Byla e2A-572-577/2019
Dėl sutarties nutraukimo ir avanso priteisimo, trečiasis asmuo J. Š

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Rūtos Burdulienės, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „YCL” ieškinį atsakovui G. Š. dėl skolos priteisimo ir atsakovo G. Š. priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „YCL” dėl sutarties nutraukimo ir avanso priteisimo, trečiasis asmuo J. Š..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „YCL” kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 3 116,55 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

81.1.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose, jos atstovai bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad 2016 m. lapkričio 25 d. ieškovė ir atsakovas sudarė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. IP-20161125/01, kuria ieškovė įsipareigojo atsakovui pagal jo pateiktas užduotis ir būtinąją medžiagą parengti buto, esančio ( - ), interjero techninį projektą ir atlikti projekto autorinę priežiūrą, o užsakovas įsipareigojo sutartyje nustatytais terminais atsiskaityti su ieškove. Šalys sulygo, kad sutartis vykdoma trimis etapais, iš kurių I etapas apėmė paruošiamąjį etapą, idėjų paiešką, interjero projektą, apdailos medžiagų ir gaminių suvestinę, II etapas apėmė interjero projektą, o III etapas – projekto autorinę priežiūrą.

101.2.

112017 m. vasario 23 d. ieškovė išsiuntė atsakovui I ir II etapo darbų rezultatus, o 2017 m. kovo 8 d. – I ir II etapo darbų rezultatus, pakoreguotus pagal atsakovo pastabas. 2017 m. kovo 9 d. ieškovė iš atsakovo sutuoktinės J. Š. gavo kelis el. laiškus, kuriuose buvo pateikti pasiūlymai dėl projekto tobulinimo (pakeisti vonios maišytuvus, vonią ir kitų patalpų šviestuvus). 2017 m. kovo 23 d. ieškovė visą projekto bylą perdavė atsakovui fiziškai susitikimo metu, o 2017 m. kovo 31 d. išsiuntė atsakovui I ir II etapų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Kadangi I ir II etapų darbai buvo baigti nevisiškai, t. y. neparengta apdailos medžiagų ir gaminių suvestinė, kuri nebuvo suderinta dėl atsakovo nebendradarbiavimo, 2017 m. balandžio 6 d. ieškovė persiuntė atsakovui pakoreguotą I ir II etapų darbų priėmimo-perdavimo aktą.

121.3.

13Nuo 2017 m. kovo 31 d., t. y. nuo tos dienos, kai ieškovė persiuntė atsakovui priėmimo-perdavimo aktą pasirašymui, atsakovas pradėjo vengti bendrauti. Nors atsakovas nesumokėjo už atliktus darbus, ieškovė savo darbus tęsė ir vykdė III etapo autorinės projekto priežiūros vizitus; ieškovės atstovas nuvyko, apžiūrėjo ir išrinko atsakovo poreikius atitinkančius apdailos medžiagų variantus ir 2017 m. balandžio 28 d. el. laišku išsiuntė atsakovui pakoreguotus apdailos medžiagų ir gaminių pasiūlymus. 2017 m. birželio 8 d. atsakovas nurodė ieškovei, kad jis statybos darbus objekte vykdantiems darbininkams perdavė ieškovės kontaktus ir paprašė dėl projekto įgyvendinimo kontaktuoti tiesiogiai su ieškove, taip pat, kad neturi laiko susitikti su ieškove, tačiau nori ir toliau bendradarbiauti. Anot ieškovės, atsakovas toliau sutarties nevykdė, už atliktus darbus neatsiskaitė, tuo tarpu ieškovė šalių sudarytą projektavimo darbų rangos sutartį įvykdė tinkamai – parengė projektą ir atliko visus I ir II etapo darbus (išskyrus apdailos medžiagų ir gaminių parinkimą, kurių atlikimas priklausė nuo atsakovo pasirinkimo), bei iš dalies III etapo darbus (iš 10 sutartyje numatytų projekto autorinės priežiūros vizitų atliko 3). Nurodo, kad atsakovas pažeidė sutarties 1.3 punkte įtvirtintą pareigą derinti apdailos medžiagas ir gaminius, todėl ieškovei buvo neįmanoma padaryti apdailos medžiagų ir gaminių suvestinės.

141.4.

15Ieškovė taip pat pažymi, kad pagal sutartį atlikti darbai yra atsakovui perduoti tinkamai – atsakovas pretenzijų dėl priėmimo-perdavimo akte nurodytų darbų kokybės nepareiškė, ieškovės atliktais darbais naudojasi, nepaisant to, kad nėra pasirašęs priėmimo-perdavimo akto ir už juos atsiskaitęs. Kadangi nei darbų perdavimo-priėmimo akte, nei kitais būdais atsakovas akto nepasirašymo priežasčių nenurodė, todėl aktas, vienašališkai pasirašytas ieškovės, laikytinas tinkamu sutarties I ir II etapo darbų perdavimu.

161.5.

17I ir II etapo darbai sutartyje buvo įkainoti 5 450 Eur + PVM, o neįvykdyta darbų dalis (apdailos medžiagų ir gaminių suvestinė) sudaro ne daugiau kaip 10 proc. visos I ir II etapo darbų vertės, todėl, anot ieškovės, už I ir II etapo darbus atsakovas privalo ieškovei sumokėti 4 905+ PVM Eur sumą (90 proc. visos I ir II etapo darbų vertės). Už III etapo darbus atsakovas ieškovei privalo sumokėti 150 Eur + PVM, kadangi ieškovė atliko tris vizitus, o vienas vizitas sutartyje įkainotas 50 Eur + PVM. Kadangi atsakovas ieškovei yra sumokėjęs 3 000 Eur avansą, likusi neapmokėta suma pagal sutartį sudaro 3 116,55 Eur (5055 Eur + 1061,55 Eur PVM – 3 000 Eur).

182.

19Atsakovas, jo atstovas, bylos nagrinėjimo metu palaikydamas procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2016 m. lapkričio 25 d. šalių sudarytą sutartį dėl interjero techninio projekto parengimo atsakovas sumokėjo ieškovei 3 000 Eur avansą. Nors ieškovė pradėjo darbus, pateikė atsakovui parengto interjero techninio projekto gaires, tačiau atsakovo šis projektas netenkino, sutikimo minėtam projektui atsakovas nedavė, nurodė jį taisyti, tačiau ieškovė atsakovo nurodytų pakeitimų neįgyvendino, apsiribodama tik nedideliais pataisymais, neatsižvelgė į atsakovo pageidavimus. Tvirtina, esą ieškovė sutartimi sulygto darbo iš esmės neatliko ir sutarties neįvykdė.

202.1. Projektas, kuriam būtų pritaręs atsakovas, parengtas nebuvo, o projekto, kurį ieškovė laiko baigtu, sprendiniai niekada nebuvo įgyvendinti atsakovo objekte.

212.2. Atsakovas turėjo pastabų projektui; 2017 m. kovo 9 d. ir kituose el. laiškuose buvo pareikštos pastabos dėl esminių dalykų – buvo nurodyta, kad netinka vonios maišytuvai, vonia, šviestuvų dizainas, nurodyti baldai, kokių norėtų atsakovas, taip pat pareikštos pastabos dėl sienos, ant kurios kabės televizorius, nurodyta, kad buto interjere trūksta jaukumo. Atsakovo teigimu, ieškovei buvo teikiami pavyzdžiai, fotonuotraukos, kokio dizaino atsakovas nori, tačiau ieškovė į atsakovo pastabas nereagavo, atsakovo pageidavimų nepildė, nesugebėjo parengti tokį interjero projektą, kuris tenkintų atsakovą.

222.3. Pažymėjo, kad įgyvendindama I etapą, kuris susidėjo iš idėjų paieškų, interjero projektinių pasiūlymų, apdailos medžiagų ir gaminių suvestinės parengimo, ieškovė siuntė atsakovui projektinius pasiūlymus, tačiau iš atsakovo siųstiems pasiūlymams pritarimo negavo, todėl neįgyvendinusi I etapo, negalėjo imtis vykdyti II etapo. Atsakovo teigimu, interjero projektą ieškovė parengė savo nuožiūra, įteikė jį atsakovui neatsižvelgdama į jo norus ir pageidavimus, todėl atsakovo nuomone, ieškovė užsakymo neįvykdė, tinkamo projekto neparengė. Atsakovas ieškovės siųstų darbų priėmimo-perdavimo aktų nepasirašė ir darbų nepriėmė, nes jie buvo atlikti netinkamai, o juose užfiksuota informacija neatitiko tikrovės.

233.

24Trečiasis asmuo J. Š. (atsakovo sutuoktinė) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nesutikimą su ieškiniu iš esmės grindė atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais.

254.

26Atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė nutraukti 2016 m. lapkričio 25 d. šalių pasirašytą sutartį Nr. IP-20161125/01 dėl ieškovės kaltės, priteisti atsakovui iš ieškovės 3 000 Eur avansą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

274.1. Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad sutarties įvykdymo terminas seniai yra praleistas, ieškovė iš esmės neįvykdė atsakovo pageidavimų ne dėl to, kad jų nebuvo galima įvykdyti, o todėl, kad nesugebėjo to padaryti, netinkamai vykdė sutartį, neatsižvelgė į atsakovo pageidavimus, todėl sutartis nutrauktina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 6.665 straipsnio 3 dalies pagrindu, atsakovui grąžintinas avansas.

285. Ieškovė su atsakovo priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nesutikimą iš esmės grindė ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis. Pažymėjo, kad priešingai nei nurodo atsakovas, ieškovė tinkamai vykdė savo pareigas pagal sutartį, bendradarbiavo su atsakovu ir nuolatos skubiai reaguodavo į atsakovo pastabas. Vykdant I etapą atsakovui buvo pristatyti 4 skirtingi planiniai variantai. 2016 m. gruodžio 15 d. atsakovas el. paštu informavo ieškovę, kad pasirinko 4 variantą. 2017 m. sausio 13 d. atsakovui buvo siųsta pasirinkto planinio varianto detalizacija (nors pagal sutartį ieškovė atsakovui turėjo pateikti tik 3 vizualizacijas, tačiau atsakovui buvo pateiktos 8 interjero vizualizacijos). Atsižvelgiant į atsakovo pastabas, 2017 m. sausio 27 d. buvo persiųsta pakoreguota interjero vizualizacija. 2017 m. sausio 29 d. buvo gautas atsakovo atsakymas su keliomis pastabomis. Reaguodama į pateiktas atsakovo pastabas, 2017 m. vasario 3 d. ieškovė persiuntė atsakovui pakoreguotus planus. Tą pačią dieną buvo gautas atsakovo laiškas, kuriame jis nurodė, jog pateikta vizija labai panaši į tai, ką įsivaizduoja atsakovas. Jokių naujų pastabų pateikta nebuvo. 2017 m. vasario 8 d. atsakovui buvo išsiųstos vizualizacijos pagal patikslintus planus ir tą pačią dieną iš atsakovo buvo gautas atsakymas, kad vizualizacijos labai gražios, taip pat išreikštos neesminės pastabos dėl miegamojo durų aukščio, apšvietimo ir baldų. Kad pastabos nėra esminės, atsakovas pats patvirtino el. laiške, kartu nurodydamas, jog šias neesmines detales derins su ieškove vėliau. Šalių tarpusavio susirašinėjimai patvirtina, jog į atsakovo nurodytas pastabas ieškovė reaguodavo operatyviai, o galutinio projekto parengimas nusikeldavo dėl atsakovui kildavusių naujų idėjų ir pageidavimų.

295.1. Atsakovo nurodytos pastabos buvo neesminės, susijusios su interjero užbaigimo darbais ir neturėjo jokios esminės reikšmės techninio projekto turiniui. Pažymėjo, kad nors pagal sutartį statybos darbai pagal ieškovės parengtą projektą turėjo prasidėti tik po I ir II etapo darbų perdavimo (darbų perdavimo akto pasirašymo), tačiau faktiškai šalys sutartį modifikavo ir objekte projektas pradėtas įgyvendinti dar iki oficialaus projekto perdavimo atsakovui, t. y. po to, kai ieškovė 2017 m. vasario 23 d. laišku atsakovui išsiuntė statybinius brėžinius.

305.2. Atsakovo teiginius, kad jokie darbai pagal parengtą projektą nebuvo atliekami, laiko nepagrįstais, nes 2017 m. vasario 27 d. ieškovė susitiko su atsakovo statybininkais aptarti ieškovės pateiktus brėžinius, o 2017 m. birželio 8 d. nuvykusi į objektą ieškovė rado jau pastatytas vonios sienas būtent pagal ieškovės brėžinius, kiti statybiniai darbai taip pat vyko pagal pateiktus projekto sprendinius. Be to, pats atsakovas el. laiškuose patvirtina, kad savo samdytiems statybininkams visais projekto įgyvendinimo klausimais nurodė bendrauti su ieškove. Ieškovė iš atsakovo niekada negavo motyvuoto atsisakymo pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame būtų nurodytos priežastys, atliktų darbų trūkumai ir jų ištaisymo terminai, todėl mano, kad atsakovo prašymas nutraukti sutartį ir priteisti jo sumokėtą avansą yra nepagrįstas. Atsakovas neįrodė, jog ieškovės parengtas projektas turi tokių trūkumų, dėl kurių darbų rezultato negalima naudoti pagal paskirtį ar kad ieškovės parengtas projektas neatitinka sutartyje nurodytų ar įprastai reikalaujamų savybių, todėl atsakovas privalo sumokėti sutartyje nustatytą darbų kainą.

31II.

32Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

335.

34Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė: priteisė ieškovei UAB „YCL“ iš atsakovo G. Š. 3 116,55 Eur skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3 116,55 Eur sumą nuo 2017 m. rugsėjo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 570 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taip pat priteisė iš atsakovo valstybei 9,60 Eur bylinėjimosi išlaidų.

355.1.

36Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, šalių susitarimą, abiejų šalių elgesį Sutarties vykdymo metu, siekį išsaugoti Sutartį, tai, kad atsakovas ir trečiasis asmuo iš esmės neginčijo aplinkybių, jog nesavalaikiai reagavo į ieškovės prašymus teikti pasiūlymus dėl atliktų darbų ar vykimo pas ieškovės nurodytus tiekėjus (dėl įrangos, apdailos medžiagų), aiškindami savo užimtumu ar šeimyninėmis aplinkybėmis, konstatavo, jog atsakovas pakankamai nebendradarbiavo, nesikeitė informacija, reikšminga ieškovės prievolei vykdyti.

375.2.

38Atsakovo argumentus, kad ieškovė atsakinga, jog neparinko apdailos ir kitų medžiagų, laikė nepagrįstais. Savo išvadą teismas motyvavo tuo, kad nesant tinkamo bendravimo iš užsakovo pusės, iš esmės neįmanoma parinkti medžiagas pagal užsakovo pageidavimus. Teismas sutiko su ieškovės argumentu, kad apdailos medžiagos nesuderintos būtent dėl atsakovo kaltės, nes nevykdavo į susitikimus ir pas tiekėjus, tai yra atsakovo nerūpestingumas.

395.3.

40Aplinkybę, kad pagal gautą projektą buvo pradėti vykdyti statybos darbai, laikė patvirtinančia faktą, jog ieškovės atlikti darbai pagal perdavimo-priėmimo aktą yra atlikti tinkamai. Įvertinęs tai, kad atsakovas eina įmonės vadovo pareigas, turi patirties versle bei, tikėtina, rangos teisiniuose santykiuose, padarė išvadą, kad tuo atveju, jei perdavimo-priėmimo akte buvo trūkumai (esminiai ar kiti jam reikšmingi neatitikimai), atsakovas, elgdamasis rūpestingai ir sąžiningai, turėjo pasirašyti aktą su pastabomis arba vėliau reikšti atitinkamas pretenzijas raštu, kaip numatyta Sutartyje.

415.4.

42Atsakovo ir trečiojo asmens teiginius, kad vykdant statybos darbus išryškėjo ieškovės atliktų darbų trūkumai, laikė nepagrįstais jokiais objektyviais įrodymais. Pažymėjo, kad realizuojant projektą gali keistis asmens požiūris į interjero vizualizaciją ar kitus elementus, tačiau atsakovas iš esmės nereiškė pretenzijų, neginčijo projekto ar perdavimo-priėmimo akto. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes, įvertinęs įrodymus, sprendė, kad atsakovas nepagrįstai atsisako sumokėti ieškovei reikalaujamą sumą už faktiškai atliktus darbus ir nepagrįstai reikalauja nutraukti sutartį dėl ieškovės kaltės, priteisiant atsakovui jo sumokėtą avansą.

43II.

44Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

456.

46Atsakovas G. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti. Anot atsakovo, pirmos instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, dėl to priėmė neteisėtą sprendimą; skundą grindžia šiais argumentais:

476.1.

48Byloje būtina remtis kasacinio teismo praktika, pagal kurią vartotojas yra silpnesnioji pusė, sutartis aiškintina vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., 6.188 str. 6 d.).

496.2.

50Šalys susitarė dėl interjero projekto, kuris turėjo būti įgyvendintas per du etapus ir kurio galutinis rezultatas – įrengtas pagal paruoštą projektą butas. I etapas susidėjo iš idėjų paieškų, interjero projektinių pasiūlymų, apdailos medžiagų ir gaminių suvestinės parengimo. II etape turėjo būti pateiktas interjero projektas, kuriame numatytas pertvarų pertvarkymo planas; baldų išdėstymo planas; santechnikos planas, grindų ir lubų planai, elektros, sienų apdailos, durų planai, charakteringų vietų išklotinės, parinktos apdailos medžiagos ir gaminiai; pateikiami baldų eskizai. III etapas numatė projekto autorinę priežiūrą. Kadangi visi trys etapai glaudžiai tarpusavyje susiję, neįgyvendinus vieno, nėra galimybės įgyvendinti sekančio etapo. Šalių elektroninių laiškų turinys patvirtina, jog įgyvendindama pirmąjį etapą ieškovė siuntė projektinius pasiūlymus, tačiau iš atsakovo siųstiems pasiūlymams pritarimo negavo, užsakovą tenkinančių pasiūlymų pateikti nesugebėjo. Ieškovė pripažino, jog apdailos medžiagų atsakovui nepasiūlė, todėl teigti, kad dėl to kaltas atsakovas, negalima. Ieškovė neįgyvendino pirmojo etapo, todėl, neturėdama užsakovo pritarimo jos pasiūlymams ir medžiagoms, negalėjo imtis vykdyti antrojo etapo, nes interjero projektą ieškovė galėjo pabaigti tik turėdama užsakovo pritarimą jos siūlomiems sprendiniams, o tokio pritarimo neturėjo. Interjero projektą ieškovė parengė savo nuožiūra, įteikė užsakovui neatsižvelgdama į jo norus ir pageidavimus, todėl realiai užsakymo neįvykdė, tinkamo projekto neparengė. Nesant parengtam, užsakovo patvirtintam interjero projektui negalima kalbėti ir apie projekto autorinę priežiūrą, nes jokie darbai pagal ieškovės parengtą projektą nebuvo atliekami.

516.3.

52Pirmos instancijos teismas sprendime neanalizavo ir nevertino, kad 2017-03-08 teikto atsakovui projekto nebuvo įmanoma įgyvendinti, pvz.: dėl projekte numatytų per žemų lubų vonioje neįmanoma įrengti antresolės; projekte numatyta židinio vieta, kur nėra kamino, durų angos ir koridoriai per siauri, neatitinkantys STR reikalavimų. Nors pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad projektas buvo užbaigtas ir perduotas atsakovui 2017-03-08, o 2017-03-31 išsiųstas projekto perdavimo – priėmimo aktas, kurį atsakovas neva be pagrindo atsisakė pasirašyti, tačiau 2017-04-04 pati ieškovė perduotame projekte padarė atžymą, kad būtina koreguoti dušo nišą, ir pasirašė. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nepriėmė ieškovės parengto projekto, nes jis atsakovo netenkino, o ieškovė į bylą nepateikė jokio kito, pakoreguoto projekto, nors įrodinėjimo našta tokiose bylose tenka būtent rangovui, kaip savo srities profesionalui; ieškovė į atsakovo pastabas nereaguodavo ir savo projekto korekcijų nedarė, nors Sutarties 6.2. punktu ieškovė įsipareigojo teikti projektavimo paslaugą iki ji bus baigta, t.y. parengti tokį projektą, kuris atitiktų atsakovo (vartotojo) lūkesčius, tačiau to nepadarė, neįvykdė Sutarties ir nepagrįstai kreipėsi į teismą dėl pinigų priteisimo.

536.4.

54Atsakovas pažymi, jog būtent iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad dabartinė antstolio užfiksuota padėtis bute neatitinka ieškovės parengto projekto, ieškovės parengtas projektas niekada nebuvo įgyvendintas atsakovo bute ir jo rezultatais, kaip teigia teismas, atsakovas niekada nesinaudojo. Konstatuoti esamos padėties neatitikimo projektui specialių žinių nereikia, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai šiuo įrodymu nesivadovavo.

556.5.

56Vadovaudamasis kasacinio teismo išaiškinimais civilinėse bylose Nr. 3K-3-247/2014, 3K-7- 581/2008, teigia, kad atsakovo reikalavimas grąžinti sumokėtą avansą yra pagrįstas, nes ieškovės suprojektuotas interjero projektas buvo su trūkumais, Sutartis nebuvo įvykdyta, rezultatas nepasiektas, todėl avansas grąžintinas.

576.6.

58Mano, kad Sutarties 5.2 punktas, kuriame numatyta, kad Sutartis gali būti nutraukiama tik raštišku šalių susitarimu, vartotojo atžvilgiu yra nesąžiningas, nes riboja vartotojo teisę atsisakyti sutarties, kai paaiškėja, kad rangovas jos negalės tinkamai įvykdyti. Todėl atsakovas ir reiškia reikalavimą priešieškinyje nutraukti Sutartį, nes pats jos nutraukti negali, ir to iki šios dienos padaryti negalėjo.

596.7.

60Nesutinka su teismo išvadomis, kad atsakovas privalėjo ginčyti jam perduotą interjero projektą ar perdavimo – priėmimo aktą. Atsakovas interjero projekto realizavimui nei žodinio, nei raštiško sutikimo nedavė, todėl ir autorinė priežiūra iš ieškovės pusės negalėjo būti vykdoma, nors teismas priteisė pinigus 150 € + PVM už tris vizitus. Pažymi, kad vizitų metu ieškovė jokios autorinės priežiūros nevykdė, pirmąjį kartą, dar nebaigus projekto, apžiūrėjo butą, antrąjį kartą ji buvo iškviesta į objektą nurodyti, kad dar nebaigto rengti projekto vonios kambario sprendinių neįmanoma įgyvendinti, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė šių trūkumų nepataisė ir vėliau, vis vien projektą su jais perdavė atsakovui. Atsakovas neprivalėjo ginčyti ieškovės jam nusiųstų perdavimo – priėmimo aktų, nes jie atsakovo nebuvo pasirašyti. Atsakovui jų nepasirašius, ieškovė turėjo teisę priėmimo – perdavimo aktus pasirašyti vienašališkai, padaryti apie tai atžymą aktuose ir tinkamai juos įteikti atsakovui. Tuomet tokie aktai įgyja juridinę galią, o atsakovas įgauną pareigą, su jais nesutikdamas, kreiptis į teismą ir prašyti juos pripažinti negaliojančiais. Šiuo atveju ši procedūra nebuvo atlikta, todėl ir aktų atsakovas ginčyti neprivalėjo, nes šie teisine prasme buvo niekiniai (CK 6.666 str., 6.694 str.).

617.

62Ieškovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 17 d. priimtą sprendimą, o atsakovo apeliacinio skundo netenkinti bei priteisti iš atsakovo (apelianto) bylinėjimosi išlaidas.

637.1.

64Atsakovas neturi teisės remtis naujais argumentais apeliaciniame skunde, kurie nebuvo bylos nagrinėjimo dalykas pirmos instancijos teisme (CPK 312 str.). Todėl nesutinka su apelianto pozicija, kad byloje reikia remtis apelianto cituojama kasacinio teismo praktika, pagal kurią vartotojas silpnesnioji pusė, sutartis aiškintina vartotojo naudai ir t.t. Pažymi, kad byloje nėra kilęs ginčas dėl vartojimo sutarties sąlygų teisėtumo; nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme atsakovas neginčijo Sutarties sąlygų, negrindė, kad jos yra nesąžiningos vartotojų teisinių santykių prasme. Be to, anot ieškovės, ginčo dėl Sutarties sąlygų net negalėtų būti, nes vartotojų teisinių santykių kontekste ginčytinos tik tokios sąlygos, kurioms (kurių turiniui) vartotojas negalėjo daryti įtakos, t. y. prisijungimo būdu sudarytoms sutartims, tuo tarpu atsakovas turėjo objektyvias galimybes ir teisę daryti įtaką Sutarties turiniui, nes Sutartis nebuvo sudarinėjama prisijungimo būdu, Sutarties projektas iki pasirašymo buvo siunčiamas atsakovui, pastarasis galėjo Sutarties sąlygoms reikšti pastabas, tačiau jokių pastabų neturėjo, Sutarties turinys jam buvo priimtinas. Pažymi ir tai, kad atsakovas vadovauja medienos gaminių gamybos bendrovei UAB „Elitėja“, kuri glaudžiai siejasi su interjeru, gamina medienos gaminius, todėl atsakovui turi būti suprantamas interjero dizaino projekto parengimo Sutarties turinys.

657.2.

66Apeliantas klaidindamas teismą apeliaciniame skunde teigia, kad šalių buvo sulygta dėl interjero projekto, kurio galutinis rezultatas – įrengtas pagal paruoštą projektą butas. Pažymi, kad ginčo šalys Sutartimi sutarė dėl interjero projekto parengimo, kuria ieškovė įsipareigojo atsakovui pagal jo pateiktas užduotis ir būtinąją medžiagą parengti buto, esančio ( - ), interjero techninį projektą ir atlikti projekto autorinę priežiūrą, o užsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatytais terminais atsiskaityti su ieškove. Byloje nekilo ginčas, kad ieškovė parengė interjero techninį projektą. Aplinkybė, kad atsakovas po projekto parengimo persigalvojo dėl tam tikrų sprendinių, niekaip nepaneigia fakto, kad ieškovė savo darbą atliko, ką pagrįstai sprendime konstatavo pirmosios instancijos teismas.

677.3.

68Anot ieškovės, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad ieškovė jai tenkančius visus darbus, numatytus Sutarties I-II etapuose, atliko tinkamai, atsakovas jokių pastabų neišreiškė. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nesutiko su atsakovo argumentais, jog ieškovė atsakinga dėl to, kad neparinko apdailos ir kitų medžiagų; atsakovas nebendradarbiavo su ieškove, todėl nebuvo įmanoma parinkti medžiagas pagal užsakovo pageidavimus.

697.4.

70Atsakovas siekia suklaidinti teismą skunde teigdamas, neva projekto vykdymo metu paaiškėjo, kad jo įgyvendinti bus neįmanoma dėl tariamai per žemų lubų. Patalpą dalinti į du lygius (įrengiant antresolę), siekiant maksimaliai išnaudoti erdvę ir turėti papildomą plotą, buvo būtent atsakovo pageidavimas, todėl buvo pateiktas pasiūlymas dėl antresolės, įspėjant atsakovą, kad tokiu atveju patalpų aukštis bus nestandartinis, tačiau atsakovas turės dvi naujas patalpas: vonios kambarį ir tėvų miegamojo papildomą drabužinę. Tai, kad antresolė padalina patalpą į dvi dalis, atsispindi visose projekto sudedamosiose dalyse – tiek brėžiniuose, tiek vizualizacijose. Šią medžiagą turėjo tiek atsakovai, tiek statybininkai, kurie įgyvendino projektą, lubų aukštingumai matomi visuose brėžiniuose. Kaip teisingai pastebėjo teismas, tai, kad atsakovas persigalvojo dėl antresolės įrengimo statybų eigoje, yra jo pasirinkimas, o ne tariamas ieškovės darbų trūkumas. Pažymėjo, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme atsakovas, kuris pats dalyvavo posėdyje, posėdžio metu patvirtino, jog ieškovei niekada jokių pretenzijų dėl projekto taip ir nepareiškė.

717.5.

72Ieškovė pagal atsakovo nurodymus ir poreikius vykdė III etapo autorinės projekto priežiūros vizitus (projekto autorinę priežiūrą): 2017-02-27, 2017-03-31, 2017-06-08, todėl pirmosios instancijos teismas sprendimu ieškovei iš atsakovo pagrįstai priteisė sumas už projekto autorinės priežiūros vizitus.

737.6.

74Atsakovas skunde nepagrįstai teigia, kad darbai pagal Sutartį jam taip ir nebuvo perduoti, nes jis nepasirašė darbų priėmimo-perdavimo akto. Faktiškai darbai atsakovui perduoti 2017-02-23, formaliai - 2017-03-31. Sutarties 2.2 punktas numato, kad pretenzijos dėl akte nurodytų darbų pareiškiamos motyvuotai, raštu per 3 darbo dienas nuo akto perdavimo, tačiau faktiškai jokių pretenzijų niekada nebuvo pareikšta. Iki šiol atsakovas nepasirašė darbų perdavimo akto be jokio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kad jokių pretenzijų niekada nebuvo pareikšta, aktas laikomas galiojančiu ir 1 bei 2 etapo darbų perdavimą patvirtinančiu dokumentu. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nesirėmė atsakovo nesąžiningu elgesiu (akto nepasirašymu) ir konstatavo, kad atsakovui darbai perduoti, jis darbų rezultatu naudojosi ir privalo už tai sumokėti.

757.7.

76Ginčas vyksta dėl santykių, kurie buvo 2017 m. pradžioje, tuo tarpu atsakovo pateiktas į bylą antstolio aktas parengtas 2018 m. pradžioje, t. y. įrodymas sukurtas bylos nagrinėjimo metu, nuo ginčo pradžios praėjus pusei metų – per šį pusmetį atsakovas bute galėjo padaryti bet ką, netgi viską išgriauti ir iš naujo perstatyti. Be to, ginčas nėra dėl to, ar atsakovas galutinai įgyvendino visus ieškovės parengto projekto sprendinius – tai neturi reikšmės vertinant Sutarties įvykdymą iš ieškovės pusės: ieškovė turėjo parengti interjero dizaino projektą, jį parengė, ieškovė projekto neturėjo įgyvendinti objekte, t. y. ji nebuvo rangovas. Todėl pirmos instancijos teismas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo aktą, kuris neva patvirtina, kad kai kurie ieškovės projekto sprendiniai atsakovo bute taip ir liko neįgyvendinti, pagrįstai atmetė kaip nepagrįstą.

777.8.

78Teismo sprendimas yra pagrįstas, motyvuotas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas, o atsakovo (apelianto) apeliacinis skundas nepagrįstas, todėl atmestinas ir netenkintinas.

79IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

808.

81Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK 320) straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

829.

83Byloje nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 25 d. ieškovė ir atsakovas sudarė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. IP-20161125/01, kurią ieškovė įsipareigojo atsakovui pagal jo pateiktas užduotis ir būtinąją medžiagą parengti buto, esančio ( - ), interjero techninį projektą ir atlikti projekto autorinę priežiūrą, o užsakovas įsipareigojo sutartyje nustatytais terminais atsiskaityti su ieškove; taip pat šalys sulygo, jog Sutartis vykdoma trimis etapais, iš kurių I etapas apėmė paruošiamąjį etapą, idėjų paiešką, interjero projektą, apdailos medžiagų ir gaminių suvestinę, II etapas apėmė interjero projektą, o III etapas – projekto autorinę priežiūrą; viso darbų kaina (su PVM) – 7 199,50 Eur. Sulygtą sutarties kainą atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei tokiu būdu: 3 000 Eur avansą per 2 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo (Sutarties 3.2.1 p.), 3 594,50 Eur su PVM per 5 kalendorines dienas po II-ojo etapo atlikimo ir perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (Sutarties 3.2.2 p.), 605 Eur su PVM per 5 kalendorines dienas po III-ojo etapo atlikimo ir perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Atsakovas ieškovei sulygtą 3 000 eur avansą sumokėjo. Tačiau ieškovės 2017 m. balandžio 7 d. parengto Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto už I ir II etapo darbus nepasirašė. Tarp šalių kilo ginčas dėl Sutarties (ne)tinkamo vykdymo. Ieškovė kreipėsi į teismą su dėl įsiskolinimo už jos atliktus darbus pagal sutartį priteisimo Atsakovas, teigdamas kad ieškovė sulygtų sutartimi darbų neatliko, su ieškiniu nesutiko, pateikė priešieškinį, kuriuo prašė nutraukti šalių 2016-11-25 pasirašytą Sutartį, priteisti iš ieškovės 3 000 Eur avansą. Pirmos instancijos teismas sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą.

8410.

85Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigia, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir netinkamai nustatė bylai reikšmingas aplinkybes; skundą iš esmės grindžia tuo, kad projektas neatitiko atsakovo (vartotojo) lūkesčių, jis nebuvo įgyvendintas bute, atsakovas negavo to, kas buvo sulygta Sutartimi, todėl neturi mokėti už daiktą ar paslaugą, kurio kokybė jo netenkina, bet turi teisę atgauti sumokėtą avansą; teismo išvados, kad ieškovė darbus atliko tinkamai, o atsakovas be pagrindo atsisakė pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, nepagrįstos.

8611.

87Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą, įvertinusi nagrinėjamam ginčui aktualų teisinį reguliavimą ir teismų praktiką bei atsižvelgdama į apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo sprendimu.

8812.

89Remiantis CK 6.700 straipsniu, projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Sutarties šalių rangovo ir užsakovo pareigos nustatytos CK 6.702 ir 6.704 straipsniuose. Pagal CK 6.702 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 6.704 straipsnio 1 dalies 1 punktą rangovas privalo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus perduoti užsakovui, o šis – sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus. Pagal CK 6.655 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Aiškindamas CK 6.704 straipsnio 1 punktą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad rangovas laikomas tinkamai įvykdęs pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės; priteisiant atliktų darbų kainą turi būti įvertinta, ar visi darbai yra atlikti ir ar jie atlikti tinkamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-640/2013; 2016-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359-686/2016). Nagrinėjamu atveju iš šalių sudarytos tarpusavio Sutarties turinio ir CK įtvirtinto reguliavimo darytina išvada, kad ginčo šalys sudarė projektavimo rangos sutartį. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog tokio pobūdžio santykiams taikomos projektavimo rangą bei bendrosios rangos reglamentuojančios teisės normos taikomos subsidiariai, t.y. tiek, kiek nereguliuoja lex specialis (CK 6.644 str. 2 d). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2010.).

9013.

91Tiek pagal bendrųjų rangos sutartinius santykius reglamentuojančių, tiek pagal specialiųjų statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų (CK 6.662, 6.694 straipsniai), kuriose nustatytas darbų perdavimas ir priėmimas, nuostatas pareiga priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus tenka užsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; ir kt.). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus.

9214.

93Nagrinėjamu atveju Sutarties šalių ginčas yra kilęs dėl užsakovo piniginės prievolės rangovui atsiskaityti už atliktus darbus, kurie atsakovui laikytini tinkamai perduotais Aktu, tuo tarpu atsakovas kvestionuoja ieškovės atliktų darbų tinkamumą. Šalių ginčas kilęs dėl darbų, nurodytų ieškovės atsakovui pateiktame atliktų darbų Akte, kuriuo turėjo būti tarp šalių įformintas atliktų darbų perdavimas ir priėmimas. Užsakovas (atsakovas) nurodyto atliktų darbų Akto nepasirašė, nors bylos duomenys sudaro pagrindą vienareikšmiškai išvadai, kad atsakovas faktiškai naudojasi rangovo atliktais darbais.

9415.

95Kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo-priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu. Todėl dvišalis akto nepasirašymas nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558-421/2015, 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-695/2017 ir kt.). Pagal CK 6.663 str. 1 d. rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje nurodytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą. Nagrinėjamu atveju ieškovė iš atsakovo iš esmės niekada ir negavo motyvuoto atsisakymo pasirašyti Aktą, kuriame būtų nurodytos priežastys, atliktų darbų trūkumai, jų ištaisymo terminai. Dėl šios priežasties atsakovas neturi jokios teisės gintis tariamais ieškovės darbų trūkumais, nes tokie trūkumai (kurie privalo būti esminiai, sudarantys pagrindą atsisakyti pasirašyti Aktą) nei Akte, nei apskirtai jokiais kitais būdais nebuvo nurodyti. Atsakovo argumentai, kad ieškovė darbus atliko netinkamai, su trūkumais, laikytini deklaratyviais.

9616.

97Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių elektroninių laiškų turinio matyti, kad ieškovė vykdydama Sutartį atsakovui pateikė koncepcijas, techninius planus, vizualizacijas, pasiūlymus dėl apdailos medžiagų; pagal atsakovo pasirinktą (iš ieškovės teiktų 4) koncepciją ieškovė parengė detalizaciją ir 8 vizualizacijas. Remiantis išsakytais atsakovo pageidavimais dėl stiliaus, spalvų, ieškovės buvo parengtos pakoreguotos vizualizacijos, kurios, kaip matyti iš atsakovo sutuoktinės e. laiškų turinio, atsakovui iš esmės patiko (laiške nurodoma, kas patiko bendros gyvenamosios erdvės (valgomasis, virtuvė ir kt.); o keliamas klausimas tik dėl lentynos vietos. Pagal atsakovo patikslintus pageidavimus 2017-02-08 ieškovė parengė dar 5 naujas miegamojo ir vonios kambario vizualizacijas, kurios atsakovo buvo įvertintos teigiamai, susirašinėjime nurodoma, bendras vaizdas puikus, atsakovui tinka, nurodomos neesminės pastabos dėl apvadų prie durų, kitokio baldo vonioje ir šviestuvo. Taip pat nurodoma, kad vizualizacijos labai gražios, gražus vonios kambario dizainas. Pastebėtina, jog pats užsakovas patvirtina el. laiške, kad pastabos nėra esminės ir nurodo, jog šias neesmines detales su ieškove derins vėliau. Byloje nėra jokių duomenų, sudarančių pagrindą išvadai, kad atsakovas būtų teikęs projektinei medžiagai kokias nors pastabas. Priešingai, būtent atsakovo prašymu 2017-02-23 ieškovė persiuntė projektinę medžiagą statybininkams, kad jie galėtų pradėti darbus pagal brėžinius; vėliau ieškovė pradėjo lankytis ginčo objekte, prižiūrint projekto įgyvendinimą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti pirmos instancijos pozicijai, kad aplinkybė, jog pagal ieškovės parengtą projektą buvo pradėti vykdyti statybos darbai, patvirtina faktą, jog ieškovės atlikti darbai pagal perdavimo-priėmimo aktą atlikti tinkamai.

9817.

99Išvados dėl ieškovės atliktų darbų tinkamumo nepaneigia ir apeliacinio skundo argumentai dėl galimybės įrengti antresoles dėl projekte numatytų per žemų lubų vonioje. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovės pirminiuose projekto pasiūlymuose iš viso nebuvo numatytas antresolių įrengimas; projekto pakeitimą ir papildymą dėl antresolių įrengimo lėmė būtent atsakovo pageidavimai. Šalių susirašinėjimo turinys patvirtina, kad ieškovė buvo įspėjusi atsakovą, jog atsakovo pageidavimų dėl antresolių įrengimo įgyvendinimas susijęs su patalpų aukščiu; lubų aukštingumas atsispindėjo atsakovui teiktose projekto sudedamosiose dalyse – tiek brėžiniuose, tiek vizualizacijose. Atsakovas nei pastabų, nei pretenzijų nereiškė. Tuo tarpu aplinkybė, kad realizuojant projektą atsakovo požiūris į interjero vizualizaciją ar kitus elementus, kurie buvo įtraukti atsakovo pageidavimu į projektą, pasikeitė, nesudaro pagrindo spręsti dėl ieškovės atliktų darbų netinkamumo.

10018.

101Svarbu pažymėti ir tai, kad atsakovui ne kartą buvo pasiūlyta pas tiekėjus rinktis apdailos medžiagų, buvo derinami susitikimai, atsakovui buvo nusiųstos nuorodos kiekvienam atskiram apdailos objektui; iš laiškų turinių matyti, kad atsakovui buvo nurodomi skirtingų objektų net po 5 skirtingus tiekėjus. Tuo tarpu atsakovas delsė apsispręsti dėl apdailos, nevykdavo į susitikimus, pas tiekėjus; jau pradėjus darbus ginčo bute, iškėlė naujus kriterijus apdailos medžiagoms ir gaminiams. Nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti būtent atsakovo CK 6.200 str. 2 d. įtvirtintos imperatyvios sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigos pažeidimą.

10219.

103Taigi, bylos medžiaga nustatytos faktinės aplinkybės suponuoja išvadą, kad projekto medžiaga parengta ir perduota atsakovui, iš atsakovo jokių pretenzijų negauta, projektas dar 2017-02-23 perduotas statybininkams ir pradėtas įgyvendinti objekte, t.y. ieškovė faktiškai atliko I ir II etapų darbus; o tie I ir II etapų darbai, kurie nebuvo baigti visiškai, t. y. neparengta apdailos medžiagų ir gaminių suvestinė, nebuvo atlikti dėl atsakovo nebendradarbiavimo. Teisėjų kolegija negali nesutikti su pirmos instancijos išvada, kad nesant tinkamo bendradarbiavimo iš užsakovo pusės, iš esmės neįmanoma parinkti medžiagas pagal užsakovo pageidavimus. Vėlgi, akcentuotina tai, kad aptariamu atveju atsakovas Sutartimi įsigijo ne statybos rangos darbus, o interjero dizaino projekto parengimo darbus (paslaugas), todėl tai, kad atsakovas faktiškai įrenginėdamas butą galimai atsisakė tam tikrų ieškovės paruoštų projektinių sprendinių, šios bylos kontekste nepaneigia atsakovo sutartimi prisiimtos prievolės atsiskaityti už ieškovės atliktus darbus.

10420.

105Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad šalių sutarties 5.2 p. vartotojo atžvilgiu yra nesąžiningas, nes riboja vartotojo teisę atsisakyti sutarties, be to mano, kad šioje byloje būtina remtis kasacinio teismo praktika, pagal kurią vartotojas yra silpnesnioji pusė, sutartis aiškintina vartotojo naudai. Pasisakant dėl šių apeliacinio skundo argumentų visų pirma pažymėtina tai, kad CPK 312 straipsnyje numatyta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Taipogi apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis). Teisminės bylos esminis nagrinėjimas vyksta pirmojoje teismo instancijoje, todėl būtent joje pagal proceso operatyvumo, koncentruotumo bei draudimo piktnaudžiauti procesu principus (CPK 7 straipsnis, 42 straipsnio 5 dalis) turi būti pateikti visi šalių reikalavimai, atsikirtimai bei įrodymai. CPK 226 straipsnyje, reglamentuojančiame šalių ir trečiųjų asmenų pareigas pasirengimo nagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme metu, įsakmiai nurodyta, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys ir tretieji asmenys turi teismui pateikti visus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Apeliantas šiais apeliacinio skundo argumentais pirmos instancijos teisme savo atsikirtimų negrindė, jų pagrindu jokių reikalavimų nereiškė; be to byloje nebuvo keliamas klausimas ir nebuvo kilęs ginčas dėl vartojimo sutarties sąlygų teisėtumo. Todėl bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, dėl šių argumentų nepasisakoma.

10621.

107Pažymėtina, jog teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis logikos dėsniais, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas vertino į bylą pateiktus įrodymus nepažeisdamas CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo kasatorius, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013).

10822.

109Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

11023.

111Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais, todėl konstatuoja, jog apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 17 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

11224.

113Atmetus apeliacinį skundą, apelianto prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme priteisimo netenkintinas.

114Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

115Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „YCL” kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 8. 1.1.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose, jos atstovai bylos nagrinėjimo metu... 10. 1.2.... 11. 2017 m. vasario 23 d. ieškovė išsiuntė atsakovui I ir II etapo darbų... 12. 1.3.... 13. Nuo 2017 m. kovo 31 d., t. y. nuo tos dienos, kai ieškovė persiuntė... 14. 1.4.... 15. Ieškovė taip pat pažymi, kad pagal sutartį atlikti darbai yra atsakovui... 16. 1.5.... 17. I ir II etapo darbai sutartyje buvo įkainoti 5 450 Eur + PVM, o neįvykdyta... 18. 2.... 19. Atsakovas, jo atstovas, bylos nagrinėjimo metu palaikydamas procesiniuose... 20. 2.1. Projektas, kuriam būtų pritaręs atsakovas, parengtas nebuvo, o... 21. 2.2. Atsakovas turėjo pastabų projektui; 2017 m. kovo 9 d. ir kituose el.... 22. 2.3. Pažymėjo, kad įgyvendindama I etapą, kuris susidėjo iš idėjų... 23. 3.... 24. Trečiasis asmuo J. Š. (atsakovo sutuoktinė) su ieškiniu nesutiko, prašė... 25. 4.... 26. Atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė nutraukti 2016 m.... 27. 4.1. Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad sutarties įvykdymo terminas... 28. 5. Ieškovė su atsakovo priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti,... 29. 5.1. Atsakovo nurodytos pastabos buvo neesminės, susijusios su interjero... 30. 5.2. Atsakovo teiginius, kad jokie darbai pagal parengtą projektą nebuvo... 31. II.... 32. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 33. 5.... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškinį... 35. 5.1.... 36. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, šalių susitarimą,... 37. 5.2.... 38. Atsakovo argumentus, kad ieškovė atsakinga, jog neparinko apdailos ir kitų... 39. 5.3.... 40. Aplinkybę, kad pagal gautą projektą buvo pradėti vykdyti statybos darbai,... 41. 5.4.... 42. Atsakovo ir trečiojo asmens teiginius, kad vykdant statybos darbus... 43. II.... 44. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 45. 6.... 46. Atsakovas G. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmos instancijos teismo... 47. 6.1.... 48. Byloje būtina remtis kasacinio teismo praktika, pagal kurią vartotojas yra... 49. 6.2.... 50. Šalys susitarė dėl interjero projekto, kuris turėjo būti įgyvendintas per... 51. 6.3.... 52. Pirmos instancijos teismas sprendime neanalizavo ir nevertino, kad 2017-03-08... 53. 6.4.... 54. Atsakovas pažymi, jog būtent iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo... 55. 6.5.... 56. Vadovaudamasis kasacinio teismo išaiškinimais civilinėse bylose Nr.... 57. 6.6.... 58. Mano, kad Sutarties 5.2 punktas, kuriame numatyta, kad Sutartis gali būti... 59. 6.7.... 60. Nesutinka su teismo išvadomis, kad atsakovas privalėjo ginčyti jam perduotą... 61. 7.... 62. Ieškovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo palikti nepakeistą Vilniaus... 63. 7.1.... 64. Atsakovas neturi teisės remtis naujais argumentais apeliaciniame skunde, kurie... 65. 7.2.... 66. Apeliantas klaidindamas teismą apeliaciniame skunde teigia, kad šalių buvo... 67. 7.3.... 68. Anot ieškovės, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad ieškovė jai... 69. 7.4.... 70. Atsakovas siekia suklaidinti teismą skunde teigdamas, neva projekto vykdymo... 71. 7.5.... 72. Ieškovė pagal atsakovo nurodymus ir poreikius vykdė III etapo autorinės... 73. 7.6.... 74. Atsakovas skunde nepagrįstai teigia, kad darbai pagal Sutartį jam taip ir... 75. 7.7.... 76. Ginčas vyksta dėl santykių, kurie buvo 2017 m. pradžioje, tuo tarpu... 77. 7.8.... 78. Teismo sprendimas yra pagrįstas, motyvuotas ir teisėtas, todėl paliktinas... 79. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 80. 8.... 81. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio... 82. 9.... 83. Byloje nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 25 d. ieškovė ir atsakovas sudarė... 84. 10.... 85. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigia, kad... 86. 11.... 87. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos... 88. 12.... 89. Remiantis CK 6.700 straipsniu, projektavimo darbų sutartimi rangovas... 90. 13.... 91. Tiek pagal bendrųjų rangos sutartinius santykius reglamentuojančių, tiek... 92. 14.... 93. Nagrinėjamu atveju Sutarties šalių ginčas yra kilęs dėl užsakovo... 94. 15.... 95. Kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui... 96. 16.... 97. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių elektroninių laiškų... 98. 17.... 99. Išvados dėl ieškovės atliktų darbų tinkamumo nepaneigia ir apeliacinio... 100. 18.... 101. Svarbu pažymėti ir tai, kad atsakovui ne kartą buvo pasiūlyta pas tiekėjus... 102. 19.... 103. Taigi, bylos medžiaga nustatytos faktinės aplinkybės suponuoja išvadą, kad... 104. 20.... 105. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad šalių sutarties 5.2 p. vartotojo... 106. 21.... 107. Pažymėtina, jog teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti... 108. 22.... 109. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui,... 110. 23.... 111. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos... 112. 24.... 113. Atmetus apeliacinį skundą, apelianto prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų... 114. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 115. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 17 d. sprendimą palikti...