Byla e2S-382-372/2016
Dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui UAB „Moodul Projekt Lietuva“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Moodul Projekt Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eA2-776-1004/2016 pagal pareiškėjo (skolininko) UAB „Moodul Projekt Lietuva“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje Nr. L2-11275-772/2014 pagal kreditoriaus UAB „Koncepcija“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui UAB „Moodul Projekt Lietuva“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėjas (skolininkas) UAB „Moodul Projekt Lietuva“ pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. L2-11275-772/2014 pagal kreditoriaus UAB „Koncepcija“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui UAB „Moodul Projekt Lietuva“. Atnaujinti procesą jis prašė CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu.
 2. Nurodė, kad teismo įsakymo išdavimo momentu kreditorius buvo nekokybiškai atlikęs subrangos sutartyje numatytus darbus, todėl procesas turėtų būti atnaujintas, remiantis CPK 366 str. 1 d. 2 p. Teismo įsakymo priėmimo momentu jau egzistavo subrangos sutarties pažeidimo faktas, jis paaiškėjo tik po teismo įsakymo įsiteisėjimo, ši aplinkybė turi esminę reikšmę bylai, nes kreditorius, netinkamai atlikęs darbus, neturėjo teisės reikalauti sumokėti delspinigius, t. y. kreditorius nesąžiningai pasinaudotojo teismo įsakymo institutu.
 3. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB „Koncepcija“ pateikė atsiliepimą dėl prašymo atnaujinti procesą, prašė prašymą atmesti, o pareiškėjui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartimi atmetė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. L2-11275-772/2014.
 2. Teismas nurodė, kad pareiškėjo nurodyta naujai paaiškėjusi bylos aplinkybė yra nesusijusi su įrodinėjimo dalyku byloje, kurios procesą prašoma atnaujinti, todėl negali būti kvalifikuojama kaip nauja aplinkybė CPK 366 str. 1 d. 2 p. įtvirtinto proceso atnaujinimo pagrindo prasme.
 3. Teismas pažymėjo, kad pagal CK 6.662 str. 3 d. skolininkas netektų teisės remtis darbų trūkumų, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą, faktu, tačiau kita vertus, jei minėti trūkumai paaiškėjo vėliau ir juos skolininkas vertina kaip paslėptus trūkumus, tai tokiu atveju, kai tarp šalių kyla ginčas dėl aplinkybių, kurių apskritai nebuvo, bylos, kurioje procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu, toks ginčas dėl darbų rezultato trūkumų šalinimo nagrinėtinas bendra tvarka.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas (skolininkas) UAB „Moodul Projekt Lietuva“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. L2-11275-772/2014. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymą.
Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

87.1. Pareiškėjui UAB „Moodul Projekt Lietuva“ 2015-12-01, jau įsiteisėjus teismo įsakymui, paaiškėjo aplinkybė, kad kreditorius UAB „Koncepcija“ subrangos sutarties pagrindu atliktų darbų priėmimo-perdavimo metu buvo pažeidęs šią sutartį, teisiškai kvalifikuotina kaip naujai paaiškėjusi esminė aplinkybė CPK 366 str. 1 d. 2 p. prasme, nes tenkina visas būtinas šio proceso atnaujinimo pagrindo taikymui keliamas sąlygas.

97.2. Darbuose paslėpti trūkumai ir tuo pačiu subrangos sutarties pažeidimo faktas egzistavo jau darbų priėmimo-perdavimo metu 2013-12-17, tad ir kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo nagrinėjimo bei teismo įsakymo išdavimo momentu.

107.3. Tai, kad šios aplinkybės apskritai nebuvo žinomos bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nagrinėjimo metu, reiškia ne tai, kad su jomis susiję klausimai turėtų būti sprendžiami bendra tvarka, o būtent tai, kad egzistuoja atitinkamos bylos atnaujinimo pagrindas. 2016-02-02 raštas (priedas Nr. 6), kuriame minimi paslėpti kokybės trūkumai, palikti šildymo sistemoje, kurią subrangos sutarties pagrindu montavo UAB „Koncepcija“, taip pat patvirtina, kad atitinkamos aplinkybės – paslėpti trūkumai, egzistavo jau teismo įsakymo išdavimo metu.

117.4. Tai, kad teismas, priimdamas kreditoriaus pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, netikrina jo reikalavimų pagrįstumo, naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių atveju turėtų reikšti, jog atnaujinęs civilinės bylos dėl teismo įsakymo išdavimo procesą, teismas turėtų svarstyti bylos nagrinėjimo ginčo teisenos tvarka galimybę, kuri leistų tinkamai ištirti visas reikšmingas aplinkybes.

127.5. Pareiškėjas apie subrangos sutarties pagrindu nekokybiškai atliktus kreditoriaus darbus sužinojo jau po teismo įsakymo įsiteisėjimo, kreditoriaus subrangovui UAB „Priešgaisrinės sistemos“ pranešus apie ištaisytus defektus.

137.6. Pareiškėjas neprivalėjo atlikti nuodugnios, paslėptus trūkumus leidžiančios aptikti, apžiūros. Teigiant, jog UAB „Moodul Projekt Lietuva“ paslėptus trūkumus turėjo pastebėti jau darbų priėmimo-perdavimo metu, atimant galimybę jų nustatymo faktu remtis vėliau, užsakovui perkeliama nepagrįstai didelė našta, sumažinant rangovo ar subrangovo atsakomybę dėl nekokybiškai atliktų darbų. 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB „Koncepcija“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Paskiri pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Priteisti iš apelianto kreditoriaus patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

14Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais.

158.1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad naujai paaiškėjusių aplinkybių esminės reikšmės bylai pobūdis suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau byloje turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Aplinkybė, kad pareiškėjas, priėmęs kreditoriaus atliktus darbus, vėlavo su juo atsiskaityti pagal 2013-12-17 PVM sąskaitą faktūrą KCR Nr. 2109 pareiškėjo nėra neigiama, taip pat nenuneigiama kreditoriaus teisė gauti atlygj už atliktą darbą (CK 6.681 str.), todėl pareiškėjui šių pareigų nevykdant, kreditoriaus naudai buvo pagristai priteisti delspinigiai pagal subrangos sutarties 6.4. punktą.

168.2. Teismas pagristai įvertino tai, kad išduodant teisimo įsakymą apskritai nėra tikrinama, ar kreditorius yra tinkamai atlikęs darbus (CPK 435 str. 3 d.), nes tai nėra šios bylos įrodinėjimo dalykas, todėl teismo įsakymo dėl įsiskolinimo priteisimo išdavimui tokia aplinkybė reikšmės neturi.

178.3. Teismo įsakymo išdavimo ypatumai lemia ir specifinį proceso atnaujinimą reglamentuojančių normų taikymą. Teismų praktikoje laikoma, kad skolininko, nepareiškusio prieštaravimų dėl teismo įsakymo, prašymas dėl proceso atnaujinimo procesine prasme prilygintinas prieštaravimų pareiškimui pagal CPK 439 str. 2 d. Taigi, iš esmės skolininkas proceso dėl teismo įsakymo išdavimo atnaujinimu siekia to paties tikslo kaip ir termino pareikšti prieštaravimus atnaujinimu - pareikšti nesutikimą su priimtu teismo įsakymu ir inicijuoti ginčo teiseną. Pareiškėjas per CPK 439 str. 2 d. nustatytą 20 d. terminą prieštaravimų nebuvo pateikęs, tačiau nurodo, kad 2015-09-14 (praėjus beveik 9 mėnesiams nuo teismo įsakymo išdavimo) buvo kreipęsis į teismą su prieštaravimais dėl teismo įsakymo ir prašė teismo atnaujinti terminą šiems prieštaravimams pareikšti. Teismas šio prašymo netenkino. Nepaisant to, pareiškėjas 2015-12-21 dar kartą nesąžiningai kreipėsi į teismą iš esmės tuo pačiu tikslu, šį kartą pasinaudojant proceso atnaujinimo institutu (CPK 365 str. l d.). Teismui prašymo netenkinus ir šį kartą, pareiškėjas teikia atskirąjį skundą. Toks pareiškėjo elgesys, kreipiantis į teismą su iš esmės pakartotiniais reikalavimais, siekiant dar kartą pamėginti išspręsti jau užbaigtą ginčą savo naudai, vertintinas kaip nesąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.).

188.4. Teismas turėtų paskirti pareiškėjui baudą už aiškiai nepagrįsto atskirojo skundo teikimą.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

219. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Jį galima taikyti tik konstatavus CPK 366 str. 1 d. nustatytą pagrindą, kurį sudaranti aplinkybė konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatyta, peržiūrint bylą instancine tvarka. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95); 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99); kt.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloj Nr. 3K-3-303/2007; kt.). Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006; 2014 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-31/2014), todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan.

2210. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašymą atnaujinti procesą grindė CPK 366 str. 1 d. 2 p. nustatytu pagrindu dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti jam žinomos bylos nagrinėjimo metu (teismo įsakymo išdavimo metu).

2311. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą (teismo įsakymą); jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui (teismo įsakymui); turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Taigi, ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo atnaujinti procesą pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

2412. CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujus įrodymus, patvirtinančius, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Tai reiškia, kad proceso atnaujinimui nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo nagrinėjant bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2010; 2011 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011; 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2012; 2014 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-31/2014 ).

2513. Byloje nustatyta, kad kreditorius UAB „Koncepcija“ į teismą pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi 2014 m. gruodžio 17 d., teismo įsakymas išduotas 2014 m. gruodžio 18 d., tą pačią dieną už 27689,52 Eur sumą Šiaulių apylinkės teismo nutartimi buvo areštuotas pareiškėjo (skolininko) UAB „Moodul Projekt Lietuva“ turtas, teismo siųsti procesiniai dokumentai skolininko vadovui buvo įteikti 2015 m. sausio 12 d.

2614. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apelianto pateikti nauji įrodymai (2014 m. sausio 17 d. Defektų nustatymo aktas; 2014 m. vasario 26 d. Pirminės apžiūros aktas Nr. 14-12/24; 2014 m. kovo 2 d. Defektinis aktas) negali būti pripažinti įrodymais, pagrindžiančiais naujai paaiškėjusias aplinkybes. Apie visus šiuos įrodymus, o tuo pačiu ir apie, neva, kreditoriaus atliktų darbų trūkumus, pareiškėjui (skolininkui) buvo žinoma dar iki kreditorius kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo (pareiškimas teisme priimtas 2014 m. gruodžio 18 d.)

2715. Iš pareiškėjo (skolininko) su prašymu dėl proceso atnaujinimo pateiktų įrodymų matyti, kad, pvz., 2014 m. sausio 17 d. Defektų nustatymo aktas buvo pasirašytas pareiškėjo (skolininko) UAB „Moodul Projekt Lietuva“ direktoriaus A. M., kuriam, beje, asmeniškai 2015-01-12 buvo įteiktas tiek Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas, tiek ir pranešimas, kuriame skolininkui išaiškintos teisės per 20 dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateikti prieštaravimus dėl išduoto teismo įsakymo. Tačiau prieštaravimai iki nustatyto termino nebuvo pateikti, jie pirmosios instancijos teisme buvo gauti tik praėjus daugiau nei 7 (septyniems) mėnesiams, ko pasėkoje Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi buvo netenkintas skolininko prašymas atnaujinti terminą prieštaravimams pateikti.

2816. Atkreiptinas dėmesys, kad skolininkas neskundė atskiruoju skundu Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarties, kuria buvo netenkintas jo prašymas atnaujinti terminą prieštaravimams pateikti ir teismo įsakymas nepanaikintas, o 2016 m. sausio 4 d. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą.

2917. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas ir teisingas išvadas, kad šios nutarties 15 punkte išvardinti įrodymai gali būti prielaida nagrinėti teisme savarankišką ginčą (ieškinį) dėl atliktų darbų trūkumų šalinimo (ar nuostolių atlyginimo), tačiau jie, kaip, neva, naujai paaiškėjusios aplinkybės, negali būti vertinami kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

3018. Kaip jau minėta, įrodymai, kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės, turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms, jie turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Tai reiškia, kad proceso atnaujinimui nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo nagrinėjant bylą.

3119. Nagrinėjamu atveju nenuginčijamai nustatyta, kad pareiškėjas visus anksčiau minėtus įrodymus turėjo ir apie juos žinojo, tačiau nepaisant to, gavęs neįsiteisėjusį teismo įsakymą, įstatymo nustatyta tvarka neteikė prieštaravimų, kartu neteikė ir turimų įrodymų, todėl remtis jais kaip naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą atnaujinti procesą civilinėje byloje, neturi teisinio pagrindo.

3220. Aplinkybė, kad objekte, kuriame kreditorius vykdė rangos darbus, galimai bus atliekami šildymo sistemos darbai, nėra pagrindas išvadai, kad dėl to neteisingai buvo išspręsta byla, ją baigus teismo įsakymu. Kaip jau minėta, pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą savarankišku ieškiniu, reikšdamas reikalavimus kreditoriui dėl tikėtinų jo darbų trukumų ar nuostolių atlyginimo.

3321. Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

3422. Pagal CPK 95 str. nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005, pažymėjo, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį.

3523. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog apeliantas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Tai, kad pareiškėjas (skolininkas), naudodamasis savo procesinėmis teisėmis, pateikė atskirąjį skundą, negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Nenustačius apelianto nesąžiningumo, nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti apeliantui baudą.

3624. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB „Koncepcija“ pateikė įrodymus apie patirtas 700,89 Eur teisinės pagalbos išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą.

3725. Pagal CPK 98 str., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, tačiau šios išlaidos priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 ir patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijų 7 p. numatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), 2015 m. III ketvirtį tai sudarė 735,10 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.15 p. ir 8.16 p. už atsiliepimą į atskirąjį skundą rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis siekia 0,4 už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių) (t. y. 294,04 Eur), kai kreditorius prašo priteisti iš apelianto 700,89 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurios daugiau nei 2 kartus didesnės nei rekomenduojami maksimalūs dydžiai.

3826. Todėl atsižvelgiant į tai, kad byla nėra sudėtinga, į tai, kad kreditorius prašo priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas, kurios daugiau nei 2 kartus didesnės nei rekomenduojami maksimalūs dydžiai, iš apelianto kreditoriui priteistina advokato teisinės pagalbos išlaidų suma mažintina iki 200 Eur (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

39Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartį.

41Priteisti iš pareiškėjo UAB „Moodul Projekt Lietuva“ (juridinio asmens kodas 135160617) suinteresuotam asmeniui UAB „Koncepcija“ 200 Eur (du šimtus eurų) teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3.
 1. Pareiškėjas (skolininkas) UAB „Moodul Projekt Lietuva“... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5.
  1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 5 d.... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7.
   1. Atskiruoju skundu pareiškėjas (skolininkas) UAB... 8. 7.1. Pareiškėjui UAB „Moodul Projekt Lietuva“ 2015-12-01, jau... 9. 7.2. Darbuose paslėpti trūkumai ir tuo pačiu subrangos sutarties pažeidimo... 10. 7.3. Tai, kad šios aplinkybės apskritai nebuvo žinomos bylos, kurioje... 11. 7.4. Tai, kad teismas, priimdamas kreditoriaus pareiškimą dėl teismo... 12. 7.5. Pareiškėjas apie subrangos sutarties pagrindu nekokybiškai atliktus... 13. 7.6. Pareiškėjas neprivalėjo atlikti nuodugnios, paslėptus trūkumus... 14. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais.... 15. 8.1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad naujai... 16. 8.2. Teismas pagristai įvertino tai, kad išduodant teisimo įsakymą... 17. 8.3. Teismo įsakymo išdavimo ypatumai lemia ir specifinį proceso... 18. 8.4. Teismas turėtų paskirti pareiškėjui baudą už aiškiai nepagrįsto... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. 9. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo... 22. 10. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašymą atnaujinti procesą grindė CPK... 23. 11. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 str. 1 d. 2 p.... 24. 12. CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas... 25. 13. Byloje nustatyta, kad kreditorius UAB „Koncepcija“ į teismą... 26. 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apelianto pateikti nauji... 27. 15. Iš pareiškėjo (skolininko) su prašymu dėl proceso atnaujinimo... 28. 16. Atkreiptinas dėmesys, kad skolininkas neskundė atskiruoju skundu... 29. 17. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas ir teisingas išvadas, kad... 30. 18. Kaip jau minėta, įrodymai, kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės, turi... 31. 19. Nagrinėjamu atveju nenuginčijamai nustatyta, kad pareiškėjas visus... 32. 20. Aplinkybė, kad objekte, kuriame kreditorius vykdė rangos darbus, galimai... 33. 21. Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis... 34. 22. Pagal CPK 95 str. nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis... 35. 23. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje... 36. 24. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB „Koncepcija“ pateikė įrodymus... 37. 25. Pagal CPK 98 str., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 38. 26. Todėl atsižvelgiant į tai, kad byla nėra sudėtinga, į tai, kad... 39. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 40. Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartį.... 41. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Moodul Projekt Lietuva“ (juridinio asmens...