Byla 2-1915/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, uždarosios akcinės bendrovės ,,Il Siciliano“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-3178-585/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių V. K. ir N. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, uždarosios akcinės bendrovės ,,Il Siciliano“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-3178-585/2011).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kreditoriai V. K. ir N. K. kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš atsakovo BUAB ,,Il Siciliano“ 110 000 Lt baudą. Nurodė, kad su UAB „Il Siciliano“ 2008-05-28 sudarė patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos sutartį, turėjusią galioti iki 2018-10-31. Bankrutuojanti įmonė, kreditorių sutikimu, pagal papildomai šalių 2008-05-30 pasirašytą susitarimą gavo licenciją išsinuomotose patalpose prekiauti alkoholiniais gėrimais. Šiame susitarime buvo numatyta, kad prieš terminą nutraukus 2008-05-28 nuomos sutartį, bankrutuojanti įmonė įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus gautai licencijai prekiauti alkoholiniais gėrimais panaikinti, o nuomininkui tokios savo pareigos neįvykdžius, nuomotojai turi teisę gauti 1000 Lt per dieną kompensaciją iki licencijos verstis mažmenine prekyba panaikinimo dienos, tokią kompensaciją laikant iš anksto sutarties šalių aptartu nuomotojų nuostolių atlyginimu. Kreditoriai vienašališkai nuo 2009-03-20 nuomos sutartį nutraukė, nurodydami UAB „Il Siciliano“ netinkamą sutarties vykdymą – nuomos mokesčio nemokėjimą nuo 2009 vasario mėn. ir pareigos savo lėšomis apdrausti nuomojamas patalpas nevykdymą. 2009-06-19 kreditoriai BUAB „Il Siciliano“ pateikė reikalavimą vykdyti susitarimą ir imtis veiksmų panaikinti licenciją mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, tačiau bankrutuojanti įmonė tokių veiksmų nesiėmė ir licencijos nepanaikino. UAB „Il Siciliano“ nevykdant sutartyje numatytos pareigos nuo sutarties nutraukimo 2009-03-20, nuo tos dienos nuomininkas privalo mokėti delspinigius po 1000 Lt per dieną iki licencijos panaikinimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi iš dalies patenkino kreditorių V. K. ir N. K. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo UAB „Il Siciliano“ bankroto byloje patvirtinimo, patvirtinti kreditorių V.K. ir N.K. solidarų 25 000 Lt kreditorinį reikalavimą ir 5 procentų metines palūkanas už 25 000 Lt kreditorinį reikalavimą nuo 2009-11-23 iki 2010-10-07 BUAB „Il Siciliano“, likusią prašymo dalį dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmetė. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad šalys 2008-05-28 sudarė patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos sutartį. Pagal 2008-05-30 sudarytą papildomą susitarimą prie nuomos sutarties, UAB „IL Siciliano“ įsipareigojo nuomos sutarties nutraukimo atveju kreiptis į kompetentingą įstaigą dėl išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiu nuomojamose patalpose panaikinimo. Tokio sutartinio įsipareigojimo nevykdymo atveju nuomininkas UAB „IL Siciliano“ įsipareigojo nuomotojams mokėti 1000 Lt per dieną – kompensaciją sutartiems nuostoliams dėl netinkamo sutarties vykdymo atlyginti. Patalpa Nr.1 nuomininkui perduota 2008-06-19. Nuomotojų vienašaliu rašytiniu pareiškimu nuomos sutartis nutraukta nuo 2009-03-20. 2009-06-19 kreditoriai raštu pareikalavo imtis veiksmų panaikinti UAB „Il Siciliano“ išduotą licenciją. Vilniaus apygardos teismo 2010-05-31 nutartimi, įsiteisėjusia 2010-10-07, UAB „Il Siciliano“ iškelta bankroto byla. Teismo teigimu, nustatytomis aplinkybėmis ir nesant ginčo dėl nuomos sutarties nutraukimo, ginčo išsprendimui neturi reikšmės ta bankrutuojančios įmonės nurodyta aplinkybė, kad šalys susitarė dėl patalpų Nr.2 ir Nr.3 perdavimo iki 2011-04-01. Teismas nurodė, kad 2008-05-30 susitarime numatyta 1000 Lt per dieną kompensacija už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą kaip šalių sutartų nuomotojų nuostolių atlyginimas kvalifikuojama kaip bauda už kiekvieną termino praleidimo dieną (CK 6.71 str.). Nors kreditoriai nurodė, kad bauda užtikrina jų nuostolių dėl nuomos mokesčio nemokėjimą už terminą po sutarties nutraukimo iki patalpų atlaisvinimo atlyginimą ir po nuomotojo išsikraustymo likusių patalpų remonto žalos atlyginimą, Vilniaus m. trečiojo apylinkės teismo 2010-06-18 sprendimu kreditoriams iš UAB „Il Siciliano“ priteista 41 566 Lt patalpų atstatymo išlaidos ir nesumokėtas nuomos mokestis. Teismo teigimu, nors šis teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, reikšmingas pats reikalavimo pateikimo ir jo preliminaraus patenkinimo faktas, parodantis, kad kreditoriai reikalauja ir nuostolių, ir netesybų, nors netesybos įskaitomos į nuostolius pagal įstatymą (CK 6.73 str. 1 d.). Taip pat teismas sprendė, kad netesybų dydis, atsižvelgiant į nustatytus nuostolius ir nuomos mokesčio sumą (700 Eur/mėn.) yra neproporcingas ir labai neprotingas, todėl atsižvelgiant ir į tai, kad pats licencijos galiojimas savaime nesukuria kreditoriams nuostolių, mažinamas. Teismas konstatavo, kad pakankamas netesybų dydis už reikalaujamas 110 dienų nuo 2009-03-20 iki 2009-07-08 yra 25 000 Lt. Taip pat teismas nurodė, kad patvirtinamos procesinės 5 metinių procentų palūkanos už patvirtintą kreditorinio reikalavimo sumą – nuo kreditorių kreipimosi į teismą 2009-11-23 iki teismo nutarties iškelti UAB „Il Siciliano“ bankroto bylą įsiteisėjimo 2010-10-07.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Kreditoriai V. K. ir N. K. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti V. K. ir N. K. 110 000 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Il Siciliano“. Skundą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Priimdamas nutartį, teismas turėjo įvertinti, kad šalys, nustatydamos netesybų dydį derėjosi ir susitarė dėl sutartinių sąlygų, atsakovas žinojo ir suvokė 2008-05-30 susitarimo 2 punkte numatytas nuomos sutarties nutraukimo ir licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais nepanaikinimo pasekmes, su jomis sutiko ir jas priėmė, todėl sutarčių šalių valia ir sutarties laisvės principas negali būti paneigiamas.

102. Atsakovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, buvo nesąžiningas, t. y. įtikinęs kreditorius ketinimais nuomotis kreditorių antrojo aukšto tris butus- patalpas bei dėl to gavęs kreditorių leidimą užsiimti kavinės-restorano veikla ir vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais ir jo pagrindu gavęs licenciją, netrukus pradėjo pažeidinėti nuomos sutartį, laiku nemokėjo nuomos mokesčio, 2009-03-03 raštu nepagrįstai atsisakė nuomoti pastato antrojo aukšto butus-patalpas, ko pasekoje nuomos sutartis buvo nutraukta, tačiau atsakovas licencijos iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo nepanaikino, jokių veiksmų dėl to nesiėmė, tuo pažeidė 2008-05-30 susitarimo 2 punktą.

113. Sutartos netesybos sietinos ne tik su kreditorių nuostoliais dėl atsakovo pakeistų patalpų atstatymo į pirminę padėtį, nesumokėtų nuompinigių dydžiu bei nuomos mokesčio dydžiu, tačiau ir su kreditorių kitais nuostoliais (prarastos kreditorių turėtos stabilios pajamos iš pirminių nuomininkų, prarastos galimybės sėkmingai išnuomoti/parduoti antrame aukšte esančius butus, kurie iki šiol neišnuomoti, dėl pirmame aukšte esančio restorano nukritusi butų paklausa bei vertė), bei su atsakovo iš neteisėtos prekybos alkoholiniais gėrimais po nuomos sutarties nutraukimo gauta nauda, kuri laikytina kreditorių nuostoliais (CK 6.249 str. 2 d.) ir kurios konkretaus dydžio kreditoriai neprivalo įrodyti, kadangi kreditoriai reikalauja ne nuostolių, tačiau netesybų priteisimo.

