Byla 2-1154/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 21 d. nutarties akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ bankroto byloje Nr. B2-2027-258/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Vasarienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ ir atsakovo bankrutuojančio akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 21 d. nutarties akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ bankroto byloje Nr. B2-2027-258/2012, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi AB „Vievio paukštynas“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2011 m. rugsėjo 1 d.

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtino BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių finansinius reikalavimus, taip pat ir „Swedbank“, AB 23 244 963,19 Lt finansinį reikalavimą, užtikrintą hipoteka ir įkeitimu; AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus 2 993 243,60 Lt reikalavimą, užtikrintą turto įkeitimu.

5Bankroto administratorius 2012 m. vasario 24 d. gavo UAB ,,Plungės kooperatinė prekyba“ pranešimą, kad AS ,,UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius perleido reikalavimo teisę į BAB ,,Vievio paukštynas“ 2 993 243,60 Lt skolą; 2012 m. kovo 2 d. gavo BAB „Vievio paukštynas“ kreditoriaus AB „Kauno grūdai“ pranešimą, kad AB „Kauno grūdai“ 2012 m. kovo 2 d. sumokėjo „Swedbank“, AB BAB „Vievio paukštynas“ skolą bendrai 23 244 963,19 Lt sumai. Bankroto administratorius teismo prašė iš BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai yra užtikrinti turto įkeitimu, sąrašo išbraukti AS ,,UniCredit Bank“ Lietuvos skyrių su 2 993 243,60 Lt finansiniu reikalavimu ir jo vietoje įtraukti UAB ,,Plungės kooperatinė prekyba“ su 2 993 243,60 Lt finansiniu reikalavimu, išbraukti „Swedbank“, AB su 23 244 963,19 Lt finansiniu reikalavimu ir jo vietoje įtraukti AB „Kauno grūdai“ su 23 244 963,19 Lt finansiniu reikalavimu, užtikrintu hipoteka ir įkeitimu.

6Kreditorius AB „Kauno grūdai“ pateikė prieštaravimus dėl AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus finansinio reikalavimo į BAB „Vievio paukštynas“ perleidimo UAB „Plungės kooperatinė prekyba realumo ir teisėtumo. Nurodė, jog pateiktas prašymas, taip pat priedas prie 2012 m. vasario 22 d. Reikalavimo perleidimo sutarties (perdavimo-priėmimo aktas) neįrodo nei finansinio reikalavimo perleidimo kainos, nei jos sumokėjimo fakto, kuris privalo būti realus, todėl mano, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad kreditoriaus AS ,,UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus finansinis reikalavimas perėjo kitam ūkio subjektui, UAB ,,Plungės kooperatinė prekyba“, kuri siekia tapti konkurentu BAB ,,Vievio paukštynas“ bankroto byloje, ir kuri, pareiškėjo nuomone, akivaizdžiai darys kliūtis taikos sutarčiai sudaryti. Mano, kad esant tokioms aplinkybėms būtina taikyti CK 6.101 straipsnio 5 dalies nuostatas ir ex officio spręsti dėl imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio galiojimo.

7Kreditorius „Swedbank“ AB pateikė teismui paaiškinimus dėl AB „Kauno grūdai“ reikalavimo, kuriuose nurodė, jog pateiktas prašymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes „Swedbank“ AB jokių reikalavimo teisių į bankrutuojančią AB „Vievio paukštynas“ kreditoriui AB „Kauno grūdai“ neperleido.

8Kreditoriai „Swedbank“ AB, UAB ,,Swedbank autoparko valdymas“ ir UAB „Swedbank lizingas“, Vichiunai Nordic AS pateikė teismui prašymus patikslinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą ir išbraukti ,,Swedbank“ AB, UAB ,,Swedbank autoparko valdymas“ ir UAB „Swedbank lizingas“ iš BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašo ir jų vietoje įtraukti Vichiunai Nordic AS.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 21 d. nutartimi BAB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje patikslino kreditorių sąrašą: išbraukė kreditorių AS ,,UniCredit Bank“ Lietuvos skyrių su 2 993 243 60 Lt reikalavimu ir jo vietoje įtraukė UAB ,,Plungės kooperatinė prekyba“ su 2 993 243,60 Lt reikalavimu; išbraukė kreditorių ,,Swedbank“ AB su 23 244 963,19 Lt reikalavimu ir jo vietoje įtraukė Vichiunai Nordic AS su 23 244 963,19 Lt reikalavimu; išbraukė kreditorių „Swedbank autoparko valdymas“ UAB su 7 101,69 Lt reikalavimu ir jo vietoje įtraukė Vichiunai Nordic AS su 7 101,69 Lt reikalavimu; išbraukė ,,Swedbank lizingas“ UAB su 52 260,19 Lt reikalavimu ir jo vietoje įtraukė Vichiunai Nordic AS su 52 260,19 Lt reikalavimu. AB „Kauno grūdai“ prašymo dėl kreditoriaus pakeitimo netenkino.

11Teismas nurodė, kad teismui pateiktos AS ,,UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ 2012 m. vasario 22 d., „Swedbank“ AB, „Swedbank lizingas“ UAB, „Swedbank autoparko valdymas“ UAB ir Vichiunai Nordic AS 2012 m. kovo 14 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartys patvirtina kreditorinio reikalavimo perdavimo faktą. Finansinio reikalavimo perleidimo kainos, jos sumokėjimo fakto nepateikimas, teismo nuomone, nereiškia reikalavimo teisių perdavimo nebuvimo. Teismas pažymėjo, kad ex officio (savo iniciatyva), nesant ginčo šalies reikalavimo, teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio ar akto teisines pasekmes tik tuomet kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį ar aktą niekiniu tampa akivaizdus. Tuo atveju kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalies ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių kokio nors sandorio ar akto negaliojimą bei tirti su tuo susijusius įrodymus gali tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį negaliojančiu. Atkreipė dėmesį, kad asmenų pasikeitimo prievolės rūšimi laikytinas susitarimas, kuriuo yra perleidžiamas reikalavimas ir perkeliama skola tuo pačiu metu. Reikalavimo perleidimo sutarties formai taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir pagrindinei prievolei. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog kreditorius „Swedbank“ AB nėra perleidęs kreditoriui AB „Kauno grūdai“ reikalavimo, šioje dalyje prašymą pripažino nepagrįstu.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Atskiruoju skundu kreditorius AB „Kauno grūdai“ prašo panaikinti šią teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – išbraukti iš BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašo ,,Swedbank“, AB su 23 244 963,19 Lt reikalavimu ir vietoje jo įtraukti AB ,,Kauno grūdai“ su 23 244 963,19 Lt reikalavimu, Vichiunai Nordic AS ir UAB ,,Plungės kooperatinė prekyba“ prašymų dėl kreditorių pakeitimo netenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas išbraukė kreditorių AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrių su 2 993 243,60 Lt reikalavimu ir jo vietoje įtraukė UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ su 2 993 243,60 Lt reikalavimu nesant byloje įrodymo, kad UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ 2012 m. vasario 22 d. sumokėjo 2 993 243,60 Lt dydžio sumą AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriui.
  2. Vichiunai Nordic AS pateiktas prašymas patikslinti BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą nebuvo pateiktas nei AB „Kauno grūdai“, nei BAB ,,Vievio paukštynas“, todėl šios įmonės neturėjo jokios realios galimybės pateikti teismui prieštaravimų dėl Vichiunai Nordic AS prašymo.
  3. CK 6.114 straipsnio 1 punkto normos taikymo ypatumu ir santykio su ĮBĮ nei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nei Lietuvos apeliacinis teismas niekada neaiškino. ĮBĮ 26 straipsnio nuostatos numato tik specifinę bankrutuojančios įmonės finansinių reikalavimų tvirtinimo teisme tvarką, tačiau neriboja esamo finansinio reikalavimo perėjimo kitam asmeniui pasirinkimo ar parinkimo būdų, todėl nagrinėjamu atveju apeliantas turėjo teisę remtis CK 6.114 straipsnio 1 punktu. Juo labiau, kad kiti kreditoriai nenurodė kaip AB ,,Kauno grūdai“ ją pažeidė.
  4. „Swedbank” AB priėmė savo reikalavimo į BAB ,,Vievio paukštynas“ patenkinimą iš AB „Kauno grūdai“ ir tokią savo valią aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė 2012 m. kovo 5 d., pervestus pinigus paskirstydamas į BAB ,,Vievio paukštynas“ sąskaitas.
  5. Pats BAB ,,Vievio paukštynas“ išreiškė nuomonę: tinkamesnis asmuo finansiniam reikalavimui perimti yra AB ,,Kauno grūdai“, nes šis asmuo pritaria bankrutuojančios įmonės veiklos atnaujinimui, o ne likvidavimui dėl bankroto.
  6. Vilniaus apygardos teisme yra AB „Kauno grūdai“ iniciatyva pradėta civilinė byla Nr. 2-4081-104/2012, kurioje 2012 m. kovo 15 d. teismas atsakovo „Swedbank“ AB atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė ,,Swedbank“ AB parduoti ar kitaip perleisti ar bet kokia forma apsunkinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-6072-258/2011 patvirtintą ,,Swedbank“ AB įkeitimu (hipoteka) užtikrintą finansinį reikalavimą bendrai 23 244 963,19 Lt sumai į bankrutuojančią AB ,,Vievio paukštynas“ iki busimo teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo, o jeigu sandoris jau sudarytas - uždrausti jį vykdyti. Nagrinėjamoje byloje AB „Kauno grūdai“ pareiškė prevencinį ieškinį „Swedbank“ AB po to, kai „Swedbank“ AB 2012 m. kovo 6 d. pervedė atgal iš AB „Kauno grūdai“ 2012 m. kovo 2 d. gautas lėšas, AB „Kauno grūdai“ pervestas CK 6.114 straipsnio 1 punkto pagrindu dengiant banko reikalavimą, patvirtintą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-6072-258/2011. Pats teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė minėtą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartį, nes 2012 m. kovo 14 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. ST-12-5277, pagrindu patikslino kreditorių sąrašą.
  7. „Swedbank“ AB 2012 m. kovo 14 d. nebeturėjo 23 244 963,19 Lt dydžio finansinio reikalavimo į BAB ,,Vievio paukštynas “, nes šis reikalavimas įstatymo pagrindu (CK 6.114 str. 1 p.) dar 2012 m. kovo 2 d. dieną perėjo AB „Kauno grūdai“.
  8. Pasisakydamas dėl 52 260,19 Lt dydžio finansinio reikalavimo perleidimo, apeliantas pažymi, kad BAB ,,Vievio paukštynas“ lizingo sutartis vykdo toliau, sėkmingai išpirkinėja turtą, o skolos pagal lizingo sutartis ,,Swedbank lizingas“ UAB nėra, todėl šioje Vichiunai Nordic AS prašymo teismui dalyje ir 2012 m. kovo 14 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. ST-12-5277 dalyje yra visiškai neaišku ką „Swedbank lizingas“ UAB perleido Vichiunai Nordic AS ir kaip tai įtakoja lizingo sutarčių tolimesnį vykdymą.

14Atskiruoju skundu BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorius prašo panaikinti minėtą nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Priimant ginčijamą teismo nutartį, galiojo skubiai vykdoma 2012 metų kovo 15 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-4081-104/2012 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
  2. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, iš esmės išsprendė ginčą kitoje byloje, t. y. civilinėje byloje Nr. 2-4081-104/2012. Skundžiama nutartimi patikslinęs BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą, teismas iš esmės nusprendė, kad „Swedbank“ AB nebuvo praradusi reikalavimo teisių į AB ,,Vievio paukštynas“ pagal įstatymus, o kitos Vilniaus apygardos teisme priimtos bylos nagrinėjimas yra visiškai netikslingas.

15Atsiliepimu į AB ,,Kauno grūdai“ atskirąjį skundą atsakovas BAB ,,Vievio paukštynas“ prašo skundą patenkinti iš dalies – panaikinti skundžiamą teismo nutartį dalyje, kuria išbrauktas ,,Swedbank“, AB su 23 244 963,19 Lt finansiniu reikalavimu ir su tokiu pačiu reikalavimu į kreditorių sąrašą įtrauktas Vichiunai Nordic AS.

16Atsiliepimu į AB ,,Kauno grūdai“ atskirąjį skundą, kreditoriai Vichiunai Nordic AS ir UAB ,,Plungės kooperatinė prekyba“ skundžiamą teismo nutartį prašo palikti nepakeistą.

17Atsiliepimu į BAB ,,Vievio paukštynas“ atskirąjį skundą kreditorius AB ,,Kauno grūdai“ nurodo, kad skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta.

18Atsiliepimu į BAB ,,Vievio paukštynas“ atskirąjį skundą kreditoriai Vichiunai Nordic AS ir UAB ,,Plungės kooperatinė prekyba“ prašo šio skundo netenkinti.

19Atsiliepimais į apeliantų atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo ,,Swedbank“, AB prašo BAB ,,Vievio paukštynas“ ir AB ,,Kauno grūdai“ skundus atmesti.

20Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, gautas AB ,,Kauno grūdai“ prašymas sustabdyti apeliacinį procesą nagrinėjamoje apeliacinėje byloje iki įsiteisės sprendimai Vilniaus apygardos teismo civilinėse bylose Nr. 2-4081-104/2012 ir Nr. 2-4083-560/2012.

21IV.

22Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Prašymas dėl civilinės bylos sustabdymo netenkintinas.

24Atskirieji skundai netenkintini.

25Dėl bylos sustabdymo

26Teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos medžiaga patvirtina tai, jog apelianto AB ,,Kauno grūdai“ minimos civilinės bylos ir nagrinėjama byla yra tarpusavyje susijusios. Gali būti, kad šiam apeliantui palankių teismo sprendimų atveju civilinėse bylose Nr. 2-4081-104/2012 ir Nr. 2-4083-560/2012, keistųsi BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašas bei jame patvirtinti finansiniai reikalavimai, tačiau šiuo atveju sprendžiant klausimą dėl bylos sustabdymo, yra ypač svarbu atsižvelgti ne tik į civilinio proceso principus, bet ir į bankroto proceso tikslus bei principus - kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkui, likviduoti skolų naštą ir apsaugoti kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad sustabdžius nagrinėjamą bylą, užsitęstų kitos bankroto procedūros, todėl teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, atskirųjų skundų argumentus, sprendžia, jog šiuo nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į bankroto tikslus, proceso koncentruotumo, ekonomijos, ir kitus minėtus principus, nėra pakankamo pagrindo spręsti, kad bylos nagrinėjamos bylos sustabdymas yra būtinas. Dėl to tenkinti apelianto AB ,,Kauno grūdai“ prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą nėra pagrindo.

27Dėl „Swedbank“ AB 23 244 963,19 Lt finansinio reikalavimo perleidimo

28Bylos duomenys įrodo, kad „Swedbank“ AB su keliais potencialiais pirkėjais vykdė derybas, siekdama tretiesiems asmenims atlygintinai perleisti reikalavimą į skolininką bankrutuojančią AB „Vievio paukštynas“. Derybose dalyvavo tiek AB „Kauno grūdai“, tiek Vichiunai Nordic AS. AB ,,Kauno grūdai“, nesant rašytinės sutarties, sumokėjo „Swedbank“ AB 23 244 963,19 Lt skolą už bankrutuojančią AB „Vievio paukštynas“, pervesdama į pastarojo sąskaitą, ir pareiškė, jog perėmė minėtą „Swedbank“ AB reikalavimo teisę CK 6.114 straipsnio 1 punkto pagrindu. Vichiunai Nordic AS, pasiūliusi geriausią kainą už ginčo skolą, su „Swedbank“ AB derybas pabaigė - sudarė reikalavimo teisių perleidimo sandorį. Nagrinėjant skundžiamos nutarties pagrįstumą, Vichiunai Nordic AS ir „Swedbank“ AB reikalavimo teisių perleidimo sutartis yra galiojanti.

29Atkreiptinas dėmesys, kad teisėjų kolegija nepasisako dėl reikalavimo teisių sutarties, sudarytos tarp Vichiunai Nordic AS ir „Swedbank“ AB pagrįstumo, taip pat nepasisako dėl reikalavimo teisių AB ,,Kauno grūdai“ pagal įstatymą perėjimo fakto, tačiau šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes analizuoja, pasisakydama dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

30Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką didžiausi kreditorių finansiniai reikalavimai, suteikiantys teisę esmingai įtakoti kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimą, gali būti perimami tik teisės aktų nustatyta tvarka sudarius sandorį, kuriuo kreditoriaus valia aiškiai išreiškiama, pavyzdžiui, sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, nes ĮBĮ nėra numatyta, jog kreditorius ar trečiasis asmuo nesant kreditoriaus sutikimo gali perimti jo kreditorių reikalavimą. ĮBĮ nuostatos patvirtina, kad tiek atsisakydamas kreditinio reikalavimo, tiek perleisdamas jį kitam kreditoriui arba kitam asmeniui, kreditorius laisva valia išreiškia savo ketinimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 31d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-357/2007). Tokia apeliacinės instancijos teismo praktika neprieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2005 suformuotai teismų praktikai, kur nustatyta, kad iškėlus bankroto bylą, finansinių reikalavimų perleidimui netaikytinos CK 6.50 straipsnio nuostatos. Nors nagrinėjamu atveju apeliantas AB ,,Kauno grūdai“ teigia, kad už trečiąjį asmenį BAB „Vievio paukštynas“ kreditoriui įvykdė prievolę remdamasis CK 6.114 straipsniu, atkreiptinas dėmesys, kad, kaip CK 6.114 straipsnis negali išplėsti ir neišplečia CK 6.50 straipsnyje nustatytos teisės vykdyti pinigines prievoles už trečiuosius asmenis, todėl pirmosios instancijos teismas, esant galiojančiai Vichiunai Nordic AS ir „Swedbank“ AB reikalavimo teisių perleidimo sutarčiai, o taip pat esant ginčui dėl reikalavimo teisių regreso tvarka pagal įstatymus perėjimo fakto pripažinimo (jau vėliau šiuo pagrindu Vilniaus apygardos teisme užvesta civilinė byla Nr. 2-4383-560/2012), neturėjo pakankamo pagrindo nagrinėjamu atveju susiklosčiusios situacijos traktuoti kitaip, negu nustatyta suformuotoje teismų praktikoje. Dėl to teismas pagrįstai vertino, jog nėra teisinio pagrindo atsisakyti vietoje ,,Swedbank“ AB kreditoriumi į kreditorių sąrašą įtraukti Vichiunai Nordic AS. Pažymėtina, kad išnagrinėjus Vilniaus apygardos teismo civilines bylas Nr. 2-4383-560/2012 ir Nr. 2-4081-104/2012 bei priėmus AB ,,Kauno grūdai“ palankius sprendimus, atsakovo BAB ,,Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašas gali būti tikslinamas (ĮBĮ 26 str.).

31AB ,,Kauno grūdai“ atskirajame skunde reiškiamos abejonės dėl to ar pagal 2012 m. kovo 14 d. sutartį Vichiunai Nordic AS atsiskaitė su Swedbank AB. Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų mokėjimo nurodymų nuorašų matyti, kad apmokėjimas pagal sutartį įvykdytas sutarties sudarymo dieną.

32Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių

33Apeliantų nuomone, priimant skundžiamą nutartį buvo nesilaikoma Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4081-104/2012 taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis ,,Swedbank“ AB buvo nustatytas draudimas bet kokiu būdu apsunkinti savo finansinį reikalavimą AB ,,Vievio paukštynas“ bankroto byloje.

34Atkreiptinas dėmesys, jog Vichiunai Nordic AS ir „Swedbank“ AB reikalavimo teisių perleidimo sutartis buvo sudaryta 2012 m. kovo 14 d., t. y. iki skundžiamos nutarties priėmimo. Be to, minėta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartimi draudimai nustatyti tik ,,Swedbank“ AB, t. y. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartimi nustatyti draudimai nedraudžia Vichiunai Nordic AS teisės aktų nustatyta tvarka pateikti prašymo patikslinti kreditorių sąrašą. Pažymėtina ir tai, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ matyti, jog Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4081-104/2012 panaikino toje pačioje byloje 2012 m. kovo 15 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas, kad byloje jau yra pasikeitę kreditoriai, o teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, to nežinojo. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovas negali reikalauti apriboti ar nutraukti veiksmų, kurių neigiami ekonominiai padariniai nėra akivaizdūs, nes prevencinio ieškinio tenkinimo sąlyga - neteisėti veiksmai. Nors ši Vilniaus apygardos teismo nutartis nėra įsiteisėjusi, nėra pagrindo vienareikšmiškai spręsti, jog skundžiama teismo nutartimi buvo pažeistos 2012 m. kovo 15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4081-104/2012 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

35Dėl UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ įtraukimo į kreditorių sąrašą

36Apeliantas AB ,,Kauno grūdai“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ įtraukė į kreditorių sąrašą su 2 993 243,60 Lt reikalavimu vietoje buvusio kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus.

37Atkreiptinas dėmesys, kad prašymą dėl AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus pakeitimo į UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ pateikė BAB ,,Vievio paukštynas“, atstovaujama bankroto administratoriaus. 2012 m. vasario 22 d. Reikalavimo perleidimo sutarties 10 punktas nustato, kad Naujasis kreditorius už įsigyjamas teises sumoka kreditoriui atskiru šalių susitarimu nustatytą kainą, jame nustatyta tvarka ir terminais. Kainos sumokėjimo, teisių perleidimo bei užtikrinimo dokumentų perdavimo naujajam kreditoriui faktą šalys patvirtina pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu (1 t., ,13 b. l.). Nagrinėjamu atveju tos pačios dienos perėmimo-perdavimo aktu AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius patvirtino, jog UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ su juo visiškai atsiskaitė (1 t., 15 b. l.). Nei dėl 2012 m. vasario 22 d. Reikalavimo perleidimo sutarties, nei dėl priėmimo-perdavimo akto teisėtumo ginčo nėra, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atsisakyti pakeisti vieną kreditorių kitu.

38Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

39Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir jos naikinti ar keisti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

41Prašymo dėl Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos 2-1154/2012 sustabdymo netenkinti.

42Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi AB „Vievio... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtino BAB... 5. Bankroto administratorius 2012 m. vasario 24 d. gavo UAB ,,Plungės... 6. Kreditorius AB „Kauno grūdai“ pateikė prieštaravimus dėl AS... 7. Kreditorius „Swedbank“ AB pateikė teismui paaiškinimus dėl AB „Kauno... 8. Kreditoriai „Swedbank“ AB, UAB ,,Swedbank autoparko valdymas“ ir UAB... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 21 d. nutartimi BAB „Vievio... 11. Teismas nurodė, kad teismui pateiktos AS ,,UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Atskiruoju skundu kreditorius AB „Kauno grūdai“ prašo panaikinti šią... 14. Atskiruoju skundu BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorius prašo... 15. Atsiliepimu į AB ,,Kauno grūdai“ atskirąjį skundą atsakovas BAB ,,Vievio... 16. Atsiliepimu į AB ,,Kauno grūdai“ atskirąjį skundą, kreditoriai Vichiunai... 17. Atsiliepimu į BAB ,,Vievio paukštynas“ atskirąjį skundą kreditorius AB... 18. Atsiliepimu į BAB ,,Vievio paukštynas“ atskirąjį skundą kreditoriai... 19. Atsiliepimais į apeliantų atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo... 20. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, gautas AB ,,Kauno... 21. IV.... 22. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Prašymas dėl civilinės bylos sustabdymo netenkintinas.... 24. Atskirieji skundai netenkintini.... 25. Dėl bylos sustabdymo... 26. Teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos medžiaga patvirtina tai, jog... 27. Dėl „Swedbank“ AB 23 244 963,19 Lt finansinio reikalavimo perleidimo... 28. Bylos duomenys įrodo, kad „Swedbank“ AB su keliais potencialiais... 29. Atkreiptinas dėmesys, kad teisėjų kolegija nepasisako dėl reikalavimo... 30. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką didžiausi kreditorių finansiniai... 31. AB ,,Kauno grūdai“ atskirajame skunde reiškiamos abejonės dėl to ar pagal... 32. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 33. Apeliantų nuomone, priimant skundžiamą nutartį buvo nesilaikoma Vilniaus... 34. Atkreiptinas dėmesys, jog Vichiunai Nordic AS ir „Swedbank“ AB reikalavimo... 35. Dėl UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ įtraukimo į kreditorių... 36. Apeliantas AB ,,Kauno grūdai“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 37. Atkreiptinas dėmesys, kad prašymą dėl AS „UniCredit Bank“ Lietuvos... 38. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 39. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Prašymo dėl Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos 2-1154/2012... 42. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą....