Byla 2-3605-399/2014
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui M. Š. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo M. Š. viso 5307,46 Lt skolą, palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad 2006-11-23 AB „Swedbank" (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas") ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį 06-094933-GV, pagal kurias AB „Swedbank" atsakovui suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, atsakovas įsipareigojo minėtose sutartyse nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius kitas sutartyse numatytas sumas AB „Swedbank" naudai. Tačiau atsakovas netinkamai vykdė minėtą sutartį, todėl AB „Swedbank" pastarąją nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo.

72008-06-18 AB „Swedbank" ir UAB „Gelvora" sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank" perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-094933-GV. Ieškovė LR CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sutartis, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai. Ieškovės paskaičiavimu atsakovo skola pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-094933-GV yra 2011,40Lt skolos, 1414,47 Lt palūkanų, 731,84 Lt delspinigių, 511,77 Lt palūkanų delspinigių, 637,98 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, viso 5307,46 Lt skolos.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.).

9Dėl sutarties pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė, t. y. prievolė atlyginti ieškovei nuostolius, atsiradusius po sutarties nutraukimo bei sumokėti netesybas (CK 6.221 str. 2 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Pagal CK 6.73 str. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos A. T. formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

10Iš ieškovės pateikto 2014-07-10 delspinigių, ir palūkanų delspinigių paskaičiavimo akto (b. l. 10, 12) matyti, kad ieškovė delspinigius ir palūkanų delspinigius pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-094933-GV atsakovui skaičiuoja nuo 2008-09-29 iki 2009-09-24. Atsakovas nuo vartojimo kredito sutarties nutraukimo nesumokėjo dalies susidariusios skolos, savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo jau ilgą laiką. Ieškovė už pradelstą laiką priskaičiavo pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-094933-GV 731,84Lt (7,74 Lt reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta suma ir 724,10 suma už nurodytą laikotarpį) delspinigių, 511,77 Lt palūkanų delspinigių (2,56 Lt reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytų palūkanų delspinigių suma ir 509,21 suma už nurodytą laikotarpį).

11Pagal Lietuvos A. T. formuojamą teismų praktiką (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal Vartojimo kredito sutartis atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos, t.y. metinė delspinigių norma sudaro 36,5 proc. Pažymėtina, jog ieškovo apskaičiuota delspinigių bei palūkanų delspinigių suma kelis kartus viršija pagrindinių skolų sumą, todėl prašomi priteisti delspinigiai bei palūkanų delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli, be to, byloje nėra duomenų, kodėl kreditorius tiek daug laiko delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išsiieškoti skolą. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos A. T. formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 0,02 proc. dydžio. Taigi, teismo paskaičiavimu, už 360 dienų terminą ieškovo nurodytu laikotarpiu ieškovui priteistina delspinigių suma pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-094933-GV 152,56 Lt delspinigių (144,82 Lt už nurodytą laikotarpį ir 7,74 Lt reikalavimo perleidimo sutartyje numatytų) ir 104,40 Lt palūkanų delspinigių (101,84 Lt už nurodytą laikotarpį ir 2,56 Lt Reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytų), tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

12Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-094933-GV 637,98 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų. (CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.). Ieškovės prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbo priemonės, registruotas pranešimas Lietuvoje, 70 paprastų pranešimų Lietuvoje, 70 užklausų Gyventojų registro tarnybai ir kt. Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovė reikalavimo perleidimo sutartimi iš „Swedbank“ AB banko įsigijo reikalavimo teises, kurios atsirado aukščiau minimos Sutarties pagrindu. Minėtoje sutartyje nėra numatyta ikiteisminė skolos išieškojimo tvarka. Ieškovė taip pat nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (CPK 178 str.). Ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-094933-GV 637,98 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

13Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Dėl to ieškovei iš atsakovo priteistinos sutartinės 11,5 procentų metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-094933-GV.

14Ieškovei iš atsakovo priteistinos įstatyme nustatytos kompensacinio pobūdžio 5 procentų metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme- 2014-08-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, kad jos turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 159 Lt žyminio mokesčio. Atsižvelgus į tai, kad ieškovės naudai pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-094933-GV priteista 2011,40 Lt skola, 1414,47 Lt palūkanos, 152,56 Lt delspinigiai, 104,40 Lt palūkanų delspinigių, ieškovei iš atsakovo priteistina 110 Lt jos turėtų bylinėjimosi išlaidų, kurias turėtų mokėdama už 3682,83 Lt priteisimą.

16Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo M. Š., a.k( - ) gyv. Mokolų k., Marijampolės sav., ieškovui UAB „Gelvora", juridinio asmens kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. Nr ( - ), AB SEB bankas, viso 3682,83 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt du litus 83 ct) (1066,62 EUR) skolą (kartu su palūkanomis, delspinigiais ir palūkanų delspinigiais pagal Vartojimo kredito sutartį), 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-08-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 11,5 procentų metinių palūkanų nuo pagrindinės 2011,40 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-08-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-094933-GV), ir 110Lt (vieną šimtą dešimt litų) (31,86 EUR) žyminio mokesčio.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę-paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą K. A. teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasi... 2. Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo M. Š. viso 5307,46... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, teisme... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad... 7. 2008-06-18 AB „Swedbank" ir UAB „Gelvora" sudarė Reikalavimo perleidimo... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Dėl sutarties pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė,... 10. Iš ieškovės pateikto 2014-07-10 delspinigių, ir palūkanų delspinigių... 11. Pagal Lietuvos A. T. formuojamą teismų praktiką (Lietuvos A. T. Civilinių... 12. Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti pagal 2006-11-23 Vartojimo kredito... 13. Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 14. Ieškovei iš atsakovo priteistinos įstatyme nustatytos kompensacinio... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 16. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo M. Š., a.k( - ) gyv. Mokolų k., Marijampolės sav.,... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...