Byla B2-794-450/2017
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo bankrutavusios J. D. tikrosios ūkinės bendrijos, bankroto administratorius UAB „Insolventa“, prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2

  1. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi iškėlė J. D. tikrajai ūkinei bendrijai bankroto bylą, 2014 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą bei jų finansinius reikalavimus, 2014 m. lapkričio 15 d. nutartimi įmonė pripažinta likviduojama dėl bankroto, vėlesnėmis nutartimis patikslintas bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašas bei jų finansiniai reikalavimai.
  2. Kreditorius UAB „Rizikos kapitalo investicijų kompanija“ pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, įpareigoti bankroto administratorių pateikti teismui būtinus įstatyme numatytus duomenis šio sprendimo priėmimui. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo informavo teismą, kad visos bankroto procedūros užbaigtos, nėra procedūrinių kliūčių spręsti klausimą dėl įmonės pabaigos.

3Prašymas tenkintinas.

  1. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus. Vadinasi, bankroto procedūros gali būti užbaigiamos priimant sprendimą dėl įmonės pabaigos, jeigu įvykdytos procesinio pobūdžio sąlygos – teismui pateikti likusio turto grąžinimo / nurašymo / perdavimo aktai bei Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažyma, o taip pat įvykdytos materialaus pobūdžio sąlygos – pateikti duomenys, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).
  2. Dokumentai, įvardinti ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte bei 32 straipsnio 4 dalyje, buvo pateikti teismui, todėl procesinio pobūdžio sąlygos, sudarančios prielaidas sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti, realizuotos.
  3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014).
  4. Kreditorius B. V. yra pareiškęs ieškinį atsakovams UAB „Rizikos kapitalo investicijų kompanija“, AB bankas Swedbank, tretieji asmenys bankrutavusi J. D. tikroji ūkinė bendrija, bankroto administratorius UAB „Insolventa“, UAB „Domus luxus“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (ginčija reikalavimų perleidimo sutartį), kuris Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje e2-3155-450/2017 yra atsisakytas priimti ir grąžintas jį padavusiam asmeniui (nutartis neįsiteisėjusi).
  5. Teismas pažymi, kad Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinti terminai – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nėra savitiksliai. Jie nustatyti atsižvelgiant į bankroto proceso paskirtį ir tikslus – kuo operatyviau išspręsti kreditorių reikalavimų patenkinimo / nepatenkinimo (nurašymo) klausimą, tuo pačiu likviduojant bankrutavusios įmonės skolų naštą ir taip užtikrinant skolininko teisių bei teisėtų interesų apsaugą, o taip pat užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis.
  6. Bankroto byla bendrovei iškelta dar 2013 m. lapkričio 28 d., bendrija likviduojamos dėl bankroto statusą įgijo nuo 2014 m. lapkričio 12 d.
  7. Kaip jau nurodyta, vadovaujantis ĮBĮ 32 str. bankroto procedūros gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 str. 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Kaip patvirtino administratoriaus įgaliotas asmuo, visas tiek bendrijos, tiek ir jos narių turtas yra realizuotas.

410.Teismų praktikoje ne kartą nurodyta, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą, nes bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-380-196/2016; 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015, 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012, 2016 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-870-157/2016).

511. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, nors ir yra neįsiteisėjusi teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti kreditoriaus (ieškovo) B. V. ieškininį pareiškimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, t. y. nėra užbaigtas kitos civilinės bylos nagrinėjimas, tačiau šiuo atveju galima priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, nes šiuo sprendimu kreditoriui nebūtų užkirsta galimybė savo teises įgyvendinti kitu būdu, toliau nedidinant bankroto proceso kaštų.

612.Bankroto administratorius pateikė pažymą iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros, pastaroji nurodžiusi, kad nėra duomenų, kad bankrutavusioje įmonėje yra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas.

7Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 35 str., 32 str. 4 d., LR CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., 279 str.,

Nutarė

8Pripažinti likviduojamos dėl bankroto J. D. tikrosios ūkinės bendrijos, (įm. k. 125312133, buveinės adresas Vytauto g. 37-9, Vilnius) įmonės pabaigą ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

9Pavesti įmonės administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d.

10Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai