Byla 2-840-642/2019
Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Sandrai Jonkienei ir Nometai Merkevičienei, dalyvaujant atsakovo antstolio A. S. atstovui advokatui A. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo J. L. ieškinį atsakovams antstoliui A. S., uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „S“ dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas J. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams antstoliui A. S., UAB „S“, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2018 m. kovo 12 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą, taikyti restituciją ir grąžinti ieškovui nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ), o atsakovei UAB „S“ grąžinti už turtą sumokėtas lėšas.

62.

7Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 602 straipsnyje yra įtvirtintas baigtinis sąrašas atvejų, kada turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktai gali būti pripažinti negaliojančiais. Minėto CPK straipsnio 7 punktas numato, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jei turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Šiuo atveju buvo pažeistos ieškovo, kaip parduoto turto savininko, skolininko vykdomojoje byloje, teisės, kadangi antstolis A. S. ieškovo turtą iš varžytynių aktu perleido pažeidęs imperatyvias CPK 711 straipsnio nuostatas.

83.

9Ieškovas ieškinyje taip pat nurodė, kad CPK 710 straipsnio 1 dalies 4 punkto normoje įtvirtinta, jog norintys dalyvauti varžytynėse asmenys privalo sumokėti į specialią varžytynių sąskaitą varžytynių dalyvio mokestį mokėjimo dokumente nurodant varžytynių numerį. Varžytynių dalyvio mokestis sudaro 10 procentų pradinės parduodamo turto kainos. Nuo 2017 m. sausio 12 d. iki 2017 m. vasario 13 d. vyko antrosios ieškovo turto varžytynės Nr. ( - ), kuriose turtas buvo parduotas už 64 215 00 Eur. Šiuo atveju varžytynių dalyvio mokestis buvo 4 470 Eur. CPK 713 straipsnio 13 dalyje numatyta, kad varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą.

104.

11Ieškovo turto pirkėjas už turtą pagal nurodytą teisinį reglamentavimą per 30 dienų, t. y. iki 2017 m. kovo 14 d., privalėjo sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui. Ieškovo žiniomis, turto pirkėjas nei į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėjo likusią sumą už nupirktą turtą, nei pateikė prašymą pratęsti terminą sumokėti minėtą sumą.

125.

13Šiuo atveju antstolis A. S. turėjo elgtis taip:

145.1.

15Kadangi ieškovo Turto antrosios varžytynės baigėsi pirkėjui pasiūlius didžiausią kainą, antstolis privalėjo nustatyti varžytynes laimėjusiam asmeniui 30 dienų terminą sumokėti visą už varžytynėse nupirkto turto kainą (CPK 716 straipsnis).

165.2.

17Tuo atveju, jeigu varžytynių laimėtojas nebūtų sumokėjęs visos už turtą pastatytos kainos, antstolis privalėjo priimti patvarkymą paskelbti varžytynes neįvykusiomis (CPK 717 straipsnis) ir pasiūlyti turtą perimti ieškovo kreditoriui (CPK 719 straipsnio 2 dalis).

185.3.

19Antstolis, vadovaudamasis CPK 711 straipsnio 1 dalimi, privalėjo varžytynių dalyvio mokestį, kuris buvo 4 470 Eur, CPK 753 straipsnio nustatyta tvarka skirti skolininko (Ieškovo) skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

205.4.

21Antstoliui pasiūlius perimti turtą, ieškovo kreditoriui ir šiam atsisakius jį perimti, antstolis turėjo skelbti antrąsias pakartotines varžytynes.

226.

23Minėtų taisyklių antstolis A. S. nesilaikė. Jokios informacijos apie tai, kad pirkėjui buvo pratęstas terminas visą sumą už turtą sumokėti, antstolis ieškovui nesuteikė. Vadinasi, šiuo atveju pirkėjui nesumokėjus visos sumos už turtą, antstolis turėjo skelbti varžytynes neįvykusiomis, o sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį paskirstyti ieškovo kreditoriams.

247.

25Atsakovas antstolis A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutinka, prašo atmesti. Nurodo, kad vykdant Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro 2014 m. sausio 2 d. vykdomojo įrašo Nr. ( - ) reikalavimus, nuo 2017 m. sausio 12 d. iki 2017 m. vasario 13 d. buvo paskelbtas ieškovui (vykdomojoje byloje – skolininkui J. L.) priklausančio įkeisto turto: buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimas iš antrųjų varžytynių Nr. ( - ). 2017 m. vasario 13 d. antstolio kontoroje buvo gautas valstybės įmonės Registrų centro pranešimas apie pasibaigusias varžytynes Nr. ( - ), jame nurodoma, kad varžytynes laimėjo varžytynių dalyvė UAB „S“, pasiūliusi didžiausią kainą (64 215 Eur) už varžytynėse perkamą turtą.

268.

272017 m. vasario 14 d. valstybės įmonė Registrų centras į antstolio depozitinę sąskaitą pervedė varžytynių dalyvės UAB „S“ sumokėtą dalyvio mokestį (4470 Eur).

289.

292017 m. sausio 18 d. antstolio kontoroje buvo gautas ieškovo skundas dėl antstolio veiksmų. 2017 m. sausio 27 d. antstolio kontoroje buvo gautas ieškovo skundas dėl antstolio veiksmų. 2017 m. kovo 3 d. antstolio kontoroje buvo gautas ieškovo skundas dėl antstolio veiksmų.

3010.

312017 m. kovo 14 d. antstolio kontoroje buvo gautas varžytynių dalyvės UAB „S“ prašymas, kuriuo prašoma atidėti piniginių lėšų už varžytynes Nr. ( - ) sumokėjimą, iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

3211.

332017 m. kovo 15 d. antstolis A. S. priėmė patvarkymą Nr. ( - ), kuriuo nustatė, kad turto pirkėja UAB „S“ pinigines lėšas už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą į antstolio depozitinę sąskaitą privalo sumokėti per 7 darbo dienas nuo galutinio teismo sprendimo dėl antstolio veiksmų įsiteisėjimo dienos bei kad turto pardavimo iš varžytynių aktas bus surašytas per 3 darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo.

3412.

352017 m. balandžio 5 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvo – Klaipėdos miesto apylinkės teismas) civilinėje byloje Nr.2YT-3115-328/2017 atmetė atsakovo (minimoje civilinėje byloje – pareiškėjo J. L.) skundą. 2017 m. balandžio 6 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvo – Klaipėdos miesto apylinkės teismas) civilinėje byloje Nr.2YT-5845-323/2017 (minimoje civilinėje byloje – pareiškėjo J. L.) skundą atmetė.

3613.

372017 m. rugpjūčio 16 d. turto pirkėja UAB „S“ į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėjo visą sumą už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą.

3814.

392017 m. rugpjūčio 11 d. antstolio kontoroje buvo gautas atsakovo skundas dėl antstolio veiksmų.

4015.

412017 m. rugpjūčio 17 d. antstolio kontoroje buvo gautas turto pirkėjos UAB „S“ prašymas, kuriuo prašoma: „Atsižvelgiant į tai, kad skolininkas J. L. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų ir byla perduota teismui, dėl ko antstolis negali išduoti turto pardavimo iš varžytinių Nr. ( - ) akto, todėl prašo įmokėtą 59 745 Eur sumą grąžinti į įmonės sąskaitą ir atidėti šios sumos sumokėjimo terminą iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Dalyvio mokestį palieku saugoti antstolio depozitinėje sąskaitoje.“.

4216.

432017 m. rugpjūčio 21 d. antstolis nurodė: 1) turto pirkėjai UAB „S“ grąžinti pinigines lėšas – 59 745 Eur – už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą; 2) atidėti piniginių lėšų už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėjimo terminą, nustatant, kad turto pirkėja UAB „S“ pinigines lėšas už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą į antstolio depozitinę sąskaitą privalo sumokėti per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie galutinio teismo sprendimo dėl antstolio veiksmų įsiteisėjimą gavimo momento; 3) nustatyti, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas bus surašytas per 3 darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo.

4417.

452017 m. rugsėjo 21 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvo – Klaipėdos miesto apylinkės teismas) civilinėje byloje Nr.2YT-13512-323/2017 ieškovo (minimoje civilinėje byloje – pareiškėjo J. L.) skundo netenkino.

4618.

472018 m. kovo 8 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis nustatė, kad turto pirkėja UAB „S“ pinigines lėšas už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą į antstolio depozitinę sąskaitą privalo sumokėti per 5 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo momento. 2018 m. kovo 9 d. turto pirkėja UAB „S“ į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėjo visą sumą už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą.

4819.

492018 m. kovo 12 d. antstolis A. S. sudarė turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, jog antstolis 2017 m. vasario 13 d. įvykusiose varžytynėse Nr. ( - ) pardavė skolininkui J. L. priklausantį butą ( - ), kurį įsigijo UAB „S“ už 64 215 Eur.

5020.

51Atsakovė UAB „S“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutinka, prašo atmesti. Nurodo, kad ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis, nenurodė nė vieno pagrindo, numatyto CPK 602 straipsnyje, kada turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktai gali būti pripažinti negaliojančiais.

5221.

53Teismo posėdžio metu atsakovo antstolio A. S. atstovas prašė ieškinį atmesti atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais, papildomai paaiškino, kad antstolis visus veiksmus atliko teisėtai, prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5422.

55Ieškovas ir atsakovė UAB „S“ teismo posėdyje nedalyvauja, pateikė prašymus bylą nagrinėti nedalyvaujant ieškovui ir atsakovei UAB „S“. 2019 m. liepos 9 d. teismas parengiamojo teismo posėdžio metu pasiūlė ieškovui pasirūpinti, kad jam būtų atstovaujama procese. Ieškovas šia teise nepasinaudojo.

56Teismas

konstatuoja:

5723.

58Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovo antstolio A. S. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0010/14/00624 dėl 214619,34 Eur skolos ir 11 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš ieškovo (vykdomojoje byloje – skolininko) J. L. išieškotojo Danske Bank, AS, Lietuvos filialo naudai, pagal Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro 2014 m. sausio 2 d. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) išieškojimą nukreipiant į sutartine hipoteka apsunkintą turtą.

5924.

60Kadangi ieškovas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą skolos nesumokėjo, atsakovas antstolis A. S., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.192 straipsnio 7 dalimi, išieškojimą nukreipė į sutartine hipoteka apsunkintą ieškovui nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

6125.

622014 m. kovo 12 d. atsakovas antstolis A. S. turto arešto aktu areštavo ieškovui nuosavybės teise priklausantį turtą, įskaitant butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) ir tą pačią dieną paskyrė atlikti minėto turto vertinimą, pavedant atlikti turto vertinimą turto vertintojui uždarajai akcinei bendrovei „Finance property“. 2014 m. balandžio 14 d. turto vertintojas uždaroji akcinė bendrovė „Finance property“ pateikė ekspertizės aktą, kuriame pateikta išvada, kad buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rinkos vertė – 83410 Eur (288000 Lt). 2014 m. gegužės 9 d. antstolis A. S. patvarkė perkainoti areštuotą turtą, kuriuo nurodė, kad minėto turto vertė yra 86886 Eur (300000 Lt).

6326.

642014 m. gegužės 16 d. atsakovas antstolis A. S. paskyrė nustatyti parduodamo buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), iš pirmųjų varžytynių kainą, t. y. 69508 Eur (240000 Lt), ir tą pačią dieną paskelbė minėto turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių.

6527.

662014 m. gegužės 16 d. atsakovo antstolio A. S. patvarkymas nustatyti parduodamo buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), iš pirmųjų varžytynių kainą ir patvarkymas paskelbti minėto turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių įteikti ieškovui 2014 m. gegužės 22 d.

6728.

682014 m. birželio 20 d. atsakovas antstolis A. S., tenkindamas išieškotojo Danske Bank, AS, filialo įgalioto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ prašymą, patvarkymu atšaukė paskelbtą turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių.

6929.

702014 m. birželio 23 d. atsakovas antstolis A. S. paskelbė buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimą iš pirmųjų varžytynių.

7130.

722014 m. liepos 29 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvo Klaipėdos miesto apylinkės teismas) sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/00624, todėl 2014 m. liepos 31 d. atsakovas antstolis A. S. atšaukė buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimą iš pirmųjų varžytynių.

7331.

742015 m. rugsėjo 10 d. atsakovas antstolis A. S. paskyrė tęsti vykdomosios bylos Nr. 0010/14/00624 veiksmus.

7532.

762015 m. rugsėjo 10 d. atsakovas antstolis A. S. paskyrė atlikti pakartotinį buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertinimą.

7733.

782015 m. gruodžio 23 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvo Klaipėdos miesto apylinkės teismas) nutarė leisti antstoliui A. S. kartu su turto vertintojais įeiti į gyvenamąją patalpą, esančią ( - ), priklausančią ieškovui. Minėta nutartis įsiteisėjo 2016 m. balandžio 7 d.

7934.

802016 m. gegužės 4 d. ieškovas sudarė sąlygas antstoliui A. S. kartu su turto vertintojais įeiti į gyvenamąją patalpą, esančią ( - )ir ją apžiūrėti.

8135.

822016 m. gegužės 18 d. turto vertintojas uždaroji akcinė bendrovė „Finance property“ pateikė ekspertizės aktą, kuriame pateikta išvada, kad buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rinkos vertė – 74500 Eur. 2016 m. gegužės 19 d. antstolis A. S. nustatė, kad minėto turto vertė yra 74500 Eur.

8336.

842016 m. gegužės 23 d. ieškovas pateikė prieštaravimus dėl 2016 m. gegužės 19 d. atsakovo antstolio A. S. nustatytos buto vertės, t. y. 74500 Eur.

8537.

862016 m. gegužės 24 d. atsakovas antstolis A. S. įpareigojo ieškovą pateikti susitarimą su ekspertu dėl buto vertinimo ir pagal pasirinkto eksperto pateiktus dokumentus įmokėti į antstolio sąskaitą eksperto nurodytą sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti.

8738.

882016 m. gegužės 30 d. ieškovas paprašė atsakovo antstolio A. S. pratęsti terminą pateikti susitarimą su ekspertu dėl ekspertizės atlikimo. Atsakovas antstolis A. S. tenkino prašymą ir pratęsė ieškovui terminą pateikti susitarimą su ekspertu dėl ekspertizės atlikimo.

8939.

902016 m. birželio 20 d. ieškovas pateikė sutartį su turto vertintoju uždarąja akcine bendrove „Cre pro“. 2016 m. birželio 21 d. atsakovas antstolis A. S. įpareigojo ieškovą pateikti duomenis, kad turto vertintoja uždaroji akcinė bendrovė „Cre pro“ įtraukta į teismo ekspertų sąrašą. 2016 m. birželio 29 d. ieškovas teismui apskundė 2016 m. birželio 21 d. atsakovo antstolio A. S. įpareigojimą ieškovui pateikti duomenis, kad turto vertintojas uždaroji akcinė bendrovė „Cre pro“ įtraukta į teismo ekspertų sąrašą.

9140.

922016 m. rugpjūčio 11 d. uždaroji akcinė bendrovė „Cre pro“ pateikė atsakovui antstoliui A. S. duomenis, kad ieškovas nevykdė paslaugų teikimo sutartyje nurodytų sąlygų (neapmokėjo sąskaitos faktūros), todėl uždaroji akcinė bendrovė „Cre pro“ nutraukė su ieškovu minėtą sutartį.

9341.

942016 m. rugpjūčio 12 d. atsakovas antstolis A. S. patvarkymu nustatė parduodamo buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), iš pirmųjų varžytynių kainą, t. y. 59600 Eur, ir paskelbė minėto turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Ieškovas atsakovo antstolio A. S. patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo apskundė teismui, kuris atmetė ieškovo skundą dėl antstolio veiksmų.

9542.

962016 m. rugpjūčio 3 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvo Klaipėdos miesto apylinkės teismas) vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/00624 pakeitė išieškotoją – vietoje Danske Bank, AS, – akcinę bendrovę „Swedbank“.

9743.

982016 m. rugsėjo 12 d. valstybės įmonė Registrų centras pranešė atsakovui antstoliui A. S., kad varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nes dalyviai nepateikė kainos siūlymo.

9944.

1002017 m. sausio 9 d. atsakovas antstolis A. S. pasiūlė išieškotojams perimti neparduotą ieškovo turtą. Išieškotojai siūlomo turto neperėmė.

10145.

1022017 m. sausio 12 d. atsakovas antstolis A. S. patvarkymu nustatė parduodamo buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), iš antrųjų varžytynių kainą, t. y. 44700 Eur, ir paskelbė minėto turto pardavimą iš antrųjų varžytynių. Ieškovas atsakovo antstolio A. S. patvarkymą dėl antrųjų varžytynių paskelbimo apskundė teismui, kuris 2017 m. balandžio 5 d. atmetė ieškovo skundą dėl antstolio veiksmų.

10346.

1042017 m. vasario 13 d. valstybės įmonė Registrų centras pranešė atsakovui antstoliui A. S., kad varžytynės baigėsi, paskelbta laimėtoja – atsakovė UAB „S“.

10547.

1062017 m. kovo 14 d. atsakovė UAB „S“ pateikė atsakovui antstoliui A. S. prašymą atidėti piniginių lėšų už įsigytą butą iš varžytynių sumokėjimą, iki teismas išnagrinės ieškovo pateiktą skundą dėl antstolio veiksmų. Atsakovas antstolis A. S. patvarkymu atidėjo piniginių lėšų už įsigytą butą iš varžytynių sumokėjimą.

10748.

1082017 m. kovo 6 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvo Klaipėdos miesto apylinkės teismas) atmetė ieškovo pateiktą prašymą nušalinti atsakovą antstolį A. S. nuo vykdomosios bylos Nr. 0010/14/00624 vykdymo.

10949.

1102018 m. rugpjūčio 16 d. atsakovė UAB „S“ sumokėjo visą pinigų sumą, t. y. 59745 Eur, už varžytynėse įgytą butą.

11150.

1122017 m. rugpjūčio 17 d. atsakovui antstoliui A. S. atsakovė UAB „S“ pateikė prašymą, kuriuo prašė „Atsižvelgiant į tai, kad skolininkas J. L. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų ir byla perduota teismui, dėl ko antstolis negali išduoti turto pardavimo iš varžytinių Nr. ( - ) akto, todėl prašo įmokėtą 59 745 Eur sumą grąžinti į įmonės sąskaitą ir atidėti šios sumos sumokėjimo terminą iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Dalyvio mokestį palieku saugoti antstolio depozitinėje sąskaitoje.“

11351.

1142017 m. rugpjūčio 21 d. atsakovas antstolis A. S. nurodė: 1) turto pirkėjai UAB „S“ grąžinti pinigines lėšas – 59 745,00 Eur – už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą; 2) atidėti piniginių lėšų už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėjimo terminą, nustatant, kad turto pirkėja UAB „S“ pinigines lėšas už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą į antstolio depozitinę sąskaitą privalo sumokėti per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie galutinio teismo sprendimo dėl antstolio veiksmų įsiteisėjimą gavimo momento; 3) nustatyti, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas bus surašytas per 3 darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo.

11552.

1162017 m. rugsėjo 21 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvo – Klaipėdos miesto apylinkės teismas) civilinėje byloje Nr.2YT-13512-323/2017 ieškovo (minimoje civilinėje byloje – pareiškėjo J. L.) skundo netenkino.

11753.

1182018 m. kovo 8 d. atsakovas antstolis A. S. nustatė, kad turto pirkėja UAB „S“ pinigines lėšas už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą į antstolio depozitinę sąskaitą privalo sumokėti per 5 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo momento. 2018 m. kovo 9 d. atsakovė UAB „S“ į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėjo visą sumą už varžytynėse Nr. ( - ) nupirktą turtą.

11954.

1202018 m. kovo 12 d. atsakovas antstolis A. S. sudarė turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, jog antstolis 2017 m. vasario 13 d. įvykusiose varžytynėse Nr. ( - ) pardavė skolininkui J. L. priklausantį butą ( - ), kurį įsigijo UAB „S“ už 64 215 Eur.

12155.

122Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 602 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu ir restitucijos taikymo. Ieškovas teigia, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas iš esmės pažeidžia suinteresuoto asmens, šiuo atveju ieškovo, teises. Šiuo atveju buvo pažeistos ieškovo, kaip parduoto turto savininko, skolininko vykdomojoje byloje, teisės, kadangi antstolis A. S. ieškovo turtą iš varžytynių aktu perleido, pažeidęs imperatyvias CPK 711 straipsnio nuostatas.

12356.

124Skolininkui, nevykdančiam savo įsipareigojimų, gali būti taikomos turtinio poveikio priemonės ir skola išieškoma priverstinai, o viena iš tokių priemonių – turto pardavimas iš varžytynių, kai skolininko turtas priverstinai realizuojamas (parduodamas), ir iš lėšų, gautų už parduotą turtą, atsiskaitoma su kreditoriumi. Turto pardavimas iš varžytynių yra procesinė turto realizavimo forma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 700 straipsnis). Tai reiškia, kad turtas priverstinai perleidžiamas kito asmens nuosavybėn specialia įstatyme nustatyta tvarka ir tokiu perleidimu siekiama gauti lėšų atsiskaityti su skolininko kreditoriais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais ir tik išimtiniais atvejais. Taip siekiama užtikrinti šalių, dalyvavusių vykdymo procese, teisinių santykių stabilumą, teisėtų interesų pusiausvyrą bei įgyvendinti vykdymo proceso operatyvumo principą, t. y. kad turtas būtų parduotas kuo efektyviau ir per protingą terminą. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 2 d. nutartis Nr. 3K-3-1130/2002; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis Nr. 3K-7-90/2009; 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis Nr. 3K-3-469/2011 ir kt.).

12557.

126Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai formuojama praktika dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu teisinių pagrindų, sąlygų ir padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2006; 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2008; 2008 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2008; 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2008.). Ši praktika apibendrinta ir išplėtota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, išdėstant joje tiek ankstesnėse nutartyse suformuluotas, tiek naujas turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu instituto taikymo taisykles. Turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais. Remiantis kasacinio teismo išaiškinimais, teismas, spręsdamas klausimą, ar yra pagrindas pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktą, turi atsižvelgti į būtinumą užtikrinti konkuruojančių interesų pusiausvyrą, taip pat į proporcingumo principo reikalavimą, kad taikytina teisinio poveikio priemonė būtų adekvati teisės pažeidimui (CK 1.2 straipsnio 1 dalis), turi siekti užtikrinti šalių santykių stabilumą, todėl CPK 602 straipsnyje nustatytas varžytynių akto negaliojimo institutas taikytinas tik išimtiniais atvejais. Tokia praktika nepakito ir iš dalies pasikeitus teisiniam varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu reglamentavimui, t. y. nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojus CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktui, kuriuo buvo papildytas galimų šio akto pripažinimo negaliojančiu atvejų sąrašas nuostata dėl esminio suinteresuotų asmenų teisių pažeidimo, atsisakius teismo kontrolės tvirtinant antstolio sudarytus aktus (žr. CPK 724–725 straipsnių redakciją, galiojusią iki 2011 m. spalio 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-266/2014.).

12758.

128Nurodytose kasacinio teismo nutartyse yra pasisakyta ir dėl to, kad CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus teismas turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis įstatymo normomis, tačiau visais atvejais pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje gali būti tik esminiai imperatyviųjų teisės normų pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. Taigi įstatymo leidėjas suteikė galimybę suinteresuotiems asmenims ginčyti antstolio patvirtintus aktus tiek dėl esminio pažeidimo, kaip savarankiško negaliojimo pagrindo, tiek dėl kitų, tačiau taip pat esminiais pripažintinų pažeidimų, padarytų priverstinio vykdymo metu. Vadinasi, pirmiau aptartas CPK 602 straipsnio nuostatų taikymo išimtinumas bei šios normos taikymo teisminė praktika suponuoja poreikį ne tik identifikuoti konkretų įstatymo pažeidimą iš nurodytų pažeidimų sąrašo (pirmoji sąlyga), bet kartu nustatyti juo sukeltą asmens teisių pažeidimą (antroji sąlyga) ir kvalifikuoti jį kaip esminį (trečioji sąlyga). Pažymėtina, kad toks turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu teisinis reglamentavimas teisės aktuose įtvirtintas atsižvelgiant į varžytynių ir antstolio institutų esmę bei specifiką. Varžytynių specifika yra ta, kad jomis siekiama priverstinai įvykdyti teismo sprendimą, užtikrinti skolininko turto realizavimo visapusišką efektyvumą (vienas iš jo požymių – ekonomiškumas), t. y. užtikrinti tokį areštuoto turto pardavimą, kuris atitiktų tiek skolininko, tiek išieškotojo interesus. Varžytynių tikslui pasiekti, be kita ko, būtina, kad varžytynių institutas būtų patrauklus pirkėjams ir garantuotų jiems minimalią riziką, varžytynės būtų operatyvi priemonė, būtų garantuojamas varžytynių būdu sudarytų sandorių stabilumas ir sudarytos teisinės garantijos, kad šie sandoriai nebūtų pripažįstami negaliojančiais įprastiniais pagrindais. Taigi pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje yra tik imperatyviųjų teisės normų esminiai pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. Todėl turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2014).

12959.

130Turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais. CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad teismas šiuos aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu gali pripažinti negaliojančiais, be kitų atvejų, jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami negaliojančiais tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

13160.

132Ieškovas ieškinyje įrodinėjo, kad atsakovas antstolis A. S., vykdydamas turto pardavimas iš varžytynių, pažeidė CPK 711 straipsnį. Ieškovas ieškinyje nurodo, kokių taisyklių turėjo laikytis antstolis, vykdydamas turto pardavimą.

13361.

134Teismas, išanalizavęs vykdomosios bylos Nr. 0010/14/00624 medžiagą, nenustatė, kad atsakovas antstolis A. S. būtų netinkamai atlikęs vykdymo veiksmus, įskaitant turto pardavimą iš varžytynių. Ieškovas ne kartą skundė atsakovo antstolio A. S. veiksmus, tačiau teismai, išnagrinėję ieškovo skundus dėl antstolio veiksmų, taip pat nerado antstolio atliekamų vykdymo veiksmų pažeidimų, todėl šių skundų netenkino. Teismas taip pat nenušalino atsakovo antstolio A. S. nuo vykdomosios bylos Nr. 0010/14/00624 vykdymo.

13562.

136Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad Turto pardavimas iš varžytynių įvyko 2017 m. vasario 13 d., tačiau Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. ( - ) pasirašytas tik 2018 m. kovo 12 d., t. y. praėjus daugiau nei metams. Svarbu pažymėti, kad Turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymas užtruko ne dėl atsakovo antstolio A. S. veiksmų, bet dėl ieškovo veiksmų: 1) ieškovas skundė antstolio veiksmus, dėl to kai kuriais atvejais buvo stabdomas vykdomosios bylos vykdymas; 2) ieškovas prašė atlikti parduodamo turto teismo ekspertizę, tačiau ekspertui nesumokėjo už jo teikiamas paslaugas; 3) ieškovas delsė įleisti antstolį su turto vertintojais apžiūrėti parduodamo buto; 4) ieškovas šalino antstolį nuo vykdomosios bylos vykdymo.

13763.

138Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad vykdant Turto pardavimą iš varžytynių, buvo pažeista jo esminė teisė. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad atsakovas antstolis A. S., vykdydamas turto pardavimą iš varžytynių, pažeidė kitus CPK 602 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

13964.

140Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, atsakovo antstolio A. S. atstovo paaiškinimus teismo posėdžio metu, ieškinys atmestinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas. Atmetus ieškinio reikalavimą dėl 2018 m. kovo 12 d. turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiu, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl restitucijos taikymo.

141Dėl bylinėjimosi išlaidų

14265.

143Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, jam nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

14466.

145Ieškovas, paduodamas ieškinį, turėjo sumokėti 1584 Eur dydžio žyminį mokestį. Ieškovas, paduodamas ieškinį, sumokėjo 584 Eur žyminį mokestį, o likusi 1000 Eur žyminio mokesčio dalis buvo atidėta iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje. Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, priteistinas iš ieškovo 1000 Eur dydžio žyminis mokestis, paduodant ieškinį, į valstybės biudžetą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, sąskaitos Nr. ( - ), įmokos kodas 5660) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 84, 93 straipsniai).

14667.

147Atsakovas antstolis A. S. pateikė įrodymus apie patirtas 700 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas dėl advokato teiktos teisinės pagalbos. Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, iš ieškovo atsakovui antstoliui A. S. priteistinos 700 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 ir 2 dalys).

148Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 84, 84, 88, 93, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

149ieškinį atmesti.

150Priteisti iš ieškovo J. L. 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) žyminį mokestį, paduodant ieškinį, į valstybės biudžetą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, sąskaitos Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

151Priteisti iš ieškovo J. L. atsakovui antstoliui A. S. 700 Eur (septynis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

152Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo J. L. ieškinį atsakovams... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas J. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams antstoliui A. S.,... 6. 2.... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 8. 3.... 9. Ieškovas ieškinyje taip pat nurodė, kad CPK 710 straipsnio 1 dalies 4 punkto... 10. 4.... 11. Ieškovo turto pirkėjas už turtą pagal nurodytą teisinį reglamentavimą... 12. 5.... 13. Šiuo atveju antstolis A. S. turėjo elgtis taip:... 14. 5.1.... 15. Kadangi ieškovo Turto antrosios varžytynės baigėsi pirkėjui pasiūlius... 16. 5.2.... 17. Tuo atveju, jeigu varžytynių laimėtojas nebūtų sumokėjęs visos už... 18. 5.3.... 19. Antstolis, vadovaudamasis CPK 711 straipsnio 1 dalimi, privalėjo varžytynių... 20. 5.4.... 21. Antstoliui pasiūlius perimti turtą, ieškovo kreditoriui ir šiam atsisakius... 22. 6.... 23. Minėtų taisyklių antstolis A. S. nesilaikė. Jokios informacijos apie tai,... 24. 7.... 25. Atsakovas antstolis A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo... 26. 8.... 27. 2017 m. vasario 14 d. valstybės įmonė Registrų centras į antstolio... 28. 9.... 29. 2017 m. sausio 18 d. antstolio kontoroje buvo gautas ieškovo skundas dėl... 30. 10.... 31. 2017 m. kovo 14 d. antstolio kontoroje buvo gautas varžytynių dalyvės UAB... 32. 11.... 33. 2017 m. kovo 15 d. antstolis A. S. priėmė patvarkymą Nr. ( - ), kuriuo... 34. 12.... 35. 2017 m. balandžio 5 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai... 36. 13.... 37. 2017 m. rugpjūčio 16 d. turto pirkėja UAB „S“ į antstolio depozitinę... 38. 14.... 39. 2017 m. rugpjūčio 11 d. antstolio kontoroje buvo gautas atsakovo skundas dėl... 40. 15.... 41. 2017 m. rugpjūčio 17 d. antstolio kontoroje buvo gautas turto pirkėjos UAB... 42. 16.... 43. 2017 m. rugpjūčio 21 d. antstolis nurodė: 1) turto pirkėjai UAB „S“... 44. 17.... 45. 2017 m. rugsėjo 21 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai... 46. 18.... 47. 2018 m. kovo 8 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis nustatė, kad turto pirkėja... 48. 19.... 49. 2018 m. kovo 12 d. antstolis A. S. sudarė turto pardavimo iš varžytinių... 50. 20.... 51. Atsakovė UAB „S“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutinka,... 52. 21.... 53. Teismo posėdžio metu atsakovo antstolio A. S. atstovas prašė ieškinį... 54. 22.... 55. Ieškovas ir atsakovė UAB „S“ teismo posėdyje nedalyvauja, pateikė... 56. Teismas... 57. 23.... 58. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovo antstolio A. S. kontoroje... 59. 24.... 60. Kadangi ieškovas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą skolos... 61. 25.... 62. 2014 m. kovo 12 d. atsakovas antstolis A. S. turto arešto aktu areštavo... 63. 26.... 64. 2014 m. gegužės 16 d. atsakovas antstolis A. S. paskyrė nustatyti parduodamo... 65. 27.... 66. 2014 m. gegužės 16 d. atsakovo antstolio A. S. patvarkymas nustatyti... 67. 28.... 68. 2014 m. birželio 20 d. atsakovas antstolis A. S., tenkindamas išieškotojo... 69. 29.... 70. 2014 m. birželio 23 d. atsakovas antstolis A. S. paskelbė buto su rūsiu,... 71. 30.... 72. 2014 m. liepos 29 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai... 73. 31.... 74. 2015 m. rugsėjo 10 d. atsakovas antstolis A. S. paskyrė tęsti vykdomosios... 75. 32.... 76. 2015 m. rugsėjo 10 d. atsakovas antstolis A. S. paskyrė atlikti pakartotinį... 77. 33.... 78. 2015 m. gruodžio 23 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai... 79. 34.... 80. 2016 m. gegužės 4 d. ieškovas sudarė sąlygas antstoliui A. S. kartu su... 81. 35.... 82. 2016 m. gegužės 18 d. turto vertintojas uždaroji akcinė bendrovė... 83. 36.... 84. 2016 m. gegužės 23 d. ieškovas pateikė prieštaravimus dėl 2016 m.... 85. 37.... 86. 2016 m. gegužės 24 d. atsakovas antstolis A. S. įpareigojo ieškovą... 87. 38.... 88. 2016 m. gegužės 30 d. ieškovas paprašė atsakovo antstolio A. S. pratęsti... 89. 39.... 90. 2016 m. birželio 20 d. ieškovas pateikė sutartį su turto vertintoju... 91. 40.... 92. 2016 m. rugpjūčio 11 d. uždaroji akcinė bendrovė „Cre pro“ pateikė... 93. 41.... 94. 2016 m. rugpjūčio 12 d. atsakovas antstolis A. S. patvarkymu nustatė... 95. 42.... 96. 2016 m. rugpjūčio 3 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai... 97. 43.... 98. 2016 m. rugsėjo 12 d. valstybės įmonė Registrų centras pranešė atsakovui... 99. 44.... 100. 2017 m. sausio 9 d. atsakovas antstolis A. S. pasiūlė išieškotojams perimti... 101. 45.... 102. 2017 m. sausio 12 d. atsakovas antstolis A. S. patvarkymu nustatė parduodamo... 103. 46.... 104. 2017 m. vasario 13 d. valstybės įmonė Registrų centras pranešė atsakovui... 105. 47.... 106. 2017 m. kovo 14 d. atsakovė UAB „S“ pateikė atsakovui antstoliui A. S.... 107. 48.... 108. 2017 m. kovo 6 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvo... 109. 49.... 110. 2018 m. rugpjūčio 16 d. atsakovė UAB „S“ sumokėjo visą pinigų sumą,... 111. 50.... 112. 2017 m. rugpjūčio 17 d. atsakovui antstoliui A. S. atsakovė UAB „S“... 113. 51.... 114. 2017 m. rugpjūčio 21 d. atsakovas antstolis A. S. nurodė: 1) turto pirkėjai... 115. 52.... 116. 2017 m. rugsėjo 21 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai... 117. 53.... 118. 2018 m. kovo 8 d. atsakovas antstolis A. S. nustatė, kad turto pirkėja UAB... 119. 54.... 120. 2018 m. kovo 12 d. atsakovas antstolis A. S. sudarė turto pardavimo iš... 121. 55.... 122. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl turto pardavimo iš varžytynių akto... 123. 56.... 124. Skolininkui, nevykdančiam savo įsipareigojimų, gali būti taikomos turtinio... 125. 57.... 126. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai formuojama praktika dėl turto... 127. 58.... 128. Nurodytose kasacinio teismo nutartyse yra pasisakyta ir dėl to, kad CPK 602... 129. 59.... 130. Turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be... 131. 60.... 132. Ieškovas ieškinyje įrodinėjo, kad atsakovas antstolis A. S., vykdydamas... 133. 61.... 134. Teismas, išanalizavęs vykdomosios bylos Nr. 0010/14/00624 medžiagą,... 135. 62.... 136. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad Turto pardavimas iš varžytynių... 137. 63.... 138. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad... 139. 64.... 140. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus byloje pateiktų įrodymų... 141. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 142. 65.... 143. Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, jam nepriteistinos bylinėjimosi... 144. 66.... 145. Ieškovas, paduodamas ieškinį, turėjo sumokėti 1584 Eur dydžio žyminį... 146. 67.... 147. Atsakovas antstolis A. S. pateikė įrodymus apie patirtas 700 Eur dydžio... 148. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 84, 84, 88,... 149. ieškinį atmesti.... 150. Priteisti iš ieškovo J. L. 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) žyminį... 151. Priteisti iš ieškovo J. L. atsakovui antstoliui A. S. 700 Eur (septynis... 152. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...