Byla 1-277-209/2013
Dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 2 d.)

1L. e. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas teisėjas Stasys Lemežis, susipažinęs su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi bei baudžiamosios bylos Nr. 1-21-859/2012 medžiaga,

Nustatė

2Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 27 d. nuosprendžiu D. T. pripažintas kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos (2000 09 26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija) (9 nusikaltimai), ir nuteistas galutine subendrinta laisvės atėmimo bausme 2 metams, bausmę atliekant pataisos namuose. Minėtu nuosprendžiu civiliniam ieškovui pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą ir klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 2 d.).

3Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą pagal nuteistojo D. T. apeliacinį skundą dėl apylinkės teismo 2012 m. balandžio 27 d. nuosprendžio, 2013 m. kovo 27 d. nutarė nuteistojo D. T. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 27 d. nuosprendį pakeisti – D. T., pripažintam kaltu ir nuteistam, pritaikė Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. ir galutinę bausmę D. T. už 9 nusikalstamas veikas, numatytas BK (2000 09 26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija), paskyrė 400 MGL dydžio baudą. Kita 2012 m. balandžio 27 d. nuosprendžio dalis liko nepakeista.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį dėl 865 464,99 Lt turtinės žalos atlyginimo baudžiamoje byloje Nr. 1-21-859/2012 iš D. T. priteisimo perdavė pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui. Apylinkės teismas pažymėjo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartyje, priimtoje byloje 3K-3-112/2009, pasisakydamas dėl civilinio ieškinio, nagrinėto baudžiamojoje byloje, kurio dydžio nustatymo klausimas perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka, ir savarankiško ieškinio, nereikšto baudžiamojoje byloje, bet susijusio su baudžiamąja byla, teismingumo, nurodė, kad baudžiamąją bylą išnagrinėjus apylinkės teismui, bet remiantis CPK 27 straipsnio 1 punktu (kai ieškinio suma daugiau negu 100 tūkst. Lt (šiuo metu – daugiau kaip 150 000 Lt)) civilinė byla dėl ieškinio dydžio, būdama teisminga apygardos teismui, yra perduodama jam nagrinėti pagal rūšinį teismingumą ir nagrinėjama atitinkamo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų. Esant šioms aplinkybėms, apylinkės teismas nustatė, jog baudžiamoji byla, kurioje civiliniu ieškiniu iš D. T. prašoma priteisti 865 464,99 Lt turtinės žalos atlyginimo, pagal teismingumą perduotina nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartis naikinama ir baudžiamoji byla Nr. 1-21-859/2012, kurioje civiliniu ieškiniu iš D. T. prašoma priteisti 865 464,99 Lt turtinės žalos atlyginimo, perduotina nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

6Lietuvos Respublikos BPK 225 straipsnyje reglamentuotas baudžiamųjų bylų teismingumas apygardos teismams. BPK 225 straipsnio 1 dalyje numatytos išimtys, kai baudžiamosios bylos, nors jose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, tame tarpe ir BK 182 str. 2 d. numatytą, t.y. nepriklausomai nuo padaryto nusikaltimo sunkumo, gresiamos bausmės dydžio bei padarytos žalos dydžio, yra priskiriamos išskirtinai apylinkių teismų kompetencijai. Teismas, priimdamas nuosprendį, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta, arba palieka nenagrinėtu (BPK 115 str.). Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, privalo išspręsti civilinį ieškinį (BPK 11 straipsnio 1 dalis, 305 straipsnio 5 dalis, 307 straipsnio 6 dalies 1 punktas). Tik išimtiniais atvejais ieškinys gali būti neišnagrinėtas, pripažįstant civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, klausimą dėl ieškinio dydžio perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis), tačiau ir tokiu atveju ieškinio dalis dėl žalos atlyginimo paprastai išsprendžiama baudžiamojoje byloje (LAT 2009 m. birželio 9 d. nutartis Nr. 2K-171/2009, 2009 m. spalio 20 d. nutartis Nr. 2K-400/2009). Civiliniam ieškovui pripažinus teisę į ieškinio patenkinimą ir perdavus ieškinio dydžio klausimą nagrinėti civilinio proceso tvarka, atskira civilinė byla neužvedama, bet, įsiteisėjus nuosprendžiui, to paties teismo iniciatyva tęsiamas procesas pagal CPK taisykles. Paprastai ieškinį nagrinėja tas teismas, kuris nagrinėjo baudžiamąją bylą. Teismas, nagrinėdamas civilinio ieškinio klausimą, nesprendžia, ar yra ieškinio pagrindas, bet remiasi baudžiamosios bylos duomenimis dėl nusikalstama veika padarytos tiesioginės turtinės žalos, kuri nustatyta apkaltinamuoju nuosprendžiu, ir nustato priteistinos žalos dydį (LAT 2010 m. birželio 21 d. nutartis Nr. 3K-7-245/2010, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-67/2011, Klaipėdos apygardos teismo nutartis Nr. 2-2485-123/2011, Kauno apygardos teismo nutartis Nr. 2S-2326-555/2012).

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, jeigu teismas nustato, jog yra sąlygos civilinei atsakomybei taikyti ir pripažįsta civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o ieškinį dėl žalos dydžio nustatymo perduoda nagrinėti civilinio proceso tvarka, tai ieškinį nagrinėjantis teismas nebegali iš naujo spręsti dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir tuo pagrindu atmesti ieškinį. Teisės į ieškinio patenkinimą pripažinimas baudžiamajame procese reiškia, kad ieškinys negali būti atmestas civiliniame procese. Asmenys, nesutinkantys su apkaltinamajame nuosprendyje civiliniam ieškovui pripažinta teise į ieškinio patenkinimą, gali skųsti nuosprendį baudžiamojo proceso nustatyta tvarka (LAT 2009 m. birželio 26 d. nutartis Nr. 3K-3-303/2009, 2010 m. birželio 21 d. nutartis Nr. 3K-7-245/2010).

8Apylinkės teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi, priimtoje byloje Nr. 3K-3-112/2009, nes šioje situacijoje nutartyje nustatyta tvarka netaikoma. Civilinis ieškinys šioje byloje pareikštas ne civilinio proceso tvarka, o baudžiamojoje byloje ir turi būti išnagrinėtas kaip baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys, kurį privalo išnagrinėti teismas, priėmęs apkaltinamąjį nuosprendį. Apie tai išsamiai pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 21 d. nutartyje Nr. 3K-7-245/2010.

9BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam civilinį ieškinį. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla. Tai ieškovo teisė, kurią jis realizuoja baudžiamajame procese. Ieškovas turi teisę baudžiamajame procese savo teise nepasinaudoti, o žalos atlyginimo klausimą spręsti, pareiškus civilinį ieškinį nuteistam asmeniui civilinio proceso tvarka. Tokiu atveju civilinis ieškinys nagrinėjamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartyje Nr. 3K-3-112/2009 nurodyta tvarka.

10Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nagrinėjamas nepriklausomai nuo ieškinio dydžio teismo, kuriam priskiriamas baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Išnagrinėta baudžiamoji byla dėl sunkių nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos (2000 09 26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija), padarymo teisminga apylinkės teismui. Įstatymas nenumato galimybės skaidyti bylą: už sunkų nusikaltimą asmenį pripažinti kaltu ir paskirti bausmę apylinkės teismo nuosprendžiu, o pareikštą byloje civilinį ieškinį perduoti nagrinėti aukštesnės pakopos teismui. Nuosprendžiu išsprendus civilinį ieškinį, net nekiltų minčių dėl apylinkės teismo kompetencijos nagrinėjant pareikštą baudžiamojoje byloje civilinį ieškinį.

11Esant šioms aplinkybėms, apylinkės teismo teiginys, jog baudžiamoji byla, kurioje civiliniu ieškiniu iš D. T. prašoma priteisti 865 464,99 Lt turtinės žalos atlyginimo, dėl pareikšto civilinio ieškinio dydžio pagal teismingumą turi būti perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, yra nepagrįstas. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį dėl 865 464,99 Lt turtinės žalos atlyginimo baudžiamoje byloje Nr. 1-21-859/2012 iš D. T. priteisimo privalo nagrinėti ne apygardos teismas, bet apylinkės teismas, kuris nagrinėjo jo kompetencijai priskirtą baudžiamąją bylą Nr. 1-21-859/2012.

12Teismas, vadovaudamasis BPK 31 str., 115 str., 225 str. 1 d.,

Nutarė

13panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį dėl 865 464,99 Lt turtinės žalos atlyginimo baudžiamoje byloje Nr. 1-21-859/2012 iš D. T. priteisimo perduoti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

14Nutartis neskundžiama. L. e. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas

15Stasys Lemežis Nuorašas tikras:

Proceso dalyviai
Ryšiai