Byla 2-1365/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir kreditoriaus akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ bankroto byloje atmestas akcinės bendrovės „Kauno grūdai“ prašymas stabdyti prašymo dėl bankroto administratoriaus pakeitimo nagrinėjimą, atstatydintas bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir paskirtas naujas bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Valeksa“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui AB „Vievio paukštynas“, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

5Kreditoriai AB „Swedbank“, UAB „Swedbank autoparko valdymas“, UAB „Swedbank lizingas“, AS „Unicredit bank“ Lietuvos skyrius, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, AS Vichiunai Nordic, UAB „Imlitex“ pateikė prašymą pakeisti BAB „Vievio paukštynas“ administratorių: atstatydinti administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir BAB „Vievio paukštynas“ administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“ arba UAB „Bankroto centras“; įpareigoti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nedelsiant perduoti naujai paskirtam bankroto administratoriui BAB „Vievio paukštynas“ turtą ir visus dokumentus; pripažinti nutartį dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo skubiai vykdytina. Nurodė, kad BAB „Vievio paukštynas“ administratoriaus įgaliotas asmuo, 2012-02-29 raštu informavęs AB „Swedbank“, kad jis turi esminės reikšmės ir neturėtų savo reikalavimo teisių perleisti, jau po poros dienų pažeisdamas AB „Swedbank“ teises ir teisėtus interesus bei ĮBĮ, nepaisydamas AB „Swedbank“ prieštaravimų, pateikė teismui aiškiai nepagrįstą prašymą pakeisti kreditorių AB „Swedbank“ į AB „Kauno grūdai“. Administratorius, pažeisdamas lygiateisiškumo principą ir Vičiūnų įmonės grupės, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ teises, neteisėtai atsisakė suteikti informaciją, nors AB „Kauno grūdai“ suteikiama visa informacija, įskaitant informaciją iš bendrovės internetinės bankininkystės sistemos apie bankų atliekamus veiksmus. AB „Kauno grūdai“ turi galimybes disponuoti bankroto administratoriaus įgalioto asmens dispozicijoje esančia informacija ir dokumentais. Administratorius, pažeisdamas lygiateisiškumo principą dirbtinai vilkino UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ prašymo dėl kreditoriaus pakeitimo pateikimą Vilniaus apygardos teismui, tokiu būdu suvaržant UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ teisę, įgijus kreditorinį reikalavimą, bankroto byloje operatyviai įgyvendinti visas kreditoriaus teises. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ BAB „Vievio paukštynas“ administruoja pažeisdamas administruojamos bendrovės teises: bankroto administratorius nevykdo vienos iš pagrindinių pareigų išsaugoti bendrovės turtą, apskaityti turtą, kas lemia jo neišsaugojimą, užtikrinti, kad po nutarties iškelti bankroto bylą vykdoma veikla nedidintų bendrovės nuostolių, t. y. nemažintų bendrovės mokumo. Administratorius nevykdo pareigos vengti interesų konflikto. Jis kreditoriams teikiamose ataskaitose slepia bet kokią informaciją, susijusią su bendrovės finansiniu turtu ir dukterinėmis bendrovėmis, taip pat neginčija daugelio akivaizdžiai tik AB „Kauno grūdai“ naudingų, o kitiems kreditoriams nenaudingų sandorių. Dėl nurodytų pažeidimų UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prarado kreditorių pasitikėjimą, todėl administratorių būtina pakeisti. Kreditoriai prašė bankroto administratoriumi skirti UAB „Valeksa“, nes ši įmonė yra sukaupusi didelę patirtį, arba UAB „Bankroto centras“.

6AB „Kauno grūdai“ pateikė prašymus sustabdyti prašymo dėl BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus pakeitimo bankroto byloje nagrinėjimą iki įsiteisėjusia teismo nutartimi nebus išspręstas AB „Kauno grūdai“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 21 d. nutarties, iki įsiteisėjusiu teismo sprendimu nebus baigtos Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-4081-104/2012, Nr. 2-4383-2560/12. Nurodė, kad AB „Kauno grūdai“ atskiruoju skundu apskundė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 21 d. nutartį, kuria AB „Swedbank“ grupės įmonės buvo pakeistos į Vichiunai Nordic AS, AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius į UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, o UAB „Imlitex“ 2012-03-21 perleido savo reikalavimą Vichiunai Nordic AS ir prašymas dėl kreditoriaus pakeitimo dar nėra išspręstas. Iki tol, kol aukščiau minėta nutartis įsiteisės, teismas privalo stabdyti prašymo dėl BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus pakeitimo bankroto byloje nagrinėjimą, nes tokį prašymą gali teikti tik tie kreditoriai, kurių reikalavimus teismas patvirtino, o tokių Vičiūnų grupės įmonės neturi. Prašymas dėl administratoriaus pakeitimo nenagrinėtinas ir dėl to, kad Vilniaus apygardos teisme yra pradėta ir iki šiol nebaigta civilinė byla Nr. 2-4081-104/2012, kurioje Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 15 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė AB „Swedbank“ parduoti ar kitaip perleisti ar bet kokia forma apsunkinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi AB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje patvirtintą AB „Swedbank“ įkeitimu užtikrintą finansinį reikalavimą bendrai 23 244 963,19 Lt sumai iki būsimo teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo, o jeigu sandoris jau sudarytas – uždrausti jį vykdyti. Vichiunai Nordic AS veiksmai – naudojimasis AB „Swedbank“ jam neteisėtai perleistomis reikalavimo teisėmis – yra ne kas kita kaip AB „Swedbank“ reikalavimo tiesių perleidimo sutarties vykdymas, o tai teismo yra uždrausta. Nesant įsiteisėjusios teismo nutarties, patvirtinančios Vičiūnų grupės įmonių reikalavimus BAB “Vievio paukštynas“ bankroto byloje, nėra pagrindo teigti, kad Vičiūnų grupės įmonės turi daugiau kaip pusę visų BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, kuri suteikia teisę be kreditorių susirinkimo sprendimo kreiptis į teismą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus pakeitimo. Be to, Vilniaus apygardos teisme yra pradėta ir iki šiol nebaigta civilinė byla Nr. 2-4383-560/12, kurioje Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės AB „Swedbank“ ir Vichiunai Nordic AS atžvilgiu – AB „Swedbank“ ir/ar Vichiunai Nordic AS uždrausta vykdyti 2012 m. kovo 14 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. ST-12-5277 dalyje, kuria AB „Swedbank“ perleido Vichiunai Nordic AS Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi AB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje patvirtintą AB „Swedbank“ įkeitimu (hipoteka) užtikrintą finansinį reikalavimą bendrai 23 244 963,19 Lt sumai, AB „Swedbank“ ir/ar Vichiunai Nordic AS uždrausta naudotis 23 244 963,19 Lt reikalavimo teisėmis, įskaitant draudimą naudotis balsavimo teisėmis BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto ir/ar kreditorių susirinkimuose. Mano, kad teismas negali duoti eigos (ruoštis nagrinėjimui iš esmės) prašymui dėl BAB „Vievio paukštynas“ administratoriaus pakeitimo, šio prašymo nagrinėjimą privalo sustabdyti CPK 163 straipsnio 3 dalies pagrindu, t. y. kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline tvarka.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi BAB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje atmetė AB „Kauno grūdai“ prašymą stabdyti prašymo dėl BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus pakeitimo nagrinėjimą, atstatydino administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“. Įpareigojo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ per 10 darbo dienų nuo šios nutarties paskelbimo dienos perduoti naujai paskirtam bankroto administratoriui BAB „Vievio paukštynas“ turtą pagal balansą sudarytą 2012-04-24 duomenimis ir visus dokumentus. Nutartį nurodė vykdyti skubiai.

9Teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, įvertinęs AB „Kauno grūdai“ nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, jog sprendžiamas klausimas dėl administratoriaus keitimo ir atskiraisiais skundais ginčijami klausimai nėra tiek susiję, kad tik jų išsprendimas sukurs teisines pasekmes sprendimui dėl administratoriaus keitimo. Kreditoriaus reikalavimo teisės ir kreditoriaus teisės bankroto byloje turinys nėra tapatus. Kreditoriaus teisė kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo dėl kreditoriaus AB „Kauno grūdai“ ir bankroto administratoriaus pateiktų procesinių skundų nėra suvaržyta.

10Teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą, įvertinęs kreditorių bei bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes, byloje esančius dokumentus, padarė išvadą, jog byloje nėra paneigta, kad bankroto administratorius ir AB „Kauno grūdai“ siekė sukurti situaciją, kurioje būtų panaikinta administratoriaus kontrolė ir atsakomybė prieš kreditorius. Byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti išvadą, kad administratorius atskleidė, ištyrė ir įvertino esmines kreditorių nurodytas BAB „Vievio paukštynas“ veiklos aplinkybes, įskaitant AB „Vievio paukštynas“ ir AB „Kauno grūdai“ sandorių teisėtumo klausimus. Teismas sprendė, kad situacija, kai tarp bankroto administratoriaus ir kreditorių, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro daugumą, tvyrantys įtampos, nepasitikėjimo santykiai, kai bankroto administratoriumi nepasitiki kreditoriai, galintys lemti bankrutuojančios įmonės teisinį likimą, daro pagrindą prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo pripažinti pagrįstu, skubiai vykdytinu, nes besitęsianti kreditorių ir administratoriaus įtampa dėl nepasitikėjimo didina bereikalingus ginčus, ilgina bankroto procesą, didina administravimo išlaidas kreditorių sąskaita (ĮBĮ 11 str. 8 d., 21 str.).

11Teismas nustatė, kad kreditorių pasiūlyta UAB „Valeksa“ bankroto administratoriaus kandidatūra atitinka Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 07 20 įsakymu Nr. 4-366 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 12 07 įsakymo Nr. 4-895 redakcija) patvirtintų Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo taisyklių reikalavimus, todėl skyrė šią įmonę nauju bankroto administratoriumi.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

13Atskiruoju skundu apeliantas atsakovo BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį ir netenkinti prašymo dėl bankroto administratoriaus pakeitimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos

152.

16teismas netenkina prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu patenkinus prašymą būtų pažeisti prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas.

174. Nagrinėjamu atveju

185.

19Atskiruoju skundu apeliantas AB „Kauno grūdai“ prašo sustabdyti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties skubų vykdymą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti kreditorių prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

201. P Nordic

212. Pirmosios instancijos

223. civilinėse bylose Nr. 2-4081-104/2012 ir 2-4383-560/12. Taip teismas pažeidė CPK 18 straipsnyje įtvirtintą įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų privalomumo principą. Be to, 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi .

23motyvuotu

245. Pirmosios instancijos teismas punkteypatingu aplinkybių punkto Skundžiamoje nypatingos aplinkybės

25Atsiliepimais į apeliantų atskiruosius skundus kreditorius AB „Swedbank“ prašo atskiruosius skundus atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nuravį palikti nepakeistą. Atsiliepimus grindžia šiais argumentais:

261.

273. pareiga yra užtikrinti bankroto procedūrų vykdymą laikantis įstatymų reikalavimų

285.

296. kreditoriai,

307. 2012 m. balandžio 11 8 per 15 dienų nuo kreditorių kreipimosi dienos

31Atsiliepimais į atskiruosius skundus UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ ir Vichiunai Nordic AS prašo apeliantų skundus atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsiliepimais sutiko su AB „Swedbank“ atsiliepimuose nurodytais argumentais. Atsiliepimus grindžia šiais papildomais argumentais:

321. Esminiu teisiniu administratoriaus atskirojo skundo argumentu dėl tariamo skundžiamos nutarties neteisėtumo administratorius nurodo ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktą, teigdamas, kad prašymas atstatydinti administratorių turėjo būtin netenkintas dėl to, kad „patenkinus prašymą būtų pažeisti kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimui nepritarusių, kreditorių susirinkime (komitete) nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas“. Šiam argumentui pagrįsti administratorius nenurodo jokių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų. Atskirasis skundas yra paremtas bendro pobūdžio samprotavimais apie galimą taikos procesą, galimus būsimus kreditorių ir naujai paskirto administratoriaus veiksmus. Skundo argumentai iš esmės patvirtina, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ neteisėtai veikia išimtinai AB „Kauno grūdai“ interesais. Atstatydintas administratorius nenurodo jokių kitų kreditorių, kurių teisės neva yra pažeidžiamos skundžiama nutartimi, nenurodo kaip neva yra pažeidžiamas viešasis interesas.

332. Atstatydintas bankroto administratorius nevykdė vienos iš pagrindinių pareigų – išsaugoti bendrovės turtą (ypač turto, kurio įkeitimu yra užtikrintas bankrutuojančios įmonės prievolių vykdymas), sąmoningai klaidindamas kreditorius 2011-12-19 jo veiklos ataskaitoje nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, taip pat jis nevykdė pareigos tinkamai apskaityti turtą, kas lėmė jo neišsaugojimą, neužtikrino, kad po nutarties iškelti bankroto bylą vykdoma veikla nedidintų bendrovės nuostolių, t. y. nemažintų bendrovės mokumo, bei nevykdė pareigos vengti intereso konflikto.

343. AB “Kauno grūdai“ minėtomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis nėra suvaržyta kreditorių teisė kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (CPK 5 str.), todėl nėra jokio teisinio pagrindo stabdyti bankroto administratoriaus pakeitimo klausimo nagrinėjimą.

354. Priimant skundžiamą nutartį teismas nepažeidė CPK 68 straipsnio 3 dalies nuostatų. AB “Kauno grūdai“ reiškiami nušalinimai bylą nagrinėjančiai teisėjai yra nepagrįsti.

365. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė skundžiamą nutartį vykdyti skubiai.

37Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliantų atskiruosius skundus nepateikė.

38IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas stabdyti prašymo dėl bankroto administratoriaus pakeitimo bankroto byloje nagrinėjimą ir tenkintas prašymas pakeisti bankrutuojančios įmonės administratorių, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

40Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis bei padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-281 patvirtintas ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti (pakeisti) bankroto administratorių.

41Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

42ĮBĮ apibrėžia siaurą asmenų, turinčių teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo), ratą. Teisė kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo) nesuteikta bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės akcininkams, savininkui ar atskiriems jos kreditoriams.

43Kreditorius (kreditoriai) klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo gali iškelti dviem būdais. Pirma, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, turi teisę inicijuoti administratoriaus atstatydinimo klausimo svarstymą kreditorių susirinkime (ĮBĮ 22 str. 3 d.). Kreditorių susirinkimas, apsvarstęs šį klausimą, turi teisę priimti nutarimą ir jo pagrindu kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Antra, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip ½ teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, turi teisę tiesiogiai kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 str. 1 d. 4 p.).

44Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad prašymą dėl BAB „Vievio paukštynas“ administratoriaus pakeitimo teismui teikė bankrutuojančios įmonės kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip ½ Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, t.y. daugiau nei 54 % visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų. Apeliantų argumentai, jog teisimui teikiant prašymą atstatydinti bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kreditorių AB „Swedbank“, UAB „Swedbank autoparko valdymas“, AS „Unicredit bank“ Lietuvos skyrius, UAB „Imlitex“ reikalavimo teisių perleidimo UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ ir AS „Vichiunai Nordic“ faktas nebuvo įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintas, todėl negali sukelti teisinių pasekmių, neturi teisinės reikšmės, nes minimą prašymą pasirašė tiek esami kreditoriai (įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinti), tiek ir jų teisių perėmėjai.

45Dėl BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus pakeitimo

46Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas tenkino BAB „Vievio paukštynas“ buvusių kreditorių AB „Swedbank“, UAB „Swedbank autoparko valdymas“, AS „Unicredit bank“ Lietuvos skyrius, UAB „Imlitex“ bei šių asmenų reikalavimo teisių perėmėjų UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ ir AS „Vichiunai Nordic“ prašymą ir atleido bankrutuojančios įmonės administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bei paskyrė naują administratorių UAB „Valeksa“. Ši ginčijamos nutarties dalis iš esmės grindžiama argumentais, kad situacija, kai tarp bankroto administratoriaus ir kreditorių, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro daugumą, tvyrantys įtampos, nepasitikėjimo santykiai, kai bankroto administratoriumi nepasitiki kreditoriai, galintys lemti bankrutuojančios įmonės teisinį likimą, daro prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo pripažintinu pagrįstu ir tenkintinu.

47Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nustatė, kad savo prašymą dėl BAB „Vievio paukštynas“ administratoriaus pakeitimo (t. 1, b. l. 4-13) pareiškėjai grindė byloje esančiais duomenimis, jog atstatydintas bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ pirma, nevengia interesų konflikto ir tuo pačiu metu administruodamas BAB „Vievio paukštynas“ ir šios įmonės kreditorių BUAB „Jukna ir Ko“ apie tai nepranešė BAB „Vievio paukštynas“ kreditoriams (šią aplinkybę patvirtina ir pats administratorius (t. 1, b. l. 183), tuo pažeisdamas LR Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.5 punkte įtvirtintą nešališkumo principą. Antra, veikė pasyviai gindamas įmonės ir jos kreditorių interesus, t.y. per daugiau nei septynis BAB „Vievio paukštynas“ administravimo mėnesius neatskleidė, nevertino ir netyrė esminių bankrutuojančios įmonės veiklos aplinkybių, susijusių su tarp bankrutuojančios įmonės ir jos dukterinių įmonių sudarytų sutarčių atitikimą įmonės ir jos kreditorių interesams ir apie tai neinformavo įmonės kreditorių (bankroto administratorius nepateikė į bylą įrodymų paneigiančių šį argumentą); savo veiklos ataskaitoje pirmajam kreditorių susirinkimui nepateikė informacijos apie bankrutuojančios įmonės dalyvius (akcininkus) (t. 1, b. l. 67-105), tuo pažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 d. 25 p.; neatskleidė informacijos apie BAB „Vievio paukštynas“ dukterinės įmonės UAB „Vilkyčių mėsa“ turtą ir jo savininkų pasikeitimą (t. 1, b. l. 67-105) ir kt.

48Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad pagal į bylą pateiktus dokumentus kreditoriams pateikus prašymą teismui dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, t.y. 2012 m. kovo 20 d. (t. 1, b. l. 4-13), UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir pats pateikęs atsiliepimą į šį prašymą 2012 m. kovo 29 d. (t. 1, b. l. 132-140), jau 2012 m. balandžio 2 d. sudarė Nuomos sutartį Nr. 20120402/03, kuria BAB „Vievio paukštynas“ susitarė perduoti nuomos pagrindais bankrutuojančios įmonės kreditoriui ir akcininkui AB „Kauno grūdai“ naudoti ir valdyti bankrutuojančios bendrovės 45 301 871,22 Lt vertės turtą (t. 3, b. l. 7-14). 2012 m. balandžio 23 d. Ilgalaikio turto perdavimo – priėmimo aktu šis turtas buvo perduotas AB „Kauno grūdai“ (t. 3, b. l. 15–36). 2011 m. rugsėjo 1 d. duomenimis BAB „Vievio paukštynas“ ilgalaikio turto vertė siekė 47 460 977,67 Lt (Ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo aktas – t. 1, b. l. 147-170). Taigi aukščiau minėtos nuomos sutarties dalyko vertė sudaro daugiau nei 95 % viso bankrutuojančios bendrovės turto. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylos duomenimis UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įmonės kreditorių neinformavo dėl tokio bankrutuojančiai įmonei reikšmingo ir svarbaus sandorio būtinumo, pagrįstumo ar ekonominio naudingumo tiek pačiai BAB „Vievio paukštynas“ tiek ir jos kreditoriams. Apeliacinės instancijos teismui įmonės kreditorius ir akcininkas AB „Kauno grūdai“ pranešė, kad minimas nuomos sutarties dalykas šiuo metu yra perduotas naujai paskirtam bankroto administratoriui UAB ,,Valeksa“. Tačiau ši aplinkybė, teisėjų kolegijos nuomone, nepaneigia pirmosios instancijos teismo konstatuotos kreditorių teisės nepasitikėti bankroto administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (CPK 185 str.).

49Kadangi bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nei savo atsiliepimu į 2012 03 20 prašymą dėl jo pakeitimo (t. 1, b. l. 132-140), nei atskiruoju skundu aukščiau išvardintų faktinių aplinkybių nepaneigė, to nepadarė taip pat ir apeliantas bankrutuojančios įmonės akcininkas ir kreditorius AB „Kauno grūdai“ nei savo atskiruoju skundu, nei kitais į bylą pateiktais įrodymais, – todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ savo veiksmais ir sprendimais administruodamas BAB „Vievio paukštynas“ suteikė pakankamą pagrindą didžiajai daliai įmonės kreditorių kelti klausimą dėl nepasitikėjimo juo, o pirmosios instancijos teismui spręsti dėl jo atstatydinimo, siekiant užtikrinimo bankroto operatyvumo bei efektyvumo principų įgyvendinimą (ĮBĮ 11 str. 8 d. , 21 str. 2 d. 4 p. str.).

50Teisėjų kolegija pažymi, jog analogiškos pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, kur konstatuojama, kad atsiradus nepasitikėjimui ir susiklosčius konfliktiniams santykiams tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių, toliau šiam administratoriui vykdyti bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras gali būti itin sudėtinga, ir tai neatitiktų įmonės ir jos kreditorių interesų, tuo pačiu tai keltų grėsmę sklandžiam ir operatyviam bankroto procedūrų vykdymui, konstruktyviam bendradarbiavimui tarp bankroto administratoriaus ir įmokės kreditorių, o tai savo ruožtu sąlygotų bankroto procedūrų vilkinimą ir užtęstų visą bankroto procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario mėn. 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-388/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio mėn. 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1935/2011). Teismų jurisprudencijoje taip pat vertinama, kad nėra prasmės palikti administratoriumi asmenį, kuris, didelė tikimybė, anksčiau ar vėliau bus pakeistas, nes stambiausi atsakovo kreditoriai atvirai reiškia nepasitikinėjimą ieškovo siūlomu administratoriumi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio mėn. 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2146/2010).

51Apibendrinat tai, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė įstatymo nuostatas, reglamentuojančias bankrutuojančios įmonės administratoriaus atstatydinimo klausimą bei teisėtai atstatydino UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš BAB „Vievio paukštynas“ administratoriaus pareigų.

52Kreditorių daugumos pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Valeksa“ sutiko administruoti atsakovą, Įmonių bankroto valdymo departamentas nenustatė kliūčių šiam administratoriui vykdyti atsakovo bankroto procedūras (t. 1, b. l. 18-21; t. 2, b. l. 87). Naujai paskirtojo bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo taip pat neginčijo nei bankrutuojančios įmonės kreditoriai, nei pati įmonė per ją administruojančią UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Todėl teismas pagrįstai UAB „Valeksa“ paskyrė BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str.).

53Dėl bylos sustabdymo

54Teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos medžiaga patvirtina tai, jog apelianto AB ,,Kauno grūdai“ minimos civilinės bylos ir nagrinėjama byla yra tarpusavyje susijusios. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis apelianto minima civilinė byla Nr. 2-1154/2012 pagal AB „Kauno grūdai“ ir BAB „Vievio paukštynas“ atskiruosius skundus šiuo metu jau yra išnagrinėta ir Lietuvos apeliaciniame teisme priimtas procesinis sprendimas atskiruosius skundus atmesti ir palikti pirmos instancijos nutartį nepakeistą.

55Kitose apelianto minimose civilinėse bylose Nr. 2-4081-104/2012, Nr. 2-4083-560/2012, patenkinus AB „Kauno grūdai“ reikalavimus keistųsi BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašas bei jame patvirtintų finansinių reikalavimų dydžiai, tačiau tai neturėtų esminės įtakos nagrinėjamai bylai dėl bankroto administratoriaus pakeitimo. Pirmos instancijos teisme sprendžiant klausimą dėl bylos sustabdymo, tikėtinai buvo atsižvelgta ne tik į civilinio proceso principus, bet ir į bankroto proceso tikslus bei principus - kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkui, likviduoti skolų naštą ir apsaugoti kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad sustabdžius nagrinėjamą bylą, būtų užsitęsusios kitos bankroto procedūros, todėl teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, atskirųjų skundų argumentus, sprendžia, jog šiuo nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į bankroto tikslus, proceso koncentruotumo, ekonomijos, ir kitus minėtus principus, pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą netenkinti prašymo dėl bylos sustabdymo.

56Dėl teismo nutarties skubaus vykdymo

57Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas spręsdamas, jog nutartis dėl BAB „Vievio paukštynas“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstatydinimo ir naujo administratoriaus UAB „Valeksa“ paskyrimo skubiai vykdytina, teisėtai pasinaudojo jam Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 2 punktu jam sutiekta diskrecijos teise. Pirmos instancijos teismui pateiktame didžiosios dalies bankrutuojančios įmonės kreditorių prašyme nukreipti nutartį dėl administratoriaus pakeitimo skubiai vykdyti išdėstyti argumentai, jog pirma, BAB „Vievio paukštynas“ yra iki šiol veiklą vykdanti didelė įmonė, vadovaujama administratorius, kuriuo įmonės kreditoriai nepasitiki, antra, įmonė turi daug kreditorių (daugiau nei devyni šimtai subjektų), kurių interesų apsaugą būtina kuo skubiau užtikrinti, ir trečia, teismui nusprendus, jog yra pagrindas atstatydinti bankroto administratorių ir paskirti naują, tai turi būti padaryta skubiai, siekiant efektyvaus bankroto proceso – teisėjų kolegijos nuomone, suteikė pakankamą pagrindą tenkinti tokį prašymą (CPK 185 str.).

58Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskiruosiuose skunduose nurodyti argumentai, o taip pat papildomai apeliaciniam teismui pateikti dokumentai nepaneigia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl ši nutartis paliktina nepakeista, o atskirieji skundai netenkintini (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

59Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. Kreditoriai AB „Swedbank“, UAB „Swedbank autoparko valdymas“, UAB... 6. AB „Kauno grūdai“ pateikė prašymus sustabdyti prašymo dėl BAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi BAB „Vievio... 9. Teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, įvertinęs AB „Kauno... 10. Teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą,... 11. Teismas nustatė, kad kreditorių pasiūlyta UAB „Valeksa“ bankroto... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 13. Atskiruoju skundu apeliantas atsakovo BAB „Vievio paukštynas“ bankroto... 14. 1. Pirmosios instancijos... 15. 2.... 16. teismas netenkina prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu... 17. 4. Nagrinėjamu atveju... 18. 5.... 19. Atskiruoju skundu apeliantas AB „Kauno grūdai“ prašo sustabdyti Vilniaus... 20. 1. P Nordic... 21. 2. Pirmosios instancijos... 22. 3. civilinėse bylose Nr. 2-4081-104/2012 ir 2-4383-560/12. Taip teismas... 23. motyvuotu... 24. 5. Pirmosios instancijos teismas punkteypatingu aplinkybių punkto... 25. Atsiliepimais į apeliantų atskiruosius skundus kreditorius AB „Swedbank“... 26. 1.... 27. 3. pareiga yra užtikrinti bankroto procedūrų vykdymą laikantis įstatymų... 28. 5.... 29. 6. kreditoriai,... 30. 7. 2012 m. balandžio 11 8 per 15 dienų nuo kreditorių kreipimosi dienos... 31. Atsiliepimais į atskiruosius skundus UAB „Plungės kooperatinė prekyba“... 32. 1. Esminiu teisiniu administratoriaus atskirojo skundo argumentu dėl tariamo... 33. 2. Atstatydintas bankroto administratorius nevykdė vienos iš pagrindinių... 34. 3. AB “Kauno grūdai“ minėtomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis nėra... 35. 4. Priimant skundžiamą nutartį teismas nepažeidė CPK 68 straipsnio 3... 36. 5. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė skundžiamą nutartį... 37. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliantų atskiruosius... 38. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 39. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 40. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 41. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 42. ĮBĮ apibrėžia siaurą asmenų, turinčių teisę kreiptis į teismą dėl... 43. Kreditorius (kreditoriai) klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo gali... 44. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad prašymą... 45. Dėl BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus pakeitimo... 46. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas tenkino BAB „Vievio... 47. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nustatė, kad savo prašymą dėl... 48. Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad pagal į bylą pateiktus... 49. Kadangi bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir... 50. Teisėjų kolegija pažymi, jog analogiškos pozicijos laikomasi ir teismų... 51. Apibendrinat tai, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 52. Kreditorių daugumos pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Valeksa“... 53. Dėl bylos sustabdymo... 54. Teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos medžiaga patvirtina tai, jog... 55. Kitose apelianto minimose civilinėse bylose Nr. 2-4081-104/2012, Nr.... 56. Dėl teismo nutarties skubaus vykdymo... 57. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas spręsdamas, jog... 58. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskiruosiuose skunduose nurodyti... 59. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 60. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį...