Byla 2-91-830/2010

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Česlovas Kulikauskas, sekretoriaujant Loretai Klezienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas“ atstovui Gintautui Šteinui, atsakovui V. T., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas Nr. 11“ ieškinį atsakovui V. T. dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 18510,67 Lt (aštuoniolika tūkstančių penkis šimtus dešimt litų ir šešiasdešimt septynis centus) skolos, susidariusios nesumokėjus pagal tarp šalių sudarytas privačios žemės nuomos sutartis: Nr. 11-ŽNS-255, 11-ŽNS-256, 11-ŽNS-257, 11-ŽNS-258, 11-ŽNS-259, 11-ŽNS-260, 11-ŽNS-261, 11-ŽNS-262, 11-ŽNS-263, 11-ŽNS-264, 11-ŽNS-265, 11-ŽNS-266, 11-ŽNS-267, 11-ŽNS-268, 11-ŽNS-269, 11-ŽNS-270, 11-ŽNS-271 bei PVM sąskaitomis faktūromis: 2008-02-28 Nr. ŽVF11000444, 2008-12-29 Nr. ŽVF11000531, 2009-10-19 Nr. ŽVFD11014, 1003,55 Lt (vieną tūkstantį tris litus ir penkiasdešimt penkis centus) skolos už žemės mokestį, 7025,12 Lt (septynis tūkstančius dvidešimt penkis litus ir dvylika centų) delspinigių, 12,7 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdyje ieškovo atstovas sumažino ieškinio reikalavimus – dalį reikalavimų atsisakė. Ieškovo atstovas atsisakė reikalavimo dėl skolos priteisimo bei metinių palūkanų priteisimo, kadangi atsakovas iš dalies atsiskaitė su ieškovu. Prašo priteisti iš atsakovo tik 7025,12 Lt nesumokėtų delspinigių.

4Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškovu dalinai atsiskaitė, liko nesumokėti tik delspinigiai, prašo mažinti delspinigius, kadangi jie yra labai dideli. Šiuo metu niekur nedirba, pajamų negauna, žemės nuomos sutartys su ieškovu nutrauktos.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Pateikti duomenys rodo, kad tarp šalių 2007-06-13 buvo sudarytos privačios žemės nuomos sutartis: Nr. 11-ŽNS-255, 11-ŽNS-256, 11-ŽNS-257, 11-ŽNS-258, 11-ŽNS-259, 11-ŽNS-260, 11-ŽNS-261, 11-ŽNS-262, 11-ŽNS-263, 11-ŽNS-264, 11-ŽNS-265, 11-ŽNS-266, 11-ŽNS-267, 11-ŽNS-268, 11-ŽNS-269, 11-ŽNS-270, 11-ŽNS-271. Minėtų sutarčių 4.1 p. Nurodyta, kad šalys susitarė, kad nuomos mokestis už žemės sklypo vieną žemės naudmenų hektarą yra nuo 110 iki 200 Lt (priklausomai nuo sklypo). Šalys susitarė, kad nuomos mokestis už kiekvienus einamuosius metus turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. (1 t., b.l. 6-73). Teismui pateiktos PVM sąskaitos faktūros 2008-02-28 Nr. ŽVF11000444, 2008-12-29 Nr. ŽVF11000531, 2009-10-19 Nr. ŽVFD11014, patvirtina atsakovo turėtą įsiskolinimą (b.l. 74-77). Atsakovas sutartyse nurodytais terminais sąskaitų faktūrų neapmokėjo. 2009-01-16 atsakovui buvo išsiųstas raginimas susimokėti skolą (b.l. 78). Iš mokėjimo nurodymų 2010-03-05 Nr. 645531, 645541 (DnB NORD bankas) matyti, kad atsakovas dalinai atsiskaitė su ieškovu – pervedė ieškovui 18510,67 Lt bei 1003,55 Lt (2 t., b.l. 16-18). Ieškinys dalyje dėl netesybų, tenkintinas iš dalies.

7Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kuria kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta ( CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą ( CK 6.53 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.260 straipsnio 1 dalis). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumo, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti.

8Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp šalių sudarytose žemės nuomos sutartyse numatyti 0,2 proc. delspinigiai (b.l. 5), kurie sudaro 73 proc. delspinigių per metus, yra aiškiai per didelės netesybos ir prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau LAT) formuojamai praktikai. Ieškovas nepateikė teismui duomenų, kad dėl nesumokėtų prievolių jis patyrė nuostolius. Atsižvelgiant į tai, kad netesybos atsirado žemės nuomos sutarties pagrindu, atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus, pripažintina, kad netesybų dydis mažintinas iki 0,1 procento. Netesyboms priteistinos už 182 dienas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Tokiu būdu delspinigiai sudaro 3556,28 Lt (19514.22 x 0,1 proc. = 19,54 x 182 d = 3556,28 Lt). Tai atitinka ir formuojamą teismų praktiką nagrinėjamu klausimu (LAT CBS teisėjų kolegijos nutartys: 2003-11-05 civ. b. Nr. 3K-3-1070/2003; 2005-06-06 civ. b. Nr. 3K-3-316/2005; 2007-03-05 civ. b. Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 civ. b. Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 civ. b. Nr. 3K-3-503/2007 ir kt.; apygardos teismų nutartys 2009-01-29 civ. byl. Nr. 2A-36-212/2009, 2009-11-09 civ. b. 2A-580-372/2009 ir kt.).

9Kadangi atsakovas dalį ieškovo reikalavimo patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, ieškovui patenkinto reikalavimo dalyje gražintina 75 procentai žyminio mokesčio iš valstybinės mokesčių inspekcijos, kas sudaro 439,07 Lt, o 25 procentai grąžinto reikalavimo dalyje priteistini iš atsakovo, kas sudaro 146,35 Lt (CPK 87 str. 2 d. 3 d. 94 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2d.). Kadangi teismas delspinigius sumažino nuo 7025,12 Lt iki 3556,28 Lt, tai ieškinio reikalavimas patenkintas šioje dalyje 50,62 procentai ir iš atsakovo priteistina ieškovui 106,68 Lt žyminio mokesčio. Bendrai atsakovui iš ieškovo priteistina 253,03 Lt žyminio mokesčio (146,35 Lt + 106,68 Lt). Duomenų, kad atsakovas turėjo bylinėjimo išlaidų, byloje nėra. Ieškovas turėjo išlaidų susijusiu su advokato pagalba - 1210 Lt (2 t. b.l. 4-5), o ieškinys bendrai patenkintinas 86,93 procentai (CPK 93 str. 2 d., 94 str. 1 d.), todėl ieškovui priteistina iš atsakovo 1051,85 Lt advokato pagalbai apmokėti.

10Iš atsakovo priteistinos ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (CPK 96 str.).

112009-11-02 Biržų rajono apylinkės teismo nutartimi atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (1 t., b.l. 86-87, 96-99, CPK 150 str. 5 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

13

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo V. T., a.k. ( - ) 3556,28 Lt Lt (tris tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt šešis litus 28 ct.) delspinigių (dėl žemės nuomos sutarčių nevykdymo), 253,03 (du šimtus penkiasdešimt tris litus 03 ct) žyminio mokesčio ir 1051,85 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt vieną litą 85 ct) advokato pagalbai apmokėti, ieškovui UAB “Žemės vystymo fondas 11” įm.k. 300114042.

16Grąžinti ieškovui UAB “Žemės vystymo fondas 11” įm.k. 300114042 dalį žyminio mokesčio – 439,07 Lt (keturis šimtus trisdešimt devynis litus 07 ct) sumokėto 2009-06-02 mokėjimo nurodymu Nr. 1541, 2009-12-15 mokėjimo nurodymu Nr. 1607, AB banke Swedbank.

17Priteisti iš atsakovo V. T., a.k. ( - ) 31,70 Lt (trisdešimt vieną litą 70 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai