Byla e2-1858-330/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo East China Automobile Association LTD atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-836-372/2015 pagal pareiškėjo East China Automobile Association LTD pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei ECAA Europe uždarajai akcinei bendrovei; tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Spedman“, uždaroji akcinė bendrovė „Gelna“, uždaroji akcinė bendrovė „Autoprofilis“, D. G., uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“ ir J. D..

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovei ECAA Europe UAB bankroto bylą, teisėtumo klausimas.

5Pareiškėjas East China Automobile Association LTD pirmosios instancijos teismui pateiktame pareiškime prašė iškelti atsakovei ECAA Europe UAB bankroto bylą ir įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. Nurodė esąs ECAA Europe UAB akcininkas, turintis teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Pareiškėjo nuomone, atsakovė yra nemoki, jos finansiniai įsipareigojimai vis auga, nepagrįstai didinant vienam didžiausių kreditorių mokėtinas palūkanas ir tokiu būdu apribojant kitų atsakovės kreditorių galimybes atgauti atsakovės skolas. Pareiškėjo įsitikinimu, atsakovės faktinės finansinės padėties jos finansiniai dokumentai neatspindi. Nors atsakovė nurodo, kad įmonė turi kreditorinių reikalavimų už 368 834,18 Eur sumą, įskaitant gautiną PVM, tačiau pagrindiniai atsakovės skolininkai yra Acemark Enterprises Limited (337 264,25 Eur), UAB „Autoprofilis“ (12 351,99 Eur), taip pat pats pareiškėjas East China Automobile Association LTD (18 993,67 Eur), nors nei vienas iš šių asmenų atsakovės buhalterinėje apskaitoje fiksuojamų skolų nepripažįsta. Dėl šios priežasties nurodyta kreditorinių reikalavimų suma negalėjo būti įtraukta į atsakovės balansą. Pašalinus visus atsakovės tariamų skolininkų įsiskolinimus, kurie nurodomi atsakovės buhalterinėje apskaitoje, matyti, kad atsakovės skoliniai įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Atsakovė pareiškėjui skolinga 447 541,71 Eur, tačiau iš 2014 m. kovo 31 d. atsakovės kreditorių sąrašo matyti, kad skola pareiškėjui neteisėtai nėra įtraukiama į apskaitą. Aplinkybės, susijusios su paskolos, kurią atsakovei suteikė UAB „Vaivorykštė“, grąžinimo termino pratęsimu, patvirtina, kad prie bankroto atsakovė yra privesta sąmoningai ir tyčia. Tyčinius atsakovės veiksmus patvirtina ir tai, kad įmonės vadovas J. D., žinodamas faktinę situaciją ir matydamas, kad atsakovė yra visiškai nemoki, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Į pradelstus įsipareigojimus atsakovė neįtraukė Acemark Enterprises Limited, kuri pareikalavo iš atsakovės grąžinti 7 339,49 Eur skolą, be to, pareiškėjo teigimu, atsakovė skolinga UAB „Gelna“ 3 477,08 Eur, UAB „Spedman“ - 22 042,82 Eur, UAB „Autoprofilis“ - 20 340,01 Eur, D. G. - 23 035,34 Eur, atsakovė nepagrįstai į savo balansą neįtraukė ir 124 048,39 Eur skolos įmonei Credostar Worldwide LLP. Atsakovės pradelsti įsipareigojimai vien tik pareiškėjui, taip pat D. G., Acemark Enterprises Limited ir Credostar Worldwide LLP sudaro iš viso 595 390,32 Eur, o vien tik šios skolos viršija pusę atsakovės turto (856 021,87 Eur) vertės.

6Atsakovė ECAA Europe UAB prašė netenkinti pareiškėjo prašymo. Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad ECAA Europe UAB yra moki – turimo turto vertė siekia 1 253 686,57 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 5 709,33 Eur. Atsakovė neturi įsiskolinimų darbuotojams, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir VSDFV biudžetui, įmonė viešai nepranešė kreditoriams, kad negali ir neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ prašė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinti. Nurodė, kad trečiųjų asmenų UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. valdomos akcijos bendrai sudaro absoliučią daugumą atsakovės akcijų (65 proc.), o pareiškėjas yra tik smulkus akcininkas (35 proc.) ir net nėra atsakovės kreditorius. Paaiškino, kad trečiųjų asmenų atsakovei suteiktų kreditų grąžinimo terminas dar nėra pasibaigęs, be to, šis terminas gali būti pratęstas.

8Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei ECAA Europe UAB.

9Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis panaikinta, o klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pirmosios instancijos teismui nurodyta, kad bylą nagrinėjant iš naujo reikia įvertinti realią atsakovės finansinę padėtį – nustatyti pradelstų įsipareigojimų ir įmonės turto santykį, įvertinti naujai paaiškėjusias aplinkybės dėl atsakovės įsiskolinimų bei realios į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei ECAA Europe UAB.

12Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ECAA Europe UAB balanso už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. liepos 27 d. duomenis, nustatė, kad įmonė turi turto už 1 345 348 Eur, iš kurio – ilgalaikio turto už 1 801 Eur, trumpalaikio turto už 1 343 547 Eur (trumpalaikio turto sudėtyje 399 990 Eur sudaro per vienerius metus gautinos sumos ir 943 549 Eur – atsargos, išankstiniai apmokėjimai). Pagal pateiktą balansą atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 268 453 Eur, iš kurių 1 221 608 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos, ir 46 845 Eur – per vienerius metus mokėtinos sumos bei trumpalaikiai įsipareigojimai. Teismas konstatavo, kad klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo metu Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu iš atsakovės priteista pareiškėjui 390 732,91 Eur skola pagrįstai nėra įtraukta į atsakovės skolų, mokėtinų per vienerius metus, sumą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė dėl arbitražo teismo sprendimo pateikė skundą, o Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi sustabdė Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo vykdymą iki galutinio Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje priėmimo, teismas sprendė, kad šios skolos mokėjimo terminas nėra suėjęs, be to, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs balanso duomenis apie atsakovės turto vertę, išanalizavęs duomenis, pagrindžiančius šio turto vertę ir egzistavimą, konstatavo, kad balanso duomenys iš esmės atitinka realią padėtį. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad įmonės balansų duomenų dinamika patvirtina, jog atsakovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą ir yra aktyvi rinkos dalyvė. Pirmosios instancijos teismas, palyginęs dviejų byloje esančių balansų duomenis, akcentavo aplinkybę, kad atsakovė per kelių mėnesių laikotarpį uždirbo 40 225 Eur grynojo pelno.

13Pirmosios instancijos teismas nenustatė pagrindo Acemark Enterprises LTD 337 264,25 Eur skolą atsakovei laikyti abejotina ir jos neįtraukti į įmonės balanso eilutę „per vienerius metus gautinos sumos“. Pažymėjo, kad atsakovė į bylą pateikė išsamią buhalterinės apskaitos dokumentų analizę dėl Acemark Enterprises LTD skolos, kuria netikėti nėra pagrindo. Įvertinęs tai, jog kitų debitorių skolos yra ginčijamos teisme, teismas atitinkama suma sumažino atsakovės balanse nurodytą turto vertę iki 1 311 352 Eur.

14Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis ir šalių argumentus, sutiko su atsakovės pozicija, jog pradelstų įsipareigojimų suma yra 8 857,10 Eur, t. y. neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Teismas akcentavo aplinkybę, jog atsakovė nėra skolinga nei valstybės, nei savivaldybės biudžetams. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo kreipimąsi į teismą inicijuojant bankroto bylos iškėlimą pripažino netinkama priemone sprendžiant atsakovės akcininkų nesutarimus.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Pareiškėjas East China Automobile Association LTD atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartį panaikinti, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir bankroto pripažinimo tyčiniu tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Reali atsakovės turto vertė perpus mažesnė. Teismas netyrė aplinkybių, susijusių su Acemark Enterprises LTD skolos įtraukimu į balansą. Sąskaitos, kurių pagrindu grindžiama skola, skolininkui nebuvo pateiktos, o surašytos siekiant dirbtinai padidinti atsakovės turto vertę.
  2. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo abejonių, susijusių su Universal Auto UAB skola atsakovei. Minėtas skolininkas yra nemokus, o atsakovė neįrodė, kad egzistuoja galimybė 336 478, 68 Eur skolą atgauti. Atsakovės finansinė apskaita tvarkoma netinkamai, o bylos duomenų pakanka pripažinti, jog atsakovė turi turto už 637 609,07 Eur.
  3. Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė atsakovės pradelstų įsipareigojimų dydį. Į pradelstų įsipareigojimų masę nepagrįstai neįtrauktas 390 732,91 Eur atsakovės įsiskolinimas pareiškėjui. Nepaisant Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria sustabdytas vykdymo procesas, arbitražo sprendimas įsiteisėjo nuo jo priėmimo.
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė dėl atsakovės kreditoriaus Credostar Worldwide LLP likvidavimo. Atsakovės pateikti įrodymai nepatvirtina kreditoriaus likvidavimo. Atsakovė nepateikė duomenų, kad skola buvo nurašyta.
  5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo turtą sudaro ir 220 069,56 Eur išankstinių mokėjimų. Bylos duomenys patvirtina, kad visi išankstiniai mokėjimai buvo įskaityti ir galutiniame rezultate atsakovas liko skolingas 7 339,49 Eur.
  6. Teismo išvada dėl įmonės veiklos vykdymo nepagrįsta, o nurodomas pelnas – deklaratyvus. Teismas nevertino aplinkybės, jog 2015 m. liepos 27 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodomos pardavimo pajamos sudaro 348 815 Eur, tačiau tos pačios dienos balanse įmonė nurodė turinti lėšų – 8 Eur). Įmonės nemokumą patvirtina aplinkybė, jog antstoliui nepavyksta išieškoti santykinai nedidelių skolų. Išvada dėl įmonės finansinės padėties gerėjimo nepagrįsta, kadangi naujos akcijos buvo išleistos siekiant sumažinti pareiškėjo įtaką įmonės valdymui.
  7. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė atsakovės nurodytas bylinėjimosi išlaidas. Remiantis teismų praktika, atlygintinos tik advokato arba advokato padėjėjo suteiktos paslaugos.

17Pareiškėjas East China Automobile Association LTD kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus.

18Atsakovė ECAA Europe UAB, tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. prašo pareiškėjo East China Automobile Association LTD atskirojo skundo netenkinti, o Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad pareiškėjas nepateikė objektyvių duomenų, pagrindžiančių atsakovės nemokumą ir negalėjimą vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Nurodė, kad įmonės balansas laikytinas rašytiniu įrodymu, už kurio tikrumą atsako jį sudarę ir pasirašę asmenys, todėl toks dokumentas nereikalauja papildomo įrodinėjimo. Nurodė, jog apelianto argumentai dėl neteisėtos atsakovės veiklos, dėl netinkamai tvarkomos finansinės apskaitos, dėl įsiskolinimų Acemark Enterprises Limited, Credostar Worldwide LLP ir pačiam apeliantui, įvertinti kitose bylose. Paaiškino, kad įmonės mokumo situaciją pagrindžia finansinės atskaitomybės dokumentai, o atskirojo skundo argumentai reikšmingi tik vertinant konkrečių kreditorių reikalavimų pagrįstumą. Nesutiko su skundo argumentu, jog atsakovė nebuvo pateikusi sąskaitų įmonei Acemark Enterprises Limited. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad apelianto argumentai dėl turto perleidimo Universal Auto UAB buvo įvertinti kitose civilinėse bylose. Be to, nagrinėjamu atveju nėra ribojimo šalims sudaryti sandorius, numatant atsiskaitymą po prekių realizacijos. Nurodė, jog skundo argumentai dėl Universal Auto UAB mokumo grindžiami prielaidomis. Ta aplinkybė, kad arbitražo sprendimo galiojimas ir vykdymas sustabdytas, leidžia daryti išvadą, jog toks įsiskolinimas nelaikytinas pradelstu. Nesutiko su atskirojo skundo argumentu dėl išankstinių mokėjimų dydžio. Nurodė, kad kontrakto vykdymo metu susidarė 33 465,38 Eur atsakovės permoka Acemark Enterprises Limited. Be to, šiai įmonei atsakovė taip pat išrašė sąskaitas faktūras už paslaugas, kurių Acemark Enterprises Limited neginčija.

19Atsakovė ECAA Europe UAB, tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus.

20Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 6 d. gautas pareiškėjo East China Automobile Association LTD prašymas dėl naujų įrodymų išreikalavimo.

21Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 7 d. gauti atsakovės ECAA Europe UAB pareiškimai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir papildomų dokumentų prijungimo.

22Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 14 d. gauti pareiškėjo East China Automobile Association LTD rašytiniai paaiškinimai ir pakartotinis prašymas dėl įrodymų išreikalavimo.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta atsakovei ECAA Europe UAB iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

25Dėl įrodymų išreikalavimo, naujų įrodymų bei rašytinių paaiškinimų priėmimo

26Pareiškėjas East China Automobile Association LTD kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: Acemark Enterprises LTD suvestinių, 2015 m. rugpjūčio 24 d. prašymo dėl priverstinio įkeitimo nustatymo kopijas (t. 10, b. l. 9-34). Nors atskirajame skunde apeliantas nesuformulavo aiškaus prašymo priimti šiuos dokumentus, manytina, kad siekiama šių įrodymų įvertinimo apeliacinės kontrolės metu. CPK 314 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Nagrinėjamu atveju apeliantas nesuformulavo prašymo dėl šių dokumentų priėmimo, atskirojo skundo turinys neleidžia įžvelgti apelianto pozicijos dėl CPK 314 straipsnyje numatytos išimties taikymo. Preliminari pridėtų įrodymų turinio analizė neleidžia konstatuoti aiškaus jų ryšio su šioje byloje sprendžiamais klausimais. Dėl šių motyvų kartu su pareiškėjo atskiruoju skundu pateiktus įrodymus atsisakytina priimti.

27Atsakovė ECAA Europe UAB kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus: elektroninio laiško kopiją, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-8115-1003/2015, kopiją, dėl šios nutarties pateikto atskirojo skundo kopiją, 2015 m. rugpjūčio 25 d. akcijų pasirašymo sutarčių bei apmokėjimo pažymų kopijas, 2014 m. gegužės 4 d. nutarimo „Dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 40-1-102-13 nutraukimo“ kopiją, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 27 d. nutarties kopiją, 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutarties kopiją. Nors atsakovė apeliacinės instancijos teismui pateiktame procesiniame dokumente ir suformulavo prašymą priimti naujus įrodymus, tačiau būtinumą aptariamu atveju taikyti CPK 314 straipsnyje numatytą išimtį (dėl naujų įrodymų priėmimo apeliaciniame procese) grindė iš esmės deklaratyviai ir atsietai nuo pateiktų įrodymų turinio. Sutiktina, kad atsiliepime į atskirąjį skundą cituojama kasacinio teismo praktika naujų įrodymų priėmimo klausimu iš tiesų yra aktuali. Tačiau nagrinėjamu atveju būtinumą priimti naujus įrodymus atsakovė grindė iš esmės vienu argumentu, esą dalis šių įrodymų objektyviai neegzistavo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Apeliacinio teismo įsitikinimu, vien tokios priežasties nepakanka išimčiai dėl naujų įrodymų priėmimo draudimo taikyti. Atsakovė iš esmės nepasisakė, kokią įrodinėjimo reikšmę suteikia minėtiems duomenims, kuo minėti dokumentai susiję su atsakovės pozicija atsikertant į atskirojo skundo argumentus, kuriais apeliantas ginčija apskųstosios nutarties teisėtumą. Akivaizdu, jog tokio kiekio ir apimties dokumentų analizė apeliacinės kontrolės metu, ypač įvertinus aplinkybę, jog jais tiesiogiai neįrodinėjama aptariamu atveju aktuali atsakovės mokumo situacija, nepagrįstai ir neproporcingai užvilkintų bylos nagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, atsakovės kartu su atsiliepimu pateikti nauji įrodymai nepriimami (CPK 180 straipsnis, 181 straipsnio 2 dalis, 314 straipsnis).

282015 m. spalio 7 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovės ECAA Europe UAB prašymas priimti naujus įrodymus: Biržų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. nutarties ir Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutarties kopijas (t. 10, b. l. 149-157). Iš atsakovės prašymo turinio matyti, kad šiuo procesiniu dokumentu iš esmės yra papildomai teikiami atsakovės rašytiniai paaiškinimai, o prašomi priimti nauji įrodymai pagrindžia rašytinių paaiškinimų argumentus.

29Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje nurodytam reikalavimui. Vadovaujantis CPK 323 straipsnyje įtvirtinta teisės norma, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Tokia taisyklė taikytina ir atskirųjų skundų padavimo bei nagrinėjimo procese (CPK 338 straipsnis). Vadovaujantis CPK 323 ir 338 straipsniuose įtvirtintomis teisės normomis, pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą yra draudžiama. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atsižvelgiant į CPK 17 straipsnyje įtvirtintą šalių procesinio lygiateisiškumo principą, pasibaigus atsiliepimo į atskirąjį skundą padavimo terminui, jį keisti (papildyti) taip pat yra draudžiama (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-940/2011; 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1730/2011). Vadinasi, jeigu teikiamais paaiškinimais (jų dalimi) yra keičiamas arba pildomas apeliacinės instancijos teismui pateiktų procesinių dokumentų (skundų, atsiliepimų į juos) dalykas ar pagrindas nesilaikant CPK 323 straipsnyje nustatyto ribojimo, tokie paaiškinimai (ar atitinkama jų dalis) negali būti analizuojami ir vertinami. Apeliacinis teismas, įvertinęs atsakovės pateiktų rašytinių paaiškinimų turinį, įžvelgia atsiliepimo į atskirąjį skundą pildymo požymių – nurodomi nauji (atsiliepime į atskirąjį skundą neišdėstyti) argumentai, atsakovės nuomone, pagrindžiantys jos mokumą. Todėl nurodytų įstatymo bei teisminės praktikos nuostatų pagrindu apeliacinės instancijos teismas pateiktus atsakovės rašytinius paaiškinimus atsisako priimti ir jų nevertina, nes šiais paaiškinimais iš esmės pildomas atsiliepimas į atskirąjį skundą. Minėti paaiškinimai procesiškai gražintini juos pateikusiam asmeniui, nes jie pateikti pažeidžiant CPK 323 straipsnyje nustatytą imperatyvų draudimą. Atsisakius priimti rašytinius paaiškinimus, apeliacinis teismas nevertina ir kartu su šiuo procesiniu dokumentu pateiktų įrodymų, kurių turinys neatsiejamai susijęs su tų rašytinių paaiškinimų argumentais.

30Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 6 d. gautas pareiškėjo East China Automobile Association LTD prašymas išreikalauti naujus įrodymus, o 2015 m. spalio 14 d. pakartotinis prašymas dėl įrodymų išreikalavimo ir rašytiniai paaiškinimai. Pareiškėjas šiais procesiniais dokumentais prašo iš Universal Auto UAB išreikalauti aktualius šios įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodytos įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, 2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, informaciją apie įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, detalų turimo turto sąrašą. Taip pat prašo iš atsakovės išreikalauti dokumentus, patvirtinančius 336 478,68 Eur sumos, už kurią Universal Auto UAB buvo perleistas atsakovės turtas, grąžinimo užtikrinimą, dokumentus, patvirtinančius prekių iš Credostar Worldwide LLP įsigijimą ir jų apmokėjimą, oficialius dokumentus, patvirtinančius Credostar Worldwide LLP likvidavimą ir (ar) šio kreditoriaus atsisakymą turtinio reikalavimo, dokumentus, patvirtinančius Acemark Enterprises Limited skolos atsakovei susidarymo aplinkybes. Apeliacinis teismas pareiškėjo prašymo išreikalauti naujus įrodymus netenkina. Atkreiptinas dėmesys, kad šių įrodymų išreikalavimo buvo prašoma ir pirmosios instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismo atsisakymo tenkinti tokį prašymą argumentai apeliaciniam teismui yra įtikinami. Kaip teisingai nurodyta apskųstoje nutartyje, išreikalautini duomenys būtų reikšmingi analizuojant išvardintų juridinių asmenų tarpusavio turtinius santykius, tačiau neturėtų esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Pritardamas pirmosios instancijos teismo išvadoms, apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, jog nagrinėjamoje byloje sprendžiamas bankroto bylos atsakovei iškėlimo klausimas nemokumo pagrindu. Prašomų išreikalauti dokumentų paskirtis ir mastas suponuoja išvadą, jog apeliantas siekia ne atsakovės, o su ja susijusių asmenų (skolininkų ir kreditorių) mokumo situacijos teisinio įvertinimo. Teismo įsitikinimu, šios apelianto keliamos papildomai įrodinėtinos aplinkybės yra perteklinės, tiesiogiai nesusijusios su byloje sprendžiamu klausimu, be to, priešingai nei teigia apeliantas, apeliacinės instancijos teismas, pirmiau grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo, šių duomenų būtinumo nekonstatavo. Kita vertus, apeliantas nepagrįstai visą įrodymų rinkimo naštą siekia perkelti bylą nagrinėjančiam teismui, priešingai ginčo šaliai bei byloje jokia procesine padėtimi nedalyvaujančiam kitam asmeniui, įtikinamai nepatvirtindamas, jog jam pačiam tokie duomenys dėl tam tikrų objektyvių ar subjektyvių priežasčių yra nepasiekiami. Be to, nėra duomenų dėl tam tikrų išreikalautinų dokumentų realaus egzistavimo. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apelianto prašymas dėl įrodymų išreikalavimo netenkinamas (CPK 179, 180 straipsniai).

31Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo East China Automobile Association LTD rašytinių paaiškinimų turinį, neįžvelgia atskirojo skundo pildymo požymių, todėl priima šiuos paaiškinimus.

32Dėl atsakovės ECAA Europe UAB (ne) mokumo vertinimo

33Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tai aktualu ir aptariamu atveju, kadangi pareiškėjas atsakovei bankroto bylą prašo iškelti įmonės nemokumo pagrindu.

34Apeliacinis teismas pažymi, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įstatymo leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymą) ir vidinį (neigiamą įmonės aktyvų ir pasyvų santykį) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgimo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį. Teismų praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013).

35Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovės deklaruojama mokumo situacija neatspindi realios padėties, kadangi finansinė apskaita tvarkoma netinkamai, apgaulingai, sudaromi fiktyvūs sandoriai ir operacijos, siekiant atvaizduoti mokios ir veiklą vykdančios įmonės įvaizdį.

36Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto objektyviais duomenimis nepagrįstomis prielaidomis dėl sąmoningo atsakovės finansinės apskaitos duomenų iškraipymo ir apgaulingo apskaitos vedimo. Tokios prielaidos nėra pakankamos pritarti vertinamiems teiginiams. Be to, būtina atsižvelgti ir tai, jog ECAA Europe UAB bankroto bylos iškėlimo klausimas buvo sprendžiamas nebe pirmą kartą – pareiškimai iškelti bankroto bylą atmesti Šiaulių apygardos teismo civilinėse bylose Nr. B2-1224-357/2013, B2-641-267/2014. Pažymėtina, kad nurodytose civilinėse bylose East China Automobile Association Ltd (nurodytose bylose – trečiojo asmens pozicijoje), skųsdamas teismo nutartis, kuriomis atsisakyta iškelti bankroto bylą, be kita ko, kėlė abejones dėl atsakovės buhalterinės apskaitos duomenų realumo ir teismo neišreikalautų papildomų įrodymų būtinumo. Apeliacine tvarka išnagrinėjus bylas, panašūs apelianto argumentai buvo atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartys paliktos nepakeistos (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į tą aplinkybę, jog nurodytose bylose dalyvavo tos pačios šalys (nors ir kitokia procesine padėtimi), jog buvo vertinamos tos pačios aplinkybės, kaip ir aptariamu atveju, apelianto East China Automobile Association Ltd, argumentus dėl apgaulingo ir (ar) sąmoningai neteisingo atsakovės finansinės apskaitos tvarkymo, duomenų iškraipymo atmeta, pakartotinai jų nevertindamas (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Apeliantas nepateikė naujų duomenų, jog po nurodytų teismo nutarčių, kuriomis atsisakyta iškelti bankroto bylą, priėmimo vertinamų aplinkybių prasme padėtis būtų iš esmės pasikeitusi (pvz., jog būtų priimtas procesinis sprendimas, kuriame konstatuotas atitinkamų ECAA Europe UAB valdymo organų veiksmų neteisėtumas ar nusikalstamų veikų faktai).

37Kaip minėta, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Pagal bendrą taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą. Vis dėlto įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-312-381/2015). Ištyręs atsakovo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus šalių argumentų kontekste, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovė neatitinka nemokios įmonės, kaip tai apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, būsenos. Atsakovės ECAA Europe UAB 2015 m. liepos 31 d. balanso (ataskaitinis laikotarpis nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. liepos 27 d.) duomenys patvirtina, kad įmonė turėjo turto už 1 345 348 Eur (ilgalaikio turto už 1 801 Eur ir trumpalaikio turto už 1 343 547 Eur). Trumpalaikio turto vertę sudarė per vienerius metus gautinos sumos – 399 990 Eur ir atsargos, išankstiniai apmokėjimai – 943 549 Eur. Pagal pateiktą balansą visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 268 453 Eur, iš kurių 1 221 608 Eur – po vienerių metų mokėtinos sumos, ir 46 845 Eur – per vienerius metus mokėtinos sumos bei trumpalaikiai įsipareigojimai. Pirmosios instancijos teismas atsisakė kelti atsakovei ECAA Europe bankroto bylą, nustatęs, kad atsakovės įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Teismas nustatė, kad 2015 m. liepos 27 d. duomenimis atsakovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai yra 8 857,10 Eur, o į balansą įtraukto turto vertė siekia 1 311 352 Eur. Apeliantas, nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, atskirajame skunde nurodė, kad teismas netinkamai atliko atsakovės turtinės padėties vertinimą, neteisingai nustatė pradelstų finansinių įsipareigojimų ir į balansą įrašyto turto vertės santykį. Jo nuomone, atsakovės turto vertė perpus mažesnė, o į pradelstų įsipareigojimų masę nepagrįstai neįtrauktas 390 732,91 Eur įsiskolinimas apeliantui.

38Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pateisino 337 264,25 Eur reikalavimo teisės į Acemark Enterprises LTD įtraukimą į atsakovės turto masę. Nurodė, kad teismas nesiaiškino aplinkybių, susijusių su šios reikalavimo teisės realumu. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu apelianto argumentu. Kaip matyti iš apskųstosios nutarties turinio, pirmosios instancijos teismą nurodytos reikalavimo teisės egzistavimo pagrįstumu įtikino atsakovės pateikti įrodymai. Teismas akcentavo aplinkybę, jog dėl reikalavimo teisės įtraukimo į įmonės apskaitą buvo pateiktas detalus paaiškinimas. Apeliantas tvirtino priešingai – neigė atsakovės reikalavimo teisę į Acemark Enterprises LTD, tvirtindamas, kad pati atsakovė šiam juridiniam asmeniui skolinga 7 339,49 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad Acemark Enterprises LTD, manydamas esąs atsakovės kreditoriumi, neįstojo į procesą. Nei jis, nei apeliantas, kaip su tariamu kreditoriumi susijęs asmuo (Acemark Enterprises LTD yra apelianto motininė įmonė), nepateikė objektyvių duomenų, paneigiančių atsakovės reikalavimo teisės turėjimą bei patvirtinančių nurodyto juridinio asmens reikalavimo teisės į atsakovę egzistavimą, nors tokią versiją dėl šalių tarpusavio turtinių santykių nurodė būtent apeliantas (CPK 178 straipsnis). Nepagrįstais pripažintini atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas apskųstąją nutartį, padarė tą pačią klaidą, dėl kurios byla apeliacinės instancijos teismo nutartimi buvo grąžinta nagrinėti iš naujo. Kaip matyti iš Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutarties (civilinė byla Nr. e2-1996-943/2015) turinio, pirmosios instancijos teismui buvo nurodyta įvertinti atsakovės reikalavimo teisės į nurodytą skolininką realumą. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjant bylą iš naujo šis nurodymas buvo įvykdytas – ištirtos esminės reikalavimo pagrįstumą, komercinių santykių realumą patvirtinančios aplinkybės ir faktiniai duomenys. Atsakovė pateikė reikalavimą pagrindžiančias sąskaitas, kitus duomenis. Šių sąskaitų realus egzistavimas ir jų pagrindimas nebuvo paneigti ir apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinio teismo vertinimu, deklaratyvūs apelianto argumentai, jog sąskaitos buvo suklastotos, sukurtos siekiant padidinti turto masę įmonės balanse, jog sąskaitos nebuvo pateiktos skolininkui Acemark Enterprises LTD, jog ta pati reikalavimo teisė (ar jos dalis) įtraukiama ir į įmonės prekių atsargas, neturi teisinės reikšmės sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą. Kaip žinia, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog vertinant bendrovės mokumo situaciją, ginčijami bendrovės kreditorių reikalavimai nėra įtraukiami į pradelstų įsipareigojimų masę, o sprendžiama pagal kitus duomenis. Teismo vertinimu, ši praktikos nuostata netaikytina vertinant į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, atskirojo skundo argumentas, kuriuo ginčijamas Acemark Enterprises LTD skolos (atsakovės debitorinio reikalavimo) įtraukimas į atsakovės turto balansą, atmetamas.

39Apeliantas nurodė pirmosios instancijos teismui pateikęs įrodymų, patvirtinančių, kad iš įmonės Universal Auto UAB atsakovės gautina 336 478,68 Eur suma yra deklaratyvi ir negali būti laikoma atsakovės turtu, nes ta įmonė yra nemoki. Apeliacinės instancijos teismas šį apelianto argumentą pripažįsta nepagrįstu. Pažymėtina, jog iš viešai prieinamų duomenų nenustatyta, kad ginčui aktualiu laikotarpiu būtų konstatuotas Universal Auto UAB nemokumas (teisine prasme), nenustatyti ir akivaizdūs bei reikšmingi šio asmens nemokumo požymiai (faktine prasme). Apeliantas pateikia subjektyvų su nagrinėjama byla nesusijusio ūkio subjekto mokumo būklės vertinimą. Ankstesnėje nutarties dalyje sprendžiant procesinio pobūdžio klausimus, jau minėta, jog išsamus Universal Auto UAB turtinės padėties vertinimas (kaip to pageidauja apeliantas) yra pernelyg nutolęs nuo šioje byloje sprendžiamo atsakovės (ne) mokumo klausimo. Visų įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, skolininkų mokumo padėties vertinamas šios bylos faktinių aplinkybių kontekste neatitinka proporcingumo ir protingumo principų. Šiuo metu nepakanka duomenų konstatuoti atsakovės ir Universal Auto UAB neteisėtų ryšių ir komercinės veiklos imitavimo. Todėl apeliacinis teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, susijusius su atsakovės reikalavimo teise į Universal Auto UAB.

40Apeliantas nesutinka su atsakovės argumentams pritarusio pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl ginčui aktualiu metu atsakovės turėtų prekių (atsargų) vertės. Jo nuomone, abejonių dėl prekių vertės sukelia tai, jog Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas, o atsakovės nurodyti duomenys apie turimo turto vertę neatitinka balanso duomenų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tiek vykstantis ikiteisminis tyrimas, tiek santykinai nežymūs nesutapimai finansinės apskaitos dokumentuose nėra savarankiškas pagrindas įmonės bankroto bylos eigai, savaime nesudaro pagrindo netikėti absoliučiai visais tokio asmens nurodytais argumentais ar pateiktais duomenimis. Kita vertus, pirmosios instancijos teismo nutarties turinys suponuoja išvadą, jog aptariamu atveju nustatant į balansą įrašyto turto vertę, nebuvo pasikliaujama vien tik balanso duomenimis, o remiamasi ir kitais įrodymais. Šią aplinkybę patvirtina tai, jog atsakovės deklaruota turimo turto vertė nesutampa su pirmosios instancijos teismo išvadomis tuo klausimu. Todėl nagrinėjamu atveju apeliantas turėjo ginčyti ne atsakovės pateiktus duomenis ir skaičiavimus dėl turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykio, o pirmosios instancijos teismo šiuo klausimu padarytas išvadas.

41Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, nėra pagrindo pirmosios instancijos teismo nustatytos į atsakovės balansą įrašyto turto vertės mažinti iki apelianto paskaičiuotos sumos – 637 609,07 Eur.

42Tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose pareiškėjas East China Automobile Association LTD laikėsi nuoseklios pozicijos, jog atsakovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai viršija pusę realios turto vertės. Pažymėtina, jog apelianto argumentai dėl realios atsakovei priklausančio turto vertės buvo apeliacinio teismo atmesti ankstesnėje nutarties dalyje. Šioje nutarties dalyje bus analizuojamas pradelstų finansinių įsipareigojimų nustatymo klausimas. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai, kaip ir nurodyta paskutiniame įmonės balanse, sudaro 8 857,10 Eur sumą. Atskirajame skunde teigiama, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovės įsiskolinimo, kuris apelianto naudai buvo priteistas arbitražo teismo sprendimo pagrindu, nepripažino pradelstu. Apeliacinis teismas neturi pagrindo pritarti šiam apelianto argumentui.

43Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad arbitražo teismas 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu priteisė apeliantui East China Automobile Association LTD iš atsakovės 390 732,91 Eur skolos ir 9,5 proc. procesinių palūkanų. Pagal Komercinio arbitražo įstatymo 41 straipsnio 1 dalį arbitražo teismo sprendimas įsiteisėja nuo priėmimo momento ir šalių turi būti vykdomas. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartimi arbitražo teismo sprendimo vykdymas sustabdytas iki galutinio Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje pagal ECAA Europe UAB skundą dėl arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 1-1/2013, panaikinimo, priėmimo (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Apeliacinio teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad arbitražo teismo sprendimo vykdymas yra sustabdytas, neatmetant ir šio sprendimo panaikinimo tikimybės, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovė dar neturėjo pareigos arbitražo teismo sprendimu priteistą sumą sumokėti apeliantui, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šios skolos neįtraukė į bendrą atsakovės pradelstų finansinių įsipareigojimų masę. Iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, jog aptariamu atveju konstatuotas skolos egzistavimas, tačiau ne skolinio įsipareigojimo vykdytinumas.

44Iš Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutarties, kuria klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo grąžintas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas buvo įpareigotas pašalinti abejones dėl kreditoriaus Credostar Worldwide LLP reikalavimo (ne) patenkinimo. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, konstatavo, jog bendrovės skola šiam kreditoriui pagrįstai neįtraukta į pradelstų įsipareigojimų masę, kadangi įmonė likviduota ir finansinių reikalavimų atsakovei nereiškė. Apelianto nuomone, atsakovės pateiktas išrašas nėra pakankamas įmonės likvidavimui patvirtinti. Apeliacinis teismas šį atskirojo skundo argumentą pripažįsta nepagrįstu. Ta aplinkybė, jog atsakovės pateiktas išrašas apie Credostar Worldwide LLP būseną apeliantui neatrodo pakankamas, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstumo. Apeliantas, nesutikdamas su įrodymo reikšme, turėjo ir galėjo pateikti priešingą išvadą lemiantį įrodymą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Teismo aktyvumo bankroto procese pareiga negali būti suprantama kaip atleidimas byloje dalyvaujančių asmenų nuo pareigos pagrįsti jų nurodytus argumentus ir (ar) rungimosi principo paneigimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1292-516/2015). Apeliacinio teismo vertinimu, nustatęs, jog atsakovės kreditorius likviduotas dar prieš daugiau nei dvejus metus, be to, nesant duomenų apie jo finansinių reikalavimų pareiškimą atsakovei, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo turimų duomenų apie skolos dydį neįtraukė į atsakovės pradelstų įsipareigojimų masę. Pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstumo nepaneigia ir apelianto prielaidos dėl galimų pažeidimų buhalterinėje apskaitoje nurašant įsiskolinimą kreditoriui. Teismo įsitikinimu, tokie pažeidimai pernelyg atitolę nuo įmonės mokumo situacijos vertinimo, kas ir yra aktualu aptariamu atveju.

45Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl į atsakovės balansą įrašyto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykio, kuris nesuponuoja išvados, jog bendrovės padėtis atitinka nemokumo ar bent jam artimos situacijos. Kiti atskirojo skundo argumentai ir prielaidos dėl atsakovo vykdomos veiklos pobūdžio, pelningumo, nusikalstamų veiksmų tikėtinai susijusiesiems asmenims neatlygintinai perleidžiant bendrovės turtą ir panašios aplinkybės neturi esminės ir lemiamos reikšmės vertinant bendrovės mokumą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne) mokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Tai itin aktualu tuomet, kai įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams tik nežymiai viršija pusę jos turimo turto vertės. Tokiais atvejais turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. Tačiau aptariamu atveju atsakovės pradelstų įsipareigojimų ir į balansą įtraukto turto vertės santykis net nėra artimas nemokumo situacijai. Todėl ir tokių fakultatyvių aplinkybių, kaip įmonės veiklos pelningumas, vertinimas negali sąlygoti sprendimo iškelti bankroto bylą ar jos nekelti. Pažymėtina ir tai, jog vien formalus sąlygų iškelti bankroto bylą konstatavimas dar ne visuomet sudaro pagrindą bankroto bylos iškėlimui, nes net ir tuo atveju, kai įmonė, balansuodama žemiau nemokumo ribos, vykdo veiklą ir pateikia įrodymus apie pakankamai pagrįstas teigiamas perspektyvas, bankroto byla gali būti nekeliama (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1949/2013, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2615/2013). Šiuo atveju nenustatyta, kad įmonė būtų nutraukusi veiklą, nemokėtų darbuotojams darbo užmokesčio. Teisminėje praktikoje yra konstatuota, jog kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei – skolininkui, t. y. apribojama jo veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010). Minėta, kad aptariamu atveju bankroto bylos iškėlimas atsakovei buvo inicijuotas trečią kartą. Apelianto vaidmuo ankstesniuose procesuose taip pat buvo aktyvus – jis reiškė procesinio pobūdžio reikalavimus, teikė atskiruosius skundus, savo argumentacija panašius į šioje byloje jo pateiktų procesinių dokumentų turinį. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad šalys dalyvauja ir kitokio pobūdžio teisminiuose procesuose; inicijuojami ir vykdomi ikiteisminiai tyrimai, išnagrinėtos / nagrinėjamos civilinės bylos (pvz., dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, akcininkų susirinkimo sprendimų panaikinimo, įsiskolinimų priteisimo ir kt.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybės, apeliacinis teismas pagrįstomis pripažįsta pirmosios instancijos teismo išvadas ir pastabas, jog iš tiesų nagrinėjamu atveju siekiama ne pagrindinių ĮBĮ įtvirtintų tikslų, o sprendžiami bendrovės akcininkų nesutarimai, ką procesiniuose dokumentuose iš esmės pripažįsta abi ginčo šalys. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas išreiškia įsitikinimą pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei ECAA Europe UAB pagrįstumu ir teisėtumu.

46 Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

47Pirmosios instancijos teismas iš pareiškėjo East China Automobile Association LTD priteisė atsakovės ECAA Europe UAB naudai 1 824,98 Eur bylinėjimosi išlaidų. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad teisinės paslaugos atsakovei suteiktos ne advokato ar advokato padėjėjo, todėl negalėjo būti atlygintos. Apeliacinis teismas pritaria šiam atskirojo skundo argumentui.

48Apeliacinis teismas pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Todėl apeliantas yra teisus teigdamas, jog VšĮ „Kultūros vizija“ suteiktos atsakovei teisinės pagalbos išlaidos (sudarančios dalį visų atsakovės prašytų atlyginti išlaidų) negalėjo būti atlygintos.

49Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad dalį (285 Eur) pirmosios instancijos teismo priteistų atsakovei bylinėjimosi išlaidų sudarė UAB „Tikroji vaivorykštė“ suteiktos atsakovei teisinės paslaugos. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad šias išlaidas atsakovei suteikė advokatas D. K., o PVM sąskaitą faktūrą UAB „Tikroji vaivorykštė“ atsakovei pateikė kaip jos tarpininkas teisinių paslaugų teikimo srityje. Nors atsakovė, prašydama priteisti šias teisinės pagalbos išlaidas, pateikė jos su advokatu sudarytas atstovavimo ir teisinių paslaugų sutartis, tačiau, apeliacinio teismo vertinimu, 2015 m. birželio 10 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 0005425 patvirtina aptariamu atveju esant atsakovės pareigą užmokestį už paslaugas sumokėti ne advokatui, o tarpininkui UAB „Tikroji vaivorykštė“. Be to, pažymėtina ir tai, jog nė vienas iš atsakovės pateiktų įrodymų tiesiogiai nepatvirtina aplinkybės, jog byloje esančioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas teisines paslaugas suteikė advokatas. Todėl ir šios bylinėjimosi išlaidos atsakovei priteistos nepagrįstai. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas prieina prie išvados, jog atsakovės prašymas atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas prieštarauja anksčiau paminėtam teisiniam reguliavimui, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis pakeičiama, panaikinant jos dalį dėl bylinėjimosi išlaidų (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

50Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

51Atsakovė ECAA Europe UAB prašo priteisti iš pareiškėjo East China Automobile Association LTD apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės prašymas netenkinamas. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė už atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą ir už atsiliepimą į pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sumokėjo UAB „Tikroji vaivorykštė“ 569 Eur. Apeliacinis teismas jau pažymėjo, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Atsakovė pateikė su advokatu sudarytas atstovavimo ir teisinių paslaugų sutartis, tačiau į bylą pateiktos PVM sąskaitos faktūros nesudaro pagrindo išvadai, jog atsakovei teisines paslaugas suteikė advokatas, be to, šios sąskaitos patvirtina esant atsakovės pareigą užmokestį už suteiktas paslaugas sumokėti ne advokatui, o UAB „Vaivorykštė“.

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

53Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartį pakeisti, panaikinant jos dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės ECAA Europe uždarosios akcinės bendrovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmesti.

54Nutarties dalį dėl atsisakymo ECAA Europe uždarajai akcinei bendrovei iškelti bankroto bylą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti... 5. Pareiškėjas East China Automobile Association LTD pirmosios instancijos... 6. Atsakovė ECAA Europe UAB prašė netenkinti pareiškėjo prašymo. Atsiliepime... 7. Trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ prašė pareiškimo dėl bankroto... 8. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi atsisakė... 9. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartimi Šiaulių... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi atsisakė... 12. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ECAA Europe UAB balanso už... 13. Pirmosios instancijos teismas nenustatė pagrindo Acemark Enterprises LTD 337... 14. Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis ir šalių argumentus, sutiko su... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. Pareiškėjas East China Automobile Association LTD atskirajame skunde prašo... 17. Pareiškėjas East China Automobile Association LTD kartu su atskiruoju skundu... 18. Atsakovė ECAA Europe UAB, tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė“ ir J. D.... 19. Atsakovė ECAA Europe UAB, tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė“ ir J. D.... 20. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 6 d. gautas pareiškėjo East... 21. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 7 d. gauti atsakovės ECAA Europe... 22. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 14 d. gauti pareiškėjo East... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 24. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta atsakovei... 25. Dėl įrodymų išreikalavimo, naujų įrodymų bei rašytinių paaiškinimų... 26. Pareiškėjas East China Automobile Association LTD kartu su atskiruoju skundu... 27. Atsakovė ECAA Europe UAB kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė... 28. 2015 m. spalio 7 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovės ECAA Europe... 29. Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti... 30. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 6 d. gautas pareiškėjo East... 31. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo East China... 32. Dėl atsakovės ECAA Europe UAB (ne) mokumo vertinimo... 33. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 34. Apeliacinis teismas pažymi, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės... 35. Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovės deklaruojama mokumo situacija... 36. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto objektyviais... 37. Kaip minėta, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi... 38. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pateisino 337... 39. Apeliantas nurodė pirmosios instancijos teismui pateikęs įrodymų,... 40. Apeliantas nesutinka su atsakovės argumentams pritarusio pirmosios instancijos... 41. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, nėra pagrindo pirmosios instancijos... 42. Tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės... 43. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad arbitražo teismas 2015 m.... 44. Iš Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutarties, kuria... 45. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas pritaria pirmosios... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 47. Pirmosios instancijos teismas iš pareiškėjo East China Automobile... 48. Apeliacinis teismas pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog... 49. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad dalį (285 Eur) pirmosios... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 51. Atsakovė ECAA Europe UAB prašo priteisti iš pareiškėjo East China... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 53. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartį pakeisti,... 54. Nutarties dalį dėl atsisakymo ECAA Europe uždarajai akcinei bendrovei...