlygas dėl likusios kainos sumokėjimo). Be to, sutarties kontekste 8.2.11 punkto sąlyga, teisėjų kolegijos vertinimu, reikšminga ne dėl jame įtvirtinto tikslo (apeliantės įrodinėjimo siekio vystyti projektą), o dėl pardavėjos informavimo apie ketinamus atlikti veiksmus sklype iki visos kainos sumokėjimo ir jos išankstinio sutikimo minėtame punkte įtvirtintiems darbams atlikti gavimo, todėl ši sutarties nuostata pagrįstai pirmosios instancijos teismo nevertinta, kaip sudaranti pagrindą spręsti apie likusios kainos dalies sumokėjimą tik įgyvendinus investicinį projektą.

12240.

123Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė 6.193 straipsnyje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles ir pagrįstai sprendė, jog 4.1.2 punkte įtvirtintos kainos dalies sumokėjimas nebuvo siejamas su projekto įgyvendinimu (jo rezultatu), todėl, suėjus sutartyje sulygtam terminui, atsakovei kilo pareiga atsiskaityti su pardavėja (ieškove). Tai, kad atsakovė, vykdydama sutartį turi sumokėti kur kas didesnę kainą, nei sutartyje įtvirtinta jos rinkos vertė, priešingai nei nurodo apeliantė, nesuponuoja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų pažeidimo, šalims sutarties 9.4 punkte neatšaukiamai ir besąlygiškai patvirtinus ir garantavus, kad turto kaina nustatyta derybų būdu, pirkėja, ištyrusi ir įvertinusi rinkos situaciją ir analogiško turto rinkos kainas, su pasiūlyta kaina sutiko, dėl turto kainos dydžio nėra ir nebuvo jokio suklydimo, turto kainos dydis ir kitos sąlygos yra sąžiningos ir pan.

12441.

125Minėta, kad atsakovė, nesutikdama su ieškovės byloje reiškiamais reikalavimais, priešieškinyje teismo prašė atleisti ją nuo prievolės sumokėti 727 900 Lt (210 814,41 Eur) sumą arba pakeisti šalių sudarytos žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties nuostatas išbraukiant nuostatą dėl likusios kainos sumokėjimo ir nustatant, kad žemės sklypo dalis parduodama už 200 000 Lt. Šiuos priešieškinio reikalavimus grindė aplinkybėmis, susijusiomis su Z. R. sveikata ir jos gyvenamosios (buvimo) vietos pasikeitimu, atsakovės teigimu, turėjusių tiesioginės įtakos negalimumui įgyvendinti projektą įsigytame žemės sklype. Analogiškos aplinkybės dėstomos ir apeliaciniame skunde, pažymint, kad nors pirkimo–pardavimo sutarties 8.2.11 punktas suteikė teisę atsakovei iki galo neatsiskaičius su pirkėja atlikti projektavimo ir kitus darbus, tačiau tai nepanaikino Z. R., kaip bendraturtės, teisių ir pareigų.

12642.

127Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šių apeliantės argumentų, pažymi, kad byloje nustačius, jog atsakovės pareiga atsiskaityti su žemės sklypo pardavėja (ieškove) atsirado suėjus sutartyje nustatytam terminui (nepriklausomai nuo investicinio projekto įgyvendinimo ir jo rezultato), nei Z. R. sveikata, nei jos gyvenamoji (buvimo) vieta nagrinėjamu atveju nelaikytinos teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis ginčo situacijoje, t. y. pačios savaime nepanaikina ir negali panaikinti atsakovės piniginės prievolės pagal sutartį egzistavimo ir jos vykdymo privalomumo, todėl spręstina nesant (nebuvus) pagrindo tenkinti priešieškinio reikalavimą atsakovę atleisti nuo likusios sutarties kainos sumokėjimo remiantis atsakovės nurodomomis aplinkybėmis.

12843.

129Atmestini kaip nepagrįsti ir apeliantės argumentai dėl teismo neva netinkamai ginčo situacijoje aiškinto ir taikyto CK 6.204 straipsnio, reglamentuojančio sutartinių įsipareigojimų vykdymą pasikeitus aplinkybėms.

13044.

131Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tam, kad būtų galima konstatuoti, jog vienai šaliai sutarties vykdymas yra iš esmės suvaržytas, būtina nustatyti, kad tam tikros aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. nustatyti, kad arba iš esmės padidėjo įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėjo gaunamas įvykdymas, ir kad tos aplinkybės atitinka CK 6.204 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus: pirma, tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; antra, tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti; trečia, tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; ketvirta, nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Tokia CK 6.204 straipsnio taikymo praktiką formuoja ir kasacinis teismas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2006; 2011 m. sausio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011; 2011 m. gegužės 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2011).

13245.

133Sutarties sąlygų pakeitimas, nenustačius esminio šalių sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimo, CK 6.204 straipsnio pagrindu yra negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-72-701/2018).

13446.

135Įrodymus, pagrindžiančius, kaip nurodytos aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, turi pateikti šalis, prašanti keisti sutarties sąlygą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-72-701/2018).

13647.

137Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantė neįrodė, jog jos nurodomos aplinkybės (Z. R. liga ir pasikeitusi gyvenamoji vieta) būtų turėjusios įtakos sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimui, esmingai suvaržiusios sutarties vykdymą. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, apeliantė į bylą nėra pateikusi jokių įrodymų, iš kurių turinio būtų galima spręsti, kad dėl Z. R. ligos ir gyvenamosios vietos pasikeitimo, apie tai neinformuojant atsakovės, pastaroji negalėjo vykdyti investicinio projekto ir, atitinkamai, sumokėti likusią kainos dalį, t. y. kad be Z. R. papildomų, nei nurodyta sutarties 8.2.11 punkte, sutikimų ir leidimų, atsakovei buvo užkirstas kelias žemės sklype įgyvendinti investicinį projektą. Argumentų ir (ar) aplinkybių, iš kurių būtų galima daryti priešingą išvadą, apeliantė skunde nenurodė, papildomų įrodymų, kuriais siektų paneigti konstatuotą faktą, nepateikė (CPK 178 str.).

13848.

139Be to, atsakovė tinkamai nepagrindė, o iš bylos medžiagos nėra pagrindo daryti išvadą, kad įrodinėjamos aplinkybės dėl žemės sklypo pardavėjos ligos ir gyvenamosios vietos pasikeitimo nagrinėjamu atveju būtų turėjusios kokios nors įtakos sutarties įvykdymo kainos padidėjimui ir (ar) gaunamo įvykdymo sumažėjimui (CK 6.204 str. 2 d.), iš žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties nuostatų nustačius, kad likusi sutarties kaina buvo fiksuota ir siejama tik su joje įtvirtinto termino suėjimu.

14049.

141Nurodytos aplinkybės ir teisiniai motyvai nagrinėjamu atveju leidžia spręsti, kad vien atsakovės įrodinėjamų aplinkybių atsiradimas per se nelemia sutartinių prievolių pagal žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį pusiausvyros pažeidimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti priešieškinio reikalavimą dėl sutarties nuostatos (-ų) dėl kainos pakeitimo (išbraukimo).

14250.

143Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė svarbias bylai išnagrinėti aplinkybes, teisingai taikė proceso ir materialiosios teisės normas, todėl naikinti priimtą teisėtą ir pagrįstą sprendimą pagal apeliacinio skundo argumentus nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

14451.

145Atmetus apeliacinį skundą, spręstinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas.

14652.

147Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 25 d. nutartimi atidėjo atsakovei UAB „Rugijos“ konsultacinei agentūrai 5 112 Eur žyminio mokesčio mokėjimą už apeliacinį skundą iki apeliacinio teismo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų pagrindu nustatyta, kad atsakovei Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas A. K. (nutartis įsiteisėjo 2018-01-09). Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, valstybei iš atsakovės (apeliantės) žyminis mokestis nepriteistinas (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 179 str. 3 d.).

14853.

149Ieškovė 2017-11-02 į bylą pateikė prašymą iš atsakovės (apeliatės) priteisti 530 Eur išlaidų, susijusių su atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimu. Kartu su prašymu pridėtas sąskaitos išrašas, patvirtinantis išlaidų apmokėjimo faktą 2017-10-30.

15054.

151Ieškovės prašoma priteisti 530 Eur suma, kaip neviršijanti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R77 redakcija) patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nustatytų dydžių (838,7 Eur x 1,3), priteistina ieškovei iš atsakovės BUAB „Rugijos“ konsultacinės agentūros bankrotui administruoti skirtų lėšų (CPK 93 str., 98 str.).

15255.

153Iš byloje esančios pažymos matyti, kad 2018-03-12 apeliacinėje instancijoje buvo patirta 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl ši suma priteistina valstybei iš atsakovės bankrotui administruoti skirtų lėšų (CPK 96 str.).

15456.

155Ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą pateiktas prašymas skirti atsakovei baudą netenkintinas, teisėjų kolegijai nenustačius, kad ieškovės nurodomos aplinkybės sudarytų pagrindą konstatuoti atsakovės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.). Teisės gintis nuo pareikštų reikalavimų įgyvendinimas šioje situacijoje nevertintinas kaip proceso vilkinimas, juolab kad kaip nurodo pati ieškovė, prieštaravimai dėl teismo įsakymo pateikti nepraleidus nustatyto termino, o, pagal bylos duomenis, priešieškinis pateiktas tą pačią dieną kaip ir atsiliepimas į ieškinį. Nors bylos medžiaga patvirtina, kad buvo kilę sunkumų dėl procesinių dokumentų įteikimo atsakovei, tačiau iš pirmosios instancijos teismo 2017 m. gegužės 10 d. nutarties turinio spręstina, kad nurodytas dokumentų neįteikimo atsakovei ir jos vadovui priežastys buvo laikomos pateisinamomis.

156Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais,

Nutarė

157Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

158Iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rugijos“ konsultacinės agentūros (j. a. k. 126140341) ieškovei N. M. (a. k. ( - ) priteisti 530 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, pažymint, kad šios išlaidos atlyginamos iš bankrotui administruoti skirtų lėšų.

159Iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rugijos“ konsultacinės agentūros (j. a. k. 126140341) valstybei priteisti 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Šios išlaidos atlyginamos iš bankrotui administruoti skirtų lėšų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė N. M. teismo prašė iš atsakovės UAB „Rugijos“ konsultacinės... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad Vilniaus miesto 28-ajame notarų biure 2011-10-12 buvo... 9. 3.... 10. Ieškovė paaiškino, kad Z. R. 2015-06-11 mirė, palikimą po jos mirties... 11. 4.... 12. Atsakovė UAB „Rugijos“ konsultacinė agentūra atsiliepime prašė... 13. 5.... 14. Atsakovė nurodė, kad pirkimo–pardavimo sutartimi su Z. R. sutarė, jog iki... 15. 6.... 16. Atsakovė paaiškino, kad žemės sklypą įsigijo siekdama vystyti jame... 17. 7.... 18. Pasirašius sutartį atsirado nenumatytų kliūčių – pablogėjo Z. R.... 19. 8.... 20. Atsakovė UAB „Rugijos“ konsultacinė agentūra priešieškinyje teismo... 21. 9.... 22. Atsakovė priešieškinyje nurodė tas pačias aplinkybes, kurios buvo... 23. 10.... 24. Atsakovė taip pat paaiškino, kad be Z. R. atsakovė neturėjo galimybės net... 25. 11.... 26. Atsakovė pažymėjo, kad pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu nebuvo... 27. 12.... 28. Ieškovė N. M. atsiliepime į priešieškinį teismo prašė jį atmesti.... 29. 13.... 30. Ieškovė nurodė, kad atsakovė perkamą žemės sklypo dalį perėmė... 31. 14.... 32. Ieškovės teigimu, iš sklypo pardavimo kainos akivaizdu, kad pirkėja su... 33. II.... 34. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 35. 15.... 36. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimu: 1) ieškinį... 37. 16.... 38. Teismas nustatė, kad pirkimo–pardavimo sutarties 3.1. punkte atsakovė, kaip... 39. 17.... 40. Teismas kritiškai vertino atsakovės argumentą neva su Z. R. buvo susitarta... 41. 18.... 42. Teismas teisiškai reikšminga aplinkybe laikė ir sutarties 8.2.11 punkte... 43. 19.... 44. Teismas, atsižvelgęs į bylos aplinkybes, konstatavo, kad atsakovė pažeidė... 45. 20.... 46. Teismas, atmesdamas priešieškinio reikalavimus, grindžiamus CK 6.204... 47. 21.... 48. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad sklypo kaina buvo šalių... 49. III.... 50. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 51. 22.... 52. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Rugijos“ konsultacinė agentūra teismo... 53. 23.... 54. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:... 55. 23.1.... 56. Pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą byloje nustatyti objektyvią... 57. 23.2.... 58. Atsakovės teisė į gynybą apribota ir atsisakant tenkinti prašymą... 59. 23.3.... 60. Operatyvumo principas (teismas atsakovės procesinių prašymų netenkino... 61. 23.4.... 62. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi tik pažodiniu sutarties... 63. 23.5.... 64. Teismas nevertino ypatingai svarbios bylai aplinkybės, kad Z. R. po 2011-10-12... 65. 23.6.... 66. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad atsakovė, kaip... 67. 23.7.... 68. Teismo sprendimas iš atsakovės ieškovei priteisti beveik 4 kartus didesnę... 69. 24.... 70. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė N. M. teismo prašo: 1)... 71. 25.... 72. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais... 73. 25.1.... 74. Apeliantė pažeidė pareigą prievolę vykdyti sąžiningai, tinkamai ir... 75. 25.2.... 76. Apeliantė perkamo žemės sklypo dalį perėmė sutarties pasirašymo dieną... 77. 25.3.... 78. Pardavėja negali būti atsakinga už pirkėjos ūkinę verslo riziką, kurią... 79. 25.4.... 80. Apeliantė, savo reikalavimus grįsdama CK 6.204 straipsniu, teismui nepateikė... 81. 25.5.... 82. Apeliantė į teismą dėl sutarties sąlygų pakeitimo kreipėsi ne 2013... 83. 25.6.... 84. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovė, būdama... 85. 25.7.... 86. Nesutiktina su skundo argumentais, kad teismas nepagrįstai vadovavosi... 87. 25.8.... 88. Apeliantė skunde nepagrįstai remiasi aplinkybe, susijusia su teismo... 89. 25.9.... 90. Apeliantė veikia prieš greitą ir ekonomišką bylos išnagrinėjimą, ją... 91. Teisėjų kolegija... 92. IV.... 93. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 94. 26.... 95. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 96. 27.... 97. Byloje kilo ginčas dėl UAB „Rugijos“ konsultacinės agentūros pareigos... 98. 28.... 99. Apeliantei dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pateikus apeliacinį... 100. 29.... 101. Vienas iš argumentų, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios... 102. 30.... 103. Pažymėtina, kad tiek pagal CPK 199 straipsnį, reglamentuojantį rašytinių... 104. 31.... 105. Be to, apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovė prašomais išreikalauti... 106. 32.... 107. Pažymėtina ir tai, kad apeliantė, teigdama, jog dėl nepagrįstai... 108. 33.... 109. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti,... 110. 34.... 111. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apeliantės pozicija, kad pirmosios... 112. 35.... 113. Kaip minėta, ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovės pareigos atsiskaityti... 114. 36.... 115. Apeliantės teigimu, sutarties 4.1.2 punkte įtvirtintas likusios žemės... 116. 37.... 117. Iš skundžiamo teismo sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, kad tarp... 118. 38.... 119. Aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių... 120. 39.... 121. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad... 122. 40.... 123. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad bylą nagrinėjęs pirmosios... 124. 41.... 125. Minėta, kad atsakovė, nesutikdama su ieškovės byloje reiškiamais... 126. 42.... 127. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šių apeliantės argumentų, pažymi,... 128. 43.... 129. Atmestini kaip nepagrįsti ir apeliantės argumentai dėl teismo neva... 130. 44.... 131. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tam, kad būtų galima... 132. 45.... 133. Sutarties sąlygų pakeitimas, nenustačius esminio šalių sutartinių... 134. 46.... 135. Įrodymus, pagrindžiančius, kaip nurodytos aplinkybės iš esmės pakeitė... 136. 47.... 137. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantė neįrodė,... 138. 48.... 139. Be to, atsakovė tinkamai nepagrindė, o iš bylos medžiagos nėra pagrindo... 140. 49.... 141. Nurodytos aplinkybės ir teisiniai motyvai nagrinėjamu atveju leidžia... 142. 50.... 143. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 144. 51.... 145. Atmetus apeliacinį skundą, spręstinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 146. 52.... 147. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m.... 148. 53.... 149. Ieškovė 2017-11-02 į bylą pateikė prašymą iš atsakovės (apeliatės)... 150. 54.... 151. Ieškovės prašoma priteisti 530 Eur suma, kaip neviršijanti Lietuvos... 152. 55.... 153. Iš byloje esančios pažymos matyti, kad 2018-03-12 apeliacinėje instancijoje... 154. 56.... 155. Ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą pateiktas prašymas skirti... 156. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 157. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimą palikti... 158. Iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rugijos“ konsultacinės... 159. Iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rugijos“ konsultacinės...