Byla B2-1224-357/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų UAB ,,Autoprofilis“ pareiškimą atsakovui UAB „ECAA Europe“, trečiajam asmeniui East China Automobile Association LTD dėl bankroto bylos iškėlimo

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Autoprofilis“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „ECAA Europe“ bankroto bylą. Nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2012-03-2 buvo sudaryta pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 2, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui parduoti prekes- autodetales, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už jas. Nors ieškovas atsakovui ir perdavė prekes, tačiau už dalį šių prekių nebuvo sumokėta, nepaisant to, kad atsakovas šias iš ieškovo nusipirktas prekes jau yra pardavęs tretiesiems asmenims. Ieškovas nurodė, kad atsakovui yra pateikęs apmokėti 56 PVM sąskaitas-faktūras, kurių bendra suma sudaro 443375 Lt. Iš šios sumos atsakovas šiai dienai yra skolingas 70230, 00 Lt. Ieškovas teigia, kad atsakovo finansinė būklė yra sunki, o pradelsti įsiskolinimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pažymėjo, jog atsakovas buvo informuotas apie tai, kad nesulaukus mokėjimo ar bent raštiško pasiūlymo dėl atsiskaitymo tvarkos iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. bus pradėtas teisminis skolos išieškojimas. Ieškovas siūlo bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Audata“ (įm. k. 124199960), buveinės adresas: Verkių g. 109, LT-08405, Vilnius).

3Trečiasis asmuo East China automobile association LTD pateikė prašymą įtraukti jų įmonę į bylą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Nurodė, kad jų įmonei nuosavybes teise priklauso ( - ) proc. visų bendrovės UAB ,,ECAA Europe“ akcijų. Mano, jog iškėlus atsakovui bankroto bylą, tai tiesiogiai turės įtakos jų teisėms. Taip pat nurodo, jog atsakovo pateikti duomenys ne tik netikslūs, bet galimai ir suklastoti.

4Atsakovas UAB „ECAA Europe“ teismui pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašo atsisakyti kelti bankroto bylą, o ieškovui UAB ,,Autoprofilis“ skirti 20 000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą teise. Taip pat prašo iš ieškovo atsakovo naudai priteisti patirtas 500,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas teismui pateikė klaidingą informaciją, nes atsakovas nėra skolingas ieškovui. Pažymėjo, jog būtent ieškovas atsakovui skolingas 63 666,49 Lt sumą, remiantis tuo, atsakovas teigia, jog ieškovas nėra kreditorius, jis yra skolininkas. Nurodo, kad pagal atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui UAB ,,Autoprofilis“ Vilniaus apygardos teisme 2013-11-06 priimtas atsakovo pareiškimas ir jau pradėta civilinė byla Nr. B2-6056-653/2013. Taip pat, pažymėjo, kad Šiaulių apylinkės teisme, pagal atsakovo didžiausio kreditoriaus UAB ,,Vaivorykštė“ ieškinį, ieškovo direktoriaus D. G. ir jo sutuoktinės V. G. atžvilgiu iškelta civilinė byla Nr. 2-4342-797/2013, dėl 85028,47 Lt skolos iš minėtų fizinių asmenų priteisimo už kreditoriaus UAB ,,Vaivorykštė“ suteiktą paskolą. Minėtoje byloje UAB ,,ECAA Europe“ įtrauktas trečiuoju asmeniu. Atsakovas nurodo, jog ieškovas klaidiną teismą teigdamas, kad yra atsakovui pateikęs net 56 PVM sąskaitas- faktūras, kurių bendra suma sudaro 443 375,00 Lt suma. Pažymėjo, jog ieškovas visiškai ignoruoja tai, kad dalis ieškovo išrašytų sąskaitų-faktūrų atsakovo buvo ieškovui arba grąžintos arba apskritai sąskaitų-faktūrų ieškovas atsakovui niekada net nepateikė. Atsakovas nurodo, kad jo įmonė turi ilgalaikio turto už 42 662,00 Lt be PVM, o prekių atsargų turi už 3.653.380,46 Lt be PVM. Atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 288 2002 Lt sumą. Pažymėjo, kad įmonės nuosavas kapitalas sudaro net 1.437.748 Lt sumą. Atsakovas mano, jog ieškovas piktnaudžiauja procesine teise ir dėl tokio veikimo ieškovui turėtų būti taikytina įstatymo numatyta sankcija.

5Ieškovo ir trečiojo asmens prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinami.

6CPK 1 str. 1 d. nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 str. 3 d. įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Byloje yra sprendžiamas bankroto bylos UAB „ECAA Europe“ iškėlimo klausimas, todėl atsižvelgiama, kad bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios įmonės, kuriai keliama bankroto byla, interesus, t.y. kai įmonės veiklos nestabdymas sudaro galimybę sukurti darbo vietas, toliau vystyti veiklą. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1522/2011). Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-01-29 nutartis, priimta byloje Nr. 2-182/2009; 2009-06-11 nutartis, priimta byloje Nr. 2-754/2009; 2009-06-25 nutartis, priimta byloje Nr. 2-759/2009).

7Įmonės mokumo klausimas turi būti vertinamas pagal naujausius įmonės buhalterinės apskaitos duomenis, todėl teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „ECAA Europe“ klausimą vadovaujasi atsakovo pateiktais duomenimis apie atsakovo turtinę ir finansinę padėtį, atsakovo ir ieškovo tarpusavio įsipareigojimus: atsakovo UAB „ECAA Europe“ pateiktu 2013-10-31 balansu, 2013-10-31 pelno (nuostolių) ataskaitomis, UAB „ECAA Europe“ prekių ir paslaugų suvestine, skolų balansu, prekių likučių suvestine.

8Į bylą pateiktas atsakovo 2013-10-31 balansas patvirtina, kad 2013-10-31 atsakovo nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai sudarė 4.319.750 Lt, iš jų ilgalaikis turtas sudarė 426.62 Lt, trumpalaikis turtas 4.277.088 Lt, mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai per vienerius metus 315.458, iš jų pradelstos skolos kreditoriams 23.135,74 Lt, ilgalaikės skolos įmonės akcininkams sudaro 2.882.002 Lt. Balanso duomenimis, įmonė nuosavo kapitalo turi už 1.437.748 Lt, atsargų, išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių už 4.145.541 Lt.

9Taigi,įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, t.y. įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, atsakovo turto sudėties duomenis, pradelstų įsipareigojimų mastą, atsižvelgus į atsakovo argumentą, jog didžiausias kreditorius yra kartu ir įmonės akcininkas, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atsakovui iškelti bankroto bylą ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. numatytu pagrindu.

10Atsakovas ieškovui UAB ,,Autoprofilis“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo skirti 20 000 Lt baudą. Savo prašymą grindžia tuo, kad dėl ieškovo pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo Šiaulių apygardos teisme- antstolės I. E. kontoroje buvo sustabdytos vykdomosios bylos pagal Vilniaus apygardos teismo ir Šiaulių apylinkės teismo nutartis. Tai sąlygojo žalos atsiradimą atsakovui, kadangi dėl sustabdytos vykdomosios bylos, šiai dienai yra nepagrįstai aprašyta daugiau atsakovo turto nei tai numatė 2013 m. kovo 12 d. Šiaulių apygardos teismo nutartis, o be to, jau nuo 2013-10-25 nušalintas antstolis A. L., netinkamai aprašė ir ne rinkos kainomis įkainojo atsakovo turtą, o aprašytą turtą įkainodamas ne tik, kad ne rinkos kainomis, tačiau prekių įsigijimo kainomis Kinijos Liaudies Respublikoje esančių gamyklų kainomis (t.y. ignoruojant prekių transportavimo maršrutu Kinijos Liaudies Respublika- Klaipėdos uostas- Šiauliai, prekių atrinkimo, pakrovimo, supakavimo, išpakavimo išlaidas, muitinės procedūrų atlikimo išlaidas, prekių sandėliavimo, saugojimo ir kitas papildomas išlaidas)- todėl šiai dienai yra faktiškai aprašyta ir suvaržyta UAB ,,ECAA Europe“ turto kelis kartus daugiau, nei tai numatyta nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11CPK 95 str. 1 d. numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005-04-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka pareiškė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Vien aplinkybė, kad pagal pareiškimą atsakovui nėra keliama bankroto byla, neleidžia daryti išvados, jog pareiškėjas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Pareiškėjas gali laisvai naudotis savo subjektinėmis teisėmis ir nevaržomas pasirinkti kreditorių teisių gynimo būdą, kuris, nenustačius įstatymų pažeidimų, negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis, todėl atsakovo UAB „ECAA Europe“ prašymas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti pareiškėjui baudą atmestinas.

12Atsakovas UAB „ECAA Europe“ taip pat prašo priteisti iš pareiškėjo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Teismas ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisako tenkinti, todėl atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų tenkintinas, priteisiant atsakovo naudai 500, 00 Lt pagal pateiktą PVM sąskaitą- faktūrą 2013 m. lapkričio 28 d., už atsakovo pateiktą atsiliepimą teismui į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d., CPK 93 str. 1 d., 290 – 91tr.,

Nutarė

13Atsisakyti kelti atsakovui UAB „ECAA Europe“ (į. k. 302726974, buveinės adresas: Vytauto g. 122, Šiauliai ) bankroto bylą.

14Netenkinti atsakovo UAB „ECAA Europe“ prašymo pareiškėjui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti 20 000 Lt baudą.

15Priteisti iš ieškovo UAB ,,Autoprofilis“ atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ naudai 500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai