Byla e2-3178-635/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, sekretoriaujant Redai Vingienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei R. Š. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovė. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Atsakovei procesiniai dokumentai tinkamai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 289,62 Eur negrąžintos paskolos, 224,69 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-08-09 tarp ieškovės ir atsakovės nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 812091001. Šia sutartimi šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovei iš viso 289,62 Eur (1000 Lt) sumą 30 dienų terminui su 114,37 procentų dydžio metine palūkanų norma. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2012-10-08 atsakovė turėjo grąžinti 289,62 Eur (1000 Lt).

5Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir 2012-08-09 pervedė atsakovei 289,62 Eur. Tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos.

6Taip pat nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.874 straipsnio 1 dalį ir Vartojimo kredito sutarties 7.1. punktą, nuo 2012-10-09 iki 2013-04-05 atsakovė privalo mokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų norma (198,30 %), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, iš viso 224,69 Eur.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė 2012-08-09 sudarė su atsakove per sistemą www.smscredit.lt, kurą valdo ieškovė, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 812091001. Šia sutartimi šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovei iš viso 289,62 Eur (1000 Lt) sumą 30 dienų terminui su 114,37 procentų dydžio metine palūkanų norma. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2012-10-08 atsakovė turėjo grąžinti 289,62 Eur (1000 Lt). Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir 2012-08-09 pervedė atsakovei 289,62 Eur. Duomenų apie tai, kad ieškovė būtų įvykdžiusi ieškovės reikalavimą byloje nepateikta.

9Kadangi atsakovė laiku neįvykdė prievolės, t.y. negrąžino paskolos, todėl ieškovė paskaičiavo, kad laikotarpiu nuo 2012-10-09 iki 2013-04-05 atsakovė privalo mokėti iš viso 224,69 Eur palūkanų.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 289,62 Eur negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

11Ieškovės prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

12Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

13Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metines palūkanas, kurias skaičiuoja ne tik nuo paskolos suteikimo dienos iki sutarties nutraukimo dienos, tačiau prašo priteisti palūkanas ir už tolesnį naudojimąsi paskola, iš viso paskaičiuota 224,69 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog paskaičiuota palūkanų suma yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų, dydis mažintinas viena antrąja - iki 112,35 Eur.

14CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

15Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos toje apimtyje, kiek tenkinamas ieškinys, t.y. 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. ).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės R. Š., asmens kodas ( - ) 289,62 Eur negrąžintos paskolos, 112,35 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 401,97 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovė. Apie teismo... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 289,62 Eur negrąžintos... 5. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir 2012-08-09 pervedė... 6. Taip pat nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė 2012-08-09 sudarė su atsakove per... 9. Kadangi atsakovė laiku neįvykdė prievolės, t.y. negrąžino paskolos,... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties... 11. Ieškovės prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.... 12. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 13. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 str.... 14. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 15. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos toje apimtyje, kiek... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės R. Š., asmens kodas ( - ) 289,62 Eur negrąžintos... 19. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...