Byla 2-1719/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksterjero centras“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjo (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ skundas dėl kreditorių komiteto nutarimų, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4977-798/2011 pagal pareiškėjo (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksterjero centras“ kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2009 m. spalio 22 d., iškėlė UAB „Eksterjero centras“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, šio teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi patvirtinta 21 132,34 Lt lėšų suma, kuria BUAB „Eksterjero centras“ administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki administravimo išlaidų sąmata bus patvirtinta pirmajame kreditorių susirinkime.

5Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Medicinos bankas“ pateikė teismui skundą dėl BUAB „Eksterjero centras“ 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimų, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti minėto kreditorių komiteto nutarimus pirmuoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus veiklos ataskaita“, kuriuo nutarta patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, ir trečiuoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“, kuriuo nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: 7 900 Lt + PVM per mėnesį atlyginimas bankroto administratoriui, 5 500 Lt + PVM per mėnesį administravimo išlaidos nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, skirti 34 641,52 Lt BUAB „Eksterjero centras“ nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo, esančio Palangoje, Užkanavės g. 62-5/Žilvino g. 2-5, patalpų remonto darbams, ir prašė patvirtinti tokią BUAB „Eksterjero centras“ administravimo išlaidų sąmatą: skirti 40 000 Lt su PVM, juos paskirstant taip: 20 000 Lt administravimo išlaidoms, 20 000 Lt bankroto administratoriaus atlyginimui, nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos (b. l. 1-4, 6-10, 42-44).

6Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. birželio 21 d. įvykusio BUAB „Eksterjero centras“ kreditorių komiteto posėdžio metu pirmu klausimu „Administratoriaus veiklos ataskaita“ komitetas 4 balsų dauguma, jam balsavus prieš, nutarė patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą. Nors ĮBĮ nenustato konkrečių reikalavimų bankroto administratoriaus teikiamai veiklos ataskaitai, tačiau, pareiškėjo nuomone, BUAB „Eksterjero centras“ bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 9 d. iki 2010 m. birželio 21 d. negalima vertinti kaip ataskaitos, nes joje pateikiama tik bendra informacija, kuri ir taip yra žinoma visiems kreditoriams.

7Be to, nurodė, kad ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra aiškiai per didelė, nustatyta, neatsižvelgiant į veiklos sąnaudas, turimo likvidaus turto kiekį, nepagrįsta darbų, kuriuos bankroto administratorius atliko iki komiteto posėdžio kiekiu, kokybe, sudėtingumu, įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumu, taip pat planuojamų ateityje atlikti darbų būtinumu ir jų kiekiu. Anot pareiškėjo, sprendžiant administravimo išlaidų, tarp jų ir bankroto administratoriaus atlyginimo, tvirtinimo klausimą, nebuvo atsižvelgta į nurodytus kriterijus, juolab kad bankroto administratorius prašomų tvirtinti administravimo išlaidų bei atlyginimo dydžio nemotyvavo ir nepagrindė. Pažymėjo, kad teismas 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi patvirtino 21 132,34 Lt administravimo išlaidų sąmatą, o palikus galioti 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto posėdyje patvirtintą sąmatą, kuri numato mėnesinį administravimo išlaidų, įskaitant bankroto administratorius atlyginimą, mokėjimą nuo teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, būtų ženkliai viršyta teismo nustatyta administravimo išlaidų sąmata. Papildomai nurodė, kad, skaičiuojant bankroto administratoriui atlyginimą pagal skundžiamą nutarimą nuo 2009 m. spalio 23 d., t. y. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki 2010 m. birželio 21 d., jo suma sudarytų apie 63 200 Lt plius PVM. Pareiškėjo nuomone, teismo nutartimi patvirtinta administravimo išmaldų sąmata negali būti keičiama, todėl 2010 m. birželio 21 d. nutarimas prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatoms ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

8Pareiškėjo teigimu, nepagrįsta ir skundžiamo nutarimo dalis, kuria nutarta BUAB „Eksterjero centras“ nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo, esančio Palangoje, Užkanavės g. 62-5/Žilvino g. 2-5, patalpų remonto darbams skirti 34 641,52 Lt, kadangi bankroto administratorius nenurodė motyvų, kodėl būtina atlikti patalpų remonto darbus, taip pat nenurodė, kokie konkrečiai remonto darbai bus atlikti. Anot pareiškėjo, tik įvertinus remonto darbų būtinumą ir jų įtaką vertės padidinimui bei apklausus ne mažiau kaip tris rangovus dėl galimų darbų kainų, galima svarstyti ir priimti sprendimus dėl remonto darbų atlikimo.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 18 d. nutartimi atmetė pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Medicinos bankas“ skundą (b. l. 74-78).

10Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs apelianto UAB „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą, 2011 m. kovo 17 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Medicinos bankas“ skundas dėl kreditorių komiteto 2010 m. birželio 21 d. nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, ir klausimą šioje dalyje perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (b. l. 117-123).

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2011 balandžio 14 d. nutartimi iš dalies patenkino pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Medicinos bankas“ skundą, panaikino BUAB „Eksterjero centras“ 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir perdavė šį klausimą svarstyti iš naujo kreditorių komitetui (t. 2, b. l. 15-18).

13Teismas nurodė, kad nors administravimo išlaidų klausimo sprendimas pagal įstatymą priklauso kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso iure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Teismo nuomone, bankroto administratorius iki kreditorių komiteto susirinkimo buvo neabejotinai patyręs tam tikras telefono ryšio, kanceliarines, pašto, buhalterines išlaidas, susijusias su bankrutuojančios įmonės finansinių dokumentų peržiūra, sisteminimu bei patirs šias išlaidas ir ateityje, vykdydamas savo, kaip bankroto administratoriaus, funkcijas, tačiau nei teismui pateiktame kreditorių komiteto protokole, nei bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje, nei atsiliepimuose į skundą bankroto administratorius nepagrindė, kodėl reikalinga būtent tokia administravimo išlaidų sąmata, be to, nėra aišku, kur ir kaip realiai bus panaudotos 5 500 Lt + PVM per mėnesį administravimo išlaidos.

14Teismas pažymėjo, kad nuo nutarties iškelti BUAB „Eksterjero centras“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, t. y. 2009 m. spalio 23 d., iki atlygio bankroto administratoriui nustatymo kreditorių komiteto nutarimu dienos, t. y. 2010 m. birželio 21 d., (viso už 8 mėnesius) bankroto administratoriaus atlyginimas sudarytų apie 63 200 Lt + PVM, tuo tarpu bankroto procedūros dar nesibaigia. Be to, bylos medžiaga nustatyta, kad BUAB „Eksterjero centras“ priklauso keli nekilnojamojo turto objektai, t. y. (1) žemės sklypas su 2 butais Kaune, Lygybės g. 13, (2) butas Palangoje, Užkanavės g. 62-5, ir (3) žemės sklypas Klaipėdos rajone, Kiškėnų kaime, kurie yra įkeisti kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ naudai; įmonė turi prekių atsargų, kurių balansinė vertė – 188 066,65 Lt, ilgalaikio turto balansinė vertė – 39 262,24 Lt; be to, BUAB „Eksterjero centras“ turi 68 kreditorius (iš jų 11 darbuotojai), kurių bendra pareikštų reikalavimų suma sudaro daugiau nei 5 mln. Lt; įmonė nebevykdo veiklos. Įvertinus įmonės turtinę padėtį, pareikštų kreditorinių reikalavimų sumą, teismas sprendė, kad nustatytas bankroto administratoriaus atlygis yra aiškiai per didelis.

15Taip pat teismas nurodė, kad nei 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto protokole, nei bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje, nei atsiliepimuose į skundą bankroto administratorius nepateikė duomenų, kokiu pagrindu buvo nustatyta 34 641,52 Lt suma patalpų, esančių Palangoje, Užkanavės g. 62-5/Žilvino g. 2-5, remonto darbams, kokie konkrečiai remonto darbai bus atlikti, kokia suma padidins patalpų vertę atlikti remonto darbai. Taigi, teismo nuomone, bankroto administratorius nepagrindė prašomų skirti administravimo išlaidų dydžio.

16Įvertinęs nurodytas aplinkybes bei atsižvelgęs į tai, kad bankroto administratorius teismui nepateikė įrodymų, pagrindžiančių prašomų skirti lėšų administravimo išlaidoms bei įrodymų, kokias administravimo išlaidas jis neabejotinai patirs ateityje, taip pat nesant duomenų apie 34 641,52 Lt sumos patalpų remontui būtinumą, teismas perdavė klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos, atlyginimo bankroto administratoriui ir lėšų nekilnojamojo turto – gyvenamųjų patalpų remonto darbams kreditorių komitetui svarstyti iš naujo (ĮBĮ 23 str. 5 p., 9 p., 36 str.).

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

18BUAB „Eksterjero centras“ bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį, ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Medicinos bankas“ skundą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos UAB „Eksterjero centras“ iškėlimo, bankroto administratorius sudarė 2009 m. spalio 30 d. teisinių paslaugų sutartį su advokate Mida Vengeliauskaite, kuria įsipareigojo mokėti 2 500 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą; be to, sudarė 2010 m. sausio 11 d. apskaitos paslaugų teikimo, finansinių ataskaitų rengimo sutartį su R. M., kuria įsipareigojo sumokėti 37 500 Lt. Įvertinus šias sutartis ir papildomai bankroto administravimo išlaidoms paskaičiavus po 500 Lt per mėnesį, apelianto nuomone, kreditorių komitetas pagrįstai nustatė 5 500 Lt + PVM per mėnesį administravimo išlaidų.
 2. Kreditorių komitetas pagrįstai skyrė ir 34 641,52 Lt patalpų, esančių Palangoje, Užkanavės g. 62-5/Žilvino g. 2-5, remonto darbams. Ginčijamo nutarimo pagrindu bankroto administratorius 2010 m. liepos 1 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį, 2010 m. liepos 30 d. atliktų darbų perdavimo aktu priėmė rangovo atliktus darbus. Be to, suremontuotą butą ir žemės sklypo dalį, esančius nurodytu adresu, bankroto administratorius pardavė už 2010 m. gruodžio 20 d. kreditorių komiteto nutarimu Nr. 3 nustatytą pradinę/nesumažintą 500 000 Lt + PVM kainą.
 3. Vien už parduotą nekilnojamąjį turtą BUAB „Eksterjero centras“ gavo 1 100 000 Lt be PVM pajamų, o ginčijamu nutarimu patvirtinto bankroto administratoriaus atlyginimo išmokėjo 165 619,54 Lt, kas sudaro mažiau nei 15 procentų nuo gautų pajamų, todėl ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo Nr. 3 dalis skirti 7 900 Lt + PVM per mėnesį bankroto administratoriaus atlyginimo yra pagrįsta.
 4. Atskirojo skundo padavimo metu bankroto administratorius yra sumokėjęs 51 425 Lt už teisines paslaugas, 42 500 Lt už apskaitos ir finansinių ataskaitų rengimo paslaugas, atsiskaitęs su statybos remonto darbus atlikusiu rangovu (sumokėjęs jam 34 641,52 Lt), išskaitęs 165 619,54 Lt bankroto administratoriaus atlyginimą, panaudojęs smulkioms administravimo išlaidoms 7 000 Lt. Taigi ginčijamas nutarimas yra įvykdytas, tačiau apygardos teismas nevertino šios aplinkybės.

19Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas (kreditorius) UAB „Medicinos bankas“ prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

    1. Bankroto administratoriaus sudarytose teisinių paslaugų, apskaitos paslaugų, finansinių ataskaitų rengimo bei archyvavimo paslaugų teikimo sutarčių nuostatose daug neaiškumų dėl paslaugų teikimo, kainų bei jų apmokėjimo pagrįstumo, numatyti įkainiai yra aiškiai per dideli, o pareiškėjui apskundus kreditorių komiteto nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, nurodytos sutartys negalėjo būti vykdomos arba turėjo būti nutrauktos, todėl bankroto administratorius, jas vykdydamas, veikė savo rizika ir asmeniškai atsako už padarytas išlaidas.
    2. Bankroto administratorius nepateikė duomenų, pagrindžiančių remonto darbų sąmatos apskaičiavimą, remontuotinų patalpų rinkos vertės padidinimą bei rangovo pasirinkimą. Pareiškėjo (kreditoriaus) teigimu, remonto darbai atlikti su trūkumais, siekiant trumpalaikės naudos, kurie nepadidino patalpų rinkos vertės. Be to, turtas buvo parduotas iš esmės pareiškėjo (kreditoriaus) pastangomis (pareiškėjo dukterinei įmonei UAB „MB turtas“), todėl nepagrįstas bankroto administratoriaus teiginys, kad ginčo patalpos buvo parduotos už kreditorių komiteto pasiūlytą kainą, nes jos buvo suremontuotos ir padidinta patalpų vertė. Juolab kad, kilus ginčui dėl kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo numatytos lėšos remontui, rangos sutartis išvis negalėjo būti sudaryta, o tuo labiau vykdoma.
    3. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Eksterjero centras“ veiklos nevykdo, neturi sudėtingų civilinių bylų, ne bankroto administratoriaus, bet pareiškėjo (kreditoriaus) pastangomis buvo gautos pajamos iš įmonės turto realizavimo, bei įvertinus įmonės turtinę padėtį ir pareikštų reikalavimų sumą, pareiškėjo (kreditoriaus) nuomone, nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimas yra aiškiai per didelis, o bankroto administratoriaus nurodytas atlyginimo dydžio nustatymo kriterijus, atsižvelgiant į parduodamo turto kiekį ir gautas pajamas iš to, yra neteisingas.

20Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

22CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja ĮBĮ. ĮBĮ 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

23ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų ir teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką bei nustatyti atlyginimą administratoriui (ĮBĮ 23 str. 5 p., 9 p.). Taigi klausimų, susijusių su administravimo išlaidomis ir administratoriaus atlyginimu, sprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, bet ne teismo kompetencijai. Tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso jure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p., 24 str. 5 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1068/2011, 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-509/2011).

24Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tuomet, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

25Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto posėdžiui pateikė 2010 m. birželio 11 d. administratoriaus informaciją, kurioje pateikta administratoriaus veiklos ataskaita, administratoriaus pasiūlymai dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo bei administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, tačiau nepateikti duomenys, patvirtinantys nurodytų administravimo ir bankrutuojančios įmonės patalpų remonto išlaidų dydį, šie duomenys nebuvo pateikti ir ginčą nagrinėjant apygardos teisme, dėl ko teismas teisingai konstatavo, kad administratorius nepagrindė, kodėl jam reikalingos 5 500 Lt + PVM per mėnesį administravimo išlaidos bei 34 641,52 Lt išlaidos patalpų remontui (CPK 178 str., 314 str.). Nors bankroto administratorius apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus įrodymus, jo nuomone, patvirtinančius aukščiau nurodytų piniginių lėšų pagrįstumą, teisėjų kolegija pažymi, kad atskirasis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 338 str.). Juolab kad apeliantas nenurodė motyvų, kodėl šie įrodymai nebuvo pateikti anksčiau (CPK 306 str. 3 d., 338 str.). Be to, nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį ir apelianto argumentas, kad ginčijamas nutarimas jau yra įvykdytas.

26ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Taigi ĮBĮ nenumato galimybės bankroto administratoriaus atlyginimą sieti su parduoto turto verte.

27Šioje byloje Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. kovo 17 d. (civilinė byla Nr. 2-509/2011) yra nustatęs, kad BUAB „Eksterjero centras“ neturi daug turto (įmonei priklauso keli nekilnojamojo turto objektai ir 188 066,65 Lt vertės prekių atsargos), įmonė veiklos nevykdo, be to, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, administratorius neginčija jokių atsakovo sudarytų sandorių, taip pat nėra duomenų apie jo išieškomas skolas, įmonė turi 68 kreditorius, iš kurių 11 –darbuotojai, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, administravimo procedūros nagrinėjamu atveju nėra sudėtingos, o kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintas administratoriaus atlyginimas – 7 900 Lt + PVM per mėnesį, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei BUAB „Eksterjero centras“ bankroto procedūros trukmę (beveik 20 mėnesių, o tai pagal patvirtintą administratoriaus atlyginimą sudarytų 158 000 Lt) neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str. 1 d.). Dėl to pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo teigti, jog kreditorių susirinkimo nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimo dydis yra akivaizdžiai per didelis (CK 1.5 str. 1 d., ĮBĮ 36 str. 3, 5 d.).

28Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

30Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo... 5. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Medicinos bankas“ pateikė teismui skundą... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. birželio 21 d. įvykusio BUAB „Eksterjero... 7. Be to, nurodė, kad ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu patvirtinta... 8. Pareiškėjo teigimu, nepagrįsta ir skundžiamo nutarimo dalis, kuria nutarta... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 18 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 10. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs apelianto UAB „Medicinos... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011 balandžio 14 d. nutartimi iš dalies patenkino... 13. Teismas nurodė, kad nors administravimo išlaidų klausimo sprendimas pagal... 14. Teismas pažymėjo, kad nuo nutarties iškelti BUAB „Eksterjero centras“... 15. Taip pat teismas nurodė, kad nei 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto... 16. Įvertinęs nurodytas aplinkybes bei atsižvelgęs į tai, kad bankroto... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. BUAB „Eksterjero centras“ bankroto administratorius atskiruoju skundu... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas (kreditorius) UAB „Medicinos... 20. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 14... 22. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 23. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų ir... 24. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tuomet, kai administravimo išlaidų... 25. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius 2010 m. birželio 21 d.... 26. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo... 27. Šioje byloje Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. kovo 17 d. (civilinė byla... 28. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 nutartį....