Byla e2-2689-769/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei Kristinai Dubavičienei,

4atsakovui V. I. ir jo atstovei advokatei Alisai Kostiuk,

5viešame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovui V. I. dėl skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 5 622,70 Eur skolos, 43,38 Eur išlaidas už elektros apskaitos prietaiso Nr. 78544 ekspertizę, 28,68 Eur mokestį už elektros apskaitos prietaiso Nr. 78544 pakeitimą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad tarp ieškovės ir atsakovo 1997 m. rugpjūčio 5 d. sudaryta komercinė elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis Nr. 75232 (toliau - Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo tiekti elektros energiją į objektą, esantį adresu ( - ) (toliau - Objektas), o atsakovas įsipareigojo apmokėti sąskaitas už suvartotą elektros energiją. 2015 m. sausio 8 d. atsakovas pateikė prašymą atlikti skaitiklio EPQM 331.01-534 metrologinę patikrą. 2015 m. kovo 9 d. atsakovas pateikė prašymą dėl Sutarties pakeitimo iš komercinės į buitinę. 2015 m. kovo 20 d. atsakovas pateikė prašymą dėl, atsakovo nuomone, neteisingai paskaičiuoto elektros energijos sunaudojimo objekte; nurodydamas, jog objektas buvo įsigytas 1991 m., pertvarkytas į paprastą gyvenamąjį namą, namas nuo senų laikų nekilnojamojo turto registre vadinamas pirtis-seklyčia ir pakeisti pavadinimo teisiškai yra neįmanoma. 2015 m. balandžio 8 d. ieškovė pateikė atsakymą į atsakovo 2015 m. kovo 20 d. prašymą, teigdama, jog bendrovė nustatydama, ar elektros energija konkrečiame objekte vartojama asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti, vadovaujasi konkretaus nekilnojamojo turto paskirtimi, nurodyta nekilnojamojo turto registre. 2015 m. balandžio 13 d. ieškovė atsakovui pateikė raštą dėl elektros apskaitos prietaiso metrologinės patikros. Šiame rašte ieškovė pranešė, jog atlikus elektros apskaitos prietaiso Nr. 78544 (toliau - EAP) metrologinę patikrą, nustatyta, kad EAP atitinka patikros metodikos reikalavimus ir tinka atsiskaitymui už suvartotą elektros energiją. Liko neapmokėta 5 622,70 Eur skola už laikotarpį nuo 2012 m. spalio 2 d. iki 2015 m. balandžio 13 d. Skola susidarė dėl to, kad atsakovas deklaruodavo neteisingus skaitiklio rodmenis. 2014 m. gruodžio 18 d. atliekant apskaitos patikrinimą buvo nustatyti skaitiklio rodmenys, pagal juos 2014 m. gruodžio 31 d. buvo išrašyta sąskaita už 5 385,58 Eur. Remiantis nekilnojamojo turto registro duomenimis objekto pagrindinė naudojimo paskirtis buvo paslaugų, tai reiškia, jog atsakovas, kaip elektros energijos objekto vartotojas, yra priskirtas nebuitinių klientų kategorijai; 1997 m. rugpjūčio 5 d. su atsakovu buvo sudaryta nebuitinio vartotojo sutartis ir taikyti nebuitiniams elektros energijos vartotojams taikytini tarifai. 2015 m. kovo 9 d. atsakovas kreipėsi į ieškovę ir raštu patvirtino, kad objekte elektros energija bus vartojama tik asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija. Atsižvelgusi į šį prašymą ieškovė nuo 2015 m. kovo 1 d. atsakovui pasirašius Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, taiko buitiniams elektros energijos vartotojams taikytinus tarifus.

82018-03-16 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai priėmė sprendimą už akių, ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovei akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ iš atsakovo V. I. 5 622,70 Eur skolos, 43,38 Eur išlaidų už elektros apskaitos prietaiso Nr. 78544 ekspertizę, 28,68 Eur mokestį už elektros apskaitos prietaiso Nr. 78544 pakeitimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 5 694,76 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2018 m. sausio 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 166 Eur bylinėjimosi išlaidų.

92018-04-06 teisme gautas atsakovo pareiškimas Dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame prašė panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-03-16 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą; įpareigoti ieškovę pateikti reikalavimą pagrindžiančius įrodymus: už kurį laikotarpį susidarė įsiskolinimas ir kokie skaitiklių parodymai laikomi neteisingais. Atsakovas nurodo, jog ieškinyje neteisingai nurodyta, kad 1997 m. rugpjūčio 5 d. buvo sudaryta komercinė elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis, kadangi tai buvo paprastoji sutartis ir ji visiškai nesiskyrė nuo buitiniams gyvenamojo būsto poreikiams teiktinos elektros energijos sutarties; sudarius sutartį, elektros energijos apskaita buvo daroma deklaruojant apskaitos prietaiso – skaitiklio, parodymus ir apmokant pagal nustatytą tarifą. 2012 m. spalio 1 d. sutrikus apskaitos prietaiso (skaitiklio) darbui, buvo atliktas patikrinimas ir surašytas 2012-10-01 atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją aktas Nr. 61335203; buvo apžiūrėtas elektros apskaitos prietaisas EPQS. Minėtas prietaisas 2012-10-01 buvo neveikiantis, jis buvo pakeistas į kitą apskaitos prietaisą ir neinformavus atsakovo, nesutarus dėl sutarties sąlygų pakeitimo, neteisėtai buvo pastatytas kitoks apskaitos prietaisas - skaitiklis EPQM, kitokiu principu veikiantis prietaisas, kuris skirtas elektros energijos apskaitai komercinėse patalpose, nes jo ekrane esamas ženklas E1 - tai daugiklis, ir faktiškai suvartotos elektros energijos rodmuo turėjo būti dauginamas iš 10; tai kad, yra įdėtas sutarties sąlygų ir gyvenamųjų patalpų paskirčiai neatitinkantis prietaisas tapo žinoma tik 2014 m. gruodžio mėnesį, kai patikrinimo metu sužinojo, jog 2012 m. spalio 1d. pastatyto prietaiso rodiklius reikėjo dauginti iš 10. Atsakovas nurodo, jog visada tinkamai apmokėdavo ieškovės pateiktas sąskaitas. 2015 m. sausio mėnesį kilo įtarimų dėl esamo skaitiklio gedimo buvo užsakyta ekspertizė bei pateiktas prašymas pakeisti skaitiklį, ieškovė pasiūlė pasirašyti kitą sutartį, kuri ir buvo pasirašyta 2015-03-01. Patalpų paskirtis nesikeitė, duomenys Nekilnojamojo turto registro taip pat visada buvo tokie pat, todėl atsakovas mano, kad ieškovė neturėjo teisės savo nuožiūra ir neinformavus atsakovo, 2012 m. spalio 1 d. pakeisti buvusį buitinį skaitiklį į komercinį ir neturi teisės reikalauti už tą laikotarpį, kada buvo naudojamas komercinis prietaisas, reikalauti apmokėti dešimt kartų didesnę sumą už suvartotą elektros energiją. Iš 2018-01-17 surašytos priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitos nuo 2011-01-01 iki 2018-01-17 - visos sąskaitos buvo tinkamai apmokamos ir sąskaita su tariama 5 835,58 Eur skola atsirado 2014 m. gruodžio mėn. (sąskaita Nr. REK961528). Komercinis skaitiklis buvo pastatytas netesėtai, todėl nėra pagrindo laikyti, kad atsakovas už laikotarpį nuo 2012-10-01 (t.y. kai buvo pastatytas komercinis skaitiklis) iki 2015-03-01 (kai buvo pastatytas vėl buitinis skaitiklis) turi mokėti už elektros energiją pagal komercinį tarifą. Pažymėtina, kad susirašinėjant su ESO (Lesto) 2015-01-06, atsakovui buvo pažadėta, kad bus rastas sprendimas, taip pripažįstant reikalavimo dėl skolos apmokėjimo, nepagrįstumą. Tai, kad patalpos niekada nebuvo naudojamos komerciniais tikslais, patvirtina aplinkybė, kad nuo 1997 m., kai buvo sudaryta pirmoji sutartis, iki 2012-10-01 elektros energijos apskaita buvo daroma pagal buitinį skaitiklį.

10Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė Kristina Dubavičienė nurodė, kad 1997-08-05 tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta komercinė elektros vartojimo sutartis; atsakovas priskirtas prie komercinių elektros vartotojų pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame nurodyta, jog objektas, kuriam tiekiama energija yra pirtis – seklyčia, daikto naudojimo paskirtis – paslaugų. Elektros energija buvo tiekiama per apskaitos prietaisą, tačiau atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų mokėti už tiekiamą energiją, dėl ko susidarė įsiskolinimas – 5 694,76 Eur ( kartu su delspinigiais). 2012-10-01 nustačius, kad apskaitos prietaisas neveikiantis, prietaisas buvo pakeistas į EPQM skaitiklį. Skaitikliai EPQM ir EPQS yra skirti apskaitoms, kurios jungiamos per srovės matavimo transformatorius, juose skiriasi tik rodmenų atvaizdavimo principas, EPQS skaitikliuose deklaruojant rodmenis nereikia atlikti daugybos veiksmo, o EPQM skaitikliuose atvaizduojant rodmenis reikia dauginti iš 10, nurodant E1, kaip tai buvo atsakovo atveju. EPQM priskiriami prie tokių objektų, kurių leistina galia kilovatvalandėmis yra nuo 46 iki 57. Atsakovo naujasis prietaisas buvo parinktas pagal 2012-02-03 Energetikos ministro elektros energijos įrenginių prijungimo bendrąsias taisykles, taisyklių 31 lentelės 12 punktą, kur nurodyta, koks turi būti parinktas prietaisas pagal atsakovui naudojamą galią, keičiant prietaisą buvo pasirinkta pagal šias taisykles. Sumontavus naują skaitiklį atsakovui buvo įteiktas pranešimas apie pakeistą elektros prietaisą, rodmenų deklaravimo instrukcija bei žodžiu išaiškinta, kaip rodmenis deklaruoti. Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodė, kad 2012-10-01 ieškovas nesutaręs su atsakovu pakeitė sutarties sąlygas ir taikė atsakovui nebuitinio vartotojo tarifus, tačiau į bylą yra pateikta išrašytų 2012 m. vasario, kovo PVM sąskaitų – faktūrų, iš kurių aiškiai matyti, kad iki 2012-10-01 ir po 2012-10-01 atsakovui elektros energijos suvartojimas buvo apskaičiuojamas pagal komerciniams vartotojams taikomus tarifus; įrengus naują elektros apskaitos prietaisą, jokios elektros energijos tiekimo sąlygos atsakovui nebuvo pakeistos. Atsakovas buvo priskirtas trečiosios grupės vartotojams, kurių objektų leistina naudoti galia yra didesnė nei 30 kw. Atsakovas byloje ginčija aplinkybę, jog 2012-10-01 buvo netinkamai sumontuotas apskaitos prietaisas, nes nebuvo pajungtas srovės matavimo transformatorius, tačiau į bylą pateikta užduotis Nr. 57322913, iš kurios matyti, jog atsakovui kartu su skaitikliu buvo sumontuoti trys srovės matavimo transformatoriai ir pastarieji buvo išmontuoti tik 2015-02-17, kai buvo atlikta apskaitos rekonstrukcija. 2015-01-08 atsakovas pateikė prašymą atlikti skaitiklio patikrinimą ir savo prašyme atsakovas įsipareigojo nepasitvirtinus metrologijos patikros išvadoms per 30 dienų apmokėti ieškovės patirtas išlaidas. Atlikus metrologinę patikrą nustatyta, kad elektros apskaitos prietaisas atitinka metodikos reikalavimus ir tinka atsiskaitymui už suvartotą elektros energiją. Nuo 2012-10-01 iki 2014-12-18 atsakovas deklaravo ir už elektros energiją apmokėjo iš viso,- 1 457,93 Eur, iki 2012-10-01 atsakovas sumokėjo 6 883,43 Eur, iš to daroma išvada, jog suvartojimas buvo ženkliai mažesnis, sąskaitos mažesnės, dėl to, jog atsakovas netinkamai deklaravo rodmenis. Atsakovas už elektros energiją neatsiskaitė, sutartinių sąlygų nevykdė, taip nevykdė įsipareigojimų sumokėti už ekspertizę, už skaitiklio pakeitimą, todėl mano, jog ieškinio reikalavimas yra pagrįstas ir prašo teismo ieškinį tenkinti pilna apimtimi. Ieškovės atstovės teigimu, transformatoriai buvo išmontuoti ir sunaikinti. Sutinka, kad transformatoriams buvo pasibaigusi metrologinė patikra, tačiau tai nereiškia, kad jie veikė neteisėtai. Delspinigiai apskaičiuoti pagal Sutartį už 16 dienų po 0,05 procentus nuo 5292,25 Eur sumos.

11Teismo posėdžio metu atsakovo advokatė Alisa Kostiuk nurodė, kad atstovaujamasis su pareikštu ieškiniu nesutinka. Teigia, jog tarp atsakovo ir ieškovės buvo sudaryta buitinio vartotojo sutartis, kadangi buitinis vartotojas – fizinis asmuo, perkantis elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Pasirašytoje Sutartyje nebuvo konkrečiai nurodyta, kad tai komercinė sutartis. Beveik visuose pateiktuose dokumentuose objektas, kuriam tiekiama elektros energija yra nurodytas gyvenamasis namas. Nurodo, jog namui, kuriam buvo tiekiama energija, buvo negyvenamas, šeima nuolat gyveno Vokietijoje, niekas juo nesinaudojo. 2012 m., kai buvo nuimtas neveikiantis skaitiklis EPQS ir pakeistas naujas EPQM, komerciniam vartotojui skirtas skaitiklis; su atsakovu pasielgta nesąžiningai. Sutarties sąlygos nebuvo tinkamai išaiškintos, apie pakeistą skaitiklį, sunaudotos elektros energijos fiksavimo ir apmokėjimo ypatumus niekas nepaaiškino. Už ginčijamą laikotarpį atsakovas sumokėjo virš 1700 Eur. Atsakovas yra silpnesnioji šalis, jis vykdė sutartį taip, kaip suprato, nėra jokių nesąžiningumo požymių vykdant sutartį, mokėjimai atlikti tvarkingai pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras; ieškovės reikalavimas yra perteklinis. 2015 m. vasarį, sausį, kovą jokios skolos susiformuoti negalėjo, kadangi jau buvo pakeistas skaitiklis, sudaryta nauja sutartis, nėra aiškus terminas už kurį, prašoma sumokėti skolą.

12Teismo posėdžio metu atsakovas V. I. nurodė, jog yra pagal išsilavinimą inžinierius-elektrikas, 2012 metais sudegus skaitikliui, kitas EPQM skaitiklis buvo pastatytas be transformatoriaus, niekas jo neinformavo, kad skaitiklio parodymus būtina dauginti iš 10, nors ir nėra transformatoriaus; buvo neteisingai organizuota apskaita, iš jo reikalaujama mokėti už reaktyviąją energiją, kurios nenaudojo, jokios komercinės veiklos nevykdė.

13Teismas konstatuoja:

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2015-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama principu, pagal kurį išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

16Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp atsakovo V. I. ir ieškovės 1997 m. rugpjūčio 5 d. sudaryta elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartis Nr. 75232 (toliau - Sutartis). Pagal Sutartį ieškovė įsipareigojo tiekti elektros energiją į objektą, esantį adresu ( - ) (toliau - Objektas), o atsakovas įsipareigojo apmokėti sąskaitas už suvartotą elektros energiją, sutartyje numatyta, jog vartotojas moka 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, sutartį V. I. pasirašė kaip pirties savininkas (I tomas, e. b. l. 9-10). Iš 2012 m. vasario 15 d. Elektros energijos pardavimo tiekimo-pirkimo vartojimo 1997 m. rugpjūčio 5 d. sutarties Nr. 75232 pakeitimo matyti, kad „Pirkėjas (Vartotojas)“ įsipareigoja neapmokėjus PVM sąskaitos – faktūros iki Sutartyje nurodyto termino mokėti „Pardavėjui (Tiekėjui)“ 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną (I tomas, e. b. l. 12). Iš 2018-01-17 pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų išrašo matyti, kad atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklauso pirtis-seklyčia, esanti ( - ), unikalus Nr. ( - ), pagal 2010-01-05 dovanojimo sutartį Nr. K1ES-151, objekto paskirtis,- „Paslaugų“ (I tomas, e. b. l. 13-14). 2014 m. sausio 8 d. atsakovas pateikė prašymą akcinei bendrovei „LESTO“ patikrinti skaitiklį dėl nepagrįstai negyvenamo namo elektros sunaudojimo, nurodydamas, jog išlaidas kompensuos (I tomas, e. b. l. 15). 2015 m. sausio 8 d. V. I. pirties savininkas pateikė prašymą atlikti skaitiklio EPQM 331.01-534 metrologinę patikrą dėl nepagrįstai didelio negyvenamo namo elektros sunaudojimo (I tomas, e. b. l. 16). 2015 m. sausio 8 d. atsakovas V. I. pateikė nebuitinio vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paraišką. 2015 m. sausio 9 d. atsakovas V. I. sudarė naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų (leistinos galios mažinimo) paslaugos sutartį, esamą 50 kw galią sumažino iki 20 kw. 2015 m. kovo 9 d. atsakovas pateikė prašymą akcinei bendrovei „LESTO“ dėl Sutarties pakeitimo iš komercinės į buitinę, nurodydamas, jog šiame objekte, esančiame adresu ( - ) nuo įsigijimo 1991 m. komercinės veiklos nevykdė ir ateityje neplanuoja vykdyti,<...> nustačius komercinės veiklos faktą, įsipareigoja mokėti AB „LESTO“ komercinio vartotojo nustatytais tarifais (I tomas, e. b. l. 17). 2015 m. kovo 20 d. atsakovas pateikė prašymą akcinei bendrovei „LESTO“, kuriame nurodė, kad dėl šeimyninių aplinkybių deklaravo savo išvykimą iš Lietuvos, gyvena Vokietijoje; prieš tai gyveno savo name adresų ( - ); namas dabar negyvenamas, kolūkio laikais name buvo pirtis- seklyčia su baseinu, po įsigijimo baseinas tais pačiais 1991 metais buvo užbetonuotas, pirties įranga utilizuota ir patalpos pertvarkytos į paprastą gyvenamąjį namą; jokio komercinio naudojimo nuo 1991 metų nebuvo; namas nuo senų laikų NT registre vadinamas pirtis-seklyčia, pakeisti pavadinimą teisiškai yra neįmanoma; 2012 m. rudenį sugedo elektros skaitiklis, LESTO darbuotojai sumontavo naują pramoninį (gamyklinį) skaitiklį; pritaikytas pramoninis tarifas, neatitinkantis objekto esmei; 2014 m. gruodžio mėnesį LESTO inspektorius nustatė, kad parodymus reikėjo dauginti iš 10, objektas sunaudodavo 10 kartų daugiau elektros, negu deklaruota (I tomas, e. b. l. 18-19). 2012 m. spalio 1 d. AB „LESTO“ surašė atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją (sutrikus apskaitos prietaisų darbui) aktą; elektros apskaitos prietaisų darbo sutrikimo priežastis – neveikiantis elektros skaitiklis (I tomas, e. b. l. 90). 2015 m. balandžio 8 d. ieškovė AB „LESTO“ pateikė atsakymą į atsakovo 2015 m. kovo 20 d. prašymą, kuriame nurodo, kad VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovui nuosavybės teise priklausančio pastato - Pirties-seklyčios, adresu ( - ) (toliau - Objektas), paskirtis yra „Paslaugų“, todėl vartotojas, priskirtinas nebuitinių Bendrovės klientų kategorijai; 1997 m. rugpjūčio 5 d. su atsakovu buvo sudaryta nebuitinio vartotojo sutartis ir taikyti nebuitiniams elektros energijos vartotojams taikytini tarifai; Objekte suvartota elektros energija buvo apskaitoma tinkamai, mokėtina suma už suvartotą elektros energiją apskaičiuota pagrįstai pagal galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikytus Objektui tarifus; atsakovui abejojant Objekte suvartojamą elektros energiją apskaitančio elektros skaitiklio rodmenimis, bendrovė šį elektros skaitiklį perdavė ekspertizės įstaigai metrologinei patikrai atlikti (I tomas, e. b. l. 20-21). UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ 2015 m. kovo 24 d. rašte dėl elektros skaitiklio patikrinimo nurodė, kad skaitiklis veikiantis, vielinių sutrikimų atminties registre neužfiksuota; skaitiklis atitinka metrologinės patikros, reikalavimus - paklaidos neviršija 0,5S tikslumo klasei leistinos ribos (EN 50470-3) (I tomas, e. b. l. 24). 2015 m. balandžio 13 d. ieškovė pateikė raštą atsakovui, kuriuo prašo atsižvelgiant į pateiktas išvadas, apmokėti EAP ekspertizės išlaidas - 45,38 Eur; EAP pakeitimo mokestį – 28,68 Eur, bei 5 622,70 Eur susidariusį įsiskolinimą už elektros energiją, suvartotą objekte adresu ( - ) (I tomas, e. b. l. 31). Ieškovė 2017 m. gruodžio 20 d. nusiuntė atsakovui įspėjimą, kuriame nurodė, jog atsakovas nėra apmokėjęs pagal atsakovui pateiktas sąskaitas 5 622,70 Eur (I tomas, e. b. l. 47). Iš atsakovui išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų 2012-02-23, 2012-03-29, 2012-10-29, 2012-12-19 Elektros energijos suvartojimo išplėstinių skaičiuočių matyti, kad ir iki 2012 m. spalio 1 dienos ir po 2012 m. spalio 1 dienos atsakovui buvo taikomi tie patys nebuitiniams vartotojams taikomi tarifai, kurie nurodyti 2011 m. lapkričio 21 dienos AB "Lesto” Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkoje ir pagal kuriuos atsakovas atsiskaitydavo su ieškove už suvartotą elektros energiją (I tomas, e. b. l. 114-124). Iš 2012-02-23 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 020820, 2014-12-31 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 961528, 2015-03-31 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 097312, 2015-12-31 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 476320 matyti, kad sąskaitos išrašytos V. I., kaip pirties savininkui, kuriam asmeninės nuosavybės teise priklauso pirtis-seklyčia, esanti Bobės g. 20, Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajone (I tomas, e. b. l. 151-154). Iš 2018-08-21 priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitos nuo 2011-03-01 iki 2015-04-13 matyti, kad atsakovo įsiskolinimą sudaro – 5 622,70 Eur (I tomas, e. b. l. 160-163). Iš 2017-11-10 pajamų orderio Nr. 5800011841-1 matyti, kad į ieškovės sandėlį perduoti 876 vienetai transformatorių utilizavimui, tarp kurių buvo ir 2009-06-09 atsakovui sumontuoti bei 2015-02-17 nuimti transformatoriai – TAL-0,72N3-1, kurių numeriai 053256, 053262, 053255; pagal 2017-11-10 priėmimo – perdavimo aktą Nr. 8, 876 vienetai transformatorių buvo perduoti UAB „Metransa“ kaip metalo laužas, utilizavimui.

17Teismo posėdžio metu liudytojas E. U. nurodė, jog dirba įmonėje AB „Energijos skirstymo operatorius“, vadovauja 14 inžinierių komandai, kurie atlieka apskaitų eksploatavimo darbus. Skaitiklis EPQM buvo išsiųstas metrologinei patikrai, nustatyta, jog skaitiklis yra geras. Klientai apie pasikeitimus yra informuojami vietoje, žodžiu arba vykstama pas klientus tiesiogiai į namus paaiškinti, skaitiklis yra tikrinamas planine tvarka kas du metus; buvo atliktas patikrinimas, kadangi klientas gavo didelę sąskaitą; 2012 m. spalio 1 d. pakeistas naujas elektros skaitiklis, prie šio prietaiso buvo palikti esami srovės transformatoriai, nes buvo tinkami toliau eksploatuoti, pakeistas prietaisas skaičiavo gerai, bet rodmenų ekrane neatvaizdavo. Liudytojas patvirtino, jog minėtas prietaisas buvo tinkamai pakeistas, sumontuotas taip, kaip ir priklauso; 2015 metais transformatoriai buvo nuimti, nes klientas sumažino galią nuo 50 kW iki 20 kW, buvo perdaryti kabeliai. Skaitiklis Nr. 785444 buvo tinkamas naudoti, tačiau šiuo metu nebenaudojamas, nėra dar utilizuotas, maišelyje įdėtas su ekspertizės plomba. Skaitiklio pastatymui turi reikšmę, ar vartotojas yra buitinis ar komercinis, nes skiriasi tarifų planai, elektros energija apskaičiuojama kiekine išraiška tokia pat, nepriklausomai, koks vartotojas. Buitiniams vartotojams nėra skaičiuojamas galios mokestis, o komerciniams vartotojams yra skaičiuojamas. Skaitiklis EPQS yra transformatorinio jungiklio skaitiklis, jo ekranėlis kitaip atvaizduoja informaciją, jam nereikia dauginti, detalės tos pačios kaip ir EPQM, kurie išmanesni, turi daugiau atminties, 5 metus saugo informaciją, skiriasi rodmenų atvaizdavimas. Utilizuoti transformatoriai buvo veikiantys. Metrologijos centras tikrina transformatoriaus paklaidą; srovės transformatorių paklaida galima iki 0,5 į vieną ir kitą pusę, specialistai atvažiuoja iš Vilniaus metrologijos centro; nuimant; metrologinė patikra nebuvo atliekama. Jeigu skaitiklis blogai veikia, jis keičiamas nauju; surašomas gedimo aktas, pinigai imami tik už suvartotą elektros energiją, jei negyveno name turi pateikti įrodymus.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 str. 1 d. nurodyta, jog pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį, energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad aplinkybė, ar konkreti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis yra vartojimo sutartis, nustatoma ne pagal prekių (paslaugų) pardavėjo (tiekėjo), o būtent pagal prekių (paslaugų) gavėjo statusą ir tikslus, kuriems įgyvendinti įsigyjama prekė (paslauga) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad pagal Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 3 dalį buitinis vartotojas yra fizinis asmuo, perkantis elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, taigi atitinka vartojimo sutarties šalies teisinį statusą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2009). Tarp tiekėjo ir buitinio vartotojo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais nuo tokio vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų, tokiu atveju rašytinės formos sutarties sudarymas nebūtinas. Visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarkos (toliau – Tvarka), patvirtintos AB LESTO 2013-11-25 valdybos sprendimu ir paskelbtos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013-11-27 nutarimu Nr.O3-707, 5.1 punkte apibrėžta, kuriems fiziniams asmenims ir kokiems šių asmenų objektams gali būti taikomi pirmosios grupės vartotojams priskirti kainos ir tarifai – tai yra vartotojas turi būti fizinis asmuo, o jo objektas, į kurį tiekiama elektros energija turi būti gyvenamosios paskirties. Antros grupės vartotojams priskiriami vartotojai (išskyrus pirmos grupės (buitinius) vartotojus), kurių leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau, trečiosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios ir antrosios grupės vartotojus), kurių leistinoji naudoti galia virš 30 kW. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, jog atsakovas buvo priskirtas trečiosios grupės vartotojams. Atsakovas teismui pateiktame pareiškime nurodė, kad su juo buvo sudaryta ne komercinė, bet paprastoji sutartis, buvo apmokama pagal skaitiklio parodymus; neinformavus atsakovo neteisėtai buvo skaitiklis pakeistas kitu, skirtu elektros energijos apskaitai komercinėse patalpose. Atsakovo teiginiai atmestini, kaip nepagrįsti. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 1997-08-05 pasirašydamas elektros tiekimo sutartį su ieškove atsakovas save įvardino kaip „pirties savininkas“, tokiu būdu akcentavo nekilnojamojo turto paskirtį,- ne gyvenamasis namas, bet pirtis, kas patvirtino nebuitinės sutarties sudarymo pagrindą; šalių sudarytoje sutartyje buvo nustatytos energetinės sistemos maksimalios apkrovos valandos, nustatyti galios dydžiai ir pan., kas leido atsakovui, kaip tos srities specialistui, suprasti, jog sudaryta ne buitinio vartotojo sutartis. Be to, atsakovas 2015-03-09 pats kreipėsi į ieškovę prašydamas pakeisti sutartį iš komercinės į buitinę, tuo pačiu nurodydamas, jog žino, kad 1997 metais pasirašyta komercinė sutartis neatitinka jo lūkesčių ir turi būti pakeista. Be to, atsakovas įsipareigojo mokėti komerciniam vartotojui nustatytais tarifais, jei bus nustatyta, kad objekte vykdoma komercinė veikla,- 2015 metų kovą buvo pasirašyta dvišalė buitinė elektros energijos tiekimo sutartis. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą darytina išvada, kad atsakovas, būdamas inžinierius-elektrikas pagal išsilavinimą, turėjo ir galėjo suprasti 1997 metais paties asmeniškai pasirašytos sutarties turinį. Tai patvirtina ir 2015-03-09 prašymas dėl sutarties keitimo, todėl atsakovo teiginiai dėl atsakovės nesąžiningų veiksmų sudarant 1997-08-05 dvišalę sutartį atmestini kaip nepagrįsti. Atmestini kaip nepagrįsti ir atsakovo teiginiai, kad 2012 metais, jam nežinant buitiniams vartotojui skirti elektros energijos skaitikliai buvo pakeisti į komercinius, nes teismo posėdžio metu buvo nustatyta, jog iki 2012-10-01 ir po 2012-10-01 atsakovui elektros energijos suvartojimas buvo apskaičiuojamas pagal komerciniams vartotojams taikomus tarifus; įrengus naują elektros apskaitos prietaisą, jokios elektros energijos tiekimo sąlygos atsakovui nebuvo pakeistos; nuo 1997-08-05 atsakovas buvo priskirtas trečiosios grupės vartotojams, kurių objektų leistina naudoti galia yra didesnė nei 30 kw. Atsižvelgiant į VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registre atsakovo pastatų naudojimo paskirtį (paslaugų) ir objekto leistinąją galią (virš 30 kW), atsakovas pagrįstai priskirtas prie III grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš žemos įtampos elektros tinklų, pagal Elektros energijos kainų ir tarifų taikymo tvarką vartotojas (atsakovas) privalo mokėti abonentinį mokestį - galios dedamąją, kuris mokamas nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos vartojimo fakto.

19Elektros energijos vartotojų santykius su elektros energijos tiekėjais, tinklų operatoriais reglamentuoja Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Pagal Taisyklių nuostatas operatoriui, be kitų, priskirta pareiga prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius; informuoti vartotoją apie pastebėtus gedimus. Vartotojui Taisyklėse taip pat nustatytos pareigos: jis privalo užtikrinti tinkamą jam priklausančių elektros įrenginių ir prietaisų būklę ir saugų šių įrenginių eksploatavimą pagal sutarties ir teisės aktų reikalavimus (56.2 punktas); kai tik paaiškėja, nedelsiant informuoti operatorių apie: visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, <...>, taip pat apie nepagrįstą esminį pagal elektros apskaitos prietaisų rodmenis elektros energijos suvartojimo sumažėjimą arba padidėjimą; operatoriaus elektros įrenginių, esančių vartotojo patalpose ar teritorijoje, gedimus; atlyginti operatoriui ar tiekėjui tiesioginius nuostolius, kai vartotojas nevykdo sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Byloje kilo ginčas dėl netinkamai deklaruoto elektros energijos suvartojimo nuo 2012-10-02 iki 2015-04-13. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2014-12-31 atsakovui buvo išrašyta sąskaita 5358,58 Eur, po šios sąskaitos gavimo atsakovas kreipėsi į ieškovę dėl skaitiklio metrologinės patikros atlikimo, įsipareigodamas ieškovės patirtas išlaidas už atliktą patikrą apmokėti. Ieškovės teigimu, EAP ekspertizės išlaidos sudarė 43,38 Eur, pakeitimas 28,68 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas įsipareigojo padengti nurodytas išlaidas,- ši ieškinio dalis tenkintina visiškai. Atsakovas nesutinka dėl reikalaujamos 5622,70 eurų skolos, teigdamas, kad be jo žinios elektros skaitiklis 2012-10-01 buvo pakeistas į kitos rūšies skaitiklį, jis nežinojo, kad skaitiklio parodymus reikia dauginti iš 10, be jo žinios įrengus naują skaitiklį labai padidėjo suvartojimas ir pan. Iš bylos duomenų, -2018-01-17 sudarytos Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitos matyti, kad nuo 2011-10-01 iki 2012-10-01 sunaudotos elektros energijos buvo deklaruojama: 210,13 Eur, 182,04 Eur, 261,36 Eur, 384,53 Eur, 244,39 Eur, 286,05 Eur, 108,66 Eur, 50,22 Eur, 75,26 Eur, 75,86 Eur, 77,64 Eur, 32,59 Eur, nuo 2012 metų spalio mėnesio: 82,76 Eur, 57,03 Eur, 55,78 Eur, 99,39 Eur, 68,20 Eur, 81,03 Eur, 65,25 Eur, 35,73 Eur 37,69 Eur, 42,87 Eur, 36,79 Eur, 42,34 Eur, 48,96 Eur ( 2013 m. spalis), 55,47 Eur, 57,27 Eur ir t.t., kas patvirtina, kad po 2012 metų spalio mėnesio atsakovo deklaruojami sunaudotos elektros energijos kiekiai akivaizdžiai sumažėjo. Toje pačioje lentelėje nurodyta, jog 2015 metų kovą, jau perrašius Sutartį iš nebuitinės į buitinę ir mokant pagal asmeniniams poreikiams naudojamos elektros energijos tarifus, deklaruota elektros energijos už 237,12 Eur, kas patvirtina ieškovės teiginius dėl netinkamo skaitiklio parodymų nurašymo,- buvo mokama kelis kartus mažesnės sumos, nei ankstesnių metų vidurkis. Iš bylos lapo 155, tomo I nustatyta, kad 2014-12-18 operatoriaus nurašyti skaitiklio duomenys daugiau kaip dešimt kartų buvo didesni nei atsakovo deklaruoti ( ( skalės identifikatorius +WsumT4 13593, kai deklaruoti 1294, +WsumT1 5872, kai deklaruoti 558 ir t.t.). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytose taisyklėse įtvirtintą vartotojo pareigą, <...> kai tik paaiškėja, nedelsiant informuoti operatorių apie, <...> nepagrįstą esminį pagal elektros apskaitos prietaisų rodmenis elektros energijos suvartojimo sumažėjimą, atsakovas, pastebėjęs žymius elektros energijos skaitiklio parodymus po 2012 metų spalio mėnesio skaitiklio pakeitimo, privalėjo nedelsdamas informuoti ieškovę, kuri būtų turėjusi galimybę dar 2012 metais išsiaiškinti situaciją, paaiškinti pakeisto elektros skaitiklio ypatybes deklaruojant rodmenis, tokiu būdu užkertant kelią daugiau kaip 5000 Eur skolos susidarymui. Be to, iš 90 bylos lapo ( tomas I) matyti, kad keičiant 2012-10-01 skaitiklį dalyvavo ir atsakovas V. I. ( yra jo parašas), kuris, įvertinus atsakovo išsilavinimą, turėjo galimybę susipažinti su keičiamo skaitiklio (EPQM) techniniais parametrais ir reikalavimais. Skolininko kaltė pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta, todėl įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus ieškovės atstovės paskaičiavimus, jog iki 2012-10-01 už 25 mėnesius atsakovas deklaravo sunaudotos elektros energijos už 6883,43 Eur, o nuo 2012-10-01 tik už 1457,93 Eur, atsakovui nenurodžius jokių aplinkybių, pagrindžiančių kelis kartus mažesnį elektros energijos sunaudojimą, darytina išvada, jog reikalavimas priteisti iš atsakovo skolą, susidariusią dėl netinkamo elektros energijos duomenų deklaravimo, iš esmės yra pagrįstas. Ieškovė prašo priteisti 5622,70 Eur skolą, kurioje 42,89 Eur sudaro delspinigiai.

20Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatytos pareigos prižiūrėti energijos suvartojimą fiksuojančius apskaitos prietaisus tiek vartotojui, tiek energijos tiekimo įmonei: kai abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo įmonė, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita (LR CK 6.387 straipsnis). EETNT 49.3 punkte nustatyta skirstomųjų tinklų operatoriaus pareiga organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad 2013 metais transformatoriams nebuvo atlikta metrologinė patikra. Ieškovės atstovė bei teisme liudijęs ieškovės darbuotojas sutiko, jog kas 8 metus būtina atlikti transformatoriaus metrologinė patikra nebuvo atlikta 2013 metais. Dėl nustatyto pažeidimo ieškovės atstovė nesutiko mažinti ieškinio reikalavimų, atsakovas nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, jog metrologiškai nepatikrintas transformatorius turėjo įtakos skolos apskaičiavimui. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga; teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų; teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes Tačiau įstatymas reikalauja, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, veiktų pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, o teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, vadovautųsi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Pagal civilinių teisinių santykių dalyvių interesų derinimo ir pusiausvyros principą vieno asmens teisė negali būti ginama ignoruojant ar paminant kito asmens teisėtą interesą. Teismas, vykdymas teisingumą, privalo siekti šalių teisių ir teisėtų interesų protingos pusiausvyros. Ieškovės atstovė nurodė, kad pagrindinis įsiskolinimas yra 5579,81 Eur, 42,89 Eur sudaro delspinigiai. Pagal 2012 m. vasario 15 d. Elektros energijos pardavimo tiekimo-pirkimo vartojimo 1997 m. rugpjūčio 5 d. sutarties Nr. 75232 pakeitimą „Pirkėjas (Vartotojas)“ įsipareigoja neapmokėjus PVM sąskaitos – faktūros iki Sutartyje nurodyto termino mokėti „Pardavėjui (Tiekėjui)“ 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną (I tomas, e. b. l. 12). Iš 2018-01-17 priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitos nuo 2011-03-01 iki 2018-01-17 matyti, kad apskaičiuota 42,89 Eur delspinigių nesumokėta suma. CK 6.71 straipsnio nuostatos numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nustačius, jog ir ieškovė neįvykdė savo įsipareigojimų dėl transformatoriaus metrologinės patikros, įvertinus tą aplinkybę, jog atsakovas 2015-01-27 ir 2015-03-12 mokėdamas pavedimu jau sumokėjo ieškovei 42,93 Eur priskaičiuotų delspinigių, reikalavimas dėl 42,89 Eur delspinigių priteisimo atmestinas. Pažymėtina, kad ieškovė už nesavalaikį prievolės įvykdymą prašo iš atsakovo priteisti ir palūkanas, užtikrinančias minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą, todėl dviguba atsakomybė už nesavalaikį ir netinkamą prievolės vykdymą atsakovui netaikytina.

21Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (LR CK 6.210 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. sausio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro – 166 Eur žyminis mokestis. Atsakovo bylinėjimosi išlaidas sudaro – 38 Eur žyminis mokestis, 500 Eur išlaidos už teisines paslaugas pagal Mokėjimų nurodymus Nr. 61949, Nr. 61960 ir pagal 2018-03-22 Pinigų priėmimo kvitą. Laikant, kad patenkinta apie 90 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 149,40 Eur sumokėto žyminio mokesčio, iš ieškovės atsakovui priteistina 50 Eur advokato išlaidų ir 3,80 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje sudaro 5,85 Eur, jos į Valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnis).

232018-01-24 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, buveinė Aguonų g. 24, Vilnius, a. s. ( - ), AB SEB banke, iš atsakovo V. I., a. k. ( - ), 5579,81 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai 81 ct) skolos, 43,38 Eur (keturiasdešimt trys eurai 38 centai) išlaidų už elektros apskaitos prietaiso Nr. 78544 ekspertizę, 28,68 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 68 centai) mokestį už elektros apskaitos prietaiso Nr. 78544 pakeitimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2018 m. sausio 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 149,40 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Kitą ieškinio dalį atmesti.

28Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, atsakovui V. I., a. k. ( - ), 53,80 Eur ( penkiasdešimt trys eurai 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti į Valstybės biudžetą iš V. I., a. k. ( - ), 5,85 Eur ( penki eurai 85 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pasirinktą banko sąskaitą, įmokos kodas 5660).

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,... 2. sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei Kristinai Dubavičienei,... 4. atsakovui V. I. ir jo atstovei advokatei Alisai Kostiuk,... 5. viešame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės... 6. Teismas... 7. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 5... 8. 2018-03-16 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai priėmė... 9. 2018-04-06 teisme gautas atsakovo pareiškimas Dėl sprendimo už akių... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė Kristina Dubavičienė nurodė, kad... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo advokatė Alisa Kostiuk nurodė, kad... 12. Teismo posėdžio metu atsakovas V. I. nurodė, jog yra pagal išsilavinimą... 13. Teismas konstatuoja:... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp atsakovo V. I. ir ieškovės 1997 m.... 17. Teismo posėdžio metu liudytojas E. U. nurodė, jog dirba įmonėje AB... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 str. 1 d.... 19. Elektros energijos vartotojų santykius su elektros energijos tiekėjais,... 20. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatytos pareigos... 21. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. 2018-01-24 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų nutartimi... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263,... 25. ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“,... 27. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo... 29. Priteisti į Valstybės biudžetą iš V. I., a. k. ( - ), 5,85 Eur ( penki... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...