Byla e2-583-385/2018
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Vaclovas Jurjonas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 300 Eur skolą, 99,77 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2015-12-21 pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „4finance“ reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido ieškovei, todėl ieškovė turi reikalavimo teisę į su atsakovu sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 679712001 bei jos pagrindu atsiradusią 399,77 Eur skolą. 2016-05-10 raštu pradinis kreditorius informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2015-01-25 tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt. Pradinis kreditorius paskolino atsakovui 200 Eur 30 dienų terminui su 114,37 procentų dydžio metine palūkanų norma. Vadovaujantis sutarties 2.10 punktu, 2015-01-03 atsakovas pateikė prašymą papildomai 100 Eur kredito sumai 30 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu skolos bei palūkanų nesumokėjo.

5Atsakovo atsiliepimas į ieškinį negautas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2018-01-06 registruotu paštu (CPK 123 straipsnis). Pranešimu atsakovas informuotas, kad privalo per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė bei į tai, kad ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-01-25 tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“ ir atsakovo nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. Nr. 679712001. Pradinis kreditorius paskolino atsakovui 200 Eur 30 dienų terminui su 114,37 procentų dydžio metine palūkanų norma. Vadovaujantis sutarties 2.10 punktu, 2015-01-03 atsakovas pateikė prašymą papildomai 100 Eur kredito sumai 30 dienų terminui. Pirminis kreditorius UAB „4finance“ savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 300 Eur. Duomenų byloje apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs įsipareigojimus, byloje nepateikta.

92015-12-21 pradinis kreditorius UAB „4finance“ reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido ieškovei, todėl ieškovė turi reikalavimo teisę į su atskovu sudarytą vartojimo kredito sutartį bei jos pagrindu atsiradusią skolą. 2016-05-10 raštu pradinis kreditorius informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei.

10Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnis). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 300 Eur negrąžinta paskolos suma (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 2 punktas).

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 99,77 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, t. y. 77,10 procento dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į ieškovės pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama ieškovės teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 33,26 Eur.

12Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, tačiau ne mažesnės, negu numatyta CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 7 dalyje, t. y. 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais, 262 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš V. B., asmens kodas ( - ) uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870, naudai 300 Eur skolos, 33,26 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 333,26 Eur sumą nuo 2017-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminio mokesčio.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Sprendimas per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai