Byla 2A-36-212/2009

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Rimanto Savicko, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), Laimutės Sankauskaitės, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1244-356/2008 pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui E. J. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3488,76 Lt mokėtinų įmokų, 2489,67 Lt delspinigių, iš viso 5978,43 Lt įsiskolinimą, kuris susidarė 2008-07-02 bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atskovu 2007-02-02 sudarė vartojimo kredito sutarties finansavimo sandorį Nr. 1; 2007-02-10 finansavimo sandorį Nr. 2 ir 2007-03-08 finansavimo sandorį Nr. 3, pagal kuriuos atsakovui suteikė 2823,16 Lt vartojimo kreditą iki 2009-03-22. Atsakovas pagal šiuos sandorius prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, mokėtinų įmokų nemokėjo ir tuo pažeidė CK 6.38, 6.59 str. nuostatas ir sutarties 3.1.1 p, 6.4.1 p. Įstatymas nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais ir draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsakovui nevykdant sutarties daugiau kaip 60 dienų ieškovas gijo teisę ir prašo priteisti iš atsakovo nurodytą įsisikolinimą, delspinigius (prideda jų paskaičiavimą), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą ir išlaidas, susijusisias su skolos administravimu sutarties 6.4 p. pagrindu. Utenos rajono apylinkės teismas 2005-10-20 sprendimu už akių ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo 3488,76 Lt nesumokėtų įmokų, 248,97 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 3737,73 Lt sumos už laikotarpį nuo 2008-07-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 112,13 Lt žyminio mokesčio, 135,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovo į valstybės biudžetą 9,62 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atlikęs formalų pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad šalys 2007-02-02 sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2007-02-10 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 2, 2007-03-08 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 3. Šių sandorių pagrindu atsakovui suteiktas 2 823,16 Lt vartojimo kreditas. Šalys sulygo dėl 15,008 proc, 14,007 proc. dydžio metinių palūkanų normos, dėl 0,5 proc. metinės delspinigių normos, kurie skaičiuojami ir mokami, jei klientas daugiau kaip 60 dienų pilnai nesumoka bent vienos įmokos, už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos reikalaujamos sumos (sutarčių 6.3.1. punktai). Šalys susitarė ir nustatė atitinkamai šiuos galutinius paskolos grąžinimo termius: 2009-02-20, 2009-02-23 ir 2009-03-22. Teismas nustatė, kad ieškovo finansuota suma pagal visus sandorius – 2823,16 Lt, bendra kredito kainos metinė norma (28,709 procentų nuo 708,99 Lt (nuo 2007-03-23), 27,952 proc. nuo 1005,99 Lt (nuo 2007-03-20 ), 21,562 proc. nuo 1108,18 Lt (nuo 2007-04-22), o atsakovas yra sumokėjęs 92,52 Lt. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų visiškai nebevykdo nuo 2007 m. balandžio mėnesio, todėl jam likusi mokėti nesumokėtų įmokų suma yra 3488,76 Lt (ją sudaro vartojimo kredito suma ir bendra kredito kainos metinė norma). Atsakovas prievolės šalių nustatytu terminu mokėti sulygto dydžio įmokas iki kredito grąžinimo termino pabaigos neįvykdė, todėl pagal sutartį iš jo priteisė mokėtinas įmokas ir delspinigius. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti pinginę prievolę, iš jo priteistinos taip pat 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas, spręsdamas netesybų (delspinigių) priteisimą, nurodė, kad ieškovo paskaičiuoti delspinigiai (netesybos) po 0,5 %, nors šalys taip ir susitarė rašytine tvarka, mažintinos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu, taip pat ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais, nes jos yra aiškiai per didelės. Netesybos mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju ir atlieka kompensuojamąją funkciją. Iš ieškovo pateiktos delspinigių paskaičiavimo lentelės padarė išvadą, kad delspinigių suma, šalių sutartam dydžiui esant 0,5 %, už laikotarpį nuo 2007-04-26 iki 2008-06-24 sudaro 2489,67 Lt ir yra didelė atsižvelgiant į pagrindinę skolą. Nurodė, kad vertina aplinkybes atsižvelgdamas į formuojamą teismų praktiką ir siekia nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, todėl delspinigių dydį sumažina iki 0,05 proc, t. y. nuo 2489, 67 Lt iki 248,97 Lt. Kitoje dalyje ieškinį dėl delspinigių priteisimo atmetė. Nurodė, kad pagal CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d. atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl šias palūkanas priteisė. Atitinkamai teismas paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2008-10-20 sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas priteisti dalį, 2240,70 Lt, delspinigių bei atinkmai priteisti 66,87 Lt žymino mokesčio sumokėto pareiškiant ieškinį. Nurodo, kad sprendime teismas klaidingai nustatė netesybų pobūdį, nurodydamas, kad tai yra tik įskaitinės netesybos. Tačiau vartojimo kredito sutartyje numatytos netesybos yra išimtinės, nes ieškovas reikalauja sumokėti tik netesybas ir nereikalauja atlyginti patirtų nuostolių. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Taip nurodo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007. Be to, šioje nutartyje LAT suformulavo keletą svarbių principų dėl netesybų instituto taikymo, o būtent: kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio; sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą; sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas. Taip pat nurodė, kad teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“, arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos. Pagal formuojamą teismų praktiką nurodytas aplinkybes nustato ir vertina teismai atsižvelgdami į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamiesi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais. Mano, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismas ne tik klaidingai nustatė netesybų pobūdį, bet sumažino netesybas net 10 kartų, jos tapo netgi mažesnės už ieškovo patirtus nuostolius, ir taip buvo pažeistas šalių interesų pusiausvyros principas. Atsakovas vengė vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, todėl atsiranda pasekmės numatytos CK 6.251 str., pagal kurį atsakovas privalo atlyginti ieškovui padarytus nuostolius.

6Apeliacinis skundas atmestinas, pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Byloje nustatyta, kad ieškovas 2007-02-02 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorio Nr. 1, 2007-02-10 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorio Nr. 2 ir 2007-03-08 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorio Nr. 3 pagrindais suteikė atsakovui bendrą 2823,16 Lt vartojimo kredito sumą. Šalys sulygo dėl 15,008 %, 14,017 % ir 14,007%. dydžio metinių palūkanų normos, dėl 0,5 % delspinigių normos, kurie skaičiuojami ir mokami, jei klientas (atsakovas) daugiau kaip 60 dienų pilnai nesumoka bent vienos įmokos, už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos reikalaujamos sumos (sutarčių 6.3.1. p.). Šalys susitarė ir nustatė galutinius paskolos grąžinimo terminus. Atsakovas iš dalies prievolę įvykdė, yra sumokėjęs 92,52 Lt. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atlikęs formalų pateiktų rašytinių įrodymų patikrinimą, padarė pagrįstą išvadą dėl atsakovo skolos, delspinigių ir palūkanų dydžio. Spręsdamas netesybų (delspinigių) priteisimą, pagrįstai pripažino, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai po 0,5 %, nors šalys taip susitarė rašytine sutartimi (CK 6.72 str.), mažintini vadovaujantis CK 6.73 str. 2 d. pagrindų bei vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais, kadangi tokios netesybos yra neprotingai didelės (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Netesybos yra mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju ir atlieka kompensuojamąją funkciją. Delspinigiai po 0,5 % už laikotarpį nuo 2007-04-26 iki 2008-06-24 sudaro 2489,67 Lt, kaip paskaičiavo pats ieškovas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui suteikta 2 823,16 Lt vartojimo kredito suma, o skola sudaro 3488,76 Lt, yra neprotingai didelė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, ne kartą yra pasisakęs dėl šalių sutartimi nustatytų netesybų dydžio ir nurodęs, jog teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sutartinės netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 str. 2 d. tvarka ir pagrindais. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į formuojamą teismų praktiką ir pagrįstai laikėsi principo, kad nebūtų pažeista sutarties šalių interesų pusiausvyra (LAT CBS teisėjų kolegijos nutartys: 2003-11-05 civ. b. Nr. 3K-3-1070/2003; 2005-06-06 civ. b. Nr. 3K-3-316/2005; 2007-03-05 civ. b. Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 civ. b. Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sumažino delspinigių dydį iki 248,97 Lt sumos, o kitoje dalyje ieškinį dėl dėlspinigių priteisimo atmetė. Apelianto argumentai, išdėstyti apeliaciniame skunde, nepagrįsti, ir paneigiami Utenos rajono apylinkės teismo sptrendime nurodytais motyvais ir teisiniais argumentais. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvada, kad pagal CK 6.258 str. 2 d. netesybos visais atvejais yra įskaitinės (CK 6.256 str., 6.258 str. 2 d. ir CK 3.73 str.) jų dydžio sumažinimas šioje byloje nesietinas su nuostoliais, tuo labiau, kad ieškovas dėl nuostolių nereiškė reikalavimo ir jo dydžio neįrodinėjo. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino pateiktus įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d., 326 str. 1 d. 1 p.).

7Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., b. l. 73).

8Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m.spalio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

11Priteisti iš UAB „General Financing“, į. k. 300515252 7 Lt (septynis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai