Byla 2A-649-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės – Jankūnienės, Vido Stankevičiaus,

2sekretoriaujant Renatai Anderson,

3dalyvaujant atsakovei E. J.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės E. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovei E. J. dėl žalos atlyginimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas V. K. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės E. J. 1 834,60 Lt žalai atlyginti. Nurodė, kad 2010-01-12 vandeniu buvo užlietas jam priklausantis butas, esantis ( - ). Butas užlietas dėl atsakovės bute, esančiame ( - ), trūkusio vandens padavimo į tualeto bakelį žarnelės. Atsakovė atsisakė atlyginti žalą.

7Atsakovė E. J. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis, siekia praturtėti atsakovės sąskaitą. Sutiko apmokėti remonto darbus.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-10-05 sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovės E. J. (asmens kodas ( - ) ieškovui V. K. (asmens kodas ( - ) 1834,60 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt keturis litus 60 ct) žalai atlyginti ir 65 Lt (šešiasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų. Konstatavo, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių pasisakymų matyti, kad buvo užlietas vandeniu ieškovo V. K. butas, esantis ( - ), dėl atsakovės E. J. bute, esančiame ( - ), trūkusios žarnelės, kuria paduodamas vanduo į tualeto bakelį. Tai fiksavo ir UAB „Karoliniškių būstas“ 2010-01-13 patikrinimo akte Nr. 2. Atsakovė su buto užliejimo faktu sutiko. Teismas išaiškino atsakovei teisę prašyti teismo skirti ekspertizę žarnelės trūkimo priežasčiai nustatyti, žalos dydžiui įvertinti. Atsakovė šia teise nesinaudojo. Teismas pažymėjo, kad neturi pagrindo abejoti Žalos (nuostolių) dydžio dėl buto užliejimo įvertinimo akte Nr. 17 nurodytu žalos dydžiu – 1 520 Lt (CPK 178, 185 str.). Pažymėjo, kad yra visos sąlygos atsakovės civilinei atsakomybei kilti (CK 6.246-6.249 str.). Teismas konstatavo, kad iš atsakovės ieškovui taip pat priteistina 314,60 Lt už žalos įvertinimą.

9Atsakovė E. J. pateikė apeliacinį skundą, prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-10-05 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad nėra visų būtinųjų sąlygų atsakovės civilinei atsakomybei kilti, kadangi atsakovė nėra kalta dėl ieškovo buto užliejimo, nes ji negali atsakyti už santechninės įrangos pagaminimo kokybę ar tinkamą jos eksploataciją. Teismas neteisingai aiškino CPK 178 str. ir 185 str., kadangi būtent teismo pareiga yra nustatyti objektyvią tiesą. Byloje pateikta ekspertizė kelia abejonių, nes du kartus nurodomi aiškiai neatitinkantys tikrovės sugadintos laminuotų grindlenčių dangos dydžiai – 13,1 kv.m. ir 13, 493 kv.m. bei atitinkamai – 719,16 Lt ir 399,93 Lt reikalautos atlyginti dydžio pinigų sumos, nors ieškovas ieškinyje nurodo, kad kambaryje buvo sugadinta tik 1 kv.m., o koridoriuje tik 1,5 kv.m. grindų dangos. Šį faktą patvirtina ir 2010-01-13 UAB „Karoliniškių būstas” atliktas ieškovo buto patikrinimo aktas Nr. 2. Iš to išeina, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendimą pagrindė prieštaringais ir net akivaizdžiai melagingais duomenimis apie padarytos žalos dydį. Būtiniems atlikti remonto darbams akte nenurodomi buto grindų plotų dydžiai ir nemotyvuojama, kodėl dar priskaičiuota 101,96 Lt statybvietės įrengimo išlaidų bei 207,11 Lt pridėtinių išlaidų. Pažymėtina, kad buvo šiurkščiai pažeista atsakovės teisė dalyvauti ir teikti pastabas apžiūrint bei įforminant ieškovo bute padarytą žalą. Iš to galima daryti išvadą, kad ieškovo teismui pateikti įrodymai apie žalos dydį yra niekiniai. Kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertų kompetencijos, nes iš jų pažymėjimų matyti, kad jiems nėra suteikta teisė teikti išvadas dėl turtui padarytos žalos dydžio. Be to, žalos vertintojai nebuvo apklausti nei kaip specialistai, nei kaip ekspertai dėl jų pateiktos išvados apie atlygintinos žalos dydžio pagrįstumą. Atkreiptinas dėmesys, kad už bendrojo naudojimo vandentiekio vamzdyno ir kitų jo įrenginių eksploataciją atsako UAB „Karoliniškių būstas“, tačiau teismo posėdyje ši įmonė nedalyvavo, taipogi nebuvo įtraukta trečiuoju asmeniu. Be to, neatmestina ir tokia prielaida, kad žarnelė galėjo trukti dėl padidėjusio slėgio vandentiekio sistemoje.

10Ieškovas V. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad byloje pateikti duomenys pagrindžia atsakovės atsakomybę už ieškovo buto užliejimą, todėl atsakovė turi atlyginti remonto išlaidas.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

13Apeliaciniame skunde nurodoma, jog apeliantė E. J. nėra kalta dėl ieškovo V. K. priklausančio buto užliejimo, todėl jai negali kilti ir civilinė atsakomybė. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2010 m. sausio 12 d. buvo užlietas ieškovui V. K. priklausantis butas, esantis ( - ). UAB „Karoliniškių būstas“ 2010 m. sausio 13 d. patikrinimo akte Nr. 2 ieškovo buto užliejimo priežastimi nurodyta žarnelės, kuria paduodamas vanduo į tualeto bakelį, trūkimas apeliantei priklausančiame bute, esančiame ( - ). Šią aplinkybę pripažino ir pati apeliantė. CK 6.266 str. 1 d. nustatyta, jog už žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, yra atsakingas šių objektų savininkas (valdytojas). Šioje teisės normoje nustatyta deliktinė civilinė atsakomybė be kaltės, t. y. atsakomybei atsirasti pakanka, kad būtų nustatytos trys civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, padaryta žala ir priežastinis ryšys tarp veiksmų ir žalos. Nuo atsakomybės šiuo atveju atleidžiama nebent įrodžius, kad žala atsirado dėl force majeure arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Iš byloje nustatytų aplinkybių aišku, jog butas, esantis ( - ), kuriame trūko žarnelė, kuria paduodamas vanduo į tualeto bakelį, priklauso nuosavybės teise apeliantei E. J.. Taipogi nėra ginčo dėl to, jog dėl žarnelės trūkumo buvo užlietas ieškovui priklausantis butas, o to pasekoje atsirado ir žala, kurią sudaro ieškovo prašomos priteisti iš atsakovės išlaidos buto remontui. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog pagal CK 6.266 str. 1 d. neteisėti veiksmai nėra siejami su apeliantės veikimu ar neveikimu, tačiau su pačiu faktu, jog apeliantė valdo ir jai priklauso butas, kuriame atsiradę santechnikos gedimai sąlygojo ieškovo nuostolių atsiradimą. Nors pirmosios instancijos teismas apeliantės E. J. civilinei atsakomybei nustatyti taikė ir netinkamas teisės normas, tačiau toks materialinių teisės normų pažeidimas nesudaro pagrindo keisti iš esmės pagrįsto teismo sprendimo bei yra laikytinas formaliu (CPK 328 str.).

14Apeliantė taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, kadangi netinkamai įvertino byloje pateiktą ekspertų išvadą dėl ieškovo patirtų nuostolių. Pirmiausia pažymėtina, jog įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.). Tai reiškia, jog civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nėra reikalaujama absoliutaus teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2007). Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, teismas, priimdamas sprendimą, pažymėjo, kad neturi pagrindo abejoti Žalos (nuostolių) dydžio dėl buto užliejimo įvertinimo akte Nr. 17 nurodytu žalos dydžiu – 1 520 Lt. Žalos (nuostolių) dydžio buto užliejimo įvertinimo aktas Nr. 17 CPK 212 str. prasme nėra eksperto išvada, o tai yra ekspertinio pobūdžio aktas, kuris buvo gautas atlikus reikalingus tyrimus ir pritaikius specialiąsias žinias. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymima, kad toks ekspertinio pobūdžio aktas, nepaisant jo tiriamojo–mokslinio pobūdžio, laikomas rašytiniu įrodymu, nes jame gali būti žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (CPK 73 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2008). Iš Žalos (nuostolių) dydžio dėl buto užliejimo įvertinimo akto Nr. 17 aišku, jog ieškovo V. K. butui padarytos žalos, jį užliejus, dydis buvo nustatomas asmenų, turinčių reikiamą kvalifikaciją, žalos nustatymo metodai neprieštaringi, buto remontui reikalingų medžiagų vertė pagrįsta sąmata. UAB „Impeksservis“ ekspertinis aktas yra neprieštaringas, išsamus, todėl nėra pagrindo abejoti jo įrodomąją reikšme.

15Apeliantė teigia, jog Žalos (nuostolių) dydžio dėl buto užliejimo įvertinimo akte Nr. 17 nurodomi aiškiai neatitinkantys tikrovės sugadintos laminuotų grindlenčių dangos dydžiai – 13,1 kv.m. ir 13,493 kv.m. bei atitinkamai – 719,16 Lt ir 399,93 Lt reikalautos atlyginti dydžio pinigų sumos, nors ieškovas ieškinyje nurodo, kad kambaryje buvo sugadinta tik 1 kv.m., o koridoriuje tik 1,5 kv.m. grindų dangos. Iš remonto darbų sąmatos, pridėtos prie Žalos (nuostolių) dydžio dėl buto užliejimo įvertinimo akto Nr. 17, matyti, jog apeliantė klaidingai vertina laminuotų grindlenčių dangos dydžių ir jų kainos santykį, kadangi 2 p. „Laminuotų grindlenčių danga“ nurodomas bendras 13,1 kv.m. keistinas grindų plotas, kurio keitimas su medžiagomis ir darbais sudaro 719,16 Lt, t.y. 399,93 Lt suma už grindlentes patenka į 719,16 Lt sumą. Žalos (nuostolių) dydžio dėl buto užliejimo įvertinimo akte Nr. 17 bei UAB „Karoliniškių būstas“ patikrinimo akte Nr. 2 nurodyti sugadintų bei keistinų grindų ploto santykių neatitikimai vertintini kaip susiję su remonto darbų atlikimo faktinėmis medžiagų sąnaudomis. Apeliantė nesutikdama su ieškovo pateika remonto sąmata taipogi turėjo teisę teikti savo ieškovo butui padarytos žalos dydžio paskaičiavimus; laikydama ieškovo pateiktą žalos paskaičiavimo ekspertinį aktą niekiniu, prašyti teismo skirti ekspertizę tiksliam žalos dydžio nustatymui, tačiau tokia savo teise apeliantė viso bylos nagrinėjimo metu nepasinaudojo. Pažymėtina, jog pagal bendrą įrodinėjimo pareigą (CPK 178 str.) patirtos žalos dydį turėjo įrodyti ieškovas, teisėjų kolegijos vertinimu iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovas žalos dydį pagrindė.

16Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip neturinčius reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui apeliacinio skundo argumentus, jog į bylą trečiuoju asmeniu turėjo būti įtrauktas UAB „Karoliniškių būstas“ kaip asmuo, atsakingas už vandentiekio vamzdyno ir kitų jo įrenginių eksploataciją. Pažymėtina, jog UAB „Karoliniškių būstas“ šioje byloje neturi nei materialinio, nei procesinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Aplinkybė, jog UAB „Karoliniškių būstas“ yra atsakingas už bendrojo naudojimo vandentiekio vamzdyno ir kitų jo įrenginių eksploataciją niekaip neįtakojo apeliantės atsakomybės klausimo, kadangi vandentiekio avarija įvyko būtent ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausančioje santechninės įrangos dalyje, t.y. trūkus klozeto bakelio žarnelei. Apeliantės pasvarstymai, jog žarnelė galėjo trukti dėl padidėjusio slėgio vandentiekio sistemoje, teismo sprendimo teisėtumui reikšmės neturi, kadangi nėra pagrįsti jokiais įrodymais (CPK 178 str.).

17Atmetus apeliacinį skundą iš apeliantės priteistina 5,70 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovės E. J. 5,70 Lt valstybės naudai pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai