Byla 2A-83-513/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės ir Eugenijos Morkūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo Z. G. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vitės valdos“ ieškinį atsakovui Z. G., tretieji asmenys UAB „Rodata“, E. D., R. F., A. F. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 1503,07 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-04-29 sprendimu priėmė ieškovo UAB „Vitės valdos“ ieškinio atsisakymą dalyje dėl 67,65 Lt skolos priteisimo iš atsakovo Z. G. ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukė. Likusioje dalyje ieškovo UAB „Vitės valdos“ ieškinį tenkino visiškai. Ieškovui UAB „Vitės valdos“ iš atsakovo Z. G. priteisė 1435,42 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1435,42 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 166 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad tarp šalių yra kilo ginčas dėl to, kas kaltas dėl lubų laikančių medinių konstrukcijų supuvimo. Atsakovas teigia, kad dėl to kalti tik 3 ir 3 A buto gyventojai. Ieškovas su tuo nesutinka, teigia, jog kaltininkai nėra nustatyti. Teismas padarė išvadą, kad nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog dėl lubų laikančių medinių konstrukcijų supuvimo yra kalti 3 ir 3A buto savininkai. Atsižvelgęs į tai, kad buvo atlikti vienos iš pagrindinių namo konstrukcijų – medinės perdangos remonto darbai, kuri bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.82 str. 1 d.) bei kurie proporcingai savo daliai privalo apmokėti šias išlaidas (CK 4.82 str. 3 d.), teismas konstatavo, jog ieškovas pagrįstai ir teisėtai remonto išlaidas proporcingai paskirstė visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams.

4Atsakovas Z. Gulbinas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-29 sprendimą dalyje, kurioje ieškovui UAB „Vitės valdos“ iš atsakovo Z. G. priteista 1435,42 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1435,42 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 166 Lt bylinėjimosi išlaidų, šioje dalyje ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas netinkamai vertino bylos įrodymus, kadangi vadovavosi ieškovo pateiktais įrodymais, o atsakovo įrodymai, be jokio pagrindo buvo atmesti. Ieškovas netinkamai ir pažeisdamas nustatytas procedūras įvykdė statybos rangos darbų pirkimą. Namo gyventojai buvo klaidinami, kad darbų vertį neviršys 10 000 Lt. Buvo pasinaudota, kad UAB „Rodata“ nėra PVM mokėtojas ir sumažinta pirminė perkamų darbų kaina. Be to, buvo pateikti įrodymai, kad UAB „Rusmanta“ iš viso nedalyvavo ieškovo skelbtoje kainų apklausoje. Pateikti skaičiavimai, į kuriuos bendrai įtraukiami ir atliktų statybos rangos darbų kaina ir administravimo bei eksploatavimo mokesčiai, leidžia manyti, jog ieškovas bando nuslėpti tikrąją darbų vertę. Teisme buvo pateikti įrodymai bei specialisto E. A. paaiškinimai, kad UAB „Rodata“ pateikta darbų kaina yra nepagrįstai padidinta. Atsakovas teigia, kad nurodyti faktai patvirtina, jog ieškovas savo pareigas vykdė netinkamai ir nesąžiningai, ieškinys neatitinka faktinėmis aplinkybėmis.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Vitės valdos“ Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimą prašo palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovas nepagrįstai nesutinka mokėti jam tenkančios dalies už atliktus gyvenamojo namo laikančiųjų konstrukcijų remonto darbus, motyvuodamas tuo, jog administratorius netinkamai vykdė savo pareigas, nepranešė apie remonto darbų konkursą ir savo atsisakymą grindžia butų Nr. 3 ir 3a savininkų kalte bei padidinta atliktų darbų kaina.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8Byloje kilo ginčas, kas turi mokėti už lubų laikančių medinių konstrukcijų remontą.

9Teisėjų kolegija atmeta apelianto skundo teiginius dėl įrodymų vertinimo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008). Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas nenurodo konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o, nesutikdamas su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad apeliantas turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai. Byloje nėra jokių įrodymų, kad teismas nebūtų įvertinęs visų bylos aplinkybių ir dėl jų nepasisakęs.

10Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis).

11Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Vitės valdos“ yra namo, esančio ( - ), administratorius, įstatymų nustatyta tvarka administruojantis namo bendrojo naudojimo patalpas. Atsakovui Z. G. priklauso butas, esantis ( - ). 2010-03-16 neeilinio bendrovės komisijos patikrinimo aktu buvo nustatyta, kad namo ( - ), buto tualeto lubų laikančios medinės konstrukcijos akivaizdžiai neatitinka privalomų statybos techninio reglamento reikalavimų ir turi avarinės būklės požymių. Komisija pateikė išvadą priimti privalomą sprendimą dėl ( - ), tualeto lubų laikančių medinių konstrukcijų remonto darbų atlikimo. 2010-04-08 protokolu rangovu parinkta mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Rodata“, sutikusi gyvenamo namo ( - ), medinės perdangos remonto darbus atlikti už 8 963 Lt. Apie ieškovo priimtą sprendimą gyvenamo namo ( - ), bendrasavininkai buvo informuoti 2010-04-09 pranešimu. 2010-04-12 buvo pasirašyta statybos rangos darbų sutartis, kuria darbų kaina nustatyta 8 963 Lt be PVM.

12Atsakovas savo apeliacinį skundą grindžia aplinkybėmis, jog nepriklausomo asmens E. A. paaiškinimai patvirtina, kad UAB „Rodata“ pateikta darbų kaina yra padidinta, o UAB „Rusmanta“ iš viso nedalyvavo ieškovo skelbtoje kainų apklausoje. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas atsiliepime į ieškovo ieškinį, taip pat bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nepateikė ir nenurodė šių aplinkybių, jog nepriklausomo asmens paaiškinimai ar atliktas darbų kainos sąmatinis skaičiavimas patvirtintų, jog UAB „Rodata“ darbų kainos suma yra padidinta, o vienas iš kainos apklausos dalyvių – UAB „Rusmanta“ konkurse nedalyvavo. Taigi, šį klausimą apeliantas iškėlė tik apeliaciniame skunde. Apeliaciniame skunde draudžiama kelti naujus reikalavimus (CPK 312 straipsnis), o CPK 306 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas apeliaciniame skunde iškėlė naujus argumentus, kurie nebuvo išnagrinėti pirmosios instancijos teisme, todėl šios aplinkybės negali būti apeliacijos dalykas. Teisėjų kolegija neanalizuoja atsakovo nurodytų šių aplinkybių, tačiau pažymi, kad tais atvejais, kai ekspertizė – faktų tyrimo procesas – yra atliekama asmenų, kurie teismo nėra paskirti byloje ekspertais, surašyta išvada nelaikoma įrodinėjimo priemone, o priskirtina rašytiniams įrodymams. E. A. nėra nepriklausomas ekspertas ir jo pateiktai paaiškinimai atlikti vienos iš šalių iniciatyva ir tai nepaneigia ieškovo UAB „Vitės valdos“ su rangove UAB „Rodata“ 2010-04-12 sudarytos rangos sutarties pagrindu prisiimto sutartinio įsipareigojimo. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus darytina išvada, kad ieškovas nepažeidė galiojusių supaprastinto konkurso perdangos remonto darbams atlikti sąlygų ir tvarkos. UAB „Rodata“, kaip konkurso laimėtoja, teisėtai atliko perdangos remonto ( - ), darbus, jos pasiūlyta kaina buvo mažiausia, byloje nėra pateikta įrodymų, kad darbai būtų atlikti netinkamai, atliktų darbų kokybė nėra ginčijama. Dėl to kyla daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų savininkų pareiga proporcingai savo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis).

13Esant tokioms išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovės pareikšto reikalavimo teisinį ir faktinį pagrindą tinkamai išanalizavo pirmosios instancijos teismas, išvados padarytos tinkamai aiškinant ir taikant teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl jis paliktinas nepakeistu (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovo naudai turėtų būti priteisiamos jo bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Ieškovo pateikti dokumentai patvirtina, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ieškovas UAB „Vitės valdos“ advokatei Onai Kapliauskaitei sumokėjo 500 Lt, todėl ši suma priteistina iš atsakovo.

15Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-29 sprendimą palikti nepakeistą.

17Iš atsakovo Z. G. ieškovui UAB „Vitės valdos“ priteisti 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai