Byla e2A-95-368/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vilijos Valantienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Š. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4355-772/2014, iškeltoje pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) ,,Lietavira“ dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio už pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. Š. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydamas: 1) panaikinti 2014 m. kovo 31 d. atsakovės įsakymą Nr. 1 dėl nuobaudos ieškovui skyrimo ir pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu bei grąžinti jį į darbą; 2) priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš darbo dienos (2014-03-31) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 3) priteisti iš atsakovės 2014 metų kovo mėnesio neišmokėto 5 600 Lt darbo užmokesčio dalį; 4) priteisti iš atsakovės 0,06 procento laiku neišmokėtos 5 600 Lt darbo užmokesčio dalies laikotarpio nuo 2014 m. balandžio 11 d. (įskaitytinai) iki teismo sprendimo priėmimo dienos delspinigius; 5) priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2013 m. gegužės 2 d. dirbo ( - ). 2014 m. kovo 26 d. gavo atsakovės UAB „Lietavira“ direktoriaus prašymą pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo, t. y. pasiaiškinti, dėl kokių priežasčių jis neatvyko į darbą 2014 m. kovo 12, 13, 14, 17–21 dienomis. Teigė, kad 2014 m. kovo 28 d. pateikė darbdaviui atsakymą į prašymą dėl pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo. 2014 m. balandžio 1 d. darbdavys įteikė ieškovui 2014 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 1 dėl nuobaudos skyrimo, kuriuo paskyrė ieškovui drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo. Tvirtina, kad iš esmės vykdė su viešbučio administravimu susijusias funkcijas ir šias darbo funkcijas vykdė namie arba kitose ne darbdavio patalpose, t. y. nuotoliniu būdu. Pabrėžė, kad dirbo savo nuožiūra ir neprivalėjo ateiti kiekvieną dieną į bendrovės buveinę, esančią adresu: ( - ). Atkreipė dėmesį į tai, kad jo vykdomos veiklos ir darbo laiko darbdavys niekada nekontroliavo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nustatė, kad ieškovo darbovietė buvo UAB ,,Lietavira“, o darbo vieta – bendrovės buveinės adresu. Pažymėjo, kad ieškovo nebuvimo darbe faktai yra užfiksuoti šešiuose Neatvykimo į darbą aktuose, kuriuos pasirašė tiesiogiai su ieškovu darbe bendraujantys bendradarbiai. Ieškovas ir darbdavys nenustatė, kad ieškovas dirba nuotoliniu būdu. Sprendė, kad ieškovui teko pareiga įrodyti neatvykimo į darbą priežastis ir jų svarbą, tačiau jų ieškovas neįrodė, t. y. nenurodė, nei konkrečiai kur jis lankėsi, nei su kuo bendravo ar kaip vykdė savo darbo funkcijas, kai jo nebuvo darbo vietoje. Teismo vertinimu, ieškovas, kaip anksčiau buvęs ( - ), turėjo ir galėjo suvokti, kad jo darbo pobūdis esant kitokiam nei įprasta jo pobūdžiui turi būti užfiksuotas teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal darbo sutartį ieškovas susitarė su darbdaviu, kad jo darbo savaitės trukmė 40 val., o įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklėse, kurios parengtos ieškovui būnant bendrovės vadovu, nurodytas ir konkretus darbuotojų darbo laikas, kai jie dirba esant penkių darbo dienų savaitei. Atkreipė dėmesį į tai, kad, pagal atsakovo į bylą pateiktus duomenis, ieškovas neatvyko į darbo vietą ne tik nuo 2014-03-12 iki 2014-03-21, bet ir nuo 2014-03-24 iki 2014-03-28.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą, apeliantas (ieškovas) A. Š. prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo ieškinį tenkinti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde ieškovas iš esmės atkartoja savo ieškinio teiginius. Papildomai teigia, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, neobjektyviai ištyrė bylos aplinkybes, netinkamai taikė teisės normas ir teismų praktiką. Tvirtina, kad teismas netinkamai nustatė jo darbo vieta ir įvertino darbo laiką, ir jis darbą vykdė namie arba kitose ne darbdavio patalpose ir dirbo pagal laisvą grafiką.

9Atsiliepdama į ieškovo apeliacinį skundą, atsakovė UAB ,,Lietavira“ prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad apeliantas neginčija aplinkybių, kad nebuvo darbo vietoje ir tuo metu neatliko jokių darbo funkcijų, net ir jo nurodytu nuotoliniu būdu, nors apeliantui buvo nustatytas ( - ) mėnesinis darbo užmokestis.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

13Apelianto (ieškovo) A. Š. apeliacinis skundas netenkintinas.

14Dėl darbuotojo neatvykimo į darbą kvalifikavimo kaip šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo (DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktas)

15Pagal Darbo kodekso (toliau DK) 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukta, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Nutraukti darbo sutartį remiantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu galima tik esant darbo drausmės pažeidimui, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai (DK 235 straipsnio 1 dalis). Pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbuotojo neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Taigi tam, kad būtų konstatuotas DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatytas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, turi būti nustatytas šių teisiškai reikšmingų faktų visetas: 1) darbuotojo neatvykimo į darbą per visą darbo dieną (pamainą) faktas; 2) neatvykimo į darbą be svarbių priežasčių faktas. DK nepateiktas priežasčių, kurios laikytinos svarbiomis neatvykimo į darbą priežastimis, sąrašas, todėl priežasčių svarbos vertinimo klausimas priskirtinas teismo diskrecijai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, esant ginčui teisme, pareiga įrodyti, kad darbuotojas neatvyko į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą), tenka darbdaviui (atsakovui), o pareiga įrodyti neatvykimo į darbą priežastis ir jų svarbą – darbuotojui (ieškovui) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2005; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2009).

16Nagrinėjamoje byloje atsakovė yra įmonė, vykdanti veikla paslaugų srityje – teikianti viešbučio ir jame esančio restorano paslaugas. Byloje nustatyta, kad ieškovas ilgą laiką (faktiškai nuo įmonės įkūrimo) buvo šios įmonės ( - ), 2013-04-30 po tam tikros pertraukos su ieškovu sudaryta neterminuota darbo sutartis, ieškovas priimtas į ( - ) pareigas.

17Ieškovas neginčijo aplinkybių, kad neatvyko į darbą, t. y. nebuvo darbovietės adresu 2014 m. kovo 12, 13, 14, 17–21 dienomis (t. y. buvo prieš tai minėta pirmoji sąlyga – darbuotojo neatvykimo į darbą per visą darbo dieną (pamainą) faktas). Ieškovas neįrodinėjo ir nepateikė jokių duomenų, kad nebuvimo darbe metu atliko jam pavestas darbo funkcijas (t. y. buvo nustatyta ir antroji sąlyga – neatvykimas į darbą nepagrįstas svarbiomis priežastimis).

18Esant šioms aplinkybėms, ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jo netenkino.

19Kolegija, įvertindama šios bylos kategorija – ginčas kilęs iš darbo santykių ir teismas šioje byloje turi būti aktyvesnis, sprendžia būtina papildomai įvertinti bylos aplinkybes.

20Ieškovas savo ieškinio pagrįstumą iš esmės įrodinėjo aplinkybėmis, susijusiomis su jo darbo pobūdžiu ir įmonėje nusistovėjusia darbo tvarka, teigdamas, kad dirbo nuotoliniu būdu, t. y. savo pareigas atlikdavo ne darbovietės adresu ir darbo laiką planavo savo nuožiūra, o darbdavys jokių pastabų anksčiau jam nereiškė.

21Nustatinėjant aplinkybes, susijusias su neatvykimu į darbą, galioja bendrosios įrodinėjimo civiliniame procese taisyklės, tarp jų – reikalavimas vertinti įrodymus jų patikimumo požiūriu, nepažeidžiant bendrųjų protingumo ir logikos kriterijų.

22Pagal UAB ,,Lietavira“ darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų ieškovo, jam būnant įmonės ( - ), 5.1 punktą taisyklės galiojo nuo jų patvirtinimo dienos visiems įmonės darbuotojams (39–45 b. l.). Pagal taisyklių 3.1.6 punktą įmonės darbuotojams nustatyta pareiga ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių, pranešti apie tai kaip galima greičiau įmonės vadovui. Taigi taisyklėse numatyta visų įmonės darbuotojų, be išimčių, pareiga ateiti į darbą, t. y. darbo metu būti darbo vietoje.

23Pagal taisyklių 2.1.1 punktą įmonėje taikomos penkių dienų darbo savaitė su 40 darbo valandų trukme ir dviem poilsio dienomis.

24Iš ieškovo darbo sutarties kopijos matyti, kad buvo nustatyta 40 val. darbo savaitės trukmė. Nors apeliantas skunde teigia, kad jam nebuvo nustatytas konkretus darbo laikas, minėta, jog apeliantas nebuvo darbe 2014 m. kovo 12, 13, 14, 17–21 dienomis, t. y. tris darbo dienas iš penkių dienų darbo savaitės (2014 m. kovo 12, 13, 14) ir visą darbo savaitę (2014 m. kovo 17–21 dienomis). Akivaizdu, kad apeliantas pažeidė darbo drausmę. Apelianto teiginiai dėl jo savarankiško darbo dienos planavimo, nepateisina jo nebuvimo darbe fakto, nes neatitinka DK 35 straipsnyje įtvirtintų bendrųjų darbo sutarties šalių pareigų darbo santykiuose veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nepiktnaudžiauti savo teisėmis. Be to, pats apeliantas nurodė, kad, be kita ko, vykdė viešbučio administravimo funkcijas, t. y. funkcijas, susijusias su viešbučio kasdieninio darbo koordinavimu, viešbučių paslaugų nuolatinio teikimo organizavimu, svečiu aptarnavimu, šio verslo būklės kontrole ir pan. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokio pobūdžio funkcijų neįmanoma atlikti ilgą laiką nebūnant tokio pobūdžio darbe, kadangi viešbučio veikla yra nepertraukiama, t. y. jis veikia nuolat, o ne tam tikromis darbo valandomis. Pažymėtina, kad darbdavys paneigė ieškovo nurodytas aplinkybes dėl kitokios nusistovėjusios darbo tvarkos, t. y. jog apeliantas galėjo ilgą laiką nebūti darbovietėje.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad kilus ginčui ir vertinant, ar ieškovo neatvykimas į darbą nagrinėjamu atveju gali būti laikomas tokiu šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, už kurį adekvati drausminė nuobauda būtų atleidimas iš darbo, pažymėtina, jog, nepaisant to, jog tai, ar neatvykimą į darbą be svarbių priežasčių laikyti šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, ar ne, sprendžia darbdavys, atsižvelgdamas į visas kitas aplinkybes, kuriomis tas pažeidimas buvo padarytas.

26Ieškovas nurodė, kad 2014-03-26 gavo atsakovės direktoriaus prašymą pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo (nebuvimo darbe tam tikromis dienomis), t. y. ieškovas turėjo galimybę įvertinti, jog direktorius neigiamai vertina tokį jo elgesį (neatvykimą į darbą be svarbių priežasčių), tačiau ieškovas nebuvo darbe ir 2014 m. kovo 24–28 dienomis, t. y. ir po pasiaiškinimo gavimo (t. y. visą penkių dienų darbo savaitę). Šias aplinkybes patvirtino liudytoja – įmonės buhalterė. Teisėjų kolegijos vertinimu, esant prieš tai minėtoms aplinkybėms ir ieškovui ilgą laiką nevykdant savo tiesioginių pareigų organizuojant ir valdant bendrovės veiklą, darbdavys pagrįstai ieškovo neatvykimą į darbą ilgą laiką be svarbių priežasčių laikė šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

27Dėl įrodymų vertinimo

28Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimo taisyklių taikymo išplėtota ir išsami. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; ir kt.). Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto daryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tais atvejais, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010). Kitaip tariant, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

29Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas nenurodė konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o, nesutikdamas su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pakartotinai išdėstė savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi ieškovas, nesuponuoja išvados, jog skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, nepagristas ar kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

30Kiti skundo teiginiai, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.

31Ieškovo apeliacinį skundą atmetus, tenkintinas atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Kolegija, įvertindama aplinkybės, kad atsakovės patirtos 900 Lt (260,70 EUR) advokato pagalbos išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą (188–189 b. l.) neviršija rekomendacijų (8.11 punktas), sprendžia, jog šios išlaidos nemažintinos.

32Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Priteisti atsakovei UAB ,,Lietavira“ (į. k. 144620826) iš apelianto A. Š. (a. k. ( - )) 260,70 EUR atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimo išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. Š. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydamas: 1)... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 8. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą,... 9. Atsiliepdama į ieškovo apeliacinį skundą, atsakovė UAB ,,Lietavira“... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 11. teisiniai argumentai ir išvados... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apelianto (ieškovo) A. Š. apeliacinis skundas netenkintinas.... 14. Dėl darbuotojo neatvykimo į darbą kvalifikavimo kaip šiurkštaus darbo... 15. Pagal Darbo kodekso (toliau DK) 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo... 16. Nagrinėjamoje byloje atsakovė yra įmonė, vykdanti veikla paslaugų srityje... 17. Ieškovas neginčijo aplinkybių, kad neatvyko į darbą, t. y. nebuvo... 18. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, todėl... 19. Kolegija, įvertindama šios bylos kategorija – ginčas kilęs iš darbo... 20. Ieškovas savo ieškinio pagrįstumą iš esmės įrodinėjo aplinkybėmis,... 21. Nustatinėjant aplinkybes, susijusias su neatvykimu į darbą, galioja... 22. Pagal UAB ,,Lietavira“ darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų ieškovo, jam... 23. Pagal taisyklių 2.1.1 punktą įmonėje taikomos penkių dienų darbo savaitė... 24. Iš ieškovo darbo sutarties kopijos matyti, kad buvo nustatyta 40 val. darbo... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad kilus ginčui ir vertinant, ar ieškovo... 26. Ieškovas nurodė, kad 2014-03-26 gavo atsakovės direktoriaus prašymą... 27. Dėl įrodymų vertinimo ... 28. Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimo taisyklių taikymo išplėtota ir... 29. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas nenurodė konkrečių... 30. Kiti skundo teiginiai, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi... 31. Ieškovo apeliacinį skundą atmetus, tenkintinas atsakovės prašymas dėl... 32. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą palikti... 34. Priteisti atsakovei UAB ,,Lietavira“ (į. k. 144620826) iš apelianto A. Š....