Byla B2-3150-264/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei, dalyvaujant kreditoriaus „Swedbank“, AB atstovui R. L., atsakovo restruktūrizuojamos UAB „Apskaitos etika“ administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui Adelei Sokienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi kreditoriaus „Swedbank“, AB dalies finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą UAB „Apskaitos etika“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi UAB „Apskaitos etika“ iškelta restruktūrizavimo byla.

3Kreditorius „Swedbank“, AB pateikė tvirtinti 1.811.452,09 eurų (6.254.581,78 Lt) finansinį reikalavimą, kuris susideda iš 1.631.970,88 eurų (5.634.869,05 Lt) negrąžinto kredito, 55.209,49 eurų (190.627,33 Lt) priskaičiuotų palūkanų, 119.972,69 eurų (414.241,70 Lt) delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, 4.299,03 eurų (14.843,69 Lt) delspinigių už priskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas.

4Administratorius, teikdamas teismui tvirtinti RUAB „Apskaitos etika“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, nurodė, kad nesutinka su kreditoriaus „Swedbank“, AB pareikštu finansiniu reikalavimu dalyje dėl 122.057,32 eurų (421.439,51 Lt) delspinigių tvirtinimo. Nurodo, kad delspinigiai nėra apskaityti bendrovės pirminiuose dokumentuose, tačiau Bankas juos paskaičiavo pagal Kredito sutarties sąlygas. Bendra delspinigių suma, paskaičiuota pagal sutarties sąlygas, sudaro 429.085,39 Lt yra sunki našta bendrovei. Delspinigiai yra aiškiai per dideli, nes per metus sudaro 28,80 proc., didžioji jų dalis susidarė Bankui vienašališkai nutraukus sutartį nuo 2011-02-25. Praterminuota skola 2011-02-24 sudarė 60.413,43 eurų, tame skaičiuje iki vienašališko sutarties nutraukimo delspinigiai sudarė 2.214,40 eurų (7.645,88 Lt). Tik vienašališkai nutraukus sutartį, kurios nutraukimo UAB „Apskaitos etika“ direktorė, vienintelė akcininkė ir laiduotoja, neginčijo, priskaičiuoti delspinigiai už laikotarpį nuo vienašališko sutarties nutraukimo iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo sudaro 421.439,51 Lt. Kredito sutartyje numatyta skolos grąžinimo grafikas buvo iki 2024 m., o delspinigiai, nutraukus sutartį, paskaičiuoti nuo visos negrąžintos skolos, nors buvo deramasi dėl turto pardavimo ir skolos padengimo. Administratorius, atsižvelgdamas į kitų kreditorių teisėtus lūkesčius atgauti investuotas lėšas į bendrovę iš įkeisto turto pardavimo, siūlo teismui tvirtinti Banko finansinį reikalavimą delspinigių dalyje iki vienašališko sutarties nutraukimo, t.y. tvirtinti delspinigių sumą lygią 2.214,40 Eurų, o likusioje dalyje, prašyti Banką taikyti nuolaidas restruktūrizuojamai bendrovei.

5Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Apskaitos etika“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe neginčijamas kreditoriaus „Swedbank“, AB 5.833.142,26 Lt finansinis reikalavimas, o administratoriaus ginčijamos „Swedbank“, AB finansinio reikalavimo dalies dėl 122.057,32 eurų (421.439,51 Lt) delspinigių tvirtinimo klausimas paskirti nagrinėti teismo posėdyje.

6Kreditorius „Swedbank“, AB pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atmesti restruktūrizavimo administratoriaus prieštaravimus ir patvirtinti „Swedbank“ AB 1.811.452,09 eurų (6.254.581,78 Lt) finansinį reikalavimą RUAB „Apskaitos etika“ restruktūrizavimo byloje. Nurodo, kad dėl delspinigių dydžio šalys susitarė sudarytose kredito sutartyse, kuriose delspinigių dydis nurodytas aiškiai. Sutartyse nustatytas delspinigių dydis yra įprastas santykiuose tarp verslo subjektų ir neprieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamai praktikai. Bankas vienašališkai nutraukė kredito sutartį su RUAB „Apskaitos etika“ vadovaudamasis šios kredito sutarties nuostatomis, kurios yra galiojančios ir nenuginčytos įstatymo nustatyta tvarka. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad Bankas nutraukė kredito sutartį su atsakovu neteisėtai ir neteisėtai skaičiavo delspinigius nuo visos negrąžintos kredito sumos. Restruktūrizavimo administratorius savo prieštaravimuose prašo Banko taikyti nuolaidas atsisakant 421.439.51 Lt delspinigių sumos. Toks administratoriaus prašymas yra akivaizdžiai nesavalaikis, nes ĮRĮ 12 str. 1 d. 4 p. numato, kad kreditorių pagalba dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, yra restruktūrizavimo plano dalis, ir kreditorių pagalbos klausimas nėra svarstomas tvirtinant kreditorių finansinius reikalavimus. Tuo labiau administratoriaus prašymas kreditoriui nuolaidas negali būti motyvas teismui mažinti kreditoriaus finansinį reikalavimą.

7Kreditoriaus „Swedbank“, AB atstovas teismo posėdyje prašo patvirtinti pareikštą reikalavimą. Nurodo, kad administratorė prieštarauja delspinigių patvirtinimui ir prašo pasiūlyti kreditoriui sumažinti prašomų patvirtinti delspinigių sumą, todėl neaišku, ar iš viso yra ginčas tarp šalių. Finansinis reikalavimas tvirtintinas pagal finansinius dokumentus, o nuolaidų klausimas įmonei spręstinas ne šiame etape.

8RUAB „Apskaitos etika“ administratoriaus įgaliotas asmuo teismo posėdyje prašo netvirtinti prašomos delspinigių sumos. Nurodo, kad delspinigių funkcija yra atlyginti nuostolius, tačiau pats kreditorius vienašališkai nutraukė Kredito sutartį. Paskaičiuota delspinigių suma prieštarauja teisingumo ir protingumo principams. Bankas, kaip stiprioji pusė, piktnaudžiauja savo teise ir nori nepagrįstai praturtėti.

9Kreditoriaus „Swedbank“, AB reikalavimas tenkintinas.

10Nustatyta, kad „Swedbank“, AB ir UAB „Apskaitos etika“ 2007 m. gegužės 9 d. pasirašė Kredito sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), pagal kurią UAB „Apskaitos etika“ buvo suteiktas 1.631.970,88 eurų kreditas. UAB „Apskaitos etika“ įsipareigojimų įvykdymas „Swedbank“, AB pagal minėtą Kredito sutartį buvo užtikrintas įmonės savininkės V. V. laidavimo sutartimi Nr. Nr. ( - ) (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais); kilnojamojo turto įkeitimu, identifikavimo kodas ( - ); nekilnojamojo turto įkeitimu, identifikavimo kodas ( - ). 2011 m. vasario 25 d. Bankas, vadovaudamasis Kredito sutarties Nr. ( - ) 11.2.1.1 punktu vienašališkai nutraukė minėtą Kredito sutartį prieš terminą. Kredito sutarties nutraukimo UAB „Apskaitos etika“ direktorė ir vienintelė akcininkė V. V. neginčijo. Kreditoriaus paskaičiavimais, RUAB „Apskaitos etika“ skola pagal Kredito sutartį 2011-05-27 sudarė 1.811.452,09 eurų (6.254.581,78 Lt), tame tarpe 1.631.970,88 eurų (5.634.869,05 Lt) negrąžinto kredito, 55.209,49 eurų (190.627,33 Lt) priskaičiuotų palūkanų, 119.972,69 eurų (414.241,70 Lt) delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, 4.299,03 eurų (14.843,69 Lt) delspinigių už priskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas. Administratorius prašo netvirtinti kreditoriaus pareikšto finansinio reikalavimo dalyje dėl priskaičiuotų 122.057,32 eurų (421.439,51 Lt) delspinigių (118.832,57 eurai arba 410.305,09 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir 3.224,75 eurai arba 11.134,42 Lt delspinigių už priskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas) nuo Kredito sutarties nutraukimo iki restruktūrizavimo bylos UAB „Apskaitos etika“ iškėlimo.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuostatos, kad nustatydamas, ar pagal CK 6.73, 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, bei spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, teismas turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, kt.) ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų dydžio reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Šiuo atveju, 0,08% delspinigių dydis yra nustatytas Kredito sutartimi, kurią šalys pasirašė laisva valia. Delspinigių dydžio mažinimas pažeistų sutarčių laisvės principą, būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo priemonės, reikšmė. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, sprendžiama, kad mažinti delspinigių dydį pagrindo nėra.

12Delspinigiai nuo Kredito sutarties Nr. ( - ) nutraukimo iki restruktūrizavimo bylos UAB „Apskaitos etika“ iškėlimo paskaičiuoti vadovaujantis Kredito sutarties nuostatomis, todėl kreditoriaus „Swedbank“, AB finansinis reikalavimas didintinas 122.057,32 eurų (421.439,51 Lt) suma, susidedančia iš: 118.832,57 eurų (410.305,09 Lt) delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, ir 3.224,75 eurų (11.134,42 Lt) delspinigių už priskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas, bei tvirtintinas patikslintas kreditoriaus „Swedbank“, AB 1.811.452,09 eurų (6.254.581,78 Lt) finansinis reikalavimas RUAB „Apskaitos etika“ restruktūrizavimo byloje.

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

14Patvirtinti patikslintą kreditoriaus „Swedbank“, AB finansinį reikalavimą bendrai 1.811.452,09 eurų (6.254.581,78 Lt) sumai.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai