Byla 2A-1183-302/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Kačinskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-658-278/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ ieškinį atsakovui Valstybės įmonei „Ignalinos atominė elektrinė“ (tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ūrus ir Ko“, išvadą teikianti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba) dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „AV investicija“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais atsakovo (perkančiosios organizacijos) VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ sprendimus, kuriais atnaujintame varžymesi dėl 17 ir 18 užsakymų ) pavojingų atliekų tvarkymui pagal 2013 m. gegužės 16 d. preliminarią sutartį Nr. PST-102(13.67) tiekėjo UAB „Ūrus ir Ko“ pateikti pasiūlymai buvo įtraukti į preliminarias pasiūlymų eiles, pripažinti laimėjusiais ir su šiuo tiekėju nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį.

4Ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi (apie šią nutartį atsakovui buvo žinoma dar iki 2015-06-29 kvietimų dėl 17 ir 18 užsakymo pateikimo) tiekėjui UAB „Ūrus ir Ko“ trijų mėnesių laikotarpiui uždraudė priimti pavojingas ir nepavojingas atliekas iš tiekėjų ar gamintojų ir jas kaupti įmonės veiklavietėje. Tai reiškia, kad pasiūlymų pateikimo metu UAB „Ūrus ir Ko“ neturėjo teisės užsiimti veikla, reikalinga perkančiosios organizacijos paslaugoms vykdyti ir negalėtų įvykdyti pirkimo sutarties. Atsakovas (perkančioji organizacija) neįsitikino teikėjo UAB „Ūrus ir Ko“ realiomis galimybėmis vykdyti sutartį.

5Atsakovas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad tiekėjas UAB „Ūrus ir Ko“ galėjo vykdyti pirkimo sutartį. Pirma, šis teikėjas atnaujinto varžymosi vykdymo metu turėjo galiojančią licenciją verstis pavojingų atliekų tvarkymu, taigi atitiko kvalifikacinius reikalavimus. Antra, tiekėjui UAB „Ūrus ir Ko“ nebuvo uždrausta užsiimti veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti (draudimas galiojo tik konkrečiai veiklavietei). Trečia, pasiūlyme UAB „Ūrus ir Ko“ nurodė subtiekėjus, todėl gali remtis jų pajėgumais.

6Be to, ieškovas pasiūlyme nurodė kainą, ženkliai viršijančią perkančiosios organizacijos suplanuotas pirkimui lėšas, todėl nesant kito pasiūlymo (išskyrus UAB „Ūrus ir Ko“), kuris atitiko perkančiosios organizacijos reikalavimus bei neviršijo pirkimui suplanuotų lėšų, preliminarioji sutartis su ieškovu vis tiek nebūtų sudaryta dėl per didelės pasiūlytos, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos.

7Trečiasis asmuo UAB „Ūrus ir Ko“ ieškinį taip pat prašė atmesti ir nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi įmonei buvo uždrausta 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo 2015 m. balandžio 29 d., priimti pavojingas ir nepavojingas atliekas iš tiekėjų ar gamintojų ir kaupti jas įmonės veiklavietėje, esančioje adresu ( - ), Utenos r., tačiau nebuvo apskritai uždrausta atliekų tvarkymo veikla. Pavojingų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu nėra siejamas su konkrečia atliekų tvarkymo vieta.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2015 m. spalio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino: pripažino negaliojančiais Valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ sprendimus, kuriais atnaujintame varžymesi dėl 17 ir 18 užsakymo pavojingų atliekų tvarkymui pagal 2013 m. gegužės 16 d. preliminarią sutartį Nr. PST-102(13.67) tiekėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ūrus ir Ko“ pateikti pasiūlymai buvo įtraukti į preliminarių pasiūlymų eiles, pripažinti laimėjusiais ir su šiuo tiekėju nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį; priteisė iš atsakovo Valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ 289 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „AV investicija“ naudai. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija, prieš sudarydama viešojo pirkimo sutartį, privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus ją įvykdyti pagal pirkimo sąlygas. Tuo tikslu perkančiajai organizacijai suteikta teisė pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus, reikalauti pagrįsti atitikimą jiems (VPĮ 32 str. 1 d.). Kai pirkimas vykdomas atnaujinus varžymąsi tarp tiekėjų, sudariusių preliminarią sutartį (VPĮ 63 str., 2 str. 22 d.), perkančioji organizacija nevykdo tiekėjų kvalifikacinės atrankos, o kviečia pateikti atnaujintus pasiūlymus tiekėjus, atitikusius perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir su kuriais sudaryta preliminari sutartis. Varžymosi atnaujinimas (VPĮ 63 str.) nereiškia atnaujinto (atskiro) viešojo pirkimo, tačiau perkančioji organizacija turi įsitikinti ar atnaujintame varžymesi dalyvaujantis tiekėjas, tebeturi teisę dalyvauti atnaujintame varžymesi, nes per ilgesnį laiką tiekėjo kvalifikacija gali pasikeisti. Atsakovas, pakvietęs tiekėjus teikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi dėl pavojingų atliekų tvarkymo, privalėjo patikrinti, ar tiekėjai turi teisę teikti numatomas pirkti paslaugas. Įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (Atliekų tvarkymo įstatymo 12 str. 1 d.).

10Tiekėjas UAB “Ūrus ir Ko” pasiūlymus perkančiajai organizacijai pateikė 2015 m. liepos 2 d., galiojant 2008 m. birželio 13 d. Aplinkos apsaugos agentūros išduotai pavojingų atliekų tvarkymo licencijai Nr. 00392, suteikiančiai teisę rinkti, saugoti, šalinti ir naudoti pavojingas atliekas, tačiau kartu ir esant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 nutartimi pritaikytam trijų mėnesių (skaičiuojant nuo 2015 m. balandžio 29 d.) draudimui priimti pavojingas ir nepavojingas atliekas iš tiekėjų ar gamintojų ir kaupti jas įmonės veiklavietėje, adresu ( - ), Utenos r. (nutartis Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 3 d. nutartimi palikta nepakeista). Vėliau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 24 d. nutartimi pratęsė laikiną veiklos apribojimo terminą dar trims mėnesiams nuo 2015 m. liepos 29 d., uždraudžiant per šį terminą UAB „Ūrus ir Ko” priimti pavojingas ir nepavojingas atliekas iš tiekėjų ar gamintojų ir kaupti jas įmonės veiklavietėje Utenos r., kol nebus tinkamai sutvarkytos grėsmę keliančios sukauptos atliekos. Šių faktinių aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Ūrus ir Ko” 2015 m. liepos 2 d. teikiant pasiūlymą, taip pat perkančiajai organizacijai nustatant pasiūlymų eilę ir laimėtoją, tiekėjo UAB „Ūrus ir Ko” veiklai buvo taikomi apribojimai, dėl kurių šis tiekėjas nebus pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutarties.

11Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „Ūrus ir Ko” turi ne tik atliekų tvarkymo aikštelę ( - ), Utenos r., (šioje aikštelėje veikla apribota Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimis), bet ir aikštelę ( - ) Kauno m., kurioje, pagal licencijos Nr. 000392 priedą, UAB „Ūrus ir Ko” turi teisę saugoti pavojingas atliekas, tačiau pagal viešai skelbiamus Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenis šioje aikštelėje dalies pavojingų atliekų pagal perkančiosios organizacijos nurodytus atliekų kodus saugoti bendrovė negali. Nors pagal 2013 m. gegužės 16 d. paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo preliminariosios sutarties dėl pavojingų atliekų tvarkymo bendrųjų sąlygų 10.1 punktą paslaugų teikėjas turi teisę sudaryti subtiekimo sutartis ir pasitelkti kitus asmenis sutarties vykdymui, UAB „Ūrus ir Ko” neįrodė, kad būtų sudaręs sutartis su trečiaisiais asmenimis - pavojingų atliekų tvarkytojais ir dėl to turėtų galimybę surinktas pavojingas atliekas iš karto perduoti jų tvarkymui (utilizavimui ir kt., CPK 178 str.).

12Išdėstytų motyvų visumos pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Ūrus ir Ko“, teikdamas pasiūlymus atnaujintam varžymuisi dėl 17 ir 18 užsakymų pavojingų atliekų tvarkymui, neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, todėl perkančioji organizacija privalėjo atmesti šio tiekėjo pasiūlymą (VPĮ 32 str. 6 d.). To nepadariusi perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus (lygiateisiškumo ir skaidrumo), kas yra pagrindas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ priimtus sprendimus pripažintini neteisėtais ir negaliojančiais.

13Ieškovas UAB „AV Investicija” pasiūlymo 17 užsakymui neteikė, todėl negali ginčyti atsakovo priimtų sprendimų šioje dalyje, tačiau teismas ex officio kaip prieštaraujančius imperatyvioms teisės normoms naikino ir atsakovo sprendimus dėl 17 užsakymo (CPK 4238 str. 2 d.).

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atsakovas valstybės įmonė „Ignalinos atominė elektrinė“ apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

161. Preliminaria sutartimi (VPĮ 2 str. 23 d., 7 str. 4 d., 63 str.) kaip ir viešojo pirkimo sutartimi pirkimas baigiamas (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Preliminaria sutartimi, sudaroma su tinkamiausiais tiekėjais, kurių kvalifikacija patikrinama, nustatomos ateityje sudarytinos viešojo pirkimo sutarties sąlygos. Varžymosi tarp preliminarią sutartį sudariusių teikėjų atnaujinimas nereiškia viešojo pirkimo atnaujinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-952/2011). Atnaujintas varžymasis yra tik preliminarios sutarties sąlygų vykdymas, jame nėra sudaromas naujas tiekėjų sąrašas. Kviesdama tiekėjus pateikti atnaujintus pasiūlymus, perkančioji organizacija nepradeda naujo pirkimo, todėl šiai procedūrai VPĮ taikytinas ne visa apimtimi, o tik tiek, kiek reglamentuoja atnaujintą varžymąsi, preliminarią sutartį ir jos vykdymą. Atnaujintame varžyme perkančioji organizacija pakartotinai nevertina (netikrina) tiekėjų kvalifikacijos, todėl negalėjo atmesti preliminarią sutartį sudariusio teikėjo UAB „Ūrus ir Ko” atnaujinto pasiūlymo.

172. Perkančioji organizacija tikrino tiekėjų kvalifikaciją (ar nepasikeitė ją patvirtinantys duomenys apie tiekėjus) ir atnaujinus varžymąsi – 2015-07-14 raštu Nr. ĮS-5694(13.67) kreipėsi į UAB „Ūrus ir Ko” dėl patvirtinimo apie atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. UAB „Ūrus ir Ko” atnaujinto varžymosi metu turėjo galiojančią licenciją (2015-02-03 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu Nr. (15.11)-A4-1014 sustabdė UAB „Ūrus ir Ko” pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000392 galiojimą, tačiau šio sprendimo galiojimas buvo sustabdytas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-03-18 nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-628-492/2015). Išsamesnis dalyvių kvalifikacijos tikrinimas galimas tik naujame pirkime, ne atnaujintame varžymesi pagal preliminarią sutartį.

183. UAB „Ūrus ir Ko” preliminarioje sutartyje (ji teismui pateikta) yra nurodyti trys subtiekėjai, kurių kvalifikacija taip pat buvo patikrinta viešajame pirkime. Iš subtiekėjų paminėtinas Kommunekemi A/S, turintis teisę tvarkyti pavojingas atliekas visais perkančiosios organizacijos nurodytais susidariusių atliekų kodais.

194. UAB „Ūrus ir Ko” taikomas draudimas priimti atliekas vienoje iš valdomų aikštelių nedraudžia atliekas surinkti, vežti bei perduoti galutiniams atliekų tvarkytojams.

20Ieškovas UAB „AV investicija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti ir priteisti iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

211. Pirmosios instancijos teismas būtinybę atnaujinto varžymosi procedūrose, net ir kai sutartis su tiekėju pasirašoma preliminarios sutarties pagrindu, užtikrinti teikėjų kvalifikaciją kildino iš būtinybės užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų principų ir tikslo įgyvendinimą. Jeigu sutartis būtų sudaryta su teikėju, kuris pasikeitus aplinkybėms nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, būtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir nepasiektas tikslas.

222. Perkančioji organizacija, žinodama apie tiekėjui UAB „Ūrus ir Ko” taikomus apribojimus, apsiribojo tik formaliu užklausimu šiam tiekėjui, ar jis atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Tokie perkančiosios organizacijos formalūs veiksmai gali reikšti skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principų pažeidimą.

233. UAB „Ūrus ir Ko” negalėjo pats sutvarkyti visų pavojingų atliekų, taigi ir vykdyti pagrindinę pirkimo sutartį. Pirma, Vilniaus miesto apylinkės 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi ir 2015 m. liepos 24 d. nutartimi UAB „Ūrus ir Ko” uždrausta kaupti pavojingas atliekas vienoje ir veiklaviečių ir apskritai uždrausta priimti pavojingas atliekas. Draudimas priimti atliekas neapribotas veiklos vieta. Antra, reikalavimas turėti teisę verstis atliekų surinkimo veikla buvo nustatytas tiekėjui (ne subtiekėjams), todėl jokie tretieji asmenys (subtiekėjai) negali šių paslaugų teikti už UAB „Ūrus ir Ko”.

244. Kad tiekėjas UAB „Ūrus ir Ko” tinkamai neįvykdytų pagrindinės sutarties, patvirtina ir 2015 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento raštas Nr. (1.59)-s-1259, kuriame fiksuoti UAB „Ūrus ir Ko” veiklos pažeidimai.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas tenkintinas.

27Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

28Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai sprendė, kad perkančioji organizacija privalo įsitikinti tiekėjo pajėgumu vykdyti viešojo prikimo sutartį (tuo tikslu Pirkimo sąlygose numatomi minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai ir pirkime dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo konkuruoja tik juos atitinkantys tiekėjai, kad pareiga įsitikinti tiekėjo pajėgumo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį išlieka ir tuomet, kai vyksta atnaujintas varžymasis tarp tiekėjų), tačiau netinkamai įvertino faktines aplinkybes dėl tiekėjo UAB „Ūrus ir Ko“ taikomų apribojimų ir įmonės pajėgumo vykdyti sutartį bei dėl to neteisingai išsprendė bylą. Tokią išvadą suponuoja VPĮ numatytas reglamentavimas, pagal kurį perkančiajai organizacijai suteikta teisė Pirkimo dokumentuose numatyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams ir šių reikalavimų vertinimo tvarką (VPĮ 24 str. 2 d. 2-3 p.), vėliau kvalifikacinės atrankos etape pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius kriterijus atrinkti kandidatus, kviestinus dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose (VPĮ 3 str. 14 d.) ir atitinkamai atmesti pasiūlymus, kuriuos pateikę tiekėjai neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (CPĮ 32 str. 6 d.).

29Pagal viešojo pirkimo - pardavimo sutartį, kuri sudaroma pagal 2013 m. gegužės 16 d. paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo preliminariąją sutartį ir jos techninę specifikaciją su po atnaujinto varžymosi laimėjusiu tiekėju, tiekėjas perkančiosios organizacijos užsakymu turi sutvarkyti (surinkti) užsakyme nurodytas atliekas ir jas tvarkyti laikantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų bei sutartyje numatytais terminais, t.y. savo transportu iš perkančiosios organizacijos nurodytos vietos paimti ir išvežti pavojingas ir/ar nepavojingas atliekas jų tvarkymui.

30Nėra ginčo, kad pasiūlymo pateikimo metu 2015 m. liepos 2 d. tiekėjas UAB „Ūrus ir Ko“ turėjo galiojančia pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (licencijos Nr. 00392). Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 str. 3 d.) Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-7108-171/2015 patvirtina, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra 2015 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. (15.11)-A4-1014 „Dėl licencijos galiojimo panaikinimo“ panaikinto UAB „Ūrus ir Ko“ licencija Nr. 000392 dėl to, kad UAB „Ūrus ir Ko“ turimas bendrosios civilinės atsakomybės draudimas nėra lygiavertis laidavimo draudimo sutarčiai ar banko garantijai (Atliekų tvarkymo įstatymo 11 str. 3 d.). Šis Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas buvo apskųstas, tačiau teismo sprendimas dar neįsiteisėjęs (Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eI-7108-171/2015 2015-10-20 sprendimu skundą atmetė, šis sprendimas apskųstas apeliacine tvarka ir dar neišnagrinėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eA-1947-520/2015). Kol ginčas dėl licencijos galiojimo nagrinėjamas teisme yra pritaikytos laikinosios reikalavimo užtikrinimo priemonės – sustabdytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. (15.11)-A4-1014 „Dėl licencijos galiojimo panaikinimo“ galiojimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-03-18 nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-628-492/2015), taigi tiekėjas UAB „Ūrus ir Ko“ iki šiol turi aktualią licenciją ir gali vestis pavojingų atliekų tvarkymo veikla bei turėjo ją pagrindinės sutarties numatyto vykdymo laikotarpiu (pagal pagrindinės sutarties projekto 4.2 punktą paslaugų teikimo terminas ne ilgesnis kaip 60 dienų, o ginčui aktualiame atnaujintame varžymesi buvo numatomas tik 30 dienų paslaugų teikimo terminas).

31Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi pritaikė trijų mėnesių (skaičiuojant nuo 2015-04-29) draudimą UAB „Ūrus ir Ko“ papildomai priimti pavojingas ir nepavojingas atliekas iš tiekėjų ar gamintojų ir kaupti jas įmonės veiklavietėje, esančioje ( - ), Utenos r. (nutartis Vilniaus apygardos teismo 2015-06-03 nutartimi byloje Nr. 1S-743-628/2015 palikta nepakeista). Šis apribojimas buvo pratęstas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartimi KP-7237-296/2015 dar trims mėnesiams nuo 2015 m. liepos 29 d., uždraudžiant per šį terminą UAB „Ūrus ir Ko” priimti pavojingas ir nepavojingas atliekas iš tiekėjų ar gamintojų ir kaupti jas įmonės veiklavietėje Utenos rajone, kol nebus tinkamai sutvarkytos grėsmę keliančios sukauptos atliekos. Šis draudimas tiekėjui UAB „Ūrus ir Ko“ galiojo pasiūlymo atnaujintame varžymesi pateikimo perkančiajai organizacijai metu, tačiau, kaip teisingai nurodyta apeliaciniame skunde, toks draudimas nepaneigia teikėjo UAB „Ūrus ir Ko“ galimybės įvykdyti pagrindinę po atnaujinto varžymosi sudaromą viešojo pirkimo sutartį, kadangi, pirma, reiškia tik draudimą priimti pavojingas ir nepavojingas atliekas iš tiekėjų ar gamintojų ir kaupti jas konkrečioje vienoje veiklavietėje (( - ), Utenos r.) bei nereiškia draudimo vykdant sutartį pasitelkti turimų subtiekėjų pajėgumus. Pažymėtina, kad tiekėjas UAB „Ūrus ir Ko“ turi ir kitą veiklavietę (aikštelė ( - ), Kauno m.), o pagal turimos licencijos priedą įmonei suteiktas leidimas rinkti atliekas (vykdant viešojo pirkimo sutartį atliekas reikėtų būtent surinkti) nėra ribojamas teritoriniu principu, nesiejamas su konkrečia atliekų laikymo vieta (įmonės veiklaviete). Kadangi pagal licencijos Nr. 000392 priedą UAB „Ūrus ir Ko” aikštelėje ( - ), Kauno m. turi teisę saugoti ne visas pavojingas atliekas, numatytas pagal perkančiosios organizacijos nurodytus atliekų kodus, šių atliekų tvarkymui tiekėjas UAB „Ūrus ir Ko“ galėtų pasitelkti numatytus subtiekėjus ir taip įvykdyti pagrindinę viešojo pirkimo sutartį. UAB „Ūrus ir Ko“ pasiūlyme yra nurodęs tris subtiekėjus: Kommunekemi A/S, AB „Palemono keramika“ ir UAB „EMP recycling“. Būtent subtiekėją Kommunekemi A/S jau teikiant pasiūlymą buvo numatyta pasitelkti sutarties pavojingų atliekų šalinimo įsipareigojimams įvykdyti.

32Atnaujinto varžymosi ir nugalėtojo nustatymo etape dar nebuvo todėl ir negalėjo būti reikšmingas ir vertinamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. rugpjūčio 13 d. raštas Nr. (1.59)-s-1299, kuriuo informuojama apie UAB „Ūrus ir Ko“ neplaninį 2015 m. liepos 7 – 2015 m. liepos 30 d. atliktą patirtinimą ir jo išvadas, kad ši įmonė veiklą vykdo, pažeisdama aplinkosauginius reikalavimus (be reikiamos banko garanto ar draudimo ar laidavimo draudimo sutarties, atliekas tvarkant tam netinkamoje vietoje ir tinkamai neįforminant procedūrų).

33Nesant pagrindo atnaujinto varžymosi metu buvusių faktinių aplinkybių visumos pagrindu abejoti tiekėjo UAB „Ūrus ir Ko“ galimybėmis įvykdyti pagrindinę viešojo pirkimo sutartį, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo šio tiekėjo pasiūlymą vertinti kaip netinkamą ir atmesti (VPĮ 32 str. 6 d.). Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas - ieškinys atmetamas.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Kadangi apeliacinis skundas tenkinamas, atitinkamai perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka atmetus, ieškovui neatlyginamos jo turėtos bylinėjimosi tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos instancijų teismuose išlaidos. Atsakovui apeliantui valstybės įmonei „Ignalinos atominė elektrinė“ už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis 289 Eur (217+72) priteisiamas iš ieškovo UAB „AV investicija“. Kiti proceso dalyviai nepateikė bylinėjimosi išlaidų faktą bei dydį patvirtinančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo jiems klausimas nesprendžiamas.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

37Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ ieškinį atmesti.

38Priteisti atsakovui valstybės įmonei „Ignalinos atominė elektrinė“ (j. a. k. 255450080) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ (j. a. k. 300114003) 289 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus) už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „AV investicija“ ieškiniu prašė pripažinti... 4. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 29... 5. Atsakovas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ prašė ieškinį atmesti ir... 6. Be to, ieškovas pasiūlyme nurodė kainą, ženkliai viršijančią... 7. Trečiasis asmuo UAB „Ūrus ir Ko“ ieškinį taip pat prašė atmesti ir... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. spalio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino:... 10. Tiekėjas UAB “Ūrus ir Ko” pasiūlymus perkančiajai organizacijai... 11. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „Ūrus ir Ko” turi ne tik... 12. Išdėstytų motyvų visumos pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendė,... 13. Ieškovas UAB „AV Investicija” pasiūlymo 17 užsakymui neteikė, todėl... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atsakovas valstybės įmonė „Ignalinos atominė elektrinė“ apeliaciniu... 16. 1. Preliminaria sutartimi (VPĮ 2 str. 23 d., 7 str. 4 d., 63 str.) kaip ir... 17. 2. Perkančioji organizacija tikrino tiekėjų kvalifikaciją (ar nepasikeitė... 18. 3. UAB „Ūrus ir Ko” preliminarioje sutartyje (ji teismui pateikta) yra... 19. 4. UAB „Ūrus ir Ko” taikomas draudimas priimti atliekas vienoje iš... 20. Ieškovas UAB „AV investicija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo... 21. 1. Pirmosios instancijos teismas būtinybę atnaujinto varžymosi procedūrose,... 22. 2. Perkančioji organizacija, žinodama apie tiekėjui UAB „Ūrus ir Ko”... 23. 3. UAB „Ūrus ir Ko” negalėjo pats sutvarkyti visų pavojingų atliekų,... 24. 4. Kad tiekėjas UAB „Ūrus ir Ko” tinkamai neįvykdytų pagrindinės... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 27. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios... 29. Pagal viešojo pirkimo - pardavimo sutartį, kuri sudaroma pagal 2013 m.... 30. Nėra ginčo, kad pasiūlymo pateikimo metu 2015 m. liepos 2 d. tiekėjas UAB... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi pritaikė... 32. Atnaujinto varžymosi ir nugalėtojo nustatymo etape dar nebuvo todėl ir... 33. Nesant pagrindo atnaujinto varžymosi metu buvusių faktinių aplinkybių... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Kadangi apeliacinis skundas tenkinamas, atitinkamai perskirstomos bylinėjimosi... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 37. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimą panaikinti ir... 38. Priteisti atsakovui valstybės įmonei „Ignalinos atominė elektrinė“ (j....