Byla 2A-850-160/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės, Aldonos Tilindienės, sekretoriaujant Monikai Stankevičienei, dalyvaujant atsakovo atstovei N. A. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovams V. J. P., Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl įsiskolinimo už šilumos energiją ir palūkanų priteisimo bei Vilniaus miesto savivaldybės priešieškinį atsakovams UAB „Vilniaus energija“ ir V. J. P. dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

31.Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės V. J. P. 514,20 Lt skolos už šilumos energiją, 51,99 Lt delspinigių, iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės - 235,33 Lt skolos, 46,6 Lt materialinių palūkanų, taip pat iš abiejų atsakovų priteisti procesines palūkanas ir lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas.

5Paaiškino, kad dėl susidariusio įsiskolinimo už neapmokėtą šilumos energiją butui, esančiam ( - ), nuosavybės teise priklausančiame Vilniaus miesto savivaldybei, 2006 m. balandžio 24 d. buvo nutraukta sutartis sudaryta su V. J. P.. Sutarties nutraukimo dieną nuomininkės V. J. P. skola sudarė 949,53 Lt.

6Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti tarp UAB ,,Vilniaus energija“ ir V. J. P. sudarytos 2006 m. balandžio 24 d. šilumos pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu.

7Paaiškino, kad pagal CK 6.390 str. ieškovas neturėjo teisės nutraukti sutarties dėl esminio sutarties pažeidimo. Šilumos ūkio įstatymo 14 str. 1 d., 18 str. 1 d., Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 patvirtintų Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 27 p., Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 153 p. nustatyta, jog teisės aktai nenumato galimybės šilumos energijos tiekėjui nutraukti energijos tiekimo sutartį dėl vartotojo įsiskolinimo. Tokiais atvejais suteikiama galimybė tik sustabdyti paslaugos teikimą, o ne nutraukti sutartį. Todėl, net ir sustabdžius paslaugos teikimą, sutartis lieka galioti. Atsakovu šioje byloje turėjo būti įmonė SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kuriai Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.1-474 perdavė patikėjimo teise valdyti visas savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2010 m. liepos 29 d. sprendimu ieškinį patenkino, o priešieškinį atmetė. Iš atsakovės V. J. P. ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“ naudai priteisė 514,20 Lt skolos už šilumos energiją, 51,99 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 35,95 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“ naudai priteisė 235,33 Lt skolos už šilumos energiją, 46,62 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3,95 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovų V. J. P. ir Vilniaus miesto savivaldybės valstybės naudai priteisė po 15,47 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

10Apylinkės teismas padarė išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybei ir V. J. P. nepadengus susidariusios skolos už butui esančiam ( - ) tiektą šilumos energiją ir karštą vandenį iki 2009 m. vasario 28 d., juos 2009 m. sausio 30 d. įspėjęs ieškovas turėjo teisinį pagrindą pareikšti teismui ieškinį ir prašyti priteisti susidariusią skolą. Nepadengus skolos iki 2009 m. vasario 28 d., ieškovas pagrįstai pakeitė šilumos energijos pirkimo sutarties sąlygas, laikydamas sutarties šalimi buto savininką, nes nuomininkė tinkamai nevykdė savo įsipareigojimų, o teisingos sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros principas turėjo būti įgyvendinamas ir vartojimo energijos pirkimo – pardavimo sutartiniuose santykiuose. Šilumos pirkimo - pardavimo sutartis yra atlygintinė, už tiekiamą šilumą tiekėjas turi teisę reikalauti piniginio ekvivalento, o jeigu sutartis pagal standartines sąlygas šilumos tiekėjo, nuomotojo ir nuomininko susitarimu pakeičiama taip, kad nuomininkas įsipareigoja šilumos tiekėjui mokėti už šilumą, tačiau iš esmės pažeidžia šį įsipareigojimą, tampa nemokiu, šilumos tiekėjui turi būti palikta galimybė tokį susitarimą modifikuoti ir laikyti, kad toliau sutartiniai santykiai pagal standartines sąlygas sieja su nuomotoju. Priešingu atveju būtų iš esmės pažeisti šilumos tiekėjo interesai, nes jis neturėtų jokių svertų gauti piniginį ekvivalentą už teikiamą šilumą. Pagal įstatymą šilumos tiekėjas neturi galimybių apriboti, sustabdyti ar nutraukti šilumos energijos tiekimo net ir esant įsiskolinimui (Šilumos ūkio įstatymo 13 str. 3 d., 14 str. 1 d.), o šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 46.2 p., 203.3 p. numato galimybę sudaryti sutartį su patalpų nuomininku, tačiau pagal taisykles šilumos tiekėjas gali atsisakyti sudaryti sutartį su nuomininku, jei pastarasis yra skolingas už suvartotą šilumą. 2009 m. vasario 28 d. buvo susidaręs ženklus įsiskolinimas ir ieškovas turėjo teisę, prieš tai įspėjęs nuomininką, pakeisti šilumos energijos pirkimo sutartį ir laikyti, kad sutartis toliau turi būti vykdoma pagal standartines tokios sutarties sąlygas. Kadangi pagal standartines šilumos energijos pirkimo sutarties sąlygas sutarties šalis yra patalpų savininkas, o SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nesuteikti įgaliojimai savo vardu sudaryti sutartis dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems butams teikiamų paslaugų, energijos pirkimo, prievolių kreditoriams vykdymo, ieškovas pasirinko tinkamą atsakovą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimas Nr. 1-1538 „Dėl pritarimo savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ įstatams“, ginčo teisiniams santykiams netaikytinas, kadangi priimtas po skolos susidarymo.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

13Paaiškino, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog Vilniaus miesto savivaldybei atsirado pareiga atsiskaityti už UAB „Vilniaus energija“ suteiktas paslaugas Šilumos tiekimo sutarties pagrindu. Teismas nenurodė, kokiais teisės aktais bei jų nuostatomis vadovaujantis buvo pakeistos Šilumos teikimo sutarties sąlygos, vieną sutarties šalį pakeičiant kita, nors nei viena iš sutarties šalių (UAB „Vilniaus energija“ ir V. J. P.) bei Vilniaus miesto savivaldybė tokios valios neišreiškė. Tarp UAB „Vilniaus energija“ ir buto nuomininkės V. J. P. sudaryta sutartis yra galiojanti, šilumos energijos ir karšto vandens teikimo paslaugos galutinis ir faktinis vartotojas yra buto nuomininkė, todėl teismas nepagrįstai priteisė skolą už šildymą bei karštą vandenį iš Vilniaus miesto savivaldybės už laikotarpį nuo 2006 m. kovo 9 d. iki 2006 m. balandžio 23 d. Turėjo būti taikomos CK 6.584 str. ir LR Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 patvirtintos „Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas tvarka“ nuostatos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas bylas, susijusias su energijos pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais, suformavo praktiką, kad būtina nustatyti galutinį elektros energijos vartotoją ir už suvartotą elektros energiją turi atsiskaityti tiesioginiai jos vartotojai (2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Atsižvelgiant į energijos pirkimo – pardavimo sutarties specifiką (CK 6.161 str., 6.184 str.), darytina išvada, kad sutarčių laisvės principo ribojimas turėtų būti taikomas ne tik sudarant šias sutartis, bet ir jas nutraukiant. CK 6.161 str. 2 d. taikytina ir energijos pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimui, t.y. energijos pirkimo – pardavimo sutartis gali būti nutraukta tik įstatymų numatytais atvejais. Šilumos tiekimo sutarties nuostatos turi būti įvertintos ir CK 6.188 str. atžvilgiu.

14Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Paaiškino, kad V. J. P. nepatiria jokių nuostolių dėl sutarties nutraukimo, UAB „Vilniaus energija“ ir toliau teikia butui, esančiam ( - ), šilumos energiją, po sutarties nutraukimo visi šilumos energijos tiekimo ir atsiskaitymo klausimai reguliuojami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintas standartines sąlygas. Įstatymų leidėjas nustatė procedūrą (CK 6.217 – 6.218 str.), kada galima vienašališkai nutraukti sutartį, nesikreipiant į teismą ir 2009 m. sausio 30 d. raštas Nr. 008-02-1160 atsakovams tik patvirtina, kad UAB „Vilniaus energija“ laikėsi vienašališkam sutarties nutraukimui nustatytos tvarkos. CK bei kituose specialiuosiuose šilumos ūkį reguliuojančiuose teisės aktuose nėra numatyta, kad šilumos tiekėjas negali nutraukti energijos pirkimo – pardavimo sutarties su fiziniu asmeniu. Civilinėje teisėje galiojant dispozityvumo principui šilumos tiekėjas CK 6.217 str. pagrindu gali vienašališkai nutraukti energijos pirkimo – pardavimo sutartį su fiziniu asmeniu dėl esminio sutarties pažeidimo. Šilumos tiekimo sutartis de jure nutraukta, de facto energija toliau teikiama ir šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta su buto ir kartu energiją naudojančių įrenginių savininke Vilniaus miesto savivaldybe (CK 1.71 str., 6.384 str.), kuri turi pareigą atsiskaityti su ieškovu už po sutarties nutraukimo tiekiamą šilumos energiją. CK 6.584 str. ir LR Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 patvirtinta tvarka nepakeičia CK 6.383 – 6.391 str., LR šilumos ūkio įstatyme ir jį detalizuojančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtinto šilumos energijos pirkimo – pardavimo teisinių santykių reglamentavimo, o tik nustato valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininko ir nuomotojo tarpusavio teisinius santykius, susijusius su atsiskaitymu už nuomojamoms patalpoms patiektą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas.

162011 m. rugsėjo 30 d. ieškovas išsiuntė teismui informaciją, kad 2010 m. spalio 13 d. UAB ,,Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė susitarimą dėl skolos sumokėjimo. Atstovė paaiškino, kad šis susitarimas apima ir Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d. sprendimu priteistą sumą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apylinkės teismas faktines bylos aplinkybes nustatė teisingai. Jas patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, kuri jį išnuomojo atsakovei V. J. P. (b.l. 38). Nuomininkė 2006-04-24 su ieškovu sudarė šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1151048. Sutarties 7.1 punkte šalys susitarė, kad šilumos tiekėjas nenutrūkstamai buitiniam šilumos vartotojui (nuomininkei) teiks šilumą butui ir kitoms pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, šaltam vandeniui pašildyti iki teisės aktais nustatytos karšo vandens temperatūros ir karšo vandens temperatūrai palaikyti pastato vidaus sistemoje, išskyrus Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis nustatytus atvejus ir sutartyje nurodytus laikotarpius, kada šilumos tiekimas gali būti stabdomas šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių remonto arba profilaktinio patikrinimo darbams. Atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už patiektą šilumą ir pastato šildymo ir karšo vandens sistemų priežiūrą (sutarties 10.1 p.) (b.l. 11-13). Byloje pateikta skolos skaičiuotė rodo, kad atsakovė V. J. P. netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl laikotarpiu nuo 2006-03-09 iki 2009-02-28 susidarė 949,53 Lt skola (b.l. 5). Atsakovei V. J. P. netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, ieškovas buto savininką Vilniaus miesto savivaldybę bei atsakovę V. J. P. 2009-01-30 pranešimu informavo apie iki 2008-12-31 susidariusią 2122,57 Lt skolą bei nurodė, kad nepadengus skolos iki 2009-02-28, šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1151048 sudaryta su nuomininke bus laikoma nutraukta (b.l. 10). Kadangi atsakovė V. J. P. iki ieškovo nurodyto termino skolos nesumokėjo, ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ nutraukė šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su atsakove V. J. P. ir pareikalavo, kad nutraukus šilumos pirkimo-pardavimo sutartį skolą sumokėtų patalpų savininkas – Vilniaus miesto savivaldybė.

19Atsakovė V. J. P. dėl iš jos priteistos sumos apeliacinio skundo nepadavė, todėl šioje dalyje apeliacinis teismas apylinkės teismo sprendimo neanalizuoja.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas šios kategorijos bylas, yra suformavęs nuoseklią teisės taikymo ir aiškinimo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-30 nutartis Nr. 3K-3-3/2008, 2009-12-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2009; 2009-10-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2009; 2009-07-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009), todėl taikant įstatymus šiame ginče ir vertinant pirmos instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, vadovaujamasi ir šia praktika.

21Kadangi ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ ir atsakovė V. J. P. individualią šilumos pirkimo-pardavimo sutartį sudarė 2006-04-24, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 9 d. iki 2006 m. balandžio 23 d., t.y. iki individualios sutarties sudarymo su atsakove V. J. P., pareigą atsiskaityti už butui ( - ), tiekiamą šilumos energiją bei karštą vandenį turėjo buto savininkas – Vilniaus miesto savivaldybė.

22Kaip matyti iš ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“ ir atsakovės V. J. P. sudarytos 2006-04-24 šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1151048, 24 punkto, šalys susitarė, kad sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23Pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.383 str. 1 d.nustatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja pateikti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Taigi, pagrindinis įstatyme įtvirtintas įpareigojimas atsakovei V. J. P. pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutartį buvo laiku atsiskaityti už tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį. V. J. P. netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus dėl apmokėjimo už gautą šilumos energiją, susidarė įsiskolinimas, kuris nebuvo likviduotas, apie įsiskolinimą informavus tiek nuomininkę, tiek buto savininką ( CK 6.218 str. 1 d), ieškovas įgijo teisę vienašališkai nutraukti netinkamai vykdomą individualią sutartį (CK 6.217 str.). Todėl atmestinas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, jog ieškovas neteisėtai nutraukė šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su atsakove V. J. P. Ieškovas, nutraukęs šilumos ir karšto vandens tiekimo sutartį su fiziniu asmeniu, liko nesudaręs rašytinės sutarties dėl šilumos energijos tiekimo butui ( - ). Nesudarius rašytinės sutarties su šilumos tiekėju dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto, laikytina, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šilumos teikėjo ir buto, į kurį teikiama šiluma, savininko Vilniaus miesto savivaldybės nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo datos iki šalys sudarys šilumos pirkimo-pardavimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009). Todėl atsakomybė už suvartotą šilumos energiją nutraukus sutartį su buto nuomininku tenka buto savininkui – Vilniaus miesto savivaldybei.

24CK 6.584 str. 1 d. bei Vyriausybės 2001-07-11 nutarimu Nr. 876 patvirtinta Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas tvarka, reglamentuoja valstybės ar savivaldybės ir jų patalpų nuomininkų tarpusavio teisinius santykius ir nereglamentuoja komunalinių paslaugų tiekėjų ir valstybės ar savivaldybės patalpų nuomininkų tarpusavio santykių. Todėl, atsakovas apeliaciniame skunde nepagrįstai remiasi šiomis nuostatomis. Į bylą pateiktas ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“ raštas (b.l. 170-174) patvirtina, kad šalys sudarė susitarimą, kuriuo iš esmės išsprendė tarpusavio ginčus kilusius dėl atsiskaitymo už ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“ teiktą šilumos energiją bei karštą vandenį butui adresu ( - ). Tai patvirtina, kad šalys ginčą iš esmės baigė ir Vilniaus miesto savivaldybė skolą pripažino. Taigi apeliacinio skundo argumentai nepagrįsti, teismo sprendimas paliekamas galioti.

25Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Remiantis LR CPK 88 str. 1 d. 3 p. iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės valstybės naudai priteistinos 8,80 Lt išlaidos.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės 8,80 Lt pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. 1.Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti... 5. Paaiškino, kad dėl susidariusio įsiskolinimo už neapmokėtą šilumos... 6. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 7. Paaiškino, kad pagal CK 6.390 str. ieškovas neturėjo teisės nutraukti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2010 m. liepos 29 d. sprendimu ieškinį... 10. Apylinkės teismas padarė išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybei ir V. J.... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus... 13. Paaiškino, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog Vilniaus miesto... 14. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. Paaiškino, kad V. J. P. nepatiria jokių nuostolių dėl sutarties nutraukimo,... 16. 2011 m. rugsėjo 30 d. ieškovas išsiuntė teismui informaciją, kad 2010 m.... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apylinkės teismas faktines bylos aplinkybes nustatė teisingai. Jas patvirtina... 19. Atsakovė V. J. P. dėl iš jos priteistos sumos apeliacinio skundo nepadavė,... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas šios kategorijos bylas, yra... 21. Kadangi ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ ir atsakovė V. J. P.... 22. Kaip matyti iš ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“ ir atsakovės V. J. P.... 23. Pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 24. CK 6.584 str. 1 d. bei Vyriausybės 2001-07-11 nutarimu Nr. 876 patvirtinta... 25. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės 8,80 Lt pašto išlaidų valstybei,...