Byla 2A-1640-125/2013
Dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Almanto Padvelskio, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Mano būstas LT“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės E. N. patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Mano Būstas LT“, trečiajam asmeniui UAB DK „PZU LIETUVA“, dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (b.l. 76), nurodydama, kad gyvena daugiabučiame name jai nuosavybės teise priklausančiame bute adresu ( - ). Jai taip pat priklauso ir požeminio parkingo 1/84 dalis, t.y. parkavimo vieta automobiliui. Šioje parkavimo vietoje ieškovė laikė savo automobilį „AUDI A6“, valst. Nr. ( - ), kuris 2012-03-25 naktį sudegė savo stovėjimo vietoje. Sudegusio automobilio „AUDI A6“ vertė nustatyta specialisto vertinimo ataskaitoje, ją sudaro 41148,00 Lt. Automobilis sudegė visiškai, dėl šio įvykio ieškovė patyrė 41148,00 Lt turtinę žalą. Gaisro metu namo bendro naudojimo patalpas administravo UAB „Mano būstas LT“. Paaiškino, kad 2010-12-13 UAB „Plienas“ sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr.10-12-194 su AB „City Service“ Klaipėdos filialu. Šios sutarties pagrindu AB „City Service“ nuo 2010-12-13 eksploatuoja, prižiūri ir tvarko namo bendro naudojimo patalpas ir bendrą inžinerinę įrangą. 2012-01-23 sutarties šalys pasirašė susitarimą, kuriuo pagrindu visų AB „City Service“ įsipareigojimų vykdymas nuo 2012-02-01 buvo perleistas dukterinei įmonei UAB „City Service LT“, kurios pavadinimas šiuo metu pakeistas į UAB „Mano būstas LT“. Objekto priežiūrą vykdo šios įmonės Klaipėdos padalinys. Atsakovas, kaip namo bendras patalpas ir konstrukcijas eksploatuojanti įmonė, privalėjo užtikrinti, kad patalpos ir įranga būtų tinkamos būklės, kad jomis būtų galima tinkamai naudoti pagal paskirtį. Privalėjo užtikrinti, kad net ir kilus gaisrui, jis būtų kuo greičiau užgesintas, panaudojant tam tikslui skirtą priešgaisrinę įrangą, tačiau atsakovas to neužtikrino, ko pasekoje ieškovės automobilis visiškai sudegė, nors nebūtų pilnai sudegęs, jeigu būtų suveikusi priešgaisrinė signalizacija priešgaisrinis vandentiekis, priverstinis dūmų ištraukimas ir t.t. ir gaisras būtų likviduotas anksčiau, automobilį būtų pavykę išsaugoti, jis būtų mažiau pagadintas arba neapgadintas ir jis tikrai nebūtų visiškai sunaikintas. Gaisro metu paaiškėjo, kad neveikė priešgaisrinė signalizacija, neveikė automatinė gesinimo sistema, neveikė dūmų ištraukimo sistema ir parkingo automatiniai vartai. Dėl išdėstyto ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 41148,00 Lt turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas ieškinį tenkintino iš dalies ir priteisė iš atsakovės UAB „Mano Būstas LT“ 40865,12 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4476,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei E. N., o kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad gaisro židinys buvo atsakovės administruojamose patalpose, o atsakovė nevykdė savo tiesioginės pareigos prižiūrėti priešgaisrinę sistemą ir nevykdė bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, t. y. taip, kad jo administruojamose patalpose nebūtų sukeltas gaisras, ir tai yra pakankamas pagrindas atsakovės civilinei atsakomybei kilti. Nors atsakovė teigė, kad tinkamai eksploatavo priešgaisrinę sistemą, tačiau realiai esant gaisrui priešgaisrinė sistema nesuveikė, o pagal 2010-12-13 sutartį atsakovė įsipareigojo prižiūrėti priešgaisrinės saugos sistemą. Taigi atsakovė neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, neužtikrino, kad jo valdomose ir naudojamose patalpose nekiltų gaisras, neužtikrino jų apsaugos (vaizdo kameros įrengtos bet jos neveikė) nuo bet kokių rizikos faktorių, galinčių sąlygoti gaisro kilimą, kas sudaro pakankamą pagrindą atsakovės civilinei atsakomybei kilti, nes tarp atsakovės neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos yra teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys, kadangi, jei būtų suveikusi automatinė gaisro gesinimo sistema, galbūt gaisro būtų pavykę išvengti (CK 6.263 str., 6.246 str. - 2.248 str.). Dėl žalos dydžio nustatymo, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo teismas nustatė, jog žalos dydžiui nustatyti ieškovė kreipėsi į turto vertintojus – UAB „Pajūrio autorika“, kuri pateikė kelių transporto vertinimo ataskaitą Nr. 20120412-4, kurioje nustatydama automobilio Audi A6 vertę 41 148 Lt. Atsakovės ir trečiojo asmens argumentus, kad ieškovės realiai patirtos žalos dydis iš dalies galėtų būti pagrįstas tik objektyviai nustačius automobilio pirkimo kainą, t.y. iš transporto priemones registruojančio subjekto, t.y. Valstybės įmonės „Regitra“, išreikalavus automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, teismas vertino kaip nepagrįstus. Teismas nenustatė, jog vertinimo ataskaita neatitiktų Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimų, taip pat minėta ataskaita nėra nuginčyta teisme, todėl teismas laikė ją teisinga ir pagrįsta (CPK 197 str. ). Dėl ieškovės prašymo priteisti 5 procentų palūkanas, teismas nustatė, jog per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – tai minimalūs kreditoriaus nuostoliai.

4Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-21 sprendimo dalį, kuria buvo tenkintas ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 40865,12 Lt žalos ir ieškovės ieškinį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nesutinka su teismo išvada, kad atsakovės civilinei atsakomybei kilti pagrindas buvo atsakovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ir neužtikrinimas apsaugos, ir nustatė priežastinį ryšį tarp atsakovės neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos. Atsakovė įrodinėja, jog nėra bendrojo naudojimo objektų valdytoja ar naudotoja, jų neadministravo ir neadministruoja, o tik 2010-12-16 sutarties Nr. 10-12-194 pagrindu vykdo šios sutarties 2.4.1. p. nurodytus remonto darbus ir išvardintų namo bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų priežiūrą, todėl neturi galimybės disponuoti šio namo bendraturčiams priklausančiomis bendrojo naudojimo objektų valdymo naudojimo teisėmis. Atsakovė nurodo, jog ieškovei nuosavybės teise priklausanti požeminė stovėjimo aikštelė Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (toliau - DNSBĮ) 2 str. prasme nėra bendrojo naudojimo objektas, todėl pati ieškovė turi užtikrinti, kad naudojimasis tokia aikštele būtų saugus jų ir trečiųjų asmenų turtui ir sveikatai (CK 4.75 str. 1 d.), tokią pareigą įgyvendindami patys ar per kitus asmenis. Atsakovė nėra sudariusi šios patalpos ir jos priežiūros sutarties, todėl pati ieškovė turi rūpintis šios patalpos ir jos dalių tinkama būkle. Atsakovė nurodo, jog bendrojo naudojimo objektus prižiūrėjo tinkamai, o byloje nėra duomenų, kad gaisras būtų kilęs iš namo bendrojo naudojimo objektų, todėl akivaizdu, kad atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Teismas neteisingai konstatavo tarp atsakovės veiksmų ir žalos esant priežastiniam ryšiui, kadangi tarp priešgaisrinės požeminio garažo sistemos prižiūrėtojo veiksmų ir atsiradusios žalos būtų galima įžvelgti tik netiesioginį priežastinį ryšį, nes patalpos priešgaisrinės sistemos būklė nesukėlė gaisro, o tik turėjo įtakos tokio gaisro atsiradimui. O nesant tiesioginio priežastinio ryšio, teismas privalo individualizuoti ir diferencijuoti ieškovės prašomos priteisti iš tokio asmens žalos dydį, atsižvelgiant į tai kokiu laipsniu jo veiksmai nulėmė žalos dydį. Atsakovė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ieškovės patirtos žalos dydį, kadangi pagal įrodymus byloje, ieškovės sutuoktinis V. N. už metalo laužą gavo 332,80 Lt, iš kurių 49,92 Lt sumokėjo pajamų mokesčio, nors ieškovė nurodė, jog sumažintina 282,88 Lt dydžio suma. Atsakovė taip pat nurodė, jog pagal CPK 329 str. absoliučiu sprendimo negaliojimu pagrindu nurodomas atvejis, kai teismas pasisako dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų, nagrinėjamu atveju dėl ieškovės sutuoktinio V. N., kuriam ginčo transporto priemonė priklauso bendrąja jungtine nuosavybe kartu su ieškove.

5Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Ieškovė nurodo, kad atsakovės nuomonė, jog ji nėra atsakinga už žalos atsiradimą yra neteisinga ir nepagrįsta, kadangi atsakovė pagal 2010-12-13 sutartį Nr. 10-12-194 yra atsakinga už priešgaisrinės saugos sistemų priežiūrą, o byloje įrodytą, kad nesuveikė priešgaisrinė sistema, dėl ko išplito gaisras ir visiškai sunaikino automobilį. Ieškovė nesutinka, kad požeminė aikštelė yra atskiriems 84 turtinių vienetų savininkams asmeninės nuosavybės teise priklausanti patalpa, kadangi aikštelė yra rūsyje, kuris yra pastato būtina sudedamoji dalis, o aplinkybė, kad požeminė aikštelė priklauso tik daliai namo savininkų, nesuteikia pagrindo tvirtinti, kad parkingas nėra bendro naudojimo objektas. Ieškovė nurodo, jog požeminė aikštelė iš esmės yra bendro naudojimo objektas, kadangi kiekviena jos dalis negali būti naudojama ir eksploatuojama kiekvieno savininko atskirai, o CK 4.82 str. 4 d. taip pat nenumato pagrindo priešingai išvadai daryti. Atsakovė pagal 2010-12-13 sutartį Nr. 10-12-194 įsipareigojo 3.2.1. p. vykdyti gyvenamųjų namų techninę priežiūrą, vadovaujantis Statybos techninių reglamentų STR1.12.05:2002, t.y. įsipareigojo vykdyti ir privalomos gaisrinės saugos reikalavimų. Gyvenamasis namas privalo turėti bendrą priešgaisrinę sistemą, neišskiriant rūsio, todėl atsakovės argumentai, jog šia apsauga turi rūpintys patys savininkai yra neapgrįsta. Ieškovė teigia, kad atsakovė pakeitė savo atsikirtimų poziciją nagrinėjamoje byloje, o tokia pozicija yra nesąžininga ir neleistina, t.y. iki apeliacinio skundo padavimo atsakovė tvirtino, kad tinkamai vykdė sutarties įsipareigojimus ginčo objekte, o skunde atvirkščiai, kad neprivalėjo to daryti ir nedarė. Taigi iš esmės šie motyvai nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme ir negali būti nagrinėjami apeliacinėje instancijoje (CPK 306 str. 2 d.) ir negali būti pagrindu keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsakovė nepagrįstai nurodo esant netiesioginiam priežastiniam ryšiui, kadangi ieškovė prašo atlyginti žalą, kuri atsirado ne dėl to, kad automobilis buvo iš dalies apdegęs, o dėl to, kad jis buvo visiškai sunaikintas, kas yra ne automobilio padegimo pasekmė, bet situacijos, kurioje gaisras išplito dėl priešgaisrinės sistemos nesuveikimo. Atsakovės reikalaujamas kaltės laipsnio nustatydamas taip pat nepagrįstas, kadangi automobilis sudegė visiškai dėl nesuveikusios priešgaisrinės signalizacijos. Dėl ieškovės sutuoktinio įtraukimo į bylą atsakovė nepagrįstai kelia tokią argumentą, kadangi CK 3.92 str. 2 d. 4 p. nustato, jog kito sutuoktinio sutikimas nereikalingas, jeigu yra paduodamas ieškinys dėl bendrosios jungtinės nuosavybės gynimo.

6Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ prisidėjo prie apeliacinio skundo ir nurodo, jog sutinka su atsakovės teisiniais argumentais ir prašymu panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Tretysis asmuo nurodo, jog nesutinka su pirmosios instancijos teismo civilinės atsakomybės dėl žalos paskirstymu. Nurodo, jog tiesioginė ieškovės patirtos žalos priežastis yra ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto padegėjo padarytas nusikaltimas, tai atsakovės nepakankamas rūpestingumas bei tiesioginės pareigos prižiūrėti priešgaisrinę sistemą nevykdymas su kilusiais padariniais galėtų būti susijęs tik netiesioginiu priežastiniu ryšiu, todėl teismas turėjo į tai atsižvelgti ir diferencijuoti/nustatyti atsakomybės dalis, t.y. taikyti dalinę, o ne solidarią civilinę atsakomybę. Atitinkamai atsakovė galėtų būti atsakinga už 10 procentų atsiradusios žalos, o 90 procentų privalo atlyginti padegėjas.

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teisėmis priklauso butas, esantis ( - ), ir požeminio parkingo 1/84 dalis, t.y. parkavimo vieta automobiliui (1 t., b. l. 14). Šioje parkavimo vietoje ieškovė laikė savo automobilį „AUDI A6“, valst. Nr. ( - ) (1 t., b.l. 8). 2012-03-25 naktį minėtoje parkavimo vietoje įvyko gaisras ir automobilis sudegė (1 t., b. l. 7). Iš prijungtos ikiteisminio tyrimo medžiagos nustatyta, kad ugniagesiams atvykus į gaisro vietą, nesigirdėjo priešgaisrinės signalizacijos signalo, neveikė automatinė gesinimo sistema, dūmų ištraukimo sistemos nepavyko paleisti, nors buvo bandyta ją įjungti garaže esančių paleidimo mygtukų pagalba įvairiose vietose (1 t., b. l. 7) (ikiteisminio tyrimo b. l. 13,14). Taip pat iš ikiteisminio tyrimo medžiagos nustatyta, jog automobilis buvo padegtas, tačiau nenustačius asmens ar asmenų įvykdžiusių nusikalstamą veiką, ikiteisminis tyrimas sustabdytas (1 t., b.l. 109, ikiteisminio tyrimo b. l. 54). Nors atsakovė teigė, kad tinkamai eksploatavo priešgaisrinę sistemą, pateikdamas patikrinimo registracijos žurnalą (b. l. 161-164), tačiau realiai esant gaisrui priešgaisrinė sistema nesuveikė (1 t., b. l. 82 – 83). 2010-12-13 UAB „Plienas“ sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr.10-12-194 su AB „City Service“ Klaipėdos filialu. Šios sutarties pagrindu AB „City Service“ nuo 2010-12-13 eksploatuoja, prižiūri ir tvarko namo bendro naudojimo patalpas ir bendrą inžinerinę įrangą (1 t., b. l. 9-13). Šioje sutartyje nustatyta, kad pastatą prižiūrintis asmuo (vykdytojas) yra atsakingas už gaisrinės saugos palaikymą, priešgaisrinės signalizacijos, priešgaisrinio saugos sistemų priežiūrą. 2012-01-23 sutarties šalys pasirašė susitarimą, kuriuo pagrindu visų AB „City Service“ įsipareigojimų vykdymas nuo 2012-02-01 buvo perleistas dukterinei įmonei UAB „City Service LT“, kurios pavadinimas šiuo metu pakeistas į UAB „Mano būstas LT“, objekto priežiūrą vykdo šios įmonės Klaipėdos padalinys(1 t., b.l. 53). UAB „Pajūrio autorika“ atliko automobilio apžiūrą ir pateikė kelių transporto vertinimo ataskaitą Nr. 20120412-4, kurioje nustatyta automobilio Audi A6, pagaminto 2005 m. vertė yra 41 148 Lt (1 t., b.l. 24 - 24).

10Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl atsakovės atsakomybės už ieškovės patirtą žalą. Žalos padarymo faktas byloje yra įrodytas. Byloje tai pat nėra ginčo, kad gaisro metu neveikė priešgaisrinės signalizacijos signalas, neveikė automatinė gesinimo sistema, dūmų ištraukimo sistemos nepavyko paleisti. Apeliaciniu skundu atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, jog dėl žalos atsakingas atsakovė, taip pat atsakovė nesutinka su ieškovės nustatytu nuostolių įvertinimu, t.y. atlygintinos žalos dydžiu.

11Atsakovė nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė, kad atsakovė yra valdytoja ir naudotoja ginčo namo bendraturčiams priklausančių bendrojo naudojimo objektų. Nors atsakovė nurodo, jog ji tik 2010-12-13 sutarties Nr. 10-12-194 pagrindu vykdo sutartyje nurodytus remonto darbus ir namo bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų priežiūrą, tačiau su tokia atsakovės išvada apeliacinės instancijos teismas nesutinka, kadangi minėtos sutarties 2.4.1. p. atsakovė prisiėmė pareigą prižiūrėti priešgaisrinės saugos sistemą bendrojo naudojimo patalpose, kurioms yra priskiriama ir požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Pažymėtina, kad deliktinės civilinės atsakomybės normomis įtvirtintos rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs gaisro kilimo ir jo plitimo priežastis, pagrįstai nustatė atsakovės neteisėtus veiksmus, atsižvelgiant į atsakovės prisiimtų pareigų pagal sutartį Nr. 10-12-194 nevykdymą, t.y. atsakovė neužtikrino tinkamo priešgaisrinės sistemos veikimo bendro naudojimo patalpose, neužtikrino šių patalpų apsaugos nuo bet kokių rizikos faktorių, galinčių sąlygoti gaisro kilimą.

12Atsakovė taip pat ginčija, jog nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų ir atsiradusios žalos, kadangi gaisras kilo dėl trečiųjų asmenų kaltės, o patalpų priešgaisrinės sistemos būklė tik turėjo įtakos tokio gaisro atsiradimui. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo atsakovės argumentu, kadangi atsakovės elgesys nėra vienintelė žalos atsiradimo priežastis, bet pakankama priežastis ieškovės nurodyto dydžio nuostoliams atsirasti. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad civilinėje atsakomybėje pripažįstamas atsakomybės pagrindu ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai žala atsiranda ne betarpiškai iš neteisėtų veiksmų, bet yra pakankamai susijusi su žalingomis pasekmėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. L. ir kt. v. Vilniaus miesto 5-asis notarų biuras ir kt., bylos Nr. 3K-3-614/2002; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Baldų rojus“ v. G. O., bylos Nr. 3K-3-197/2007). Taikant deliktinę atsakomybę, netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. L. ir kt. v. Z. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-156/2005; 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kt. v. DNSB „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007). Svarstant, kokio laipsnio netiesioginis priežastinis ryšys yra svarbus civilinei atsakomybei, reikia vadovautis tuo, kad priežastinis ryšys yra civilinės atsakomybės sąlyga, jei nustatyta, kad žala yra neteisėtų veiksmų rezultatas. Tai reikštų, kad neteisėti veiksmai nelėmė, bet pakankamu laipsniu turėjo įtakos žalai atsirasti. Ši taisyklė taikoma kiekvienu deliktinės atsakomybės atveju esant netiesioginiam priežastiniam ryšiui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje S.R. v. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, bylos Nr. 3K-3-53/2010). Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog gaisro kilimo priežastis yra padegimas, tačiau teismas nepagrįstai visą žalos sumą priteisė iš atsakovės, kurios kaltė yra tik dalinė, nustačius atsakovės nepakankamą rūpestingumą ir tiesioginės pareigos prižiūrėti priešgaisrinę sistemą nevykdymą, kurio pagrindu galimas tik žalos padidėjimas, o ne atsiradimas. Darytina išvada, jog atsižvelgiant į šias aplinkybes, iš atsakovės priteistina 20 procentų ieškovei atsiradusios žalos, t.y. 8 173 Lt (40 865,12 Lt x 20 %).

13Atsakovės apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė žalos dydį yra nepagrįstas, kadangi teismas ieškovės reikalaujamą priteisti sumą sumažino jos gauta suma iš UAB „APK“ už metalo laužą, t.y. 282,88 Lt. Tokią pačią sumą nurodo ir atsakovė apeliaciniame skunde, todėl keisti žalos dydžio nėra pagrindo.

14Taip pat nepagrįstas ir atsakovės argumentas dėl neįtrauktos į bylą šalies, t.y. ieškovės sutuoktinio, kuriam bendrąja jungtine nuosavybės teise priklausė sudegęs automobilis, kadangi CK 3.92 str. 2 d. 4 p. nustato, jog kito sutuoktinio sutikimas nereikalingas, jeigu yra paduodamas ieškinys dėl bendrosios jungtinės nuosavybės gynimo, todėl nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais.

15Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos yra priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas yra tenkintinas iš dalies, todėl atsakovei yra grąžintina dalis sumokėto žyminio mokesčio pateikiant apeliacinį skundą (80 procentų). Atsakovė pateikdama apeliacinį skundą sumokėjo 1226 Lt žyminį mokestį (2 t., b. l. 18), todėl 981 Lt žyminio mokesčio priteistina iš atsakovės. Atitinkamai, pakeičiamos ir bylinėjimosi išlaidos, kurios buvo priteistos pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 5 d.), ir iš atsakovės priteistina 955 Lt (4 476 Lt x 20%) ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai visą ieškovės patirtą žalą priteisė iš atsakovės, todėl ši dalis apeliacinio skundo yra atmestina, tačiau nėra pagrindo sutikti ir su apeliacinio skundo argumentu, kad nėra atsakovės kaltės dėl gaisro metu sugadinto atsakovės turto. Atsižvelgiant į aukščiau išvardinta, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra keistinas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326?330 straipsniais, teismas

Nutarė

18Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą ir sumažinti ieškovei E. N. iš atsakovo UAB „Mano Būstas LT“ priteistą 40 865,12 Lt žalos atlyginimo sumą iki 8 173 Lt ir priteisti 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir sumažinti 4 476 LT priteistų bylinėjimosi išlaidų iki 955 Lt.

19Priteisti iš ieškovės E. N. 981 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB „Mano Būstas LT“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (b.l. 76), nurodydama,... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas ieškinį tenkintino iš dalies ir... 4. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos... 5. Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo pirmosios... 6. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ prisidėjo prie apeliacinio skundo ir... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 9. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teisėmis priklauso... 10. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl atsakovės atsakomybės už... 11. Atsakovė nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai... 12. Atsakovė taip pat ginčija, jog nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp... 13. Atsakovės apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas... 14. Taip pat nepagrįstas ir atsakovės argumentas dėl neįtrauktos į bylą... 15. Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326?330 straipsniais, teismas... 18. Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą... 19. Priteisti iš ieškovės E. N. 981 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB...