Byla 2-2007/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždariosios akcinės bendrovės ,,Auslita“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutarties, kuria civilinė byla nutraukta, civilinėje byloje Nr. B2-860-210/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auslita“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Auslita“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Auslita“ 2011 m. balandžio 8 d. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti UAB „Auslita“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad vienintelis bendrovės dalyvis UAB „3RILL“ 2011 m. balandžio 6 d. priėmė sprendimą patvirtinti UAB „Auslita“ restruktūrizavimo metmenis bei pritarti įmonės valdymo organo pasiūlytai restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai. Pareiškėjas konstatavęs, kad šiuo finansinės krizės laikotarpiu įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, kurie trukdo įmonei sėkmingai vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, nes generuojamų pajamų iš esmės užtenka tik palaikyti einamąją bendrovės veiklą bei atsiskaityti su dalimi kreditorių, prašė iškelti uždarajai akcinei bendrovei restruktūrizavimo bylą. Taip pat nurodė, kad UAB „Auslita“ naujieji restruktūrizavimo metmenys, patvirtinti 2011 m. balandžio 6 d., byloja restruktūrizavimo bylos procesui ir iškėlimui svarbias aplinkybes: tai įmonės turto vertės, įrašytos į įmonės balansą ir pradelstų įsipareigojimų santykis ir kitos aplinkybės – balansas, turimo turto vertė ir įsipareigojimai, kitos aplinkybės. Šios aplinkybės liudija apie tai, jog įmonė nėra nemoki ir yra pagrindas iškelti UAB „Auslita“ restruktūrizavimo bylą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė, nutarčiai įsiteisėjus nurodė panaikinti laikinąsias apsaugos priemonės taikytas 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi. Teismas nurodė, kad ieškovas 2010 m. lapkričio 10 d. jau buvo pateikęs teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Auslita“. Dėl šio pareiškimo yra priimti dviejų grandžių teismų procesiniai sprendimai, o galutine ir neskundžiama nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 4 d., panaikinęs pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, ieškovo UAB „Auslita“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Auslita“ netenkino. Teismo teigimu, šioje byloje teisinė ir faktinė situacija įpareigoja teismą svarstyti ir tokį faktą, ar konkrečioje situacijoje galimas naujas teisminis procesas, ar bylą galima nagrinėti teisme. Nors remiantis ĮRĮ nuostatomis, t. y. teisės norma, kuri kartu yra ir materialinio ir procesinio pobūdžio, pareiškėjui nedraudžiama kreiptis į teismą pakartotinai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau tam turi būti visos civilinio proceso kodekso normose nustatytos sąlygos: kad išnagrinėtoje byloje ir naujai pateiktame ieškinyje (pareiškime) visi trys ieškinio (pareiškimo) elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas, nebūtų tapatūs. Atsižvelgdamas į tai, kad šioje byloje šių sąlygų teismas nenustatė, teismas konstatavo, kad byla nutrauktina (CPK 293 str. 3 p.).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Ieškovas UAB ,,Auslita“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartį panaikinti ir perduoti restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą Šiaulių apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas netinkamai pritaikė CPK 293 straipsnio 3 dalies nuostatas ir todėl priėmė neteisėtą nutartį. Ieškovas ankstesnėje byloje buvo pateikęs 2010 m. sausio – lapkričio mėnesių balanso duomenis. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 4 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį, kuria buvo iškelta UAB ,,Auslita“ restruktūrizavimo byla, konstatavęs, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl UAB ,,Auslita“ pripažintina nemoka 2010 m. gruodžio 17 d. Tačiau ieškovas su 2011 m. balandžio 8 d. pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui pateikė 2011 m. balandžio mėnesio balansą, kuris patvirtina, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Taigi lyginant faktines aplinkybes, nustatytas Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartyje ir faktines aplinkybes, buvusias 2011 m. balandžio 8 d. matyti, kad jos iš esmės skiriasi. Teismas neįvertino aplinkybės, kad skiriasi pareiškimų faktinis pagrindas.

102. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnio normas ir įrodinėjimo bei į bylą pateiktų įrodymų vertinimo taisykles. Teismas, spręsdamas klausimą dėl UAB ,,Auslita“ pareiškimų tapatumo turėjo kruopščiai ištirti pareiškime nurodytą aplinkybę, kad bendrovė nebėra nemoki, visapusiškai išanalizuoti prie pareiškimo pridėtus įrodymus ir padaryti faktines aplinkybes atitinkančias išvadas. Tačiau teismas visiškai nenagrinėjo UAB ,,Auslita“ nemokumo klausimo.

11IV. Apeliacinio teismo argumentai

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Restruktūrizavimo bylos iškeliamos ir nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas restruktūrizavimo bylų nagrinėjimui, yra Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su restruktūrizavimo procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

14Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutraukė bylą CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu. Pagal CPK 293 straipsnio 3 punktą teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo ieškinio atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Bylos nutraukimas šiuo pagrindu reiškia tai, kad galutinai baigta bylinėtis ir tapatūs reikalavimai teisme pakartotinai negali būti nagrinėjami. Tačiau ĮRĮ nedraudžia įmonėms, atsiradus naujoms aplinkybėms dėl įmonės atitikimo ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimams, pakartotinai kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Kaip žinia, įmonė yra verslu užsiimantis asmuo, kuriam priklauso turto ir turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visuma. Paprastai įmonė turi ne tik kreditorinių įsipareigojimų, tačiau ir debitorių ir veikiančioje įmonėje šis balansas nuolat kinta. Taigi, susigrąžinus debitorines skolas, įmonės turtinė padėtis gali iš esmės pasikeisti, o restruktūrizavimo byla keliama, esant Įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytoms sąlygoms, ir vertinama, ar yra galimybių išgelbėti įmonę nuo žlugimo ją restruktūrizuojant. Tokiu atveju yra svarbu tiksliai išsiaiškinti atsakovo uždelstų įvykdyti įsipareigojimų sumą, įmonės balansinio turto vertę, turto pokyčių tendencijas ir skolų bei nuosavybės teise turimo turto proporcijas.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Auslita“ 2010 m. lapkričio 10 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Auslita“. Dėl minėto pareiškimo Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 4 d. nutartimi, panaikinęs pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, ieškovo UAB „Auslita“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Auslita“ atmetė. Ieškovas UAB ,,Auslita“ 2011 m. balandžio 8 d. teismui vėl pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Auslita“. Su pareiškimu ieškovas pateikė įmonės 2011 m. balandžio mėnesio balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir restruktūrizavimo plano metmenis. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas 2011 m. balandžio 8 d. teismui pateiktą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Auslita“ grindė naujais įrodymais, nei patektais ankstesnėje byloje Nr. B2-487-210/2011 – kito laikotarpio įmonės balansu bei naujais restruktūrizavimo plano metmenimis. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas UAB ,,Auslita“ pateikė tapatų pareiškimą ir bylą nutraukė CPK 293 straipsnio 3 dalies pagrindu. Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovo pateikti nauji įmonės restruktūrizavimo plano metmenys savo turiniu yra labai panašūs į tuos, kurių pagrindu buvo kreiptasi į teismą ankstesnėje byloje. Taip pat pateikto UAB ,,Auslita“ 2011 m. balandžio mėnesio balanso duomenys nepaneigia Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartyje nustatyto įmonės nemokumo. Nors pagal patektą 2011 m. balandžio mėnesio balansą įmonės turtas sudaro 13 311 551 Lt, o įsipareigojimai – 6 409 124 Lt, t. y. įmonės skolos neviršija pusės įmonės turto, tačiau, kaip nurodė Danske Bankas pareiškime įtraukti jį byloje trečiuoju asmeniu, UAB ,,Auslita“ skolos šiam kreditoriui sudaro

167 059 069,89 Lt. Taigi pagal ieškovo pateiktus duomenis negalima daryti išvados, kad įmonė yra moki. Be to, kaip buvo nurodyta ir Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartyje, Danske Bankas, kurio pagal restruktūrizavimo plano metmenis kreditorinis reikalavimas sudaro 68,45 proc. visų reikalavimų UAB ,,Auslita“, nepritaria šios įmonės restruktūrizavimui.

17Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas pakartotinai kreipdamasis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB ,,Auslita“ nepateikė naujų įrodymų bei aplinkybių dėl įmonės atitikimo ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimams. Nors, kaip minėta, ĮRĮ nedraudžia įmonėms pakartotinai kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau šia teise įmonė neturėtų piktnaudžiauti. Procesinės šalių teisės kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įgyvendinamos nepažeidžiant proceso tikslų ir jomis naudojamasi pagal paskirtį. Pakartotinis kreipimasis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo galimas tuomet, kai atsiranda naujos aplinkybės, kuriomis remiantis būtų galima daryti išvadą dėl įmonės atitikimo ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimams. Šiuo atveju tokių aplinkybių bei įrodymų ieškovas, pateikdamas naują pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB ,,Auslita“ iškėlimo, praėjus tik keturioms dienoms nuo įsiteisėjusio procesinio teismo sprendimo atsisakyti iškelti šiai įmonei restruktūrizavimo bylą, nepateikė.

18Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria civilinė byla Nr. B2-860-210/2011 nutraukta naikintina ir isšpręstinas klausimas iš esmės – pareiškėjo prašymas UAB „Auslita“ iškelti restruktūrizavimo bylą atmestinas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

20Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutarties dalį, kuria civilinė byla Nr. B2-860-210/2011 nutraukta panaikinti ir isšpręsti klausimas iš esmės – atmesti pareiškėjo UAB „Auslita“ prašymą iškelti UAB „Auslita“ restruktūrizavimo bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai