Byla 2S-1463-516/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Amber promotions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų A. J. ir R. J. ieškinį atsakovui UAB „Amber promotions“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai A. J. ir R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti 2010-11-09 Paslaugų teikimo sutartį Nr. 0010-1230-PE negaliojančia ir priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“ 3 278 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovai taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui UAB „Amber promotions“ priklausantį turtą 3376 Lt sumoje, o nesant turto, areštuoti atsakovui UAB „Amber promotions“ nuosavybės teise priklausančias pinigines lėšas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 4 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

9Teismas areštavo atsakovui UAB „Amber promotions“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant, ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leisdamas iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovais, mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomus mokėjimus socialinio draudimo fondo biudžetui, sveikatos draudimo biudžetui, valstybės ir savivaldybės biudžetams, darbo užmokestį ieškinio reikalavimo ribose – 1725,00 Lt.

10Teismas nurodė, kad ginčas yra turtinio pobūdžio, skolos suma yra žymi, nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, todėl ieškovų prašymas dėl atsakovo turto arešto yra pagrįstas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Amber promotions“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, t.y. atsisakyti taikyti ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

  1. ieškovas nepateikė jokių duomenų, jog atsakovas vengtų ar mažintų galimybes dėl teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o tik reiškia subjektyvią nuomonę ir vadovaujasi nepagrįstu atsakovo veiklos vertinimu žiniasklaidoje. Teigia, jog jis savo veikloje nevengė jokių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Klientai ir toliau kreipiasi dėl bendrovės suteikiamų paslaugų, sudaro sutartis. Apeliantas pabrėžia, jog jau ne vienas bendrovės klientas išvyko ir vyksta į keliones. Atsakovas siekia įsitvirtinti Lietuvos rinkoje, pritraukti savo klientų ratą. Be to, atsakovas ne vengia atsiskaityti, o ginčija ieškovų reikalavimą. Apeliantas taip pat pabrėžia, jog jis sudaro itin daug paslaugos teikimo sutarčių – po keletą ir net keliolika kiekvieną dieną. Todėl natūralu, jog dėl itin didelio klientų skaičiaus gali kilti nesutarimų. Be to, iškeltų civilinių bylų prieš atsakovą reikalavimų sumos yra labai mažos. Atitinkamai dėl to, kad reikalavimų sumos yra nedidelės, dėl atsakovo stabilios ir geros finansinės padėties, atsakovas galėtų ir būtų finansiškai pajėgus padengti galimai priteistus visus reikalavimus civilinėse bylose. Apelianto nuomone, ieškovai nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, nepateikė įrodymų, leidžiančių manyti, kad galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomas.
  2. dėl ieškinio sumos dydžio nurodo, jog atsakovas, palankaus teismo sprendimo ieškovui atveju, privalėtų sumokėti tik 3376 Lt, kuri nėra laikytina didele suma ir ši suma negali būti laikoma pagrindu grėsmei dėl galimo teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovo reikalavimų dydis nėra toks, kurio sumokėjimas galėtų tapti probleminiu atsakovui ir kuris keltų grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Kartu su skundu atsakovas prideda savo finansinius dokumentus, kurie tik patvirtina, jog UAB “Amber promotions” yra pelningai veikianti įmonė, sėkmingai vykdanti savo komercinę veiklą. Be to, byloje nėra jokių objektyvių duomenų, jog atsakovas vengtų vykdyti teismo sprendimą arba, jog atlieka veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai A. J. ir R. J. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Teigia, kad atsakovas nepateikė duomenų apie savo gerą finansinę padėtį. Pateiktas pelno balansas galimai nebeatitinka šiandieninės finansinės situacijos. Balansas parodo įmonės finansinę padėtį, kuri buvo daugiau nei prieš dešimt mėnesių. Pateiktu įmonės balansu apeliacinės instancijos teismas negali vadovautis, nes įmonei vykdant veiklą per daugiau nei dešimt mėnesių finansinė situacija ir turimas turtas gali ženkliai pasikeisti. Be to, apeliantas nepateikė kitų galimų įmonės sėkmingą veiklą pagrindžiančių įrodymų.

16Ieškovai taip pat nurodo, jog esminis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra ne ieškinio dydis, o kitos aplinkybės, tokios kaip atsakovo mokumas, tikimybė, jog atsakovas gali perleisti kitiems asmenims turimą turtą ir dėl to pasunkėtų teismo sprendimo įvykdymas ir kiti pagrindai. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nurodė, jog ieškinio suma yra santykinai didelė, taip pat atsakovas gera valia nevykdo prievolės, todėl atsakovo argumentai dėl ieškinio sumos dydžio yra atmestini.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

20Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-04-04 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

21Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo, bei atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą. Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais įstatyminių pagrindų nėra.

22Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovo turtą 3376 Lt sumai.

23CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Tuo tikslu įstatymų leidėjas CPK 144-152 straipsniuose įtvirtino laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

24Jų taikymo poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama, kad visą bylos nagrinėjimo laiką šalių finansinė padėtis išliktų tokia, kokia buvo prieš nagrinėjant bylą, kad būtų reali galimybė įgyvendinti priimtą teismo procesinį sprendimą.

25Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokiu būdu įstatymo leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikę asmenys tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą. Taigi taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinta reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

26Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad juridinį pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių sudaro konkretūs faktiniai duomenys arba aplinkybės, leidžiantys pagrįstai manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti įstatyme numatytos neigiamos pasekmės. Konkretūs faktiniai duomenys nustatomi atsižvelgiant į prievolės dydį, rūšį (sutartinė/deliktinė, solidari/subsidiari/dalinė, pirminė/regresinė,(ne)tiesioginė, pagrindinė/papildoma civilinė atsakomybė), į atsakovo statusą (fizinis/juridinis asmuo), jo turtinę padėtį ir kt. Aplinkybės siejamos su atsakovo elgesiu, kuris tiesiogiai gali ir nepažeisti teisės aktų reikalavimų, bet ieškovui gali būti nenaudingas. Pvz., atsakovas prisiima papildomų prievolių ir turimu turtu (lėšomis) užtikrina savo arba trečiųjų asmenų prievolių tinkamą įvykdymą. Tad jeigu kyla realus pavojus, kad ieškovo teisės, priverstinai vykdant sprendimą, gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti atsakovo turtinę padėtį status quo. Tai leistų tikėtis ieškovui ieškinio patenkinimo atveju, kad priimtas teismo sprendimas bus iš tikrųjų įvykdytas.

27Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovai A. J. ir R. J. su atsakovu UAB „Amber Promotion“ 2010 m. lapkričio 9 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 0010-1230-PE (b.l. 5-7), pagal kurią ieškovai atsakovui sumokėjo 3278 Lt (b.l. 8). Ieškovai informavo atsakovą, jog vienašališkai nutraukia 2010 m. lapkričio 9 d. Paslaugų teikimo sutartį. Pagal šios minėtos sutarties 7.5.1 p. atsakovas privalėjo sumokėtus pinigus grąžinti ieškovams, tačiau atsakovas to nepadarė.

28Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog ieškovo reikalavimo suma – 3278 Lt jam, kaip sėkmingą sąžiningą ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, nėra didelė. Be to, atsakovo nuomone, tokia suma nėra laikytina ir negali būti laikoma didelė.

29Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad 3278 Lt suma ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui įprastai nėra didelė. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009). Tai reiškia, jog kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

30Taigi tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia egzistavimą objektyvios grėsmės įvykdyti būsimam sprendimui dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-336/2009; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2006 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2006).

31Savo mokumui pagrįsti apeliantas pateikė 2010-07-31 metų balansą, patvirtinanti apelianto finansines galimybes atsiskaityti su ieškovais. Tačiau šių įrodymų nepakanka, nes kitų objektyvių duomenų, pavyzdžiui, duomenų iš viešų registrų apie apelianto vardu registruotus nekilnojamus ir kilnojamus daiktus, duomenų iš viešųjų registrų apie registruotinam turtui taikytus suvaržymus, turto arešto aktų registro duomenų, apeliantas nepateikė (CPK 178 str.). Taigi byloje nėra pateikta jokių naujesnių duomenų, atspindinčių realią dabartinę apelianto (atsakovo) finansinę padėtį ir apsprendžiančią laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą (nebūtinumą), o iš turimų negalima daryti išvados, kad apelianto (atsakovo) finansinė padėtis yra gera, ir kad ieškinio patenkinimo atveju apeliantas (atsakovas) bus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą.

32Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, teisinę reikšmę įgyja viso atsakovo turimo turto santykis su jo įsipareigojimais. Apie įsipareigojimų egzistavimą galima spręsti ir iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, iš kurių matyti, kad atsakovui yra iškeltos kelios dešimtys bylų dėl piniginių reikalavimų, kas neabejotinai leidžia spęsti apie jo ūkinės veiklos nestabilumą ir padidina šioje byloje priimto teismo sprendimo galimo neįvykdymo riziką. Kita vertus, ne vienoje šių bylų buvo taikytos ir laikinosios apsaugos priemonės, konstatuojant, kad sprendimo neįvykdymo rizika realiai egzistuoja.

33Apelianto atskirojo skundo argumentus, jog jis sėkmingai vykdo veiklą, jo turtinė padėtis yra gera, paneigia ir tai, jog atsakovui Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartimi iškelta bankroto byla. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, buvo konstatuota, jog UAB „Amber promotions“ jau 2010 metų pabaigoje buvo nemoki (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-5816-565/2011).

34Esant tokiai situacijai skolininko turtinės padėties negalima buvo laikyti stabilia. Todėl yra pagrindas manyti, kad bet kuriuo atveju – esant ieškiniui dėl didesnės ar mažesnės sumos – netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kreditoriams palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymas galėjo būti apsunkintas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės UAB „Amber promotions“ atžvilgiu buvo pritaikytos pagrįstai.

35Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta nepagrįstu apelianto skundo argumentą, kad ieškovai, reikšdami prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė jokių duomenų ir įrodymų apie tai, jog apeliantas gali siekti sumažinti savo mokumo galimybes. Bendra įrodinėjimo pareigos paskirstymo tarp šalių taisyklė įtvirtinta CPK 178 str. Tačiau paskirstydamas įrodinėjimo naštą teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kuriai iš bylos šalių lengviau įrodyti nustatytinas aplinkybes. Šiuo atveju, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertino ieškovų į bylą pateiktus įrodymus (CPK 185 str. 1 d.), pagrindžiančius turtinį reikalavimą apeliantui bei apelianto įsipareigojimų nevykdymo terminą. Tuo tarpu apeliantas teisę būti išklausytam, netaikant CPK 314 straipsnio apribojimų, galėjo įgyvendinti apeliacinės instancijos teisme, pateikdamas priešingus duomenis.

36Kiti atsakovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti.

37Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso 144-152 straipsnio normas, dėl to ieškovų prašymą išsprendė teisingai, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.), o atsakovo atskirasis skundas netenkinamas.

38Ieškovai A. J. ir R. J. prašo priteisti 400 Lt už atsiliepimą į atskirąjį skundą surašymą. 2011-04-29 pinigų priėmimo kvite serija LAT Nr. 582443 nurodyta, kad A. J. už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą advokatui L. K. sumokėjo 400 Lt (b.l. 27) Kadangi atsakovo atskirasis skundas netenkintas, ieškovams priteistinos jų turėtos išlaidos, susijusios su atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymu. Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15 p. nurodyta, kad rekomenduojamas maksimalus užmokesčio advokatui dydis už atskirąjį skundą, ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas atsikirtimai ar paaiškinimai, yra 400 Lt (0,5*800). Atsižvelgiant į ieškovų atstovo suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą, į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytą dydį už dokumento, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas atsikirtimas, į klausimo sudėtingumą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, ieškovei priteistina 300 Lt išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymu (CPK 98 str.)

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

40Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

41Priteisti ieškovams A. J. ir R. J. iš atsakovo UAB „Amber promotions“ 300 (tris šimtus) litų bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai A. J. ir R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami... 6. Ieškovai taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 4 d. nutartimi... 9. Teismas areštavo atsakovui UAB „Amber promotions“ priklausantį... 10. Teismas nurodė, kad ginčas yra turtinio pobūdžio, skolos suma yra žymi,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Amber promotions“ prašo Vilniaus miesto 1... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:
    14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai A. J. ir R. J. prašo Vilniaus... 15. Teigia, kad atsakovas nepateikė duomenų apie savo gerą finansinę padėtį.... 16. Ieškovai taip pat nurodo, jog esminis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo, bei... 22. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 23. CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar... 24. Jų taikymo poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų... 25. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 26. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad juridinį pagrindą imtis laikinųjų... 27. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovai A. J. ir R. J. su atsakovu... 28. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog ieškovo reikalavimo suma – 3278 Lt... 29. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo... 30. Taigi tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui... 31. Savo mokumui pagrįsti apeliantas pateikė 2010-07-31 metų balansą,... 32. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad sprendžiant dėl... 33. Apelianto atskirojo skundo argumentus, jog jis sėkmingai vykdo veiklą, jo... 34. Esant tokiai situacijai skolininko turtinės padėties negalima buvo laikyti... 35. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta nepagrįstu apelianto... 36. Kiti atsakovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 37. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 38. Ieškovai A. J. ir R. J. prašo priteisti 400 Lt už atsiliepimą į... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 40. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį palikti... 41. Priteisti ieškovams A. J. ir R. J. iš atsakovo UAB „Amber promotions“ 300...