Byla 2A-952/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Konstantino Gurino, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB „EMSI“ atstovui advokatui Raimondui Pakšiui, atsakovo VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ atstovams Ž. G., G. M., E. V.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,EMSI“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 31 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1861-431/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,EMSI“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Centrinė projektų valdymo agentūra“ dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ginčas kilo dėl atsakovo VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ atviro konkurso būdu organizuoto pirkimo ,,Preliminarioji sutartis dėl automobilinių degalų degalinėse pirkimo per CPO“ (toliau Konkursas, Sąlygos).

5Ieškovas UAB „EMSI“, siekiantis dalyvauti Konkurse, 2010-04-26 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė:

61. Pripažinti neteisėta atsakovo 2010-04-15 rašto Nr. 2010/2-3742 išvadą: „UAB „EMSI“ pretenzija pateikta praleidus VPĮ nustatytą terminą pretenzijoms pateikti, todėl nesukelia perkančiajai organizacijai pareigos pretenziją nagrinėti iš esmės, pretenzijos nagrinėjimo terminui sustabdyti pirkimo procedūras bei pirkimo procedūrų sustabdymo laikui pirkimo procedūras pratęsti“ (toliau Pretenzija).

72. Atnaujinti terminą minėtai Pretenzijai pateikti.

83. Pripažinti negaliojančiomis visas Sąlygas, o prašymo netenkinus – šias konkrečias sąlygas:

91) A dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės teiginį, kad „Pateikdamas pasiūlymą, konkurso Dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant preliminariosios sutarties projektą (toliau – Sutartis), reikalavimais ir sąlygomis bei atsisako taikyti kitas, Sutartyje nenumatytas sąlygas“ ir analogišką Techninio pasiūlymo formos teiginį (toliau 1 Sąlyga);

102) A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2 punktą („3.2. Laimėjusių Dalyvių skaičius, su kuriais bus pasirašoma Sutartis, nustatytas pirkimo dokumentų A dalies 16.6 p.“) ir 16.6 punkto pirmąjį sakinį („16.6. Konkurso laimėtojais yra pripažįstamas toliau nurodomas ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus pateikusių Dalyvių skaičius: l pirkimo daliai - 10; 2 pirkimo daliai - 10. Konkrečioje pirkimo dalyje esant mažesniam Dalyvių skaičiui, laimėtojais pripažįstami visi konkrečioje pirkimo dalyje nustatytus pirkimo dokumentų reikalavimus atitikę Dalyviai“) (toliau 2 Sąlyga);

113) A dalies „Nurodymai dalyviams“ 6.1 punkte esančios lentelės 3 grafos sąlygą: „Dalyvis turi bent vieną prekybos vietą (degalinę) vieno iš šių miestų ribose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena, Kėdainiai, Telšiai, Tauragė, Visaginas, Ukmergė, Plungė, Kretinga, Šilutė, Radviliškis, Palanga, Druskininkai, Rokiškis, Gargždai, Biržai, Kuršėnai, Lazdijai, Jurbarkas, Joniškis, Varėna, Vilkaviškis, Skuodas, Šilalė, Kelmė, Raseiniai, Sakiai, Pakruojis, Pasvalys, Kaišiadorys, Širvintos, Kupiškis, Anykščiai, Molėtai, Šalčininkai, Švenčionys, Ignalina“ ir Preliminariosios sutarties l priedo Katalogo sistemos aprašymas 3.3.2 punktą („3.3. [...] Pateikiant Užsakymus, užsakovo įgalioti vartotojai nurodo: [...] „3.3.2. Miestą/miestus, kuriuose ketina įsigyti Prekes (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena, Kėdainiai, Telšiai, Tauragė, Visaginas, Ukmergė, Plungė, Kretinga, Šilutė, Radviliškis, Palanga, Druskininkai, Rokiškis, Gargždai, Biržai, Kuršėnai, Lazdijai, Jurbarkas, Joniškis, Varėna, Vilkaviškis, Skuodas, Šilalė, Kelmė, Raseiniai, Šakiai, Pakruojis, Pasvalys, Kaišiadorys, Širvintos, Kupiškis, Anykščiai, Molėtai, Šalčininkai, Švenčionys, Ignalina)“) (toliau 3 Sąlyga);

124) formules, nurodytas C dalyje l priede 4.4.4 punkte esančioje lentelėje ir B dalies I priede esančioje lentelėje „Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir formulės“ (toliau 4 Sąlyga).

13Nurodė, kad Konkurso dokumentai yra neaiškūs ir neatitinka skaidrumo kriterijaus, todėl siekdamas ginčyti iki pirkimo sutarties sudarymo perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, 2010-04-14, t. y. nepraleidęs termino, pateikė atsakovui Pretenziją, kurią atsakovas nepagrįstai atsisakė nagrinėti iš esmės, kaip pateiktą praleidus VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Taip pat prašė šį terminą atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių: klausimas yra sudėtingas, Sąlygų bei viešųjų pirkimų teisės aktų apimtis ir esminiai jų pakeitimai yra dideli, o tai sutrukdė iš karto suvokti savo teisių pažeidimą.

14Ieškovas teigė, jog Konkursas savo esme yra ne viešasis pirkimas, bet kvalifikacinė atranka (VPĮ 2 str. 14, 32, 33 d.), todėl taikytinos CK normos, o VPĮ normos tiek, kiek jos neprieštarauja šiam kodeksui (CK 1.3 str. 2 d.). Tokia išvada darytina todėl, kad Konkurso pasekmė – preliminariųjų sutarčių sudarymas (ikisutartinių santykių sukūrimas) neatitinka VPĮ tikslo sudaryti pagrindinę viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Pagal Sąlygas „atnaujintas varžymasis“ reiškia naujus viešuosius konkursus, kuriuos rengs ne atsakovas, bet perkančiosios organizacijos CPO.LT aplinkoje dėl konkretaus degalų kiekio, nes VPĮ nereglamentuoja „atnaujinto varžymosi“, o atsakovas neturi teisės preliminariosiomis sutartimis sureguliuoti to, kas reglamentuota viešosios teisės normomis. Dėl to Konkursas neatitinka VPĮ reikalavimų ir yra perteklinis.

15Ginčijamos Sąlygos, kurios yra esminės, pažeidžia imperatyvius lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principus (VPĮ 3 str.), nes iškraipo degalų rinką, suteikia neproporcingą pranašumą daugiau degalinių turintiems tiekėjams, degalinių skaičiaus bei tiekėjų skaičiaus kriterijai dirbtinai riboja konkurenciją, varžo Konkurse nedalyvavusių tiekėjų galimybes, leidžia išvengti VPĮ įtvirtinto kainos nustatymo viešame konkurse, atsakovas atsisakė atskleisti ekonominio naudingumo vertinimo nustatymo, rodiklių lyginamojo svorio dydžių pagrįstumą, kitų kriterijų parinkimo pagrindus. Ginčijamos Sąlygos nėra tikslios, aiškios, be dviprasmybių, kaip numatyta VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje, todėl jos ir atitinkamai visos Sąlygos pripažintinos negaliojančiomis.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad perkančiosios organizacijos komisijos sprendimas teismui neturi prejudicinės galios, todėl atsakovo atsisakymą nagrinėti ieškovo Pretenziją vertino kaip sprendimą, priimtą ikiteismine tvarka, ir tuo pagrindu atmetė ieškovo prašymą atnaujinti terminą Pretenzijai pateikti, o atsakovo prašymą nutraukti bylą dėl nesilaikytos ikiteisminės tvarkos.

18Teismas nustatė, kad ginčas yra kilęs dėl Sąlygų ir jų pagrindu sudarytinos sutarties teisėtumo, t. y. siekiama išsiaiškinti, ar varžomasi dėl viešojo pirkimo sutarčių, ar Konkurso tiesioginis tikslas ir pasekmė yra ikisutartinių santykių etapo sandoris – Preliminarioji sutartis, kokią prasmę ikisutartinių santykių sąvoka turi viešųjų pirkimų teisėje, ką reiškia varžymosi atnaujinimas – Konkurso atnaujinimą, ar naujo viešojo pirkimo pradžią. Todėl teismas atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančiomis visas Sąlygas ir ginčą nagrinėjo Pretenzijoje bei ieškinyje nurodytais pagrindais ir apimtimi.

19Teismas, sistemiškai aiškindamas VPĮ 2 straipsnio 2, 23 dalių, 4, 15, 63 straipsnių nuostatas, konstatavo, kad preliminariosios sutarties sudarymas pagal VPĮ yra nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus pateikusių tiekėjų pripažinimas laimėtojais, su kuriais vėliau potencialus pirkėjas turės galimybę sudaryti pirkimo sutartis preliminariojoje sutartyje numatytomis sąlygomis. Dėl to teismas neteisėtais ir nepagrįstais pripažino ieškovo argumentus, kad preliminariosios sutarties sąvoka, pasekmės turi būti aiškinamos pagal CK normas ar lietuvių kalbos žodynuose pateikiamas sąvokas.

20Teismas sprendė, kad VPĮ 63 straipsnyje numatytas atnaujintas varžymasis nelaikomas nauju viešuoju pirkimu, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą pirkimas baigiasi, kai sudaroma preliminarioji sutartis, ir ši įstatymo nuostata negali būti aiškinama kitaip. Remdamasis tuo, bei tuo, kad atnaujintas varžymasis kaip atskiras pirkimo būdas nėra įvardytas VPĮ, teismas klaidingais ir teisiškai nepagrįstais pripažino ieškovo argumentus, kad atnaujintas varžymasis yra tapatus atskiram viešajam pirkimui. Teismas laikė, kad Sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai atitinka VPĮ nuostatas ir neginčijamai įrodo atsakovo sudaromų preliminariųjų sutarčių teisėtumą. Vadovaudamasis nurodytu, teismas atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančia 1 Sąlygą.

21Taip pat teismas atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančia 2 Sąlygą, kadangi nustatė, jog dalyvių skaičius, preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpis atitinka VPĮ nuostatas, sudarytos galimybės visiems Sąlygas atitinkantiems tiekėjams dalyvauti Konkurse, todėl nėra ribojama konkurencija, nepažeidžiami lygiateisiškumo, proporcingumo principai.

22Teismas nurodė, kad nėra pagrindo išvadai, jog 3 Sąlyga riboja konkurenciją tarp laimėjusių tiekėjų, juos diskriminuoja, nes nėra išsamios analizės, leidžiančios įvertinti pirkėjų poreikius ir argumentus, pagal kuriuos būtent pirkėjai sudaro miestų sąrašą. Teismas laikė, kad jokiais konkrečiais įrodymais nebuvo paneigtos atsakovo nurodytos aplinkybės, jog mažesnį degalinių skaičių turintis tiekėjas, norėdamas konkuruoti, turi kompensuoti pirkėjo papildomo kelio iki degalinių sunaudoto kuro išlaidas, automobilio eksploatacijos išlaidas, darbuotojų sugaištą laiką. Teismas pažymėjo, kad siekiant sudaryti didesnes galimybes perkančiosioms organizacijoms rasti degalinę reikiamoje vietoje konkrečiame mieste yra būtina vertinti tiekėjo degalinių tinklo apimtis.

23Teismas konstatavo, kad 4 Sąlyga atitinka Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus 2006-10-12 įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintas Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijas (toliau Rekomendacijos). Nurodė, kad degalinių skaičius nėra lemiamas kriterijus, nes tiekėjų pasiūlymų ekonominį naudingumą lemia kainos ir degalinių skaičiaus pasirinktuose miestuose bendro ekonominio naudingumo balas. Teismas pažymėjo, jog yra natūralu, kad daugiau degalinių turintys tiekėjai turi daugiau galimybių konkuruoti dėl potencialaus pirkėjo. Remdamasis nustatytu, teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad atsakovo nustatytas ekonominio naudingumo vertinimo santykis yra akivaizdžiai neproporcingas ir pažeidžia lygiateisiškumo principą, riboja konkurenciją.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

25Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „EMSI“ prašo panaikinti šį teismo sprendimą ir ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

261. Teismas teisingai nustatė, kad yra ginčijamos konkrečios Sąlygos, kaip neatitinkančios viešųjų pirkimų ir konkurencijos teisės normų, bei teigiama, jog jų pagrindu sudaryta preliminarioji sutartis bus neteisėta. Tačiau ginčijamos Sąlygos yra esminės, todėl jas pripažinus neteisėtomis nebus sukurtos Konkursu siekiamos pasekmės, t. y. visos Sąlygos bus negaliojančios.

272. Teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą pagal VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 15 punktą, 24 straipsnio 7 dalį, Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 2 dalį ir netinkamai vertino ar iš viso nevertino byloje surinktų įrodymų. Atsakovas turėjo pateikti įrodymus, jog Konkurso ir preliminariųjų sutarčių sąlygos neriboja konkurencijos, o jam pakako įrodyti, kad preliminarioji sutartis gali riboti konkurenciją. Tačiau atsakovas iš viso nepasisakė dėl lygiateisiškumo ir proporcingumo principų pažeidimo, neįrodinėjo, jog Konkursas, atskiros Sąlygos yra tinkama priemonė tikslui pasiekti, todėl darytina išvada, kad atsakovas sutiko, jog Konkursas nėra būtina priemonė viešųjų pirkimų tikslui pasiekti. Atsakovas neįrodė, jog nepažeidė skaidrumo principo aiškinamajame susitikime atsisakęs atskleisti ekonominio naudingumo vertinimo nustatymo pagrįstumą, rodiklių lyginamojo svorio dydžių pagrįstumą, kitų kriterijų parinkimo pagrindus, formaliu pagrindu atsisakęs išnagrinėti Pretenziją. Teismas netinkamai vertino atsakovo argumentus, kad svarbiausias perkančiųjų organizacijų interesas yra degalų įsigijimas pigiau negu iki centralizuotų pirkimų, nes pagal teismų praktiką racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nepateisina VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų imperatyvių viešųjų pirkimų principų pažeidimų. Iš sprendimo motyvų nėra aišku, kodėl teismas laikė, kad teisiškai ir faktiškai reikšmingos bylai išspręsti aplinkybės yra nenustatytos, tačiau nevertino, neanalizavo byloje surinktų įrodymų, neišreikalavo iš atsakovo konfidencialių įrodymų, nepatikslino šalių įrodinėjimo pareigos, o tokie proceso teisės pažeidimai turėjo įtakos priimto sprendimo neteisėtumui.

283. Teismas nepagrįstai viešojo intereso byloje neįtraukė į bylą Viešųjų pirkimų tarnybos ir Konkurencijos tarybos bendrai išvadai duoti, nes pagal CPK 5, 49 straipsnius šios institucijos turi teisę ir galimybę pateikti išvadas apie šio Konkurso sąlygas bei kitame konkurse Nr. 69246 padarytų ir daromų viešųjų pirkimų ir konkurencijos teisės normų pažeidimo. Dėl to nebuvo įvertintas centralizuoto pirkimo modelio teisėtumas, Konkurso atitikimas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtintiems reikalavimams, yra neišsiaiškinta, ar atsakovui taikytinas Konkurencijos 4 straipsnis. Ieškovas mano, kad jam nepriklauso šioms institucijoms priskirtų aplinkybių įrodinėjimo našta, nes jis negali gauti tam būtinų įrodymų. Šios aplinkybės įrodinėjamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-04-15 nutartimi Nr. 1-3139-602/2008, 2004-10-28 sprendimu Nr. I(1)-08/04, 2011-01-06 teismo posėdžio protokolu kitoje civilinėje byloje dėl konkurso Nr. 69246, aplinkybėmis, susijusiomis su konkursu Nr. 69246, atsakovo sukurtos CPO.LT sistemos galimybėmis įrodinėti tik šios sistemos kompiuterio langų vaizdais.

294. Teismas neįvertino to, kad Sąlygos neužtikrina tiekėjų teisių gynimo: negalima apskaičiuoti „atnaujintų varžymųsi“ daromos žalos ir nustatyti už žalą atsakingo subjekto, nėra atsakovo ir perkančiosios organizacijos teisių, pareigų, atsakomybės atribojimo, nenurodyta, kad atsakomybė solidari, nenurodyta perkančiosios organizacijos teisė stabdyti „atnaujintą varžymąsi“, neaišku, kokios išlaidos įskaitytinos į nuostolius, jeigu bus pareikštas ieškinys dėl preliminariosios sutarties vykdymo pažeidimo ir kt. Neteisėtas atsisakymas nagrinėti Pretenziją suvaržė procesines galimybes ginti pažeistas teises teisme iš esmės ir reikalauti žalos atlyginimo.

305. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas neturi Vyriausybės įgaliojimų sudaryti preliminariąsias sutartis, todėl veikia ultra vires. Lietuvos teisėje nėra reglamentuotas preliminarių susitarimų sudarymas ir atvirų konkursų atnaujinimas, kaip tai numatyta Konkurso sąlygose. Dėl to pagal VPĮ 2 straipsnio 3 dalies 2 punktą kyla interesų konfliktas, nes atsakovas ir sudaro preliminariąsias sutartis ir atlieka užsakymų sutarčių pirkimų procedūras. Be to, Konkursas yra perteklinis veiksmas, kuriuo yra varžoma konkurencija.

316. Teismo teiginys, kad VPĮ numato viešą konkursą dėl preliminariosios sutarties yra klaidingas, nes Konkursas turi vykti dėl pagrindinės sutarties. Teismas neatribojo VPĮ ir CK įtvirtintos preliminariosios sutarties sąvokos, o padarytos išvados neatitinka VPĮ normų formuluočių.

327. Teismas be pagrindo nepasisakė dėl taikytino CK 6.163 straipsnio, nes pagal Sąlygas po pasiūlymo pateikimo ir preliminariosios sutarties sudarymo šalys lieka ikisutartinių santykių fazėje, neįvertino, kad absoliutus sutikimas su bet kokiomis Sąlygomis ir atsisakymas taikyti kitas sąlygas reiškia imperatyvios teisės kreiptis į teismą apribojimą, todėl 1 Sąlyga yra negaliojanti (CPK 5 str. 1 d.).

338. 2 Sąlyga pažeidžia proporcingumo, skaidrumo principus, riboja ar gali riboti konkurenciją, nes nustatytas nepagrįstas laimėtojų skaičius kiekvienoje iš 2 Konkurso dalių iš viešojo sektoriaus eliminuoja kitus esamus ar būsimus tiekėjus, atitinkančius keliamus reikalavimus. Aplinkybė, jog šiuo metu tiekėjų yra mažiau nei 10 nereiškia, kad neatsiras naujų tiekėjų ir nebus suvaržyta konkurencija. Tikėtina, kad atsakovas manipuliuoja VPĮ, siekdamas išvengti imperatyvaus VPĮ reguliavimo, nes „atnaujintas varžymasis“ vyktų pagal preliminariose sutartyse nurodytas sąlygas. Argumentai grindžiami konkurso Nr. 69246 sąlygų ydingumu.

349. Teismas supaprastintai suprato 3 Sąlygos trūkumą, nes visiškai neatsižvelgė į „privilegijuotojo tiekėjo“ miestų faktą. „Atnaujintas varžymasis“ prasideda, kai perkančioji organizacija atlieka šį pasirinkimą, o CPO.LT tai paskelbia atrinktiems tiekėjams, todėl ši Sąlyga yra privalomas pakartotinis kvalifikacinis kriterijus, nes dėl menkiausio neatitikimo perkančioji organizacija arba neatnaujina varžymosi, jei neranda reikalingo miesto, arba atmeta kai kuriuos preliminariąsias sutartis sudariusius tiekėjus be jokio atnaujinto varžymosi. Dėl to neproporcingai yra apribota kitus kvalifikacinius kriterijus atitinkančių tiekėjų teisė dalyvauti Konkurse, kai „miestų sąrašo“ kriterijus dar kartą pritaikomas pradedant „varžymosi atnaujinimą“. Sąlyga turi būti tokia, kad konkretaus tiekėjo priskyrimas nebūtų galimas, net jeigu miesto, darančio privilegijuotu bent vieną tiekėją, pageidauja perkančioji organizacija, neleistų jokiai perkančiajai organizacijai pasirinkti norimų miestų derinių. Be to, atsakovas nepagrįstai pasirinko „miestų sąrašo“ variantą, nes degalinės yra ne tik miestuose. Argumentai grindžiami konkurso Nr. 69246 aplinkybėmis, neidentifikuotos apklausos rezultatų išrašo lentele Nr. 1, atsakovo paaiškinimais 2011-01-06 teismo posėdyje kitoje civilinėje byloje dėl konkurso Nr. 69246 sąlygų.

3510. Teismas neįvertino, kad 4 Sąlyga riboja konkurenciją, suteikia pranašumą daug degalinių turintiems tiekėjams, sukuria skirtingas veiklos sąlygas, nes skatina tiekėjus didinti koncentraciją, siekiant per Konkurso formules įgyti nesąžiningą pranašumą prieš konkurentus, skatina kurti kartelinius susitarimus. Teismo išvada dėl ekonominio naudingumo pagrįsta tik atsakovo prielaida ir tikimybe, kad daugiau degalinių turėtų lemti didesnį ekonominį naudingumą. Atsakovas privalėjo nustatyti kriterijus, kurie reikštų ne tikimybinį, bet faktinį ekonominį naudingumą perkančiosioms organizacijoms, t. y. įvertinti ir tiekėjo turimas degalines kaimo vietovėse. Teismas nieko nepasisakė dėl degalų kainos skaičiavimo, kurio nei viena iš šalių neginčijo, ir padarė nepagrįstą išvadą, kad lemiamas kriterijus yra kaina, o ne degalinių skaičius. Pažymėtina, kad tuo atveju, jei atsakovas aiškiai nepagrindžia pasiūlymų vertinimo kriterijų, viešasis pirkimas turi būti atliekamas remiantis išimtinai mažiausios kainos kriterijumi (VPĮ 24 str. 7 d., Rekomendacijų 4, 6, 9 p.). Argumentai grindžiami konkurso Nr. 69246 aplinkybėmis, 2009-09-15 „atnaujinto varžymosi“ Nr. CPO01240 dėl degalų pirkimo Vilniaus mieste aplinkybėmis.

3611. Atsakovo organizuotas Konkursas yra ne viešasis pirkimas, bet kvalifikacinė atranka, kuri nėra galima viešuosiuose pirkimuose, tačiau „atnaujintas varžymasis“ atitinka mišraus pirkimo požymius, numatytus CK 6.156 straipsnio 1 dalyje, 6.429 straipsnyje. VPĮ reglamentuoja viešuosius pirkimus, kurie vyksta dėl pagrindinės sutarties sudarymo, o ne dėl organizacinio – techninio pobūdžio preliminariosios sutarties. Dėl to teismo išvada, kad „atnaujintas varžymasis“ yra viešasis pirkimas pagal įstatymo leidėjo valią, neatitinka VPĮ 63 straipsnio turinio, prieštarauja lingvistinei normos analizei, CK normoms. Nei teismas, nei atsakovas nenurodė viešuosiuose pirkimuose sudaromų preliminariųjų sutarčių požymių, kurie atribotų jas nuo tokių sutarčių, sudaromų pagal CK.

3712. Teismas nemotyvuotai ignoravo procesiniuose dokumentuose nurodytas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, nepaisant to, kad visiškai panašių teismų praktikos pavyzdžių nėra.

3813. Teismas neteisingai vertino terminus Pretenzijai pateikti, nes, apelianto nuomone, turėjo būti taikomas ne VPĮ 94 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas 10 dienų, bet VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas 15 dienų terminas. Be to, teismo išvada, kad Pretenzija po Sąlygų patikslinimo gali būti pareikšta tik dėl patikslinimo prieštarautų racionalumo principui. Atsakovas privalėjo išnagrinėti Pretenziją, net ir tuo atveju, jei terminas buvo praleistas, todėl turi būti panaikinta sprendimo dalis, kuria atmestas šis reikalavimas.

3914. Teismas visiškai nepasisakė dėl bylai svarbių aplinkybių: pirkimo skirstymo į dalis, valdymo mokesčio, ginčų sprendimo, atsakomybės, viešumo ribojimo, šalių nelygybės, nepagrįsto ribojimo ir atsakovo nesąžiningumo.

40Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad teismas teisingai, visapusiškai ir objektyviai nustatė bei įvertino bylai reikšmingas aplinkybes, kurių apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nepaneigia. Ieškovas dalyvauja Konkurse, Pretenziją teikė tik dėl kai kurių Sąlygų, todėl samprotavimai dėl Konkurso ir atnaujinto varžymosi yra dviprasmiški bei neadekvatūs faktiniams ieškovo veiksmams. Įstatymų leidėjui nustačius preliminariųjų sutarčių sudarymo viešųjų pirkimų būdu ir atnaujintų varžymųsi tvarkas, yra vertinama, ar tokios tvarkos laikymasis atitinka VPĮ reikalavimus ir nėra teisinio pagrindo pripažinti šios tvarkos negaliojimą dėl to, kad VPĮ vartojamos sąvokos turi kitokią teisinių santykių prasmę, nei nurodyta CK ar lietuvių kalbos žodynuose. Dėl to teismas pagrįstai ginčijamas Sąlygas išaiškino visų VPĮ normų ir tikslų kontekste.

41Pirma, vykdant atvirą Konkursą yra taikoma imperatyvi 43 straipsnio 2 dalis, pagal kurią draudžiamos derybos tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo, o ieškovas iki pasiūlymų dalyvauti Konkurso pateikimo termino pabaigos Sąlygų preambulėje nurodytos sąlygos neginčijo, todėl ji yra teisėta ir pagrįsta.

42Antra, teismas teisingai konstatavo, jog tiekėjų, su kuriais bus sudarytos preliminariosios sutartys, skaičiaus nustatymas neriboja konkurencijos ir atitinka VPĮ tikslą – sąžiningos konkurencijos būdu atrinkti geriausius pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir po viešųjų pirkimų pabaigos sudaryti su jais sutartis, o preliminariųjų sutarčių sudarymas su visais to norinčiais neatitiktų viešųjų pirkimų esmės.

43Trečia, sąlyga turėti bent vieną degalinę viename iš nurodytų miestų sąrašo, sudaryto pagal perkančiųjų organizacijų pareikštus poreikius, nevaržo nei vieno iš degalų tiekėjo teisės teikti pasiūlymą. Be to, perkančiosios organizacijos nėra įpareigotos naudotis jo (atsakovo) paslaugomis ir gali vykdyti savarankišką viešojo pirkimo konkursą (VPĮ 15 str. 1 d.).

44Ketvirta, Sąlygose nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir formulė atitinka Rekomendacijų nuostatas ir užtikrina mažesnio tiekėjo konkurencingumą, o pasiūlymų vertinimas pagal mažiausios kainos kriterijų būtų prasmingas, jei degalai būtų pristatomi degalų tiekėjų sąskaita perkančiosioms organizacijoms. Didesnis degalinių skaičius patvirtina tiekėjų pajėgumą patenkinti faktinius perkančiųjų organizacijų poreikius, o ne išskirtines sąlygas tokiems tiekėjams.

45Penkta, tai, kad ieškovas nepasinaudojo VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 15 punkte, 27 straipsnio 2, 3 dalyse suteikta teise prašyti paaiškinti Konkurso dokumentus, paneigia skundo argumentus, kad Konkurso sąlygos buvo neaiškios ir nesuprantamos. Be to, ieškovas dalyvavo Sąlygų rengimo procese, teikė pasiūlymus dėl miestų sąrašo, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, į kuriuos ieškovas atsižvelgė.

46Šešta, Konkurso funkcija yra suteikti naudą visuomenei ir užtikrinti viešąjį interesą – racionalų biudžeto lėšų naudojimą, Europos Sąjungos skiriamų lėšų greitesnį įsisavinimą, todėl apelianto, kaip privataus juridinio asmens, interesai negali būti svarbesni.

47Septinta, teismas pagrįstai atsisakė įtraukti į bylą Viešųjų pirkimų tarnybą ir Konkurencijos tarybą išvadai duoti, nes yra sprendžiamas teisinis, o ne fakto ginčas.

48Aštunta, nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad jis (atsakovas) turi įrodinėjimo pareigą, kad teismas nepasisakė dėl visų ieškovo argumentų, nes kaip nurodyta aukščiau, buvo nustatytos visos reikšmingos aplinkybės. Apelianto argumentai, įrodymai, susiję su kita civiline byla, kurioje nagrinėjamas ginčas dėl kito Konkurso, nėra teisiškai reikšmingi, nes jie nėra prejudiciniai šiai bylai, panašios Konkursų sąlygos nereiškia vienodų rezultatų skirtingais laikotarpiais.

49IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, tinkamai išaiškino teisės normas ir, atmesdamas ieškovo UAB ,,EMSI“ ieškinį, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus. Absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė, todėl bylą nagrinėja neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.).

51Byloje nagrinėjamas ginčas iš esmės yra kilęs dėl Konkurso sąlygų, reglamentuojančių atsakovo VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ VPĮ 42 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu atviro konkurso būdu paskelbtą viešąjį pirkimą Nr. 85909 „Preliminarioji sutartis dėl automobilinių degalų degalinėse pirkimo per CPO“ (toliau – Konkursas), pagal kurį Konkursui pasibaigus pasirašomos preliminariosios sutartys, o pagrindinės sutartys (Užsakymų sutartys - pagal Preliminariosios sutarties 1 d.) su perkančiosiomis organizacijomis pasirašomos įvykus atnaujintam varžymuisi tarp tiekėjų. Apeliantas teigia, jog šios sąlygos prieštarauja viešųjų pirkimo ir konkurencijos teisės normoms, o taip pat esminiams imperatyvų pobūdį turinčių principų reikalavimams.

52Apeliantas UAB „EMSI“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais, kuriais grindžiamas nepatenkintas ieškininio reikalavimo dėl Konkurso sąlygų ,,A“ dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės nuostatos, kad konkurso dalyvis, pateikdamas pasiūlymą, sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant preliminariosios sutarties projektą, reikalavimais ir sąlygomis bei atsisako taikyti kitas, sutartyje nenumatytas sąlygas, o taip pat dėl analogiškos Techninio pasiūlymo formoje esančios sąlygos, teigia, kad absoliutus sutikimas su bet kokiomis pirkimo dokumentų sąlygomis, suponuoja atsisakymą ginčytis, t. y. spręsti ginčą įstatymų nustatyta tvarka teisme, tuo tarpu atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. L. v. Tauragės medžiotojų klubas „Sakalas“, bylos Nr. 3K-7-470/2009).

53Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiais, jog atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja, tačiau nesutinka su tuo, kaip apeliantas traktuoja ginčijamą Konkurso sąlygą. Visų pirma, ši sąlyga yra nagrinėtina atsižvelgiant į VPĮ reglamentuojamų teisinių santykių pobūdį, tikslus ir tiesiogiai su tuo siejamu viešųjų pirkimų proceso, šio proceso procedūrų reguliavimu. Iš esmės turint tikslą, jog potencialus konkurso dalyvis prieš pateikdamas pasiūlymą turėtų aiškų supratimą, kokiomis sąlygomis bus konkuruojama konkrečiame konkurse, ir yra nustatyta tvarka, kuria remiantis nagrinėjamos tokių konkurso dalyvių kreipimaisi dėl Konkurso sąlygų nuostatų, kurios jiems yra neaiškios, nesuprantamos, nepriimtinos etc. Nagrinėdamas šį ieškininį reikalavimą teismas teisingai nurodė, jog pagal VPĮ 93 straipsnio 2 dalį tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka, kurios sprendimas šiuo klausimu gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Priešingu atveju, atsižvelgiant į šių procesų galimą sudėtingumą, didelį dalyvių skaičių, viešo pirkimo objekto aktualumą, gali susiklostyti netoleruotina situacija, kai potencialus konkurso dalyvis, nesinaudodamas VPĮ nustatytomis procedūromis ir tik Konkurso eigoje, kaip nurodo apeliantas ,,ikisutartiniame etape“, imdamas kelti reikalavimus dėl Sąlygų, dėl kurių nebuvo aiškintasi iki pateikiant pasiūlymą, turėtų galimybę veikti prieš operatyvų viešojo pirkimo tikslų įgyvendinimą, o taip pat prieš VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų pagrindinių pirkimų principų nuostatas (lygiateisiškumas, skaidrumas, etc.). Taigi apeliantas be pagrindo ginčijamoje sąlygoje įžvelgia teisės kreiptis į teismą pažeidimo požymius. Antra, apelianto nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 15 d. nutarties (civilinė byla Nr. 3K-7-470/2009) nuostatos taip pat nepatvirtina jo argumentų pagrįstumo, kadangi, kaip žinoma, remiantis teismų praktikoje suformuluotomis nuostatomis, yra būtina pagrįsti, kad yra tapatūs arba turi esminių panašumų minimos bei nagrinėjamos bylų ratio decidendi (CPK 4 str.). Tokių motyvų apeliantas nepateikia, be to, iš viešai skelbiamo paminėto kasacinio teismo procesinio sprendimo matyti, jog šių dviejų bylų ratio decidendi nesutampa, priešingai, yra absoliučiai nepanašūs.

54Esant tokioms aplinkybėms, teismas turėjo pagrindą atmesti apelianto reikalavimą pripažinti negaliojančiomis visas viešojo pirkimo atviro konkurso Nr. 85909 sąlygas, o ginčą nagrinėti dėl konkrečių ieškinyje įvardytų sąlygų, pagal konkrečius ieškinyje nurodytus pagrindus. Be to, atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas teisingai nurodo, kad pagal VPĮ 43 straipsnio 2 dalį atvirame konkurse derybos tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų yra draudžiamos, todėl ieškovo ginčijama pirmiau paminėta Konkurso sąlygų ,,A“ dalies „Nurodymai dalyviams" preambulės nuostata bei analogiška Techninio pasiūlymo formoje esanti sąlyga, neprieštarauja įstatymui. Pažymėtina tai, kad nagrinėjamu atveju matyti, jog ši sąlyga nepaneigė ieškovo teisės VPĮ nustatyta tvarka ginčytis dėl Konkurso sąlygų.

55Teismas, remdamasis bylos medžiaga, teisingai konstatavo, kad Konkurso dokumentai buvo patikslinti 2010-04-01 ir apie tai buvo viešai paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, per kurią vykdomas Konkursas, tačiau ieškovas pretenzijoje su Konkurso dokumentų patikslinimu susijusių reikalavimų nereiškė, todėl atsakovas pagrįstai nurodė, kad pretenzija pateikta praleidus VPĮ nustatytą 10 dienų terminą (t. 1, b. l. 98 – 104). Kartu teismas sprendė, jog šis ikiteismine tvarka priimtas atsakovo Komisijos sprendimas teismui neturi prejudicinės galios, jog tarp šalių kilęs ginčas yra perkeltas nagrinėti teisme, todėl atmetė atsakovo prašymą nutraukti bylą dėl nesilaikytos ikiteisminės tvarkos ir sprendė, kad ginčas nagrinėtinas toje apimtyje, kuri buvo įvardyta ieškovo pareikštoje pretenzijoje.

56Kaip minėta, apeliantas teigia, kad teismas be pagrindo neatsižvelgė įstatymų nuostatomis grindžiamus jo argumentus, kad atsakovas, centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas priėmęs iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, skelbdamas bei vykdydamas šį konkursą pagal nurodytas sąlygas, nagrinėjamu atveju iš esmės veikia ultra vires ir todėl Konkurso sąlygos naikintinos, kaip prieštaraujančios imperatyviems VPĮ reikalavimams. Apeliantas teigia, kad Lietuvos teisėje nėra reglamentuojami Konkurso sąlygose numatyti tokie preliminarieji susitarimai ir atvirų konkursų atnaujinimai, kad atsakovas, sudaręs preliminariąsias sutartis, negali atlikti pirkimų procedūras ir organizuoti atnaujintą varžymąsi sudarant Užsakymų sutartis. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, grindžiamus VPĮ 2 straipsnio 3, 23 dalimis, 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 15 dalimi, 15 straipsnio 3 dalimi, 22 straipsnio 1 dalimi, 4, 63 straipsniais, Europos Parlamento ir Tarybos 2004-03-31 direktyvos 2004/18/EB „Dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo“ preambulės 11 punktu, 10 punktu, o taip pat CK 2.74 straipsnio 2 dalimi, 6.163 straipsniu, etc.

57Visų pirma, priešingai, nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo šiuos ieškovo argumentus. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto tvirtinimus, kad teismas, konstatavęs, jog atsakovas, šį pirkimą organizuodamas anksčiau nurodytu būdu, nepažeidė įstatymo reikalavimų, pagrįsdamas tokią savo išvadą, privalėjo pasisakyti dėl visų ieškovo procesiniuose dokumentuose išdėstytų teiginių šiuo klausimu, nes teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2009; 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2009).

58Antra, teismas teisingai nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu“ nustatė, kad vyriausybinės įstaigos ir kitos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos, ect. (toliau – perkančiosios organizacijos), turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai būtų vykdomi naudojantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, atliekančios Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau CPO) funkcijas, elektroniniu katalogu CPO.lt™, kai jame siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas. Teismas taip pat teisingai nustatė, jog įstatymų leidėjui specialiame VPĮ numačius galimybę CPO skelbti viešąjį konkursą dėl preliminariosios sutarties sudarymo su galimybe atnaujinti tiekėjų varžymąsi, šio įstatymo nuostatos aiškintinos bendrame tokio pobūdžio pirkimo tikslų kontekste, vertinant tiek konkurso, tiek preliminariosios sutarties sąlygas. Teismas rėmėsi VPĮ 2, 4, 15, 63 straipsnių nuostatomis ir teisingai konstatavo, kad CPO dispozicijoje yra prekių, paslaugų ar darbų, skirtų perkančiosioms organizacijoms, pirkimų procedūrų arba preliminariųjų sutarčių sudarymas, kai perkančioji organizacija gali įsigyti prekių, paslaugų ar darbų iš CPO arba per ją, ir kai laikoma, kad ši organizacija, veikdama tiek vienu, tiek kitu būdu, laikėsi šio įstatymo reikalavimų, jeigu jų laikėsi CPO. Taip pat teismas konstatavo, jog preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pirkimo sutartis (Užsakymų sutartis), gali būti sudaroma VPĮ 63 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka atnaujinant tiekėjų varžymąsi ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei preliminariojoje sutartyje nustatytomis, jeigu šioje sutartyje nebuvo nustatytos visos pirkimo sąlygos, kai perkančioji organizacija išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje nustatytais kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaroma pirkimo sutartis. Taigi pagal VPĮ 63 straipsnio nuostatas varžymosi atnaujinimas neduoda pagrindo išvadai, jog yra atnaujinamas (vykdomas atskiras) viešasis pirkimas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas, vertindamas viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros įsteigimo tikslus, paskirtį bei funkcijas, teisingai nurodė, kad VPĮ 63 straipsnio 1 dalies nuostata, jog CPO turi teisę šio įstatymo nustatyta tvarka sudaryti preliminariąją sutartį, nepaneigia šio asmens teisės organizuoti Užsakymo sutarčių sudarymą atnaujinant tiekėjų varžymąsi, po kurio perkančios organizacijos turės galimybę sudaryti konkrečias Užsakymų sutartis (VPĮ 63 str. 9 d., 15 str. 1 d.). Pabrėžtina tai, kad atsakovas sudaro tik preliminariąsias sutartis, tuo tarpu pagrindinės degalų pirkimo sutartys (Užsakymų sutartys) sudaromos jau tarp perkančiųjų organizacijų bei tiekėjų, kaip minėta, remiantis elektroninio katalogo CPO.lt™ duomenimis. Taigi byloje surinktais įrodymais yra pagrįsti atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą pateikti motyvai, jog pagrindinis šio viešo pirkimo tikslas yra tai, kad remiantis šio Konkurso rezultatų pagrindu sudarytomis preliminariosiomis sutartimis būtų užtikrinta sąlyga, kad degalai būtų perkami, tai yra Užsakymų sutartys būtų sudarytos kuo racionaliau panaudojant lėšas.

59Remdamasi paminėtu, teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo teiginius, kad atsakovas, Konkurso sąlygose nustatytu būdu organizuodamas bei vykdydamas nagrinėjamą atvirą konkursą Nr. 85909, veikė ultra vires, interesų konflikto sąlygomis ir kt., nes gausūs apelianto argumentai, tame tarpe grindžiami 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB reglamentuojančios viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimą (klasikinio sektoriaus pirkimo direktyva), nuostatomis, nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuose šiuo klausimu išdėstyto bylos aplinkybių įvertinimo bei VPĮ normų aiškinimo bei taikymo (CPK 185 str.).

60Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis dėl ieškininio reikalavimo pripažinti negaliojančia Konkurso sąlygą - ,,A“ dalies „Nurodymai dalyviams" 3.2 punktą, pagal kurį laimėjusių dalyvių skaičius, su kuriais bus pasirašoma Sutartis, nustatytas pirkimo dokumentų ,,A“ dalies 16.6 punkte ir šio punkto pirmąjį sakinį, kad Konkurso laimėtojais yra pripažįstamas toliau nurodomas ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus pateikusių Dalyvių skaičius: 1 pirkimo daliai -10; 2 pirkimo daliai - 10. Konkrečioje pirkimo dalyje esant mažesniam Dalyvių skaičiui, laimėtojais pripažįstami visi konkrečioje pirkimo dalyje nustatytus pirkimo dokumentų reikalavimus atitikę Dalyviai. Nurodo, kad Konkurso sąlyga, apibrėžianti laimėjusių tiekėjų skaičių, užkertant kelią tiekėjų skaičių papildyti naujais, siekiančiais parduoti degalus per CPO.LT, pažeidžia proporcingumo, skaidrumo principus, riboja ar gali riboti konkurenciją, nes iš viešojo sektoriaus rinkos eliminuoja kitus potencialius tiekėjus, kurie atitinka keliamus kriterijus, kad nepateikti argumentai, kad toks konkurencijos ribojimas pagrįstas ir proporcingas. Kartu teigia, kad minimo skaičiaus ribojimas Konkurso metu nesukels nurodytų pasekmių, nes faktiškai šioje rinkoje jų yra mažiau dalyvių, tačiau tai nereiškia, kad pasekmės gali kilti vėliau.

61Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto teiginius. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas teisingai nurodo, kad ieškovo argumentai, jog preliminariosios sutartys dėl degalų pirkimo turėtų būti sudaromos su visais to norinčiais tiekėjais neatitinka įstatymo leidėjo valios, jog viešųjų pirkimų metu gali būti vertinami tik Konkursui pateikti pasiūlymai, priešingu atveju, būtų pažeistas viešųjų pirkimų tikslas. Teiginiai, siejami su atsakovo kito Konkurso Nr. 69246 pagrindu vykdyto atnaujinto varžymosi rezultatais, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat nepatvirtina šios Sąlygos ydingumo. Dėl paminėto, darytina išvada, kad apelianto motyvai nepaneigia teismo išvados šiuo klausimu, jog nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad ši Sąlyga riboja ar gali riboti konkurenciją tarp šioje verslo srityje veikiančių asmenų bei pažeidžia esminius viešojo pirkimo principus (CPK 185 str.).

62Apeliantas taip pat skundžia teismo sprendimo dalį, kuria atmestas jo reikalavimas pripažinti negaliojančia Konkurso ,,A“ dalies „Nurodymai dalyviams" 6.1 punkte esančios lentelės 3 grafos sąlygą, jog dalyvis turi bent vieną prekybos vietą (degalinę) vieno iš šioje Sąlygų dalyje išvardintų 45 miestų ribose ir Preliminariosios sutarties l priedo ,,Katalogo sistemos aprašymas“ 3.3.2 punktą, numatantį, kad pateikiant Užsakymus, užsakovo įgalioti vartotojai nurodo: [...] „3.3.2. Miestą/miestus, kuriuose ketina įsigyti prekes (išvardinamo anksčiau Sąlygose nurodyti miestai). Teigiama, kad ši sąlyga taip pat dirbtinai riboja konkurenciją ir diskriminuoja Konkursą laimėjusius tiekėjus, nes neproporcingai riboja kitų kvalifikacinius kriterijus atitinkančių potencialių tiekėjų teisę dalyvauti Konkurse, be to „miestų sąrašo“ kriterijų taikant jau prieš padedant atnaujintą varžymąsi, neproporcingai ribojama Preliminariąsias sutartis sudariusių tiekėjų teisė jame dalyvauti ir nulemia, ar tiekėjui leidžiama, ar draudžiama dalyvauti varžantis dėl konkrečios pagrindinės Užsakymo sutarties. Nurodoma, jog šis kriterijus yra privalomas pakartotinis kvalifikacinis kriterijus, nes atnaujintas varžymasis prasideda, kai perkančioji organizacija pasirenka miestą, o CPO.lt jį paskelbia atrinktiems tiekėjams. Nurodoma, jog teismas, spręsdamas dėl šios Sąlygos, neįvertino taip vadinamo, privilegijuoto tiekėjo miestų fakto, tai yra situacijos, kai atskiri tiekėjai degalines turi visuose nurodytuose miestuose, o kiti ne, fakto, jog degalinės yra ne tik miestuose ir kt. Be to, remdamasis duomenimis, nurodytais atsakovo pateiktoje neidentifikuotos apklausos rezultatų lentelėje Nr. 1 (t. 2, b. l. 27-31), apeliantas teigia, jog, priešingai nei įrodinėja atsakovas, šie duomenys leidžia manyti, kad degalinių susiejimas su miestais yra svarbus ne perkančiosioms organizacijoms, bet atsakovui.

63Teisėjų kolegija atmeta ir šiuos apelianto argumentus, nurodydama, jog visų pirma, iš tiesų, Konkurse negali dalyvauti tas tiekėjas, kuris neturi degalinių Konkurso ,,A“ dalies „Nurodymai dalyviams“ 6.1 punkte esančios lentelės 3 grafoje išvardytuose miestuose, atitinkamai atnaujintame varžymesi - Užsakovui aktualiame mieste. Tačiau ši aplinkybė, teisėjų kolegijos nuomone, neduoda pagrindo spręsti dėl konkurencijos pažeidimo, nes minima Sąlyga užtikrina, kad kiekvienas tiekėjas, turintis bent vieną degalinę viename iš nurodytų miestų, gali dalyvauti vykdomame Konkurse ir pateikti pasiūlymą. Tuo tarpu dėl atnaujinto varžymosi proceso teismas, remdamasis VPĮ 63 straipsnio normomis, kaip minėta, teisingai nurodė, jog tai yra būdas, kuriuo jau preliminariosios sutarties pagrindu sudaromos Užsakymo sutartys ir pagrįstai atmetė ieškovo argumentus, kad atnaujinus varžymąsi šiame procese pažeidžiamos konkurencijos nuostatos, diskriminuojami preliminariąsias sutartis pasirašę tiekėjai, kad šis procesas traktuotinas kaip naujo viešojo pirkimo procesas. Be to, kaip teisingai nurodė teismas bei teigia atsakovas, didesnis degalinių skaičius, priešingai nei šią aplinkybę vertina ieškovas, rodo tokių tiekėjų pajėgumą patenkinti faktinius perkančiųjų organizacijų poreikius ir nepatvirtina apelianto teiginio, jog būtent Konkurso sąlygos numato išskirtines sąlygas jas turintiems tiekėjams. Atsakovas, nesutikdamas su šiais apelianto argumentais, teisingai nurodo, kad tokį vertinimą patvirtina paties ieškovo nurodomos aplinkybės, jog daugiausia degalinių turinti tiekėjas UAB „Lukoil Baltija“ net ir dalyvaudamas viešuosiuose pirkimuose ne per CPO, laimi daugiausia viešųjų pirkimų, tokių laimėjimų skaičius 2010 m. lyginant su 2009 m. padidėjo daugiau nei 2 kartus. Taigi šie faktai paneigia apelianto teiginį, jog ši Sąlyga riboja konkurenciją. Antra, taip pat reikšminga yra byloje nustatyta aplinkybė, kurią savo atsiliepime į skundą mini atsakovas, jog rengiant Konkurso sąlygas, iš jų ir šiuo klausimu, buvo kontaktuojama su potencialiais degalų tiekėjais ir pats ieškovas teikė pasiūlymus. Ieškovas 2010-02-25 pateiktame siūlyme siūlė išplėsti sąrašą, kad CPO sistemoje galėtų dalyvauti kitos smulkios įmonės. Be to, CPO formuluodama šias Sąlygas (miestų sąrašą), rėmėsi perkančiųjų organizacijų nuomone. Apeliantas, siekdamas patvirtinti savo teiginius šiuo klausimu, nurodo kelis pavyzdžius iš paminėtos perkančių organizacijų (potencialių Užsakovų) apklausos rezultatų lentelėje Nr. 1 esančių duomenų (Civilinės aviacijos administracijos, Lazdijų darbo biržos, Generalinės prokuratūros ir kt. nuomonės), tačiau pagal byloje esančią medžiaga įvertinus šio preliminaraus CPO atlikto tyrimo apimtį (t. 2, b. l. 26-33) spręstina, kad nėra pakankamo pagrindo sutikti su apeliantu, jog atsakovo veiksmai sudarant šį sąrašą gali būti vertinami kaip nepakankamai argumentuoti ar nesąžiningi, suteikiantys galimybę kuriai nors perkančiajai organizacijai pasirinkti miestų derinius, kuriuose būtų bent vienas iš nurodytų miestų (CPK 185 str.). Trečia, pagal VPĮ 15 straipsnio 1 dalies nuostatas perkančiosios organizacijos nėra įpareigojamos naudotis CPO paslaugomis, nes, įvertinusios ekonominį naudingumą, jos gali savarankiškai VPĮ nustatyta tvarka įsigyti šias prekes, iš jų ne Konkurso sąlygose nurodytuose miestuose.

64Dėl apeliacinio skundo teiginių šiuo klausimu, kurie grindžiami Konkurso Nr. 69246 rengimo medžiaga, rezultatų duomenimis, teismo posėdžio protokolu, kuriame užfiksuoti atsakovo atstovo paaiškinimai civilinėje byloje Nr.2-1370-553/2011, kurioje buvo nagrinėjamas ginčas dėl šio konkurso, teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodomi duomenys taip pat nepatvirtina nagrinėjamo Konkurso ginčo Sąlygos ydingumo, nes, kaip nurodo atsakovas, pasibaigus šiam Konkursui, jo rezultatai priklauso išimtinai nuo perkančiųjų organizacijų poreikių bei pačių tiekėjų valios. Tuo tarpu įrodymų, pagrįstų objektyvia minimų sąlygų analize (ekonomine, finansine, etc.) nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikta. Tiesa, apeliantas, pasisakydamas dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo bei konkurencijos ribojimo, nurodo, kad teismas neteisingai tarp šalių paskirstė įrodinėjimo pareigą. Nesutikdama su šiais teiginiais, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Taigi, apeliantas, nesutikdamas su teismo argumentais, privalo pateikti tai patvirtinančius įrodymus, o neturėdamas galimybės tai padaryti – kreiptis į teismą pagalbos (rašytinių įrodymų išreikalavimas, liudijimo išdavimas, teismo ekspertizės skyrimas ir kt.). Tuo tarpu apeliantas nagrinėjamoje byloje šiomis savo proceso teisėmis nesinaudojo.

65Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu dėl formulių, nurodytų Konkurso sąlygų ,,C“ dalyje I priede 4.4.4 punkte esančioje lentelėje ir ,,B“ dalies I priede esančioje lentelėje „Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir formulės“. Teigia, kad Konkurso ekonominio naudingumo vertinimo sąlygos skatina tiekėjų koncentravimąsi ir siekimą įgyti nesąžiningą pranašumą konkurentų atžvilgiu, sudaro galimybę karteliniams susitarimams, tuo tarpu mažiau degalinių turintys tiekėjai, siekdami konkuruoti priversti taikyti neproporcingai dideles kainos nuolaidas, kad atsakovas privalėjo nustatyti kriterijus, kurie patvirtintų faktinį, bet ne tikėtiną ekonominį naudingumą perkančiosioms organizacijoms, kad nepagrįsta išvada, jog tokia situacija, kai kainos kriterijui skiriami 97 balai, o turimų degalinių skaičiaus (prekybos vietų) kriterijui tik 3, šis kriterijus negali turėti lemiamos reikšmės, kad atsakovas privalo pagrįsti savo poziciją, jog degalinių skaičiaus kriterijaus neigiamas poveikis yra proporcingas Konkurso siekiamam tikslui.

66Kaip minėta, teismas, atmesdamas šį ieškinio reikalavimą, nurodė, kad pagal Konkurso sąlygas pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais: ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko, arba mažiausios kainos. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006-10-12 įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintose Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo mažiausios kainos arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi rekomendacijose (toliau Rekomendacijos) pastarojo įvertinimui siūloma pasirinkti kriterijus, kurie padidintų perkamo objekto naudojimo efektyvumą: kainą (kaina yra privalomas kriterijus), kokybę, techninius privalumus, taip pat kitus, tiesiogiai su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Rekomenduota vengti tokių kriterijų, kurie neturi tiesioginės įtakos pirkimo objektui, arba ta įtaka labai nedidelė, kad atsižvelgiant į konkretaus pirkimo ypatybes, galima pasirinkti ir kitokius kainos bei kitų vertinimo kriterijų lyginamuosius svorius, kad tuo atveju, kai yra vienas papildomas vertinimo kriterijus, pasiūlymo kaina neturėtų sudaryti mažiau kaip 80 procentų ekonominio naudingumo.

67Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovas kainai suteikė 97 procentus. Nustatė, jog perkant degalus pasiūlymų vertinimas pagal mažiausios kainos kriterijų būtų prasmingas tik tuo atveju, jei degalai būtų pristatomi užsakovui į jo nurodytą vietą ir talpyklą, jei tiekėjams nebūtų reikšmingas atstumas iki degalinių, automobilių eksploatacijos ir darbuotojų laiko sąnaudos, tuo tarpu šiuo atveju yra pateisinamas tiekėjų turimų degalinių skaičiaus vertinimas, kuris susijęs su racionaliu perkančiųjų organizacijų išteklių naudojimu. Nurodė, kad degalinių skaičius nėra lemiantis kriterijus, nes pasiūlymų ekonominį naudingumą lemia kainos ir degalinių skaičiaus pasirinktuose miestuose bendras ekonominio naudingumo balas. Nurodė, jog byloje nėra patikimų įrodymų, pagrindžiančių ieškovo argumentus, kad pasirinktas ekonominio naudingumo vertinimo santykis, kurio negalima vertinti kaip akivaizdžiai neproporcingo, pažeidė lygiateisiškumo principą, tuo ribodamas konkurenciją.

68Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir sprendžia, kad apelianto argumentai nepaneigia šių išvadų pagrįstumo. Kolegijos nuomone, atsiliepime į skundą atsakovas teisingai nurodo, kad atsakovas, vykdydamas įstatymo reikalavimą užtikrinti viešąjį interesą, privalo pasverti tiek tiekėjų, tiek perkančiųjų organizacijų interesus. Apeliantas teisus, jog daugiau degalinių turintys tiekėjai turi daugiau galimybių konkuruoti, įvertinant tokio tiekėjo apyvartą, atitinkamai prekės įsigijimo kainas, galimas degalinių dislokacijos vietas, kurios pirkėjui yra patogiausios, tačiau tai neduoda pagrindo išvadai, kad minima Konkurso sąlyga įtvirtina smulkiųjų šios rinkos dalyvių diskriminaciją bei stambiųjų įmonių nesąžiningą pranašumą konkurentų atžvilgiu (CPK 185 str.).

69Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius dėl teismo taikytos teisės. Sprendžiama, kad teismas teisingai atmetė ieškovo argumentus, kurių pagrindu preliminariosios sutarties esmė ir jos sukeliamos teisinės pasekmės vertinamos remiantis šį sutarčių teisės institutą reglamentuojančiomis Civilinio kodekso normomis. Teismas, remdamasis teismų praktika, teisingai nurodė, kad nagrinėjant ginčus, susijusius su viešaisiais pirkimais, pirmiausiai taikytinos specialiojo įstatymo - VPĮ, nuostatos, o kitų įstatymų nuostatos taikytinos tada, kai tam tikro viešojo pirkimo teisinio santykio nereguliuoja specialiosios VPĮ normos arba kai pačiame VPĮ įtvirtinamos nuorodos į kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009). Teismas teisingai sprendė, jog atsakovas nepažeidė VPĮ 63 straipsnyje įtvirtintos nuostatos dėl specialiojo šių teisinių santykių reguliavimo. Be to, kaip žinoma, esant Civilinio kodekso ir VPĮ įtvirtintų normų priešpriešai, taikytinos VPĮ normos (CK 1.3 str. 2 d., 6.382 str.).

70Remdamasi pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliacinio skundo argumentai neduoda pagrindo spręsti, kad teismas, atmesdamas ieškinį, priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

71Kaip žinoma, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, ši šalis valstybei atlygina išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovo UAB ,,EMSI“ apeliacinis skundas yra atmetamas, atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių tai, kad nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme jis turėjo bylinėjimosi išlaidų bei prašymo jas atlyginti, todėl, vadovaujantis CPK 79, 88 straipsnių nuostatomis, iš ieškovo priteisiama valstybei 1,35 Lt procesinių dokumentų siuntimo šiame teisme išlaidų atlyginimas (t. 2, b. l. 104).

72Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

73Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

74Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,EMSI“ (juridinio asmens kodas 120643955) valstybei 1,35 Lt (vienas litas 35 ct) procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ginčas kilo dėl atsakovo VšĮ „Centrinė projektų valdymo... 5. Ieškovas UAB „EMSI“, siekiantis dalyvauti Konkurse, 2010-04-26 kreipėsi... 6. 1. Pripažinti neteisėta atsakovo 2010-04-15 rašto Nr. 2010/2-3742 išvadą:... 7. 2. Atnaujinti terminą minėtai Pretenzijai pateikti.... 8. 3. Pripažinti negaliojančiomis visas Sąlygas, o prašymo netenkinus –... 9. 1) A dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės teiginį, kad „Pateikdamas... 10. 2) A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2 punktą („3.2. Laimėjusių... 11. 3) A dalies „Nurodymai dalyviams“ 6.1 punkte esančios lentelės 3 grafos... 12. 4) formules, nurodytas C dalyje l priede 4.4.4 punkte esančioje lentelėje ir... 13. Nurodė, kad Konkurso dokumentai yra neaiškūs ir neatitinka skaidrumo... 14. Ieškovas teigė, jog Konkursas savo esme yra ne viešasis pirkimas, bet... 15. Ginčijamos Sąlygos, kurios yra esminės, pažeidžia imperatyvius... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 18. Teismas nustatė, kad ginčas yra kilęs dėl Sąlygų ir jų pagrindu... 19. Teismas, sistemiškai aiškindamas VPĮ 2 straipsnio 2, 23 dalių, 4, 15, 63... 20. Teismas sprendė, kad VPĮ 63 straipsnyje numatytas atnaujintas varžymasis... 21. Taip pat teismas atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančia 2... 22. Teismas nurodė, kad nėra pagrindo išvadai, jog 3 Sąlyga riboja... 23. Teismas konstatavo, kad 4 Sąlyga atitinka Viešųjų pirkimo tarnybos... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „EMSI“ prašo panaikinti šį teismo... 26. 1. Teismas teisingai nustatė, kad yra ginčijamos konkrečios Sąlygos, kaip... 27. 2. Teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą pagal VPĮ 24... 28. 3. Teismas nepagrįstai viešojo intereso byloje neįtraukė į bylą... 29. 4. Teismas neįvertino to, kad Sąlygos neužtikrina tiekėjų teisių gynimo:... 30. 5. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas neturi Vyriausybės... 31. 6. Teismo teiginys, kad VPĮ numato viešą konkursą dėl preliminariosios... 32. 7. Teismas be pagrindo nepasisakė dėl taikytino CK 6.163 straipsnio, nes... 33. 8. 2 Sąlyga pažeidžia proporcingumo, skaidrumo principus, riboja ar gali... 34. 9. Teismas supaprastintai suprato 3 Sąlygos trūkumą, nes visiškai... 35. 10. Teismas neįvertino, kad 4 Sąlyga riboja konkurenciją, suteikia... 36. 11. Atsakovo organizuotas Konkursas yra ne viešasis pirkimas, bet... 37. 12. Teismas nemotyvuotai ignoravo procesiniuose dokumentuose nurodytas Lietuvos... 38. 13. Teismas neteisingai vertino terminus Pretenzijai pateikti, nes, apelianto... 39. 14. Teismas visiškai nepasisakė dėl bylai svarbių aplinkybių: pirkimo... 40. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas VšĮ „Centrinė projektų... 41. Pirma, vykdant atvirą Konkursą yra taikoma imperatyvi 43 straipsnio 2 dalis,... 42. Antra, teismas teisingai konstatavo, jog tiekėjų, su kuriais bus sudarytos... 43. Trečia, sąlyga turėti bent vieną degalinę viename iš nurodytų miestų... 44. Ketvirta, Sąlygose nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir... 45. Penkta, tai, kad ieškovas nepasinaudojo VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 15 punkte,... 46. Šešta, Konkurso funkcija yra suteikti naudą visuomenei ir užtikrinti... 47. Septinta, teismas pagrįstai atsisakė įtraukti į bylą Viešųjų pirkimų... 48. Aštunta, nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad jis (atsakovas) turi... 49. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 50. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 51. Byloje nagrinėjamas ginčas iš esmės yra kilęs dėl Konkurso sąlygų,... 52. Apeliantas UAB „EMSI“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 53. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiais, jog atsisakymas teisės... 54. Esant tokioms aplinkybėms, teismas turėjo pagrindą atmesti apelianto... 55. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, teisingai konstatavo, kad Konkurso... 56. Kaip minėta, apeliantas teigia, kad teismas be pagrindo neatsižvelgė... 57. Visų pirma, priešingai, nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas... 58. Antra, teismas teisingai nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m.... 59. Remdamasi paminėtu, teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo teiginius,... 60. Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis dėl ieškininio reikalavimo... 61. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto teiginius. Atsiliepime į... 62. Apeliantas taip pat skundžia teismo sprendimo dalį, kuria atmestas jo... 63. Teisėjų kolegija atmeta ir šiuos apelianto argumentus, nurodydama, jog visų... 64. Dėl apeliacinio skundo teiginių šiuo klausimu, kurie grindžiami Konkurso... 65. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu dėl formulių, nurodytų Konkurso... 66. Kaip minėta, teismas, atmesdamas šį ieškinio reikalavimą, nurodė, kad... 67. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovas kainai suteikė 97... 68. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir... 69. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius dėl... 70. Remdamasi pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą,... 71. Kaip žinoma, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies... 72. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 73. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 74. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,EMSI“ (juridinio...