Byla B2-1652-730/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, UAB „Lamantinas“, UAB „Ignera“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Karolinai Pažemeckienei, Jolantai Dryžienei, viešame teismo posėdyje, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui J. S., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atstovei R. Ž., išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Vingriai“ generalinio direktoriaus E. Q. D. L. R. M. ieškinį atsakovui AB „Vingriai“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, UAB „Lamantinas“, UAB „Ignera“,

Nustatė

2byloje buvo nagrinėjamas ieškovo reikalavimas iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Reikalavimo pagrindu nurodomos aplinkybės, jog yra visos sąlygos, numatytos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje, kurioms esant atsakovui gali būti keliama restruktūrizavimo byla. Atsakovas kartu su tarpininku UAB „L&M Vilnius“ vykdo užsakymus, kurių bendra suma siekia net 6 257 201,97 Lt. Pas atsakovą šiuo metu dirba net 112 aukštos kvalifikacijos ir specialių, per ilgus darbo metus sukauptų bei patobulintų žinių turintys darbuotojai. Atsakovas pakeitė vadovą, perkėlė buveinę į didelio masto gamybą bei eksportą vykdančiai bendrovei strategiškai parankesnį Klaipėdos miestą, siekiant išplėsti savo gaminamos produkcijos spektrą, aprūpinant metalo produkcija laivų statybos bei remonto įmones. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas nuo 10 917 621 Lt iki 34 517 621 Lt, tai yra, daugiau nei tris kartus, išleidžiant 23 600 000 naujų paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų, kas reiškia jog bendrovės turtas padidėjo 23 600 000 Lt. Ieškovas rėmėsi 2014-09-04 balanso duomenimis ir pelno nuostolių ataskaita, restruktūrizavimo plano metmenimis, kuriems pritarta 2014-09-04 vienintelio akcininko sprendimu. Ieškovas nurodė, jog šiuo metu pradelsti atsakovo įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės (36476632/2=18238316 Lt). Ieškovas yra pateikęs visus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus (t. 1., b.l. 2-6).

3Atsakovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog prašo ieškovo ieškinį tenkinti. Sutikimo su ieškovo ieškiniu motyvų esmė, jog pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovo 2014-09-04 balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas per 8 mėnesių laikotarpį sumažino savo įsiskolinimus vienuolikai kreditorių bendroje sumoje 5932145,80 Lt. Atsakovas padidino įstatinį kapitalą, išleisdamas naujai 23 600 000 Lt paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų (t. 5, b.l. 98-100).

4Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas prašė nutraukti civilinę bylą CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu arba atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, jog atsakovo aktuali skola sudaro 2,67 mln. litų, kurios atsakovas neginčija, tačiau faktiškai skola sudaro virš 7 mln. litų. Atsakovui keltina bankroto byla, nes atsakovas yra nemokus. Atsakovo pateikiami restruktūrizavimo metmenys yra identiški 2010, 2011 ir 2013 metais teikiamiems metmenims, kuriuose įrašytos tos pačios deklaratyvios frazės, todėl realiai atkurti atsakovo mokumo nėra galimybės (t.4, b.l. 160-166).

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius prašė civilinę bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-29 nutartimi buvo konstatuotas atsakovo nemokumas ir ieškovas turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas nemoka VSD įmokų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009 m. sausio iki 2014 m. spalio mėn. Atsakovo įsiskolinimas Fondo biudžetui sistemingai didėja (t. 5, b.l. 78a-82).

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Ignera“ prašė atmesti prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Nurodė, kad trečiojo asmens reikalavimo teisę patvirtina 2009-09-16 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo įsakymas civilinėje byloje Nr. L2-2161-486/2009, kuris sudaro 2610,03 Lt. Atsakovo nemokumas nėra laikina būsena. Nuo 2009 metų nėra jokio objektyvaus atsakovo verslo pagerėjimo, dėl ko atsakovas bent iš dalies būtų sumažinęs įsiskolinimą. Akivaizdu, kad atsakovas yra nemokus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo prasme. Atsakovas nėra įvykdęs savo pareigos pranešti kreditoriui apie kreipimąsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (t. 5, b.l. 185-186).

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Lamantinas“ prašė atmesti dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Nurodė, kad kreditorinis reikalavimas sudaro 330,00 Lt, kurį patvirtina 2008-01-23 sudarytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas. Atsakovo nemokumas nėra laikina būsena. Atsakovas keturis metus negali atsiskaityti su kreditoriais ir vis kreipiasi dėl įmonės pripažinimo restruktūrizuojama. Kreditorius mano, jog išanalizavus atsakovo vadovų elgesį dėl adreso pakeitimo ir nuolatinių kreipimųsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo dar nuo 2010 metų, atsakovo vadovų veiksmai leidžia daryti prielaidą, jog tokiu būdu atsakovas vilkina atsikaitymą su kreditoriais. Atsakovas nėra įvykdęs savo pareigos pranešti kreditoriui apie kreipimąsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (t.5, b.l 139-141).

8Nagrinėjant bylą teismo posėdyje, atsakovo atstovas su ieškovo ieškiniu sutiko, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atstovė su ieškiniu nesutiko. Atstovai iš esmės paaiškino analogiškas aplinkybes, nurodytas savo procesiniuose dokumentuose.

9Dėl trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, prašymų nutraukti civilinę bylą.

10Tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius ir AB SEB bankas savo atsiliepimuose prašė bylą nutraukti, nurodydami, jog yra pagrindas bylai nutraukti, numatytas CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punkte, kadangi Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-3521-232/2014 2014 m. kovo 26 d. yra priimta nutartis, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartimi palikta nepakeista, tai yra, įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

11Byloje nustatytos aplinkybės, jog restruktūrizavimo bylą atsakovui yra siekiama iškelti jau ketvirtą kartą. Pirmą kartą atsakovo restruktūrizavimo byla (Nr. B2-4072-661/2010) buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartimi ir nutraukta 2010 m. spalio 7 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2011 m. kovo 17 d. apeliacinės instancijos teismui šią nutartį palikus nepakeistą. Antrą kartą atsakovo restruktūrizavimo byla (Nr. B2-3392-619/2012) buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi ir nutraukta 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2013 m. vasario 7 d. apeliacinės instancijos teismui šią nutartį palikus nepakeistą, tačiau dėl kasacinės instancijos teismo, priėmus kasacinį skundą, taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas faktiškai restruktūrizuojamos įmonės statuso teikiamų garantijų neteko tik 2013 m. spalio 14 d. Abu kartus atsakovui iškelta restruktūrizavimo byla buvo nutraukta nustatytu terminu nepateikus restruktūrizavimo plano. Trečią kartą atsakovui atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi (Nr. B2-3521-232/2014) atsisakė iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą, kuri įsiteisėjo 2014 m. liepos 29 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus nepakeistą Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartį. Ieškovas į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu iškelti restruktūrizavimo bylą kreipėsi 2014-10-17.

12CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Bylos nutraukimas šiuo pagrindu reiškia tai, kad galutinai baigta bylinėtis ir tapatūs reikalavimai teisme pakartotinai negali būti nagrinėjami.

13CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punkto normos aiškinimo ir taikymo klausimu teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2000; 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2007; 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2007; 2012 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2012; kt.) suformuluotos tokios pagrindinės taisyklės: pirma, šiuo pagrindu civilinė byla gali būti nutraukta tik konstatavus ieškinių tapatumą; antra, ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą.

14Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakyta, jog pakartotinis kreipimasis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo galimas tuomet, kai atsiranda naujos aplinkybės, kuriomis remiantis būtų galima dėl įmonės daryti išvadą atitikimo ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimams (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2007/2011).

15Šioje nagrinėjamoje byloje, teismo nuomone, ginčas yra nagrinėjamas tarp tų pačių šalių, tai yra, AB „Vingriai“ direktoriaus, ir atsakovo AB „Vingriai“, dėl to paties dalyko, tai yra, restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau teismo nuomone, reikšdamas reikalavimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ieškovas reikalavimą grindė naujomis aplinkybėmis, kuriomis remiantis būtų galima daryti išvadą dėl įmonės atitikimo ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimams. Ieškovas tokiomis naujomis aplinkybėmis nurodė, jog pakeitė vadovą, perkėlė buveinę į didelio masto gamybą bei eksportą vykdančiai įmonei parankesnį Klaipėdos miestą, siekiant išplėsti savo gaminamos produkcijos spektrą, aprūpinant metalo produkcija laivų statybos bei remonto įmones. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas nuo 10 917 621 Lt iki 34 517 621 Lt, tai yra, daugiau nei tris kartus, išleidžiant 23 600 000 naujų paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų, kas reiškia jog bendrovės turtas padidėjo 23 600 000 Lt. Ieškovas rėmėsi 2014-09-04 balanso duomenimis ir pelno nuostolių ataskaita, restruktūrizavimo plano metmenimis, kuriems pritarta 2014-09-04 vienintelio akcininko sprendimu. Esant tokioms aplinkybėms, teismo nuomone, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog šioje byloje reikalavimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo reiškiamas tapačiu pagrindu, todėl yra Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-3521-232/2014 yra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, todėl yra pagrindas nutraukti šią civilinę bylą, vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

16Kadangi teismo nuomone, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog ieškovas reiškia tapatų ieškinį, todėl netenkintinas trečiojo asmens AB SEB bankas prašymas skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis).

17Kadangi, teismo nuomone, nutraukti civilinės bylos nėra pagrindo, teismas pasisako dėl restruktūrizavimo taikymo sąlygų, vertindamas naujai ieškovo nurodomas aplinkybes. Vilniaus apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis nustatytos aplinkybės, pagrindžiančios restruktūrizavimo galimybę, turi prejudicinę reikšmę šioje civilinėje byloje (CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

18Ieškinys netenkintinas, atsisakytina iškelti restruktūrizavimo bylą.

19Restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi finansinių sunkumų, veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, įmonės restruktūrizavimas – tai visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

20Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4–7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012), todėl nagrinėjamos bylos atveju būtina nustatyti, ar AB „Vingriai“ iš esmės pajėgi toliau savarankiškai funkcionuoti, ar bendrovės finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio bei ar nėra kitų Įmonių restruktūrizavimo įstatyme įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti AB „Vingriai“ restruktūrizavimo bylą.

21Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą tuo pagrindu, jog buvo nustatyti pagrindai atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, numatyti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktuose.

22Teismo nuomone, vertinant ieškovo nurodytas naujai atsiradusias aplinkybes, ir jas pagrindžiančių įrodymų visumą, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog išnyko pagrindai, kuriais atsakovui buvo atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, tai yra, numatyti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktuose: 1) parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys ir preliminarus verslo planas neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir jų įgyvendinimo realumo kriterijų (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 12 straipsnio 2 dalis), 2) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų.

23Dėl atsakovo mokumo.

24Vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų – įmonės nemokumas, yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kurioje nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

25Nors atsakovo 2014-09-04 balanso duomenys yra pasikeitę, tačiau teismas nesutinka su ieškovo ieškinio pagrindu nurodytomis aplinkybėmis, jog šiuo metu pradelsti atsakovo įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės (36476632/2=18238316 Lt), dėl ko bendrovė yra moki. Po 2014 m. liepos 29 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties 2014 m. rugsėjo 4 d. balanse nurodyta atsakovo turimo turto vertė 36 476 632 Lt, atsakovo nurodomi pradelsti įsipareigojimai sudaro 15 230 389, 99 Lt (t. 5, b.l. 102-103). Analizuojant 2013-12-31 ir 2014-09-04 balansų duomenis, matyti, kad iš esmės atsakovo turto sudėtis yra nepasikeitusi, turtas yra padidėjęs trumpalaikio turto sąskaita. 2014-09-04 balanse nurodyta, kad atsakovo turtą sudaro 36476632 Lt, tačiau didžiąją dalį turto 25924094 Lt sudaro trumpalaikis turtas, kurio sudėtyje yra ženkliai išaugusios per vienerius metus gautinos sumos 23145404 Lt.

26Atsakovas nurodo aplinkybes, jog šiuo atveju, per vienerius metus gautinas sumas sudaro debitorių skolos (2014-09-04 sąrašas) bei pagal atsakovo ir vienintelio akcininko L&M I. T. Ltd 2014-09-02 sudarytą akcijų 17 700 000 Lt esanti skola už pasirašytas naujai išleistas akcijas. Iš 2014-09-02 akcijų pasirašymo sutarties (t. 2, b.l. 138) nustatyta, kad 2014-09-01 atsakovo vienintelio akcininko sprendimu buvo nuspręsta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą piniginiais įnašais nuo 10 917 621 Lt iki 34 517 621 Lt, papildomai išleidžiant 23 600 000 Lt nominalios vertės akcijų. Akcijų pasirašymo 1.3. punkte numatyta akcijų apmokėjimo tvarka piniginiais įnašais per 12 mėnesių nuo šios sutarties sudarymo dienos. Tačiau vykdant šią akcijų pasirašymo sutartį, piniginiai įnašai akcijų pasirašymo sutartyje nustatytais terminais nebuvo sumokėti, o buvo atlikti įskaitymai. 2014-09-02 akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dieną turėjo būti sumokėtas 5900000 Lt dydžio pradinis piniginis įnašas, tačiau atlikus įskaitymą šia suma buvo sumažintas vienintelio akcininko L&M I. T. Ltd įsiskolinimas atsakovui. Iki 2014-12-02 turėjo būti atliktas 10 000,00 Lt piniginis įnašas, tačiau vėl buvo atliktas įskaitymas. Vienintelis akcininkas L&M I. T. Ltd 2014-11-26 reikalavimo perleidimo sutartimis iš K. L. ir V. L. – K. už 1 Lt įsigijo reikalavimo teises į atsakovą 7517,61 Lt sumai ir 7693,59 Lt sumai bei šioms sumoms atliko įskaitymus, tokiu būdu sumažinat vienintelio akcininko L&M I. T. Ltd skolą atsakovui (t 6., b.l. 81-82). Esant tokioms aplinkybės, yra pagrindas abejoti, jog ir ateityje 2014-09-02 sudaryta akcijų pasirašymo sutartis bus vykdoma joje nustatyta tvarka ir bus gaunamos pajamos atsakovo ūkinei veiklai vykdyti, kitiems kreditoriniams įsiskolinimams mažinti.

27Ilgalaikį turtą, kurio vertė 10552538 Lt (buvo 10 799 807 Lt) iš esmės sudaro mašinos ir įrengimai – 9362697 Lt (buvo 9 576 625 Lt). Nekilnojamojo turto atsakovas neįgijo (t.6, b.l. 91). Atsakovui priklausančios transporto priemonės iš Transporto priemonių registro išregistruotos (t. 5, b.l. 166-179).

28Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, sprendžiant, ar ginčijamas kreditoriaus reikalavimas turi būti įtrauktas į skolininko pradelstų įsipareigojimų sąrašą, kiekvienu konkrečiu atveju situacija turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1864/2013).

29Atsakovas pateikė kreditorių pradelstų įsipareigojimų sąrašą, kuriame nurodo, kad pradelstų įsipareigojimų suma sudaro 1523089,99 Lt (t.5, b.l. 102-103). Tačiau bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad į kreditorių, turinčių pradelstų įsipareigojimų atsakovui, sąrašą neįtraukta VĮ „Turto bankas“, kurios atsakovo pradelstas įsipareigojimas yra 6 680 687,70 Lt (t. 6, b. l. 166 – 175). Kreditoriaus VMI pradelstas įsipareigojimas yra didesnis 4595253,00 Lt, kadangi pradelstų įsipareigojimų sąraše nurodyta suma yra 3717420 Lt, o VMI pateikė duomenis, jog pradelsti įsipareigojimai sudaro 8 312 673, 35 Lt (t.5, b.l. 78). Trečiojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pradelstas įsipareigojimas taip pat yra didesnis 259 524 Lt, nei nurodyta atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąraše, nurodyta, jog pradelsti įsipareigojimai sudaro 5165280 Lt, trečiasis asmuo pateikė duomenis, jog pradelsti įsipareigojimai sudaro 54248054 Lt (t.6, b.l. 119). Trečiojo asmens SEB bankas pradelstas įsipareigojimas taip pat yra didesnis, nei nurodyta pradelstų įsiskolinimų sąraše, pradelstų įsipareigojimų sąraše nurodyta suma 2302056,87 Lt, trečiasis asmuo pateikė duomenis, kad pradelstų įsipareigojimų suma viršija 7 000 000 Lt (t. 4, b.l. 161). Nagrinėjant bylą, atsakovas pateikė įrodymus, jog į pradelstų įsipareigojimų sąrašą neįtrauktas 3505231, 35 Lt įsiskolinimas vieninteliam akcininkui L&M I. T. Ltd, kurio apmokėjimo terminas yra atidėtas iki 2015-12-31 (t. 6, b.l. 83). Nors šio kreditorinio įsiskolinimo mokėjimo terminas bylos nagrinėjimo metu buvo atidėtas, tačiau faktiškai šis kreditorinis įsiskolinimas yra pradelstas. Į atsakovo kreditorių sąrašą neįtrauktas trečiasis asmuo UAB „Lamantinas“, turintis atsakovui 330, 00 Lt pradelstą įsiskolinimą. Teismo nuomone, šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai padaryti, jog faktiškai esami atsakovo pradelsti mokėjimai kreditoriams ženkliai viršija daugiau nei pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovas atitinka nemokios įmonės statusą. Byloje nepateikta įrodymų, sudarančių pagrindą pripažinti nepagrįstais AB SEB banko, VĮ Turto fondo ir VMI prie FM kreditorių pradelstus įsipareigojimus. Šių kreditorių reikalavimų nepagrįstumas buvo įrodinėjamas tik atsakovo atstovo paaiškinimais teismo posėdžio metu, nurodant analogiškus motyvus kaip ir Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-3521-232/2014. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-07-29 nutartyje, pasisakydamas dėl šių reikalavimų pagrįstumo, nurodė, kad atsakovo paaiškinimai dėl kreditorių finansinių reikalavimų nepagrįstumo negali sudaryti pagrindo jų laikyti nepagrįstais. Šie kreditorių reikalavimai yra ilgalaikiai, atsiradę senai, tačiau atsakovas nesiėmė veiksmų juos nuginčyti. Tik 2014-12-08 AB „Vingriai“ kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad AB „Vingriai“ nėra skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai 4 595 253,35 Lt sumos 2014-11-27 dienai. 2014-12-08 nutartimi AB „Vingriai“ ieškinį atsisakyta priimti kaip neteismingą Vilniaus miesto apylinkės teismui.

30Iš atsakovo pateikto kreditorių pradelstų įsiskolinimų sąrašo matyti, kad įsiskolinimai kreditoriams yra ilgalaikiai, kai kurie atsiradę 2007 – 2008 metais, yra ženkliai nedideli, tačiau atsakovo nepadengti iki šiol. Iš atsakovo teismui pateikto kreditorių sąrašo (t. 5., b.l. 114) už laikotarpį nuo 2014-03-26 (priimta Vilniaus apygardos teismo nutartis atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą) iki 2014-11-24 kreditoriams faktiškai pinigine išraiška grąžinta tik 32 146 Lt, 5900000 Lt sumai, kaip nurodyta, atliktas įskaitymas. Atsakovas pateikė duomenis, jog 2014 metais įvykdė užsakymų už 6 553 484, 72 Lt (t. 6, b.l. 112-118), kurių didžioji dalis yra apmokėta, tačiau faktiškai pinigine išraiška kreditorių įsiskolinimas sumažėjo tik 32 146 Lt. Atsakovo įsiskolinimai valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams, valstybės (savivaldybės) biudžetui nuolatos didėja, kaip pripažino atsakovo atstovas teismo posėdžio metu, atsakovas priskaičiuotų įmokų nemoka. Teismo nuomone, šios aplinkybės rodo, jog atsiradus ir naujoms ieškovo nurodomoms aplinkybėms (vadovo pasikeitimas, buveinės pasikeitimas, įstatinio kapitalo padidinimas), atsakovo finansiniai sunkumai ir toliau išlieka akivaizdžiai nuolatinio pobūdžio, atsakovas kaip ir anksčiau neturi galimybės sumokėti net einamųjų privalomų įmokų valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams, valstybės (savivaldybės) biudžetui, kas sudaro pagrindą išvadai padaryti, jog ir atsiradus naujoms aplinkybėms, atsakovas savarankiškai funkcionuoti objektyviai neturi galimybės.

31Byloje nėra pateikta įrodymų, jog pasikeitus atsakovo vadovui, atsakovo buveinei, atsakovo veikla iš esmės pasikeitė, tai yra, kaip nurodoma, buvo išplėstas savo gaminamos produkcijos spektras, aprūpinant metalo produkcija laivų statybos bei remonto įmones, organizuojamas ir vykdomas produkcijos paskirstymas jūrų keliais. Byloje nepateikta įrodymų, paneigiančių trečiojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atsiliepime ir teismo posėdyje nurodytų aplinkybių, jog faktiškai atsakovas veiklos Klaipėdoje nevykdo ir faktiškai jo buveinė nepasikeitė, nes nuvykus buveinės adresu ( - ), nei atsakovo vadovo, nei kitų darbuotojų rasta nebuvo.

32Iš atsakovo pateikto kreditorių pradelstų įsiskolinimų sąrašo (t.5, b.l. 102-103) matyti, kad savarankiškas pagrindas bankroto bylai iškelti, tai yra, vėlavimas išmokėti darbuotojams darbo užmokestį neišnyko (Įmonių bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalis).

33Dėl atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų.

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl ieškinio pareiškimo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, taip pat pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, tai yra, atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Nors kasacinis teismas šias nuostatas suformulavo galiojant ankstesnei Įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcijai, tačiau jos yra aktualios ir nagrinėjamu atveju.

35Taigi nors restruktūrizavimo plano metmenims negali būti keliami tokie patys kokybiniai reikalavimai kaip restruktūrizavimo planui, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi įsitikinti, ar įmonės numatytos priemonės gali atkurti jos normalią veiklą.

36Lietuvos apeliacinis teismas 2014-07-29 nutartyje nurodė, jog atsakovo pateikti restruktūrizavimo metmenys yra abstraktūs, nesant jokių realių priemonių, padėsiančių atsakovui generuoti pajamas, kitų veiklos finansavimo šaltinių, įsipareigojimų kreditoriams atidėjimas pats savaime įmonės mokumo neatkurs, o tik atitolins atsiskaitymą su kreditoriais.

37Analizuojant pateikiamus restruktūrizavimo plano metmenis, matyti, jog ir toliau pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse tik abstrakčiai numatyta toliau vykdyti pagrindinę įmonės veiklą metalo dirbinių ir staklių gamybą, naudojantis turimais gamybiniais ir verslo partnerių ryšiais, gauti pajamas iš vykdomų užsakymų. Tačiau, kaip matyti iš anksčiau nurodytų aplinkybių atsakovas pagal jo pateiktus duomenis 2014 metais įvykdė užsakymų 6 553 484, 72 Lt sumai, kurių didžioji dalis apmokėta, tačiau neturėjo galimybės sumokėti net einamųjų įmokų valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams, valstybės (savivaldybės) biudžetams, įsiskolinimai didėja, o kreditoriams pinigine išraiška įsiskolinimą sumažino tik 32 146 Lt suma.

38Restruktūrizavimo metmenyse numatyta, kad restruktūrizavimo proceso metu kreditorių reikalavimai bus dengiami iš vienintelio akcininko apmokėto įstatinio kapitalo, kitų pajamų šaltinių. Tačiau kaip matyti iš nurodytų vienintelio akcininko ( - ) 2014-09-04 akcijų pasirašymo sutartimi prisiimti įsipareigojimai už akcijas mokėti piniginius įnašus yra faktiškai nevykdomi, kas sudaro pagrindą išvadai padaryti, jog objektyviai ( - ) neturi galimybės mokėti už įsigyjamas akcijas piniginių lėšų, kurios yra numatytos panaudoti atsiskaityti su kreditoriais.

39Vertinant nurodytas aplinkybes, teismo nuomone, yra pagrindas išvadai padaryti, jog ir įvertinus ieškovo nurodytas naujas aplinkybes, pagrindai atsisakyti atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą išlieka, tai yra, 1) parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys ir preliminarus verslo planas neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir jų įgyvendinimo realumo kriterijų (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 12 straipsnio 2 dalis), 2) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 1,2 punktais, Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

41netenkinti trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir AB SEB bankas prašymų nutraukti civilinę bylą.

42Atmesti ieškovo ieškinį iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą.

43Netenkinti trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiško reikalavimo, AB SEB bankas prašymo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

44Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti AB „Vingriai“, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto areštų aktų registrui.

45Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. byloje buvo nagrinėjamas ieškovo reikalavimas iškelti atsakovui... 3. Atsakovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog... 4. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 8. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje, atsakovo atstovas su ieškovo ieškiniu... 9. Dėl trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų,... 10. Tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 11. Byloje nustatytos aplinkybės, jog restruktūrizavimo bylą atsakovui yra... 12. CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad teismas nutraukia bylą,... 13. CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punkto normos aiškinimo ir taikymo klausimu... 14. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakyta, jog pakartotinis... 15. Šioje nagrinėjamoje byloje, teismo nuomone, ginčas yra nagrinėjamas tarp... 16. Kadangi teismo nuomone, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog ieškovas... 17. Kadangi, teismo nuomone, nutraukti civilinės bylos nėra pagrindo, teismas... 18. Ieškinys netenkintinas, atsisakytina iškelti restruktūrizavimo bylą.... 19. Restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri... 20. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4–7 straipsniuose nustatytos... 21. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi atsisakė iškelti... 22. Teismo nuomone, vertinant ieškovo nurodytas naujai atsiradusias aplinkybes, ir... 23. Dėl atsakovo mokumo.... 24. Vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų – įmonės... 25. Nors atsakovo 2014-09-04 balanso duomenys yra pasikeitę, tačiau teismas... 26. Atsakovas nurodo aplinkybes, jog šiuo atveju, per vienerius metus gautinas... 27. Ilgalaikį turtą, kurio vertė 10552538 Lt (buvo 10 799 807 Lt) iš esmės... 28. Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, sprendžiant, ar ginčijamas kreditoriaus... 29. Atsakovas pateikė kreditorių pradelstų įsipareigojimų sąrašą, kuriame... 30. Iš atsakovo pateikto kreditorių pradelstų įsiskolinimų sąrašo matyti,... 31. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog pasikeitus atsakovo vadovui, atsakovo... 32. Iš atsakovo pateikto kreditorių pradelstų įsiskolinimų sąrašo (t.5, b.l.... 33. Dėl atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų.... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę... 35. Taigi nors restruktūrizavimo plano metmenims negali būti keliami tokie patys... 36. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-07-29 nutartyje nurodė, jog atsakovo... 37. Analizuojant pateikiamus restruktūrizavimo plano metmenis, matyti, jog ir... 38. Restruktūrizavimo metmenyse numatyta, kad restruktūrizavimo proceso metu... 39. Vertinant nurodytas aplinkybes, teismo nuomone, yra pagrindas išvadai... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo... 41. netenkinti trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų,... 42. Atmesti ieškovo ieškinį iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą.... 43. Netenkinti trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiško reikalavimo, AB... 44. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti AB „Vingriai“, Įmonių bankroto... 45. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...