Byla e2-3600-871/2018
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje L. V., UAB „Wenge“, E. M., P. O., R. O., išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,

2sekretoriaujant O. V.,

3dalyvaujant ieškovams A. S., A. R., E. N., ieškovų atstovui advokatui Pauliui Bružui,

4atsakovo UAB „Venecija LT“ atstovui advokatui E. Š.,

5trečiojo asmens UAB „Wenge“ direktoriui A. Š., trečiojo asmens atstovui advokatui S. J.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų A. S., S. P., E. N. (buvusi – Vaičiulienė), V. N., G. I., S. K., J. G., G. Š., A. R., Vitos P. S., M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Venecija Lt“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje L. V., UAB „Wenge“, E. M., P. O., R. O., išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,

Nustatė

7I. Ginčo esmė

 1. Ieškovai 2014-10-13 pateiktu pradiniu ieškiniu prašė priteisti jiems iš atsakovo 121 037,85 Lt žalos atlyginimą: A. S. – 7827,57 Lt; S. P. – 10 475,13 Lt; E. V. – 7827,57 Lt; V. N. – 7827,57 Lt; G. I. – 8823,09 Lt; S. K. – 7827,57 Lt; J. G. – 8662,62 Lt; G. Š. ir A. R. – 7827,57 Lt; Vitai P. S. – 9640,07 Lt; M. S. – 7827,57 Lt; V. G. – 11 479,17 Lt; A. Č. – 8662,62 Lt; E. A. – 7667,11 Lt; K. K. – 8662,62 Lt ir bylinėjimosi išlaidas. 2017-02-02 ieškovai pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti ieškovams iš atsakovo 12 110 EUR išlaidų durų trūkumams šalinti: A. S. – 865 EUR; S. P. – 865 EUR; E. V. – 865 EUR; V. N. – 865 EUR; G. I. – 865 EUR; S. K. – 865 EUR; J. G. – 865 EUR; G. Š. ir A. R. – 865 EUR; Vitai P. S. – 865 EUR; M. S. – 865 EUR; V. G. – 865 EUR; A. Č. – 865 EUR; E. A. – 865 EUR; K. K. – 865 EUR ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp atsakovo UAB „Venecija LT“ ir ieškovų buvo sudarytos šios nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartys: su A. S. - 2013-11-04 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 10-11 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su S. P. - 2014-01-21 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 4-13 (dėl buto, (duomenys neskelbtini), Vilniuje); su E. V. - 2013-10-08 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 9-12 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su V. N. - 2013-10-08 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 9-11 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su G. I. - 2014-03-05 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 2-11 (dėl buto, esančio, (duomenys neskelbtini));su S. K. - 2013-11-25 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 8-12 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su J. G. - 2013-10-11 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 3-14 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su G. Š. ir A. R. - 2014-01-16 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 10-12 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su V. P.-Semaan - 2014-04-11 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 9-13 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su M. S. - 2014-04-07 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 7-11 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su V. G. - 2014-01-30 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 6-13 (dėl buto. esančio (duomenys neskelbtini)); su A. Č. - 2013-10-15 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 4-14 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su E. A. - 2013-11-20 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 1-14 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)). Viena iš ieškovių, K. K., 2014-05-29 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu yra nupirkusi butą, esantį (duomenys neskelbtini)iš L. V., kuris prieš tai 2013-10-23 nupirko šį butą iš atsakovo. Todėl ji yra perėmusi visas buvusio savininko teises reikalauti atlyginti nuostolius dėl nupirkto turto trūkumų. Minėtais sandoriais ir prieš tai pasirašytomis preliminariomis sutartimis šalių buvo sutarta, jog aukščiau minimuose butuose bus sumontuotos durys tipo "šarvo" su dviem užraktais", taip pat sandoriais UAB ''Venecija LT" užtikrino, jog parduoti daiktai (butai) akivaizdžių ar paslėptų trūkumų neturi. Taigi ieškovai, kaip pirkėjai, turėjo teisėtus lūkesčius, kad perkamuose butuose bus sumontuotos kokybiškos, technines specifikacijas atitinkančios durys. Kilus abejonėms dėl sumontuotų durų darbų kokybės, bei atitikties STR 2.05.20:2013 "Langų ir išorės įėjimo durų" reikalavimams, buvo atlikta statybinė techninė ekspertizė ir 2014-07-15 surašytas statybinės techninės veiklos ekspertizės aklas. Šiame akte, teismo ekspertas S. S. pateikė šį ekspertinį atskirų tyrimo etapų ir gautų rezultatų įvertinimą: „1. lauko įėjimo durys pardavimo sutartyje nurodytos „šarvo" tipo durys su dviem užraktais. Natūroje tokių durų nėra, nes staktos buvo suformuotos iš atsitiktinių elementų, staktose objekte (o turi būti gamykliniai) išpjautos skylės, tai liečia ir spynų mechanizmus; 2. durų įėjimo staktos, kadangi ne gamyklinės, neturi ties slenksčiu užkarpos, dėl šios priežasties į vidų patenka drėgmė, žiemos sezonu susiformuoja ledo sluoksnis, varčios dalis peršąla, apšąla. Varčia negamyklinė. neužpildyta termoizoliacine medžiaga, dėl to butas netenka šiluminės varžos, juolab, kad ''brome" susidaro skersvėjai, papildoma sąlyga apledėjimui ir peršalimui. Įėjimo durys neatitinka butų pardavimo sutartyse nurodytoms techninėms charakteristikoms. Kadangi su UAB "Venecija LT" taikiai susitarti dėl aukščiau paminėtų durų trūkumų pašalinimo nepavyko, ieškovai yra priversti kreiptis į teismą, kad būtų priteistos išlaidos, patirtos dėl durų bei jų montavimo darbų kokybės neatitikimo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygoms, bei teisės aktų nuostatoms. UAB "Totum prekyba" parengė 2016-12-16 komercinį pasiūlymą Nr. 16/12/16, kuriuo yra paskaičiuota, jog ieškovams priklausančiuose butuose, 14 lauko durų ir jų montavimo darbai atsieitų 12 110 Eur, t.y. iš UAB "Venecija LT" turėtų būti priteista kiekvienam iš ieškovų po 865 Eur.
 2. Atsakovas UAB „Venecija LT“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad Ieškovų įsigytuose butuose sumontuotos durys atitinka pirkimo - pardavimo dokumentuose numatytas technines charakteristikas, o Ieškovų pateiktas Statybinės techninės veiklos ekspertizės aktas neįrodo, kad Ieškovų įsigytuose butuose sumontuotos durys neatitinka pirkimo - pardavimo dokumentuose nustatytų sąlygų. Atliekant Statybinės techninės veiklos ekspertizę naudotas tik vizualinės apžiūros metodas bei gyventojų apklausa, tačiau nebuvo vertintos durų atitikties deklaracijos, paslėptų darbų patikrinimo aktai, statybos darbų žurnalai, nebuvo daromos termovizinės nuotraukos, nebuvo atlikti matavimai, bandymai ir pan. Šį faktą ekspertas S. S. pripažino 2015-09-21 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu. Atliekant Statybinės techninės veiklos ekspertizę nebuvo atlikta visų Ieškovų butų vizualinė apžiūra. Iš prie Statybinės techninės veiklos ekspertizės akto pridėto 2014-05-31 apžiūros akto matyti, kad butai, esantys (duomenys neskelbtini), nebuvo faktiškai apžiūrėti. Statybinės techninės veiklos ekspertizės išvada yra apibendrinta visų butų atžvilgiu ir nedetalizuota, kokie trūkumai nustatyti konkrečiame bute, kas suteikia pagrindo abejoti minėtos išvados įrodomąja galia. Ekspertas S. S. savo ekspertizę atliko bei Statybinės techninės veiklos ekspertizės aktą parengė per laikotarpį nuo 2014-05-31 iki 2014-07-15, t. y. vasaros metu. Statybinės techninės veiklos ekspertizės akto išvados yra paneigtos teismo eksperto D. G. parengtos 2015-09-03 Langų ir durų kokybės vertinimo ataskaitos Nr. DGŽ 140825 išvadomis. Ataskaitoje nurodyta, kad ji parengta atlikus vizualinę objekto apžiūrą, fotofiksaciją bei išnagrinėjus pateiktą dokumentacinę medžiagą, kurią sudaro atitikties deklaracijos, statybos darbų žurnalai, paslėptų darbų patikrinimo aktai, namo ir buto patalpų su daline apdaila aprašymas. Ataskaitos išvadose nurodyta, kad „pirmame aukšte įėjimo į butus lauko durys atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose numatytus reikalavimus bei yra „šarvo" tipo"; „įėjimo į butus lauko durys atitinka butų pardavimo sutartyje nurodytas technines charakteristikas". Durų atitikimą preliminariųjų sutarčių sąlygoms bei Lietuvos standartams ir, atitinkamai, S. S. Statybinės techninės veiklos ekspertizės akto išvadų nepagrįstumą, patvirtina į bylą pateikta durų gamintojo UAB „Wenge" 2013-07-17 atitikties deklaracija, kuria durų gamintojas deklaravo, kad „durys, skirtos įėjimui į butus, <...> atitinka privalomuosius gaminio atitikties įvertinimus pagal LST EN 14351-L2006+AL2010", taip pat, kad gaminys yra „šarvuotos durys į butą". Į bylą pateiktos UAB „Milesija", UAB „SOUNDAL", UAB „Metalo centras", UAB „PAROC", UAB „Ekspoforma", Lietuvos ir Suomijos UAB „DRŪTSRAIGT1S" išduotos atitikties deklaracijos taip pat patvirtina, kad durų gamybai ir montavimui naudotos medžiagos atitinka teisės aktų ir/ar standartizacijos organizacijų nustatytus reikalavimus. Statybinės techninės veiklos ekspertizės akto išvadų nepagrįstumą patvirtina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-02 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2299-566/2015, kurioje teismas konstatavo, kad šis įrodymas negali būti laikomas išsamiu ir objektyviu. Statybinės techninės veiklos ekspertizės akto išvados yra paneigtos minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2299-566/2015 paskirtos teismo ekspertizės, kurią atliko teismo ekspertas L. U., 2015-03-24 akto išvadomis. Statybinės techninės veiklos ekspertizės akto išvados yra paneigtos minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2299-566/2015 pateikta Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos (dabar - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba) 2015-01-20 išvada. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, atlikusi analogiškų durų, kokios yra sumontuotos, Ieškovų butuose, kokybės tyrimą, nustatė, kad „bute sumontuotos įėjimo į butą durys, kurių gamintojas UAB „Wenge", iš esmės atitinka pirkimo - pardavimo sutartyje nurodytas sąlygas". Paminėtina ir tai, jog į nagrinėjamą civilinę bylą pateikta 2016-11-03 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada taip pat neįrodo Ieškovų reikalavimų pagrįstumo, kadangi minėta 2016-11-03 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada buvo parengta neatlikus išsamios į bylą pateiktų dokumentų analizės ir net neatlikus kiekvieno iš Ieškovų bute sumontuotų įėjimo durų apžiūros, todėl negali būti laikoma tinkamu įrodymu. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, byloje esantys įrodymai niekaip nepatvirtina Ieškovų reikalavimų pagrįstumo, t. y., kad Ieškovų butuose sumontuotos durys yra nekokybiškos ir neatitinka pirkimo - pardavimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių) sąlygų. Atsižvelgiant į tai, nėra jokio pagrindo tenkinti Ieškovų patikslintą ieškinį dėl 12 110 Eur žalos atlyginimo.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Wenge“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad pirkimo -pardavimo sutartys jokių specifinių reikalavimų durims nenumatė. Ieškovų butuose buvo sumontuotos „šarvo" tipo durys. UAB „Wenge" savo užsakovo UAB „Fucus statyba" užsakymu pagamino duris, kurios buvo įrengtos ieškovų butuose. Užsakovas visus atliktus darbus priėmė, pasirašė priėmimo -perdavimo aktą ir jokių trūkumų nenurodė. Tinkamą durų bei durų statybos darbų atlikimą patvirtina trečiojo asmens UAB „Wenge" pateiktos atitikties deklaracijos. Trečiasis asmuo UAB „Wenge" 2013-07-17 atitikties deklaracijoje yra nurodęs, kad „durys, skirtos įėjimui į butus, <...> atitinka privalomuosius gaminio atitikties įvertinimus pagal LST EN 14351-1:2006+Al :2010", taip pat, kad gaminys yra „šarvuotos durys į butą". Į bylą pateiktos UAB „Milesija", UAB „SOUNDAL", UAB „Metalo centras", UAB „PAROC", UAB „Ekspoforma", Lietuvos ir Suomijos UAB „DRŪTSRAIGTIS" išduotos atitikties deklaracijos taip pat patvirtina, kad durų gamybai ir montavimui naudotos medžiagos atitinka teisės aktų ir/ar standartizacijos organizacijų nustatytus reikalavimus. Tinkamą durų bei durų statybos darbų atlikimą patvirtina ir pastato statybų žurnalo dalys susiję su durų įrengimu. Atsakovo statybos techninės priežiūros vadovas T. D. savo įrašu statybos darbų žurnale yra patvirtinęs, kad pastate sumontuotos durys ir durų montavimui naudota produkcija atitinka pateiktas atitikties deklaracijas, atitinka teisės aktų reikalavimus ir jokių darbų trūkumų nėra nustatyta. 2014-07-15 Ekspertizės akto turinys neatspindi, kad atliekant ekspertizę ir surašant 2014-07-15 Ekspertizės aktą būtų atliktas buto durų atitikimo sutarčių sąlygoms vertinimas, Ekspertizės aktas neįrodo, kad daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai neatitiko sutarties sąlygų. Išvados buvo padarytos remiantis tik vertinamų objektų apžiūra bei gyventojų apklausa ir nėra pagrįstos jokiomis specialiomis žiniomis, teisės aktais, pridedamais dokumentais, atliktais bandymais. Eksperto D. G. Langų ir durų kokybes vertinimo ataskaita Nr. DGŽ140825 ekspertas nustatė, kad durys yra „šarvo" tipo. Staktos buvo suformuotos iš stačiakampio vamzdžio (80x60x2), pašutinta, nudažyta milteliniais dažais, nugruntuota (pagal atitikties deklaraciją). ( - ) seifinė spyna su 3 raktais. Pirmame aukšte įėjimo į butus lauko durys atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose numatytus reikalavimus bei yra „šarvo" tipo. Byloje taip pat yra pateikta Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2299-566/2015 atliktos teismo ekspertizės akto kopiją ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos pateiktos išvados kopija. Šioje civilinėje byloje pateikta 2016-11-03 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada taip pat neįrodo Ieškovų reikalavimų pagrįstumo. 2016-11-03 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada buvo parengta neatlikus išsamios į bylą pateiktų dokumentų analizės ir net neatlikus jokios kiekvieno iš Ieškovų bute sumontuotų įėjimo durų apžiūros, todėl negali būti laikoma tinkamu įrodymu. Visų aukščiau nurodytų objektyvių rašytinių įrodymų visuma patvirtina atsakovo ir trečiojo asmens nurodomas aplinkybes, kad butuose įrengtos durys yra tinkamos ir kokybiškos. Ieškovai kaip žalą prašo priteisti 12 110 Eur (po 865 Eur kiekvienam iš ieškovų). Ieškovai iki šio laiko nėra atlikę jokių durų pakeitimo ar jų taisymo veiksmų už kuriuos būtų realiai apmokėję ir patyrę kokių nors su tuo susijusių išlaidų. Ieškovai taip pat neįrodinėja aplinkybės, kad vienintelis būdas pašalinti kokius nors durų trūkumus yra jas visiškai pakeisti naujomis durimis. Ieškovų žalos dydžio pagrindimas yra vieno gamintojo pateiktas komercinis pasiūlymas naujoms durims įsigyti, šis pasiūlymas neatspindi ir neįrodo, kad būtent tokios yra trūkumų, jei tokie būtų nustatyti, šalinimo išlaidos.
 4. Išvadą byloje teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad Ieškovams su Atsakovu sudarius nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis, tarp šaltų susiklostė vartojimo teisiniai santykiai. Užtikrinti parduodamų daiktų kokybę yra pardavėjo pareiga, kuri laikytina garantija pagal įstatymą ir pasižymi didžiausiu vykdymo intensyvumu. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkreipia dėmesį į tai, kad Atsakovas pardavė Ieškovams ne langus ir duris, kaip daiktus, ir, atskirai, langų ir durų montavimo darbus, bet butus, kuriuose sumontuoti langai, durys. Nagrinėjamu atveju, tarp Ieškovų ir Atsakovo sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių 4.6 punktu, pardavėjo atstovas pareiškė pirkėjui, kad parduodamas turtas yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį, neturi akivaizdžių ar paslėptų trūkumų, pardavėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už minėtus trūkumus, jeigu neįrodo, kad jie atsirado po nuosavybės teisės perėjimo į minėtą butą, dėl pirkėjo ar trečiųjų asmenų arba nenugalimos jėgos. Taigi, butų pardavėjas, t. y. Atsakovas pardavimo sutartimis garantavo, kad parduoti daiktai (butai) paslėptų trūkumų neturi, taigi pirkėjai, t. y. Ieškovai turėjo tesėtus lūkesčius, kad bute sumontuoti, langai, durys yra kokybiški. Pirkimo-pardavimo sutarčių 4.11 punkte įtvirtinta, jog atliktiems Buto statybos darbams pardavėjas suteikia garantijas, numatytas Civiliniame kodekse bei Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Pardavėjas yra atsakingas už turto defektus, nustatytus per garantinį terminą. Vilniaus apygardos teismas 2016-09-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-1591-661/2016 nurodė: „Kaip matyti iš Lietuvos respublikos teismo ekspertų sąrašo (2013-10-30) teismo ekspertui S. S. suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai); - statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros statinio projekto ekspertizės vadovu ir 1.1. (Nr. 209). Tuo tarpu teismo ekspertas D. G. yra teismo ekspertas turto vertinimo srityje (Nr. 230). Taigi, nagrinėjamu atveju kyla teismo eksperto D. G. kompetencijos klausimas, nes teismo ekspertas D. G. gali tik įvertinti nekilnojamąjį turtą, tačiau jam nėra suteikta kompetencija vertinti ar nagrinėjamu atveju statybos montavimo darbai, langai ir durys yra kokybiški". Atsižvelgiant į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba neturi pagrindo abejoti teismo eksperto S. S. 2014-07-15 Statybinės techninės veiklos ekspertizės aktu. Teismo ekspertas S. S. pateikė ekspertinį atskirų tyrimo etapų ir gautų rezultatų įvertinimą, kuriuo buvo nustatytos langų ir išėjimo į lauko terasas durų montavimo klaidos (langų staktos per giliai įleistos į šonines angų sienų dalis, blokuoja atidarymo kryptis, t. y. atidarius lango rėmą, jis neužsifiksuoja norimoje padėtyje, vėl grįžta uždarymo kryptimi; langų ir durų sumontavimas palei grindų paviršių sąlygoja „šalčio" tiltų atsiradimą - langų paviršiai rasoja; durys terasoje neužtikrina mechaninio pastovumo ir atsparumo, vibruoja atidarant ir uždarant, konstrukcija ne tos klasės, nėra standumo konstrukcijos; durų įėjimo staktos, kadangi ne gamyklinės, neturi ties slenksčiu užkarpos, dėl šios priežasties į vidų patenka drėgmė, žiemos sezonu susiformuoja ledo sluoksnis, varčios dalis peršąla, apšąla; varčia negamyklinė, neužpildyta termoizoliacine medžiaga, dėl to butas netenka šiluminės varžos, „brome" susidaro skersvėjai, papildoma sąlyga apledėjimui ir peršalimui). Tokiu būdu, Ieškovai grindžia langų ir durų, jų montavimo kokybės trūkumus. Įrodžius, kad parduotas daiktas turi kokybės trūkumų, galioja pardavėjo kaltės prezumpcija, t. y. faktą, kad langai ir durys, yra visiškai kokybiški, turi įrodyti Atsakovas. Atsakovas byloje pateikė tik eksperto, galinčio įvertinti tik nekilnojamąjį turtą, parengtą Langų ir durų kokybės vertinimo ataskaitą apie gyvenamųjų namų, esančių (duomenys neskelbtini), butuose sumontuotų durų ir langų kokybę, kaip pačių daiktų kokybę, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad minimi daiktai buvo sumontuoti kokybiškai ir tokiu būdu, Ieškovų iš Atsakovo įsigyti butai neturi kokybės trūkumų. Atsakovui neįrodžius, kad Ieškovų butuose sumontuoti langai bei durys yra kokybiški, kokybiškai sumontuoti, Ieškovų pasirinktas pažeistų teisių gynybos būdas - atlyginti išlaidas trūkumams šalinti, yra proporcingas pažeistoms teisėms, teisėtas ir pagrįstas.
 5. Ieškovė S. P. 2017-10-06 pateikė prašymą dėl ieškinio atsisakymo, kuriuo atsisakė savo ieškinio dalyje dėl 865,00 Eur išlaidų už nekokybiškas duris, esančias bute (duomenys neskelbtini), priteisimo, ir prašė bylą toje dalyje nutraukti.
 6. Teismo posėdžio metu ieškovai A. S., A. R., E. N., ieškovų advokatas Paulius Bružas patikslintą ieškinį palaikė, prašė tenkinti visiškai, iš esmės pakartojo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.
 7. Teismo posėdžio metu atsakovo advokatas E. Š. su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, iš esmės pakartojo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.
 8. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB „Wenge“ direktorius A. Š., atstovas advokatas su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Iš esmės pakartojo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.
 9. Kviečiami į teismo posėdį tretieji asmenys L. V., E. M., P. O., R. O. neatvyko, nors apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems buvo pranešta tinkamai. Todėl trečiųjų asmenų neatvykimas nekliudė bylą išnagrinėti iš esmės (CPK 247 str.).
 10. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba į teismo posėdį neatvyko, prašymuose prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8II. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

9Civilinė byla dalyje pagal ieškovės S. P. patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Venecija LT“ nutrauktina. Ieškovų A. S., E. N. (buvusi – Vaičiulienė), V. N., S. K., J. G., G. Š., A. R., V. P.-Semaan, M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. patikslintas ieškinys tenkintinas. Ieškovo G. I. patikslintas ieškinys atsakovui atmestinas.

 1. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad bylos šalys: ieškovai ir atsakovas pasirašė Preliminariąsias sutartis, pagal kurias atsakovas įsipareigojo atskiros rašytinės notarinės pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu parduoti ir perduoti ieškovų nuosavybėn preliminariojoje sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančius su daline apdaila sutartyse nurodytus butus, esančius gyvenamuosiuose namuose (duomenys neskelbtini), o ieškovai įsipareigojo butus nupirkti už preliminariosiose sutartyse nurodytą kainą bei priimti juos nuosavybėn. Preliminariųjų sutarčių prieduose nustatytos sąlygos, kurias turėjo atitikti atsakovo parduodami butai. Sutarčių prieduose numatyta, kad ieškovams parduodamuose butuose įėjimo į butą durys turi būti „šarvo“ tipo su dviem užraktais; vidinės buto durys neįrengiamos.
 2. Tarp atsakovo UAB „Venecija LT“ ir ieškovų buvo sudarytos šios nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartys: su A. S. - 2013-11-04 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 10-11 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su S. P. - 2014-01-21 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 4-13 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su E. V. - 2013-10-08 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 9-12 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su V. N. - 2013-10-08 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 9-11 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su G. I. - 2014-03-05 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 2-11 (dėl buto, esančio, (duomenys neskelbtini));su S. K. - 2013-11-25 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 8-12 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su J. G. - 2013-10-11 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 3-14 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su G. Š. ir A. R. - 2014-01-16 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 10-12 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su V. P.-Semaan - 2014-04-11 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 9-13 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su M. S. - 2014-04-07 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 7-11 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su V. G. - 2014-01-30 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 6-13 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su A. Č. - 2013-10-15 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 4-14 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)); su E. A. - 2013-11-20 pirkimo-pardavimo sutartis PPS 1-14 (dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini)). Ieškovė K. K., 2014-05-29 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu nupirko butą, esantį (duomenys neskelbtini)iš trečiojo asmens L. V., kuris prieš tai 2013-10-23 nupirko šį butą iš atsakovo.
 3. Nagrinėjamu atveju, tarp ieškovų ir atsakovo sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių 4.6 punktu, pardavėjo atstovas pareiškė pirkėjui, kad parduodamas turtas yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį, neturi akivaizdžių ar paslėptų trūkumų, pardavėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už minėtus trūkumus, jeigu neįrodo, kad jie atsirado po nuosavybės teisės perėjimo į minėtą butą, dėl pirkėjo ar trečiųjų asmenų arba nenugalimos jėgos. Pirkimo-pardavimo sutarčių 4.11 punkte įtvirtinta, jog atliktiems Buto statybos darbams pardavėjas suteikia garantijas, numatytas Civiliniame kodekse bei Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
 4. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovams kilus abejonėms dėl butuose įmontuotų įėjimo durų atitikimo sutartyje nustatytoms techninėms charakteristikoms, ieškovai kreipėsi į ekspertą S. S. dėl ekspertizės atlikimo. Iš byloje pateikto teismo eksperto S. S. 2014-07-15 parengto statybinės techninės veiklos ekspertizės akto matyti, kad ekspertas atlikęs butų, esančių (duomenys neskelbtini), 1-ame aukšte esančiuose butuose sumontuotų „šarvo“ durų apžiūrą padarė išvadą, jog 1) apžiūrėtuose butuose sumontuotos lauko įėjimo durys pardavimo sutartyje nurodytos „šarvo" tipo durys su dviem užraktais. Natūroje tokių durų nėra, nes staktos buvo suformuotos iš atsitiktinių elementų, staktose objekte (o turi būti gamykliniai) išpjautos skylės, tai liečia ir spynų mechanizmus; 2) durų įėjimo staktos, kadangi ne gamyklinės, neturi ties slenksčiu užkarpos, dėl šios priežasties į vidų patenka drėgmė, žiemos sezonu susiformuoja ledo sluoksnis, varčios dalis peršąla, apšąla. Varčia negamyklinė, neužpildyta termoizoliacine medžiaga, dėl to butas netenka šiluminės varžos, juolab, kad ''brome" susidaro skersvėjai, papildoma sąlyga apledėjimui ir peršalimui. Įėjimo durys neatitinka butų pardavimo sutartyse nurodytoms techninėms charakteristikoms.
 5. Byloje nustatyta, kad ieškovai 2014-07-21 su pretenzija kreipėsi į atsakovą dėl įėjimo durų neatitikimo sutartyje nustatytoms techninėms charakteristikoms, kuria pareikalavo, kad atsakovas atlygintų ieškovams trūkumų pašalinimo išlaidas.
 6. Atsakovui nepatenkinus ieškovų pretenzijos, ieškovai A. S., S. P., E. N. (buvusi – Vaičiulienė), V. N., G. I., S. K., J. G., G. Š., A. R., Vita P. S., M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. su 2017-02-02 patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriuo, vadovaudamiesi minėtu ekspertizės aktu bei UAB „Totum“ 2016-12-16 pateiktu komerciniu pasiūlymu, prašo priteisti iš atsakovo būsimas įėjimo durų išlaidas – iš viso po 865 EUR.
 7. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas G. I. 2015-03-30 Dovanojimo sutarties Nr. 1722 pagrindu perleido nuosavybės teise priklausantį butą, esantį (duomenys neskelbtini), trečiajam asmeniui E. M.; įrašas Nekilnojamojo turto registre galioja nuo 2015-04-01. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovė S. P. 2015-10-13 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 9282-7 pagrindu perleido nuosavybės teise priklausantį butą, esantį (duomenys neskelbtini), tretiesiems asmenims P. O. ir R. O..
 8. Atsakovas su ieškovų reikalavimais nesutinka bei nurodo, kad ieškovų butuose įmontuotos įėjimo durys atitinka sutarties sąlygas.
 9. Ieškovė S. P. 2017-10-06 pateikė prašymą dėl ieškinio atsisakymo, kuriuo atsisakė savo ieškinio dalyje dėl 865,00 Eur išlaidų už nekokybiškas duris, esančias bute (duomenys neskelbtini), priteisimo, ir prašė bylą toje dalyje nutraukti. Pagal LR CPK 140 straipsnio 1 dalį bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovės S. P. ieškinio reikalavimo dėl 865,00 Eur išlaidų už nekokybiškas duris, esančias bute (duomenys neskelbtini), priteisimo atsisakymas atitinka LR CPK 140 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl priimtinas, o civilinė byla dalyje pagal ieškovės S. P. patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Venecija LT“ dėl 865,00 Eur išlaidų už nekokybiškas duris, esančias bute (duomenys neskelbtini), priteisimo nutrauktina (LR CPK 293 str. 4 p.).
 10. Nagrinėjamu tarp šalių kilo ginčas dėl parduoto daikto (jo elementų) defektų (netinkamos kokybės) bei šių defektų pašalinimo išlaidų atlyginimo.
 11. Pažymėtina, kad šalių ginčas kildinamas iš pirkimo-pardavimo teisinių santykių. Ieškovų sudarytos su atsakovu pirkimo-pardavimo sutartys kvalifikuotinos kaip vartojimo sutartys, nes atsakovas yra verslininkas, o ieškovai – fiziniai asmenys. Pastarieji sutartis sudarė asmeniniams, šeimos poreikiams tenkinti (CK 6.2281 straipsnio 1 dalis). Aptariamoms sutartims taikomi atitinkami sutarčių aiškinimo ir silpnesniosios sutarties šalies apsaugos standartai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis) bei nesąžiningų sutarčių sąlygų kontrolę reglamentuojančios normos, kai sutartyje yra individualiai neaptartų sąlygų (CK 6.2284 straipsnis). Vartojimo sutarties instituto tikslas – dėl nelygiavertės vartotojo ir verslininko padėties iškreiptos sutarties šalių interesų pusiausvyros atkūrimas, specialiu teisiniu reguliavimu užtikrinant vartotojo, kaip silpnesniosios šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismai, spręsdami iš vartojimo teisinių santykių kylančius ginčus, turi pareigą užtikrinti, kad vartojimo sutartys būtų identifikuotos, o vartotojo teisės tinkamai ginamos. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimas vartojimo sutartimi neprieštarauja šios sutarties prigimčiai, todėl tais atvejais, kai pastaroji sutartis atitinka vartojimo sutarties požymius (CK 1.39 str. 1 d.), ji turi būti kvalifikuojama vartojimo sutartimi, ir pirkėjui (fiziniam asmeniui), esant pažeistai sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrai, turi būti taikoma įstatyminė vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 24 d. Vartotojų teisių apsauga sutartiniuose teisiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismo praktikos apžvalga I Nr. 30).
 12. Remiantis CK 6.305 str. 1 d., pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). CK 6.317 str. 1 d. nustatyta, kad pardavėjas privalo pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t.y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę. Parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje šie neaptarti - įprastus reikalavimus (CK 6.327 str. 1 d.). Reikalavimai perduodamo daikto kokybei reglamentuojami CK 6.333 str. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Taigi užtikrinti parduodamų daiktų kokybę yra pardavėjo pareiga, kuri laikytina garantija pagal įstatymą ir pasižymi didžiausiu vykdymo intensyvumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2009; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2010; 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2010; 2012 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2012; ir kt.). Viena vertus, tai reiškia, kad pardavėjas garantuoja, jog parduodamų daiktų kokybė atitinka reikalavimus daiktui (CK 6.327 str.), o kita vertus, pardavėjui atsakomybė už netinkamą daikto kokybę netaikoma tik įstatyme ar sutartyje aiškiai apibrėžtais pagrindais. CK 6.327 str. 3, 4 d. nustatyta, kad pardavėjas pagal sutartį ir CK atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau; pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris atsiranda po šio straipsnio 3 dalyje nurodyto momento ir kuris yra bet kokios pardavėjo prievolės pažeidimo pasekmė, įskaitant garantijos, kad tam tikrą laiką prekės bus tinkamos naudoti pagal jų įprastą ar specialiai nurodytą paskirtį arba išlaikys aptartas savybes ar charakteristikas, pažeidimą. Pagal CK 6.333 str. 6 d., preziumuojama, kad daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu jie neturi tų savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t.y. kurios būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį.
 13. Kaip minėta ieškovai, pateikdami patikslintą ieškinį, savo reikalavimus grindė teismo eksperto S. S. 2014-07-15 Statybinės techninės veiklos ekspertizės aktu, kuriame konstatuota, kad ekspertizės akte nurodytuose butuose sumontuotos įėjimo durys neatitinka pardavimo sutartyje nurodytų techninių charakteristikų. Minėtame ekspertizės akte ekspertas S. S. padarė išvadą, kad: lauko įėjimo durys pardavimo sutartyje nurodytos „šarvo“ tipo durys su dviem užraktais. Natūroje tokių durų nėra, nes staktos buvo suformuotos iš atsitiktinių elementų, staktose objekte (o turi būti gamykliniai) išpjautos skylės, tai liečia ir spynų mechanizmus; durų įėjimo staktos, kadangi ne gamyklinės, neturi ties slenksčiu užkarpos, dėl šios priežasties į vidų patenka drėgmė, žiemos sezonu susiformuoja ledo sluoksnis, varžios dalis peršąla, apšąla. Varčia negamyklinė, neužpildyta termoizoliacine medžiaga, dėl to butas netenka šiluminės varžos, juolab, kad „brome“ susidaro skersvėjai, papildoma sąlyga apledėjimui ir peršalimui.
 14. Atsakovas byloje pateikė kito eksperto D. G. 2014-08-25 parengtą Langų ir durų kokybės vertinimo ataskaitą apie gyvenamųjų namų, esančių (duomenys neskelbtini), butuose sumontuotų durų ir langų kokybę. Minėtoje ataskaitoje nurodoma, jog ekspertas D. G. atlikęs minėtų butų vizualią apžiūrą, taip pat išnagrinėjęs atsakovo pateiktą dokumentaciją (atitikties deklaracijas, statybos darbų žurnalus, paslėptų darbų patikrinimo aktus ir kt.) padarė išvadą, kad: pirmame aukšte įėjimo į butus lauko durys atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose numatytus reikalavimus bei yra „šarvo“ tipo; pirmame aukšte įėjimo į butus lauko durys atitinka butų pardavimo sutartyje nurodytas technines charakteristikas. Atsakovas byloje taip pat pateikė gyvenamuose namuose, kuriuose randasi ieškovams priklausantys butai, įmontuotų įėjimo durų gamintojo UAB „WENGE“ pateiktą 2013-07-17 atitikties deklaraciją.
 15. Ieškovų prašymu Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-07-05 nutartimi paskyrė byloje teismo ekspertizę įėjimo į ieškovų butus durų ir jų montavimo kokybei nustatyti, pavedant ją atlikti teismo ekspertui D. K.. Minėta nutartimi teismo ekspertui buvo pavesta atsakyti į klausimus: 1) Ar butuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), sumontuotos įėjimo į butus durys atitinka pasirašytose pirkimo – pardavimo sutartyse nurodytas technines charakteristikas, taip pat statybos norminių aktų reikalavimus (t.y. įėjimo durų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus)? Jeigu būtų nustatyti neatitikimai, nurodykite juos; 2) Ar butuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), sumontuotos įėjimo į butus durys turi tas savybes, kurios būtinos, kad jas būtų galima naudoti pagal įprastinę paskirtį, kuriai jos paprastai naudojamos?; 3) Ar butuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įėjimo į butus durų sumontavimo kokybė atitinka statybos norminių aktų keliamus reikalavimus? Teismo ekspertas D. K. 2017-10-23 pateikė teismui Ekspertizės aktą. Minėtame Ekspertizės akte atsakant į pirmą klausimą nurodyta, jog teismo ekspertas apžiūrėjo butuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), esančias įėjimo duris. (duomenys neskelbtini) butuose sumontuotos naujos išorinės lauko durys. Apžiūros metu nustatyta, kad išorinės lauko durys nėra pažymėtos, nors tai nurodo statybos techninis reglamentas STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“. UAB „Wenge“ deklaruoja 2017-09-07 atitikties deklaracijoje, kad sumontuotų durų šilumos laidumas 1,8 W/(m2 * K), tai atitinka statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų 8 lentelę, kurioje nurodomas šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,9 W/(m2 * K). Nustatyta, kad sumontuotose įėjimo į butus duryse yra skirtingas kiekis spynų; vienose duryse yra viena spyna, kitose dvi spynos. Apžiūros metu užfiksuota, kad 40-1 ir 42-4 buto išorės durys pažeistos korozijos, vietomis nusilupęs dažų sluoksnis. Iš pateiktos termovizinio tyrimo ataskaitos matyti, kad nesandariai prispaudžia lauko durų varčia prie durų rėmo dėl tarpinių. Atsakydamas į antrą klausimą ekspertas nurodė, kad butuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), sumontuotos įėjimo durys turi savybes, kurios būtinos, kad jas būtų galima naudoti pagal įprastinę paskirtį, kuriai jos paprastai naudojamos. Reikia tik pakeisti atšokusias ir nesandarias tarpines. Atsakydamas į trečią klausimą ekspertas nurodė, kad butuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), įėjimo į butus durų sumontavimo kokybė atitinka statybos norminių aktų keliamus reikalavimus pagal statybos techninį reglamentą STR 2.05.20:2006 „langai ir išorinės įėjimo durys“.
 16. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010; kt.).
 17. Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo (2013-10-30) teismo ekspertui S. S. suteikta teisė suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai); statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros statinio projekto ekspertizės vadovas (Statinių grupės: gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių grupės, kiti statiniai. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas (Statinių grupės: visos statinių grupės. Statinių kategorija: ypatingi statiniai). Tuo tarpu teismo ekspertas D. G. yra teismo ekspertas turto vertinimo srityje. Taigi, nagrinėjamu atveju kyla teismo eksperto D. G. kompetencijos klausimas, nes teismo ekspertas D. G. gali tik įvertinti nekilnojamąjį turtą, tačiau jam nėra suteikta kompetencija vertinti ar nagrinėjamu atveju statybos montavimo darbai, durys yra kokybiški. Dėl šios priežasties teismas nesiremia D. G. 2014-08-25 ataskaita.
 18. Kaip minėta aukščiau, ginčo Sutarčių prieduose buvo numatyta, kad ieškovams parduodamuose butuose įėjimo į butą durys turi būti „šarvo“ tipo su dviem užraktais. Teismo ekspertas D. K. teismo ekspertizės akte nurodė, jog nustatyta, kad sumontuotose įėjimo į butus duryse yra skirtingas kiekis spynų; vienose duryse yra viena spyna, kitose dvi spynos. Teismo posėdžio metu ieškovas A. R. paaiškino, jog antroji spyna buvo įrengta tik to paprašius. Teismo ekspertas D. K. teismo ekspertizės akte nurodė, kad apžiūros metu taip pat nustatyta, kad išorinės lauko durys nėra pažymėtos, nors tai nurodo statybos techninis reglamentas STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“. Teismas atkreipia dėmesį, kad teismo ekspertui D. K. trečiasis asmuo UAB „Wenge“ pateikė 2017-09-07 atitikties deklaraciją, kurioje nurodoma, kad durų šilumos laidumo koeficientas k 1,8 W/(m2K). Tuo tarpu atsakovas kartu su atsiliepimu į pradinį ieškinį pateikė UAB „Wenge“ 2013-07-17 atitikties deklaraciją, kurioje nurodoma, jog šilumos laidumo koeficientas k -2,1 W/(m2K), teigdamas, kad „2013-07-17 durų gamintojas UAB „WENGE“ pateikė atitikties deklaraciją, kuria durų gamintojas deklaravo, kad „durys, skirtos įėjimui į butus, <...> atitinka privalomuosius gaminio atitikties įvertinimus pagal LST EN 14351-1:2006+A1:2010“. Teismas kritiškai vertina UAB „Wenge“ 2017-09-07 atitikties deklaraciją – kaip rašytinį įrodymą, kadangi ji sudaryta praėjus beveik trejiems metams po bylos iškėlimo teisme ir po to, kuomet ieškovams nuosavybės teise buvo perleisti ginčo butai, ši deklaracija nebuvo pateikta nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui, nei bylą grąžinus nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, priešingai, teismui buvo pateikta būtent 2013-07-17 UAB „Wenge“ atitikties deklaracija, kuria rėmėsi atsakovas atsiliepime į pradinį ieškinį įrodinėdamas durų kokybiškumą, šia deklaracija rėmėsi ir išvadas darė ir ekspertas D. G., kas matyti iš 2014-08-25 vertinimo ataskaitos. Atitikties deklaracija yra prekės gamintojo išduodamas dokumentas, patvirtinantis, kad prieš produktui patenkant į rinką buvo atliktos visos atitikties tam tikroms normoms įvertinimo procedūros ir kad produktas yra saugus vartoti. Tuo tarpu 2017-09-07 atitikties deklaracija sudaryta praėjus maždaug trejiems metams po durų įmontavimo. Teismo posėdžio metu UAB „Wenge“ direktorius negalėjo paaiškinti ar buvo atliktos kokios atitikties tam tikroms normoms įvertinimo procedūros, kaip gautas 2017-09-07 deklaracijoje nurodytas šilumos laidumo koeficientas. Todėl teismo neįtikino UAB „Wenge“ 2017-09-07 vienašališkai parengta atitikties deklaracija kaip patikimas įrodymas. Be to, kaip nurodyta aukščiau, ekspertas D. K. nustatė, jog durys apskritai nebuvo pažymėtos. Tokiu būdu teismas sprendžia, kad apskritai nebuvo užtikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybių atsekamumas. Todėl visos abejonės aiškintinos silpnesniosios šalies (vartotojų) naudai. Teismo ekspertas D. K. ekspertizės akte nurodė, kad pagal statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų 8 lentelę nurodomas šilumos laidumas turi būti ne didesnis kaip 1,9 W/(m2 * K); UAB „Wenge“ deklaruoja 2017-09-07 atitikties deklaracijoje, kad sumontuotų durų šilumos laidumas 1,8 W/(m2 * K), tai atitinka statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų 8 lentelę, kurioje nurodomas šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,9 W/(m2 * K). Atkreiptinas dėmesys, kad teismo posėdžio metu teismo ekspertas paaiškino, kad faktiškai durų šilumos laidumo koeficiento netyrė, jokių bandymų, matavimų, tyrimų neatliko, o išvadą padarė vien remdamasis pateikta UAB „Wenge“ 2017-09-07 atitikties deklaracija. Taip pat paaiškino, kad bent vienų durų laboratorinis ištyrimas yra labai brangus. Pažymėtina, jog byloje esančioje UAB „Wenge“ 2013-07-17 atitikties deklaracijoje buvo nurodoma, kad durų šilumos laidumo koeficientas k -2,1 W/(m2K). Kompleksiškai įvertinus nagrinėjamoje byloje esančius įrodymus – ginčo šalių, trečiojo asmens direktoriaus, teismo eksperto paaiškinimus, teismo ekspertizės aktą, kitus rašytinius įrodymus, vadovaujantis laisvo įrodymo vertinimo, įrodymų pakankamumo ir tikėtinumo principais civiliniame procese (CPK 185 str.), teismui kritiškai vertinant 2017-09-07 sudarytą UAB „Wenge“ atitikties deklaraciją, byloje darytina labiau tikėtina negu netikėtina išvada, kad UAB „Wenge“ 2013-07-17 atitikties deklaracijoje deklaruojamas sumontuotų durų šilumos laidumas 2,1 W/(m2 * K) neatitinka statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų 8 lentelės, kurioje nurodomas šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,9 W/(m2 * K). Pažymėtina ir tai, kad D. K. apžiūros metu fiksavo, kad butuose 40-1 ir 42-4 išorės durys pažeistos korozijos, vietomis nusilupęs dažų sluoksnis. Buto 40-1 savininkė E. N., buto 42-4 savininkas A. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad durys pastoviai rasoja, prie minusinės temperatūros apšąla ledo sluoksniu iš vidaus. Šiuos paaiškinimus patvirtina ir S. S. 2014-07-15 statybinės techninės veiklos ekspertizės aktas, 2015-01-22 ieškovų pateiktos fotonuotraukos. Šias aplinkybes teismo posėdžio metu patvirtino ir ieškovas A. R.. Nors teismo ekspertas D. K. teismo posėdžio metu patvirtino, kad nesandarias tarpines reikia pakeisti visuose butuose, iš ieškovo A. R. paaiškinimų nustatyta, kad net pakeitus tarpines, durų rasojimo, o esant minusinei temperatūrai – apšąlimo problema liko. E. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jos sutuoktiniui V. N. pakeitus duris naujomis, tokių problemų nebeliko. Jokių patikimų, pakankamų įrodymų, paneigiančių ieškovų paaiškinimus, 2015-01-22 ieškovų pateiktas fotonuotraukas, S. S. 2014-07-15 statybinės techninės veiklos ekspertizės aktą, atsakovas nepateikė, kaip ir nepateikė įrodymų, kad aukščiau aptarti teismo eksperto D. K. apžiūrėtų durų neatitikimai pasirašytose pirkimo – pardavimo sutartyse nurodytoms techninėms charakteristikoms, statybos norminių aktų reikalavimams (dėl ženklinimo, šilumos laidumo koeficiento) atsirado po nuosavybės teisės perėjimo į minėtą butą dėl pirkėjų ar trečiųjų asmenų arba nenugalimos jėgos. Teismui kritiškai įvertinus 2017-09-07 UAB „Wenge“ atitikties deklaraciją ir pagal 2013-07-17 atitikties deklaraciją padarius išvadą, kad deklaracijoje deklaruojamas sumontuotų durų šilumos laidumas 2,1 W/(m2 * K) neatitinka statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų 8 lentelės, kurioje nurodomas šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,9 W/(m2 * K), kritiškai vertintina teismo eksperto D. K. išvada antruoju klausimu, kad „sumontuotos įėjimo durys turi savybes, kurios būtinos, kad jas būtų galima naudoti pagal įprastinę paskirtį, kuriai jos paprastai naudojamos. Reikia tik pakeisti atšokusias ir nesandarias tarpines“. Pažymėtina ir tai, kad teismo ekspertas D. K. teismo posėdžio metu negalėjo duoti kategoriškos išvados, kad visuose ginčo butuose pakeitus atšokusias ir nesandarias tarpines į vidų nebepateks drėgmė, žiemos sezonu nesusiformuos ledas, durys neapšals iš vidaus.
 19. Remiantis CK 6.333 str. 1 d., pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Minėta, kad pagal CK 6.333 str. 6 d. preziumuojama, kad daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu jie neturi tų savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t.y. kurios būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Remiantis CK 6.333 str. 3 d. pardavėjas nebus laikomas atsakingu už daiktų trūkumus, jeigu įrodys, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl jo netinkamo naudojimosi daiktu arba trečiųjų asmenų kaltės, arba nenugalimos jėgos. Pažymėtina, jog daikto naudojimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimas, padarytas pirkėjo, yra pardavėjo atsakomybę už daikto kokybės trūkumus šalinanti aplinkybė, tačiau pagal CK 6.333 str. 3 d. ją įrodinėja pardavėjas. Tai aplinkybės, kurios atsirado dėl pirkėjo kaltės (pažeidus daikto naudojimo ir saugojimo taisykles). Savo ruožtu CK 6.333 str. 1 d. nustatyta, kad pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Ši nuostata taikoma, kai sprendžiama dėl pardavėjo atsakomybės už netinkamą daiktų kokybę ir pirkėjas turi įrodyti neatitikimo kokybės reikalavimams faktą. Ji reglamentuoja pardavėjo atsakomybės už paslėptus trūkumus atvejį ir negali būti vertinama taip, kad pirkėjas turi įrodyti buvus tinkamą daikto naudojimą ar eksploatavimą.
 20. Nagrinėjamu atveju UAB „WENGE“ pagamintos ir ieškovų butuose įmontuotos įėjimo iš lauko „šarvo“ tipo durys buvo skirtos įėjimui į butus tiesiogiai iš lauko. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad tokios durys pagal savo paskirtį turi būti atsparios tiek šalčiui, tiek drėgmei, tiek temperatūros svyravimams, tiek lietaus ar sniego krituliams. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovai su atsakovu pirkimo-pardavimo sutartis sudarė laikotarpiu nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2014 m. balandžio mėn. Savo ruožtu minėti durų defektai buvo užfiksuoti jau 2014-07-15. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas byloje nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovai buvo informuoti apie specialias įėjimo durų naudojimo ir priežiūros taisykles. Taip pat byloje nėra pateikta pakankamų duomenų, patvirtinančių, kad minėti durų defektai atsirado dėl jų naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimo, per didelės drėgmės ieškovų butuose ir pan. Atsakovas savo atsikirtimus iš esmės grindžia prielaidomis, jog ieškovų butuose nebuvo įrengtas šildymas, ieškovo A. R. bute buvo palaikoma žema temperatūra, t.y. ieškovų butai nebuvo šildomi, dėl ko ir galėjo atsirasti minėti durų defektai. Pažymėtina, kad atsakovui teigiant, jog minėti durų defektai atsirado po daikto perdavimo ieškovams dėl to, kad jie pažeidė daikto naudojimo ar priežiūros taisykles, tokias aplinkybes įrodyti privalo pats pardavėjas, t.y. būtent atsakovui priskiriama tokių aplinkybių įrodinėjimo našta (CPK 178 str.). Konstatuotina, jog aukščiau minėti atsiradę durų defektai ir neatitikimai šioje byloje įrodyti įrodymų visetu - ginčo šalių, trečiojo asmens direktoriaus, teismo eksperto paaiškinimus, teismo ekspertizės aktu, S. S. 2014-07-15 statybinės techninės veiklos ekspertizės aktu, 2015-01-22 ieškovų pateiktomis fotonuotraukomis, taip pat išvada teikiančios institucijos Vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateikta išvada (CPK 177 str.). Savo ruožtu atsakovas jo nurodomų aplinkybių neįrodinėja jokiomis leistinomis priemonėmis, išskyrus paaiškinimus. Jokių konkrečių ir objektyvių duomenų, dėl kokių konkrečiai daikto eksploatavimo ir priežiūros taisyklių pažeidimų galėjo atsirasti tokie defektai, taip pat kokią konkrečiai įtaką šildymo sistemos neįrengimas ieškovų butuose galėjo turėti šių defektų atsiradimui, atsakovas ar trečiasis asmuo UAB „WENGE byloje nepateikė.
 21. Nagrinėjamu atveju įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visetą, jų tarpusavio ryšį bei reikšmę įrodinėjamoms aplinkybėms, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pašalinančių jo atsakomybę už minėtų trūkumų atsiradimą, teismas daro išvadą, jog minėti įėjimo į butą durų defektai atsirado dėl daikto (durų) trūkumų, už kuriuos yra atsakingas atsakovas, kaip buto pardavėjas ir kokybės garantas (CK 6.246-6.248 str.; CPK 185 str.).
 22. CK 6.334 str. reglamentuoja netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teises. Vadovaujantis minėto straipsnio norma, tuomet, kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš kelių galimybių savo pažeistai teisei apginti. Jis turi teisę reikalauti iš pardavėjo: kad daiktas būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu (ši teisių gynimo teisinė priemonė galima kilnojamojo daikto pardavimo atveju); kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjui daikto trūkumų pašalinimo išlaidas; grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas (ši teisių gynimo teisinė priemonė taip pat galima kilnojamojo daikto pardavimo atveju). Taigi, įstatymas numato alternatyvias pirkėjo teisių gynimo priemones, kurias jis gali pasirinkti, kai nustatomi jam parduoto daikto kokybės trūkumai (CPK 13 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovai pasirinko CK 6.334 str. 1 d. 3 p. įtvirtintą savo pažeistų teisių gynimo priemonę, reikalaudami, kad pardavėjas (atsakovas) atlygintų jų išlaidas daikto trūkumams ištaisyti, t.y. atlygintų įėjimo į butą durų pakeitimo išlaidas. Byloje įrodyta, kad durų defektai atsirado dėl atsakovo kaltės, todėl ieškovai turi teisę reikalauti, kad atsakovas atlygintų ieškovų išlaidas daikto trūkumų pašalinimui/ daikto pakeitimui.
 23. Ieškovai A. S., E. N. (buvusi – Vaičiulienė), V. N., G. I., S. K., J. G., G. Š., A. R., Vita P. S., M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. prašo priteisti iš atsakovo po 865 sumą už durų pakeitimą. Išlaidų dydį ieškovai grindžia UAB „Totum“ 2016-12-16 parengtu šarvuotų buto durų komerciniu pasiūlymu, iš kurio matyti, jog minėtas durų gamintojas sutiko ieškovams pagaminti ir sumontuoti ieškovų poreikius atitinkančias įėjimo į butą duris ieškovų butuose už 865 Eur sumą. Pažymėtina, jog atsakovas iš esmės nenuginčijo minėtos durų keitimo sąmatos pagrįstumo, taip pat nei atsakovas, nei trečiasis asmuo UAB „Wenge“ nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių UAB „Totum“ komercinį pasiūlymą, jokių alternatyvių komercinių pasiūlymų už mažesnę kainą (CPK 12, 178 str.). Atsižvelgiant į tai laikytina, kad UAB „Totum“ 2016-12-16 parengtame butų durų komerciniame pasiūlyme nurodytų atlikti darbų bei naudotinų medžiagų kiekio ir vertės pagrįstumas ir realumas nepaneigtas.
 24. Byloje nustatyta, kad ieškovas G. I. 2015-03-30 dovanojimo sutarties pagrindu perleido nuosavybės teisę į ginčo butą, esantį (duomenys neskelbtini), trečiajam asmeniui E. M.. Kadangi ieškovas G. I. nebėra daikto savininkas, šio ieškovo patikslintas ieškinys atsakovui dėl 865,00 Eur išlaidų už nekokybiškas duris, esančias bute (duomenys neskelbtini), priteisimo atmestinas kaip pareikštas reikalavimo neturinčio asmens.
 25. Byloje taip pat nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) (savininkas – ieškovas V. N.) ir 56-2 (savininkas – ieškovas V. G.) butuose sumontuotos naujos išorinės lauko durys. Teismui pateiktais duomenimis už naujas duris (duomenys neskelbtini)faktiškai sumokėta 593,72 Eur. Ieškovė E. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad šią sumą sudaro vien išlaidos durims įsigyti ir ši suma neapima durų montavimo išlaidų, visos patirtos išlaidos su apdaila yra žymiai didesnės. Teismas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad 2014-09-18 išankstinio apmokėjimo sąskaita ir 2014-09-18 mokėjimo nurodymas Nr. 456 rodo ieškovo nesąžiningumą. Kaip minėta, tuomet, kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš kelių galimybių savo pažeistai teisei apginti. Nagrinėjamu atveju ieškovai pasirinko CK 6.334 str. 1 d. 3 p. įtvirtintą savo pažeistų teisių gynimo priemonę, reikalaudami, kad pardavėjas (atsakovas) atlygintų jų išlaidas daikto trūkumams ištaisyti, t.y. atlygintų įėjimo į butą durų pakeitimo išlaidas. Atsakovas neįrodė, kad (duomenys neskelbtini) (savininkas – ieškovas V. N.) ir 56-2 (savininkas – ieškovas V. G.) butuose sumontuotos naujos išorinės lauko durys su montavimo darbais kainavo mažiau nei prašo priteisti ieškovai. Todėl nėra teisinio pagrindo šių ieškovų ieškinio reikalavimų netenkinti.
 26. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovai A. S., E. N. (buvusi – Vaičiulienė), V. N., S. K., J. G., G. Š., A. R., Vita P. S., M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. įrodė patirtinų išlaidų realumą ir pagrįstumą, todėl šių ieškovų reikalaujama nuostolių suma, susijusi su durų pakeitimu, pripažintina įrodyta, o šių ieškovų patikslintas ieškinys tenkintinas taikant ieškovų, kaip vartotojų ir silpnesnės šalies, jiems priimtiną teisių gynimo būdą, t.y. priteisiant ieškovams iš atsakovo 865 Eur (CPK 178, 185 str.). Ieškovo G. I. reikalavimas atmestinas dėl aukščiau nurodytų motyvų.
 27. Už patikslintą ieškinį mokėtinas žyminis mokestis sudaro 272,48 Eur. Kadangi ieškovų A. S., E. N. (buvusi – Vaičiulienės), V. N., S. K., J. G., G. Š., A. R., V. P.-Semaan, M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. ieškinio reikalavimai patenkinti visiškai, iš atsakovo šių ieškovų naudai lygiomis dalimis priteistina po 19,46 Eur žyminio mokesčio. Kadangi ieškovė S. P. atsisakė ieškinio reikalavimo atsakovui, ieškovei S. P. grąžinama 75 proc. žyminio mokesčio, kas sudaro 14,60 EUR (CPK 87 str. 1 d.).
 28. Ieškovai pateikė įrodymus, kad patyrė 2300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 800 Eur ekspertizės išlaidų. Iš atsakovo bylą laimėjusių ieškovų naudai priteisiama po 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Iš atsakovo bylą laimėjusių ieškovų naudai priteisiama po 57,14 Eur ekspertizės išlaidų (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovų S. P. ir G. I. patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str., 94 str.).
 29. 2017-12-20 teismo nutartimi teismas nutarė įpareigoti ieškovus, atstovaujamus advokato Pauliaus Bružo, iki 2017 m. gruodžio 27 d. į Vilniaus miesto apylinkės teismo (juridinio asmens kodas 302942160, buveinės adresas Laisvės pr. 79A, Vilnius) specialiąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, sumokėti 100,20 EUR užstatą už eksperto D. K. dalyvavimą teismo posėdyje. Tačiau ieškovai teismo nustatytu terminu įpareigojimo neįvykdė. Teismo ekspertas D. K. už dalyvavimą 2017-12-13 teismo posėdyje pateikė 2017-12-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 380 100 Eur sumai. Kadangi ieškovų A. S., E. N. (buvusi – Vaičiulienės), V. N., S. K., J. G., G. Š., A. R., V. P.-Semaan, M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. ieškinio reikalavimai patenkinti visiškai, iš bylą pralaimėjusio atsakovo eksperto naudai priteisiama 100 Eur pagal 2017-12-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 380 (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 1 p., 89 str.).
 30. Trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Wenge“ pateikė įrodymus, kad patyrė 492 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi ieškovų A. S., E. N. (buvusi – Vaičiulienė), V. N., S. K., J. G., G. Š., A. R., V. P.-Semaan, M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. patikslintas ieškinys patenkintas, trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovų nepriteisiamos.
 31. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-11-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str. teismas

Nutarė

11Priimti ieškovės S. P. atsisakymą nuo patikslinto ieškinio dalies dėl 865 Eur priteisimo iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

12Ieškovų A. S., E. N. (buvusi – Vaičiulienė), V. N., S. K., J. G., G. Š., A. R., V. P.-Semaan, M. S., V. G., A. Č., E. A., K. K. patikslintą ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovo G. I. ieškinio reikalavimus atsakovui atmesti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovo A. S. naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo, 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės E. N. (buvusi – Vaičiulienė) naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo, 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovo S. K. naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo, 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės J. G. naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo, 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovų G. Š. ir A. R. naudai lygiomis dalimis 865 Eur nuostolių atlyginimo, t.y. kiekvienam ieškovui po 432,50 Eur, lygiomis dalimis 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų, t.y. kiekvienam ieškovui po 9,73 Eur žyminio mokesčio, 82,14 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 28,57 Eur ekspertizės išlaidų.

18Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės V. P.-Semaan naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo, 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės M. S. naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo, 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovo A. Č. naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo, 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės E. A. naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo,19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės K. K. naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo, 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

23Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovo V. N. naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo, 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

24Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovo V. G. naudai 865 Eur nuostolių atlyginimo, 19,46 Eur žyminio mokesčio, 164,28 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 57,14 Eur ekspertizės išlaidų.

25Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ teismo eksperto D. K. naudai 100 Eur išlaidų už dalyvavimą teismo posėdyje pagal 2017-12-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 380.

26Grąžinti ieškovei S. P. 14,60 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2014-10-09 mokėjimo nurodymu Nr. 341 (mokėtojas Paulius Bružas).

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,... 2. sekretoriaujant O. V.,... 3. dalyvaujant ieškovams A. S., A. R., E. N., ieškovų atstovui advokatui... 4. atsakovo UAB „Venecija LT“ atstovui advokatui E. Š.,... 5. trečiojo asmens UAB „Wenge“ direktoriui A. Š., trečiojo asmens atstovui... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų A.... 7. I. Ginčo esmė
 1. Ieškovai 2014-10-13 pateiktu pradiniu... 8. II. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados... 9. Civilinė byla dalyje pagal ieškovės S. P. patikslintą ieškinį atsakovui... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str., 269 str.,... 11. Priimti ieškovės S. P. atsisakymą nuo patikslinto ieškinio dalies dėl 865... 12. Ieškovų A. S., E. N. (buvusi – Vaičiulienė), V. N., S. K., J. G., G. Š.,... 13. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovo A. S. naudai 865 Eur... 14. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės E. N. (buvusi –... 15. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovo S. K. naudai 865 Eur... 16. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės J. G. naudai 865 Eur... 17. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovų G. Š. ir A. R. naudai... 18. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės V. P.-Semaan naudai 865... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės M. S. naudai 865 Eur... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovo A. Č. naudai 865 Eur... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės E. A. naudai 865 Eur... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovės K. K. naudai 865 Eur... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovo V. N. naudai 865 Eur... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ ieškovo V. G. naudai 865 Eur... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „Venecija LT“ teismo eksperto D. K. naudai 100... 26. Grąžinti ieškovei S. P. 14,60 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2014-10-09... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...