Byla 2A-580-372/2009

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės, Reginos Agotos Gutauskienės, sekretoriaujant Kristinai Nemanytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2009-06-12 sprendimo už akių dalies panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui A. Š. dėl skolos priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas UAB „General Financing“ ieškiniu kreipėsi į Akmenės rajono apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo A. Š. 4260,64 Lt skolą, 970,62 Lt delspinigius, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 157 Lt žyminį mokestį ir 159,68 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą viešai paskelbiant. Nurodė, jog reikalaujamas priteisti įsiskolinimas susidarė atsakovui nemokant įmokų pagal 2007-07-08 sudarytą vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorius Nr. 1 ir Nr. 2.

3Akmenės rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 12 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo A. Š. 4260,64 Lt skolą, 5 % metines palūkanas už priteistą 4260,64 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-12-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 257,94 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „General Financing“. Ieškinį dalyje dėl reikalautų delspinigių teismas atmetė. Tuo pačiu teismas priteisė pašto išlaidas valstybei: 5,33 Lt iš atsakovo A. Š., 1,22 Lt iš ieškovo UAB „General Financing“. Formaliai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas nustatė, kad ieškovas pagal sutartis suteikė atsakovui 5000 Lt kreditą vartojimo reikmėms, o atsakovas turėjo grąžinti suteiktą kreditą iki 2009-07-28 kartu su palūkanomis, sandorio sudarymo ir tvarkymo mokesčiais, kiekvieno mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną sumokėdamas po 266,29 Lt (viso dvidešimt keturios įmokos 6390,96 Lt sumai), tačiau atsakovas iki 2008-04-18 įmokėjo tik dvi įmokas 3160,85 Lt sumai ir daugiau įmokų nemokėjo. Todėl teismas pripažino, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 4260,64 Lt skolą, įskaitant negražintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, sandorio sudarymo mokestį ir tvarkymo mokestį yra pagrįstas. Konstatavo, kad sutarties finansavimo sandoriuose Nr. l ir Nr. 2 nustatyti 182,5 procentų per metus dydžio delspinigiai daugiau nei trisdešimt šešis kartus viršija CK 6.210 str. 1 d. numatytą delspinigių dydį. Įvertindamas tai, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, teismas konstatavo, jog reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius - aiškiai nepagrįstas. Todėl teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 970,62 Lt delspinigių. Priteisė ieškovui iš atsakovo 5 % metines palūkanas už priteistą 4260,64 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-12-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš dalies patenkinęs ieškinį, teismas proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai paskirstė bylinėjimosi išlaidas tarp šalių.

4Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „General Financing“ prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 12 d. sprendimo už akių dalį, kurioje atmesta ieškinio dalis dėl 970,62 Lt delspinigių priteisimo, ir ieškovo ieškinį delspinigių priteisimo dalyje patenkinti. Tuo pačiu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo už akių dalį dėl iš ieškovo priteistų pašto išlaidų valstybei. Prašo priteisti žyminį mokestį už apeliacinį skundą iš atsakovo. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad sprendime teismas klaidingai nustatė netesybų pobūdį, nurodydamas, kad tai yra tik įskaitinės netesybos. Tačiau vartojimo kredito sutartyje numatytos netesybos yra išimtinės, nes ieškovas reikalauja sumokėti tik netesybas ir nereikalauja atlyginti patirtų nuostolių. Teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ir nurodydamas, kad reikalaujami delspinigiai yra lupikiški, nepakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Todėl priteisiant netesybas būtina atsižvelgti ir į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, atmesdamas reikalavimą priteisti delspinigius, neatsižvelgė į tai, kad ieškovas patiria nuostolių dėl tinkamo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Be to, teismui atmetus ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, pastarojo interesas yra visiškai pažeidžiamas. Nurodo, kad teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog tais atvejais, kai yra itin svarbus griežtas prievolių vykdymas, netesybų dydžio protingumas turi būti vertinamas kitaip, atsižvelgiant į griežto sutarties vykdymo svarbą. Netesybos yra svarbi rizikos valdymo priemonė, padedanti užtikrinti klientų atsakingumą bei rūpestingumą. Apie netesybų dydį klientai yra aiškiai informuojami, jiems pranešama apie prievolių vykdymo laiku svarbą ieškovui, tai yra viena iš esminių sutarties sąlygų, todėl teismas nepagrįstai tokia apimtimi sumažino netesybų dydį. Be to, CK 6.200 str. 1 d. įtvirtintas vienas iš esminių sutarčių vykdymo principų, kuris įpareigoja šalis vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Iš sutarties kylančios prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Prievolių įvykdymas sutartyje įprastai yra užtikrinamas netesybomis.

5Atsiliepimo į apeliacinį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta

6Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

7Pirmosios instancijos teismas pripažino, jog apeliantui nėra pagrindo iš viso priteisti delspinigių. Kolegija su šia teismo išvada nesutinka ir pripažįsta, kad šiuo atveju galima svarstyti tik jų dydžio klausimą. Pats teismas pripažino, kad atsakovas netinkami vykdė savo prievolę, kuri turėjo būti vykdoma sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d.). Pažeidžiant šias nuostatas, atsakovui atsiranda pareiga sumokėti kreditoriui sutartyje numatytas pinigų sumas (CK 6.71 str. 1 d.).

8Negalima sutikti su apelianto teiginiu, jog 0,5 % dydžio delspinigiai yra nustatyti šalių sudarytomis sutartimis, kurios nėra nuginčytos, todėl teismas neturi pagrindo jų keisti. CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 str. 3 d.. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Šioje byloje ieškovas nepateikė įrodymų, kad teismo sumažintos netesybos yra mažesnės už jo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą. CK 6.71 – 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinių netesybų nenumatyta. Netesybos šiuo atveju atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius.

9Tarp šalių sudarytos 2007 m. liepos 8 d. Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandoryje Nr. 1 (b.l .5) ir 2007 m. liepos 9 d. Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) Finansavimo sandorio Nr. 2 (b.l. 6) analogiškuose 6.2 punktuose numatyta, kad už atsiskaitymo terminų pažeidimą A. Š. (klientas) sumoka UAB „General Financing“ (bendrovei) 0,5 procento delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 5-6).

10Bylos medžiaga patvirtina, kad minėtuose tarp šalių sudarytuose sandoriuose numatyti 0,5 proc. delspinigiai, kurie sudaro 182,5 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos ir prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Kolegija vadovaujasi protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 4 d.) bei įvertina tai, kad nebūtų pažeista sutarties šalių interesų pusiausvyra (LAT CBS teisėjų kolegijos nutartys: 2003-11-05 civ. b. Nr. 3K-3-1070/2003; 2005-06-06 civ. b. Nr. 3K-3-316/2005; 2007-03-05 civ. b. Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 civ. b. Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Apelianto teiginys, jog nustatant tokias dideles netesybas, atsakovas pats sutiko su visomis sąlygomis, yra nepagrįstas. Kolegija įvertina tai, jog iš bylos medžiagos nematyti, jog apeliantas, prieš suteikdamas kreditus, įvertino atsakovo finansinę būklę, bent minimaliai išanalizavo jo galimybės atsiskaityti su apeliantu. Kolegija daro išvadą, kad tuo pačiu apeliantas prisiėmė dalį rizikos, jog skolininkas iš viso neatsiskaitys su juo. Paskutinę įmoką atsakovas įmokėjo 2008-04-18 (b.l. 7). Tuo tarpu ieškinys pateiktas 2008-11-11 (b.l. 1), o tai reiškia, kad pats apeliantas per tą laiką dar padidino reikalaujamą delspinigių sumą.

11Tenkinant apeliacinį skundą iš dalies ir padidinat priteisiamą sumą, perskaičiuojamos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu bei žyminio mokesčio sumokėjimu.

12Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

13Pakeičiant sprendimą už akių, iš apelianto priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., b.l. 69).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio pirmosios dalies trečiu punktu,

Nutarė

15Akmenės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 12 d. sprendimą už akių pakeisti. Rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

16„Priteisti iš atsakovo A. Š. 4260,64 Lt skolos, 97,06 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 4357,70 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2008-12-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 263,80 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „General Financing“. Likusioje dalyje reikalavimus atmesti. Priteisti iš atsakovo A. Š. 5,44 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Priteisti iš ieškovo UAB „General Financing“ 1,11 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei“.

17Priteisti iš ieškovo UAB „General Financing“ (juridinio asmens kodas 300515252, P.Lukšio g.32/J.Kubiliaus g.12, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - )) 3,22 Lt (tris litus 22 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai apeliacinėje instancijoje.