Byla 2A-137/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės, sekretoriaujant Vladislavai Tumas, dalyvaujant ieškovo atstovams administratoriui V. P., adv. A. K., atsakovo atstovui adv. O. D., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltva“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-272-253/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Algirsta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltva“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltva“ priešieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Algirsta“ dėl delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB (šiuo metu BUAB) „Algirsta“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Baltva“ 214 563,06 Lt skolą bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (1 t., b. l. 3-8). Nurodė, jog 2007 m. birželio 15 d. su atsakovu sudarė subrangos sutartį Nr. S-010, pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo rizika ir medžiagomis atlikti objekto (Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato 7C3p), rekonstravimą - stogo įrengimo ir sienų šildymo darbus pagal šalių suderintą atliekamų darbų sąmatą ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką bei perduoti juos rangovui, o rangovas įsipareigojo priimti tinkamai pagal sutartį atliktus darbus ir už juos sumokėti. Sutarties 7 punktu šalys nustatė, jog sutarties kaina yra 625 490 Lt su PVM, 8 punktu – kad bendra kaina yra galutinė ir nesikeičia per visą sutarties galiojimo laiką. Sutarties IV skyriuje šalys nustatė mokėjimo už darbą tvarką: rangovas už atliktus darbus subrangovui sumoka per 10 kalendorinių dienų, gavęs mokėjimo pavedimą iš užsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“, pasirašius subrangovo atliktų darbų aktą ir sąskaitą-faktūrą. Ieškovas tinkamai atliko visus sutartyje numatytus darbus, tačiau atsakovas nesumokėjo už atliktus rekonstravimo darbus 204 692,44 Lt (tarp jų - 5 011 Lt už papildomai atliktus darbus). Be to, ieškovas su atsakovu 2007 m. liepos 9 d. sudarė subrangos sutartį Nr. S-011, pagal kurią ieškovas (subrangovas) įsipareigojo atlikti Radviliškio lokomotyvų depo autotransporto privažiuojamojo kelio kapitalinį remontą. Ieškovas tinkamai atliko visus sutartyje numatytus darbus, tačiau 14 881,62 Lt suma už atliktą kelio kapitalinį remontą liko nesumokėta. Sutartyse numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, atsakovas dalies ieškovo pateiktų atliktų darbų aktų nepasirašė ir nepateikė ieškovui motyvuotų pretenzijų.

3Atsakovas UAB „Baltva“ pareiškė priešieškinį dėl 13 869,90 Lt delspinigių pagal 2007 m. birželio 15 d. subrangos sutartį Nr. S-010 ir 8 194,62 Lt pagal 2007 m. liepos 9 d. subrangos sutartį Nr. S-011 priteisimo (2 t., b. l. 3-11, 194-201), ir nepripažino pareikšto ieškinio. Nurodė, jog ieškovo ir atsakovo sudarytų subrangos sutarčių 39.3. punktu šalys nustatė, kad subrangovas UAB „Algirsta“, nepagrįstai uždelsęs darbus, moka atsakovui rangovui UAB „Baltva“, jam pareikalavus, delspinigius po 0,2 proc. nuo neatliktų darbų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 5 proc. sutarties kainos, be PVM, ir atlygina rangovui UAB „Baltva“ dėl to kilusius nuostolius. Pagal 2007 m. birželio 15 d. subrangos sutartį Nr. S-010 ieškovas nuo 2007-09-30 iki 2007-12-29, t. y. 90 dienų uždelsė atlikti dalį 77 056,80 Lt vertės sutartyje numatytų darbų, todėl iš ieškovo priteistina 13 869,90 Lt delspinigių. Pagal 2007 m. liepos 9 d. subrangos sutartį Nr. S-011 ieškovas uždelsė nuo 2007-09-14 iki 2007-10-26, t. y. 42 dienas atlikti dalį šioje sutartyje numatytų darbų, kurių vertė, be PVM, yra 97 558,02 Lt, todėl iš ieškovo priteistina 8 194,62 Lt delspinigių.

4Trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime nurodė, kad yra sudaręs dvi rangos sutartis su atsakovu UAB „Baltva“: 2007-06-15 statybos rangos sutartį Nr. SP-334 ir 2007-06-27 statybos rangos sutartį Nr. SP-175. Abi sutartys yra įvykdytos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra visiškai priėmęs faktiškai atliktus darbus bei už juos sumokėjęs atsakovui.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 14 d. sprendimu patenkino ieškinį bei iš dalies patenkino priešieškinį: priteisė ieškovui UAB „Algirsta“ iš atsakovo UAB „Baltva“ 214 563,06 Lt skolos bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008-07-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 360,29 Lt bylinėjimosi išlaidų, o atsakovui iš ieškovo - 11 032,55 Lt delspinigių (3 t., b. l. 42-47). Teismas nurodė, jog iš pateikto statybos darbų žurnalo matyti, kad pagal 2007-06-15 rangos sutartį Nr. SP-334 su rangovu UAB „Baltva“ nuo 2007-06-18 iki 2007-12-28 subrangovas UAB „Algirsta“ atliko Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato 7C3p, esančio ( - ), rekonstrukcijos darbus. Per visą statybų laikotarpį buvo pateiktos dvi 2007-10-29 statybos techninio vadovo pastabos – dėl nekokybiškai atlikto langų apvadų skardinimo ir netinkamai apšiltinto cokolio, bet abu trūkumai 2007-11-09 buvo pašalinti (statybos žurnalo 190 l.). Neatlikęs ir neįforminęs kitų veiksmų, kurių pagrindu galėtų reikšti pretenzijas dėl ieškovo sudarytuose aktuose nurodytų darbų atlikimo fakto ar darbų defektų, užsakovas pagal statybos rangos sutartį neteko galimybės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 ir 3 d., 6.689 str. 2 d.). 2007 m. birželio 15 d. subrangos sutarties Nr. S-010 6 dalimi nustatyta, kad Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato 7C3p rekonstravimo – stogo įrengimo ir sienų šildymo darbai laikomi visiškai baigtais, šalims pasirašius atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą ir užsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ patvirtinus objekto darbų priėmimo komisijos aktą. Bylos duomenimis, 2008-01-09 atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktu Nr. 01 AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depas priėmė Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato 7C3p rekonstravimo darbus pagal 2007-06-15 statybos rangos sutartį SP-334 su UAB „Baltva“ ir nustatė, kad subrangovo UAB „Algirsta“ atlikti sienų ir stogo aptaisymo metaliniais profiliuotais lakštais darbai atitinka sutarties reikalavimus, ir užsakovas neturėjo pretenzijų (t. 1, b. l. 65). 2008-04-02 pripažinimo tinkamu naudoti aktu komisija pripažino, kad Radviliškio lokomotyvų depo nurodyto buitinio pastato rekonstrukcija atitinka nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti (t. 1, b. l. 68–69). Teismas konstatavo, jog dėl nurodytų priežasčių atmestini kaip neįrodyti atsakovo argumentai, kad ieškovas atliko mažiau rekonstrukcijos darbų, nei nurodyta 2007 m. birželio 15 d. subrangos sutartyje Nr. S-010. Teismas padarė išvadą, jog ieškovas atliko visus sutartyje numatytus Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato 7C3p rekonstravimo – stogo įrengimo ir sienų šildymo darbus, objektas yra priduotas užsakovui, pripažintas tinkamu naudoti, todėl atsakovas turi sumokėti visą sutartyje numatytą 625 490 Lt darbų kainą. Šalys pripažino, kad ieškovui už atliktus darbus pagal 2007 m. birželio 15 d. subrangos sutartį Nr. S-010 yra sumokėta 425 808,56 Lt, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 199 681,44 Lt už atliktus statybos darbus.

6Apygardos teismas konstatavo, jog pagal 2007 m. liepos 9 d. subrangos sutartį Nr. S-011 atsakovas taip pat priėmė ieškovo atliktus darbus ir pasirašė pateiktus atliktų darbų aktus (2007-08-31), nepateikė motyvuotų pretenzijų dėl statybos darbų trūkumų; atsakovas pasirašė ieškovo pateiktą sąskaitą-faktūrą dėl 14 881,62 Lt sumos už atliktus darbus. Be to, 2007-10-29 pripažinimo tinkamu naudoti aktu Radviliškio lokomotyvų depo autotransporto privažiuojamojo kelio kapitalinio remonto darbai pripažinti atitinkančiais nustatytus reikalavimus ir tinkamais eksploatuoti (t. 2, b. l. 147). Teismo teigimu, atsakovas neįrodė, kad ieškovas būtų neatlikęs ar atlikęs su trūkumais darbus pagal 2007 m. liepos 9 d. subrangos sutartį Nr. S-011, todėl jis privalo sumokėti atsakovui 14 881,62 Lt skolą už atliktus darbus (CK 6.655 str. 1 d.).

7Be to, teismas nustatė, kad pagal 2007-06-15 subrangos sutartį Nr. S-010 subrangovas turėjo baigti darbus iki 2007-09-30, tačiau dalis darbų, kurių vertė, be PVM, yra 77 056,80 Lt, buvo atlikta 2007-12-29. Pagal 2007-07-09 subrangos sutartį Nr. S-011 subrangovas turėjo baigti darbus iki 2007-09-14, tačiau dalį darbų, kurių vertė, be PVM, yra 97 558,02 Lt, baigė tik 2007-10-26. Šalys subrangos sutarčių 39.3. punktais nustatė, kad už pavėluotai atliktus darbus mokamų delspinigių dydis yra 0,2 procento už kiekvieną pradelstą dieną nuo neatliktų darbų vertės, be PVM. Teismas įvertino tai, kad ieškovas praleido dalies darbų atlikimo terminą mėnesį, kitų darbų – 3 mėnesius, tačiau atliko sutartus darbus ir perdavė atsakovui, byloje nėra duomenų, kad jie būtų atlikti netinkamai, atsakovas dėl ne laiku atliktų darbų nuostolių nepatyrė, užsakovas trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ jam pretenzijų nepareiškė ir užmokesčio už atliktus darbus nesumažino, todėl konstatavo, kad 0,2 procento delspinigių dydis už pavėluotai atliktus darbus yra akivaizdžiai per didelis, todėl mažintinas iki 0,1 procento (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), priteisiant atsakovui iš viso 11 032,55 Lt netesybų.

8Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2009-04-14 sprendimą, atmesti ieškovo UAB „Algirsta“ ieškinį bei priteisti iš ieškovo atsakovo UAB „Baltva“ naudai papildomai 11 032,55 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas (3 t., b. l. 54-60). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Įstatyme imperatyviai įtvirtintas laikotarpis, per kurį rangovas laikomas atsakingų už su defektais atliktus darbus, net jei šie darbai priimti ir perduoti naudoti (CK 6.666 str. 2 d., 6.698 str.). Todėl net jeigu ieškovo atliktų darbų trūkumai nebuvo pastebėti ir įforminti per statybų laikotarpį bei buvo pasirašytas atliktų darbų perdavimo aktas, tai neatima iš atsakovo teisės remtis trūkumų faktu ir neatleidžia ieškovo nuo atsakomybės už darbų neatlikimą arba netinkamą jų atlikimą. Atsakomybė už rangovo netinkamos kokybės darbą yra įtvirtinta CK 6.665 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią, tuo atveju, jei darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, tai užsakovas, savo pasirinkimu, turi teisę reikalauti iš rangovo arba pašalinti trūkumus per protingą terminą, arba atitinkamai sumažinti darbų kainą, arba trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus matyta rangos sutartyje.
  2. Apygardos teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas neįrodė, kad ieškovas atliko mažiau rekonstrukcijos darbų, nei nurodyta 2007-06-15 subrangos įtartyje Nr. S-010. Byloje surinktais duomenimis (3 t., b. 1. 40) nustatyta, jog ieškovo atstovai dalyvavo visose šalių derybose dėl darbų apimčių sumažinimo, tai patvirtino ir trečiojo asmens AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas. Pagal subrangos sutarties Nr. S-010 5 punktą, darbai turėjo būti vykdomi pagal šalių suderintą 2007-06-15 atliekamų darbų sąmatą, kuri yra sutarties priedas. Ieškovo neatliktų darbų piniginė vertė yra 148 099,54 Lt, tai patvirtina teismui pateikti dokumentai: 2007-12-26 lokalinė sąmata (4 385,99 Lt), 2007-12-26 lokalinė sąmata (13 152,83 Lt) ir 2007-12-26 lokalinė sąmata (130 560,72 Lt). Tai, kad ieškovas atliko mažiau darbų, nei buvo numatyta sąmatose, patvirtina ir byloje esantis statybos darbų vykdymo žurnalas (žurnalo 20-37 l.).

93. Tai, kad užsakovą AB „Lietuvos geležinkeliai“ patenkino ieškovo atliktų darbų rezultatas ir jis priėmė subrangovo atliktus darbus bei pasirašė 2008-04-02 pripažinimo tinkamu naudoti aktą, savaime nėra pagrindas pripažinti, jog ieškovas atliko darbus tinkamai ir be trūkumų. Įstatymai įtvirtina rangovo atsakomybę už darbų trūkumus, jei tie trūkumai atsirado ir po darbų priėmimo ir atidavimo naudoti (CK 6.698 str.). Po žiemos sezono Radviliškio lokomotyvų depo buitiniame pastate 7C3p pastebėti UAB „Algirsta“ atliktų darbų defektai (atsilupo cokolio dažai, kai kuriose vietose atšoko sienų skarda, stogo danga sumontuota nesimetriškai). Apie šiuos defektus buvo informuotas ieškovas (2008-03-13 atsakyme į ieškovo 2008-03-07 pretenziją), jie nebuvo pašalinti, todėl buvo sulaikytas 87 039,80 Lt apmokėjimas, vadovaujantis subrangos sutarties Nr. S-010 13.1 punktu. Kadangi ieškovo darbo trūkumai atsirado po darbų priėmimo ir iki šiol nėra pašalinti arba iš dalies pašalinti paties atsakovo jėgomis, objektas priimtas su darbo trūkumais, todėl nėra pagrindo priteisti ieškovui 87 039,80 Lt sumą už netinkamai atliktus darbus.

104. 2008-07-08 PVM sąskaitą-faktūrą dėl 56 942,25 Lt sumos ieškovas pateikė atsakovui realiai neatlikęs jokių naujų darbų, be pažymos apie atliktų darbų vertę ir be atliktų darbų akto, todėl atsakovas neprivalo apmokėti šios sąskaitos.

115. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovui skolą pagal 2007-07-09 subrangos sutartį Nr. S-011. UAB „Baltva“ 2007-10-12 raštu Nr. SR-07-289 informavo ieškovą, kad jo atliekamų darbų kokybė objekte „Radviliškio lokomotyvų depo autotransporto važiavimo kelio kapitalinis remontas“ neatitinka techninių reikalavimų. Minėti trūkumai nebuvo pašalinti, todėl buvo sulaikytas 14 881,62 Lt mokėjimas, vadovaujantis subrangos sutarties Nr. S-011 12.1 punktu.

126. Teismas nepagrįstai sumažino iš ieškovo atsakovui priteistinų delspinigių dydį. Netesybos gali būti sumažintos, kai jos yra aiškiai ar neprotingai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Teismo nurodyti netesybų mažinimo motyvai (atsakovas dėl ne laiku atliktų darbų nepatyrė nuostolių, užsakovas trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepareiškė jam pretenzijų, nesumažino užmokesčio už atliktus darbus) negali būti pagrindu išvadai, jog šalių numatyti 0,2 procento delspinigiai yra per dideli. Delspinigių sumažinimas nagrinėjamu atveju yra nepagrįstas kišimasis į privačią ieškovo ir atsakovo ūkinę komercinę veiklą, juolab kad dėl delspinigių dydžio tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo ginčo. Kita vertus, dėl ieškovo netinkamo darbų atlikimo (ne visų darbų atlikimo), atsakovui tretysis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ vietoje 1 652 000,00 Lt sumokėjo tik 1 559 296,65 Lt, tad nepagristas teismo argumentas, jog AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ nesumažino atsakovui užmokesčio.

13Ieškovas BUAB „Algirsta“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti (3 t., b. l. 93-94). Ieškovo teigimu, atsakovas apeliaciniame skunde netinkamai aiškina CK normas, reglamentuojančias statybos darbų priėmimą bei darbų kokybės garantiją (CK 6.694 str., 6.697 str., 6.698 str.). Po darbų priėmimo, nustačius atliktų darbų trūkumus, yra taikomos CK 6.697 straipsnio nuostatos, tačiau tokių trūkumų nustatymas po darbų priėmimo, negali reikšti, kad užsakovas (atsakovas) pagal sutarties sąlygas neturi pareigos atsiskaityti su rangovu (ieškovu). Trūkumai, nustatyti garantiniu laikotarpiu, yra taisytini bendra tvarka ir tai nėra susiję su atsakovo pareiga atsiskaityti už atliktus ir priduotus darbus. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog ieškovas neatliko visų statybos darbų. Tai, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ sumokėjo mažiau negu buvo sutarta už statybos darbus, nėra pagrindas išvadai, jog ieškovas atliko mažiau darbų, nes ne visus atsakovo prisiimtus atlikti darbus pagal jo sutartį su trečiuoju asmeniui, turėjo atlikti ieškovas (subrangovas).

14Tretysis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo spręsti jį teismo nuožiūra (3 t., b. l. 89-90). Nurodo, jog abi statybos rangos sutartys, sudarytos tarp trečiojo asmens (užsakovo) ir atsakovo (rangovo), buvo tinkamai vykdomos, t. y. nebuvo pateikta sąskaitų dėl delspinigių ar nuostolių apmokėjimo. Garantiniu Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato 7H3p eksploatavimo laikotarpiu buvo nustatyta atsiradusių defektų, dėl kurių buvo kreiptasi į atsakovą žodžiu, kuris 2009 m. balandžio mėnesį šiuos defektus pašalino savo jėgomis.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

17Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

18Byloje nustatyta, kad tarp bylos šalių susiklostė statybų rangos sutartiniai teisiniai santykiai subrangos sutarčių pagrindu: 2007-06-15 subrangos sutartis Nr. S-010 ir 2007-07-09 subrangos sutartis Nr. S-011. Statybos subrangos sutarčiai taikomos tos pačios taisyklės kaip ir statybos rangos sutarčiai, nurodytos CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus pirmojo ir trečiojo skirsniuose. Šiuo atveju pagal CK 6.681 straipsnio, kuriame pateikta statybos rangos sutarties samprata, nuostatas rangovas veikia kaip užsakovas, o subrangovas – kaip rangovas. Byloje kilęs ginčas dėl atsiskaitymo už atliktus darbus ir pagal sutartį atliktų darbų kiekio bei kokybės, taip pat sutartyje nustatytų netesybų už laiku neatliktus darbus dydžio.

19Dėl skolos už atliktus darbus pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010

20Pagal 2007 m. birželio 15 d. šalių pasirašytą subrangos sutartį Nr. S-010 subrangovas UAB „Algirsta“ įsipareigojo savo rizika ir medžiagomis atlikti objekto – Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato 7C3p rekonstravimą – stogo įrengimo ir sienų šildymo darbus pagal šalių suderintą atliekamų darbų sąmatą (sutarties 1 priedas) ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką (sutarties 2 priedas) bei perduoti juos užsakovui, o rangovas UAB „Baltva“ įsipareigojo suteikti subrangovui statybos aikštelę darbams atlikti, perduoti visus su darbų atlikimu susijusius dokumentus, priimti tinkamai pagal sutartį atliktus darbus, ir už juos sumokėti (t. 1, b. l. 16–25). Sutarties 7 punkte šalys nustatė sutarties kainą - 625 490 Lt, su PVM (sutarties kaina, be PVM, 530 076,27 Lt, o PVM 18 procentų – 95 413,73 Lt), kuri nustatyta subrangovo pateikto pasiūlymo pagrindu ir yra galutinė (sutarties 8 punktas). Šalys neginčija, kad atsakovas sumokėjo ieškovui tik dalį sutartyje nurodytos kainos, t. y. 425 808,56 Lt, tačiau tarp šalių kilęs ginčas dėl pirmosios instancijos teismo priteistos likusios kainos dalies – 199 681,44 Lt mokėjimo. Atsakovo teigimu, ieškovas atliko ne visus atliekamų darbų sąmatoje (sutarties 1 priedas) nurodytus darbus, todėl neturi teisės reikalauti sumokėti likusią sutarties kainos dalį - 199 681,44 Lt.

21CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Rangos darbai, už kuriuos rangovas reikalauja atlyginimo, turi būti užsakovui žinomi, atliekami su jo sutikimu ir jam perduodami pagal įstatymo ar sutarties reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2003).

22Nagrinėjamu atveju šalys susitarė, kad ieškovas atliks darbus, numatytus šalių suderintoje atliekamų darbų sąmatoje, kuri yra sutarties 1 priedas (t. 1, b. l. 21-24), kurioje numatyta bendra darbų kaina - 625 490 Lt, su PVM, sutampanti su šalių nustatyta sutarties kaina (sutarties 7 punktas). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šalys, nustatančios statybos rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius, nes konkrečios kainos keitimas prievolių vykdymo metu galimas tik išimtiniais atvejais. Tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad šalių nustatyta 625 490 Lt darbų kaina mokėtina už visus pagal sąmatą atliktus darbus (sutarties 11 punktas, CK 6.653 str. 3 d.), todėl ji negali būti priteisiama tuo atveju, jei ieškovas neatliko dalies nurodytų darbų. Todėl byloje turi būti nustatyta, ar ieškovas atliko visus pagal sutartį įsipareigotus atlikti Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato 7C3p rekonstravimo – stogo įrengimo ir sienų šildymo darbus.

23CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, arba, jei numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuriam įstatymas nenustato specialios privalomos formos reikalavimo (CK 6.694 str. 4 d.). Taigi atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu gali būti laikomas bet koks dokumentas, kuriame fiksuojami darbų rezultato pridavimas ir šio rezultato priėmimas. Šis aktas pasirašomas abiejų šalių ir, kaip dvišalis sandoris, sukuria šalims teises ir pareigas, be to, jis labai reikšmingas patvirtinti statybos rangos sutarties įvykdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylos aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar buvo atlikti nurodyti darbai pagal rangos sutartį, kada jie buvo atlikti, ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007; 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005).

24Byloje pateikti dokumentai dėl darbų pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010 vykdymo patvirtina, kad ieškovas perdavė atsakovui: pagal 2007 m. birželio mėn. Atliktų darbų aktą darbų, kurių vertė 52 952,01 Lt (t. 2, b. l. 33-35), ir 2007-06-29 pateikė už tai PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2 (t. 2, b. l. 51); pagal 2007 m. liepos mėn. Atliktų darbų aktą darbų, kurių vertė 93 178,19 Lt (t. 2, b. l. 37-38), o 2007-07-31 pateikė už tai PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 5 (t. 2, b. l. 52); pagal 2007 m. rugpjūčio mėn. Atliktų darbų aktą darbų, kurių vertė 75 997,98 Lt (t. 2, b. l. 40-41), už tai pateikta 2007-08-31 PVM sąskaita faktūra ALG Nr. 7 (t. 2, b. l. 53); pagal 2007 m. spalio mėn. Atliktų darbų aktą darbų, kurių vertė 184 881,54 Lt (t. 2, b. l. 43-45), o 2007-10-30 pateikė už tai PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 10 (t. 2, b. l. 54); pagal 2007 m. gruodžio mėn. Atliktų darbų aktą darbų, kurių vertė 90 927,02 Lt (t. 2, b. l. 47-50), ir 2007-12-29 pateikė už tai PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 18 (t. 2, b. l. 55). Taigi iš viso ieškovas perdavė atsakovui, o atsakovas priėmė darbų, kurių bendra vertė - 497 966,74 Lt.

25Byloje kilęs ginčas dėl to, ar atsakovas atliko 70 581 Lt vertės darbus. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo patenkino ieškovo reikalavimo dalį dėl 70 581 Lt priteisimo pagal 2008-03-07 PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 21, kurioje nurodyta bendra atliktų darbų vertė – 75 592,00 Lt (tarp jų 5 011 Lt - už papildomus darbus, kurių ieškovas neprašė priteisti; t. 1, b. l. 41), nes ieškovo reikalavimas priteisti 70 581 Lt sumą už atliktus darbus reikalavimas nėra nepatvirtintas tinkamais įrodymais. Ieškovas nepateikė Atliktų darbų aktų, patvirtinančių 70 581 Lt vertės darbų pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010 atlikimo. Byloje pateikta Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, kurioje nurodytų darbų vertė - 70 580,99 Lt (t. 1, b. l. 82-84), taip pat 2008-03-07 ieškovo pretenzija atsakovui dėl „neaktuotų“ atliktų darbų už 70 581 Lt (t. 1, b. l. 78), o atsakovo 2008-03-13 atsakyme į minėtą pretenziją nurodyta, kad ieškovo neįvykdyti darbai pagal Nevykdomų darbų sąmatą sudaro 70 580,99 Lt. Taigi byloje pateikti įrodymai nepatvirtina fakto, kad ieškovas atliko darbų už reikalaujamą priteisti 70 580,99 Lt sumą pagal PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 21.

26Ieškovo pateikta 2008-03-07 PVM sąskaita faktūra ALG Nr. 21 negali būti laikoma dokumentu, patvirtinančiu joje nurodytos vertės darbų atlikimą. Sutartiniuose prievoliniuose santykiuose, kylančiuose rangos sutarčių pagrindu, PVM sąskaitos-faktūros vertintinos tik kaip dokumentai, kuriais rangovas įformina mokėjimo pagal sutartines prievoles reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009). Prie 2008-03-07 PVM sąskaitos faktūros ALG Nr. 21 pridėtoje pažymoje apie atliktų darbų už 2007 m. gruodžio mėn. vertę (t. 1, b. l. 42) taip pat nenurodyta, kokie konkretūs darbai buvo atlikti už šią sumą. Statybos žurnalo duomenimis, darbai pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010 buvo baigti vykdyti 2007-12-06, o už gruodžio mėn. atliktus darbus ieškovas jau pateikė atsakovui 2007 m. gruodžio mėn. Atliktų darbų aktą ir 2007-12-29 PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 18 (dėl 90 927,02 Lt sumos). Tačiau byloje nėra kitų atliktų darbų aktų už šį laiką, o byloje esančiame Statybos žurnale nėra nurodyta kitų (atliktų) darbų, kurie nebūtų įrašyti į paminėtą 2007 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktą, už sumą, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje ALG Nr. 18. Todėl be specialių žinių nėra galimybės palyginti Statybos žurnalo duomenis su kitais pateiktais darbų aktais, o jų su kitais duomenimis, bet bylos šalys neprašo skirti teismo ekspertizės. Taigi byloje pateikti dokumentai nepatvirtina, kad ieškovas gruodžio mėn. atliko ieškovo nurodytų darbų už 70 581 Lt. Priešingai, ieškovo kartu su ieškiniu pateikta atsakovo pasirašyta paminėta lokalinė sąmata – nevykdomi darbai, tvirtina, kad šalys buvo susitarusios dėl konkrečių nevykdomų darbų, jų kiekio ir vertės, kurių bendra vertė - 70 580,99 Lt. Taigi teismas neturėjo pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo dalies dėl priteisimo 70 581 Lt pagal 2008-03-07 PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 21.

27Be to, pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo reikalavimą sumokėti 56 942,25 Lt pagal 2008-07-08 PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 25 (t. 1, b. l. 44), neatsižvelgęs, kad ieškovo pateikta PVM sąskaita faktūra neįrodo darbų atlikimo fakto, o byloje nepateikta įrodymų, patvirtinančių nurodytos vertės darbų atlikimą (CPK 178 str.). Ieškovas nepateikė atliktų darbų aktų, kurie pagrįstų, kad jis atlikto darbų už 56 942,25 Lt, už kuriuos reikalauja sumokėti pagal 2008-07-08 PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 25. Byloje esančio Statybų žurnalo duomenimis, sąskaitos faktūros pateikimo metu (2008-07-08) jokie darbai objekte nebuvo atliekami, be to, ši sąskaita pateikta, praėjus septyniems mėnesiams po darbų pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010 užbaigimo. Kitų įrodymų ieškovas nepateikė ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 str.). Todėl apygardos teismas be pagrindo patenkino ieškovo reikalavimo dalį dėl 56 942,25 Lt priteisimo pagal 2008-07-08 PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 25 (CPK 178str., 314 str., 185 str.).

28Atmestinas apelianto argumentas, kad jis apskritai neprivalo mokėti už darbus, atliktus pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010, nes buvo nustatyti atliktų darbų defektai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad, atsakovui priėmus darbus ir nenurodžius priimtų darbų trūkumų dėl jų kokybės ar kiekio (apimties), taip neatlikus ir neįforminus kitų veiksmų, užsakovas pagal statybos rangos sutartį neteko galimybės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 ir 3 d., 6.689 str. 2 d.). Nors tretysis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ taip pat patvirtino, kad Radviliškio lokomotyvų depo buitinio pastato 7C3p eksploatacijos metu buvo nustatyta tam tikrų defektų (t. 3, b. l. 89-90), tačiau byloje nėra duomenų, kad šie defektai atsirado dėl ieškovo netinkamai, nekokybiškai atliktų darbų, be to, atsakovas priešieškiniu nereiškė reikalavimo dėl defektų pašalinimo išlaidų atlyginimo. Todėl, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes ir įrodymus, teismas turėjo pagrindo priteisti ieškovui jo atliktų darbų vertę.

29Tačiau pirmosios instancijos teismas, ginčijamu sprendimu priteisdamas ieškovui 199 681,44 Lt skolos už statybos darbus pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010 (sutarties kaina - 625 490 Lt), priteisė ir aukščiau paminėtą vertę darbų, kurių atlikimo ieškovas neįrodė. Apeliacinės instancijos teismui aukščiau nurodytais argumentais nustačius, kad ieškovas atliko dalį 2007-06-17 subrangos sutarties Nr. S-010 priede 1 Atliekamų darbų sąmatoje numatytų darbų, kurių vertė 497 966,74 Lt, jis neturi pagrindo reikalauti likusios kainos dalies sumokėjimo. Minėta, kad apygardos teismas nepagrįstai iš atsakovo priteisė 70 581 Lt pagal 2008-03-07 PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 21 ir 56 942,25 Lt pagal 2008-07-08 PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 25, iš viso 127 523,25 Lt. Atsakovui sumokėjus ieškovui už atliktus darbus 425 808,56 Lt, likusi jo skola už darbus, atliktus pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010 yra 72 158,18 Lt (497 966,74 Lt (atliktų darbų vertė) - 425 808,56 Lt (ieškovo sumokėta kainos dalis) = 72 158, 18 Lt), kuri ir turėjo būti priteista ieškovui. Dėl pasakyto nėra pagrindo palikti galioti teismo sprendimo, todėl jis pakeistinas.

30Dėl skolos už atliktus statybos darbus pagal 2007-07-09 subrangos sutartį Nr. S-011

31Šalys 2007 m. liepos 9 d. sudarytoje subrangos sutartyje Nr. S-011 nustatė, kad ieškovas (subrangovas) įsipareigoja atlikti objekto – Radviliškio lokomotyvų depo autotransporto privažiuojamojo kelio kapitalinio remonto darbus pagal šalių suderintą atliekamų darbų sąmatą ir perduoti juos užsakovui, o rangovas – priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti (t. 1, b. l. 45–49). Sutarties 7 punkte nustatyta sutarties kaina yra 130 000,08 Lt, su PVM. Byloje pateikti Atliktų darbų aktai (t. 1, b. l. 52-56, 58-63) patvirtina, kad ieškovas perdavė, o atsakovas priėmė darbus, kurių bendra vertė yra 130 000,08 Lt. Šalys pripažino, kad už atliktus darbus pagal sutartį atsakovas sumokėjo ieškovui 115 118,46 Lt, todėl pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovui 14 881,62 Lt, kurių atsakovas nesumokėjo pagal 2007-08-31 PVM sąskaitą faktūrą ALG Nr. 8 (t. 1, b. l. 50), atsakovas, ginčija savo pareigą mokėti 14 881,62 Lt pagal 2007-07-09 subrangos sutartį Nr. S-011, teigdamas, kad ieškovas netinkamai atliko darbus.

32Pažymėtina, kad atliktų darbų aktų paskirtis yra užsakovui priimti rangovo atliktą darbą, išsiaiškinti, ar nėra nukrypimų nuo rangos sutarties sąlygų, bloginančių darbų rezultato kokybę, ar nėra kitų darbų trūkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009).

33Pasirašydamas atliktų darbų aktus, atsakovas nenurodė ieškovo atliktų darbų trūkumų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad sutarčiai nenustatant ko kita, užsakovas, priėmęs darbą, jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis faktu darbo trūkumų, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (CK 6.662 str. 3 d.). Atsakovo ieškovui pateiktos pretenzijos dėl netinkamos atliktų darbų kokybės (t. 1, b. l. 71, 74-76) negali būti laikomos pakankamu įrodymu, patvirtinančiu ieškovo atliktų objekto – Radviliškio lokomotyvų depo autotransporto privažiuojamojo kelio kapitalinio remonto darbų trūkumus. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme, atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškovo pagal 2007-07-09 subrangos sutartį Nr. S-011 atliktų darbų trūkumus ir dėl jų atsiradusių nuostolių (žalos) dydį. Byloje nustatyta, kad 2007-10-29 pripažinimo tinkamu naudoti aktu Radviliškio lokomotyvų depo autotransporto privažiuojamojo kelio kapitalinio remonto darbai pripažinti atitinkančiais nustatytus reikalavimus ir tinkamais eksploatuoti (t. 2, b. l. 147). Tretysis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ (užsakovas), su kuriuo dėl kelio kapitalinio remonto darbų atsakovas (generalinis rangovas) buvo sudaręs 2007-06-15 statybų rangos sutartį, patvirtino, kad darbai atlikti tinkamai.

34Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas visapusiškai bei išsamiai ištyrė bylos aplinkybes ir byloje pateiktus įrodymus, susijusius su ieškinio reikalavimu dėl skolos pagal 2007-07-09 subrangos sutartį Nr. S-011, juos įvertino, nepažeisdamas įrodymų vertinimo taisyklių, bei padarė teisingas ir motyvuotas išvadas dėl šios dalies ieškinio reikalavimų esmės, kurių nepaneigė apeliacinio skundo argumentai ar kiti apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys. Todėl nėra pagrindo patenkinti šios dalies apeliacinio skundo.

35Dėl pirmosios instancijos teismo priteistų netesybų dydžio

36Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria teismas sumažino atsakovui priteistinų netesybų dydį, ir už ieškovo laiku neatliktus darbus priteisė ne 0,2 procento, o 0,1 procento dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės (be PVM), nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo ginčo dėl jų dydžio, o delspinigių sumažinimas yra nepagrįstas kišimasis į privačią ieškovo ir atsakovo ūkinę komercinę veiklą.

37CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas gali sumažinti netesybas, jei jos neprotingai didelės, taip pat skolininkas įvykdė dalį prievolės, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindo pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas sumažinti (CK 6.73 ir 6.258 str.), bei spręsdamas, kokio dydžio jas nustatyti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes: šalių sutartinių santykių pobūdį, sudarytą sutartį, jos kainą, priskaičiuotų delspinigių ir laiku neįvykdytos prievolės sumas bei jų santykį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, taip pat vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2010; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

38Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino nagrinėjamos bylos aplinkybes, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog patyrė nuostolių dėl ne laiku atliktų darbų, užsakovas trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepareiškė jam pretenzijų ir nėra įrodymų, dėl laiku neatliktų darbų būtų sumažinęs užmokestį už atliktus darbus. Atmestinas apelianto argumentas dėl jo patirtų nuostolių už laiku neatliktus darbus, nes, jo teigimu, AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ vietoje 1 652 000,00 Lt sumokėjo tik 1 559 296,65 Lt. Tretysis asmuo AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ (užsakovas) tiek atsiliepime į ieškinį (t. 2, b. l. 133-134), tiek atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 89-90) patvirtino, kad nepateikė atsakovui (generaliniam rangovui) sąskaitos delspinigiams ar nuostoliams apmokėti, o atsakovas neįrodė, kad tretysis asmuo už atliktus darbus sumokėjo mažiau dėl nelaiku ieškovo atliktų darbų. Apeliacinės instancijos teismui jis taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo teiginius (CPK 314 str.). Todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas patyrė nuostolių dėl to, jog ieškovas pavėlavo atlikti dalį darbų. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl priteistinų netesybų dydžio, tinkamai atsižvelgė į tai, kad netesybos atsirado iš sutartinių santykių, į šių santykių pobūdį (abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas), šalių interesų pusiausvyrą.

39Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad 0,2 procento delspinigių dydis už pavėluotai atliktus darbus yra akivaizdžiai per didelis ir turi būti mažinamas, bei pagrįstai sumažino priteistinas netesybas iki 0,1 procento už kiekvieną uždelstą dieną. Šis dydis laikytinas atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnis) bei šalių interesų pusiausvyrą, todėl nėra pagrindo pakeisti ir šios dalies pirmosios instancijos teismo sprendimo.

40Dėl pasakyto pakeistina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl priteistos ieškovui skolos dydžio už atliktus darbus pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010, sumažinant ją iki 72 158 Lt (nuo 199 681,44 Lt), paliekant nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį (CPK 329 str., 330 str.). Todėl iš viso iš atsakovo ieškovui už atliktus darbus pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010 ir pagal 2007-07-09 subrangos sutartį Nr. S-011 priteistina skolos suma sumažintina iki 87 040 Lt.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeistinas ir paskirstymas bylinėjimosi išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 4 d.). Ieškovo bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme sudarė 5 291,26 Lt žyminis mokestis (t. 1, b. l. 11), o atsakovo bylinėjimosi išlaidas sudarė 661,94 Lt žyminis mokestis, sumokėtas už priešieškinį, ir 4 500 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų (t. 2, b. l. 124, 202), kurias pirmosios instancijos teismas sumažino iki 3 200 Lt (CPK 98 str. 2 d.). Pakeitus nurodytą apygardos teismo sprendimo dalį dėl ieškinio reikalavimo ir nepakeitus jo dalies dėl priešieškinio, iš ieškovo priteistina atsakovui ½ dalis jo bylinėjimosi išlaidų: 331 Lt žyminio mokesčio ir 1 600 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų – iš viso 1 931 Lt (CPK 98 str. 1, 2 d.). Turint omenyje, kad ieškovo patenkintų reikalavimų dalis sudaro 41 procentą, jam priteistina žyminio mokesčio dalis sumažintina iki 2 169 Lt.

43Iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str., 96 str., 302 str.; t. 4, b. l. 19, 31), iš ieškovo atsakovui priteisiant 3 140 Lt žyminio mokesčio (t. 3, b. l. 61) ir 2 620 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų (t. 3, b. l. 120-121), turėtų apeliacinės instancijos teisme.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

45Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą.

46Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš priteista atsakovo UAB „Baltva“ (įmonės kodas 141293180) ieškovui BUAB „Algirsta“ (įmonės kodas 148157336) 127 523 Lt skolos, ir 1191, 30 Lt bylinėjimosi išlaidų. Sumažinti teismo priteistą iš atsakovo UAB „Baltva“ (įmonės kodas 141293180) ieškovui BUAB „Algirsta“ (įmonės kodas 148157336) skolos sumą iki 87 039,80 Lt (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt devyni litai aštuoniasdešimt centų). Paskirstyti tarp bylos šalių bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmosios instancijos teisme: priteisti iš atsakovo UAB „Baltva“ (įmonės kodas 141293180) ieškovui BUAB „Algirsta“ (įmonės kodas 148157336) 2 169 Lt žyminio mokesčio, o iš ieškovo BUAB „Algirsta“ atsakovui UAB „Baltva“ 331 Lt žyminio mokesčio ir 1 600 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų.

47Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį.

48Priteisti iš ieškovo BUAB „Algirsta“ (įmonės kodas 148157336) atsakovui UAB „Baltva“ (įmonės kodas 141293180) 3 140 Lt žyminio mokesčio ir 2 620 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB (šiuo metu BUAB) „Algirsta“ kreipėsi į teismą,... 3. Atsakovas UAB „Baltva“ pareiškė priešieškinį dėl 13 869,90 Lt... 4. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime nurodė, kad yra... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 14 d. sprendimu patenkino... 6. Apygardos teismas konstatavo, jog pagal 2007 m. liepos 9 d. subrangos sutartį... 7. Be to, teismas nustatė, kad pagal 2007-06-15 subrangos sutartį Nr. S-010... 8. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo... 9. 3. Tai, kad užsakovą AB „Lietuvos geležinkeliai“ patenkino ieškovo... 10. 4. 2008-07-08 PVM sąskaitą-faktūrą dėl 56 942,25 Lt sumos ieškovas... 11. 5. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovui skolą pagal 2007-07-09 subrangos... 12. 6. Teismas nepagrįstai sumažino iš ieškovo atsakovui priteistinų... 13. Ieškovas BUAB „Algirsta“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą... 14. Tretysis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepime į atsakovo... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 17. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 18. Byloje nustatyta, kad tarp bylos šalių susiklostė statybų rangos... 19. Dėl skolos už atliktus darbus pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr. S-010... 20. Pagal 2007 m. birželio 15 d. šalių pasirašytą subrangos sutartį Nr. S-010... 21. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 22. Nagrinėjamu atveju šalys susitarė, kad ieškovas atliks darbus, numatytus... 23. CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, atlikęs sutartus darbus, rangovas... 24. Byloje pateikti dokumentai dėl darbų pagal 2007-06-17 subrangos sutartį Nr.... 25. Byloje kilęs ginčas dėl to, ar atsakovas atliko 70 581 Lt vertės darbus.... 26. Ieškovo pateikta 2008-03-07 PVM sąskaita faktūra ALG Nr. 21 negali būti... 27. Be to, pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo reikalavimą sumokėti... 28. Atmestinas apelianto argumentas, kad jis apskritai neprivalo mokėti už... 29. Tačiau pirmosios instancijos teismas, ginčijamu sprendimu priteisdamas... 30. Dėl skolos už atliktus statybos darbus pagal 2007-07-09 subrangos sutartį... 31. Šalys 2007 m. liepos 9 d. sudarytoje subrangos sutartyje Nr. S-011 nustatė,... 32. Pažymėtina, kad atliktų darbų aktų paskirtis yra užsakovui priimti... 33. Pasirašydamas atliktų darbų aktus, atsakovas nenurodė ieškovo atliktų... 34. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas visapusiškai bei... 35. Dėl pirmosios instancijos teismo priteistų netesybų dydžio... 36. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi,... 37. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad... 38. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino nagrinėjamos bylos... 39. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apygardos teismas turėjo pagrindo... 40. Dėl pasakyto pakeistina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 42. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeistinas ir paskirstymas... 43. Iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, proporcingai patenkintų ir... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą.... 46. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš priteista atsakovo UAB... 47. Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį.... 48. Priteisti iš ieškovo BUAB „Algirsta“ (įmonės kodas 148157336) atsakovui...