Byla 2-878-196/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutarties, kuria patikslintas kreditoriaus Geležinio vilko projektas, uždarosios akcinės bendrovės finansinis reikalavimas, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Prekybos namai „Lina“ bankroto byloje Nr. B2-628-302/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Prekybos namai „Lina“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutarties, kuria patikslintas kreditoriaus Geležinio vilko projektas, uždarosios akcinės bendrovės finansinis reikalavimas, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Prekybos namai „Lina“ bankroto byloje Nr. B2-628-302/2015, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutavusios įmonės kreditoriaus finansinio reikalavimo patikslinimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė UAB PN „Lina“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartimi minėta nutartis palikta nepakeista.

52010 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtinti BUAB PN „Lina“ kreditoriniai reikalavimai, kurie patikslinti 2011 m. sausio 3 d., 2011 m. kovo 10 d., 2011 m. gegužės 27 d., gruodžio 2 d., 2012 m. sausio 19 d., 2012 m. birželio 20 d., 2014 m. liepos 1 d., 2014 m. rugpjūčio 18 d., 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimis. 2011 m. sausio 11 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Pareiškėjas Geležinio vilko projektas, UAB, Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą, kurį vėliau patikslinęs prašė atnaujinti terminą papildomam 65 997,16 Eur Geležinio vilko projektas, UAB reikalavimui paduoti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių; patvirtinti papildomą 65 997,16 Eur reikalavimą BUAB PN „Lina“ bankroto byloje; patvirtinti, kad galutinis turimas Geležinio vilko projektas, UAB reikalavimas BUAB PN „Lina“ bankroto byloje sudaro 287 868,75 Eur.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 18 d. nutartimi atnaujino pareiškėjui Geležinio vilko projektas, UAB terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti, bei padidino trečios eilės kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB kreditorinį reikalavimą nuo 221 871,59 Eur iki 287 868,75 Eur. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, jog šiuo konkrečiu atveju priežastys, kurioms esant Geležinio vilko projektas, UAB negalėjo pareikšti papildomo reikalavimo per teismo nustatytą terminą, pripažintinos svarbiomis, todėl pagrindas atnaujinti pareiškėjui Geležinio vilko projektas, UAB terminą papildomam kreditoriniam reikalavimui pateikti, egzistuoja. Teismas nurodė, kad administratoriui užėmus poziciją, jog jis neprivalo kreditoriaus reikalavimo sutikrinti su esamais įmonėje buhalteriniais bei kitais dokumentais, o šį reikalavimą privalo įrodyti kreditorius bei nesant byloje duomenų, kurie paneigtų pareikšto reikalavimo pagrįstumą, Geležinio vilko projektas, UAB 65 997,16 Eur (227 875,00 Lt) dydžio reikalavimas, BUAB PN „Lina“ bankroto byloje, yra tvirtintinas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskirajame skunde atsakovo BUAB PN „Lina“ bankroto administratorius prašo atnaujinti terminą atskirąjam skundui paduoti, o jį atnaujinus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo prašymo netenkinti. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai padidino kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB finansinį reikalavimą, nes pareiškėjas jokiais tinkamais įrodymais savo reikalavimo padidėjimo, nepagrindė. Nurodo, kad 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino taikos sutartį, kuria pareiškėjas ir UAB „VSA Vilnius“ susitarė dėl atsakovo teisių ir pareigų, tačiau taikos sutarties atsakovas nepasirašė ir su ja supažindintas nebuvo, todėl atsakovui kelia abejonių minėtos nutarties teisėtumas. Pirmos instancijos teismas net tris kartus sudarė sąlygas pareiškėjui pateikti papildomus įrodymus nors nagrinėjamu atveju teisiniai santykiai nepasižymi viešuoju interesu ir tuo pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, rungimosi principą bei atsakovo teisėtus lūkesčius.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius Geležinio vilko projektas, UAB prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Apeliantas praleido terminą atskirajam skundui pateikti. Apelianto nurodomos priežastys nėra pagrįstos jokiais įrodymais ar įtikinamais argumentais. Terminas atskirajam skundui dėl teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, pateikti pradedamas skaičiuoti nuo nutarties priėmimo dienos ir atsižvelgiant į tai, kad įstatymas apskritai nustato tik 7 dienų apskundimo terminą, 5 dienų terminas yra pakankamas, be to, atsakovas dar iki skundžiamos nutarties įteikimo turėjo visas galimybę apie nutartį sužinoti. Atskirasis skundas parengtas tik 2015 m. vasario 26 d., kai tuo tarpu terminas jam paduoti pasibaigė 2015 m. vasario 25 d., todėl akivaizdu, kad apeliantas praleido terminą atskirajam skundui pateikti. Be to, manytina, kad atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti nėra pagrindo.
  2. Apelianto argumentai, kad jis nebuvo įtrauktas trečiuoju asmeniu civilinėje byloje dėl taikos sutarties patvirtinimo yra nesusiję su nagrinėjamos bylos ginčo dalyku, t. y. kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB kreditorinio reikalavimo pagrįstumu. Atskirajame skunde nepateikta konkrečių įrodymų ir argumentų, pagrindžiančių pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą.
  3. Apelianto teiginys, kad teismas buvo per daug aktyvus renkant įrodymus yra nepagrįstas, nes bankroto bylą nagrinėjantis teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tada, kaip iš byloje esančių įrodymų gali daryti išvadą, kad reikalavimas yra pagrįstas. Atsakovas, turėdamas visus su kreditoriaus reikalavimu susijusius dokumentus pats galėjo išsiaiškinti kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo klausimus, neperleisdamas to nagrinėti teismui.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Nenustatyta absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų.

15Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirojo skundo argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutarties, kuria patikslintas atsakovo BUAB PN „Lina“ kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB finansinis reikalavimas, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

16Dėl termino atskirajam skundui paduoti

17Kreditorius Geležinio vilko projektas, UAB prašymą atsisakyti nagrinėti atsakovo BUAB PN „Lina“ atskirąjį skundą, motyvuoja tuo, kad skundas paduotas praleidus atskirojo skundo padavimo terminą.

18CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublik?s įstatymai, tarp jų specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), be to, kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

19Pagal ĮBĮ nuostatas atskiruoju skundu nutartis dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti gali būti skundžiama bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių, kuriems jos priimtos, be to, kiti kreditoriai, jeigu jų patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus (pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusią ĮBĮ redakciją – 250 Lt) ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus (pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusią ĮBĮ redakciją – 250 Lt) (ĮBĮ 26 str. 6 d.). ĮBĮ nereglamentuoja tokių atskirųjų skundų padavimo tvarkos ir terminų, todėl, remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalimi, tokių nutarčių apskundimo tvarkai taikytinos CPK nuostatos. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos.

20Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas BUAB PN „Lina“ įgijo teisę paduoti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutarties, kuria patikslintas atsakovo kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB finansinis reikalavimas nuo nutarties priėmimo dienos. Nagrinėjamu atveju terminas paduoti atskirajam skundui dėl minėtos nutarties pasibaigė 2015 m. vasario 25 d., o apelianto atskirasis skundas teismui pateiktas 2015 m. vasario 26 d.

21Taigi nors kreditorius Geležinio vilko projektas, UAB pagrįstai teigia, jog yra praleistas terminas paduoti paminėtam atskirajam skundui, tačiau, turint omenyje pirmiau nurodytus argumentus bei bylos duomenis, pagal kuriuos pirmosios instancijos teismas, gavęs BUAB PN „Lina“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutarties, išsprendė šio skundo priėmimo klausimą ir jį priėmė, yra pagrindo teigti, kad apygardos teismas faktiškai atnaujino nežymiai praleistą terminą paduoti nurodytam atskirajam skundui.

22Teisėjų kolegijos nuomone, dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo nutraukti apeliacinį procesą atsakovo nurodytų aplinkybių kontekste (CPK 315 str. 2 d. 1 p., 338 str.).

23Dėl kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB finansinio reikalavimo

24ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p.). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p.; iki 2015 m. sausio 1 d. – ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

25Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

26Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir/ arba teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

27Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, kuria patikslino BUAB PN „Lina“ kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB finansinį reikalavimą padidindamas jį nuo 221 871,59 EUR iki 287 868,75 EUR, nepažeidė nei ĮBĮ, nei CPK reikalavimų.

28Bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius Geležinio vilko projektas, UAB, pateikdamas teismui prašymą patikslinti ir patvirtinti jo finansinį reikalavimą papildomai 65 997,16 EUR sumai, pateikė teismui tokį prašymą pagrindžiančius įrodymus. Teismui buvo pateikta eilė įrodymų, kurie teismo vertinimu pagrindė ne tik jo reikalavimo pagrįstumą, tačiau ir paaiškino aplinkybes, kurioms esant pareiškėjas tik dabar kreipėsi dėl jo patvirtinto reikalavimo patikslinimo. Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjas Geležinio vilko projektas, UAB reikalavimą į BUAB PN „Lina“ perėmė iš AKROPOLIS, UAB (patikslinto prašymo priedas Nr. 4.1). Byloje įrodymais patvirtinta, jog AKROPOLIS, UAB ir BUAB PN „Lina“ siejo rangos santykiai, pagal 2007-08-27 sudaryta Rangos sutartį Nr. 2007/RS-22 bei papildomus susitarimus prie Rangos sutarties. 2009-09-10 papildomo susitarimo prie Rangos sutarties (patikslinto prašymo priedas Nr. 1.2) buvo nustatyta, kad AKROPOLIS, UAB yra sumokėjęs BUAB PN „Lina“ 1 116 337,03 Lt avansą, už kurį BUAB PN „Lina“ įsipareigojo atlikti tam tikrus darbus, o 2010-04-06 papildomu susitarimu prie Rangos sutarties (patikslinto prašymo priedas Nr. 1.3) šalys susitarė, kad BUAB PN „Lina“ grąžins AKROPOLIS, UAB 381 791,15 Lt avanso dalį. 2010-04-21 tarp AKROPOLIS, UAB ir UAB „VSA Vilnius“ buvo sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis dėl AKROPOLIS, UAB priklausančios 371 502 Lt dydžio reikalavimo teisės į BUAB PN „Lina“ perleidimo UAB „VSA Vilnius“, kurią AKROPOLIS, UAB turėjo iš minėtos Rangos sutarties bei papildomų susitarimų. Perleidus UAB „VSA Vilnius“ reikalavimą 371 502 Lt dydžio sumai, UAB „VSA Vilnius“ pridėjęs savo turimą reikalavimą, gautą bendrą 381 791,15 Lt reikalavimo sumą įskaitė su priešpriešiniu tokios paties dydžio BUAB PN „Lina“ reikalavimu UAB „VSA Vilnius“, tačiau šis įskaitymas 2012-06-06 Vilniaus apygardos teismo sprendimu bei 2013-09-12 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo pripažintas negaliojančiu (patikslinto prašymo priedai Nr. 6.2 ir 6.3). Byloje taipogi nustatyta, jog 2011-02-19 tarp Geležinio vilko projektas, UAB ir UAB „VSA Vilnius“ buvo sudarytas susitarimas dėl minėtos Reikalavimo teisės perleidimo sutarties pakeitimo (patikslinto prašymo priedas Nr. 5.1), kuriuo šalys susitarė, kad Reikalavimo perleidimas galioja net ir tuo atveju, jeigu įskaitymas būtų pripažintas negaliojančiu, tačiau 2014-01-10 UAB „VSA Vilnius“ pateikė Geležinio vilko projektas, UAB pretenzija (patikslinto prašymo priedas Nr. 7.1), kurioje išdėstė poziciją, kad 2011-02-19 sudarytas susitarimas yra negaliojantis. To pasėkoje tarp Geležinio vilko projektas, UAB ir UAB „VSA Vilnius“ buvo sudaryta taikos sutartis, kuri Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-05 buvo patvirtinta (patikslinto prašymo priedai Nr. 7.3, 7.4). Minėta taikos sutartimi šalys susitarė, jog UAB „VSA Vilnius“ grąžina Geležinio vilko projektas, UAB 371 502 Lt dydžio reikalavimo teisės dalį sudarančią 227 875 Lt. 2014-07-16 Geležinio vilko projektas, UAB kreipėsi į BUAB PN „Lina“ administratorių dėl papildomo 227 875 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB PN „Lina“ bankroto byloje (patikslinto prašymo priedas Nr. 8.1). Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas prašymą patvirtinti kreditoriaus finansinį reikalavimą, įvertino minėtus teismui pateiktus įrodymus bei kitus duomenis.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad iš atskirojo skundo turinio matyti, jog apeliantas BUAB PN „Lina“ nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis tarp UAB „VSA Vilnius“ ir Geležinio vilko projektas, UAB, kuria kreditoriui Geležinio vilko projektas, UAB buvo grąžinta reikalavimo teisė į BUAB PN „Lina“, tačiau byloje nėra duomenų, kad apeliantas būtų iniciavęs proceso atnaujinimą minėtoje išnagrinėtoje byloje, kaip į procesą neįtrauktos šalies, kuriai būtų sukuriama papildoma prievolė, pagrindu. Iš byloje esančio Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 6 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarties matyti, kad administratorius neginčijo egzistuojančios skolos, kurią sudarė kreditoriaus pervestas avansas pagal rangos sutartį ir papildomame susitarime šalių susitarimas grąžinti dalį avanso, į kurio sumą įeina kreditoriaus prašomas patvirtinti kreditorinis reikalavimas, dėl to jog jis atsisakė dalies darbų pagal rangos sutartį. Apeliantas šioje byloje ginčijo tik reikalavimo užskaitymą, kuris buvo atliekamas bankroto bylos kėlimo metu, kaip atliktą pažeidžiant kitų kreditorių teises. Pastebėtina, kad nors apeliantas vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis turi pareigą patikrinti visus, per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, bankrutuojančios įmonės sudarytus sandorius, tačiau duomenų, kad apeliantas būtų ginčijęs 2009 m. rugsėjo 10 d. ir 2010 m. balandžio 6 d. papildomus susitarimus prie 2007 m. rugpjūčio 27 d. rangos sutarties Nr.2007/RS-22 ar konkrečiai susitarimų 2 punktus, tiek iškėlus įmonei bankrotą, tiek šio ginčo nagrinėjimo pirmoje instancijoje metu, byloje taip pat nėra.

30Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad apeliantas, nesutikdamas su kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB papildomu reikalavimu, neįrodė savo pozicijos ir nepateikė į bylą jokių dokumentų, iš kurių teismas turėjo pagrindą daryti išvadą, jog kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB prašoma patvirtinti papildoma kreditorinio reikalavimo suma neatitinka įmonės buhalterinių duomenų ir yra nepagrįsta.

31Kaip minėta, kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB reikalavimo pagrįstumas buvo įrodytas teismui pateiktais dokumentais, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą padidinti kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB finansinį reikalavimą BUAB PN „Lina“ bankroto byloje papildoma 65 997,16 EUR suma (ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p.; iki 2015 m. sausio 1 d. – ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p., CPK 178 str.).

32Be to, Lietuvos kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos susijusios su viešuoju interesu, kuris gali būti užtikrinamas tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės kreditoriais būtų pripažinti teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys; bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisinį suinteresuotumą išsakyti savo poziciją dėl kito kreditoriaus pareikšto reikalavimo, skųsti nutartį, kuria patvirtintas kito kreditoriaus reikalavimas, juolab kad nuo to, ar šis reikalavimas (ne)bus patvirtintas, priklauso kiekvieno kreditoriaus reikalavimų patenkinimo proporcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2010, 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003). Kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje egzistuoja viešas interesas, pirmos instancijos teismas, suteikdamas pareiškėjui galimybę pagrįsti savo kreditorinį reikalavimą pateikiant papildomus dokumentus, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų nepažeidė, todėl apelianto argumentas, kad nagrinėjamoje byloje teisiniai santykiai nepasižymi viešuoju interesu, bei kad teismas buvo per daug aktyvus rinkdamas įrodymus, taip pat yra atmetamas kaip nepagrįstas.

33Dėl nurodytų argumentų nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti pagrįstą ir teisėtą skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį (CPK 329, 338 str.).

34Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutavusios įmonės kreditoriaus finansinio... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė UAB PN... 5. 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtinti BUAB PN „Lina“ kreditoriniai... 6. Pareiškėjas Geležinio vilko projektas, UAB, Vilniaus apygardos teismui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 18 d. nutartimi atnaujino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskirajame skunde atsakovo BUAB PN „Lina“ bankroto administratorius prašo... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius Geležinio vilko projektas, UAB... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstos teismo nutarties... 16. Dėl termino atskirajam skundui paduoti... 17. Kreditorius Geležinio vilko projektas, UAB prašymą atsisakyti nagrinėti... 18. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 19. Pagal ĮBĮ nuostatas atskiruoju skundu nutartis dėl bankrutuojančios... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas BUAB PN „Lina“ įgijo teisę... 21. Taigi nors kreditorius Geležinio vilko projektas, UAB pagrįstai teigia, jog... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo nutraukti... 23. Dėl kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB finansinio reikalavimo... 24. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto... 25. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 26. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 28. Bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius Geležinio vilko projektas, UAB,... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš atskirojo skundo turinio matyti, jog... 30. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad... 31. Kaip minėta, kreditoriaus Geležinio vilko projektas, UAB reikalavimo... 32. Be to, Lietuvos kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad bankroto ir... 33. Dėl nurodytų argumentų nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartį....