Byla e2S-17-619/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininkės D. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos (skolininkės) D. S. skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotojai Rato kredito unija (hipotekos kreditorius), A. K., UAB „AUTOVICI“, Omega Invest OU, UAB „Finansinių skolų supirkimo tarnyba“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „4finance“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, antstoliai D. K., V. Č., A. N., V. M., B. P., D. Š., A. S.,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja D. S. pateikė 2018 m. rugsėjo 19 d. skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti 2018 m. rugpjūčio 31 d. antstolio D. K. patvarkymą Reg. Nr. S-18-174, atšaukti 2018 m. rugpjūčio 31 d. paskelbtas varžytines Nr. 159427 ir skirti papildomą/pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui ir gyvenamajam namui, esančiam ( - ), vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/00348.

62.

7Nurodė, jog nesutinka su UAB „Negrita“ 2018 m. birželio 5 d. pakartotinai atlikta turto vertės nustatymo ekspertize, kurią atlikus, pareiškėjos nuosavybės teise turimas turtas – žemės sklypas ir gyvenamasis namas įkainotas 171 000,00 EUR, t.y. analogiška suma, kuria šis turtas buvo įkainotas tos pačios UAB „Negrita“ 2016 m. liepos 20 d. ekspertizės aktu. Pareiškėjos nuomone, ekspertizės metu nustatyta turto kaina yra akivaizdžiai per maža, nes pagal VĮ Registrų centras duomenis pareiškėjos turtas įvertintas 202 700,00 EUR, o rinkoje panašaus turto kainos svyruoja tarp 267 079 EUR – 289 746 EUR. Teigia, kad UAB „Negrita“ atliktos ekspertizės yra nepagrįstos, nes nėra įvertintas nekilnojamojo turto verčių didėjimas, be to abi ekspertizes atliko ta pati įmonė.

83.

9Antstolis 2018 m. rugsėjo 28 d. patvarkymu Nr. S-18-174 atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą.

104.

11Patvarkyme išdėstė vykdomosios bylos aplinkybes, nurodė, kad skolininkė ne pirmą kartą skundžia antstolio veiksmus ir nustatytą turto vertę. Patvarkyme pažymėjo, kad žemės sklypui ir gyvenamajam namui, esančiam ( - ), pirmas areštuoto turto įkainojimas buvo atliktas 2016 m. liepos 20 d., o antrasis 2018 m. birželio 5 d. Antstolis nesutinka su pareiškėjos argumentais, jog ekspertas faktinius duomenis vertino netinkamai, netyrė realios turto vertės ir pan., kadangi teisės aktai numato teisinę pareigą ekspertui motyvuotai pasirinkti tiriamojo objekto vertinimo metodus, lygintinus objektus atliekant tyrimą ir teikiant išvadą. Pabrėžia ir tai, jog pareiškėja nereiškė nušalinimo antstolio paskirtam ekspertui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, nors tokia teisė pareiškėjai buvo išaiškinta. Nėra objektyvių duomenų, kurie leistų manyti, jog eksperto nustatyta nauja rinkos kaina yra per maža. Teigia, kad pagal hipotekos kreditoriaus užsakytą turto vertintojo UAB „KOVERTAS“ 2018 m. rugsėjo 24 d. konsultaciją dėl galimos turto kainos, galima tokio turto kaina rinkoje nurodyta 174 000 EUR. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai buvo leista ne kartą pasiūlyti savo pirkėją ir parduoti turtą už jai priimtiną kainą, tačiau pareiškėja, atsikirsdama įvairiais motyvais, taip ir nepasiūlė turto pirkėjo.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi pareiškėjos (skolininkės) D. S. skundo dėl antstolio veiksmų netenkino.

166.

17Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą nustatė, kad pareiškėjos nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas su žemės sklypu, esantys ( - ), paskiriant ekspertizę, buvo įkainotas du kartus – 2016 m. liepos 20 d. UAB „Negrita“ ekspertizės aktu ir 2018 m. birželio 5 d. UAB „Negrita“ ekspertizės aktu. Abiejų ekspertizių metu nustatyta turto vertė 171 000 EUR. Ekspertizių atlikimas buvo skirtas antstolio patvarkymais, kurie įteikti vykdymo proceso šalims, byloje nėra duomenų, kad šie patvarkymai buvo apskųsti teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka. Antstolis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. įsiteisėjusia nutartimi, patenkinus pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, buvo įpareigotas atlikti pareiškėjai priklausančio turto pakartotinę ekspertizę. 2018 m. balandžio 5 d. antstolio patvarkymu Nr. S-18174-6907 buvo atnaujinti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje ir teismo įpareigojimu buvo skirta pakartotinė turto vertės ekspertizė. Šis patvarkymas buvo persiųstas vykdymo proceso šalims. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad antstolio patvarkymas nustatytu terminu būtų apskųstas, ar pareikštas nušalinimas antstolio pasirinktam ekspertui (CPK 682 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pareiškėja su antstolio paskirtu ekspertu UAB „Negrita“ pakartotinei ekspertizei atlikti, sutiko. Pažymėjo, jog UAB „Negrita“ yra kvalifikuotas turto vertintojas, kuriam suteikta teisė atlikti turto vertinimo teismo ekspertizes, o teisės aktai nenustato ribojimo antstoliui dėl pakartotinio to paties eksperto pasirinkimo.

187.

19Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog patvarkymas dėl ekspertizės metu nustatytos nekilnojamojo turto rinkos vertės pareiškėjai įteiktas tinkamai, todėl konstatavo, jog per nustatytą terminą prieštaravimų nepareiškus, antstolis turėjo pagrindą laikyti, kad vykdomosios bylos šalys sutinka su ekspertizės metu nustatyta turto verte. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja nuolat kontaktavo su antstoliu teigdama, kad suradusi naują pirkėją su kuriuo sutarta dėl turto pirkimo ir kuris siūlo didesnę turto kainą, tačiau taip ir nepristatė antstoliui parduodamo turto pirkėjo bei nepateikė jokių konkrečių įrodymų apie tų pirkėjų buvimą ir ketinimus.

208.

21Pirmosios instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėja neturi pirkėjo, kuris galėtų įmokėti net ekspertizės akte nurodytą turto įkainojimo sumą į antstolio depozitinę sąskaitą, patvirtina, jog įkeisto turto rinkos vertė nėra per maža. Įvertinęs visą vykdymo proceso eigą, jo trukmę ir pareiškėjos veiksmus vykdymo procese, pirmosios instancijos teismas juos vertino kaip siekį vilkinti vykdymo procesą. Teismas atkreipė dėmesį, kad panašaus turto pardavimo skelbimas ar kiti nekilnojamųjų objektų skelbimai iš nekilnojamojo turto pardavimo interneto portalų negali paneigti ekspertizės akto išvadų. Byloje esant turto kainos nustatymo ekspertizės aktui, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog jis turi didesnę įrodomąją galią nei VĮ Registrų centras nustatytas masinis turto rinkos vertės vertinimas.

229.

23Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pareiškėja nepateikė jokių argumentų, kurie sudarytų prielaidas abejoti ekspertizės metu nustatyta turto verte ar įrodytų ekspertizės akto neteisingumą ar nepagrįstumą. Konstatavo, kad antstolis tinkamai laikėsi vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų, veikė pagal įstatymų jam priskirtą kompetenciją, todėl nenustačius antstolio veiksmuose vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, pareiškėjos skundą atmetė.

24III.

25Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2610.

27Atskiruoju skundu pareiškėja D. S. prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartį ir skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti.

2811.

29Apeliantės pateiktų įrodymų ir duomenų visuma neabejotinai vertintina kaip objektyvūs duomenys, pagrindžiantys nekilnojamojo turto kainos pokyčius (augimą) 2017-2018 metais, taip pat, kad pareiškėjos turto rinkos vertė yra bent 200 000-220 000 EUR ribose. Teismas taip pat nepagrįstai nesivadovavo pareiškėjos pateiktu VI Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašu kaip tinkamu įrodymu turto vertei nustatyti, bei nepagristai nelaikė pateikto Nekilnojamojo turto registro išrašo pakankamu argumentu dėl antstolio neteisingos turto vertės nustatymo kainos. Be to, minėtus pareiškėjos pateiktus duomenis teismai laikė pakankamais nagrinėdami pareiškėjos skundą ir priimant 2017-03-07 teismo nutartį c.b. Nr. 2YT-9666- 994/2017. Atsižvelgiant i tai, teismas turėjo būti saistomas ankstesnių teismo priimtų nutarčių.

3012.

31Pareiškėjos papildomai teikiami objektyvūs duomenys (kurie negalėjo būti pateikti bylos nagrinėjimo metu) - turto vertinimo aktas, patvirtina, kad turto rinkos vertė yra tarp 190 000 ir 200 000 EUR, t. y. ženkliai didesnė, nei antstolio nustatyta. Vien aplinkybė, kad pareiškėja neturi pirkėjo, kuris galėtų įmokėti net ekspertizės akte nurodytą turto įkainojimo sumą, neapsprendžia turto rinkos kainos.

3213.

33Teismas nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad antstolis tinkamai laikėsi vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų, veikė pagal įstatymu jam priskirtą kompetenciją. Kad antstolio nurodyta 171 000 EUR turto vertė neatitinka rinkos kainos buvo nustatyta įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-07 nutartimi c. b. Nr. 2YT-9666-994/2017. Tačiau antstolis, neatsižvelgdamas į įsiteisėjusią 2017-03-07 teismo nutartį c. b. Nr. 2YT- 9666-994/2017, antrą kartą paskyrė tą pačia įmonę UAB „Negrita" ekspertizei atlikti, kuri 2018-06-05 aktu pakartotinai įvertino pareiškėjos turtą ta pačia 171 000 EUR suma, kuria jau buvo įvertinusi turtą 2016 m. Vien ši aplinkybė patvirtina antstolio veiksmų neteisėtumą. 2018-09-19 skunde pareiškėja pateikė ne tik savo subjektyvią nuomonę, bet ir detalius ir išsamius duomenis bei pagrindimą dėl kainų augimo.

3414.

35Siekdama pagrįsti savo prieštaravimus bei įrodyti, kad pareiškėjos nurodyti argumentai dėl turto vertės pagrįsti ne tik subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais duomenimis ir ekspertų išvadomis, pareiškėja savo iniciatyva užsakė turto vertinimą. Šiuo metu yra ruošiamas turto įvertinimas, preliminariai vertė nurodoma 190 000-200 000 EUR. Dėl turto vertintojo didelio užimtumo, turto vertinimo darbai vėluoja būti atlikti. Remdamasi šioms aplinkybėmis pareiškėja prašė atidėti bylos nagrinėjimą, tačiau pirmosios instancijos teismas šio prašymo netenkino.

3615.

37Antstolis privalėjo vadovautis pareiškėjos pateiktais duomenimis ir antstolio patvarkymu turtas privalėjo būti perkainojamas laikantis CPK 681 str. nustatytos tvarkos (CPK 681 str. 2 d.). Taip pat, vadovaujantis CPK 703 str., antstolis turėjo atšaukti vykdomas varžytines bei paskirti pakartotinę ekspertizę, kadangi antstolis turi pareigą parduoti nekilnojamąjį turtą už maksimalią galimą rinkos kainą, taip užtikrindamas išieškotojų ir skolininku interesus.

3816.

39Apeliantė pažymi, jog aplinkybė, kad pareiškėja neginčijo pakartotinio 201806-05 turto vertės nustatymo akto ar kad pareiškėja pateikė 2018-09-19 skundą kartu su duomenimis apie per mažą turto įvertinimą jau paskelbus ir vykdant varžytines, negali sudaryti pagrindo netenkinti pareiškėjos skundo. Pareiškėjos įsiskolinimai yra ne tik išieškotojui (hipotekos gavėjui) Rato kredito unijai, bet ir kitiems išieškotojams, todėl skirtingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas pareiškėja ne siekia vilkinti vykdymo procesą, bet teisėtai siekia kad nebūtų iš esmės pažeisti skolininkės ir kitų kreditorių interesai.

40IV.

41Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Atskirasis skundas atmestinas

4317.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

4518.

46Pareiškėja prašo prijungti naujus įrodymus – 2018 m. gruodžio 28 d. Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą parengtą UAB „OBER-HAUS“.

4719.

48CPK 314 str. reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Draudimas priimti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra absoliutus. CPK 314 str. straipsnyje suformuluotos taisyklės, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Išimtys yra: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pateikti įrodymai gali turėti reikšmės sprendžiant klausimą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo, todėl prijungia pateiktus įrodymus prie bylos.

4920.

50Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas skundas dėl antstolio veiksmų įkainojant pareiškėjai priklausantį turtą ir paskelbiant šio turto varžytines.

5121.

52Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis vykdo išieškojimą pagal 2016 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto 2 – ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 1-905 iš skolininkės D. S., hipotekos kreditoriaus Rato kredito unijos naudai. Išieškojimas nukreiptas į hipotekos lakštu įkeistą skolininkei priklausantį nekilnojamąjį turtą - į žemės sklypą bei gyvenamąjį namą, esančius ( - ). Hipotekos kreditoriaus prašymu pradėtas pareiškėjos įkeisto turto priverstinis realizavimas. Atlikta pirmoji nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizė, UAB „Negrita“ 2016 m. liepos 20 d. ekspertizės aktu Nr. 16-07-20A, nustatyta turto rinkos vertė lygi 171 000 EUR. 2017 m. kovo 7 d. nutartimi tenkinus pareiškėjos skundą antstolis įpareigotas skirti pakartotinę ekspertizę nustatyti nekilnojamojo turto vertei. 2018 m. balandžio 5 d. atnaujinus vykdymo veiksmus, pagal teismo įpareigojimą buvo skirta pakartotinė ekspertizė. Pakartotinę ekspertizę pavesta atlikti UAB „Negrita“. 2018 m. birželio 5 d. buvo surašytas pakartotinis turto vertės ekspertizės aktas Nr. 18-06-05A ir pareiškėjai priklausančio gyvenamojo namo ir žemės sklypo vertė pakartotinai buvo įvertinta 171 000 EUR suma. Skolininkei sutartais terminais nepristačius turto pirkėjų, antstolis 2018 m. liepos 23 d. patvarkymu nusprendė įkainoti parduodamą turtą pakartotinės ekspertizės metu nustatyta suma. Pareiškėjai taip ir nepasiūlius turto pirkėjo, 2018 m. rugpjūčio 31 d. antstolis priėmė skundžiamą patvarkymą, kuriuo paskelbtos pareiškėjos turto pirmosios varžytinės Nr. 159427.

5322.

54Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėja nepateikė jokių argumentų, kurie sudarytų prielaidas abejoti ekspertizės metu nustatyta turto verte ar įrodytų ekspertizės akto neteisingumą ar nepagrįstumą, nevertino pareiškėjos pateikto įrodymų viseto: turto vertės ginčijimo remiantis NTR masinio vertinimo duomenimis ir internete surinkta informacija, panašaus turto pardavimo skelbimais ar kitais nekilnojamųjų objektų skelbimais iš nekilnojamojo turto pardavimo interneto portalų, VĮ Registrų centras skelbiama statistika apie kainų augimą. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos argumentus kaip neturinčius pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

5523.

56Apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo VĮ Registrų centro išrašu turto vertei nustatyti.

5724.

58Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, turto vidutinės rinkos vertės VĮ Registrų centre nustatytos masinio turto vertinimu būdu. Remiantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, masinis turto vertinimas - vienarūšio turto (rūšiniais požymiais apibūdintų daiktų) vienu metu vertinimas, atsižvelgiant į šio turto būklę tam tikrą dieną, pagal atitinkamą turto vertinimo metodą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad Nekilnojamojo turto registre nurodyta vidutinė turto rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu, t. y. apskaičiuojant ne konkretaus turto vertę, o vidutinę panašių objektų vertę, neatsižvelgiant į individualias turto savybes. Individualaus vertinimo išvados, kuriose matyti specifinės konkretaus turto savybės, rinkos kainų pokyčiai ir panašios turto vertei turinčios įtakos aplinkybės, yra laikomos tikslesniais turto vertės įrodymais už Nekilnojamojo turto registro duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2009; 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2012). Taigi, negalima teigti, kad VĮ Registrų centras nurodytos vidutinės įkeisto turto rinkos vertės, kai vertė nustatoma masinio vertinimo metu, atspindi realią individualaus turto vertę.

5925.

60Taip pat nesutiktina su apeliantės argumentais, jog nagrinėjama byla turėjo būti išspręsta kaip Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėta civilinė byla Nr. 2YT-9666-994/2017, kadangi šios bylos yra analogiškos. Atkreiptinas dėmesys, jog minėtoje byloje 2017 m. kovo 7 d. nutartimi minėtoje byloje įvertinęs registrų centro išraše nurodytą turto vertę, UAB „Negrita“ ekspertizės metu nustatytą turto rinkos kainą, bei byloje pateiktus duomenis apie individualių namų kainų pokyčius 2016 m. liepos mėn. – 2017 m. sausio mėn., konstatavo, jog vykdymo proceso metu galimai pasikeitusi turto vertė sudaro pagrindą perkainoti turtą. Taigi, minėtoje byloje teismas konstatavo, jog yra tikslinga skirti pakartotinę ekspertizę turto vertei nustatyti, tačiau tai negali būti vertinama kaip precedentas, kuriuo konstatuota, jog UAB „Negrita“ 2016 m. liepos 20 d. Ekspertizės akte Nr. 16-07-20A nustatyta 171000 EUR turto vertė neatitinka realios turto kainos.

6126.

62Pažymėtina, jog pagrindas atmesti kaip įrodymą eksperto išvadą (jos dalį) gali būti tai, kad ekspertizės akto turinys prieštaringas, kad išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, kad išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Ekspertizės akto duomenys gali būti atmetami kaip įrodymai, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, todėl, kad ekspertizės akto duomenys neturi išankstinės galios (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010; 2012-11-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2012; 2015-07-03 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-611/2015 ir kt.).

6327.

64Nagrinėjamu atveju, atlikus pakartotinę ekspertizę, 2018 m. birželio 5 d. buvo surašytas UAB „Negrita“ ekspertizės aktas Nr. 18-06-05A, kuriame įvertinus turtą lyginamuoju metodu, jo rinkos vertė 2018 m. birželio 1 d. buvo nustatyta 171 000 EUR. Kaip pagrįstai nurodo skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas, nėra duomenų dėl turto vertinimo netikslumo, neatitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui. Apeliantė nepateikė pagrįstų įrodymų, kad atlikti turto vertinimai būtų neteisingi, ar prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, kad nustatyta netinkamais metodais ar būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė. Byloje nustatyta, jog antstolis tinkamai atliko jam pavestas funkcijas, vadovavosi įstatymu CPK 682 straipsnio 2 d., vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad antstoliui skolininkė būtų pareiškusi motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog aplinkybė, kad pakartotinę ekspertizę pavesta atlikti tai pačiai ekspertinei įstaigai, savaime nesudaro pagrindo spręsti, jog ekspertizės akte nurodyta turto vertė neatitinka realios kainos. Pažymėtina, kad ekspertizės įstaigos ir eksperto pasirinkimas yra antstolio teisė. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad antstolio patvarkymas nustatytu terminu būtų apskųstas, ar pareikštas nušalinimas antstolio pasirinktam ekspertui (CPK 682 straipsnio 1 dalis). UAB „Negrita“ 2018 m. birželio 5 d. ekspertizės aktas yra išsamus, motyvuotas, jame paaiškintos turto vertinimo metodo ir lyginamųjų objektų pasirinkimo priežastys, akte yra visos būtinos ekspertizės aktui dalys, akte yra nurodyta, kuo buvo remiamasi atliekant turto vertinimą, yra išsamiai aprašyta objekto būklė, pateikta išvada, todėl teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad eksperto nustatyta įkeisto turto vertė abejonių nekelia.

6528.

66Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skolininkės apeliacinės instancijos teisme pateikta turto vertinimo ekspertizė taip pat nėra pagrindas pakartotinės ekspertizės skyrimui, kadangi skirtumas tarp skolininkės pateiktoje 2018 m. gruodžio 28 d. turto vertintojo UAB „OBER-HAUS“ vertinimo ataskaitoje nustatytos turto vertės (206 000 EUR) bei vykdymo procese teismo eksperto nustatytos turto rinkos vertės (171 000 EUR) nelaikytinas ženkliu (17 proc.). Pažymėtina, jog teismų praktikoje orientacinis kainų skirtumas buvo pripažintas esmingai mažesniu, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra daugiau kaip 30–50 proc. mažesnė negu bylose nustatyta turto rinkos kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2011-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2011). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog iš pateiktos ataskaitos 2 skyriaus matyti, kad turtas vertintas laikant, jog jis nėra įkeistas ar areštuotas, į jį nėra nukreipti jokie trečiųjų asmenų reikalavimai, t.y. kad nevyksta, neturi vykdyti ir negresia joks teisminis procesas galintis turėti įtakos vertinamam turtui, jo savininkų teisėms, taip pat turto vertei.

6729.

68Šiuo atveju turto vertės realumui nustatyti reikšminga laikytina aplinkybė, jog 2018 m. spalio 2 d. patvarkymu Nr. S-18-174-16928 pirmosios varžytinės paskelbtos neįvykusiomis. Varžytinės neįvyko, kadangi jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas, nors turtas buvo pardavinėjamas už 136 800 EUR pradinę kainą. Ši aplinkybė sudaro pagrindą spręsti, jog UAB „Negrita“ 2018 m. birželio 5 d. ekspertizės akte nurodyta turto vertė nelaikytina per maža. Pažymėtina ir tai, jog tuo atveju jeigu skolininkė laikė, kad jai priklausantis turtas yra didesnės vertės, ji turėjo teisę imtis aktyvių veiksmų ir iki varžytynių pradžios surasti turto pirkėją, kuris pirktų kainą už skolininkei priimtiną kainą CPK 704 str. nustatyta tvarka, tačiau remiantis bylos duomenimis šia teise skolininkė nesinaudojo.

6930.

70Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

7131.

72Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

73Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja D. S. pateikė 2018 m. rugsėjo 19 d. skundą dėl antstolio D. K.... 6. 2.... 7. Nurodė, jog nesutinka su UAB „Negrita“ 2018 m. birželio 5 d. pakartotinai... 8. 3.... 9. Antstolis 2018 m. rugsėjo 28 d. patvarkymu Nr. S-18-174 atsisakė tenkinti... 10. 4.... 11. Patvarkyme išdėstė vykdomosios bylos aplinkybes, nurodė, kad skolininkė ne... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi pareiškėjos... 16. 6.... 17. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą nustatė, kad... 18. 7.... 19. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog patvarkymas dėl ekspertizės metu... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėja neturi... 22. 9.... 23. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas... 24. III.... 25. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 10.... 27. Atskiruoju skundu pareiškėja D. S. prašė panaikinti Vilniaus miesto... 28. 11.... 29. Apeliantės pateiktų įrodymų ir duomenų visuma neabejotinai vertintina kaip... 30. 12.... 31. Pareiškėjos papildomai teikiami objektyvūs duomenys (kurie negalėjo būti... 32. 13.... 33. Teismas nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad antstolis tinkamai laikėsi... 34. 14.... 35. Siekdama pagrįsti savo prieštaravimus bei įrodyti, kad pareiškėjos... 36. 15.... 37. Antstolis privalėjo vadovautis pareiškėjos pateiktais duomenimis ir... 38. 16.... 39. Apeliantė pažymi, jog aplinkybė, kad pareiškėja neginčijo pakartotinio... 40. IV.... 41. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 42. Atskirasis skundas atmestinas... 43. 17.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 45. 18.... 46. Pareiškėja prašo prijungti naujus įrodymus – 2018 m. gruodžio 28 d.... 47. 19.... 48. CPK 314 str. reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme... 49. 20.... 50. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 51. 21.... 52. Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis vykdo išieškojimą pagal 2016 m.... 53. 22.... 54. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentu, jog pirmosios instancijos... 55. 23.... 56. Apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo... 57. 24.... 58. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, turto vidutinės rinkos... 59. 25.... 60. Taip pat nesutiktina su apeliantės argumentais, jog nagrinėjama byla turėjo... 61. 26.... 62. Pažymėtina, jog pagrindas atmesti kaip įrodymą eksperto išvadą (jos... 63. 27.... 64. Nagrinėjamu atveju, atlikus pakartotinę ekspertizę, 2018 m. birželio 5 d.... 65. 28.... 66. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skolininkės apeliacinės... 67. 29.... 68. Šiuo atveju turto vertės realumui nustatyti reikšminga laikytina aplinkybė,... 69. 30.... 70. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos... 71. 31.... 72. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 73. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartį palikti...