Byla 2S-1194-510/2010
Dėl skolos priteisimo

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo K. J. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo K. J. ieškinį atsakovei J. P. dėl skolos priteisimo,

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas K. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės J. P. 83 557,76 Lt skolos, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės pinigines lėšas, o jų nesant – nekilnojamuosius ar kilnojamuosius daiktus, priklausančius atsakovei ir esančius pas ją arba pas trečiuosius asmenis, už 86 064,76 Lt sumą. Ieškovas nurodė, kad reikalaujama suma yra didelė, o atsakovės turtinė padėtis yra nežinoma, todėl ieškovas negali būti užtikrintas, kad atsakovė įvykdys piniginę prievolę. Atsakovė piktybiškai vengia sumokėti įsiskolinimą.

5Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas pažymėjo, jog ieškovo sumokėtas žyminis mokestis į reikalavimų sumą neįeina, todėl šiai sumai laikinosios apsaugos priemonės netaikomos.

6Ieškovas K. J. atskirajame skunde prašė panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartį ir patenkinti ieškovo prašymą areštuoti atsakovės pinigines lėšas, o jų nesant – nekilnojamuosius ar kilnojamuosius daiktus už 86 064,76 Lt sumą. Ieškovas nurodė, kad pareikšta reikalavimų suma yra didele. Atsakovės turtinė padėtis nėra žinoma, todėl laikytina, kad yra pagrįsta tikimybė, jog teismo sprendimo įvykdymas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Skundžiamos nutarties teiginiai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis į reikalavimų sumą neįeina, yra visiškai nepagrįsti.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių gali būti ir didelė ieškinio (reikalavimų) suma.

9Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones už 86 064,76 Lt sumą, kurią sudaro reikalavimai priteisti 83 557,76 Lt skolos ir 2 507 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė ieškovo reikalavimams užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, motyvuodamas tuo, kad ieškovas nepateikė grėsmę ieškovo turtiniams interesams patvirtinančių įrodymų, ir pažymėjo, kad žyminis mokestis neįeina į reikalavimų sumą.

10Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime nurodė, kad bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime pažymėjo, kad esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus (inter alia Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą). Teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. sausio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-751-510/2009, nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos ieškinio reikalavimams užtikrinti, įstatymas apibrėžia šių priemonių taikymo mastą, nustatydamas, jog bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Ieškiniu gali būti reiškiami ne tik materialinio teisinio, bet ir procesinio teisinio pobūdžio reikalavimai, kaip antai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir procesinio teisinio pobūdžio ieškinio reikalavimams užtikrinti, nes tuo atveju, jeigu šie reikalavimai būtų patenkinti, atsakovas turėtų taip pat atlyginti ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnis). Taigi, remiantis teismų praktika, procesinio teisinio pobūdžio ieškinio reikalavimams, tame tarpe ir reikalavimams dėl žyminio mokesčio priteisimo, užtikrinti taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

12Ieškovo K. J. atsakovei J. P. bendra pareikštų reikalavimų suma sudaro 86 064,76 Lt. Ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, kad atsakovė vengia apmokėti skolą, įsiskolinimo suma yra didelė.

13Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai tarp šalių kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė ieškinio reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-557/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-715/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-733/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-792/2008).

14Teisėjų kolegija pažymi, kad, neturint duomenų apie atsakovės finansinę padėtį, ieškovo nurodytos aplinkybės ir prašoma priteisti didelė suma (86 064,76 Lt) leidžia daryti objektyvią prielaidą, kad yra arba gali kilti grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti visas aplinkybes, susijusias su galima grėsme būsimo sprendimo įvykdymui.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytais argumentais, laiko, kad buvo CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas taikyti CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 1 ir 3 punktuose numatytas laikinąsias apsaugos priemonės, tai yra kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų bei piniginių lėšų areštą pareikštų reikalavimų sumai (CPK 145 straipsnio 1 dalies 1,3 punktai, 2 dalis).

16Remiantis išdėstytais motyvais, Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis panaikinama, išsprendžiamas klausimas iš esmės, ieškovo K. J. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinamas, areštuojant už 86 064,76 Lt sumą atsakovės pinigines lėšas, o jų nesant pakankamai, kitą turtą (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

17Šios nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovė, todėl atsakovės turtą pavestina surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui (CPK 148 straipsnio 4 dalis).

18Laikinosios apsaugos priemonės taikytinos nepranešus atsakovei, kadangi toks pranešimas gali sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jų taikymą neįmanomą (CPK 148 straipsnio 1 dalis).

19Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

20Atskirąjį skundą tenkinti.

21Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartį panaikinti. Klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovo K. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

22Ieškovo K. J. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštuoti atsakovei J. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) priklausančias pinigines lėšas, o jų neesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti ir atsakovės nekilnojamuosius bei kilnojamuosius daiktus už bendrą 86 064,76 Lt (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių šešiasdešimt keturių litų ir septyniasdešimt šešių centų) sumą.

23Nustatyti visam areštuotam turtui disponavimo teisės apribojimą.

24Jeigu bus areštuotos piniginės lėšos, leisti atsakovei J. P. iš jų atsiskaityti su ieškovu.

25Šios nutarties nuorašus nusiųsti šalims ir turto areštų aktų registro tvarkytojui.

26Išaiškinti, kad už nustatytų apribojimų pažeidimą kaltiesiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda, be to, ieškovas turi teisę išieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo.

27Išaiškinti ieškovui, kad remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktu, ieškovas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių privalo pateikti vykdyti pasirinktam antstoliui ir apmokėti šios nutarties vykdymo išlaidas.

Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį 4. Ieškovas K. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi ieškovo... 6. Ieškovas K. J. atskirajame 7. Atskirasis 8. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 9. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones už 86 064,76 Lt... 10. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008... 12. Ieškovo K. J. atsakovei J. P. bendra... 13. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad... 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad, neturint duomenų apie atsakovės finansinę... 15. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau... 16. Remiantis išdėstytais motyvais, Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m.... 17. Šios nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto... 18. Laikinosios apsaugos priemonės taikytinos nepranešus atsakovei, kadangi toks... 19. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337... 20. Atskirąjį skundą tenkinti.... 21. Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartį panaikinti.... 22. Ieškovo K. J. (a.k. ( - ) gyv. ( - ))... 23. Nustatyti visam areštuotam turtui disponavimo teisės apribojimą.... 24. Jeigu bus areštuotos piniginės lėšos, leisti atsakovei J.... 25. Šios nutarties nuorašus nusiųsti šalims ir turto areštų aktų registro... 26. Išaiškinti, kad už nustatytų apribojimų pažeidimą kaltiesiems asmenims... 27. Išaiškinti ieškovui, kad remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktu,...