Byla 2A-969/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1555-254/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Grand SPA Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „He-Ma“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Murena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Grand SPA Lietuva“, UAB „He-Ma“, prašydamas pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo dienos 2009 m. vasario 13 d. susitarimą Nr. 40 ir 2009 m. kovo 9 d. susitarimą Nr. 2009-03-09, sudarytus tarp UAB „Murena“ ir UAB „Grand SPA Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Lietuvos“ sanatorija“) bei UAB „He-Ma“, ir taikyti restituciją, priteisiant iš atsakovo UAB „He-Ma“ ieškovui 100 000 Lt bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo teigimu, UAB „Murena“ sudarė kreditorių interesus pažeidžiančius susitarimus, nepagrįstai suteikė pirmenybę atsakovui UAB „He-Ma“, kai susitarimų sudarymo metu įmonė jau buvo nemoki, turėjo kreditorinių įsipareigojimų savo darbuotojams, buvo priimti mokesčių administratoriaus sprendimai dėl mokestinių nepriemokų, taikyti laikini apribojimai disponuoti turtu. Ieškovo įsitikinimu, šias aplinkybes patvirtina į bylą pateiktas 2008 m. gruodžio 31 d. balansas, kuriame apskaitytos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo pusę įmonės turto, taip pat pateiktas sąrašas kreditorių, turto arešto aktai, kreditorių pretenzijos, teismų sprendimai dėl skolų priteisimo, buvę ginčijamų susitarimų sudarymo metu. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovai, būdami verslininkai turėjo domėtis asmens, su kuriuo sudaro susitarimus, finansine padėtimi, nes ir viešoje erdvėje buvo žinių apie ieškovo nesugebėjimą vykdyti finansinius įsipareigojimus. Ieškovo teigimu, vienerių metų terminas ginčyti susitarimus nėra praleistas, kadangi duomenis apie juos administratorius turėjo tik nuo 2010 m. sausio 4 d. bylų (dokumentų) priėmimo-perdavimo akto sudarymo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 22 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti; sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi.

7Teismas nurodė, kad tarp UAB „Murena“ (rangovo) ir UAB „Grand SPA Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Lietuvos“ sanatorija) (užsakovo) buvo sudaryta 2008 m. gegužės 29 d. statybos rangos sutartis Nr. AD3-08-06; tarp UAB „Murena“ ir UAB „He-Ma“ (subrangovo) 2008 m. gegužės 16 d. buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. AD03-08-04-07. Teismo teigimu, vertinant dalyvaujančius byloje asmenis siejančius materialiuosius teisinius santykius, darytina išvada, kad jie susiklostė rangos ir subrangos sutarčių pagrindu dėl pastato 4D2P, esančio V. Kudirkos 45, Druskininkai, projektavimo ir rekonstrukcijos darbų. Teismas nurodė, kad pagal ieškovo ir atsakovo UAB „He-Ma“ tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą už laikotarpį nuo 2006 m. liepos 21 d. iki 2010 m. gruodžio 20 d., įskaičius ginčijamus sandorius 100 000 Lt sumai, ieškovas 2009 m. kovo 16 d. turėjo šiam atsakovui 185 291,86 Lt arba iki ginčijamų sandorių sudarymo – 285 291,86 Lt skolą.

8Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2009 m. spalio 1 d., UAB „Murena“ buvo iškelta bankroto byla.

9Nagrinėjamoje byloje sprendžiant dėl CK 6.66 straipsnio 3 dalies reikalavimų teismas nesutiko su atsakovo UAB „He-Ma“ argumentais, kad administratoriui 2009 m. spalio 23 d. perėmus ieškovės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, antspaudą kartu buvo perimti ir dokumentai apie ginčijamus sandorius, nes dėl didelės apimties jie niekur nebuvo išvežti. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostatomis, laikė, kad UAB „Murena“ administratorius apie ginčijamus sandorius sužinojo nuo dokumentų apie jų sudarymą gavimo dienos ir tai pagrindžia ieškovės pateikti 2009 m. gruodžio 28 d. ir 2010 m. sausio 4 d. dokumentų perdavimo-priėmimo aktai.

10Teismas nurodė, kad UAB „Grand SPA Lietuva“ galiojančius įsipareigojimus ieškovui patvirtina pažymos apie atliktus statybos-remonto darbus, jų priėmimo-perdavimo aktai ir ieškovo išrašytos PVM sąskaitos faktūros bei skolos suvestinė, kad užsakovas 2009 m. kovo 9 d. buvo skolingas rangovui 1 236 113, 25 Lt. Teismas pažymėjo, kad, kaip buvo nurodyta, ieškovas buvo skolingas atsakovui UAB „He-Ma“, todėl laikytina, kad šalys turėjo viena kitai neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teismui aiškinantis, ar kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, būtina turėti omenyje tai, kad actio Pauliana taikymo atveju svarbus yra prievolės tarp kreditoriaus ir skolininko atsiradimo momentas, nes kreditorius, prievolės pagrindu įgydamas reikalavimo teisę skolininkui, taip pat įgyja teisę naudotis įstatymo suteikiama jo reikalavimo teisės apsauga bei gynimo būdais. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas nebuvo įgijęs teisės gauti atlygį už savo atliktus darbus, nes kaip generalinis rangovas atliko tarpininko vaidmenį tarp užsakovo ir subrangovo, t.y. gavęs pinigus iš užsakovo, juos privalėjo sumokėti subrangovui už pastarojo atliktus darbus užsakovui, kadangi pats darbų, už kuriuos buvo atsiskaityta ginčijamais sandoriais, neatliko. Esant tokiems teisiniams santykiams, teismo įsitikinimu, UAB „He-Ma“ reikalavimo teisės patenkinimo ginčijamu būdu paneigimas neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo bei sąžiningos dalykinės praktikos reikalavimų (CK 1.5, 6.158 str.).

11Teismas nurodė, kad sprendžiant, ar ginčijamas sandoris pažeidė kreditorių interesus ir teises ieškovo nurodytu aspektu, jog būdamas nemokus, sudarė sutartis su atsakovais, tuo sumažino kitų kreditorių galimybę gauti jų reikalavimo patenkinimą, taip pat suteikė atsakovui UAB „He-Ma“ pirmenybę prieš kitus kreditorius, aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010 suformuota teisės aiškinimo praktika, kad negalima iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius vertinti pagal taisykles, kurios yra būdingos bankroto procesui. Teismas nurodė, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu ieškovui nebuvo iškelta bankroto byla. Teismas pažymėjo, kad esant pirmiau nurodytiems tarp šalių rangos ir subrangos sutarčių pagrindu atsiradusiems teisiniams santykiams dėl vieno statybos objekto projektavimo ir rekonstrukcijos, ginčijamas sandoris ne tik kad nebuvo draudžiamas, bet ir atitiko įprastą verslo praktiką. Teismas laikė, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes, toks sandoris jo sudarymo metu galimai buvo vienintelė racionali išeitis išvengti bankroto ir toliau vystyti veiklą. Teismas atkreipė dėmesį, kad į bylą pateikti duomenys apie pradelstus įsipareigojimus 2008 m. spalio 2 d., 2009 m. vasario 11 d. ir 2009 m. kovo 3 d. patvirtina, jog su kitais analogiškoje situacijoje esančiais kreditoriais (subrangovais) buvo elgiamasi analogiškai, be to, įsiskolinimai darbuotojams ir valstybinėms institucijoms taip pat buvo mažinami, ką patvirtina ieškovo 2011 m. liepos 4 d. pažyma Nr. 07/04-1. Teismas pažymėjo, kad pagal bylos duomenis ginčijamu sandoriu su UAB „He-Ma“ taip pat buvo atsiskaityta tik iš dalies. Teismas sprendė, kad klausimas dėl kreditorių teisių pažeidimo galėtų kilti tuomet, jeigu UAB „He-Ma“ interesai būtų patenkinti iš ieškovo lėšų, gautų už jo paties atliktus darbus. Teismas nurodė, kad Laikinojo mokėjimų tvarkos įstatymo nuostatų pažeidimas sudarytų prielaidas ginčyti sandorius CK 6.66 straipsnio pagrindu tik nustačius visas būtinas actio Pauliana taikymo sąlygas. Kadangi teismas nagrinėjamoje byloje visų šių sąlygų nenustatė, todėl šiuo aspektu plačiau nepasisakė.

12Teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo nemokus, nes ginčijant jį remtis ĮBĮ įmonės nemokumo sąvoka negalima. Teismas pažymėjo, kad ieškovui bankroto byla buvo iškelta Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2009 m. spalio 1 d., UAB „Murena“ 2008 finansinių metų balansas, kuriame nurodyta bendra turto vertė 21 125 905 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 18 979 112 Lt, patvirtina, kad ieškovas UAB „Murena“ sandorio sudarymo metu jau turėjo finansinių sunkumų, tačiau įmonės veikla nebuvo nutrūkusi, ji ir toliau vykdė ūkinę-komercinę veiklą ir atsiskaitinėjo su kreditoriais, su darbuotojais, Sodra, buvo mokamas PVM, GPM.

13Teismas nenustatė, kad sandorio šalys ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo nesąžiningos. Teismas nurodė, kad ieškovas atsakovų nesąžiningumą grindė tik tuo, kad sandoriu buvo pažeisti kreditorių interesai, o apie tai žinodamos sandorio šalys jį sudarė. Be to, atsižvelgiant į tai, kad kaip konstatuota, kreditorių interesai nebuvo pažeisti ir sandoris atitiko įprastą verslo praktiką, teismas pažymėjo, kad UAB „Murena“ 2008 m. balansas Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas tik 2009 m. liepos 20 d., todėl apie finansinius sunkumus, su kuriais susidūrė ieškovas, atsakovams negalėjo būti žinoma. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas nepateikė duomenų iš VMI dėl informacijos apie UAB „Murena“, kaip nevykdančią mokesčių administratoriaus reikalavimų ar savo įsipareigojimų. Nurodė, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys apie iškeltas bylas, Turto arešto aktų registro duomenys apie taikytas laikinąsias apsaugos priemones, neturint duomenų apie UAB „Murena“ turimą turtą ir pradelstus įsipareigojimus, nebuvo pakankami atsakovams spręsti, kad ginčijamais sandoriais bus pažeisti kitų kreditorių interesai, juolab vertinant šių sandorių sudarymo pagrindus – užsakovo atsiskaitymą už jam atliktus subrangovo darbus. Teismas nurodė, kad 2009 m. spalio mėnesio duomenys iš interneto apie tai, kad UAB „Murena“ sumažino darbų apimtį bei ketina atleisti dalį darbuotojų, atitiko šalies statybų sektoriuje susidariusią situaciją. Ieškovo argumentai, jog atsakovai turėjo remtis anonimo duomenimis iš internetinio portalo skusk.lt, kad nemokami darbuotojams atlyginimai, teismo įsitikinimu, nesudaro pagrindo atsakovus pripažinti nesąžiningais. Teismas pažymėjo, kad kitų argumentų dėl atsakovų nesąžiningumo ieškovas nenurodė.

14Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad nėra pagrindo ieškovo ginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu pagal actio Pauliana taisykles, kadangi ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų viseto, numatyto CK 6.66 straipsnyje.

15Teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Murena“ bylą nagrinėjant teisme prašė ginčo sandorį pripažinti negaliojančiu ex officio kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir taikyti restituciją pagal CK 1.80 straipsnį, laikė, kad areštavus ieškovo turtą turto arešto aktais pagal CPK 675 straipsnio 1 dalį, buvo apribota jo valdymo, naudojimosi ar disponavimo teisė visu turtu. Teismas nurodė, kad byloje esantys turto arešto aktai nepatvirtina, kad buvo areštuotos ieškovo turtinės teisės ar taikytas draudimas UAB „Murena“ dalyvauti tam tikruose sandoriuose, perduoti kitiems asmenims turtą. Teismo nuomone, kiti ieškovo pateikti Turto areštų aktų registro išrašo duomenys nepatvirtina, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovo turto areštas buvo su laikino įregistravimo žyma, todėl sutikti su ieškovu, kad tuo metu buvo taikytas areštas visam UAB „Murena“ turtui, negalima. Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad nėra pagrindo ginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu ir CK 1.80 straipsnio pagrindu.

 1. Apeliacinio skundo argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Murena“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas, nurodydamas, kad sudaryti sandorį buvo privaloma, nes ieškovas buvo skolingas atsakovui už atliktus darbus pagal 2008 m. gegužės 16 d. statybos subrangos sutartį Nr. AD03-08-04-07, kad šalys sudarė susitarimą atsiskaitymo įgyvendinimui, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, skolą kreditoriui vertindamas kaip būtinybę sudaryti sandorį. Įstatyme nustatyta pareiga įvykdyti savo prievolę (pareigą) savaime nereiškia asmens pareigos sudaryti sandorį.
 2. Nepagrįstas teismo teiginys, kad nebuvo kreditorių teisių pažeidimo ir įmonė buvo moki. Sutarčių sudarymo metu UAB „Murena“ buvo pradelsusi atsiskaityti su kitais kreditoriais, sandoriais buvo suteikta pirmenybė atsakovams prieš bendrovės darbuotojus, valstybinę mokesčių inspekciją, socialinio draudimo fondo valdybą, kitus kreditorius, todėl sudarytomis sutartimis pirmiausia buvo pažeistos šių kreditorių teisės ir Lietuvos Respublikos laikinasis mokėjimų eilės tvarkos įstatymas. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad su atsakovu UAB „He-Ma“ buvo atsiskaityta tik iš dalies, tačiau tokio teismo teiginio nepatvirtina byloje esantys įrodymai, priešingai, byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovas UAB „He-Ma“ nėra įtrauktas į BUAB „Murena“ kreditorių sąrašus. 2008 m. gruodžio mėn. 31 d. įmonės balansas patvirtina, kad įmonė buvo nemoki, nes tiek per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 18 979 112 Lt, tiek pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2009 m. vasario 11 d. – 15 466 527,37 Lt, viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės – turto iš viso buvo 21 125 905 Lt.
 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad su kitais kreditoriais esančiais analogiškoje situacijoje buvo elgiamasi analogiškai. Toks teismo teiginys nepagrįstas įrodymais. Ne su visais subrangovais buvo atsiskaitoma sudarant susitarimus. Be to, sudarius ginčijamą sandorį nukentėjo tie kreditoriai, kurie turėjo pirmumo teisę į reikalavimų patenkinimą.
 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad 2011 m. liepos 4 d. ieškovo raštas Nr. 07/04-01 patvirtina, kad įsiskolinimai darbuotojams ir valstybinėms institucijoms buvo mažinami ir po ginčo sandorio sudarymo. Ieškovo raštas Nr. 07/04-01 patvirtina, kad įsiskolinimai darbuotojams po ginčo sandorio didėjo, be to, raštas įrodo, kad nors įsipareigojimai VMI, Sodrai ir kitiems kreditoriams kito, įsiskolinimai visuomet išliko dideli.
 5. Į bylą buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad įmonės turto ir įsipareigojimų balansas buvo neigiamas, įmonė buvo nemoki, buvo pažeistos kreditorių teisės, todėl nepagrįstas teismo argumentas, jog šalys buvo sąžiningos. Teismas, vertindamas šalių sąžiningumą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, konstatuodamas, kad atsakovai neprivalėjo domėtis UAB „Murena“ finansine situacija. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas nepateikė duomenų iš VMI dėl informacijos apie tai, kad UAB „Murena“ nevykdo mokesčių administratoriaus reikalavimų ar savo įsipareigojimų. Ieškinio priede Nr. 5 ieškovas pateikė teismui Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimus, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymu, nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą, kol bus sumokėta mokestinė nepriemoka. Taigi, buvo pateikti duomenys, kad UAB „Murena“ nevykdo mokesčių administratoriaus reikalavimų ir savo įsipareigojimų. Teismas taip pat nevertino su ieškiniu pateiktų įrodymų, kad viešai spaudoje ir internete jau buvo skelbiama apie tai, kad UAB „Murena“ turi finansinių problemų, neatsiskaito su darbuotojais. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis domėjosi UAB „Murena“ finansine situacija, tikrino areštų registrą, domėjosi, ar nėra inicijuojamos bankroto bylos. Dar 2007 metų UAB „Murena“ balansas rodė įmonės nemokumą. Šis balansas ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo pateiktas Juridinių asmenų registrui ir buvo prieinamas atsakovams.
 6. Ginčo sandorio sudarymo metu buvo įregistruoti laikini turto arešto aktai ir tai reiškia, kad BUAB „Murena“ neturėjo teisės disponuoti turtu ir sudaryti ginčijamų susitarimų. Teismas šių įrodymų nevertino, nepasisakė, kodėl jie nevertinami. Atsakovai žinojo ar privalėjo žinoti, kad UAB „Murena“ turtui galioja laikinas areštas ir šį ribojimą pažeidžiantys atsiskaitymai yra neteisėti.
 7. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, konstatuodamas, kad teismas neprivalėjo ex officio pripažinti sandorių negaliojančiais kaip prieštaraujančių imperatyvioms įstatymų normoms. Turtui galiojo laikinas turto areštas, turtas nebuvo identifikuotas, taigi buvo areštuotas visas turtas. Laikoma, kad reikalavimo teisė taip pat įeina į turto sąvoką ir ji buvo perleista.
 8. Ieškovas teikdamas ieškinį buvo pažymėjęs, kad sudarant ginčijamą sandorį buvo pažeistos ir imperatyvios Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo normos, be to, ieškovas pateikė Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimus, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymu, nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą, kol bus sumokėta mokestinė nepriemoka. Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, jog iki sandorio sudarymo visa mokestinė nepriemoka buvo sumokėta. Dėl to laikytina, kad sudarytas sandoris pažeidė Mokesčių administravimo įstatymą ir konstitucinę pareigą laiku mokėti mokesčius bei imperatyvų Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimą, todėl privalėjo būti pripažintas niekiniu kaip pažeidžiantis imperatyvias įstatymų normas.
 9. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnyje įtvirtintą pareigą visapusiškai ir objektyviai ištirti aplinkybes, kurios įrodinėjamos proceso metu, taip pat CPK 265 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teismo pareigą įvertinti įrodymus.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas.

19Byloje nustatyta, kad UAB „Murena“ (rangovas) ir UAB „Lietuvos“ sanatorija (dabartinis pavadinimas UAB „Grand SPA Lietuva“) (užsakovas) 2008 m. gegužės 29 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AD3-08-06. UAB „Murena“ (rangovas) ir UAB „He-Ma“ (subrangovas) 2008 m. gegužės 16 d. sudarė subrangos sutartį Nr. AD03-08-04-07.

20UAB „Lietuvos“ sanatorija (užsakovas), UAB „Murena“ (rangovas) ir UAB „He-Ma“ (kreditorius) 2009 m. vasario 13 d. susitarimu Nr. 40 susitarė, kad užsakovas dalį rangovui mokėtinos sumos, numatytos rangos sutartyje Nr. AD3-08-06, t.y. 80 000 Lt su PVM, sumokės pavedimu į kreditoriaus UAB „He-Ma“ atsiskaitomąją sąskaitą banke; užsakovui pervedus nurodytą sumą ir pavedimo kopiją atsiuntus rangovui, bus laikoma, kad užsakovas tinkamai įvykdė mokėjimą pagal rangos sutartį, o rangovas padengė skolą (atitinkamu dydžiu) kreditoriui pagal sutartį Nr. AD03-08-04-07. Į bylą pateiktas AB SEB banko vietinio mokėjimo nurodymas patvirtina, kad UAB „Lietuvos“ sanatorija 2009 m. balandžio 28 d. įvykdė mokėjimą pagal minėtą sutartį, t.y. pervedė UAB „He-Ma“ 80 000 Lt.

21UAB „Lietuvos“ sanatorija (užsakovas), UAB „Murena“ (rangovas) ir UAB „He-Ma“ (kreditorius) 2009 m. kovo 9 d. susitarimu Nr. 2009-03-09 susitarė, kad užsakovas dalį rangovui mokėtinos sumos, numatytos rangos sutartyje Nr. AD3-08-06, t.y. 20 000 Lt su PVM, sumokės pavedimu į kreditoriaus UAB „He-Ma“ atsiskaitomąją sąskaitą banke; užsakovui pervedus nurodytą sumą ir pavedimo kopiją atsiuntus rangovui, bus laikoma, kad užsakovas tinkamai įvykdė mokėjimą pagal rangos sutartį, o rangovas padengė skolą (atitinkamu dydžiu) kreditoriui pagal sutartį Nr. AD03-08-04-07. Į bylą pateiktas AB SEB banko vietinio mokėjimo nurodymas patvirtina, kad UAB „Lietuvos“ sanatorija 2009 m. birželio 12 d. įvykdė mokėjimą pagal minėtą sutartį, t.y. pervedė UAB „He-Ma“ 20 000 Lt.

22Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2009 m. spalio 1 d., UAB „Murena“ iškelta bankroto byla.

23BUAB „Murena“ administratorius CK 6.66 straipsnio pagrindu ginčija minėtus sandorius.

24Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas actio Pauliana institutą bei CK 6.66 straipsnį, nutartyse yra ne kartą konstatavęs, kad actio Pauliana – tai teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių jis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šio teisės instituto pagrindinė paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Kreditorius, reikšdamas Pauliano ieškinį, pirmiausia siekia atkurti pažeistą skolininko mokumą, sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai ir be pagrindo perleido kitiems asmenims. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, Pauliano ieškinio pagrindinė paskirtis ir tikslas yra kompensacinis, o sandorio pripažinimas negaliojančiu yra tik priemonė atkurti skolininko pažeistą mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2001; 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2004; 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2005; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006, ir kt.). Actio Pauliana pagrindu ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus interesus ir teises. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis, bet ne baigtinis sąrašas atvejų, kaip skolininko sudarytu sandoriu galima pažeisti kreditoriaus teises: jei dėl sandorio skolininkas tampa nemokus; skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai ir teisės, turi būti vertinama pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes. Kreditoriaus teisės pažeidžiamos ne tik tokiais skolininko sudarytais sandoriais, kuriais sukeltas skolininko bendras nemokumas, arba tokiais, kurie sudaryti jau esant nemokumo teisinę situaciją atitinkančiai skolininko padėčiai. Toks pažeidimas konstatuotinas ir dėl sandorių, kuriais sumažinta turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertė ir to turto vertės neužtenka kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Kreditoriaus teises pažeidžiančiu sandoriu gali būti pripažintas ir toks sandoris, dėl kurio atsiskaitymas su kreditoriais užtrunka gerokai ilgiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-191/2006; 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2005). Teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus teisių pažeidimu CK 6.66 straipsnio 1 dalies prasme taip pat laikytinas ir sumažėjęs skolininko mokumas, kai kreditorius praranda galimybę visiškai arba iš dalies patenkinti savo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2004; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-497/2006).

26Įmonių bankroto procesą reglamentuojančio Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas įpareigoja bankrutuojančios įmonės administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Kadangi Įmonių bankroto įstatymas nenustato savarankiškų sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų, todėl bankrutuojančios įmonės administratorius, ginčydamas bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo, gindamas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, turi teisę sandorius ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, taip pat ir CK 6.66 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003, 2009 m. rugsėjo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009 ir kt.).

27CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas šių nurodytų sąlygų visetas. Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nebus pagrindo sandoriui pripažinti negaliojančiu.

28Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl UAB „Murena“ mokumo yra nepagrįstos.

29Į bylą pateiktos pažymos VMI, Alytaus VMI sprendimai išieškoti mokestines nepriemokas, kreditorių priminimai ir pretenzijos dėl neatsiskaitymo patvirtina, kad UAB „Murena“ ginčo susitarimų sudarymo metu buvo nemoki ir skolinga pirmos, antros bei trečios eilės kreditoriams. UAB „Murena“ nemokumo aplinkybė nustatyta ir teismo nutartyje iškelti bendrovei bankroto bylą. Tai, kad UAB „Murena“ jau nevykdė kitų sutartinių įsipareigojimų, negalėdama atsiskaityti su kreditoriais, įrodo nagrinėjamoje byloje esantys teismų sprendimai, kuriais buvo tenkinti dalies kreditorių reikalavimai, priteisiant iš UAB „Murena“ kreditoriams įvairaus dydžio sumas. Be to, UAB ,,Murena“ nemokumą iki ginčo sandorių sudarymo ir jo sudarymo metu įrodo UAB „Murena“ 2008 m. balansas, iš kurio matyti, kad įmonės įsipareigojimai viršijo turimo turto sumą ir įmonė veikė nuostolingai. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Murena“ ginčo sandorių sudarymo metu buvo skolinga darbuotojams, valstybės biudžetui. Ginčijamų sandorių sudarymo metu galiojęs Laikinasis mokėjimų eilės tvarkos įstatymas nustatė mokėjimų eilės tvarką, kai juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti vienu metu neturi pakankamai pinigų. Šio įstatymo 3 straipsnyje buvo nustatyta, kad pirmiausia turi būti mokamos su darbo santykiais susijusios išmokos, antra eile – valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos; trečia eile – mokesčiai ir kiti privalomi mokėjimai į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei kitus valstybės pinigų fondus. Kiti mokėjimai pinigų gavėjams priskirti ketvirtai mokėjimų eilei. Įstatymo 2 straipsnis nustatė, kad mokėtojas, vykdydamas piniginius įsipareigojimus, šio straipsnio 1 dalyje nustatytos eilės tvarkos privalo laikytis, nepaisydamas, kada piniginiai įsipareigojimai atsirado. Pagal bylos duomenis darytina išvada, kad UAB „Murena“ turėjo finansinių įsipareigojimų darbuotojams ir valstybės biudžetui, neturėjo pakankamai lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl privalėjo pirmiausia atsiskaityti su darbuotojais ir valstybės biudžetu. Ginčo susitarimais buvo ignoruotos Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo nuostatos, nepagrįstai suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui – atsakovui UAB „He-Ma“, taip pažeidžiant kitų, turinčių pirmenybės teisę gauti nustatytus mokėjimus, kreditorių teises. Dėl to teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumentą dėl Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo ginčijamais sandoriais pažeidimo.

30Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl ginčijamų sandorių šalių sąžiningumo nepagrįstos.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl sąžiningo įgijėjo teisių apsaugos, yra konstatavęs, kad civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo principas (CK 1.5 str.), kuris, be kita ko, reiškia, kad kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Įrodinėjimo požiūriu kiekvienam asmeniui nereikia įrodinėti savo sąžiningumo, jeigu įstatymas nepreziumuoja konkretaus subjekto kaip nesąžiningo arba kalto. Tokia prezumpcija actio Pauliana atveju yra CK 6.67 straipsnyje numatytais atvejais. Sąžiningumas gali būti nuginčytas, nes tai nuginčijamoji prezumpcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006).

32Atkreiptinas dėmesys, kad asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal asmens informatyvumą apie tam tikrus faktus. Vienu atveju įstatyme nustatytas reikalavimas, kad asmuo žinotų apie tam tikras aplinkybes, kitu atveju – asmuo neturi tam tikrų aplinkybių žinoti. „Žinojimas“ suprantamas kaip asmens tam tikrų duomenų turėjimas, o „turėjimas žinoti“ aiškinamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta pareiga pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys. Taigi sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tokie duomenys gali būti gaunami iš pokalbio su turtą parduodančiu asmeniu arba jo atstovu, iš registru, kitu šaltiniu (oficialiu ar privačiu). Kreditoriaus interesų gynimas pagal actio Pauliana apima ne tik tuos atvejus, kai yra suvaržytos skolininko daiktinės teisės, bet ir tuos, kai skolininkas turi kreditorių, o skolininko daiktinės teisės neapribotos. Svarbu įvertinti, ar sandorio sudarymu objektyviai nebus pažeistos kreditoriaus teisės. Sudarant kiekvieną sandorį turto įgijėjas yra suinteresuotas neturėti sunkumų dėl įgyjamo turto, siekia apsisaugoti, kad šis nebūtų išreikalaujamas. Tai reiškia, kad turto įgijėjas taip pat yra suinteresuotas civilinių teisinių santykių stabilumu. Vadinasi, jis, elgdamasis apdairiai, prieš sudarydamas sutartį turi pasidomėti, ar patikima kita sandorio šalis, ar ji elgiasi sąžiningai. Iš būsimos sandorio šalies yra pagrįsta reikalauti paaiškinimo ir kitų duomenų, ar ji neturi kreditorių, kurių interesams gali būti padaryta žala sandorio sudarymu. Jeigu asmuo gauna žinių apie galimo kontrahento kreditorių, tai privalo svarstyti, ar skolininko turto įgijimu nepažeis kreditoriaus interesų. Protingu ir apdairiu, t. y. sąžiningu, minėta, gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandori ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandori nebus pažeisti jų interesai. Tai daroma iš dalies jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga, kurią sustiprina šio asmens statusas, pvz., verslininkas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

33Nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti ar atsakovai buvo pakankamai informuoti apie UAB „Murena“ finansinę padėtį, kreditorius, ar vykdė pareigą veikti aktyviai, pasidomėti tikra padėtimi.

34Bylos duomenys patvirtina, kad dar iki ginčijamų sandorių sudarymo UAB „Murena“, kaip minėta, buvo skolinga darbuotojams, dalis UAB „Murena“ kreditorių siekė išieškoti skolas teismuose, teismai nagrinėjamose bylose taikė laikinąsias apsaugos priemones – buvo areštuotas įmonės turtas. Turto arešto duomenys vieši, todėl kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ir galimybę pasidomėti ar nesuvaržytos sandorio šalies daiktinės teisės, kad ateityje išvengti dėl to galinčių atsirasti sunkumų. Akivaizdu, kad visos šios faktinės aplinkybės: skolų mastas, turtinė padėtis, finansiniai sunkumai, nemokumas, ginčai teisme pagal kreditorių ieškinius UAB „Murena“ buvo žinomos, todėl, kaip atidus ir rūpestingas verslininkas UAB „Murena, privalėjo apie minėtą situaciją informuoti sandorio šalis, tačiau įrodymų, kad tokią pareigą įvykdė, į bylą nepateikta. Atsakovas UAB „He-Ma“ taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis, kaip suinteresuotas civilinių teisinių santykių stabilumu asmuo, elgėsi apdairiai ir iki ginčijamų sandorių sudarymo pasidomėjo kitos sandorio šalies patikimumu, prašė informacijos apie šalies turtinę padėtį, turimus kreditorius, skolų mastą, atsiskaitymus su kreditoriais, ginčus teisme, daiktinių teisių suvaržymus ir pan., svarstė ar ginčo sandoris nepažeis skolininko kreditorių interesų. Atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ taip pat nepateikė įrodymų, kad sudarant ginčo susitarimus veikė aktyviai, rūpestingai ir buvo atidus. Teisėjų kolegijos nuomone, UAB „He-Ma“ ir UAB „Grand SPA Lietuva“ turėjo suabejoti UAB „Murena“ mokumu jau ginčo sandorių sudarymo metu, kai atsiskaityti už skolininką UAB „Murena“, negalinčiu atsiskaityti tiesiogiai su kreditoriumi, pasirinktas kitas skolininkas – UAB „Grand SPA Lietuva“. Iš byloje esančių teismų nutarčių taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėse bylose bei turto arešto aktų matyti, kad 2008 m. spalio 9 d., 2008 m. lapkričio 10 d., 2008 m. gruodžio 1 d., 2009 m. sausio 29 d. buvo areštuotas UAB „Murena“ turtas. Be to, į bylą pateikti duomenys, patvirtinantys, kad 2008 m. spalio 30 d. ir 2009 m. sausio 24 d. viešoje erdvėje jau buvo pasirodžiusi informacija apie tai, kad UAB „Murena“ nemoka atlyginimų darbuotojams ir stringa jos gamybinė veikla.

35Ginčijami sandoriai sudaryti 2009 m. vasario 13 d. ir 2009 m. kovo 9 d., todėl atsakovai, kaip apdairūs ir rūpestingi verslininkai, turėjo ir galėjo pasidomėti UAB „Murena“ 2008 metų finansine padėtimi, pareikalauti UAB „Murena“ finansinės atskaitomybės dokumentų. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad sandorio šalių nesąžiningumas, kaip būtina actio Pauliana sąlyga, yra įrodyta.

36Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad ginčo sandorių sudarymo metu esant įregistruotiems laikiniems turto arešto aktams, UAB „Murena“ neturėjo teisės disponuoti turtu ir sudaryti ginčijamų susitarimų.

37Teismų praktikoje suformuota pozicija, kad laikinas areštas reiškia, jog yra areštuojamas visas turtas, kol nebus sudarytas turto aprašas ir identifikuotas konkretus areštuojamas turtas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2010 konstatavo, kad teismas, priimdamas nutartį dėl arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, taikymo, apribojo viso kasatoriui priklausančio turto disponavimą iki antstolis aprašys konkretų skolininko turtą; antstoliui neaprašius pakankamai turto, kurio užtektų teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvykdyti, laikoma, kad teismo nustatytas areštas taikomas visam skolininko turtui, taigi kasatorius nuo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 12 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos negalėjo perleisti jokio savo turto. Teisėjų kolegija minėtoje nutartyje pažymėjo, kad kasatoriaus sudaryta mainų sutartis laikytina nustatytų arešto apribojimų pažeidimu CPK 145 straipsnio 8 dalies prasme, t. y. asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti, taip pat tais atvejais, kai nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės priimama šiam asmeniui nedalyvaujant, – nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas mainų sutarties sudarymą laikė laikino turto arešto pažeidimu. Nagrinėjamuoju atveju pirmosios instancijos teismas taip pat turėjo pripažinti, kad nebuvo galimas reikalavimo teisės perleidimas. Tai patvirtina ginčo sandorio šalių nesąžiningumą, ginčo sandorio ydingumą ir negaliojimą.

38Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog ginčijamus sandorius sudaryti buvo privaloma, ir kad tokia pirmosios instancijos teismo išvada neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos.

39Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, jeigu jis neprivalėjo būti sudarytas (CK 6.66 str.1 d.). Teisėjų kolegija nuomone, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad šalys ginčo sandorių neprivalėjo sudaryti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sąlygą „neprivalėjo“ aiškina kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimą. Privalėjimas sudaryti sandorį – vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2000 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2000 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad egzistavo teisinė pareiga sudaryti ginčijamus susitarimus.

40Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.66 straipsnio 3 dalis nustato, jog ieškinys actio Pauliana pagrindu gali būti pareikštas per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškinio senaties terminas nagrinėjamu atveju nebuvo praleistas. Minėtos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies atsakovai neskundė, todėl laikytina, kad byloje yra nustatyta actio Pauliana taikymo sąlyga dėl ieškinio pareiškimo per vienerių metų ieškinio senaties terminą.

41Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad yra visos sąlygos actio Pauliana instituto taikymui ir yra pagrindas pripažinti ginčo sandorius negaliojančiais, o priešingos pirmosios instancijos teismo išvados yra nepagrįstos.

42Dėl restitucijos taikymo

43Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str.). Kadangi UAB „Murena“ iškelta bankroto byla, todėl teisinių pasekmių ir padarinių klausimas sprendžiamas kitaip nei kitais atvejais, t.y. CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Skolininko nepagrįstai perleistas turtas (pinigai) grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005).

44Atsižvelgiant į tai, kad pagal ginčo sandorius pinigus gavo atsakovas UAB „He-Ma“, taikant restituciją ginčo sandorio pagrindu sumokėtos lėšos turi būti priteistos BUAB „Murena“, todėl iš atsakovo UAB „He-Ma“ ieškovui priteistina 100 000 Lt suma.

45Dėl procesinių palūkanų

46Teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinant ieškinį priteistina iš atsakovo UAB „He-Ma“ ieškovui BUAB „Murena“ 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37, 6.210 str.).

47Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas pagrįstas, ir sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintinas.

48Teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinant ieškinį priteistina iš atsakovo UAB „He-Ma“ į valstybės biudžetą 266 Lt žyminio mokesčio (CPK 96 str.).

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

50Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

51Ieškinį tenkinti.

52Pripažinti UAB „Grand SPA Lietuva” (ankstesnis pavadinimas UAB „Lietuvos“ sanatorija), UAB „Murena“ ir UAB „He-Ma“ 2009 m. vasario 13 d. susitarimą Nr. 40 ir 2009 m. kovo 9 d. susitarimą Nr. 2009-03-09 negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

53Priteisti iš atsakovo UAB „He-Ma“ ieškovui BUAB „Murena“ 100 000 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų) ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. gruodžio 6 d. iki teismo sprendimo visiško vykdymo.

54Priteisti iš atsakovo UAB „He-Ma“ į valstybės biudžetą 266 Lt (du šimtus šešiasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Murena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 22 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 7. Teismas nurodė, kad tarp UAB „Murena“ (rangovo) ir UAB „Grand SPA... 8. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi,... 9. Nagrinėjamoje byloje sprendžiant dėl CK 6.66 straipsnio 3 dalies... 10. Teismas nurodė, kad UAB „Grand SPA Lietuva“ galiojančius įsipareigojimus... 11. Teismas nurodė, kad sprendžiant, ar ginčijamas sandoris pažeidė... 12. Teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu... 13. Teismas nenustatė, kad sandorio šalys ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo... 14. Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad nėra pagrindo ieškovo... 15. Teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Murena“ bylą nagrinėjant teisme... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Murena“ prašo apeliacinės instancijos... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 22 d.... 19. Byloje nustatyta, kad UAB „Murena“ (rangovas) ir UAB „Lietuvos“... 20. UAB „Lietuvos“ sanatorija (užsakovas), UAB „Murena“ (rangovas) ir UAB... 21. UAB „Lietuvos“ sanatorija (užsakovas), UAB „Murena“ (rangovas) ir UAB... 22. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo... 23. BUAB „Murena“ administratorius CK 6.66 straipsnio pagrindu ginčija... 24. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas actio Pauliana institutą bei... 26. Įmonių bankroto procesą reglamentuojančio Įmonių bankroto įstatymo 11... 27. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje išskiriamos tokios... 28. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad... 29. Į bylą pateiktos pažymos VMI, Alytaus VMI sprendimai išieškoti mokestines... 30. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismo... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl sąžiningo įgijėjo... 32. Atkreiptinas dėmesys, kad asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal... 33. Nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti ar atsakovai buvo pakankamai informuoti... 34. Bylos duomenys patvirtina, kad dar iki ginčijamų sandorių sudarymo UAB... 35. Ginčijami sandoriai sudaryti 2009 m. vasario 13 d. ir 2009 m. kovo 9 d.,... 36. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad... 37. Teismų praktikoje suformuota pozicija, kad laikinas areštas reiškia, jog yra... 38. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad nepagrįsta pirmosios instancijos... 39. Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, jeigu jis neprivalėjo... 40. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.66 straipsnio 3 dalis nustato, jog... 41. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad yra visos... 42. Dėl restitucijos taikymo... 43. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija... 44. Atsižvelgiant į tai, kad pagal ginčo sandorius pinigus gavo atsakovas UAB... 45. Dėl procesinių palūkanų... 46. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinant ieškinį priteistina iš atsakovo... 47. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas... 48. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinant ieškinį priteistina iš atsakovo... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 50. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą ir priimti... 51. Ieškinį tenkinti.... 52. Pripažinti UAB „Grand SPA Lietuva” (ankstesnis pavadinimas UAB... 53. Priteisti iš atsakovo UAB „He-Ma“ ieškovui BUAB „Murena“ 100 000 Lt... 54. Priteisti iš atsakovo UAB „He-Ma“ į valstybės biudžetą 266 Lt (du...