12Atsakovas UAB ,,Il Siciliano“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad kompensacijos (baudos) mokėjimas buvo siejamas su atsakovo veiksmais, kurių turėjo imtis licenzijai prekiauti alkoholiniais gėrimais panaikinti. Susitarime numatytos kompensacijos mokėjimas yra siejamas tik su licenzijos prekiauti alkoholiniais gėrimais panaikinimu. Kompensacija, tarp šalių pasirašytame susitarime nėra siejama su galimais ieškovų nuostoliais, kylančiais iš nuomos sutarties bei jos nutraukimo. Ieškovų nurodyti argumentai, kad kompensacija atlieka ne tik ieškovų nuostolių dėl nuomos sutarties nevykdymo užtikrinimo funkciją, bet ir ieškovų galimų nuostolių dėl vykdomos prekybos alkoholiniais gėrimais sumažėjusios galimybės išnuomoti antrame pastato aukšte esančius butus, yra nepagrįsti.

13IV. Apeliacinio teismo argumentai

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Nagrinėjamoje byloje kreditoriai V. K. ir N. K. prašo priteisti iš atsakovo BUAB ,,Il Siciliano“ 110 000 Lt baudą už sutartinės prievolės nevykdymą.

17Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2008-05-28 sudarė patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos sutartį, o 2008-05-30 pasirašė papildomą susitarimą prie nuomos sutarties, kuriuo atsakovas UAB „Il Siciliano“ įsipareigojo nuomos sutarties nutraukimo atveju kreiptis į kompetentingą įstaigą dėl išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiu nuomojamose patalpose panaikinimo (t. 1, b. l. 17-21). Minėto papildomo susitarimo 2 p. šalys nustatė, kad tokio sutartinio įsipareigojimo nevykdymo atveju „Il Siciliano“ įsipareigoja kreditoriams mokėti 1000 Lt per dieną kompensaciją iki licenzijos panaikinimo, nuostoliams dėl netinkamo sutarties vykdymo atlyginimui. Kreditoriai nuo 2009-03-20 vienašališkai nutraukė šalių sudarytą nuomos sutartį, tačiau atsakovas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiu nuomojamose patalpose nepanaikino. Dėl to kreditoriai prašo priteisti iš atsakovo 110 000 Lt baudą, kurią skaičiuoja už sutartinės prievolės nevykdymą 110 dienų.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; kt.).

20Apeliantai nurodo, kad sutartos netesybos sietinos ne tik su kreditorių nuostoliais dėl atsakovo pakeistų patalpų atstatymo į pirminę padėtį, nesumokėtų nuompinigių dydžiu bei nuomos mokesčio dydžiu, taip pat kitais nuostoliais bei su atsakovo iš neteisėtos prekybos alkoholiniais gėrimais po nuomos sutarties nutraukimo gauta nauda, kuri laikytina kreditorių nuostoliais. Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, kreditoriai yra pareiškę reikalavimą atsakovui kitoje civilinėje byloje dėl nuostolių, kylančių iš šalių sudarytos sutarties vykdymo, atlyginimo (neįsiteisėjusiu Vilniaus miesto 3 aplinkės teismo 2010-06-18 sprendimu V. K. priteista 3632,90 EUR nuomos mokesčio, 4200,00 EUR nuostolių atlyginimo ir 41 566 Lt patalpų atstatymo išlaidų, civilinė byla Nr. L2-1613-391/2010). Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str.). Tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.). Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsižvelgiant į nuomos mokesčio sumą (700 EUR/mėn.), nuostolių dydį, bei į tai, jog licenzijos galiojimas kreditoriams nesukuria nuostolių, yra pagrindas mažinti netesybas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nustatytos 25 000 Lt dydžio netesybos laikytinos atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str.) bei šalių interesų pusiausvyrą.

21Remdamasi nurodytomis aplinkybėms ir nenustačiusi absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kreditoriai V. K. ir N. K. kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi iš dalies... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Kreditoriai V. K. ir N. K. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 9. 1. Priimdamas nutartį, teismas turėjo įvertinti, kad šalys, nustatydamos... 10. 2. Atsakovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, buvo nesąžiningas, t.... 11. 3. Sutartos netesybos sietinos ne tik su kreditorių nuostoliais dėl atsakovo... 12. Atsakovas UAB ,,Il Siciliano“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 13. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje kreditoriai V. K. ir N. K. prašo priteisti iš atsakovo... 17. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2008-05-28 sudarė patalpų, esančių... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju, jeigu šalys sutartyje susitarė... 20. Apeliantai nurodo, kad sutartos netesybos sietinos ne tik su kreditorių... 21. Remdamasi nurodytomis aplinkybėms ir nenustačiusi absoliučių nutarties... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą....