Byla e2A-1591-661/2016
Dėl žalos atlyginimo, teismas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Astos Pikelienės, apeliacine tvarka išnagrinėjo apeliantų (ieškovų) A. S., S. P., E. V., V. N., G. I., S. K., J. G., G. Š., Vitos P. S., M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal A. S., S. P., E. V., V. N., G. I., S. K., J. G., G. Š., Vitos P. S., M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. ieškinį atsakovui UAB „Venecija Lt“, trečiasis asmuo L. V., UAB „Wenge“, UAB „Kaita ir Ko“ ir teismas išnagrinėjęs civilinę bylą, dėl žalos atlyginimo, teismas

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovai prašė priteisti jiems iš atsakovo 121 037,85 Lt žalos atlyginimą: A. S. – 7827,57 Lt; S. P. – 10 475,13 Lt; E. V. – 7827,57 Lt; V. N. – 7827,57 Lt; G. I. – 8823,09 Lt; S. K. – 7827,57 Lt; J. G. – 8662,62 Lt; G. Š. ir A. R. – 7827,57 Lt; Vitai P. S. – 9640,07 Lt; M. S. – 7827,57 Lt; V. G. – 11 479,17 Lt; A. Č. – 8662,62 Lt; E. A. – 7667,11 Lt; K. K. – 8662,62 Lt ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai nurodė, kad jie sudarė su atsakovu nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, kuomet šalys sutarė, jog ieškovams priklausančiuose butuose bus sumontuoti „ne mažiau 5-ių kamerų plastikinių langų rėmai, užpildyti dviejų kamerų trijų stiklų paketais, iš kurių du selektyviniai; durys tipo „šarvo“ su dviem užraktais“, taip pat sandoriais atsakovas užtikrino, kad parduoti daiktai akivaizdžių ar paslėptų trūkumų neturi. Ieškovai turėjo teisėtus lūkesčius, kad jų perkamuose butuose bus sumontuoti kokybiški langai ir durys. Atlikus 2014-07-15 ekspertizę paaiškėjo, kad langai, terasos durys ir įėjimo durys neatitinka butų pardavimo sutartyse nurodytų charakteristikų.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad ieškovams priklausančiuose butuose yra UAB „Kaita ir Ko“ pagaminti ir sumontuoti plastikiniai langai, pagaminti iš KBE „Recycline“ PVC (5 kamerų) profilių. Gamintojas yra atsakingas už tai, kad kiekvienas rinkai pateiktas gaminys atitiktų jo deklaruojamas savybes. 2013-04-20 Langų gamintojas atsakovui pateikė atitikties deklaraciją Nr. 51/2, kuria langų gamintojas deklaravo, kad „plastikiniai langai pagaminti iš KBE „Recycline“ PVC (5 kamerų) profilių atitinka LST EN 14351-1:2006 reikalavimus“, todėl atsakovo parduotose butuose esantys langai atitinka butų pirkimo-pardavimo dokumentuose nustatytus kriterijus.

6Atsakovas nurodė, kad ieškovams priklausančiuose butuose pastatytuose ginčo name yra UAB „Wenge“ sumontuotos „šarvo“ tipo durys. 2013-07-17 Durų gamintojas atsakovui pateikė atitikties deklaraciją, kuria deklaravo, jog „durys, skirtos įėjimui į butus atitinka privalomuosius gaminio atitikties įvertinimus taip pat, kad gaminys yra „šarvuotos durys į butą“. Durų montuotojui atliekant durų montavimo darbus gyvenamuosiuose namuose atsakovo statybos techninės priežiūros vadovas T. D. ir Durų montuotojo direktorius A. Š. fiksavo darbų eigą statybos darbų žurnale patvirtindami, kad objekte sumontuotos durys ir durų montavimui naudota produkcija yra pagal pridėtas atitikties deklaracijas.

7Trečiasis asmuo UAB „Wenge“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydamas kad ieškinys yra nepagrįstas, nes UAB „Wenge“ tinkamai atliko darbus pagal 2013-05-10 statybos rangos sutartį Nr. P-B36-SD-2013-05-21, t. y. pagamino ir sumontavo duris atitinkančias 2013-05-10 statybos rangos sutartyje nustatytas sąlygas.

8Trečiasis asmuo UAB „Kaita ir Ko“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydamas, kad jis nepagrįstas, nes ieškovų butuose sumontuotų langų kokybė atitinka Europos standartizacijos organizacijų patvirtintą standartą bei STR nustatytus šiluminius techninius reikalavimus.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 31 d. ieškinį atmetė ir konstatavo, kad ieškovų butuose langai ir durys sumontuoti kokybiški, atitinkantis sutarčių reikalvimus.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovai (apeliantai) apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nes:

 1. teismas nemotyvavo, kodėl buvo nevertintas 2014-07-15 statybinės technines veiklos ekspertizės aktas, kuriame teismo ekspertas S. S. konstatavo, jog visuose butuose nustatytos langų ir išėjimo į lauko terasas nustatytos durų montavimo klaidos.
 2. Teismas nevertino ieškovų atsakovui teiktos pretenzijos dar iki bylos nagrinėjimo pradžios, kuriose atsakovas pripažino esančius ginčo butų trūkumus;
 3. Nevertinto fotonuotraukos, kuriose matosi langų montavimo brokas;
 4. Ieškovai grįsdami ieškinį neapsiribojo tik durų ir langų kokybe, jie ieškinį grindė taip pat ir langų bei durų montavimo klaidomis;
 5. Teismas nepagristai byloje kaip įrodymu rėmėsi atsakovo pateikta vertinimo ataskaita, kuri buvo parengta nekvalifikuoto asmens. D. G. yra buvęs teismo ekspertas, bet ne kaip statybos, o kaip nekilnojamojo turto vertinimo ekspertas. Be to, D. G. yra išbrauktas iš teismo ekspertų sąrašo;
 6. D. G. ataskaita surašyta neapžiūrėjus nei vieno ginčo buto;
 7. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kaip instituciją teikiančią išvadą;
 8. Netenkino ieškovų prašymo apklausti D. G.;
 9. Teismas buvo šališkas;

13Atsakovas UAB „Venecija“ prašo apeliacinį skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodo, kad nepagrįstai eksperto S. S. 2014-07-15 Statybinės techninės veiklos ekspertizės akte nurodyta išvada, kad langai, terasos durys ir įėjimo durys neatitinka butų pardavimo sutartyje nurodytoms techninėms charakteristikoms“. Teismas pagrįstai nesirėmė šiuo Ieškovų pateiktu įrodymu bei jame nurodytomis išvadomis, nes ekspertizės akto turinys neatspindi, kad atliekant ekspertizę ir surašant Ekspertizės aktą būtų atliktas langų ir durų atitikimo preliminariųjų sutarčių sąlygoms vertinimas, t. y., sprendžiama, ar butuose sumontuoti ne mažiau 5-ių kamerų plastikinių langų rėmai, užpildyti dviejų kamerų trijų stiklų paketais, iš kurių du selektyviniai; durys tipo „šarvo“ su dviem užraktais. Atliekant Statybinę techninės veiklos ekspertizę naudotas tik vizualinės apžiūros metodas bei gyventojų apklausa (tai pažymėta Ekspertizės akto skiltyje „Tyrimo metodai ir priemonės, kuriais naudojosi ekspertas“), tačiau nebuvo vertintos nei langų ir durų atitikties deklaracijos, nei paslėptų darbų patikrinimo aktai, nei statybos darbų žurnalai, nebuvo daromos termovizinės nuotraukos, nebuvo atlikti matavimai, bandymai ir pan. Ši faktą ekspertas S. S. pripažino 2015-09-21 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu. Atliekant Statybinę techninės veiklos ekspertizę nebuvo atlikta visų Ieškovų butų vizualinė apžiūra. Iš prie Ekspertizės akto pridėto 2014-05-31 apžiūros akto matyti, kad butai, esantys Burbiškų g. 42-4; 40-4; 48-4; 50-3, Vilniuje, nebuvo faktiškai apžiūrėti. Ekspertizės akto išvada yra apibendrinta visų butų atžvilgiu ir nedetalizuota, kokie trūkumai nustatyti konkrečiame bute, kas suteikia pagrindo abejoti jos įrodomąja galia.

14Byloje Ieškovai įrodinėjo, kad Atsakovo jiems parduotų daiktų (butų) kokybė neatitiko sutarties sąlygų (CK 6.327 str. 1 d., 6.333 str. 7 d.) ir tai pasireiškė butuose sumontuotų langų bei durų kokybės neatitikimu konkrečioms preliminariosiose sutartyse nurodytoms techninėms specifikacijoms. Atitinkamai, Ieškovai suformulavo savo ieškinio reikalavimus, t. y. atlyginti išlaidas trūkumams ištaisyti, kurias sudaro langų bei durų pakeitimo naujais išlaidos. Pagrindinis įrodymas, kuriuo rėmėsi Ieškovai grįsdami savo reikalavimus, yra Ekspertizės aktas, kurio išvada yra susijusi būtent su langų bei durų atitikimu sutarčių reikalavimams, o ne su kitais butų trūkumais (netinkamai atliktais statybos darbais ar pan.). Taigi Ieškovai byloje įrodinėjo ne butų statybos, montavimo darbų trūkumus, bet konkrečių daiktų (buto sudedamųjų dalių) trūkumus.

15Trečiasis asmuo UAB „KAITA IR KO“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, su juo nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Trečiasis asmuo nurodė, kad į bylą buvo pateikta Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2299-566/2015 atliktos teismo ekspertizės akto kopiją ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos pateiktos išvados kopija. Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2299-566/2015 buvo nagrinėtas iš esmės visiškai analogiškas reikalavimas, kilęs dėl tame pačiame objekte, esančiame Burbiškių g. 44, Vilniuje, visi butai buvo įrengti tų pačių rangovų ir parduoti to paties pardavėjo (Atsakovo). Tai, kad langai yra kokybiški ir atitinka, atitinka teisės aktų reikalavimus ir yra tinkami naudoti patvirtino byloje pateikta teismo eksperto D. G. išvada. Be to, šios išvados teisingumą patvirtina ir teismo eksperto L. U. ekspertizės aktas, kuriame nurodoma, kad: Ekspertas priėjo išvados, kad bute, esančiame adresu Burbiškiu g. 44-1, Vilniuje, sumontuoti langai turi 5-ių kamerų plastikinių profilių langų rėmus, užpildyti trijų kamerų trijų stiklų paketais (3.10 pav.), langų šilumos varža ir garso izoliacija atitinka statybos norminių aktų keliamus reikalavimus, todėl langai atitinka 2013-10-14 pasirašytoje Preliminariojoje sutartyje dėl būsimo nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo nurodytoms techninėms charakteristikoms. Ekspertas po objekto apžiūros priėjo prie išvados, kad bute, esančiame adresu Burbiškiu g. 44-1, Vilniuje, sumontuoti langai, terasos durys ir įėjimo į butą durys turi tas savybes, kurios būtinos naudoti langus, terasos duris ir įėjimo į butą duris pagal įprastinę paskirtį, kam jie paprastai naudojami. Ekspertas priėjo išvados, kad bute, esančiame adresu Burbiškiu g. 44-1, Vilniuje, sumontuotų langų šilumos varža ir garso izoliacija atitinka statybos norminių aktų keliamus reikalavimus. Ekspertas priėjo prie išvados, kad bute, esančiame adresu Burbiškiu g. 44-1, Vilniuje, sumontuotus langus galima naudoti pagal paskirtį.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

17teisiniai argumentai ir išvados

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Ginčas šioje byloje yra kilęs ginčas dėl butų durų ir langų montavimo darbų kokybės.

19Civilinis procesas grindžiamas ginčo šalių rungimosi principu, kurio esmė yra ta, kad dėl įrodinėjamų aplinkybių nustatymo suinteresuotoms šalims tenka įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo, renkant įrodymus. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Dėl to apeliantai, prašydami teismo priteisti iš atsakovo nuostolius, dėl gyvenamųjų patalpų statybos darbų trūkumų, turi juos įrodyti. Atsakovas, gindamasis nuo pareikšto ieškinio ir neigdamas statybos darbų trūkumus, turi įrodyti savo atsikirtimus į pareikštą ieškinį.

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovai, pateikdami ieškinį, savo reikalavimus grindžia teismo eksperto S. S. 2014-07-15 Statybinės techninės veiklos ekspertizės aktu, kuriame konstatuota, kad ekspertizės akte nurodytuose butuose sumontuotos įėjimo durys ir langai neatitinka pardavimo sutartyje nurodytų techninių charakteristikų. Minėtame ekspertizės akte ekspertas S. S. padarė išvadą, kad: visuose butuose nustatytos langų montavimo klaidos. Langai, kurie sumontuoti aukščiau kaip 0,8 m nuo grindų paviršiaus, langų staktos per giliai įleistos į šonines angų sienų dalis, blokuoja atidarymo kryptis, t.y. atidarius lango rėmą, jis neužsifiksuoja norimoje padėtyje, vėl grįžta uždarymo kryptimi; langų ir durų sumontavimas palei grindų paviršių sąlygoja situaciją tokią, kad angos buvo didesnės, o langai ir durys nupirkti per mažų išmatavimų, todėl visose pozicijose atsiranda „šalčio“ tiltai. Taigi, ieškovai grįsdami ieškinį neapsiribojo tik durų ir langų kokybe, jie ieškinį grindė taip pat ir langų bei durų montavimo klaidomis.

21Atsakovas byloje pateikė kito eksperto D. G. 2014-08-25 parengtą Langų ir durų kokybės vertinimo ataskaitą apie gyvenamųjų namų, esančių Burbiškių g. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, butuose sumontuotų durų ir langų kokybę. Minėtoje ataskaitoje nurodoma, jog ekspertas D. G. atlikęs minėtų gyvenamųjų namų, tame tarpe ir gyvenamųjų namų, kuriuose randasi ieškovams priklausantys butai, vizualią apžiūrą, taip pat išnagrinėjęs atsakovo pateiktą dokumentaciją (atitikties deklaracijas, statybos darbų žurnalus, paslėptų darbų patikrinimo aktus ir kt.) padarė išvadą, kad: pirmame aukšte įėjimo į butus lauko durys atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose numatytus reikalavimus bei yra „šarvo“ tipo; pirmame aukšte įmontuotos terasos durys ir langai atitinka galiojančiuose Lietuvos Respublikoje statybos techniniuose reglamentuose numatytus reikalavimus ir yra 5 kamerų; be to sumontuoti langai ir pirmame aukšte įėjimo į butus lauko durys atitinka butų pardavimo sutartyje nurodytas technines charakteristikas. Atsakovas byloje taip pat pateikė gyvenamuose namuose, kuriuose randasi ieškovams priklausantys butai, įmontuotų įėjimo durų ir langų gamintojų UAB „Kaita ir ko“ bei UAB „WENGE“ pateiktas atitikties deklaracijas.

22Tačiau pirmosios instancijos teismas nenurodydamas motyvų, sprendė, kad byloje yra įrodyta, jog ieškovų butuose sumontuoti plastikiniai langai atitinka Preliminariųjų sutarčių prieduose nustatytas technines charakteristikas, t.y. sutarties sąlygas, ieškovų butuose sumontuoti plastikiniai langai atitinka statybą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimus, taip pat laikė įrodyta, jog ieškovų butuose įmontuotos „šarvo“ tipo durys atitinka Preliminariųjų sutarčių 3 prieduose nustatytas technines charakteristikas, t.y. sutarties sąlygas. Pirmosios instancijos teismas sprendime netyrė ir nemotyvavo, kodėl atmetė arba laikė neįrodytu ieškovo pateiktą teismo eksperto S. S. 2014-07-15 statybinės technines veiklos ekspertizės aktą, kuriame nurodyti statybos darbų trūkumai, kurie galėjo sąlygoti nurodytas ieškovų aplinkybes.

23Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R. , bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š. , bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B. , bylos Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. UAB „TELE-3“, bylos Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Geosprendimai“ v. G. K. , bylos Nr. 3K-3-177/2011). Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-176/2012; 2015 m. vasario 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Liuks“ v. UAB „Saulius ir Kristupas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-98/2015; kt.).

24Nagrinėjamoje byloje nėra įvertinta įrodomoji ekspertų pateiktų išvadų reikšmė. Kaip matyti iš Lietuvos respublikos teismo ekspertų sąrašo (2013-10-30) teismo ekspertui S. S. suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai); – statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros statinio projekto ekspertizės vadovu ir t.t. (Nr. 209).Tuo tarpu teismo ekspertas D. G. yra teismo ekspertas turto vertinimo srityje (Nr. 230). Taigi, nagrinėjamu atveju kyla teismo eksperto D. G. kompetencijos klausimas, nes teismo ekspertas D. G. gali tik įvertinti nekilnojamąjį turtą, tačiau jam nėra suteikta kompetencija vertinti ar nagrinėjamu atveju statybos montavimo darbai, langai ir durys yra kokybiški. Be to teismas, atmesdamas ieškinį tik formaliai pasirėmė langų ir durų atitikties deklaracijomis bei sertifikatais, tačiau netyrė ir nevertino ar ginčo langai ir durys sumontuoti kokybiškai.

25Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokiu atveju teismas, tirdamas ir vertindamas įrodymus, turi pašalinti šiuos prieštaravimus, išspręsti ir nustatyti, kuria informacija (duomenimis) vadovautis, o kurią – atmesti. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo. Teismas įvertina, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai. Jei įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimo, byloje galima konstatuoti įrodymų pakankamumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kapitalo valdymo grupė“ v. UAB „Penki kontinentai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-539/2013). Pažymėtina, kad kai nagrinėjant bylą reikia išsiaiškinti klausimus, reikalaujančius specialiųjų mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas taip pat gali skirti ekspertizę (CPK 212 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė nurodytas įrodymų vertinimo taisykles šioje byloje, nes faktiškai savo išvadas grindė į bylą pateiktu tik teismo eksperto D. G. išvada, durų ir langų gamintojų UAB „Kaita ir ko“ bei UAB „WENGE“ pateiktomis atitikties deklaracijomis, tačiau neįvertino teismo eksperto S. S. ekspertizės akto ir aplinkybės, ar durys ir langai buvo tinkamai sumontuoti, t. y. neįvertino įrodymų visumos, nepašalino įrodymų prieštaringumo, nenustatė bylai reikšmingų faktinių aplinkybių (CPK 185 straipsnis).

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškinio dalis dėl to ar tinkamai buvo sumontuoti langai ir durys ginčo butuose esmė nėra atskleista ir pagal esamus įrodymus apeliacinės instancijos teisme bylos išnagrinėti negalima (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Šių aplinkybių nustatinėjimas apeliacinės instancijos teisme reikštų faktiškai naują nagrinėjimą, nes pirmosios instancijos teismas šiuo aspektu bylos nenagrinėjo, be to, šioje byloje turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl teismo ekspertizės skyrimo, dėl Vartotojų teisių apsaugos tarnybos, kaip institucijos teikiančios išvadą, įtraukimo klausimas, žalos fakto ir dydžio klausimas ir t.t. Todėl skundžiamas sprendimas naikinamas ir byla grąžinama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).

27Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 31 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovai prašė priteisti jiems iš atsakovo 121 037,85 Lt žalos... 4. Ieškovai nurodė, kad jie sudarė su atsakovu nekilnojamojo turto... 5. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad ieškovams... 6. Atsakovas nurodė, kad ieškovams priklausančiuose butuose pastatytuose ginčo... 7. Trečiasis asmuo UAB „Wenge“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Trečiasis asmuo UAB „Kaita ir Ko“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 31 d. ieškinį atmetė ir... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovai (apeliantai) apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės... 13. Atsakovas UAB „Venecija“ prašo apeliacinį skundą atmesti, kaip... 14. Byloje Ieškovai įrodinėjo, kad Atsakovo jiems parduotų daiktų (butų)... 15. Trečiasis asmuo UAB „KAITA IR KO“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, ... 17. teisiniai argumentai ir išvados... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Civilinis procesas grindžiamas ginčo šalių rungimosi principu, kurio esmė... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovai, pateikdami ieškinį, savo... 21. Atsakovas byloje pateikė kito eksperto D. G. 2014-08-25 parengtą Langų ir... 22. Tačiau pirmosios instancijos teismas nenurodydamas motyvų, sprendė, kad... 23. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių... 24. Nagrinėjamoje byloje nėra įvertinta įrodomoji ekspertų pateiktų išvadų... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokiu atveju teismas, tirdamas ir... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškinio dalis dėl to ar tinkamai buvo... 27. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 31 d. sprendimą panaikinti...