Byla 1-892-1023/2019
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje R. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Prienų r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), aukštojo išsilavinimo, dirbantis, neteistas

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje R. A., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Prienų r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), aukštojo išsilavinimo, dirbantis, neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalį.

4Teismas

Nustatė

5R. A. 2019 m. birželio 16 d. apie 14.19 val., ( - ), kelio Kaunas-Prienai-Alytus 29 km 200 m, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo motorinę transporto priemonę – automobilį „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ), būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau negu 1,51 promilių neblaivumas (nustatytas 2,25 promilių neblaivumas). Šiais veiksmais R. A. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalyje.

6Apklaustas įtariamuoju R. A. kaltu prisipažino ir parodė (b. l. 94, 95), kad prieš porą savaičių iki įvykio, Norvegijoje, kur dirbo, nusipirko už 200 eurų automobilį „VW PASSAT“, kurio Lietuvoje dar nespėjo užsiregistruoti. 2019 m. birželio 16 d. gėrė alkoholį. Apie 14 val. jis skambino savo draugei, bet ji neatsiliepė. Jis galvojo, kad jai kažkas negerai su širdimi, todėl, būdamas girtas, sėdo į savo automobilį ir vienas juo važiavo iš Išlaužo link Prienų, pagrindiniu keliu Kaunas-Prienai-Alytus. Neprivažiavus Prienų jam iš paskos privažiavo policijos pareigūnai, kurie jį sustabdė. Policijos pareigūnai jam alkoholio kiekio matuokliu nustatė virš 2 promilių girtumą ir jį sulaikė. Visiškai pripažįsta padaręs nusikaltimą, dėl to gailisi. Teisę vairuoti transporto priemones turi.

7Liudytojas R. T. parodė (b. l. 56, 57), kad 2019 m. birželio 16 d. jis dirbo kartu su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos komisariato vyriausiuoju patruliu T. B.. Apie 14.19 val. gavo pranešimą, kad Prienų r., keliu Kaunas-Prienai-Alytus, Prienų kryptimi važiuoja galimai neblaivus vairuotojas automobiliu „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ), šviesiai žalios spalvos, pavojingai manevruoja, sudaro avarines situacijas. Važiuojant keliu Kaunas-Prienai-Alytus link Išlaužo, pastebėjo nuo Išlaužo link Prienų važiuojantį nurodytą automobilį. Jį sustabdė. Paaiškėjo, kad automobiliu važiavo vienas vyriškis, kuris su savimi turėjo vairuotojo pažymėjimą, tačiau vairuojamo automobilio dokumentų su savimi neturėjo. Iš pateikto vairuotojo pažymėjimo paaiškėjo, kad automobilį vairavo R. A., nuo kurio sklido stiprus alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli, jis prisipažino vartojęs alkoholį. Jam 14.22 val. nustatė 2,35 promilių, 14.38 val. – 2,25 promilių girtumą.

8Be kaltinamojo R. A. prisipažinimo ir liudytojo parodymų, kaltinamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo taip pat patvirtina ir kiti faktiniai bylos duomenys:

9-

10Įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 8 – 15), iš kurio matyti, kad įvykio vieta yra Mačiūnų k., Prienų r., kelio Kaunas-Prienai-Alytus 29 km 200 m.;

11-

12Alytaus apskrities VPK Birštono PK Neblaivumo nustatymo aktas (b. l. 16), iš kurio matyti, kad 14.22 val. R. A. nustatytas 2,35 promilių neblaivumas, 14.38 val. nustatytas 2,25 promilių neblaivumas.

13Iš aukščiau išdėstytų ir aptartų įrodymų visumos matyti, kad R. A. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 2811 straipsnio 1 dalyje, nes jis vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jam buvo nustatyta daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, t. y. 2019 m. birželio 16 d. apie 14.19 val., ( - ), kelio Kaunas-Prienai-Alytus 29 km 200 m, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo motorinę transporto priemonę – automobilį „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ), būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau negu 1,51 promilių neblaivumas (nustatytas 2,25 promilių neblaivumas). Už R. A. padarytą nusikalstamą veiką gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvinė bet kuri bausmė – bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, todėl pagal įstatymo nuostatas nagrinėjimo teisme gali nebūti, o bausmė paskiriama teismo baudžiamuoju įsakymu. Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis, jam buvo išaiškinta galimybė procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu, jis susipažino su šio proceso tvarka ir pasekmėmis, ir jas suprato. Kaltinamasis R. A. sutiko, kad prokuroras kreiptųsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamasis sutiko dėl siūlomos jam paskirti bausmės rūšies ir dydžio (b. l. 104 – 109).

14Skiriant bausmę, vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, nustatytais BK 54 straipsnyje. Kaltinamojo R. A. atsakomybę lengvinančia aplinkybe, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo R. A. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (BK 60 straipsnis). Kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, tačiau jo elgesys laikytinas šiurkščiu, nes jis suprato savo veiksmų esmę ir veikė sąmoningai, vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatyta mažiausia koncentracija 2,25 promilės etilo alkoholio, sukeldamas grėsmę ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių, kitų asmenų bei jų turto saugumui bei aplinkai. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis R. A. praeityje Lietuvoje neteistas, tačiau anksčiau teistas Norvegijoje dėl transporto priemonių vairavimo esant neblaiviam (b. l. 74 – 77), baustas administracine tvarka, paskirtas baudas sumoka (b. l. 71, 72), dirba (b. l. 68), narkologo ir psichiatro įskaitoje neįrašytas (b. l. 63), kaltinamasis sutinka su prokuroro pasiūlyta baudos bausme, todėl teismo vertinimu bauda yra tinkama bausmės rūšis kaltinamajam.

15Pagal BK 641 straispnį, kai baudžiamoji byla baigiama baudžiamuoju įsakymu ir kaltinamasis kaltę pripažįsta, jam skiriama bausmė tuo pačiu baudžiamuoju įsakymu sumažinama trečdaliu, todėl kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis, ir paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

16BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. BK 68 straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismui visais atvejais, kai padaromas BK 2811 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise (ar ją įgyti) taikymo klausimą tiek skiriant bausmę, tiek atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės ar atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Pagal susiformavusią teismų praktiką uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja KET ar BK 2811 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeidęs KET ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-20/2011, 2K-103/2010, 2K-353/2009, 2K-366/2008). Svarbia aplinkybe sprendžiant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą gali būti pripažintas ankstesnis kaltininko administracinis baustumas už KET pažeidimus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-366/2008, 2K-135/2008, 2K-13/2008, Nr. 2K-103/2010, 2K-431/2013, 2K-401/2014). Nustatant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo laiką, atsižvelgtina ne tik į objektyviai dėl veikos kilusius padarinius, bet į visumą aplinkybių, apibūdinančių eismo įvykį, jo kilimo priežastis ir mechanizmą, kaltės laipsnį ir kaltininko asmenybę. Kaltinamasis R. A. anksčiau buvo Lietuvoje neteistas, tačiau buvo teistas Norvegijoje dėl transporto priemonių vairavimo esant neblaiviam, administracine tvarka baustas, baudas sumokėjęs, šios bylos KET pažeidimai nesukėlė sunkių padarinių, tačiau KET pažeidimai laikytini šiurkščiais, nes padaryti neblaivaus asmens, kai jam nustatytas 2,25 promilės etilo alkoholio neblaivumas, veika padaryta tyčine kaltės forma, veika priskiriama nesunkiems nusikaltimams. Skiriant baudžiamojo poveikio priemonę, atsižvelgtina ir į kaltininko asmenybę, į tai, kad kaltinamasis dirba, tačiau teisė vairuoti nėra būtina dėl darbo tiesiogiai susijusio su transporto priemonės vairavimu. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas ir įvertintas teisiškai reikšmingas aplinkybes, nenukrypstant nuo kasacinės instancijos teismo formuojamos praktikos, skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas vairuoti kelių transporto priemones, jos trukmę nustatant pagal BK 68 straipsnyje numatytą vidurkį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-128/2008, Nr. 2K-103/2010, Nr. 2K-431/2013, Nr. 2K-401/2014, Nr. 2K-418-222/2016 ir kt.).

17Be to, BK 72 straipsnis numato, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas turi būti konfiskuojami. Konfiskavimas, kaip ir bet kuri baudžiamojo poveikio priemonė, turi atitikti teisingą pusiausvyrą tarp viešojo intereso poreikių ir asmens teisių. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra suformuluotos nuostatos, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2008 m. rugsėjo 17 d., 2009 m. balandžio 10 d. nutarimai). Automobilis „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ), yra paties R. A. (b. l. 26). Atsižvelgiant į tai, kad būtent R. A., būdamas neblaivus, kai jam nustatyta 2,25 promilės alkoholio koncentracija, vairavo jam nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę, todėl pripažįstant asmenį kaltu pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį, siekiant užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, sulaikyti kaltinamąjį nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, jam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – nusikalstamos veikos priemonės – R. A. nuosavybės teise priklausančio automobilio „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimas (BK 72 straipsnio 4 dalies 1 punktas)

18Kardomųjų ir kitų procesinių prievartos priemonių paskirtis yra užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK 119 straipsnis). BPK 139 straipsnyje yra numatyta, kad paskirta kardomoji priemonė panaikinama, kai ji tampa nebereikalinga arba baigiama taikyti, pradėjus bausmės vykdymą. Pagal BPK 151 straipsnio 8 dalį laikinas nuosavybės teisių apribojimas panaikinamas teismo nutartimi, jeigu ši priemonė tampa nebereikalinga. Atsižvelgiant į tai, R. A. iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo paliktinos procesinės prievartos priemonės – dokumentų paėmimas, specialiosios teisės sustabdymas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir laikinas nuosavybės teisės apribojimas (b. l. 27-29, 96-101).

19Į bausmės laiką R. A. įskaitytinas kardomojo kalinimo laikas nuo 2019 m. birželio 16 d. 14.40 val. iki 2019 m. birželio 17 d. 14.15 val. (b. l. 88 – 90) (BK 65-66 straipsniai).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 – 422 straipsniais,

Nutarė

21(į s a k o) :

22R. A. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam 75 (septyniasdešimt penkių) MGL (3750,00 Eur) dydžio baudą, ją sumokant per 3 (tris) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir R. A. paskirti galutinę 50 (penkiasdešimt) MGL (2500,00 Eur) dydžio baudą, ją sumokant per 3 (tris) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsniu, 66 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio 9 dalimi, į paskirtos bausmės laiką įskaityti R. A. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2019 m. birželio 16 d. 14.40 val. iki 2019 m. birželio 17 d. 14.15 val., t. y. 1 (vieną) parą, ją prilyginant 2 (dviejų) MGL (100,00 Eur) dydžio baudai.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsniu R. A. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – 2 (dvejus) metus uždrausti naudotis specialiąja teise – teise vairuoti transporto priemones.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 3 dalimi, 72 straipsnio 5 dalimi, konfiskuoti R. A. priklausantį automobilį „VW PASSAT“, valst. Nr. ( - ).

27R. A. paskirtas procesines prievartos priemones – dokumentų paėmimą, specialiosios teisės sustabdymą, rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir laikiną nuosavybės teisės apribojimą, palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

28Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, R. A. vairuotojo pažymėjimą (Nr. ( - )) kartu su baudžiamuoju įsakymu perduoti VĮ „Regitra“.

29Išaiškinti R. A., kad baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą asmens pasirinktame banke per 3 mėnesių laikotarpį nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos, nurodant įmokos kodą 6801. Be to, sumokėjęs baudą asmuo teismo baudžiamąjį įsakymą priėmusio teismo raštinės tarnautojui turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ši bausmė vykdoma priverstinai. Baudos bausmę priverstinai vykdo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji, darbo ar turto buvimo arba kitos bausmės atlikimo vieta. Priverstinio įvykdymo atveju antstolio išieškoma suma gali būti didesnė dėl antstolio apskaičiuojamų išlaidų vykdymo procese.

30Išaiškinti R. A., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

31Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1... 4. Teismas... 5. R. A. 2019 m. birželio 16 d. apie 14.19 val., ( - ), kelio... 6. Apklaustas įtariamuoju R. A. kaltu prisipažino ir parodė (b. l. 94, 95), kad... 7. Liudytojas R. T. parodė (b. l. 56, 57), kad 2019 m. birželio 16 d. jis dirbo... 8. Be kaltinamojo R. A. prisipažinimo ir liudytojo parodymų, kaltinamojo kaltę... 9. -... 10. Įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 8 – 15), iš kurio matyti, kad... 11. -... 12. Alytaus apskrities VPK Birštono PK Neblaivumo nustatymo aktas (b. l. 16), iš... 13. Iš aukščiau išdėstytų ir aptartų įrodymų visumos matyti, kad R. A.... 14. Skiriant bausmę, vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais,... 15. Pagal BK 641 straispnį, kai baudžiamoji byla baigiama baudžiamuoju įsakymu... 16. BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi... 17. Be to, BK 72 straipsnis numato, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis,... 18. Kardomųjų ir kitų procesinių prievartos priemonių paskirtis yra... 19. Į bausmės laiką R. A. įskaitytinas kardomojo kalinimo laikas nuo 2019 m.... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 21. (į s a k o) :... 22. R. A. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsniu, 66... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsniu R. A.... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 3 dalimi,... 27. R. A. paskirtas procesines prievartos priemones – dokumentų paėmimą,... 28. Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, R. A. vairuotojo pažymėjimą (Nr. ( -... 29. Išaiškinti R. A., kad baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi būti... 30. Išaiškinti R. A., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 31. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....