Byla 2-1100/2012
Dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksterjero centras“ bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 24 d. nutarties, kuria teismas panaikino kreditorių komiteto nutarimus, civilinėje byloje Nr. 2-3791-798/2102 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ skundą atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Eksterjero centras“ dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ir pagal atskirąjį skundą sprendžiamas kreditorių komiteto nutarimų teisėtumo klausimas.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi iškėlė UAB „Eksterjero centras“ bankroto bylą. 2010 m. liepos 7 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su skundu atsakovui BUAB „Eksterjero centras“, kuriuo prašė panaikinti BUAB „Eksterjero centras“ 2012 m. sausio 23 d. kreditorių komiteto nutarimus: 1) darbotvarkės antruoju klausimu „Advokatų ataskaitų tvirtinimas“ – „Patvirtinti advokatės M. V. ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. ir advokato K. J. darbo laiko apskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 11 d. iki 2011 m. spalio 31 d.“; 2) darbotvarkės trečiuoju klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ – „Patvirtinti nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. prisiimtus įsipareigojimus advokatei M. V. (20 776,91 Lt), advokatui K. J. (4 235 Lt) įmonės administravimo išlaidomis“.

7Kreditorius nurodė, kad 2012 m. sausio 23 d. įvyko pakartotinis komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo komiteto pirmininko D. B. įgaliotas asmuo advokato padėjėja I. S. ir UAB „Medicinos bankas“ atstovas V. P.. Raštu balsavo 2 komiteto nariai: UAB „Vertical group“ ir FunderMaz Gmbh. Komitetas susideda iš penkių narių. 2012 m. sausio 23 d. komiteto posėdyje priimti nutarimai yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl naikintini. Posėdis negalėjo būti šaukiamas, nes teisme nagrinėjamas banko skundas dėl administratoriaus atstatydinimo. Sušaukęs posėdį administratorius pažeidė kreditorių teises ir elgėsi nesąžiningai. Nurodė, kad administratorius nepagrindė advokatų pasirinkimo būtinybės ir nemotyvavo mokėtino atlyginimo advokatams pagrįstumo. Advokatų įkainiai yra akivaizdžiai per dideli, todėl pažeidžia įmonės ir jos kreditorių interesus. Administratorius nepateikė duomenų, kaip advokatai buvo pasirinkti bei kodėl jiems už paslaugas turi būti taikomas būtent 350 Lt/val. plius PVM darbo įkainis. Liko neaišku, kodėl nebuvo pasirinkti advokato padėjėjai, nes padėjėjų įkainiai yra žymiai mažesni. Be to, advokatės M. V. apskaičiuota mokėtina suma už suteiktas teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus civilinėje byloje Nr. 2-6106-798/2011 negali būti pripažinta administravimo išlaidomis, nes šioje byloje dar nepriimtas galutinis teismo sprendimas dėl banko skundo. Įvertinant tai, kad įmonei iškelta bankroto byla ir kad civilinės bylos, kuriose advokatai atstovauja įmonei nėra sudėtingos, mano, kad advokatų įkainis 350 Lt/val. plius PVM yra akivaizdžiai per didelis. Be to, klausimas dėl prisiimtų įsipareigojimų advokatams patvirtinimo administravimo išlaidomis negalėjo būti svarstomas komitete, o turėjo būti svarstomas pakartotiniame kreditorių susirinkime. Nurodė, kad tik išsprendus advokatei M. V. neteisėtai ir nepagrįstai nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. išmokėtų iš viso 51 425 Lt lėšų susigrąžinimo klausimą, gali būti svarstomas klausimas dėl jos ataskaitos už suteiktas paslaugas nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. tvirtinimo. Administratorius yra nurodęs, kad 51 425 Lt suma buvo sumokėta už šiuos darbus: žodines išvadas dėl įmonės sudarytų sandorių teisėtumo ir už įrodymų dėl skolų priteisimo iš įmonės debitorių surinkimą ir susisteminimą. Įrodymų surinkimas ir susisteminimas visai neteisinis darbas ir jį galėjo atlikti pats administratorius. Be to, teismas pagal banko skundą panaikino komiteto 2011 m. birželio 7 d. nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kurioje buvo numatyta ir 51 425 Lt išlaidų suma už teisines paslaugas. Administratoriaus prisiimti įsipareigojimai advokatams nelaikytini įmonės administravimo išlaidomis, nes pagal advokatų ataskaitose pateiktus duomenis jų atstovaujamos bylos nėra sudėtingos, kadangi susijusios iš esmės tik su skolų iš įmonės išieškojimu. Nurodė, kad nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ negali būti laikomas priimtu, nes kreditoriaus UAB „Vertical group“ balsavimas šiuo klausimu negali būti vertinamas kaip „už“, nes biuletenyje nebuvo parašo. Be to, UAB „Vertical group“ buvo pasiūlęs savo nutarimo projektą: „Patvirtinti nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. prisiimtus įsipareigojimus advokatei M. V. (20 776,91 Lt), advokatui K. J. (4 235 Lt) BUAB „Eksterjero centras“ administravimo išlaidomis. Tačiau atsižvelgiant į 2012 m. sausio 10 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3051-798/2012, nustatyti, kad išmokėti M. V. (20 776,91 Lt) ir advokatui K. J. (4 235 Lt) uždrausta, iki bus išnagrinėtas skundas ir įsiteisės dėl jo teismo nutartis“. Apie šį siūlymą kiti kreditorių komiteto nariai nebuvo informuoti bei supažindinti, todėl negalėjo pareikšti savo nuomonės.

8Atsakovas BUAB „Eksterjero centras“ pateikė atsiliepimą į kreditoriaus skundą, kuriame nurodė, kad kreditoriaus reikalavimo atstatydinti administratorių nagrinėjimas teisme nelemia įsakmaus draudimo šaukti kreditorių susirinkimus (kreditorių komiteto posėdžius). Administravimo išlaidų sąmata didžia dalimi buvo apmokėta iš lėšų, gautų už parduotą ir UAB „Medicinos bankas“ įkeistą turtą, todėl kreditoriaus deklaruojamas prarastas administratoriaus pasitikėjimas grįstas tik piniginiu išskaičiavimu, o ne kitais ketinimais. Kreditorius nuolat prieštaravo administratoriui, kad nevyksta išieškojimas iš debitorių. Kai administratorius iš esmės ėmėsi realizuoti kreditoriaus valią, kreditorius siekia, kad išieškojimas vyktų neatlygintinai. Nurodė, kad 51 425 Lt honoraras pagal 2010 m. birželio 21 d. komiteto nutarimą Nr. 3 advokatei M. V. sumokėtas iki 2011 m. birželio 10 d. (iki buvo priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1719/2011), todėl honoraro išmokėjimo faktas (sandoris) yra teisėtas ir pagrįstas. Nurodė, kad kreditoriaus UAB „Vertical group“ balsavimas pagrįstai buvo užskaitytas kaip balsavimas „už“. UAB „Vertical group“ balsavimo raštu biuletenyje nurodyta išlyga yra jo nuomonė dėl pinigų advokatams mokėjimo fakto, o tokio klausimo pirminio kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkėje nebuvo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 24 d. nutartimi tenkino kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundą – panaikino BUAB „Eksterjero centras“ 2012 m. sausio 23 d. kreditorių komiteto nutarimus darbotvarkės antruoju klausimu „Advokatų ataskaitų tvirtinimas“ – „Patvirtinti advokatės M. V. ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. ir advokato K. J. darbo laiko apskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 11 d. iki 2011 m. spalio 31 d.“ ir darbotvarkės trečiuoju klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ – „Patvirtinti nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. prisiimtus įsipareigojimus advokatei M. V. (20 776,91 Lt), advokatui K. J. (4 235 lt) įmonės administravimo išlaidoms“.

11Teismas, pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu, nustatė, kad trečiu darbotvarkės klausimu 2 balsai „už“, 1 balsas „prieš“, 1 balsas „susilaikė“ buvo nutarta patvirtinti nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. prisiimtus įsipareigojimus advokatei M. V. (20 776,91 Lt) ir advokatui K. J. (4 235 Lt) BUAB „Eksterjero centras“ administravimo išlaidoms. Teismas nurodė, kad kreditorius UAB „Vertical group“ prie trečio darbotvarkės klausimo pateikė išlygą, nurodydamas, jog sutinka patvirtinti nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. prisiimtus įsipareigojimus advokatei M. V. (20 776,91 Lt) ir advokatui K. J. (4235 Lt) BUAB „Eksterjero centras“ administravimo išlaidomis, tačiau atsižvelgiant į 2012 m. sausio 10 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3051-798/2012 (taikytos laikinosios apsaugos priemonės), nustatyti, kad išmokėti advokatams nurodytas sumas uždrausta iki bus išnagrinėtas skundas ir įsiteisės dėl jo teismo nutartis. Teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad skaičiuojant balsus buvo pažeistos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 25 straipsnio 4 dalies nuostatos. Administratorius nepagrįstai kreditoriaus UAB „Vertical group“ balsą įskaitė kaip „už“, kadangi savo nuomonės šiuo darbotvarkės klausimu kreditorius neišreiškė, nes nėra parašo nei prie „už“, nei prie „prieš“.

12Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu, teismas nustatė, kad advokatė M. V. rengė procesinius dokumentus 12 civilinių bylų, o advokatas K. J. 1 civilinėje byloje, už procesinių dokumentų (ieškinių, pareiškimų dėl teismo įsakymų išdavimo ir t.t.) rengimą advokatei M. V. mokėtina suma sudarė 20 776,91 Lt, o advokatui K. J. – 4 235 Lt. Teismui pateiktas sąskaitos išrašas patvirtina, kad advokatei M. V. 2012 m. sausio 5 buvo išmokėta 20 751,50 Lt suma. Teismas nurodė, kad nei iš 2012 m. sausio 23 d. vykusio kreditorių komiteto posėdžio protokolo, kuriuo buvo svarstomas advokatų ataskaitų bei jų išlaidų tvirtinimas, nei iš teismui pateikto BUAB „Eksterjero centras“ atsiliepimo neaišku, kodėl buvo būtina patirti tokias dideles teisines išlaidas. Teismas nustatė, kad už teisines paslaugas administratorius jau yra išmokėjęs 72 176,50 Lt, t.y. 51 425 Lt suma išmokėta remiantis 2011 m. birželio 7 d. nutarimu, kuris Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi buvo panaikintas, o 20 751,50 Lt suma išmokėta remiantis 2011m. gruodžio 23 d. nutarimu, kuris Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartimi buvo panaikintas. Taigi neaišku už kokias teisines paslaugas laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. buvo sumokėta 51 425 Lt suma, jei už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. atsirado būtinybė už procesinių dokumentų rengimą 13 civilinių bylų išmokėti dar 20 776,91 Lt advokatei M. V. ir 4 235 Lt advokatui K. J.. Teismas nustatė, kad civilinėje byloje Nr. 2-6106-798/2011, kurioje buvo panaikinta 2011 m. birželio 7 d. kreditorių komiteto patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, administratorius būtinybę išmokėti advokatei 51 425 Lt sumą taip pat grindė tuo, kad teisme vedama 13 civilinių bylų dėl išieškojimo iš BUAB „Eksterjero centras“ debitorių. Pažymėjo, kad teismas neturi duomenų, ar 51 425 Lt suma, Vilniaus apygardos teismui 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi panaikinus kreditorių komiteto 2011 m. birželio 7 d. nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos, tarp jų ir 51 425 Lt išmokėjimo už teisines paslaugas, buvo grąžinta įmonei. Be to, teismas pažymėjo, kad neaišku, kodėl 2012 m. sausio 5 d. buvo išmokėta advokatei M. V. 20 751,50 Lt suma už teisines paslaugas, jeigu BUAB „Eksterjero centras“ administratoriaus įgaliotas asmuo 2012 m. sausio 5 d. pranešimu informavo, jog apie 2011 m. gruodžio 23 d. įvykusį kreditorių komiteto posėdį nebuvo tinkamai informuoti kreditoriai UAB „Medicinos bankas“ bei N. Z., dėl ko šaukiamas kitas kreditorių komiteto posėdis tais pačiais darbotvarkės klausimais.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksterjero centras“ bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

15Dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr.2

161) 2012 m. sausio 23 d. pakartotiniame kreditorių komiteto posėdyje advokatės M. V. suteiktų paslaugų iki 2011 m. birželio 7 d. klausimas nebuvo nagrinėtas. 51 425 Lt advokatei buvo sumokėti iki 2011 m. birželio 7 d., todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad šių pinigų išmokėjimas grįstas po pinigų išmokėjimo priimtu, nuginčytu 2011 m. birželio 7 d. kreditorių komiteto nutarimu.

17Dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr.3

182)

192)

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

21Byloje sprendžiama, ar atsakovo bankroto bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino atsakovo kreditoriaus skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų dviem klausimais, susijusiais su administratoriaus veiklos ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimu, panaikinimo.

22Teisiniai argumentai

23Dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijos, bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo bei administratoriaus (finansinės) veiklos ataskaitos tvirtinimo

24Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises įgyvendina dalyvaudami kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų kreditorinius reikalavimus. Kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus: įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne)pradėjimo, ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. (ĮBĮ 23 str.). Spręsdamas šiuos klausimus, kreditorių susirinkimas negali peržengti įstatymo jam nustatytų įgaliojimų ribų ar priimti sprendimus, kurie įmonei būtų nenaudingi arba iš esmės pažeistų atskirų kreditorių teises bei teisėtus lūkesčius. Šie reikalavimai taikomi ir kreditorių komitetui, jei jis yra sudaromas (ĮBĮ 25 str.).

25Kolegija pažymi, kad tarp administratoriaus ir kitų bankroto proceso dalyvių susiklosto įvairūs teisiniai santykiai. Bankroto administratorius, dalyvaudamas santykiuose su bankroto procesu susijusiais asmenimis, turi pagrįsti savo veiklą, taigi, ir finansinę, jį kontroliuojančiam kreditorių susirinkimui (komitetui). Kreditorių susirinkimas (komitetas) turi įgaliojimus svarstyti, ar administratorius pagrįstai prisiima prievoles, ar jas deramai vykdo. Tačiau kreditorių susirinkimas (komitetas) nėra kompetentingas spręsti, ar trečiųjų asmenų, su kuriais teisinius santykius per bankroto administratorių turi bankrutuojanti (likviduojama) įmonė, veiksmai yra (ne)teisėti. Jeigu kreditorių susirinkimas (komitetas) vis dėlto svarstė tokį klausimą ir juo priėmė nutarimą, šis nutarimas neturi teisinės galios tretiesiems asmenims, kurių veiksmai vertinti, o gali būti vertinamas tik administratoriaus veiksmų, (ne)pritariant trečiųjų asmenų veiksmams, pagrįstumo aspektu. Kai toks nutarimas priimamas advokatų atžvilgiu, turi būti atsižvelgta ir į advokatų teisinį statusą, jų veiklos ypatumus. Advokatai – tai profesionalūs teisininkai, kurie savo veikloje teikia klientams patarimus teisės klausimais, rengia teisinę reikšmę turinčius dokumentus, atstovauja asmenims teisės klausimais įvairiose organizacijose ir teismuose (Advokatūros įstatymo 2 str. 1 d.). Jų veiklą reglamentuoja Advokatūros įstatymas bei kiti teisės norminiai aktai. Pagal šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalį Lietuvos advokatai yra nepriklausoma Lietuvos teisinės sistemos dalis. Vienas iš pagrindinių advokato veiklos principų – jo laisvė ir nepriklausomumas (Advokatūros įstatymo 5 str. 1 p.). Tai reiškia, kad kiti, išskyrus Advokatūros įstatyme bei proceso įstatymuose nurodytus asmenis, neturi valdingų įgalinimų teisiškai vertinti advokato veiklos ir priimti dėl to sprendimus. Jeigu tokie sprendimai įmonės bankroto procese vis dėlto yra priimami, jie gali būti vertinami tik kaip kreditorių komiteto pateiktas administratoriaus veiklos, pritariant advokatų veiksmams, įvertinimas.

26ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas Šio įstatymo 23 straipsnio, apibrėžiančio kreditorių susirinkimo kompetenciją, 5 punkte nustatyti kreditoriaus susirinkimo įgaliojimai tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti mokėjimų eilę, tvarką. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo gali būti skundžiami teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administravimo išlaidų klausimu teisėtumo, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Taip pat visais atvejais teismas turi patikrinti, ar laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimo priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civ. byloje 3K-3-250/2012).

27Tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas nutaria sudaryti kreditorių komitetą, šis pagal įstatymą turi teisę kontroliuoti, kaip vyksta bankroto procesas, administratoriaus veiklą, ginti kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų, įgyvendinti kitas kreditorių susirinkimo priskirtas funkcijas (ĮBĮ 25 str. 2, 3 d.). Tai reiškia, kad sudarius kreditorių komitetą, pastarasis sprendžia ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą. Kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti, jeigu jo posėdžiuose dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Vienas kreditorių komiteto narys turi vieną balsą. Kreditorių komitetas priima nutarimus paprasta balsų dauguma, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis yra pirmininko balsas (ĮBĮ 25 straipsnio 4 d.). Jeigu susiklosto situacija, kai vienas iš kreditorių komiteto narių, balsuodamas darbotvarkės klausimu, balsavimo biuletenyje nepažymėjo nei „už“, nei „prieš“, o nurodė kitą – jam priimtiną variantą, laikoma, kad šis kreditorių komiteto narys nesutiko su darbotvarkėje esančiu pasiūlymu, t. y. balsavo „prieš“ bei pasiūlė naują klausimo sprendimo variantą. Ar kiti kreditorių komiteto nariai sutinka su tokiu vieno iš kreditorių siūlymu, gali būti sprendžiama ĮBĮ nustatyta tvarka šaukiant kreditorių komiteto posėdį ir jame sprendžiant šį klausimą.

28ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų, sąrašas, pagal kurį bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išlaidos, išlaidos įmonės auditui, turto vertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Šioje teisės normoje nustatytas administravimo išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes tokiomis išlaidomis pripažįstamos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, t. y. tokios, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-112/2011). Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant nurodytą ĮBĮ teisės normą, laikomasi nuostatos, kad į administravimo išlaidas įtraukiamos tik tokios išlaidos, kurios būtinos bankroto procedūroms tinkamai atlikti. ĮBĮ 36 straipsnyje nepateikiami kriterijai, pagal kuriuos turėtų būti nustatomas administravimo išlaidų, išskyrus administratoriaus atlyginimą, dydis. Administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarime dėl būsimų įmonės administravimo išlaidų tvirtinimo turi būti nustatytos atskiros išlaidų rūšys ir jų dydžiai. Bankroto administratorius įmonės lėšomis gali disponuoti tik patvirtintų administravimo išlaidų pagal išlaidų rūšis ribose ir turi atsiskaityti kreditorių susirinkimui (komitetui) už visas faktiškai patirtas išlaidas. Tai reiškia, kad patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatomos administratoriaus finansinės veiklos ribos, kurias peržengęs administratorius rizikuoja, kad papildomai patirtos išlaidos bus neatlygintos pagal jo pateiktą finansinės veikos ataskaitą. Susiklosčius situacijai, kai administravimo išlaidos nėra patvirtintos, tačiau administratorius patiria išlaidų ir jas teikia tvirtinti kreditorių susirinkime (komitete), reiškia, kad administratorius veikia ne pagal teisės reikalavimus, nes pirma patiria išlaidų, o po to siekia jas įteisinti, t. y. veikia savo rizika. Toks teisės aiškinimas atitinka teismų praktiką, kad administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-354/2009; 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-234/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2045/2011).

29Bankroto administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkime (komitete) dėl faktiškai patirtų išlaidų, t. y. ar veikė patvirtintos sąmatos ribose (ĮBĮ 23 str. 4 p.). Tokiu atveju sprendžiamas klausimas dėl įmonės jau patirtų išlaidų, t. y. finansinės veiklos atskaitos tvirtinimo, o ne dėl sąmatos, kuri jau patvirtinta ir kuri nustato administratoriui tam tikros finansinės veiklos ribas, tvirtinimo. Reikalavimas administratoriui pagrįsti patirtų išlaidų poreikį bei dydį reiškia, kad administratorius teikia kreditorių susirinkimui (komitetui) tvirtinti įmonės administravimo metu patirtas išlaidas, kurios paprastai neviršija jau patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatytų dydžių. Jeigu yra patirtos didesnės išlaidos, nei buvo nustatęs kreditorių susirinkimas (komitetas) administravimo išlaidų sąmatoje ar kitokios rūšies išlaidos, administratorius turi motyvuotai pagrįsti tokių išlaidų būtinumą. Kreditorių susirinkimui (komitetui) motyvuotu nutarimu nesutikus tvirtinti patirtų administravimo išlaidų, kurios viršija patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje pagal išlaidų rūšis dydžius, laikoma, kad administratorius veikė savo rizika ir turi iš savo lėšų padengti šias išlaidas. Kai teismas kelis kartus buvo panaikinęs kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimus dėl administravimo ataskaitos tvirtinimo, tarp jų ir dėl išlaidų, skirtų sumokėti atlygį advokatui pagal administratoriaus pasirašytą teisinių paslaugų teikimo sutartį, ir po teismo procesinių sprendimų priėmimo administratorius su advokatais sudarė naujas sutartis, pagal kurias įmonė patyrė išlaidų advokatų apmokėjimui už suteiktas teisines paslaugas, paprastai tvirtinti ataskaitą dėl naujai patirtų išlaidų, kai dar nepatvirtintos išlaidos, patirtos pagal anksčiau sudarytą teisinių paslaugų sutartį su advokatu, nėra pagrindo. Tokie administratoriaus veiksmai turi būti laikomi kaip jo veikimas savo rizika. Šiuo atveju kreditoriai neturėtų tvirtinti naujai patirtų administravimo išlaidų už teisines paslaugas, ypač, jei šių išlaidų poreikio pagrindimas kelia pagrįstų abejonių, pavyzdžiui, sumokėta advokatams ir už techninio pobūdžio veiksmų atlikimą ar kitokių veiksmų, kuriuos gali bei turi atlikti pats administratorius. Aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas atstatydino administratorių iš pareigų už aiškiai nepagrįstas ir per dideles administravimo išlaidas, kurių tvirtinimui nepritarė ir nepritaria teismas, nors šis procesinis sprendimas ir neįsiteisėjo, taip pat gali būti vertinama kaip sudaranti pagrindą atsirasti pagrįstoms abejonėms dėl administratoriaus veiklos tinkamumo, taigi, ir disponavimo įmonės lėšomis tinkamumo.

30Faktiniai argumentai

31Dėl kreditorių komiteto nutarimo antru darbotvarkės klausimu (advokatų ataskaitos tvirtinimas)

32Bankroto procese kreditorių komitetas, nutaręs svarstyti klausimą dėl advokatų ataskaitos tvirtinimo, peržengė savo kompetencijos ribas, nes, minėta, jog advokatai nėra atskaitingi bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės kreditoriams už savo veiklą. Kita vertus, galima laikyti, kad kreditorių komitetas, su kuriuo vidiniais santykiais yra susaistytas bankroto administratorius, į darbotvarkę įtraukęs klausimą „Advokatų ataskaitos tvirtinimas“ iš tiesų pagal turinį nagrinėjo klausimą dėl administratoriaus veiklos, pritariant ar nepritariant advokatų veiksmams, atliktiems pagal sudarytą teisinių paslaugų teikimo sutartį. Šia prasme apeliacinės instancijos teismas ir nagrinėja skundžiamo nutarimo teisėtumo klausimą.

33Iš bylos duomenų matyti, kad LUAB „Eksterjero centras“ 2012 m. sausio 23 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje antras darbotvarkės klausimas įvardintas „Advokatų ataskaitos tvirtinimas“. Jame administratorius siūlė patvirtinti advokatės M. V. ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. ir advokato K. J. darbo laiko apskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 11 d. iki 2011 m. spalio 31 d. Toks darbotvarkės klausimo suformulavimas bei administratoriaus siūlymas reiškia, kad buvo svarstoma, ar atsakovo administratorius pagrįstai pritaria advokatų atliktiems veiksmams jo nurodytu laikotarpiu. Klausimo svarstymo metu administratorius paaiškino, jog advokatė M. V. inicijavo 12 civilinių bylų iškėlimą, o advokatas K. J. - 1 civilinės bylos iškėlimą atsakovo debitoriams. Šio klausimo svarstymo metu atsakovo kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ atstovas V. P. prašė paaiškinti, kokiais kriterijais remiantis buvo inicijuoti procesai būtent prieš šiuos debitorius, dėl kokių priežasčių pats administratorius negalėjo surašyti teismams procesinių dokumentų, tarp kurių ir pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo, kodėl buvo pasirinkti būtent šie advokatai, ar jiems nustatyti įkainiai atitinka teikiamų paslaugų kokybę ir nėra per dideli, taip pat prašė pateikti duomenis apie bylų eigą ir juose pateiktus procesinius dokumentus bei teismų priimtus procesinius sprendimus. Atsakovo administratorius iš esmės neatsakė į kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ atstovo klausimus, tačiau sutiko pateikti prašomus dokumentus. Nepaisant to, kiti trys komiteto nariai prabalsavo už administratoriaus siūlymus darbotvarkės klausimu. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad nėra paneigta, jog Kolegija sutinka su atsakovo kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ argumentais, kad neturint šių duomenų, negalima nutarti, ar administratorius pagrįstai pritaria advokatų veiklai, t. y. ar administratoriaus veikla šioje dalyje yra tinkama. Tai, kad advokatai, administratoriaus nuomone, įvykdė sutartines prievoles atsakovui, savaime nesudaro pagrindo pritarti administratoriaus veiklai sudarant su šiais advokatais teisinių paslaugų teikimo sutartis ir mokant jiems atlygį, ypač po to, kai Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi panaikino atsakovo kreditorių komiteto nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos, pagal kurią administratorius advokatei M. V. mokėjo po 2 500 Lt atlyginimą kas mėnesį pagal administratoriaus su šia advokate 2009 m. spalio 30 d. sudarytą teisinių paslaugų sutartį (Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 10 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2-1719/2011 šią pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą), o 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas panaikino prieš pat apeliacinės instancijos teismo 2011 m. birželio 10 d. nutarties priėmimą atsakovo kreditorių komiteto priimtą nutarimą (2011 m. birželio 7 d.) dalyje dėl administravimo išlaidų, kuria kreditorių komitetas buvo nusprendęs patvirtinti 51 425 Lt dydžio administravimo išlaidas už teisines paslaugas laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 22 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. Esant tokioms aplinkybėms, tokio nutarimo, kurį priėmė kreditorių komitetas (balsavo „už“), priėmimas nebuvo pagrįstas. Juo labiau, kad ir posėdžio darbotvarkės klausimo formuluotė bei siūlomas nutarimas nėra tinkami, nes, kaip minėta, kreditorių komitetas neturėjo įgaliojimų svarstyti advokatų veiklos teisėtumo, nes pagal ĮBĮ nuostatas tai nėra priskirta jo kompetencijai, o galėjo vertinti tik administratoriaus veiklą. Nepagrįstas kreditorių komiteto pritarimas administratoriaus, kuris pritarė minėtų advokatų veiklai nurodytu laikotarpiu, veiksmams, nesudarė pagrindo kitu darbotvarkės klausimu kreditorių komitetui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą patirtų išlaidų už advokatų suteiktas teisines paslaugas dalyje.

34Dėl kreditorių komiteto nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu (administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas)

35Iš 2012 m. sausio 23 d. nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ turinio matyti, kad šis klausimas yra labai glaudžiai susijęs su aukščiau aptartu antru darbotvarkės klausimu, kuriuo nepagrįstai pritarta administratoriaus veiklai dalyje dėl pritarimo advokatų M. V. ir K. J. ataskaitos tvirtinimui už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. Būtent šiems advokatams patirtų išlaidų tvirtinimo klausimas nurodytu laikotarpiu ir buvo sprendžiamas trečiu darbotvarkės klausimu (advokatei M. V. - 20 776,91 Lt, o advokatui K. J. - 4 235 Lt). Tai reiškia, kad kreditorių komitetas svarstė administratoriaus faktiškai patirtų administravimo išlaidų, nesant prieš tai šių išlaidų poreikio patvirtinimo administravimo išlaidų sąmatoje, pripažinimo pagrįstomis ir būtinomis klausimą, t. y. sprendė išlaidų už advokatų M. V. ir K. J. suteiktas teisines paslaugas už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d., tvirtinimo klausimą, nors administravimo išlaidų sąmata tuo klausimu anksčiau kreditorių komitete nebuvo patvirtinta. Teisėjų kolegija, analizuodama pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria panaikintas kreditorių komiteto nutarimas antru darbotvarkės klausimu, pažymėjo, kad pripažinti administratoriaus veiklą pagrįsta pagal kreditorių komiteto nariams pateiktus duomenis nebuvo pagrindo. Todėl ir tvirtinti šioje dalyje administravimo išlaidų sąmatą post factum, kai išlaidos jau faktiškai patirtos, kreditorių komitetas neturėjo pagrindo. Tam iš dalies pritarė ir pats atsakovo bankroto administratorius, kuris, posėdyje svarstant antrą klausimą, sutiko kitam kreditorių komiteto posėdžiui pateikti visus atsakovo kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ atstovo V. P. nurodytus dokumentus, t. y. pritarė, jog tik kreditorių komiteto nariams išsamiai susipažinus su šiais dokumentais, galima spręsti šį klausimą (b. l. 11). Vien advokatės M. V. pateikta ataskaita apie suteiktas teisines paslaugas už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 7 d. iki 2011 m. spalio 31 d. (b. l. 19-21) ir advokato ir K. J. pateikti duomenys, kad laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 11 d. iki 2011 m. spalio 31 d. vienoje civilinėje byloje (bylos Nr. 2-6485-275) jis surašė ieškinį ir dubliką dar nesudaro pagrindo manyti, kad teisinių paslaugų teikimo sutartys su šiais advokatais, esant aukščiau paminėtoms aplinkybėms dėl kreditorių komiteto ankstesnių nutarimų administravimo išlaidų tvirtinimo klausimais panaikinimo, buvo pasirašytos teisėtai, kad buvo pasirinkti būtent tie advokatai, kurie bankroto procese tinkamiausiai ir už mažiausią įmanomą kainą atstovaus įmonę, kad jų veiksmai, inicijuojant civilines bylas ir teikiant procesinius prašymus jose yra būtini, t. y. kad administratoriaus patirtos išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos. Po to, kai teismai priėmė administratoriui nepalankius procesinius sprendimus dėl administratoriaus finansinės veiklos, tarp jų ir dėl to, jog administratorius nepagrįstai mokėjo advokatei M. V. po 2 500 Lt atlyginimą kas mėnesį pagal 2009 m. spalio 30 d. sudarytą teisinių paslaugų sutartį, administratorius neturėjo be kreditorių komiteto sutikimo sudarinėti naujų sutarčių ar keisti anksčiau sudarytų sutarčių dėl teisinių paslaugų teikimo (teisinių paslaugų teikimo sutartis su advokatu K. J. sudaryta 2011 m. liepos 4 d., b. l. 23-24, o su advokate M. V. 2009 m. spalio 30 d. sudaryta teisinių paslaugų teikimo sutartis pakeista 2011 m. birželio 7 d., b. l. 35, 80), o jas sudarydamas (keisdamas) viršijo jam suteiktus įgaliojimus ir veikė įmonei ne pačiu naudingiausiu būdu. Tai patvirtina ne tik administratoriaus sistemingai kreditorių komitetui nuo veiklos pradžios teikiami nepagrįsti prašymai patvirtinti patirtas administravimo išlaidas, bet ir tokių veiksmų teisinis įvertinimas - Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, kuria dėl veikimo prieš kreditorių interesus atsakovo administratorius UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras atstatydintas iš pareigų ir administratoriumi paskirta UAB „Karaliaučiaus grupė“. Nors ši nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka, ji vertinama kaip prima facie sudaranti pagrindą manyti, kad administratoriaus veikla, įskaitant ir finansinę, neatitiko bankrutavusios įmonės interesų.

36Be to, iš bylos duomenų matyti, kad advokatei M. V. už laikotarpį 2011 m. birželio 7 d. kreditorių komiteto nutarimu, kurį Vilniaus apygardos teismas panaikino 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi, išmokėta 51 425 Lt, o remiantis atsakovo kreditorių komiteto 2011 m. gruodžio 23 d. nutarimu, kuris Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartimi panaikintas, už laikotarpį 2012 m. sausio 5 d. išmokėta dar 20 751,50 Lt suma (b. l. 96). Kolegija negali nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra aišku, už kokias teisines paslaugas laikotarpiu nuo M. V. 51 425 Lt, jei už procesinių dokumentų rengimą 12 civilinių bylų šiais advokatei 2012 m. sausio 5 d. išmokėta dar 20 751,50 Lt suma. Taigi, teismui panaikinus kreditorių komiteto 2011 m. birželio 7 d. nutarimą, kuriuo remiantis M. V. išmokėta 51 425 Lt ir esant neišaiškintam šios sumos išmokėjimo pagrindui bei nesant patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, kurioje būtų numatyta už teisines paslaugas skirti advokatų paslaugoms apmokėti atitinkamas sumas, kreditorių komitetas neturėjo pagrindo tvirtinti be jokio pagrindimo dar papildomų išlaidų už teisines paslaugas advokatei M. V. - 20 776,91 Lt, o advokatui K. J. 4 235 Lt. Kita vertus, iš bylos duomenų matyti, kad kreditorių komitetas tokio nutarimo, kurį siūlė priimti administratorius, nepriėmė, t. y. balsavo „prieš“. Bylos duomenys patvirtina, kad 2012 m. sausio 23 d. kreditorių komiteto posėdyje iš penkių LUAB „Eksterjero centras“ kreditorių komiteto narių dalyvavo du nariai – kreditorių komiteto pirmininkas D. B., kuriam atstovavo advokato padėjėja I. S. ir UAB „Medicinos bankas“, kuriam atstovavo V. P. (b. l. 10). Du kreditorių komiteto nariai - UAB „Vertical group“ ir FunderMaz Gmbh balsavo raštu. Posėdžio protokole nurodyta, kad kreditorių komiteto pirmininkas trečiu darbotvarkės klausimu balsavo „už“, o UAB „Medicinos bankas“ – „prieš“ (b. l. 12). Byloje esantys kitų dviejų kreditorių komiteto narių biuleteniai patvirtina, kad FunderMaz Gmbh susilaikė ir pasirašė ties grafa „prieš“ (b. l. 93), o kreditorius UAB „Vertical group“, balsuodamas šiuo klausimu, padarė išlygą, nurodydamas, kad atsižvelgiant į 2012 m. sausio 10 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3051-798/2012, nustatyti, jog išmokėti M. V. (20 776,91 Lt) ir advokatui K. J. (4 235 Lt) uždrausta, iki bus išnagrinėtas skundas ir įsiteisės dėl jo teismo nutartis (b. l. 94). Taigi kreditorius UAB „Vertical group“ nepritarė tokiam administratoriaus siūlymui, koks buvo pateiktas, o nutarė pinigų išmokėjimą susieti su tam tikru teisiniu faktu – procesinio sprendimo įsiteisėjimu kitoje civilinėje byloje. Kolegijos nuomone, toks šio kreditoriaus nutarimas turi būti vertinamas kaip siūlymas priimti šiuo klausimu kitokį sprendimą, t. y. kaip inicijavimas šio klausimo kitokio, nei siūlė administratorius, rezultato, t. y. balsuota „prieš“ administratoriaus pasiūlymą. Todėl kreditorių komiteto posėdžio protokole nepagrįstai nurodyta, kad nutarimas trečiu darbotvarkės klausimu priimtas. Tuo remiantis teismas turėjo pagrindą jį panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

37Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

38Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias kreditorių komiteto priimtų nutarimų teisėtumą. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ir pagal atskirąjį skundą sprendžiamas kreditorių komiteto... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su skundu atsakovui... 7. Kreditorius nurodė, kad 2012 m. sausio 23 d. įvyko pakartotinis komiteto... 8. Atsakovas BUAB „Eksterjero centras“ pateikė atsiliepimą į kreditoriaus... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 24 d. nutartimi tenkino kreditoriaus... 11. Teismas, pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo trečiuoju... 12. Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo antruoju darbotvarkės... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 15. Dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr.2... 16. 1) 2012 m. sausio 23 d. pakartotiniame kreditorių komiteto posėdyje... 17. Dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr.3... 18. 2)... 19. 2)... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 21. Byloje sprendžiama, ar atsakovo bankroto bylą nagrinėjantis pirmosios... 22. Teisiniai argumentai... 23. Dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijos, bankrutuojančios... 24. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises įgyvendina... 25. Kolegija pažymi, kad tarp administratoriaus ir kitų bankroto proceso dalyvių... 26. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą... 27. Tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas nutaria sudaryti kreditorių... 28. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos... 29. Bankroto administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkime (komitete)... 30. Faktiniai argumentai... 31. Dėl kreditorių komiteto nutarimo antru darbotvarkės klausimu (advokatų... 32. Bankroto procese kreditorių komitetas, nutaręs svarstyti klausimą dėl... 33. Iš bylos duomenų matyti, kad LUAB „Eksterjero centras“ 2012 m. sausio 23... 34. Dėl kreditorių komiteto nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu... 35. Iš 2012 m. sausio 23 d. nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu... 36. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad advokatei M. V. už laikotarpį 2011 m.... 37. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės... 38. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas,... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 40. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą....