Byla 2A-274-196/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Oil IndEx“, PetroPower Sp.z.o.o. ir Petro-Mad Sp.z.o.o

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Tradela“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1288-580/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tradela“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „IndEx Logistics“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Oil IndEx“, PetroPower Sp.z.o.o. ir Petro-Mad Sp.z.o.o.,

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Tradela“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB „IndEx Logistics“ 66 758 Eur skolą, 2 585,78 Eur palūkanų ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad 2015 m. kovo 16 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. TR15/2015/03/16-1 ir Skolos priėmimo – perdavimo aktais Nr. 16/03/01 bei Nr. 31/03/02 iš PetroPower Sp.z.o.o. įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą. Atsakovės prievolė kilo iš žodinio susitarimo, kuriuo atsakovė (užsakovė) UAB ,,IndEx Logistics“ įsipareigojo pateikti, o trečiasis asmuo (vežėjas) PetroPower Sp.z.o.o. įsipareigojo priimti ir nuvežti krovinius. Atsakovė už krovinio pervežimą įsipareigojo apmokėti pagal pateiktas sąskaitas faktūras per jose nurodytą terminą po sąskaitų faktūrų gavimo. Nors vežėjas PetroPower Sp.z.o.o. įvykdė įsipareigojimus ir pristatė krovinį į nurodytą vietą, tai patvirtina CMR važtaraščiai ir PVM sąskaitos faktūros Nr. FVS/1216110114, Nr. FVS/1217/10114, Nr. FVS/1472/11/14, Nr. FVS/0328/3/15 bendrai 66 758 Eur sumai, tačiau atsakovė iki šiol nėra atsiskaičiusi.
 3. Paaiškino, kad Petro-Mad Sp.z.o.o. iš atsakovės UAB „IndEx Logistics“, kuri turi visus leidimus gabenti naftos produktus iš trečiųjų valstybių, pirkdavo naftos produktus. CMR važtaraščiai patvirtina, kad naftos produktų gavėjas yra Petro-Mad Sp.z.o.o., o krovinio gavimo vieta – Unosystem Sp.z.o.o., kur vykdavo naftos produktų išmuitinimas ir dokumentų įforminimas. Po naftos produktų išmuitinimo procedūrų Petro-Mad Sp.z.o.o. naftos produktus perleisdavo PetroPower Sp.z.o.o. PetroPower Sp.z.o.o. nusipirktus naftos produktus gabendavo savo arba samdomu transportu. Rašytinės sutarties tarp PetroPower Sp.z.o.o. ir atsakovės nėra, tačiau sutartinius vežimo teisinius santykius pagrindžia 2014 m. rugsėjo – spalio mėn. susirašinėjimas elektroniniu paštu tarp PetroPower Sp.z.o.o. ir atsakovės UAB „IndEx Logistics“. PetroPower Sp.z.o.o. ir atsakovė UAB „IndEx Logistics“ buvo susitarę dėl naftos produktų pervežimo kainų, kurios nurodytos atsakovei išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, pervežimo duomenys nurodyti atsakovės PetroPower Sp.z.o.o. 2014 m. spalio 7 d. siųstose lentelėse.
 4. Posėdžio metu ieškovė nurodė, kad atsakovė, Petro-Mad Sp.z.o.o., PetroPower Sp.z.o.o. ir UAB „Oil IndEx“ buvo sudarusios susitarimą, pagal kurį UAB „Oil IndEx“ prekiavo naftos produktais, kuriuos norėjo pirkti PetroPower Sp.z.o.o., tačiau negalėjo tiesiogiai sudaryti naftos produktų pirkimo – pardavimo sutarties, todėl sutartis dėl naftos produktų pirkimo-pardavimo buvo sudaryta su Petro-Mad Sp.z.o.o. Petro-Mad Sp.z.o.o. vėliau naftos produktus parduodavo PetroPower Sp.z.o.o. Šalys susitarė, kad transportavimo paslaugas atliks PetroPower Sp.z.o.o., o transportavimą organizuos ir už suteiktas transporto paslaugas atsiskaitys atsakovė. Atsakovė yra su UAB „Oil IndEx“ susijęs asmuo.
 5. Atsakovė netinkamai vykdė šalių susitarimą, t. y. neapmokėjo už suteiktas tarptautinių krovinių gabenimo paslaugas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.808 straipsnis), todėl iš atsakovės ieškovei (perėmus reikalavimą į skolą iš vežėjo PetroPower Sp.z.o.o.) priteistina nesumokėta pinigų suma. Vadovaujantis CK 6.210 straipsniu iš atsakovės priteistinos palūkanos.
 6. Atsakovė UAB ,,IndEx Logistics“ su ieškiniu nesutiko.
 7. Nurodė, kad atsakovė ir PetroPower Sp.z.o.o. nebuvo susitarę dėl vežimo paslaugų, ieškovės pateikti dokumentai – PVM sąskaitos faktūros ir CMR neįrodo tokio susitarimo buvimą. Ieškovė nepateikė vežimo paslaugų teikimo sutarties, tarptautinių krovinių vežimo važtaraščių, kuriuose PetroPower Sp.z.o.o. nurodomas kaip vežėjas, o atsakovė nurodoma kaip užsakovas / paslaugos gavėjas ar kitus dokumentus įrodančius, jog atsakovė patvirtino atliktų paslaugų užsakymą ar / ir įvykdymą. Nepasirašyta sąskaita faktūra nėra sandoris, sukeliantis atsakovei teises ir pareigas ar sandorio patvirtinimas.
 8. Ieškovės ir PetroPower Sp.z.o.o. 2015 m. kovo 16 d. Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. TR15 2015/03/16-1, kurios pagrindu ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl sandoris pripažintinas niekiniu (CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Iš šios sutarties sąlygų matyti, kad ieškovė ir PetroPower Sp.z.o.o. siekė sudaryti atstovavimo sutartį, pagal kurią ieškovė gaus 10 proc. nuo išieškotos iš atsakovės sumos (sėkmės mokestis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 56 straipsnio 2 dalį ieškovė negali būti PetroPower Sp.z.o.o. atstovė teisme pagal pavedimą.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Panaikino Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi UAB „IndEx Logistrics“ taikytą laikinąją apsaugos priemonę – turto areštą 69 343,78 Eur sumai, priteisė iš UAB „Tradela“ UAB „IndEx Logistics“ naudai 105,39 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas, išanalizavęs ieškovės ir trečiojo asmens PetroPower SP.z.o.o. 2015 m. kovo 16 d. Reikalavimo perleidimo sutarties turinį, nustatė, kad šalys susitarė, jog pirminis kreditorius PetroPower Sp.z.o.o. reikalavimo teisę perleidžia su atidedamuoju sąlyginiu mokėjimu, kurio dydis nustatomas tik tada, kai iš atsakovės išieškoma skola. Šalys yra susitarusios, kad pirminiam kreditoriui tenka 90 proc. išieškotos sumos, o ieškovei – 10 proc. Susitarimo sąlygos dėl apmokėjimo būdo nustatymo bei ieškovo pareigos grąžinti pirminiam kreditoriui itin didelę dalį atsakovo tenkinant reikalavimą sumokėtos sumos, o taip pat aplinkybė, kad pirminis kreditorius sumokėjo žyminį mokestį už šioje byloje paduotą ieškinį, sudaro pagrindą manyti, jog sudarydamos sutartį šalys siekė ne perleisti reikalavimą, bet sukurti pavedimo teisinius santykius. Tačiau, teismo vertinimu, akivaizdžių pagrindų laikyti Reikalavimo perleidimo sutartį niekiniu sandoriu, nėra. Nors byloje ir yra abejonių dėl sandorio sąlygų atitikimo reikalavimo perleidimo sutarčiai, tačiau šios abejonės nėra tokios akivaizdžios, kad teismas, nesant reikalavimo dėl sandorio nuginčijimo, galėtų sandorį vertinti kaip niekinį. Kadangi nėra pareikštas reikalavimas dėl sandorio nuginčijimo, teismas savo iniciatyva dėl reikalavimo perleidimo sandorio negaliojimo nepasisakė.
 3. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė, jog PetroPower Sp.z.o.o. turėjo reikalavimo teisę į atsakovę.
 4. 1956 m. Tarptautinė krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (toliau – CMR konvencija). nereguliuoja pervežimo sutarties turinio bei formos, todėl dėl vežimo gali būti susitarta bet kokia forma, t. y. ne tik surašant šalių pasirašomą dokumentą. Važtaraštis yra vežimo sutartį ir jos sąlygas patvirtinantis dokumentas, kuris yra įrodymas, kad yra sudaryta vežimo sutartis ir kad krovinys perėjo vežėjo dispozicijon, nebent bus įrodyta priešingai. Ieškovės pateikti įrodymai, t. y. PVM sąskaitos faktūros (2014-10-17 Nr. FVS/1216/10/14 29 740 Eur sumai, 2014-10-14 Nr. FVS/1217/10/14 16 018 Eur sumai, 2014-11-12 Nr. FVS/1472/11/14 5 600 Eur sumai ir 2015-03-25 Nr. FVS/0328/3/15 15 400 Eur sumai, viso 66 758 Eur), kuriose konkrečiai nenurodyta už kokias transporto paslaugas šios sąskaitos išrašytos, nepateikti pervežimą apibūdinantys duomenys, savaime tarpusavio santykių buvimo negali patvirtinti. Į bylą pateikti CMR važtaraščiai, nesant paaiškinimų dėl konkretaus vežimo, taip pat nepatvirtina PetroPower Sp.z.o.o. susitarimo su atsakove, pagal kurį UAB „IndEx Logistics“ įsipareigojo šiai bendrovei apmokėti už įvairių vežėjų vykdytus kuro pervežimus, susijusius su prekių pristatymu prekių gavėjui Petro-Mad Sp.z.o.o.
 5. Teismas, įvertinęs ieškovės pateiktą UAB „IndEx Logistics“, PetroPower Sp.z.o.o. ir Petro-Mad Sp.z.o.o. elektroninį susirašinėjimą dėl su logistika susijusių klausimų, nurodė, kad PetroPower Sp.z.o.o. Petro-Mad Sp.z.o.o. transporto priemonių sąrašo pateikimas, nenurodant konkretaus pateikimo tikslo, nei atsakovės duomenų pateikimas PetroPower Sp.z.o.o. sąskaitos išrašymo dieną, taip pat atsakovės Petro-Mad Sp.z.o.o. transportavimo eigą patvirtinančio sąrašo pateikimas, neįrodo atsakovės įsipareigojimo PetroPower Sp.z.o.o. naudai.
 6. Teismas nustatė, kad pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. Bendradarbiavimo sutartį dėl skystojo kuro tiekimo, sudarytą tarp Petro-Mad Sp.z.o.o. ir PetroPower Sp.z.o.o., pirkėjas PetroPower Sp.z.o.o. užtikrina prekės atvežimą pardavėjo Petro-Mad Sp.z.o.o. naudai ir jo sąskaita. Susitarimas reiškia, jog Petro-Mad Sp.z.o.o. turės sumokėti PetroPower Sp.z.o.o. už transporto paslaugas. Kadangi PetroPower Sp.z.o.o. yra abiejų dalykų – prekės ir paslaugos gavėjas, tai užtikrinęs krovinio atvežimą, jis galėtų reikalauti grąžinti jam užmokestį už transportavimą, jeigu įrodytų, jog yra du kartus sumokėjęs už transporto paslaugas, pavyzdžiui – tiesiogiai kuriam nors vežėjui ir taip pat dyzelinio kuro pardavėjui Petro-Mad Sp.z.o.o., ar kitai bendrovei, pavyzdžiui, UAB „Oil IndEx“ ar atsakovei. Tačiau byloje nėra duomenų, kad PetroPower Sp.z.o.o. yra sumokėjęs už transportavimo paslaugas du kartus Petro-Mad Sp.z.o.o. ar kitam pardavėjui ir vežėjui. Ieškovė procesiniuose dokumentuose pripažino, jog atsakovė samdė vežėjus ir jiems mokėjo, tai patvirtina, kad tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai atitiko Bendradarbiavimo sutartį (2 paragrafo 2 punktą), pagal kurį už pervežimus buvo atsakingas Petro-Mad Sp.z.o.o.
 7. Teismas pažymėjo, kad ieškovės žodiniai paaiškinimai dėl žodinio susitarimo tarp UAB „Oil IndEx“, PetroPower Sp.z.o.o., Petro-Mad Sp.z.o.o. ir atsakovės buvimą, netikslūs, be konkrečių susitarimo detalių, nenurodyta dėl ko buvo deramasi, kas dalyvavo derybose, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai skiriasi. Byloje nepateikta jokių rašytinių įrodymų ir neįrodytas faktas, jog UAB „Oil IndEx“ gavo apmokėjimą už transporto paslaugas. Atsakovo pareigos atsiradimas ekonominio pagrįstumo kriterijumi neįrodytas. Atsakovas neturėjo jokių jam priklausančių krovinių, dėl kurių pervežimo būtų siekęs sukurti prievolinius santykius.
 8. Teismas, atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos Nacionalinio teismų registro išrašą, kuriame nurodyta, jog Petro-Mad Sp.z.o.o. 2014 m. gegužės 23 d. yra likviduota, pašalino įmonę iš trečiųjų asmenų.
 9. Teismas atmetė atsakovės prašymą dėl baudos ieškovei skyrimo už piktnaudžiavimą proceso teisėmis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra reikalavimo teisių perėmėja, pagrįsta, jog ji negalėjo tiksliai žinoti situacijos, iš kurios kyla reikalavimas, be to, bylos nagrinėjimas užsitęsė dėl dokumentų siuntimo į Lenkijos Respubliką.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB ,,Tradela“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį tenkinti, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai iš teisminio proceso pašalino trečiąjį asmenį Petro-Mad Sp.z.o.o. Teismas klaidingai interpretavo Lenkijos Respublikos Nacionalinio teismų registro išrašą, priešingai nei nustatė teismas, Petro-Mad Sp.z.o.o. nėra likviduota įmonė, likvidavimas buvo nutrauktas 2014 m. gegužės 26 d. Atsižvelgiant į Lenkijos Respublikos komercinių įmonių kodekso 272 straipsnį, pagal kurį likvidavimas įvyksta po likvidavimo procedūros bei įmonės išbraukimo iš įmonių registro, kol šiame registre galima gauti informaciją apie įmonę, tol ji nėra išregistruota.
  2. Teismo posėdžio metu žodinis trečiojo asmens L. K. ir A. T. paaiškinimų vertimas iš lenkų į lietuvių kalbą buvo netinkamas, vertėjos neišvertė paaiškinimų esmės, vertimas neaiškus, nenuoseklus. Posėdžio metu teisėja taip pat nurodė, kad vertimus sunku suprasti. Atsižvelgiant į tai, kad dalies teismo posėdžio garso įrašo, t. y. Petro-Mad Sp.z.o.o. darbuotojo L. K. paaiškinimų neįmanoma suprasti, laikytina, kad 2017 m. balandžio 8 d. garso įrašo byloje nėra, o tai pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 5 punktą yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas.
  3. Teismas nepakankamai atidžiai įvertino byloje esančius raštinius ir žodinius šalių paaiškinimus, netinkamai atliko įrodymų vertinimą, t. y. pažeidė CPK 185 straipsnį. Įrodymų visuma pagrindžia trečiojo asmens PetroPower ir atsakovės UAB ,,IndEx Logistics“ susitarimą dėl apmokėjimo už suteiktas pervežimo paslaugas.
  4. Tesimas ignoravo aplinkybę, kad PVM sąskaitose nurodyti užsakymo numeriai sutampa su numeriais, nurodytais tabelyje, kuris buvo siųstas vykstant susirašinėjimui tarp trečiųjų asmenų PetroPower Sp.z.o.o., Petro-Mad Sp.z.o.o. ir UAB „IndEx Logistics“. Visus PVM sąskaitose faktūrose nurodytus pervežimus galima tiksliai susieti su atsakovės trečiajam asmeniui PetroPower Sp.z.o.o. atsiųstu tabeliu ir CMR važtaraščiais. Elektroninis susirašinėjimas tarp pradinio kreditoriaus PetroPower Sp.z.o.o. ir atsakovės paneigia teismo išvadą, jog atsakovė nėra pripažinusi PVM sąskaitų faktūrų kitu būdu. Šis susirašinėjimas patvirtina, kad susitarimas tarp trečiojo asmens PetroPower Sp.z.o.o. ir atsakovės egzistavo, o susitarime dalyvavo ir visą informaciją sekė tretieji asmenys – Petro-Mad Sp.z.o.o. ir UAB ,,Oil IndEx“.
  5. Teismas nepagrįstai sprendė, kad CMR važtaraščiai nepatvirtina sutartinių santykių tarp kreditoriaus PetroPower Sp.z.o.o. ir atsakovės. CMR važtaraščiuose nurodytos aplinkybės dėl pervežimų, krovinio išsiuntimo ir iškrovimo sutampa su trečiojo asmens PetroPower Sp.z.o.o. ir atsakovės susirašinėjimuose nurodomomis faktinėmis aplinkybėmis. Ieškovė viso bylos proceso metu procesiniuose dokumentuose bei žodiniais paaiškinimais įrodinėjo, kad į kuro kainą buvo įskaičiuota ir pervežimų kaina, nes PetroPower Sp.z.o.o. negalėjo tiesiogiai iš UAB ,,Oil IndEx“ pirkti kuro, todėl kurą už didesnę kainą iš UAB ,,Oil IndEx“ pirkdavo trečiasis asmuo Petro-Mad Sp.z.o.o.. Buvo susitarta, kad pervežimus savo sąskaita atliks su UAB ,,Oil IndEx“ susijusi įmonė – atsakovė UAB ,,IndEx Logistics“ .
  6. Teismas formaliai, atsižvelgdamas tik į gramatinį 2014 m. rugpjūčio 29 d. Bendradarbiavimo sutarties dėl skystojo kuro tiekimo tekstą, neanalizuodamas visų bylos aplinkybių, padarė išvadą, kad trečiasis asmuo Petro-Mad Sp.z.o.o. turės PetroPower Sp.z.o.o. sumokėti už transporto paslaugas. Pagal susitarimą tarp atsakovės, Petro-Mad Sp.z.o.o., PetroPower Sp.z.o.o. ir UAB ,,Oil IndEx“ už naftos produktų pervežimą, organizavimą ir atsiskaitymą už suteiktas transporto paslaugas buvo atsakinga atsakovė.
  7. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad trečiųjų asmenų PetroPower Sp.z.o.o. ir UAB ,,Oil IndEx“ liudytojų parodymai prieštaringi. Tai, kad ieškinys buvo atmestas dėl to, jog teismo vertinimu, nesutapo šalių paaiškinimai, yra siurprizinė sąlyga ieškovei. Teismas formaliai įvertino ir atmetė Petro-Mad Sp.z.o.o., PetroPower Sp.z.o.o. ir UAB ,,Oil IndEx“ liudytojų paaiškinimus.
 2. Trečiasis asmuo PetroPower Sp.z.o.o. atsiliepime nurodė, kad apeliacinį skundą palaiko, prašo jį tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Apeliacinio skundo nagrinėjimas turėtų vykti žodinio proceso tvarka, nes atsakovė ir UAB ,,Oil IndEx“ neneigia, kad yra susijusios įmonės, bei dėl to, kad pirmosios instancijos teisme, nebuvo užtikrintas sklandus liudytojų parodymų vertimas iš lenkų kalbos.
  2. Tai, kad ieškovė bylos nagrinėjimo metu pakeitė ir įrodinėjo kitokią tarp šalių egzistavusio susitarimo schemą, teikė naujus paaiškinimus bei įrodymus buvo neišvengiama, nes ieškovė nebuvo susitarimo schemos dalyvis. Proceso eigoje įtraukus naujas šalis PetroPower Sp.z.o.o. ir Petro-Mad Sp.z.o.o., paaiškėjo naujų aplinkybių. Susitarimo šalys yra skirtingose valstybėse, sutarties ir susitarimo vykdymui buvo pasamdyti tretieji asmenys, todėl susitarimo schema kiek komplikuota. Be to, atsakovės pusėje bylos dalyviai nutyli reikšmingas aplinkybes, faktus.
  3. Atsakovės atstovai, pateikus ieškinį Vilniaus apygardos teismui, buvo atvykę į Lenkijos Respubliką derėtis dėl ginčo išsprendimo taikiai, tai patvirtina prie atsiliepimo pateiktas vaizdo registratoriaus įrašas.
 3. Atsakovė UAB ,,IndEx Logistics“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, atsisakyti priimti ieškovės rašytinius įrodymus, skirti ieškovei 5 792 Eur baudą, 50 proc. iš šios baudos, t. y. 2 896 Eur sumokant atsakovei, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Byloje ieškovė pateikė dvi skirtingas tariamos reikalavimo teisės atsiradimo teorijas. Ieškinyje teigiama, kad PetroPower Sp.z.o.o. atsakovės naudai atliko 48 pervežimus. Vėliau ieškovė įrodinėjo PetroPower Sp.z.o.o., Petro-Mad Sp.z.o.o. ir UAB ,,Oil IndEx“ susitarimą, pagal kurį PetroPower Sp.z.o.o. pirko iš UAB ,,Oil IndEx“ kurą per tarpininką Petro-Mad Sp.z.o.o. ir tarpininkui mokėjo ne tik už kurą, bet ir už trasportavimo paslaugas. Transportavimo paslaugas atliko pats PetroPower Sp.z.o.o., o jam sumokėjo UAB ,,Oil IndEx“. Skunde pateikti argumentai dėl tariamų žodinių susitarimų tarp PetroPower Sp.z.o.o., Petro-Mad Sp.z.o.o. ir UAB ,,Oil IndEx“ nenagrinėtini, nes ieškinyje ir kituose procesiniuose dokumentuose šiomis aplinkybėmis nebuvo remiamasi.
  2. Teismas tinkamai, laikydamasis CPK 185 straipsnyje nustatytos pareigos, ištyrė byloje esančių įrodymų visumą bei pagrįstai ieškinį atmetė. Ieškovės pozicija yra nenuosekli ir prieštaringa. PetroPower Sp.z.o.o. nesuteikė atsakovei jokių paslaugų. Elektroninis susirašinėjimas vyko dėl to, kad įmonių grupės, kuriai priklauso ir UAB ,,IndEx Logistics“ ir UAB ,,Oil IndEx“, kaip akcizinių prekių pardavėjui būtina žinoti akcizinės prekės iškrovimo vietą. Atsakovei reikėjo žinoti kur ir kada atgabenti prekes pagal Petro-Mad Sp.z.o.o. užsakymą.
  3. Petro-Mad Sp.z.o.o. pagrįstai teismo pašalintas iš byloje dalyvaujančių asmenų rato. Teismui pateiktas įrodymas apie šios įmonės likvidavimą nebuvo ginčijamas. Šio įmonės darbuotojo parodymai buvo surinkti. Be to, ši įmonė nei karto nepriėmė teismo siųstų dokumentų, tai patvirtina, kad įmonė yra likviduota arba nevykdo veiklos arba suvokia, kad galutinis teismo sprendimas įmonės teisėms ir pareigoms neturės jokios įtakos. Pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. Bendradarbiavimo sutartį tarp Petro-Mad Sp.z.o.o. ir PetroPower Sp.z.o.o. ginčo teismingumas pagal pardavėjo Petro-Mad Sp.z.o.o buveinę, kuri yra ne Lietuvoje.
  4. Priešingai nei nurodo ieškovė, teismas tinkamai vadovavo posėdžių eigai, PetroPower Sp.z.o.o. liudytojui A. T. buvo užtikrinta teisė pasisakyti, duoti paaiškinimus bei atsakyti į klausimus.
  5. Ieškovės ir PetroPower Sp.z.o.o. 2015 m. kovo 16 d. Reikalavimo perleidimo sutartis yra apsimestinis sandoris, juo buvo siekiama sukurti atstovavimo santykius, tokia sutartis prieštarauja imperatyviai CPK 56 straipsnio 2 dalies nuostatai, todėl pripažintina niekine.
  6. Ieškovei už sąmoningą piktnaudžiavimą proceso teisėmis skirtina bauda. Ieškovė pareiškė nepagrįstą ieškinį, remdamasi niekine sutartimi, be objektyvių priežasčių neatvyko į teismo posėdį, kai byla buvo nagrinėjama iš esmės, pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo, bylą atnaujinus vilkino nagrinėjimą, kartu su apeliaciniu skundu nurodė melagingą informaciją, jog pati sumokėjo žyminį mokestį, nors mokestis buvo sumokėtas praėjus terminui apeliaciniam skundui paduoti, be to, jį sumokėjo PetroPower Sp.z.o.o.
 4. Trečiasis asmuo UAB ,,Oil IndEx“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, pripažinti nevieša ir neleisti susipažinti su į bylą pateikta SIA Euro Energo company sąskaita faktūra. Nurodė, kad, priešingai nei teigia ieškovė, pagal PetroPower Sp.z.o.o. ir PetroMad Sp.z.o.o. sąskaitose faktūrose nurodytus duomenis į dyzelino kuro kainą neįeina ir transportavimo išlaidos. Iš vienos pusės PetroMad Sp.z.o.o. dyzelino kurą pardavinėjo pigiau nei nupirko, iš kitos pusės PetroPower Sp.z.o.o. įsigijo dyzelino kurą 0,43 PLN (12 proc.) pigiau nei tos dienos rinkos kaina, kas yra nesuprantama. Apmokėjimas už transportavimą negalėjo būti įtrauktas nei į PetroPower Sp.z.o.o. ir PetroMad Sp.z.o.o., nei į PetroMad Sp.z.o.o. ir UAB ,,Oil IndEx“ mokėjimus. Kartu su skundu pateiktos sąskaitos faktūros atskleidžia UAB ,,Oil IndEx“ verslo paslaptį – pardavimo maržą, todėl ji turėtų pripažinta nevieša bylos medžiaga.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

7Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Apeliantė bei trečiasis asmuo PetroPower Sp.z.o.o. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y., jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas.
 2. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014 ir kt.).
 3. Atsižvelgiant į tai, kad byloje dalyvaujantiems asmenims buvo užtikrinta galimybė pateikti žodinius paaiškinimus pirmosios instancijos teisme, taip pat išsamiai išdėstyti bylai reikšmingas aplinkybes procesiniuose dokumentuose, prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka netenkinamas ir byla apeliacine tvarka nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

8Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Apeliantė UAB ,,Tradela“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė naują įrodymą – Lenkijos Respublikos komercinių įmonių kodekso 272 straipsnio vertimą iš lenkų kalbos į lietuvių. Pateiktu dokumentu apeliantė įrodinėja, kad Petro-Mad Sp.z.o.o. nėra likviduota, todėl buvo nepagrįstai pašalinta iš byloje dalyvaujančių asmenų. Trečiasis asmuo PetroPower Sp.z.o.o. kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė vaizdo registratoriaus išrašą. Šiuo įrodymu trečiaisis asmuo grindžia tai, jog atsakovės atstovai po ieškinio pateikimo Vilniaus apygardos teismui buvo atvykę į Lenkijos Respubliką derėtis dėl ginčo išsprendimo taikiai. Trečiasis asmuo UAB ,,Oil IndEx“ taip pat pateikė naujus įrodymus – SIA Euro Energo company ir UAB ,,Oil IndEx“ sąskaitas faktūras, kuriomis grindžia tai, jog apmokėjimas už transportavimo paslaugas negalėjo būti įtrauktas į kuro pirkimo kainą. Vieną iš sąskaitų prašo pripažinti nevieša.
 2. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, bei atsižvelgti į prašomo pridėti naujo įrodymo įtaką šalių ginčui išspręsti.
 3. Apeliantė ir tretieji asmenys iš esmės nepagrindžia, jog naujai pateikti dokumentai negalėjo būti pateikti bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai bei į šių dokumentų turinį ir esmę, laikytina, kad jie nėra teisiškai reikšmingi bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, todėl atsisakytina priimti šalių naujai pateiktus įrodymus. Trečiojo asmens UAB ,,Oil IndEx“ naujai pateiktų įrodymų nepriėmus, prašymas dėl vienos sąskaitos faktūros pripažinimo nevieša bylos medžiaga nesprendžiamas.

9Dėl liudytojų parodymų teismo posėdžio metu vertimo iš lenkų kalbos

 1. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjimo teismo posėdžio metu nebuvo užtikrintas tinkamas liudytojų parodymų vertimas iš lenkų kalbos, liudytojų paaiškinimai neaiškūs, todėl laikytina, jog 2017 m. balandžio 18 d. posėdžio protokolo (garso rašo) byloje nėra ir tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Nesutiktina su tokia apeliantės pozicija.
 2. Priešingai nei nurodo apeliantė, 2017 m. balandžio 18 d. posėdžio metu teisėja pateikė pastabą ne dėl netinkamo vertėjų vertimo, o dėl neaiškių liudytojų nurodomų aplinkybių (teismo posėdžio garso įrašo 01:50:22 min. – 01:50:32 min.). Tai, kad liudytojai teikė nenuoseklius paaiškinimus, nesudaro pagrindo teigti, jog posėdžio metu vertėjos netinkamai atliko liudytojų paaiškinimų vertimą iš lenkų kalbos. Teismo posėdžio metu buvo užtikrinta proceso dalyvių, nemokančių lietuvių kalbos, teisė posėdyje dalyvauti ir pasisakyti su vertėjo pagalba bei teisė kitų proceso dalyvių posėdžio metu susipažinti su liudytojų parodymais (CPK 11 straipsnis). Be to, posėdžio metu apeliantės atstovas pastabų dėl vertimo neteikė, vertėjoms nušalinimo nereiškė. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo daryti išvadą, kad teismo posėdžio metu nebuvo užtikrintas tinkamas liudytojų parodymų vertimas iš lenkų kalbos. Atitinkamai apeliantės argumentas dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, nesant teismo posėdžio protokolo byloje, atmestinas kaip nepagrįstas.

10Dėl trečiojo asmens pašalinimo iš bylos

 1. Apeliantės nuomone, teismas, klaidingai padaręs išvadą dėl įmonės likvidavimo, nepagrįstai iš bylos proceso pašalino trečiąjį asmenį Petro-Mad Sp.z.o.o.
 2. Iš byloje esančio Lenkijos Respublikos Nacionalinio teismų registro išrašo matyti, kad Petro-Mad Sp.z.o.o. veikla nutraukta, nurodyta, kad įmonės likvidavimo pradžia siejama su akcininkų 2013 m. sausio 11 d. neeilinio susirinkimo nutarimu Nr. 3. Priešingai nei teigia apeliantė pagal išrašo duomenis, 2014 m. gegužės 23 d. likvidacija baigta, o ne nutraukta. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, pagrindžiančių tai, jog įmonė nėra likviduota, pavyzdžiui, įvertinus tai, kad apeliantė reikalavimo teisę į skolą perėmė iš PetroPower Sp.z.o.o., kuri bylos duomenimis turėjo ryšių su Petro-Mad Sp.zo.o. (sudarė 2014 m. rugpjūčio 29 d. Bendradarbiavimo sutartį) apeliantė turėjo galimybę, tačiau nepateikė įrodymų, jog Petro-Mad Sp.z.o.o. faktiškai vykdo veiklą. Todėl, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis rašytiniais įrodymais, pašalino Petro-Mad Sp.z.o.o., kaip likviduotą įmonę, iš bylos proceso. Be to, pati apeliantė apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas nebesukels jokių materialiųjų ar procesinių teisių Petro-Mad Sp.z.o.o.

11Dėl ginčo esmės

 1. Apeliantė, nesutikimą su skundžiamu sprendimu grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai, pažeisdamas CPK 185 straipsnį, atliko įrodymų vertinimą. Apeliantės teigimu, priešingai nei nustatė teismas, įrodymų visumą, t. y. PVM sąskaitose faktūrose, CMR važtaraščiuose esantys duomenys, 2014 m. rugpjūčio 29 d. Bendradarbiavimo sutartis tarp Petro-Mad Sp.z.o.o. ir PetroPower Sp.z.o.o. bei liudytojų paaiškinimai patvirtina atsakovės ir PetroPower Sp.z.o.o. susitarimą dėl apmokėjimo už suteiktas krovinio vežimo paslaugas.
 2. Vadovaujantis CK 6.808 straipsnio 1 dalimi vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog tam, kad būtų konstatuota, jog pervežime dalyvaujantys asmenys yra vienos sutarties šalys, turi būti nustatyta, kad jie yra įsipareigoję vienas kito atžvilgiu ir tarpusavyje suderinę valią (pasiekę konsensusą), t. y. susitarę dėl esminių tarptautinio krovinių vežimo sutarties sąlygų (CK 6.162 traipsnio 1, 2 dalys, 6.808 straipsnis). Pažymėtina, kad nei CMR konvencija, nei nacionalinė teisė nenustato krovinio vežimo sutarčiai privalomos rašytinės formos, o tik nurodo važtaraštį kaip vežimo sutartį ir jos sąlygas patvirtinantį dokumentą (CMR konvencijos 4, 9 straipsniai, CK 6.808 straipsnio 2 dalis). Taigi, tokia sutartis gali būti sudaroma surašant vieną abiejų šalių pasirašytą dokumentą, apsikeičiant rašytiniais dokumentais (užsakymais, telegramomis, telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais perduodama informacija), žodžiu, atliekant veiksmus ar kitokia šalies valios sudaryti sutartį išreiškimo forma (CK 1.64 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-49/2011). Kilus šalių ginčui dėl neužfiksuotų sutarties sąlygų, taip pat kai duomenys važtaraštyje skiriasi nuo šalių sutarties sąlygų, teismas, remdamasis įrodymais (rašytinėmis sutartimis, vežimo užsakymais, dalykiniu šalių susirašinėjimu, kt.), turi nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-159/2013).
 3. Tai, kad tarp atsakovės ir PetroPower Sp.z.o.o. nebuvo rašytinio susitarimo dėl pervežimo paslaugų apmokėjimo patvirtina ir pati apeliantė. Taigi nagrinėjamu atveju, siekiant nustatyti ieškovės reikalavimo teisių į atsakovę pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti ir nustatyti, ar kiti byloje esantys įrodymai patvirtina, jog iš tiesų atsakovė bei PetroPower Sp.z.o.o. buvo sudariusios krovinio vežimo sutartį bei susitarė dėl suteiktų paslaugų apmokėjimo.
 4. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo argumentu, jog vien PVM sąskaitų faktūrų pateikimas neįrodo šalių sutarties sudarymo fakto bei vienos šalies reikalavimo teisės gauti apmokėjimą pagal šias sąskaitas. Sąskaita faktūra, kaip vienašalis sandoris, pati savaime nepagrindžia šalių susitarimo buvimo bei nesudaro pagrindo spręsti apie neabejotiną šalies, kurios atžvilgiu sąskaita išrašyta, pareigą atsiskaityti. Nagrinėjamu atveju, apeliantės teismui pateiktos 4 PVM sąskaitos faktūros patvirtintos vienašališkai PetroPower Sp.z.o.o. – kaip transporto paslaugų pardavėjo, o šių paslaugų pirkėja nurodyta atsakovė UAB ,,IndEx Logistics“. Iš šiose sąskaitose nurodytos informacijos matyti, kad jos išrašytos už transporto paslaugas, sąskaitų išrašymo datos (originalaus teksto sąskaitose) nurodytos – 2014 m. spalio 14 d. (dvi sąskaitos), lapkričio 12 d. ir 2015 m. kovo 25 d., bendra sąskaitų suma 66 758 Eur (1 t., b. l. 12-19).
 5. Iš byloje esančių susirašinėjimo elektroniniu paštu ištraukų, matyti, jog 2014 m. spalio 7 d. bei spalio 14 d. R. S., UAB ,,IndEx Logistics“ atstovas, el. paštu persiuntė į elektroninį paštą ( - ) ir ( - ) lenteles, kuriose pateikti nurodyti sąskaitų faktūrų numeriai, pakrovimo data, vieta, išrovimo vieta, transporto priemonių numeriai bei neužpildyta skiltis, kurioje turėtų būti nurodytos kainos. Šio laiško kopija išsiųsta I. K. (UAB ,,IndEx Logistics“ atstovas) kuris laišką persiuntė PetroPower Sp.z.o.o. (3 t., b. l. 159-164). Taip pat nustatyta, kad I. K. 2014 m. spalio 14 d. el. paštu susirašinėjo su L. B., PetroPower Sp.z.o.o. atstovu, dėl galimai siūlomų kainų – (Jelgava-Olštynas-Varšuva 1450; Daugpilis-Olštynas-Prazsnysz 1250; Daugpilis-Olštynas-Varšuva 1400) (3 t., b. l. 165-168). R. S. 2014 m. spalio 10 d. el. paštu persiuntė PetroPower Sp.z.o.o. duomenis apie UAB ,,IndEx Logistics“ (kontaktinius duomenis, banko sąskaitos Nr.), o spalio 14 d. prašė atsiųsti važtaraščių kopijas (Daugpilis-Olštynas), nurodė datas – 2014 m. rugsėjo 23 d. ir spalio 2 d. bei numerius, spalio 22 d. prašė pakeisti faktūros datą (3 t., b. l. 35-44). Įvertinus nurodytas aplinkybes, nors ir sutiktina su apeliante, kad tam tikri duomenys PVM sąskaitose faktūrose bei šalių susirašinėjimuose sutampa (pavyzdžiui, galimai sutartos kainos, transporto paslaugų užsakymo numeriai), tačiau visų duomenų visuma nesudaro pagrindo spręsti, jog būtent atsakovei UAB ,,IndEx Logistics“ kilo pareiga atsiskaityti PetroPower Sp.z.o.o. už vežimo paslaugas.
 6. Kaip buvo nurodyta CMR važtaraštis yra vežimo sutarties sudarymo patvirtinimas, taip pat įrodymas, kad krovinys vežėjo dispozicijon yra perėjęs iki tol, kol bus įrodyta priešingai (CMR konvencijos 9 straipsnio 1 punktas). Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad važtaraščio duomenys taip pat yra reikšmingi, jie patvirtina vežimo sutarties sudarymą ir jos sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-159/2013). Taigi darytina išvada, kad ypač tuo atveju, kai tarp šalių nėra rašytinės vežimo sutarties, CMR važtaraštyje esanti informacija reikšminga sprendžiant dėl šalių susitarimo egzistavimo bei dėl kokių sąlygų šalys susitarė.
 7. Pagal byloje esančiuose CMR važtaraščiuose, kuriais apeliantė grindė ieškinio reikalavimą, nurodytus duomenis atsakovė UAB ,,IndEx Logistics“ nei viename iš važtaraščių nėra pažymėta, kaip krovinio siuntėja ar gavėja. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog pati atsakovė 8 kartus važtaraščiuose nurodyta kaip vežėja (1 t., b. l. 38-40, 68-73, 89-91 101-109, 116-118), o PetroPower Sp.z.o.o. kaip vežėja nurodyta 14 kartų (1 t., b. l. 29-31, 44-46, 50-52, 56-58, 62-64, 74-81, 85-88, 110-115, 128-132). 2014 m. rugpjūčio 29 d. Bendradarbiavimo sutartyje dėl skystojo kuro tiekimo, kuria apeliantė taip pat įrodinėjo ieškinio pagrįstumą, atsakovė nėra minima, sutartis sudaryta tarp PetroPower Sp.z.o.o. ir Petro-Mad Sp.z.o.o.
 8. Pažymėtina, kad priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, išanalizavęs tiek minėtos bendradarbiavimo sutarties turinį, tiek PVM sąskaitose faktūrose, šalių susirašinėjimuose elektroniniu paštu, tiek CMR važtaraščiuose nurodytus duomenis ir šiuose dokumentuose pateiktos informacijos visumos pagrindu padarė išvadą, jog atsakovės pareiga sumokėti pagal išrašytas sąskaitas faktūras neįrodyta. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai. Byloje esantys rašytiniai įrodymai nepagrindžia atsakovės prievolės PetroPower Sp.z.o.o. atžvilgiu atsiskaityti už suteiktas paslaugas egzistavimo. Iš byloje pateiktų dokumentų bei juose nurodytos informacijos negalima nustatyti, kad PetroPower Sp.z.o.o. ir atsakovės buvo sudarytas susitarimas dėl vežimo paslaugų bei apmokėjimo.
 9. Apeliaciniame skunde apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo liudytojų parodymų vertinimu, su teismo išvada, jog liudytojų parodymai yra prieštaringi. Apeliantės teigimu, tokia teismo išvada jai siurprizinė, kita vertus apeliaciniame skunde konkrečiai nenurodoma, kokie liudytojų parodymai pagrindžia buvus realų susitarimą dėl atsakovės įsipareigojimo apmokėti PetroPower Sp.z.o.o. už vežimo paslaugas.
 10. Vertinant liudytojų parodymus pagal CPK 185 straipsnio reikalavimus, reikia atsižvelgti į jų subjektyvų pobūdį. Rašytiniai įrodymai vertinami kaip aiškesni ir patikimesni nei liudytojų parodymai. Rašytinių įrodymų turiniui, skirtingai nei liudytojų parodymams, neturi tokios įtakos turinio fiksavimo, išsaugojimo, atkūrimo ir perteikimo aplinkybės (gebėjimas matyti, girdėti ar suprasti tam tikras aplinkybes, jas visas detaliai įsiminti ir atgaminti bei perteikti neiškraipant). Liudytojo parodymams neišvengiamai daro įtaką laiko veiksnys, nes dalis aplinkybių, svarbios bylai detalės gali būti užmirštos. Be to, liudytojo parodymų turiniui gali turėti įtakos tokios subjektyvios aplinkybės, kaip liudytojo požiūris į įvykius ar faktus, apie kuriuos jis duoda parodymus, liudytojo santykiai su asmenimis, dėl kurių teisių ir interesų jis liudija ar apie kurių elgesį, veiksmus ar su jais susijusias aplinkybes jis duoda parodymus. Tokios nuostatos dėl įrodymų patikimumo vertinimo gali būti taikomos tiems įrodymams, kurių pagrindą sudaro fizinių asmenų paaiškinimai (šalių, trečiųjų asmenų paaiškinimai ir argumentai, liudytojų parodymai ir kt.). Dėl šių aplinkybių asmeniniai liudijimai patikimumo prasme vertinami kaip subjektyvaus pobūdžio ir nepakankamos įrodomosios galios įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-53-378/2018).
 11. Nors apeliantė teigia, kad, pavyzdžiui, UAB ,,Oil IndEx“ atstovas teikė įmonei palankius parodymus, pažymėtina, kad bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Svarbu, kad viena ar kita prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, ir atitinkamai būtų pagrįsta, kad priešingos prielaidos tikimybė yra mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-45-969/2018). Apeliaciniame skunde pati apeliantė nurodo, kad nesant rašytinės sutarties, įrodymų tyrimas sudėtingesnis. Apeliantė, kaip teisių į tariamą atsakovės skolą perėmėja, turėjo žinoti faktinę situaciją, todėl jos argumentas, kad teismo išvada dėl prieštaringų liudytojų parodymų bei pats teismo sprendimas yra siurprizinis, atmestinas kaip nepagrįstas. Tai, kad iš proceso dalyvių žodinių paaiškinimų negalima nustatyti konkrečių faktinių aplinkybių, patvirtinančių apeliantės ieškinyje keliamo reikalavimo pagrįstumą, nereiškia, jog liudytojų parodymų vertinimas buvo netinkamas ir pažeista CPK 185 straipsnio nuostata.
 12. Dėl apeliantės argumentų, susijusių su pirmosios instancijos teismo netinkamo, nesilaikant CPK 185 straipsnio nuostatos, atlikto įrodymų vertinimo, pažymėtina, jog dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo ne kartą pasisakęs kasacinis teismas. Lietuvos Aukščiausiais Teismas savo formuojamoje praktikoje yra išaiškinęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia tai, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015; 2016 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192-219/2016, 63 punktas). Tai, kad vienai proceso šaliai priimamas nepalankus teismo sprendimas, nesudaro pagrindo išvadai, jog teismas netinkamai atliko įrodymų vertinimą ar paskirstė šalių įrodinėjimo naštą.
 13. Nagrinėjamu atveju, įvertinus skundžiamo sprendimo turinį, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė procesinį sprendimą tinkamai, teisės aktų nustatyta tvarka išanalizavęs byloje esančius rašytinius įrodymus, proceso dalyvių žodinius paaiškinimus, liudytojų parodymus. Skundžiamo sprendimo turinys bei bylos duomenys nesudaro pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.
 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

12Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo

 1. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliantei skirti 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Prašymą grindžia tuo, kad apeliantė pareiškė nepagrįstą ieškinį, vilkino bylos nagrinėjimą, teikė melagingą informaciją apie žyminio mokesčio sumokėjimą.
 2. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2012).
 3. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra objektyvių duomenų, leidžiančių teigti, kad apeliantė sąmoningai ar tyčia buvo nesąžininga pareikšdama ieškinį bei pateikdama apeliacinį skundą. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 9 d. nutartimi buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, apeliantė skundo trūkumus, susijusius su žyminiu mokesčiu ištaisė. Tai, kad apeliantė pasinaudojo įstatyme nustatyta galimybe pateikti apeliacinį skundą negali būti prilyginama piktnaudžiavimui teise. Nagrinėjamu atveju nėra CPK 95 straipsnyje nustatytų būtinųjų sąlygų, sudarančių pakankamą pagrindą skirti apeliantei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Nenustačius teisinio ir faktinio pagrindo apeliantės apeliacinio skundo patenkinimui, apeliantės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nesprendžiamas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai