Byla 2-1578/2011
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo D. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4889-178/2011, pagal ieškovo M. K. ieškinį atsakovui D. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ginčo esmė

3Ieškovas M. K. su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 266 312,22 Lt skolos, 19 174,48 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė, nepranešus atsakovui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones - ieškinio sumai areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas vengia atsiskaityti, atsakovo finansinė padėtis yra nežinoma, todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

4Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 30 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – nutarė areštuoti 286 000 Lt vertės atsakovo nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant turtą perleisti tretiesiems asmenims, o nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo turto, - atsakovo kilnojamąjį turtą, turtines teises ir pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis bei atsakovo bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose.

6Teismas nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas turėtų galimybę nevaržomai disponuoti jam priklausančiu turtu, o, bandydamas išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, jis galėtų paslėpti arba perleisti savo turtą bei pinigines lėšas tretiesiems asmenims. Teismo teigimu, jeigu atsakovas perleistų arba paslėptų savo turtą, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas, nes nebeliktų į ką nukreipti išieškojimą. Tokiu atveju, teismo nuomone, būtų pažeistos ieškovo turtinės teisės arba jų įgyvendinimas apskritai taptų neįmanomas. Teismas taip pat pažymėjo, kad teismų praktikoje aplinkybė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. O šiuo atveju ieškinio suma yra 285 486,70 Lt, todėl atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, laikytina didele. Atsižvelgdamas į didelę reikalavimo sumą, teismas ir dėl to konstatavo esant padidintą teismo sprendimo tinkamo neįvykdymo riziką.

7Be to, teismas konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išnagrinėtas, nepranešus atsakovui, kadangi yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, nes atsakovas, sužinojęs apie galimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, gali nedelsdamas perleisti tretiesiems asmenims jam priklausantį kilnojamąjį turtą ir/ar pinigines lėšas, jas paslėpti, dėl ko ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidarytų nebeįmanomas (CPK 148 str. 1 d.).

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas D. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo skolą, kuri neegzistuoja, todėl apygardos teismas privalėjo atsisakyti priimti ieškinį kaip aiškiai nepagrįstą, o priėmęs – susilaikyti nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškovas įrodys savo reikalavimų pagrįstumą.
  2. Teismas neturėjo pagrindo manyti, kad, pranešus atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, kiltų reali grėsmė laikinųjų apsaugos priemonių taikymui arba padarytų šių priemonių taikymą neįmanomą. Teismas, skundžiamoje nutartyje konstatuodamas būtinumą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išnagrinėti, nepranešus atsakovui, nenurodė jokių pagrįstų motyvų, pasiremdamas tik prielaidomis. Todėl vien šiuo pagrindu skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta (CPK 337 str. 3 d.).
  3. Teismas netinkamai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančias CPK normas, tinkamai nekvalifikavo ieškinio reikalavimų, neįvertino, ar apskritai ieškovas turi teisę reikšti tokius reikalavimus. Teismas nepilnai ir nevisapusiškai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui tinkamai išspręsti svarbias aplinkybes, šį klausimą išspręsdamas neteisingai, o tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas M. K. prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą, palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. nutartį. Nurodo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesprendžia ieškinio pagrįstumo klausimo. Be to, pažymi, kad apygardos teismas aiškiai ir išsamiai argumentavo dėl ko, teismo nuomone, yra pagrindas skubiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. nurodė, jog nagrinėjamu atveju yra reali grėsmė, kad pranešimas apie laikinąsias apsaugos priemones sutrukdys jų taikymą arba padarys šių priemonių pritaikymą neįmanomą. Ieškovo nuomone, šiuo atveju aplinkybės, kad ieškinio suma atsakovui didelė, atsakovas yra fizinis asmuo, kuris gali laisvai disponuoti savo turtu, sudaro pagrindą manyti, kad yra reali grėsmė, jog atsakovas, siekdamas išvengti savo prievolių vykdymo, gali imtis veiksmų ir savo turtą paslėpti ar iššvaistyti.

11Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

14Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1055/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje 2-914/2011, 2011 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje 2-513/2011; 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

15Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 266 312,22 Lt skolos, 19 174,48 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas, kad atsakovas neįvykdė savo prievolės ieškovui pagal šalių sudarytą paskolos sutartį ir negrąžino jam prašomos priteisti piniginių lėšų sumos bei nurodytoje sutartyje numatytų delspinigių.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad, nagrinėdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia, tačiau turi įsitikinti, ar egzistuoja pagrįstos prielaidos, suponuojančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1419/2011, 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1539/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-871/2011). Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto argumentų, susijusių su pareikšto ieškinio nepagrįstumu.

17Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1231/2011, 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visumą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele. Šios prezumpcijos paneigimo pareiga tenka atsakovui.

18Pagal suformuotą teismų praktiką ieškinio suma (285 486,70 Lt) fiziniam asmeniui vertinama kaip didelė ieškinio suma (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1688/2011, 2011 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-153/2011, 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1553/2010). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas nepaneigė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, kurį sudaro didelės ieškinio sumos sąlygotos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui ieškinio tenkinimo atveju egzistavimas. Apeliantas nepateikė duomenų, kurie galėtų patvirtinti, jog pareikšto ieškinio suma jam nėra didelė ir nėra grėsmės, kad, ieškinio patenkinimo atveju, sprendimas gali būti neįvykdytas (CPK 178 str., 314 str.). Todėl apygardos teismas pagrįstai nusprendė, kad šiuo atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

19Pažymėtina, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, kai sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Nagrinėjamu atveju, nesant įrodymų, jog apeliantui priklausančio turto vertė ir piniginių lėšų suma žymiai viršytų pareikšto ieškinio sumą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindo manyti, jog galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.).

20Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų skolininko teisių daugiau, nei būtina ieškiniui užtikrinti. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu, t. y. teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek yra būtina ir pakanka galimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė proporcingumo, ekonomiškumo bei teisingumo principus. Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama apygardos teismo nutartimi atsakovo turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei asmens, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą, tuo aspektu, kad teismas nusprendė pirmiausia areštuoti atsakovo nekilnojamąjį turtą, o tik šio turto nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovo kilnojamąjį turtą, turtines teises ir (ar) pinigines lėšas.

21Teismų praktikoje pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, nepranešus atsakovui, turi būti motyvuotas, tačiau nagrinėjamu atveju teismas turėjo pagrindo teigti, kad yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą gali sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jų taikymą nebeįmanomą, ir vien tai, jog teismas nenurodė pakankamų šios išvados motyvų, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d., 338 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2010; 2010 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-884/2010).

22Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį, nėra pagrindo (CPK 144 str., 145 str. 1 d. 1, 3 p., 329 str., 338 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. nutartį.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ginčo esmė... 3. Ieškovas M. K. su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą,... 4. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 30 d. nutartimi patenkino ieškovo... 6. Teismas nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas... 7. Be to, teismas konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 8. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas D. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas M. K. prašo atmesti atsakovo... 11. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad, nagrinėdamas prašymą taikyti laikinąsias... 17. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 18. Pagal suformuotą teismų praktiką ieškinio suma (285 486,70 Lt) fiziniam... 19. Pažymėtina, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, kai sprendžiamas... 20. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus... 21. Teismų praktikoje pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 22. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. nutartį....