Byla 2S-2026-450/2018
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. T. ir K. T. prašymą patvirtinti gyvenimą skyrium (separaciją) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“, atstovaujamo bankroto administratoriaus, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ prašymą suinteresuotiems asmenims K. T. ir A. T. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. T. ir K. T. prašymą patvirtinti gyvenimą skyrium (separaciją) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėjas BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriuo prašo atnaujinti procesą Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017, įtraukti BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ trečiuoju suinteresuotu asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017; panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. sprendimą dėl sutarties dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių patvirtinimo dalyje dėl pareiškėjų A. ir K. T. turto, turtinių teisių ir prievolių tarp šalių paskirstymo (pareiškėjų A. ir K. T. dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių sutarties 1, 5-16 punktai) ir įpareigoti pareiškėjus pateikti naują sutartį dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių dalyje dėl pareiškėjų turto, turtinių teisių ir prievolių tarp šalių paskirstymo, atitinkančią kreditoriaus BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ interesus; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Pareiškimą grindė tuo, kad 2014 m. liepos 31 d. paskolos sutartimi paskolino K. T. 55 954,59 Eur iki 2014 m. gruodžio 30 d., tačiau jis paskolos negrąžino, todėl pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo ir skolos priteisimo. 2017 m. gegužės 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino pareiškėjų gyvenimą skyrium (separaciją) bei pateiktą sutartį dėl gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo pasekmių. Tačiau teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, t. y. BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“, taip pažeisdamas jo teises ir teisėtus interesus. Pareiškėjai sutartyje dėl gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo pasekmių nurodė, jog nei kartu kaip sutuoktiniai, nei kiekvienas atskirai jokių skolinių įsipareigojimų neturi, tačiau jie nuslėpė informaciją apie turimus įsipareigojimus pareiškėjui, nes kreipimosi į teismą momentu prievolė pagal Paskolos sutartį nebuvo tinkamai įvykdyta. Pareiškėjai apie ketinimą kreiptis dėl gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo nepranešė ir kreditoriui. Dėl šių priežasčių Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 5 d. sprendimu nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, taip pažeisdamas BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ teises ir teisėtus interesus, kas sudaro proceso atnaujinimo pagrindą pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą. Teismui patvirtinus pareiškėjų gyvenimą skyrium, vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ pateikiamu vertinimu, A. T. po gyvenimo skyrium (separacijos) atiteko turto už daugiau kaip 336 tūkst. Eur. Atnaujinus procesą ir įvertinus pareiškėjo pateiktus įrodymus (ar tenkinus reikalavimus), bus panaikintos ar pakeistos 2017 m. gegužės 5 d. sprendimu nustatytos teisės ir pareigos, priešingu atveju, sutuoktinių turtą palikus padalintą taip, kaip pageidavo patys pareiškėjai, būtų pažeisti kreditoriaus turtiniai interesai.
 3. Suinteresuoti asmenys K. T. ir A. T. su pareiškimu nesutiko ir nurodė, kad nėra pagrindo atnaujinti procesą, nes BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ neturi kokių nors kreditorinių reikalavimų pareiškėjų atžvilgiu. Trečiojo asmens reikalavimo teisė kildinama iš K. T. pareikšto nepagrįsto ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-3209-565/2018, kuris šiuo metu yra nagrinėjamas, todėl jokios objektyviai egzistuojančios aplinkybės nepatvirtina, kad BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ sprendimo priėmimo metu ar dabar yra K. T. kreditorius. Be to, K. T. iki 2017 m. kovo 14 d. buvo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ akcininkas. Įprastame bendrovės ir akcininko teisiniame santykyje bendrovė savo akcininko atžvilgiu neturi jokių kreditorinių reikalavimų, išskyrus reikalavimą apmokėti akcijas, kuris nagrinėjamu atveju neaktualus. Pareiškėjų prašymas dėl separacijos buvo paduotas 2017 m. kovo 20 d., t. y. tuo metu, kai K. T. nebebuvo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ akcininkas, taigi, pareiškėjų prašymo dėl separacijos nagrinėjimo metu K. T. ir BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ nesiejo jokie teisiniai santykiai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ bankroto administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2YT-18106-1050/2017 netenkino.
 2. Teismas nustatė, kad 2017 m. gegužės 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje e2YT-18106-1050/2017 pagal pareiškėjų A. T. ir K. T. prašymą patvirtinti gyvenimą skyrium (separaciją) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu nuspręsta pareiškėjų prašymą tenkinti, patvirtinti pareiškėjų A. T. ir K. T. gyvenimą skyrium (separaciją) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patvirtinti pareiškėjų sutartį dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių joje nurodytomis sąlygomis. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-3209-794/2018 pagal ieškovo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ bankroto administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ ieškinį atsakovui K. T. dėl žalos ir skolos priteisimo, sprendimas šioje byloje nepriimtas. Teismo vertinimu, Vilniaus miesto apylinkės teismo patvirtinta K. T. ir A. T. sudaryta sutartis dėl gyvenimo skyriumi (separacijos) pasekmių nepažeidžia trečiųjų asmenų, įskaitant kreditorių, teisių ir teisėtų interesų, nes ši sutartis nesukuria tokių teisinių padarinių, kokias sukuria įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad remiantis CK 3.79 straipsniu gyvenimas skyrium baigiasi, jeigu sutuoktiniai vėl pradeda kartu gyventi ir bendras gyvenimas patvirtina jų ketinimą kartu gyventi nuolat. Gyvenimas skyrium baigiasi, kai teismas priima sprendimą, kuriuo patenkinamas bendras sutuoktinių prašymas dėl gyvenimo skyrium pabaigos ir kuriuo panaikinamas ankstesnis teismo sprendimas dėl gyvenimo skyrium. Sutuoktiniams atnaujinus bendrą gyvenimą, jų turtas lieka atskirtas tol, kol jie sudaro naują vedybų sutartį ir pasirenka naują turto teisinį režimą. Gyvenimo skyrium pabaiga tretiesiems asmenims sukelia teisines pasekmes tik tuo atveju, jeigu sutuoktiniai sudaro naują vedybų sutartį ir ją įregistruoja šio kodekso 3.103 straipsnyje numatyta tvarka. Jeigu sutuoktinių gyvenimas skyrium tęsiasi daugiau kaip vienerius metus po teismo sprendimo įsiteisėjimo, bet kuris sutuoktinis gali reikalauti santuoką nutraukti kodekso 3.55 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu. Ta aplinkybė, kad civilinė byla dėl pareiškėjų gyvenimo skyriumi (separacijos) patvirtinimo buvo išnagrinėta nepranešus BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ ir nesudarius galimybės pareikšti poziciją dėl gyvenimo skyrium (separacijos) teisinių padarinių bei kreditoriaus interesus atitinkančio pareiškėjų turto pasidalinimo, pasak teismo, nereiškia, kad kreditoriaus BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ interesai buvo pažeisti, nes šiai dienai dar nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl skolos iš K. T. kreditoriaus BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ naudai priteisimo, o taip pat nėra nutraukta pareiškėjų K. T. ir A. T. santuoka.
 3. Teismas, įvertinęs faktines aplinkybės bei atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą, darė išvadą, kad pareiškėjo nurodyti argumentai, siekiant atnaujinti procesą, nedaro įtakos pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“, kaip K. T. kreditoriaus, teisėms ir įstatymo saugomiems jo interesams, nes klausimas dėl skolos iš K. T. kreditoriaus BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ naudai priteisimo ir skolos pobūdžio yra tebesprendžiamas Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. e2-3209-794/2018. Be to, 2017 m. gegužės 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime civilinėje byloje Nr. e2YT-18106-1050/2017 tiesiogiai nepasisakyta dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą kreditoriaus BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ teisių ar jo pareigų, galiausiai, šis sprendimas nesukuria BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ jokių teisių ar pareigų.
 4. Esant aukščiau išdėstytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, teismas pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2YT-18106-1050/2017 pagal pareiškėjų A. T. ir K. T. prašymą patvirtinti gyvenimą skyrium (separaciją) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, laikė nepagrįstu, todėl atmetė.
 5. Atmetus pareiškėjo prašymą, teismas jo turėtas bylinėjimosi išlaidos iš suinteresuotų asmenų nepriteisė.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Pareiškėjas BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 11 d. ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą dėl proceso atnaujinimo.
  1. Tiek sutartis dėl gyvenimo skyriumi (separacijos) pasekmių, tiek ir sutartis dėl santuokos nutraukimo, kurios yra patvirtintos įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais, sukuria teisinius padarinius tiek jos šalims, tiek ir tretiesiems asmenims. Teismai privalo patikrinti ar šalys, besikreipiantys dėl santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyriumi (separacijos) patvirtinimo, yra įvykdę CPK 382 str. 5 d. įtvirtintą reikalavimą, nes šis reikalavimas yra procesinė kreditorių teisių įstatyminės apsaugos, įtvirtintos CK 3.126 str. 1 d., garantija.
  2. Pagal CK 3.79 str. 1 d., faktinis bendras sutuoktinių gyvenimas savaime nepanaikina separacijos ir jos sukeliamų teisinių pasekmių, visais atvejais dar yra būtinas teismo sprendimas dėl gyvenimo skyrium pabaigos, be to, įstatymo nėra įtvirtinta sutuoktinių pareiga ar terminai kada kreiptis į teismą dėl gyvenimo skyrium pabaigos, todėl suinteresuoti asmenys, nusprendę vėl pradėti kartu gyventi, neturi pareigos ir imperatyviai nustatytų terminų kada privalo kreiptis dėl gyvenimo skyrium pabaigos, dėl ko, vien tik faktinis sutuoktinių gyvenimas savaime nepanaikins separacijos ir jos sukeltų teisinių pasekmių. Atitinkamai, pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų pažeidimas, kurį sukėlė įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas, kuriuo patvirtinta suinteresuotų asmenų sutartis dėl gyvenimo skyriumi (separacijos) pasekmių, gali tęstis jokiais terminais neapibrėžtu laikotarpiu.
  3. 2017 m. gegužės 5 d. teismas priėmė sprendimą, kuriuo suinteresuotų asmenų gyvenimas skyrium (separacija) buvo patvirtinta, patvirtinus jų pateiktą Sutartį. 2017 m. kovo mėn. pareiškėjo vadovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atitinkamai, 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi pareiškėjui buvo iškelta bankroto byla. 2017 m. spalio 30 d. K. T. dovanojimo sutartimi A. T. perleido visas AB „Apranga“ 31.665 vnt. paprastąsias vardines nematerialiąsias akcijas, kurios po gyvenimo skyriumi (separacijos) patvirtinimo buvo atitekusios K. T.. Kitaip tariant, K. T. perleido A. T. vienintelį turėtą vertingą turtą, jau žinodamas apie pareiškėjui vykdomą bankroto procesą. Akivaizdu, jog net ir suinteresuotiems asmenims nusprendus atnaujinti bendrą gyvenimą kartu, jų turtas nebeliks atskirtas iki tol, kol jie sudarys naują vedybų sutartį, nes su šiuo turtu jau atlikinėjami vienokie ar kitokie veiksmai, kurie pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.
  4. Suinteresuotų asmenų atžvilgiu jų Sutarties pateikimo teismui bei tvirtinimo momentu pareiškėjas turėjo įgijęs reikalavimo teisę į suinteresuotus asmenis paskolos sutarties pagrindu (paskolos sutartis nėra nuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (kaip ir nėra ginčijama)), o kreipėsi į teismą, kad skola būtų priteista tam, kad pareiškėjas galėtų nukeipti vykdymą į paskolos gavėjo turtą.
 1. Suinteresuoti asmenys K. T. ir A. T. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutraukti apeliacinį procesą, nenutraukus, atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  1. Atskirasis skundas pateiktas praleidus terminą, todėl, remiantis CPK 315 str. 2 d. 1 p. ir 5 d., apeliacinis procesas turi būti nutrauktas.
  2. Bankroto byla iškelta 2017 m. balandžio 25 d., 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o ieškinys K. T. rengti pradėtas tik 2017 m. gruodžio 14 d. Jei bankroto administratoriaus elgesys būtų atitikęs jam taikomus rūpestingumo standartus, apie tariamą žalos padarymą ir negrąžintą skolą bei atitinkamai sprendimą byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, jis turėjo žinoti dar iki 2017 m. rugsėjo 27 d. Atitinkamai naikinamasis 3 mėn. terminas procesui atnaujinti turi būti pradėtas skaičiuoti ne nuo 2017 m. vasario 14 d., o vėliausiai nuo 2017 m. rugsėjo 27 d.
  3. Trečiojo asmens reikalavimo teisė kildinama iš K. T. pareikšto nepagrįsto ieškinio c. b. Nr. e2-3209-565/2018, kuris šiuo metu nagrinėjamas.
  4. K. T. iki 2017 m. kovo 14 d. buvo trečiojo asmens akcininkas, o prašymas dėl separacijos paduotas 2017 m. kovo 20 d., t. y. kai K. T. nebebuvo akcininku ir šalių nebesiejo jokie teisiniai santykiai.
  5. K. T. turi asmeninio turto, kurio pakaktų trečiojo asmens reikalavimų įvykdymui, jei tokių atsirastų.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007), todėl jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų (CPK 365 straipsnio 1 dalis). Proceso atnaujinimo instituto tikslas, kaip ir teismų sprendimų ar nutarčių peržiūrėjimas apeliacinėje bei kasacinėje teismų instancijose, yra užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas. Įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu atsiranda teisinių santykių stabilumas, dėl to siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų – kiek įmanoma greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), itin svarbu prašymus dėl proceso atnaujinimo nagrinėti pagal proceso atnaujinimo instituto paskirtį CPK nustatyta tvarka. CPK 366 straipsnyje įtvirtintais proceso atnaujinimo pagrindais siekiama ištaisyti esmines ankstesnių procesų klaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2007).
 3. Pareiškėjas BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, prašė atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, t. y. jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų.
 4. CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu procesas atnaujinamas dėl to, kad buvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad prašyme dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, pareiškėjas turi nurodyti konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, pagrįstus materialine teisės norma, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs į procesą, pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, taip pat nurodyti momentą, kada pareiškėjas sužinojo apie jo teisėms ir pareigoms turintį įtakos teismo sprendimą. Pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 str. 1 d.); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012).
 5. Nagrinėjamu atveju apelianto prašymas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu iš esmės grindžiamas aplinkybėmis, kad 2017 m. gegužės 5 d. sprendime, kuriuo patvirtintas A. T. ir K. T. gyvenimas skyrium (separacija) bei patvirtinta sutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių, nei suinteresuoti asmenys, nei teismas apie separacijos tvirtinimą neinformavo pareiškėjo, K. T. kreditoriaus BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“, todėl pareiškėjas negalėjo išreikšti savo pozicijos dėl kreditoriaus interesus atitinkančio turto padalijimo ir taip buvo pažeisti kreditoriaus interesai.
 6. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad teismo patvirtinta K. T. ir A. T. sudaryta sutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių nepažeidžia trečiųjų asmenų, įskaitant kreditorių, teisių ir teisėtų interesų, nes ši sutartis nesukuria tokių teisinių padarinių, kokias sukuria įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Apeliacinės instancijos teismas su tokia teismo pozicija nesutinka ir pažymi, kad sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) reiškia, kad dalis sutuoktinių šeimos teisinių santykių baigiasi, tačiau dalis išlieka. Patvirtinus gyvenimą skyrium baigiasi bendras šeimos gyvenimas kaip šeimos funkcionavimo pagrindas – sutuoktiniai nebetvarko bendro ūkio, nebeprisiima bendrų prievolių, baigiasi sutuoktinių pareigos, kurios būdingos tik jiems gyvenant kartu: lojalumo, moralinės paramos pareiga (CK 3.27 straipsnio 1 dalis); pergyvenęs sutuoktinis netenka paveldėjimo teisės, mirus kitam sutuoktiniui (CK 5.7 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Gyvenimo skyrium, kaip ir santuokos nutraukimo byloje, privalo būti nuspręsta ne tik dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, bet ir dėl jo teisinių padarinių (CK 3.76 straipsnio 1 dalis). Taigi, gyvenimo skyrium byloje teismas privalo išspręsti visus klausimus, susijusius su sutuoktinių gyvenimo skyrium patvirtinimu: padalyti jų bendrą turtą, nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, nuspręsti dėl sutuoktinių tarpusavio ir jų nepilnamečių vaikų išlaikymo (CK 3.59 straipsnis). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, sutiktina su apeliantu, kad tiek sutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių, tiek ir sutartis dėl santuokos nutraukimo, kurios yra patvirtintos įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais, sukuria teisinius padarinius tiek jos šalims, tiek ir tretiesiems asmenims.
 7. Sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto padalijimas gali neigiamai veikti sutuoktinių kreditorių interesus, todėl įstatyme įtvirtintos tam tikros procesinės kreditorių teisės, leidžiančios jiems įgyvendinti savo interesų apsaugą. CPK 382 straipsnio 5 punkte numatyta sutuoktinių pareiga nurodyti duomenis apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius bei, kad žinomiems kreditoriams yra pranešta apie bylos iškėlimą (CK 3.126 straipsnis). Prievolė yra teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 straipsnis). Kreditorius, prievolės pagrindu įgydamas reikalavimo teisę skolininkui, taip pat įgyja teisę naudotis įstatymo suteikiama jo reikalavimo teisės apsauga ir gynimo būdais (CK 1.138 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatytas įpareigojimas nutraukiant santuoką išspręsti visus santuokos nutraukimo padarinių klausimus, tarp jų – dėl žinomų ir (ar) numanomų vieno (abiejų) sutuoktinių kreditorių reikalavimų sutuoktiniams, atsižvelgiant į CK reguliavimą, įtvirtinantį sutuoktinių turto teisinio režimo rūšis (bendroji jungtinė nuosavybė, asmeninė sutuoktinių nuosavybė, šeimos turtas; CK 3.81–3.108 straipsniai) ir sutuoktinių civilinės atsakomybės pagal turtines prievoles formas (asmeninė, solidarioji, dalinė; CK 3.109–3.115 straipsniai), ne tik sudaro galimybę užtikrinti sutuoktinių teisių bei pareigų pusiausvyrą dalijant turtą ir paskirstant turtines teises bei pareigas, bet ir geriausiai apsaugo sutuoktinių kreditorių turtinius interesus, nes leidžia tinkamai nustatyti sutuoktinių turto teisinį režimą, sutuoktinių civilinės atsakomybės kreditoriams apimtis ir patenkinti kreditorių reikalavimus iš sutuoktinių turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58-219/2015).
 8. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2014 m. liepos 31 d. UAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ ir K. T. sudarė Paskolos sutartį Nr. 2014081, kuria pareiškėjas K. T. paskolino 193200 Lt iki 2014 m. gruodžio 30 d. Lietuvos teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2018 m. vasario 21 d. BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas iš K. T. priteisti 191 178,21 Eur žalos atlyginimo (kaip dividendus išmokėtą sumą) ir 8 688,60 Eur negrąžintos paskolos, 535,30 Eur palūkanų bei 1 448,03 Eur palūkanų, priskaičiuotų už laikotarpį nuo 2014-12-31 iki ieškinio pareiškimo pagal minėtą paskolos sutartį. Esant aukščiau nustatytoms faktinėms aplinkybėms darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju bylos dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo metu pareiškėjas turėjo įgijęs reikalavimo teisę į suinteresuotus asmenis paskolos sutarties pagrindu. Dėl to nepriklausomai nuo to, ar kreditoriaus reikalavimas patvirtintas teismo sprendimu, ar dėl jo vyksta ginčas, suinteresuotas asmuo K. T. privalėjo jį informuoti, kaip numanomą kreditorių. Pažymėtina, kad kreipimasis į teismą dėl žalos atlyginimo ir skolos priteisimo yra kreditoriaus BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ teisės apgynimas, o ne reikalavimo teisės, kaip tokios, atsiradimo pagrindas, kadangi, kaip minėta anksčiau, gyvenimo skyrium patvirtinimo bylos metu, suinteresuotam asmeniui buvo žinoma apie numanomą kreditorių ir ginčijamus reikalavimus. Sutuoktiniams neinformavus galimo kreditoriaus ir neįtraukus jo į bylą, buvo pažeisti kreditoriaus BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ interesai.
 9. Suinteresuoti asmenys prašo nutraukti apeliacinį procesą, nes atskirasis skundas pateiktas praleidus terminą. Bylos duomenimis nustatyta, kad skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartis pareiškėjo atstovui įteikta 2018 m. balandžio 13 d., o atskirasis skundas pateiktas 2018 m. gegužės 2 d. Nors skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu, tačiau, remiantis CPK 335 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, kad jei nutartis yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, bei atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju skundžiama nutartis yra priimta rašytinio proceso tvarka, darytina išvada, kad pareiškėjo atstovas atskirąjį skundą pateikė nepraleidęs termino, todėl suinteresuotų asmenų argumentai, susiję su apeliacinio proceso nutraukimu, atmestini kaip visiškai nepagrįsti.
 10. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).
 11. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias proceso atnaujinimą, ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“, atstovaujamo bankroto administratoriaus, prašymą, remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu, dėl proceso atnaujinimo tenkinti ir atnaujinti procesą Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2YT-18106-1050/2017 dalyje dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių sutarties patvirtinimo dalyje dėl A. ir K. T. turto, turtinių teisių ir prievolių tarp šalių paskirstymo, perduodant bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 1. Tenkinus apelianto atskirąjį skundą, suinteresuotų asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 - 339 straipsniais, teismas

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkinti ir atnaujinti procesą Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2YT-18106-1050/2017 dalyje dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių sutarties patvirtinimo dėl A. ir K. T. turto, turtinių teisių ir prievolių tarp šalių paskirstymo, perduodant bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai