Byla 2-23-884/2013
Dėl sandorio pripažinimo iš dalies negaliojančiu, statinio dalies teisinės registracijos panaikinimo, daikto pripažinimo antraeiliu ir pagrindinio daikto priklausiniu

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant Zentai Seduolytei,

3dalyvaujant ieškovei D. H., jos atstovui advokatui A. S.,

4atsakovams R. A., S. A., jos atstovui advokatui Vidui Peikšteniui, atsakovo TEO Lt, AB atstovei advokatei Agnei Šimašienei,

5trečiojo asmens atstovui J. D.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. H. ieškinį atsakovams S. A., R. A., TEO LT, AB trečiajam asmeniui VĮ Registrų centras dėl sandorio pripažinimo iš dalies negaliojančiu, statinio dalies teisinės registracijos panaikinimo, daikto pripažinimo antraeiliu ir pagrindinio daikto priklausiniu ir

Nustatė

7ieškovė prašė pripažinti tarp S. A. ir TEO LT, AB 2009-03-25 sudarytos sutarties dėl naudojimosi tvarkos pastato – kultūros namų, esančių ( - ) , unikalus Nr. ( - ) naudojimosi tvarkos nustatymo dalį dėl rūsio patalpų, žymimu indeksais R-1, R-2, R-26, o šiuo metu žymimų indeksais P-32, P-36, P-37, paskyrimo naudotis S. A. negailiojančia, panaikinti šių patalpų teisinę registraciją S. A. vardu VĮ Registrų centras, pagal ieškovės pateiktą projektą atidalinti patalpos P-32 57,26 kv.m. plotą, patalpos P-37 36,65 kv.m. plotą, patalpą P-36, kurios plotas 18,45 kv.m., šias patalpas pripažinti antraeiliu daiktu ir pagrindinio – administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ) , esančio ( - ) ., priklausiniu. Nurodė, kad 1993-08-30 nusipirko minėtą administracinį pastatą, pastatas buvo įgytas su priklausiniais, įskaitant ir rūsį, kuriuo kaip priklausiniu naudojosi be jokių trukdžių ir apribojimų iki 2011 m. lapkričio mėnesio, kol gavo atsakovės S. A. raštą dėl pažeidimų pašalinimo, kuriuo pareikalavo iki 2011-12-15 atlaisvinti jai priklausančias rūsio patalpas, pažymėtas indeksais R-1, R-2 ir R-26 (pagal naujai parengtą planą P-32, P-36, P-37), kurios jai atiteko pagal 2009-03-25 sudarytą Sutartį dėl naudojimosi tvarkos. Atsakovė rašte nurodė, kad ieškovė minėtas patalpas yra užėmusi, rūsio patalpą R-1 padalinusi į dvi dalis ir uždariusi praėjimą į kitas patalpas ir taip apribojusi galimybę naudotis jai priklausančiomis patalpomis bei iš šių patalpų patekti į pastogę. Iš esmės atsakovai susitarė jai priklausančių patalpų, kurios funkciškai susietos su jai priklausančiu administraciniu pastatu ir esančių po jai priklausančiu pastatu. Rūsio patalpose, į kurias pretenduoja atsakovai, įrengti vandens įvadai, kanalizacija, įėjimas į jos patalpas, laiptinė, įvesti elektros kabeliai. Prieš atsakovams S. A. ir R. A. įsigyjant 2000-12-14 kultūros namų pastatą, ji jau naudojosi ginčo rūsio patalpomis. Kultūros namų įsigijimo sutartyje rūsio patalpos konkrečiai neįvardintos, plotas nenurodytas, jos sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje dėl administracinio pastato rūsio patalpos taip pat neįvardintos, pagal sutartį ji nusipirko 2938,39 kv.m. plotą, o realiai jos nuosavybėje yra 1328,23 kv.m., tai patvirtina, kad kadastrinių matavimų bylos buvo suruoštos netinkamai. Nustatant, kurios rūsio patalpos priklauso ieškovei, turi būti vadovaujamasi pagrindinio daikto ir antraeilio daikto priklausinio principu, faktinio naudojimosi patalpomis kriterijumi. Rūsys negalėjo būti traktuojamas kaip savarankiškas teisinių santykių objektas ir kito daikto, šiuo atveju kultūros namų, priklausinys. Atsakovai, sudarydami naudojimosi patalpomis nustatymo sutartį, pažeidė jos interesus ir pasidalijo patalpas, kurios yra jai priklausančio pastato priklausiniai, jokių klausimų su ieškove nederino. Sandoris prieštarauja imperatyvioms teisės normoms ir yra niekinis. Siekiant išvengti ginčų ateityje, paruošė ginčo rūsio patalpų atidalijimo projektą.

8Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus, papildomai paaiškino, kad ginčo rūsio dalimi ji naudojasi apie dvidešimt metų, tai yra nuo pat pastato įsigijimo. Tvarkyti pastato įsigijimo dokumentus buvo įgaliojusi savo mamą A. A., nes pati gyveno Vokietijoje. Mamai buvo aprodytas pastatas su rūsiu, ji naudojasi patalpomis R-1, R-2, R-26, sandėliavo įvairius daiktus, prekes, jomis naudojosi darbuotojai, yra dvi atitvaros, viena iš plytų, kita iš medžio, medinės durys, rūsyje yra vandentiekis, lietaus nuotekų vamzdis, priešgaisrinis vamzdis, jos pastato pirmame aukšte esantį baseiną reikia taisyti iš rūsio, rūsys yra po jai priklausančiu pastatu, ant jai priklausančios žemės. Atsakovai nusistatydami patalpų naudojimosi tvarką, pasidalijo plotą, kurį ji iki šiol valdo, turėjo būti daroma nauja inventorizaciją. Prieš įsigydama pastatą užsakė dokumentus, nesigilino, kokią dalį nori nusipirkti, parodė, kad rūsys priklauso jai, buvo atmūryta siena, kolūkis pardavė rūsį, juo naudojasi. Užsakydama dokumentus, nesigilino, kokią dalį nori nusipirkti, dokumentai buvo daromi pagal pačių užsakymą.

9Atsiliepime į ieškinį atsakovai S. A., R. A. su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad iš nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutarčių matyti, jog ieškovė administracinį pastatą nusipirko be jokio rūsio, o atsakovė S. A. savo 98/100 dalis kultūros namų nusipirko su rūsiu. Pastatai buvo įsigyti už atitinkamą kainą ir skirtingu laiku iš trečiųjų asmenų, todėl atsakovė S. A. nėra atsakinga už pradinių savininkų sprendimus dėl šių pastatų priskyrimo pagrindiniams ir antraeiliams daiktams. Ginčijama sutartimi atsakovai nusistatė jiems, o ne ieškovei, nuosavybės teise priklausančiame statinyje esančių patalpų naudojimosi tvarką, todėl nepažeidė jokių ieškovės turtinių interesų. Virš dalies rūsio patalpų yra S. A. ir R. A. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausanti laiptinė iki pat stogo ir dalis garažo. Ieškovė atsakovams priklausančiame rūsyje savavališkai įsirengė laikiną vandens įvadą, o jos kanalizacijos ir elektros įvadų rūsyje nėra.

10Teismo posėdžio metu atsakovai S. A., R. A. palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, S. A. papildomai paaiškino, kad prieš įsigydami kultūros namų pastatą, jiedu su sutuoktiniu nuomojosi iš ieškovės mamos administracinio pastato patalpas, apie 60 kv. m. kavinę, patalpas buvo apžiūrėję, iš Turto fondo įsigijo kultūros namus su rūsiu susipažinę su dokumentais. Klausimą dėl rūsio patalpų atlaisvinimo ji kėlė anksčiau, bet nebuvo reaguota, todėl kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl iškeldinimo. R. A. papildomai paaiškino, kad rūsio dalis negali būti pripažinta priklausiniu, ten nėra jokių įvadų, nei priešgaisrinės, nei vandens įvado.

11Atsakovas TEO LT, AB raštu pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad ieškinys turi būti atmestas. Atsakovai kultūros namus, unikalus Nr. ( - ) , valdo bendrosios dalinės nuosavybės teise – 98/100 dalis S. A., 2/100 dalis TEO LT, AB, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.76 straipsniu 2009-03-25 pasirašė dalinės nuosavybės teise valdomo pastato naudojimosi patalpomis nustatymo sutartį, pagal kurią TEO LT, AB patalpas, pažymėtas indeksas 2-1 (1-31) (koridoriukas), 2-2 (1-30) (automatinė telefono stotis), 2-3 (1-29) (automatinė telefono stotis), 2-4 (1-28) (akumuliatorinė). S. A. pagal sutartį iš Valstybės turto fondo įsigijo 98/100 dalį kultūros namų su rūsiu, pagal 1999-05-25 Žemės ir kito kilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Mažeikių filialo išduoto Pažymėjimo duomenis, administracinis pastatas pagal 1993-08-30 pirkimo pardavimo sutartį ieškovei parduotas be rūsio, o kultūros namų 98/100 dalis suformuota su rūsiu, duomenys iki kultūros namų pardavimo S. A.. Todėl atsakovų sudaryta sutartis nepažeidžia ieškovės interesų ir ji negali jos ginčyti. Kad dalis rūsio patalpų, žymimų indeksais R-1, R-26, yra ieškovės administracinio pastato priklausiniai, nepagrindžia jokiais rašytiniais įrodymais, kurie patvirtintų faktą, kad ji teisėtai yra įgijusi rūsio dalį ir už jį sumokėjusi.

12Teismo posėdžio metu TEO LT, AB atstovė palaikė rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus, papildomai paaiškino, kad bendrovė iki šiol naudojasi 2 dalimis pastato, kurios 1997-11-18 buvo perduotos savivaldybės mero potvarkiu. Visus klausimus atsakovai derina su bendrove, gretutinio pastato savininkės sutikimo nereikia. Privatizuojant buvo suformuoti du atskiri objektai, atlikta inventorizacija, inventorinėje byloje surašyta, kas kam priklauso.

13Trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad viskas matosi teismui pateiktoje originalioje Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje, yra du objektai, po vienu iš objektų suformuotas rūsys, dalis jo pasikiša po pastatais. Pagal tuo metu galiojančias instrukcijas, rūsio kapitalinės sienos nėra, rūsys priklauso tam objektui, kuriam priklauso didžioji dalis pastato. Buvo pradėta daryti inventorizacija, bet nebaigta statyba ir procesai buvo tęsiami. Atliekant pirmą inventorizaciją buvo išmatuota, atliekant einamąją inventorizaciją nurodyti išmatuotose patalpose atsiradę pasikeitimai. Inventorizacijos darymo metu, jei yra reikalinga, keičiasi numeriai. Mano, kad reikia atkreipti dėmesį į tai, kokios vertės turtas buvo įgytas, toks ir yra įregistruotas.

14Ieškinys netenkintinas.

15Ieškovė prašo pripažinti 2009-03-25 Naudojimosi patalpomis nustatymo sutarties dalį dėl rūsio patalpų, žymimų indeksais R-1, R-2, R-26, negaliojančia kaip prieštaraujančią imperatyvioms teisės normoms, nes atsakovai pasidalijo patalpas, kurios yra jai nuosavybės teise priklausančio administracinio pastato priklausiniai, toks sandoris yra niekinis (CK 1.78 str. 5 d.). Atsakovai su pareikštu reikalavimu nesutinka, tvirtindami, kad visos rūsio patalpos priklauso kultūros namams.

16Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 1993-08-30 Sutartimi Skuodo rajono Mosėdžio žemės ūkio bendrovė, atstovaujama šios bendrovės pirmininko S. P., pardavė D. P. H. (ieškovei), atstovaujamai A. A., betono blokų administracinį pastatą, kurio plotas nurodytas 2938,39 kv.m., esantį ( - ) (20 b.l.). 2000-12-04 Sutartimi Nr.611-2000 dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo (toliau – 2000-12-04 Sutartis) Valstybės įmonė Valstybės turto fondas pardavė S. A. 98/100 dalį Kultūros namų su rūsiu, bendras plotas nurodytas 2942,13 kv.m., esančių ( - ) , Skuodo r. (12 b.l.). Skuodo rajono mero 1997-11-18 potvarkiu Nr.285 (toliau - 1997-11-18 Mero potvarkis) leista akcinei bendrovei „Lietuvos telekomas“ (Skuodo telekomunikacijų tarnybai) (atsakovui TEO LT, AB) teisiškai registruoti patalpas 2-1 (6,35 kv.m.), 2-2 (17,91 kv.m.), 2-3 (18,19 kv.m.), 2-4 (8,93 kv.m.), esančias nebaigtame statyti Mosėdžio kultūros namų administraciniame pastate (60 b.l.). 2009-03-25 Pastato – kultūros namų naudojimosi patalpomis nustatymo sutartimi (toliau - 2009-03-25 Naudojimosi patalpomis nustatymo sutartis) TEO LT, AB ir S. A. susitarė nustatyti pastato – kultūros namų naudojimosi tvarką: TEO LT, AB, kuriai priklauso 2/100 dalys pastato - kultūros namų, naudosis patalpomis, plane pažymėtomis indeksais: 1-31 (6,35 kv.m.), 1-30 (17,91 kv.m.), 1-29 (18,19 kv.m), 1-28 (8,93 kv.m.), iš viso 51,38 kv.m. bendro ploto patalpomis; S. A., kuriai priklauso 98/100 dalys pastato - kultūros namų, naudosis patalpomis, plane pažymėtomis indeksais: R-1 (71,22 kv.m.), R-2 (71,07 kv.m.), R-3 (13,31 kv.m.), R-4 (18,47 kv.m.), R-5 (51,92 kv.m.), R-6 (6,12 kv.m.), R-7 (6,58 kv.m.), R-8 (3,05 kv.m.), R-9 (171,63 kv.m.), R-10 (3,1 kv.m.), R-11 (3,1 kv.m.), R-12 (3,32 kv.m.), R-13 (53,51 kv.m.), R-14 (2,86 kv.m.), R-15 (13,8 kv.m.), R-16 (19,53 kv.m.), R-17 (15,96 kv.m.), R-18 (15,64 kv.m.), R-19 (6,31 kv.m.), R-20 (14,4 kv.m.), R-21 (173,27 kv.m.), R-22 (24,95 kv.m.), R-23 (2,22 kv.m.), R-24 (69,12 kv.m.), R-25 (29,44 kv.m.), R-26 (16,54 kv.m.), 1-1 (75,14 kv.m.), 1-2 (4,5 kv.m.), 1-3 (11,25 kv.m.), 1-4 (8,1 kv.m.), 1-5 (2,38 kv.m.), 1-6 (1,25 kv.m.), 1-7 (120,89 kv.m.), 1-8 (24,53 kv.m.), 1-9 (2,94 kv.m.), 1-10 (205,62 kv.m.), 1-11 (2,94 kv.m.), 1-12 (28,23 kv.m.), 1-13 (6,16 kv.m.), 1-14 (6,16 kv.m.), 1-15 (66,98 kv.m.), 1-16 (11,78 kv.m.), 1-17 (14,57 kv.m.), 1-18 (2,9 kv.m.), 1-19 (1,62 kv.m.), 1-20 (1,08 kv.m.), 1-21 (1,22 kv.m.), 1-22 (1,49 kv.m.), 1-23 (2,83 kv.m.), 1-24 (14,57 kv.m.), 1-25 (54,5 kv.m.), 1-26 (150,12 kv.m.), 1-27 (266,6 kv.m.), 2-1 (48,15 kv.m.), 2-2 (12,29 kv.m.), 2-3 (81,43 kv.m.), 2-4 (112,67 kv.m.), 2-5 (32,89 kv.m.), 2-6 (31,57 kv.m.), 2-7 (5,13 kv.m.), 2-8 (33,88 kv.m.), 2-9 (13,94 kv.m.), 2-10 (168,43 kv.m.), 2-11 (45,15 kv.m.), 2-12 (107,49 kv.m.), 2-13 (20,19 kv.m.), 2-14 (21,56 kv.m.), 2-15 (45,62 kv.m.), 2-16 (64,54 kv.m.), 2-17 (51,01 kv.m.), 2-18 (11,96 kv.m.), 2-19 (11,96 kv.m.), 2-14 (21,56 kv.m.), iš viso 2890,75 kv.m. (14 b.l.).

17Iš pažymos apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre Nr.44-2542878, galiojusiame nuo 2009-03-02 iki 2009-03-31, tai yra tuo metu, kada buvo sudaryta 2009-03-25 Naudojimosi patalpomis nustatymo sutartis (64 b.l.) matyti, kad administracinis pastatas, unikalus Nr.d , plane žymimas 1B3b, bendras plotas 1328,23 kv.m., priklauso D. H., kultūros namų, unikalus Nr. 7599-3002-6026, plane žymimo 2C2b, bendras plotas 2942,13 kv.m., 98/100 dalys priklauso S. A., 2/100 dalys priklauso TEO LT, AB. Bendras patalpų, kurių naudojimosi tvarką nusistatė atsakovai, plotas (51,38 kv.m. naudojasi TEO LT AB, 2890,75 kv.m. naudojasi S. A., iš viso 2942,13 kv.m.) sutampa su minėtoje pažymoje nurodytu plotu, kuris savo ruožtu sutampa su dokumentuose, kurių pagrindu atsirado atsakovų nuosavybė, nurodytu plotu. Iš 2000-12-04 Sutarties matyti, kad S. A. įsigyta kultūros namų su rūsiu 98/100 dalis yra pastate, kurio bendras plotas 2942,13 kv.m. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes nėra pagrindo teigti, kad atsakovai 2009-03-25 Naudojimosi patalpomis nustatymo sutartimi būtų įtraukę į naudojimosi tvarką didesnį plotą nei jiems priklauso.

18Ieškovė tvirtina, kad ruošiant sandorio dokumentus, kadastrinių matavimų bylos buvo suruoštos netinkamai, jose privelta klaidų, sutartyje, kurios pagrindu ji įsigijo administracinį pastatą, pagal sutartį įsigijo 2938,39 kv.m., o realiai jos nuosavybėje yra 1328,23 kv.m., jos mamai A. A., kuri buvo įgaliota sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį, ginčo rūsio patalpos įsigyjant administracinį pastatą buvo parodytos kaip šiam pastatui priklausančios, ji jomis naudojasi nuo 1993 metų.

19Iš VĮ Registrų centro pateiktoje Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje esančios Lietuvos TSR Ministrų tarybos Statybos reikalų komiteto 1975-07-28 pažymos, adresuotos Skuodo rajono Mosėdžio kolūkiui bei Kolūkių statybos projektavimo institutui, matyti, kad leista parengti individualų projektą kultūros namų su 400 vietų sale ir kolūkio valdybos administracinėmis patalpomis statybai Mosėdžio gyvenvietėje (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos 1A l.). Minėtoje byloje esančioje Mosėdžio žemės ūkio bendrovės 1993-08-25 pažymoje nurodyta, kad Mosėdžio žemės ūkio bendrovė pažymi, jog likviduojantis kolūkiams visas turtas atitenka žemės ūkio įmonei, 1992-09-08 susikūrė Mosėdžio žemės ūkio bendrovė ir visas turtas, tarp kurio ir nebaigti kultūros namai, atiteko Mosėdžio žemės ūkio bendrovei, pažyma duota pristatyti Mažeikių inventorizacijos biurui (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos 2A l.). Inventorizacijos biuro 1993-08-27 išduotame pažymėjime, skirtame pateikti notarų biurui dėl pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo nurodyta, kad administracinio pastato (1B3b) naudingas plotas (kv.) yra 2938,39 (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos 3A l.), 1993-08-30 Sutartyje nurodyta, kad ieškovė įsigyja administracinį pastatą, kurio bendras plotas 2938,39 kv.m. Tačiau dar iki paminėto išduoto pažymėjimo ir 1993-08-30 Sutarties sudarymo ieškovė D. H. (tuo metu D. H.) 1993-08-20 buvo pateikusi užsakymą skubiai atlikti inventorizaciją (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos 45 l.). Ieškovė inventorinės bylos kopiją yra pateikusi teismui, šios duomenys sutampa su Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenimis (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos 9-11 l., 39-44 l.). Iš inventorinės bylos matyti, kad inventorizacija atlikta 1993-08-20, administracinio pastato (1B3b) patalpų eksplikacijoje aprašyta šio pastato pirmas, antras, trečias aukštai, bendras naudingas plotas nurodytas 1328,23 kv.m. (77-79 b.l.), toje pačioje inventorinėje byloje yra ir duomenys apie kultūros namų pastatą (1C2b (šiuo metu 2C2b)), šio pastato eksplikacijoje aprašyta rūsys, pirmas ir antras aukštai, rūsio bendras naudingas plotas nurodytas 880,44 kv.m., pirmo aukšto – 1138,09 kv.m., antro – 919,86 kv.m., iš viso 2938,39 kv.m. Taigi, dar prieš sudarant pirkimo – pardavimo sutartį, ieškovei turėjo būti žinoma, kokio ploto ir kokias konkrečiai patalpas ji įgyja. Iš aptartų dokumentų matyti, o apklaustų liudytojų S. P., L. B. parodymai patvirtina, kad kultūros namai Mosėdyje buvo projektuoti ir pradėti statyti kaip vienas kompleksas, o likviduojantis kolūkiui buvo suformuoti du atskiri pastatai – administracinis pastatas ir kultūros namai, iš inventorinės bylos aiškiai matyti, kad kultūros namų pastatas suformuotas su rūsio patalpomis, kurių plotas, pažymėtina, inventorinėje byloje nurodytas, ir tai, kad kultūros namų įsigijimo sutartyje rūsio plotas nenurodytas, nesudaro pagrindo manyti priešingai. Ieškovė teigia, kad liudytoja A. A. parodė, kad rūsio patalpas jai parodė žemės ūkio bendrovės pirmininkas P., buhalterė B., Budrikis (156 b.l.), tačiau liudytojais apklausti S. P., L. B. tokių aplinkybių nepatvirtino, priešingai, teigė, kad patalpos nebuvo aprodomos (183 b.l.)

20Ieškovė prašo panaikinti rūsio patalpų, žymimų indeksais R-1, R-2, R-26 teisinę registraciją S. A. vardu. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad konkrečiai rūsio patalpos, žymimos indeksais R-1, R-2, R-26, Nekilnojamojo turto registre atsakovės vardu nėra įregistruotos, šiame registre užregistruota S. A. nuosavybės teisė į 98/100 dalis pastato Nr. ( - ) , tai yra kultūros namų, kaip juridinis faktas įregistruotas naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymas, pagrindas – Susitarimas dėl naudojimosi patalpomis tvarkos nustatymo, 2009-03-25 (5, 6 b.l.). Kaip matyti, minėto juridinio fakto užregistravimas nepadidino nė vieno atsakovo nekilnojamojo turto dalies ir šis faktas yra reikšmingas tik pastato, Nr. ( - ) , bendrasavininkiams. Paminėtina, kad registre duomenys apie ieškovei, atsakovams S. A. bei TEO LT, AB priklausančias daiktines teises bei jų dalis, yra užregistruoti atitinkamai pagal šiuos dokumentus: 1993-08-30 Sutartį, 2000-12-04 Sutartį, 1997-11-18 Mero potvarkį, o Civilinio kodekso 4.262 straipsnyje nustatyta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymuose nustatyta tvarka. Panaši nuostata įtvirtinta ir Registro įstatymo 4 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymuose nustatyta tvarka. Ieškovė, siekdama nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, kad dokumentai, pagal kuriuos tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti, tačiau ji neginčija nei 2000-12-04 Sutarties, nei 1997-11-18 Mero potvarkio.

21Ieškovė nurodo, kad rūsio patalpose, į kurias be jokio pagrindo pretenduoja atsakovai, yra įrengti vandens įvadai, kanalizacija, įėjimas į jos patalpas, laiptinė, įvesti elektros kabeliai, nustatant, kurios rūsio patalpos priklauso jai, o kurios atsakovei, būtina vadovautis pagrindinio daikto ir antraeilio daikto priklausinio principu, faktinio naudojimosi kriterijumi. Prašo pripažinti patalpas P-32 57,26 kv.m., P-37 36,65 kv.m., P-36 18,45 kv.m. antraeiliu daiktu ir pagrindinio – administracinio pastato, priklausiniu. Kasacinis teismas savo praktikoje dėl daikto kvalifikavimo priklausiniu ir jo teisinio ryšio su pagrindiniu daiktu ne kartą yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi; konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis; tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (LAT 2001-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2001; 2006-09-06 civilinėje byloje Nr.3K-3-453/2006; 2012-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2012; 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje 3K-3-142/2012; kt.). Ieškovė įrodinėja rūsio patalpų, žymimų indeksais R-1, R-2, R-26 (pagal jos parengtą projektą žymimų indeksais P-32, P-37, P-36), susijimą bendra ūkine paskirtimi su administraciniu pastatu liudytojų S. U., D. B., A. A., K. D. parodymais, tačiau minėtų liudytojų parodymais tokių aplinkybių nenustatyta. Ieškovė pati pripažino, kad pagrindinis vandentiekio įvadas yra kultūros namų pusėje, elektros skydinė buvo atsakovų pusėje, dabar lauke (118, 119 b.l.). Dokumentų, kuriuose būtų užfiksuotas ginčo patalpų funkcinis ryšys su administraciniu pastatu, nėra. Ieškovės prašymu apklausta liudytoja D. K. duodama parodymus nurodė, kad ginčo rūsio patalpos turėjo būti priskirtos administraciniam pastatui, visos rūsinės dalies priskyrimas antram pastatui neatitinka to meto teisės aktų reikalavimų, inventorinės bylos, sudarytos 1993 metais, įrašai padaryti neteisingai (158 b.l.). Kaip matyti, netgi liudytoja D. K., į kurią ieškovė kreipėsi, patvirtino, kad rūsys priskirtas kultūros namų pastatui. Kitos liudytojos nurodytos aplinkybės, nereiškiant reikalavimo dėl 2000-12-04 Sutarties nuginčijimo, teisiškai nėra reikšmingos.

22Esant nustatytoms aplinkybėms ir aptartų įrodymų visumai, ieškinys netenkintinas.

23Civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamas ne didesnis, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Byloje nustatyta, kad atsakovė S. A. turėjo 4000 Lt išlaidų (39, 40, 175 b l.), atsakovas TEO LT, AB – 1200 Lt (111 b.l.), prašomos priteisti išlaidos neviršija nustatyto dydžio, todėl priteistinos iš ieškovės. Valstybei iš ieškovės priteistina 66,82 Lt pašto išlaidų (CPK 96 str. 2 d.).

24Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais

Nutarė

25ieškinio netenkinti.

26Priteisti iš D. H., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidas: 4000 Lt (keturis tūkstančius litų) S. A., asmens kodas ( - )1200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) TEO LT, AB, įmonės kodas 121215434, taip pat 66,82 Lt (šešiasdešimt šešis litus 82 ct) valstybei.

27Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą grąžinti VĮ Registrų centras sprendimui įsiteisėjus.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,... 2. sekretoriaujant Zentai Seduolytei,... 3. dalyvaujant ieškovei D. H., jos atstovui advokatui A. S.,... 4. atsakovams R. A., S. A., jos atstovui advokatui Vidui Peikšteniui, atsakovo... 5. trečiojo asmens atstovui J. D.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. H.... 7. ieškovė prašė pripažinti tarp S. A. ir TEO LT, AB 2009-03-25 sudarytos... 8. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus, papildomai... 9. Atsiliepime į ieškinį atsakovai S. A., R. A. su ieškiniu nesutiko, nurodė,... 10. Teismo posėdžio metu atsakovai S. A., R. A. palaikė atsiliepime į ieškinį... 11. Atsakovas TEO LT, AB raštu pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad ieškinys... 12. Teismo posėdžio metu TEO LT, AB atstovė palaikė rašytiniuose... 13. Trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad viskas matosi teismui pateiktoje... 14. Ieškinys netenkintinas.... 15. Ieškovė prašo pripažinti 2009-03-25 Naudojimosi patalpomis nustatymo... 16. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 1993-08-30 Sutartimi Skuodo rajono... 17. Iš pažymos apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį... 18. Ieškovė tvirtina, kad ruošiant sandorio dokumentus, kadastrinių matavimų... 19. Iš VĮ Registrų centro pateiktoje Nekilnojamojo turto kadastro ir registro... 20. Ieškovė prašo panaikinti rūsio patalpų, žymimų indeksais R-1, R-2, R-26... 21. Ieškovė nurodo, kad rūsio patalpose, į kurias be jokio pagrindo pretenduoja... 22. Esant nustatytoms aplinkybėms ir aptartų įrodymų visumai, ieškinys... 23. Civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai... 24. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais... 25. ieškinio netenkinti.... 26. Priteisti iš D. H., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidas: 4000 Lt... 27. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą grąžinti VĮ Registrų centras... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...