Byla B2-2401-273/2012
Dėl „Swedbank“, AB kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Apskaitos etika“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Indrei Jonauskytei, Jurgai Sadauskaitei, dalyvaujant kreditoriaus „Swedbank“, AB atstovui R. L., bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstovui advokatui Linui Meškiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl „Swedbank“, AB kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Apskaitos etika“ bankroto byloje,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Apskaitos etika“. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismas nutartimi nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti. „Swedbank“, AB pateikė BUAB „Apskaitos etika“ administratoriui prašymą patvirtinti 7 011 143,60 Lt kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 5 634 869,05 Lt negrąžinto kredito, 483 172,40 Lt priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų, 824 946,91 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, 59 155,23 Lt delspinigių už priskaičiuotas palūkanas, 9000 Lt patirtų išieškojimo išlaidų. BUAB „Apskaitos etika“ administratorius, įvertinęs „Swedbank“, AB pareikštą finansinį reikalavimą, nurodė, kad nesutinka su finansiniu reikalavimu dėl dalies 412 473,45 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, tuo tarpu likusioje dalyje su pareikštu finansiniu reikalavimu sutiko ir prašo jį tvirtinti.

32012 m. rugpjūčio 24 d. Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtino „Swedbank“, AB kreditorinį reikalavimą 6 598 670,15 Lt sumai, kitoje dalyje administratoriaus ginčijamo „Swedbank“, AB kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą nutarė spręsti teismo posėdyje.

4Posėdžio metu „Swedbank“, AB atstovas prašė patvirtinti kreditorinį reikalavimą 412 473,45 Lt sumai.

5Bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstovas advokatas Linas Meškys prašė netvirtinti 412 473,45 Lt finansinio reikalavimo.

6Prašymas dėl „Swedbank“, AB kreditorinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas.

7Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

8Iš bylos duomenų matyti, kad 2011 m. gegužės 8 d. „Swedbank“, AB pateikė bankrutuojančios UAB ,,Apskaitos etika“ administratoriaus UAB ,, Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ galiotam asmeniui prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo 7 011 143,60 Lt sumai, susidedančiai iš: 5 634 869,05 Lt negrąžinto kredito, 483 172,40 Lt priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų, 824 946,91 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, 59 155,23 Lt delspinigių už priskaičiuotas palūkanas, 9000 Lt patirtų išieškojimo išlaidų (b.l. 12-13). BUAB „Apskaitos etika“ administratorius, įvertinęs „Swedbank“, AB pareikštą finansinį reikalavimą, nurodė, kad nesutinka su finansiniu reikalavimu dėl dalies 412 473,45 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, tuo tarpu likusioje dalyje su pareikštu finansiniu reikalavimu sutiko ir prašė jį tvirtinti. 2012 m. rugpjūčio 24 d. Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtino „Swedbank“, AB kreditorinį reikalavimą 6 598 670,15 Lt sumai, kitoje dalyje administratoriaus ginčijamo „Swedbank“, AB kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą nutarė spręsti teismo posėdyje.

9Byloje nustatyta, kad „Swedbank“, AB ir UAB „Apskaitos etika“ 2007 m. gegužės 9 d. pasirašė Kredito sutartį Nr. 07-044865-KL/07-044864-IN (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), pagal kurią UAB „Apskaitos etika“ buvo suteiktas 1.631.970,88 eurų kreditas. UAB „Apskaitos etika“ įsipareigojimų įvykdymas „Swedbank“, AB pagal minėtą Kredito sutartį buvo užtikrintas įmonės savininkės V. V. laidavimo sutartimi Nr. Nr. 07-044865-KL/07-044864-IN -LA1 (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais); kilnojamojo turto įkeitimu, identifikavimo kodas ( - ); nekilnojamojo turto įkeitimu, identifikavimo kodas 02120070007346. 2011 m. vasario 25 d. Bankas, vadovaudamasis Kredito sutarties Nr. 07-044865-KL/07-044864-IN 11.2.1.1 punktu vienašališkai nutraukė minėtą Kredito sutartį prieš terminą.

10Administratoriaus atstovas prašo netvirtinti kreditorinio reikalavimo dalyje dėl 412 473,45 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuostatos, kad nustatydamas, ar pagal CK 6.73, 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, bei spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, teismas turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, kt.) ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

11Posėdžio metu „Swedbank“, AB atstovas prašė patvirtinti kreditorinį reikalavimą 412 473,45 Lt sumai. Nurodė, kad delspinigiai paskaičiuoti pagal kredito sutartį. Savo poziciją grindė Kauno apygardos teismo 2011-10-18 nutartimi, kuria banko finansinis reikalavimas buvo patenkintas restruktūrizavimo byloje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Kauno apygardos teismas 2011-05-19 nutartimi UAB „Apskaitos etika“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Teismas, 2011-10-18 patvirtino patikslintą kreditoriaus Swedbank, AB finansinį reikalavimą bendrai 6 254 581,78 Lt sumai. Teismas nutartimi pripažino, jog 0,08 proc. delspinigių dydis yra tinkamas. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-3150-264/2011 yra įsiteisėjusi. Pažymėtina, kad įsiteisėjusiam teismo sprendimui yra būdinga privalomumo (CPK 18 str.), prejudicialumo (( - ) str. 2 p.) savybė ir res judicata galia (( - ) str. 4 d.). Kadangi nutartis, kuria patvirtinami kreditoriaus reikalavimai, pagal savo teisinę prigimtį sutampa su teismo sprendimu, iš principo analogiškos savybės yra būdingos ir teismo nutarčiai dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-414/2012). Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Autokausta“ v. UAB „Norekso nekilnojamasis turtas“, bylos Nr. 3K-3-188/2011; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Prostinvest“ v. Danske Bank A/S, bylos Nr. 3K-3-545/2011).

12Administratoriaus atstovas teismo posėdžio metu prašė netvirtinti 412 473,45 Lt finansinio reikalavimo, nurodė, kad paskaičiuoti delspinigiai pažeidžia bankrutuojančios įmonės ir kitų jos kreditorių interesus. Mano, jog 0,08 proc. delspinigių dydis (824 946,91 Lt) yra per didelė netesybų suma, teisingumo principą atitiktų 0,04 proc. dydžio delspinigiai, kas sudarytų 412 473,45 Lt. Savo poziciją grindė Lietuvos apeliacinio teismo 2011-07-07 nutartimi byloje Nr. 2-1939/2011, kurioje apeliacinis teismas nurodęs, kad 0,04 proc. yra teisingas dydis. Teismo nuomone, nagrinėjamoje byloje negali būti vadovaujamasi nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1939/2011, nes nesutampa šios nutarties ir nagrinėjamo atvejo aplinkybės. Kaip pirmiau minėta, nagrinėjamu atveju, Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-3150-264/2010, kuria buvo patvirtintas Swedbank AB kreditorinis reikalavimas restruktūrizavimo byloje, yra įsiteisėjusi, todėl turi prejudicinę reikšmę ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2012). Atsižvelgiant į tai, kreditorinio reikalavimo dydis, nagrinėjamu atveju negali būti mažinamas.

13Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų dydžio reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Šiuo atveju, 0,08% delspinigių dydis yra nustatytas Kredito sutartimi, kurią šalys pasirašė laisva valia. Nagrinėjamu atveju netesybos yra nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, o teismas negali iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

14Vadovaudamasis ( - )291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1, 4 dalimis, teismas

Nutarė

15Patvirtinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Apskaitos etika“ kreditoriaus „Swedbank“, AB papildomą finansinį reikalavimą 412 473,45 Lt sumai.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai