Byla 2-2459/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarties, kuria 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeistos, priimtų civilinėje byloje Nr. 2-816-278/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AUGUST IR KO“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio vandenys“ dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo. Tretieji asmenys byloje: akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLUNGĖS LAGŪNA“, Per Aarsleff A/S filialas ir akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „AUGUST IR KO” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Pasvalio vandenys“ dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo. Pateiktu ieškiniu ieškovas prašo pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovo UAB „Pasvalio vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pumpėnų gyv., Pasvalio r.“ projektavimo ir rangos darbams pirkti sąlygų III skyriaus 6.3.7 punktą, ta apimtimi, kuria įtvirtintas reikalavimas nuotekų valymo įrenginių anoksinėse anaerobinėse kamerose (zonose) įrengti mechanines maišykles; 6.3.10 punktą, taikant 2013 m. rugpjūčio 14 d. pirkimo dokumentų paaiškinimo ir patikslinimo 7 punkte išdėstytą konkurso sąlygų pakeitimą, ta apimtimi, kuria įtvirtintas draudimas naudoti erliftus; 6.3.8 punktą, ta apimtimi, kuria įtvirtintas reikalavimas diegti tokią biologinių reaktorių jungimo su antriniais nusodintuvais vamzdynų ar latakų sistemą, leidžiančią iš bet kokios biologinio valymo proceso linijos nuotekas nukreipti į bet kurį antrinį nusodintuvą. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – iki teismo sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo sustabdyti atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūras.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – sustabdė UAB „Pasvalio vandenys“ supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pumpėnų gyv., Pasvalio r.“ procedūras. Pirmosios instancijos teismas svarbia laikė aplinkybę, jog pateiktu ieškiniu ginčijamos viešojo pirkimo sąlygos, kurios gali dirbtinai riboti konkurenciją ir diskriminuoti tiekėjus, o tai, teismo vertinimu, sudaro pagrindą sustabdyti vykdomo pirkimo procedūras.

7Atsakovui UAB „Pasvalio vandenys“ 2013 m. rugsėjo 10 d. pateikus prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. priėmė nutartį pakeisti 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – uždraudė atsakovui UAB „Pasvalio vandenys“ sudaryti supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pumpėnų gyv., Pasvalio r.“ viešojo pirkimo sutartį dėl objekto (darbų) pirkimo.

8Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog viešojo pirkimo skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas – 2013 m. rugpjūčio 23 d., 10 val. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog viešojo pirkimo procedūros stabdymas esamame pirkimo vykdymo etape gali sukelti neigiamas pasekmes, nepagrįstai užtęsiant pačią pirkimo procedūrą. Įvertinęs aplinkybę, jog ieškovas ginčija pirkimo dokumentus dalyje dėl tam tikrų tiekėjams keliamų reikalavimų, teismas sprendė, kad ieškovo interesams apsaugoti yra pakankama kita laikinoji apsaugos priemonė – draudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Pirmosios instancijos teismas akcentavo, jog šia laikinąja apsaugos priemone bus išlaikyta viešojo intereso ir ieškovo ginamų vertybių pusiausvyra.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Pasvalio vandenys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. bei 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo UAB „AUGUST IR KO“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

111. Pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovo vykdomas pirkimas yra ypatingos visuomeninės svarbos. Viešasis interesas kuo greičiau užbaigti atsakovo vykdomą projektą ir sudaryti saugias ir sveikas sanitarines higienos normas atitinkančias geriamojo vandens tiekimo sąlygas ir saugų bei nekenksmingą nuotekų tvarkymą turi pirmenybę prieš ieškovo ginamus privačius interesus.

122. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jog prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala. Projektas truks pakankamai ilgą laikotarpį, todėl mažai tikėtina, kad žymiai viršijus paraiškos pateikimo terminą ir kreipiantis į Europos Sąjungos paramą administruojančią įstaigą dėl projekto sutarties pasirašymo termino pratęsimo, toks prašymas bus patenkintas.

133. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog projekto nukėlimas kelia grėsmę jo savalaikiam įgyvendinimui, todėl šiuo atveju prioritetas teiktinas siekiui laiku įsisavinti Europos Sąjungos lėšas.

144. Pirkimo procedūrų sustabdymas keltų grėsmę dalies ar viso finansavimo praradimui, kas projekto vykdytojui sąlygotų didžiulę finansinę naštą, o pačiam projektui – neįgyvendinimo riziką. Ieškovo teisės galėtų būti ginamos jam kreipiantis dėl žalos atlyginimo.

155. Pirkimo procedūros stabdymas pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, nes Pasvalio rajono gyventojai, atsakovas, kuris įgyvendina viešuosius interesus, Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos institucijos patirs itin neigiamas pasekmes, kurios žymiai viršytų jų teikiamą naudą. Viešojo intereso egzistavimas lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, nors ir egzistuotų teismo sprendimo neįvykdymo rizika.

166. Pirmosios instancijos teismas neatliko ieškinio reikalavimų preliminaraus vertinimo.

177.

18Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-716/2012, kurios faktinės aplinkybės yra labai panašios arba visiškai vienodos.

19Ieškovas UAB „AUGUST IR KO“ su atsakovo UAB „Pasvalio vandenys“ atskiruoju skundu nesutiko, prašė Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog atsakovas praleido terminą atskirajam skundui dėl 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties paduoti. Ieškovas akcentavo, jog po to, kai pirmosios instancijos teismui priėmė 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartį, kuria buvo pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartis nebegali būti apeliacijos objektu. Pasak ieškovo, atsakovas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas esą nenurodė, kad ieškinys prima facie yra pagrįstas. Aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl šios sąlygos, nereiškia, jog teismas neatliko ieškinio preliminaraus vertinimo. Atsakovas neįrodė, jog viešojo pirkimo procedūros kuo greičiau turi būti įvykdytos. Ieškovo žiniomis, atsakovo paraiška jo vykdomam projektui finansuoti yra tik vertinimo etape. Pasak ieškovo, draudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį užtikrina tiek šalių interesų pusiausvyrą, tieki viešojo intereso apsaugą. Galiojant 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi nustatytai laikinajai apsaugos priemonei, atsakovas gali tęsti pirkimo procedūras bei rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties (nutarčių) teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamųjų teismo nutarčių negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

22Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties

23Iš atskirojo skundo medžiagos nustatyta, kad ieškovas UAB „AUGUST IR KO” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Pasvalio vandenys“ dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo. Pateiktu ieškiniu ieškovas prašo pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovo UAB „Pasvalio vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pumpėnų gyv., Pasvalio r.“ projektavimo ir rangos darbams pirkti sąlygų III skyriaus 6.3.7 punktą, ta apimtimi, kuria įtvirtintas reikalavimas nuotekų valymo įrenginių anoksinėse anaerobinėse kamerose (zonose) įrengti mechanines maišykles; 6.3.10 punktą, taikant 2013 m. rugpjūčio 14 d. pirkimo dokumentų paaiškinimo ir patikslinimo 7 punkte išdėstytą konkurso sąlygų pakeitimą, ta apimtimi, kuria įtvirtintas draudimas naudoti erliftus; 6.3.8 punktą, ta apimtimi, kuria įtvirtintas reikalavimas diegti tokią biologinių reaktorių jungimo su antriniais nusodintuvais vamzdynų ar latakų sistemą, leidžiančią iš bet kokios biologinio valymo proceso linijos nuotekas nukreipti į bet kurį antrinį nusodintuvą bei nutraukti vykdomo viešojo pirkimo procedūras. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – iki teismo sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo sustabdyti atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūras (b. l. 1-5). Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė UAB „Pasvalio vandenys“ supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pumpėnų gyv., Pasvalio r.“ pirkimo procedūras (b. l. 15). Atsakovas 2013 m. rugsėjo 10 d. pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą panaikinti minėta nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę (b. l. 7-12). Pirmosios instancijos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsakovo (perkančiosios organizacijos) prašymą tenkino iš dalies – pakeitė 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę ir uždraudė atsakovui UAB „Pasvalio vandenys“ sudaryti supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pumpėnų gyv., Pasvalio r.“ viešojo pirkimo sutartį dėl objekto (darbų) pirkimo (b. l. 16). Atsakovas atskirąjį skundą pateikė dėl abiejų pirmosios instancijos teismo priimtų nutarčių: tiek dėl 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties, tiek dėl 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarties. Atsakovas atskirajame skunde nurodė, jog abi nutartys (2013 m. rugsėjo 3 d. ir 2013 m. rugsėjo 12 d.) yra dėl to paties dalyko, tarpusavyje tampriai susijusios, todėl tik abiejų nutarčių panaikinimas sukeltų realias teisines pasekmes. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo apelianto argumentu.

24Apeliacinis teismas pažymi, jog CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 straipsnis). Apeliacinis teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismui priėmus 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartį, kuria buvo pakeista 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas kita laikinąja apsaugos priemone – draudimu sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl objekto (darbų) pirkimo, 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties pagrindu taikyta laikinoji apsaugos priemonė – visų galimų pirkimo procedūrų sustabdymas nustojo galioti, o 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartis neteko teisinės galios ir reikšmės. Nurodytų aplinkybių kontekste apeliacinis teismas sprendžia, jog nebeliko apeliacijos objekto dalies, t. y. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria taikyta laikinoji apsaugos priemonė dėl visų ginčijamo pirkimo procedūrų sustabdymo. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, apeliacinis procesas dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties nutrauktinas.

25Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarties

26CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šios normos taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie yra preliminariai (lot. prima facie) pagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Taigi, iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

27Teismų praktikoje yra susiformavę tam tikri laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei apibrėžtos aplinkybės, vertintinos sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo. Neturtinio pobūdžio bylose dažniausiai atsižvelgiama į šalių teisių pažeidimo riziką, vertybes, kurioms apsaugoti laikinosios apsaugos priemonės yra skirtos, poreikį užtikrinti kitų suinteresuotų asmenų teises, naujų teisinių ginčų atsiradimo tikimybę ir kt. Visais atvejais turėtų būti įvertinta ir tai, ar tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai leidžia įžvelgti ieškovui palankaus sprendimo tikimybę, taip pat ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso.

28Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalį tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK nustatyta tvarka. CPK 4237 straipsnio nuostatų pagrindu teismas viešųjų pirkimų bylose taiko CPK 145 straipsnyje 1 dalies 13 punkte ir 4237 straipsnio 2 dalyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos įstatymuose, ir kurių nesiėmus, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

29Kaip minėta, apeliantas atskirąjį skundą grindžia aplinkybėmis, jog pirmosios instancijos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė pažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus bei viešąjį interesą. Pasak apelianto, viešųjų pirkimų procedūros sustabdymas draudimu sudaryti pirkimo sutartį suteikia ieškovui nepagrįstą pranašumą, be to, neįsisavinus Europos Sąjungos lėšų, būtų padaryta didelė žala bei pažeistas viešasis interesas.

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, kad viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

31Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju bylos šalių ginčas susijęs su viešuoju pirkimu (ginčijamos atitinkamos viešojo pirkimo sąlygos, kurios, ieškovo manymu, riboja konkurenciją ir diskriminuoja tiekėjus), numatytu finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, siekiant įrengti naujus nuotekų valymo įrenginius, pakloti naujus nuotekų tinklus, pakloti naujus vandentiekio tinklus, sudaryti sąlygas gyventojams prisijungti prie naujų nuotekų tinklų. Apeliacinis teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąją apsaugos priemonę – draudimą sudaryti viešojo pirkimo sutartį, prioritetą teikė būtinybei užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą. Pirmosios instancijos teismas akcentavo, jog ieškovo interesams apsaugoti yra pakankama laikinoji apsaugos priemonė – draudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ši laikinoji apsaugos priemonė užtikrintų viešojo intereso ir ieškovo ginamų vertybių pusiausvyrą.

32Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija ir išvadomis. Svarbu pažymėti, jog viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis), taip pat užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės (savivaldybės) biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Taigi viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1761/2011). Teismas laikosi nuostatos, jog ginčo konkurse numatytų paslaugų pirkimas nėra tiesiogiai susijęs su svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad, sustabdžius pirkimo procedūras, būtų pažeistas viešasis interesas. Apeliantas neįrodė skundo argumento, jog gyventojams, kurių buitiniams poreikiams tenkinti šiuo viešuoju pirkimu ketinama įrengti naujus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, dabartiniu metu nėra teikiamos tinkamos ir higienos normas atitinkančios paslaugos (CPK 178 straipsnis). Priešingai, apeliacinio teismo įsitikinimu, esant pagrįstų abejonių dėl ginčijamo viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo, nesustabdžius pirkimo procedūrų galėtų būti pažeistas viešasis interesas, nes būtų sudaryta galimybė atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas pateiktas pagal kitus tiekėjus diskriminuojančias pirkimo sąlygas.

33Nagrinėjamoje byloje apeliantas pirkimo procedūrų nepertraukiamo tęsimo būtinybę sieja ir su Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo galimybėmis. Teismas pažymi, kad konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, nagrinėjamu atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Teismas gali nestabdyti pirkimų procedūrų tuo atveju, jeigu pagal bylos duomenis matyti, kad dėl pirkimo procedūrų sustabdymo organizuojamas konkursas apskritai gali neįvykti (pavyzdžiui, dėl užtrukusių pirkimo procedūrų ir perkamų paslaugų įgyvendinimo trumpų terminų) ir dėl to nebus įsisavintos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Vien faktas, kad vykdomam pirkimui yra skirtos lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, o dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūros, negali būti laikomas pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių – pirkimų procedūrų sustabdymo. Tik konkrečioje byloje nustačius, kad dėl sustabdytų pirkimo procedūrų neabejotinai nebus įsisavintos tam skirtos lėšos, o gyventojai neteks galimybės gauti kitokių nei iki tol ar geresnės kokybės paslaugų, galima laikyti, jog prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą, nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyviųjų teisės normų pažeidimai (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2097/2011). Nagrinėjamoje byloje nepateikta duomenų, patvirtinančių Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo terminus, sąlygas ir pan. Apeliacinis teismas pastebi, jog apelianto argumentai dėl galimos grėsmės projekto finansavimui, jo praradimui grindžiami ne objektyviais duomenimis, o prielaidomis bei hipotetinio pobūdžio išvadomis. Todėl teismas neturi pagrindo spręsti, jog pirmosios instancijos teismui sustabdžius konkrečią viešojo pirkimo procedūrą (sutarties su tiekėju sudarymą) byloje, kuri pagal savo pobūdį turėtų būti išnagrinėta operatyviai, būtų sudarytos sąlygos atsakovo vykdomam projektui negauti Europos Sąjungos fondų lėšų ar jas prarasti.

34Apeliacinis teismas sprendžia, jog dėl nurodytų argumentų nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra neproporcinga, ar kad ji pažeidžia viešąjį interesą, teisingumo, sąžiningumo ar protingumo principus (CK 1.5 straipsnis, CPK 6-8, 12, 17 straipsniai). Be to, nenustatyta, jog ginčijamo pirkimo procedūros sustabdymas ieškovui būtų suteikęs perdėto pranašumo ar neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų ir tikslų (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

35Kaip minėta, apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia aplinkybėmis, jog pirmosios instancijos teismas nevertino ieškinio reikalavimų preliminaraus pagrįstumo. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto argumentais.

36Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Apeliacinis teismas, išanalizavęs atskirojo skundo argumentus dėl neatlikto ieškinio reikalavimų prima facie (liet. preliminaraus) vertinimo, išreiškia įsitikinimą, jog ta aplinkybė, kad nutartyje nėra atitinkamos teismo išvados dėl ieškinio prima facie pagrįstumo, nesudaro pagrindo išvadai, jog pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės apskritai nevertino ar kad ieškinys prima facie yra nepagrįstas. Apeliacinis teismas pastebi, jog šis atskirojo skundo argumentas yra deklaratyvaus pobūdžio, kadangi apeliantas nenurodo konkrečių aplinkybių, kurių pagrindu galima būtų daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju ieškinys yra prima facie nepagrįstas.

37Kiti apelianto atskirajame skunde išdėstyti motyvai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

38Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

40Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB „Pasvalio vandenys“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties.

41Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „AUGUST IR KO” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ieškovo... 7. Atsakovui UAB „Pasvalio vandenys“ 2013 m. rugsėjo 10 d. pateikus prašymą... 8. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog viešojo pirkimo skelbime... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Pasvalio vandenys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. 1. Pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovo vykdomas... 12. 2. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų... 13. 3. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog projekto... 14. 4. Pirkimo procedūrų sustabdymas keltų grėsmę dalies ar viso finansavimo... 15. 5. Pirkimo procedūros stabdymas pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą,... 16. 6. Pirmosios instancijos teismas neatliko ieškinio reikalavimų preliminaraus... 17. 7.... 18. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m.... 19. Ieškovas UAB „AUGUST IR KO“ su atsakovo UAB „Pasvalio vandenys“... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutarties... 23. Iš atskirojo skundo medžiagos nustatyta, kad ieškovas UAB „AUGUST IR KO”... 24. Apeliacinis teismas pažymi, jog CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte... 25. Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarties... 26. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 27. Teismų praktikoje yra susiformavę tam tikri laikinųjų apsaugos priemonių... 28. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalį... 29. Kaip minėta, apeliantas atskirąjį skundą grindžia aplinkybėmis, jog... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas... 31. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju bylos šalių ginčas susijęs su... 32. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 33. Nagrinėjamoje byloje apeliantas pirkimo procedūrų nepertraukiamo tęsimo... 34. Apeliacinis teismas sprendžia, jog dėl nurodytų argumentų nėra pagrindo... 35. Kaip minėta, apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia aplinkybėmis,... 36. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių... 37. Kiti apelianto atskirajame skunde išdėstyti motyvai taip pat nesudaro... 38. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Panevėžio apygardos... 39. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 40. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB „Pasvalio... 41. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti...