Byla e2-1324-186/2018
Dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų Galinos B. B. ep. R. ir S. N. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų Galinos B. B. ep. R. ir S. N. R. ieškinį atsakovėms antstolei Virginijai Meškauskienei ir uždarajai akcinei bendrovei „Turto lizingas“ dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančiu ab initio atsakovės antstolės Virginijos Meškauskienės 2017-09-18 turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 141308 vykdomojoje byloje Nr. 0015/16/01127, kuriuo ieškovų žemės sklypas (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) ir gyvenamasis namas (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esantys adresu (duomenys neskelbtini), parduoti atsakovei UAB „Turto lizingas“ už 70 131,00 Eur; grąžinti šalis į pradinę padėtį, taikyti dvišalę restituciją ir natūra grąžinti ieškovams minėtą žemės sklypą ir gyvenamąjį namą. Ieškovai už ieškinį sumokėjo 150 Eur žyminio mokesčio.

72.

8Ieškovai pateikė prašymą atleisti juos nuo nesumokėtos žyminio mokesčio dalies mokėjimo dėl sunkios turtinės padėties. Netenkinus šio prašymo, ieškovai prašė iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo atidėti nesumokėtos žyminio mokesčio dalies sumokėjimą. Prašyme nurodė, kad ginčijamu varžytynių aktu buvo parduotas vienintelis jų turėtas nekilnojamasis turtas, transporto priemonių ieškovai neturi. Ieškovų pragyvenimo šaltinis – S. N. R. iš Prancūzijos gaunama senatvės pensija 718 Eur per mėnesį. Ieškovė turi verslo liudijimą, bet jokių pajamų negauna. Iš ieškovės antstolių išieškoma skola sudaro 11 369,40 Eur. Ieškovai turi papildomų išlaidų kitoje civilinėje byloje.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 25 d. nutartimi atmetė ieškovų prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir tenkino ieškovų prašymą atidėti 1 127 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą už ieškinio padavimą iki teismo sprendimo byloje priėmimo.

124.

13Teismas nurodė, kad atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.). Teismas sprendė, kad nėra pagrindo atleisti ieškovus nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, nes ieškovai sumokėjo tik 150 Eur žyminio mokesčio, o tai sudaro mažiau nei 12 proc. mokėtino žyminio mokesčio už paduotą ieškinį. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovai nepateikė duomenų apie turimas lėšas kredito įstaigose, taip pat duomenų apie ieškovo šiuo metu gaunamos pensijos dydį, kitų įrodymų, kurie galėtų patvirtinti jų prašyme nurodytus argumentus apie negalėjimą sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį.

145.

15Įvertinęs ieškovų pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sprendė, kad yra tikslinga atidėti ieškovams likusios nesumokėtos žyminio mokesčio dalies, t. y. 1 127 Eur mokėjimą iki teismo sprendimo byloje priėmimo. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgdamas į tai, kad per ilgesnį laiko tarpą, t. y. iki bylos išnagrinėjimo pabaigos ieškovai turės pakankamai laiko sukaupti trūkstamą mokėtino žyminio mokesčio dalį.

16III. Atskirojo skundo argumentai

176.

18Ieškovai atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. nutartį ir atleisti ieškovus nuo žyminio mokesčio 1 127 Eur dalies sumokėjimo; priimti į bylą naujus įrodymus, patvirtinančius ieškovų sunkią turtinę padėtį, kurių pateikimo būtinybė iškilo vėliau, t. y. gavus skundžiamą nutartį. Nurodo šiuos argumentus:

196.1.

20Ieškovai pateikė dokumentus, patvirtinančių jų sunkią turtinę padėtį, dėl kurios jie gali sumokėti tik 150 Eur žyminio mokesčio.

216.2.

22Tai, kad pensijos dydį ieškovas grindė 2015 m. deklaracijos duomenimis, neįrodo, kad ieškovo pensijos dydis 2018 metais buvo žymiai didesnis. Pateikiamas papildomas įrodymas – banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2018 m. balandžio mėnesį ieškovo senatvės pensijos dydis 624,08 Eur, ir kad 300 Eur yra pereikvotas sąskaitos, į kurią pervedama pensija, limitas.

236.3.

24Ieškovai pateikė duomenis, kad jų priverstine tvarka antstolių išieškomos skolos sudaro net 11 369,40 Eur, todėl nėra pagrindo abejoti tuo, kad ieškovai neturi lėšų kredito įstaigose. Papildomai pateikiami duomenys patvirtina, kad ieškovai neturi lėšų kredito įstaigose.

256.4.

26Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovų gaunamos kas mėnesį pajamos neviršija 1 MMA dydžio piniginės sumos, reikalingos dviejų asmenų pragyvenimui. Taip pat ir į tai, kad ieškovai pagal pajamas yra nepajėgūs padengti jau dabar turimų skolų, o ieškinio atmetimo atveju skola dar padidėtų 1 127 Eur.

276.5.

28Teismas be jokio pagrindo padarė išvadą, kad iki bylos išnagrinėjimo pabaigos ieškovai turės pakankamai laiko sukaupti trūkstamą mokėtino žyminio mokesčio dalį. Atsižvelgiant į bylos duomenis apie ieškovų turtinę padėtį, nėra jokių prielaidų manyti, kad iki bylos išnagrinėjimo pabaigos jie turės galimybę susitaupyti didesnę negu 1 000 Eur sumą atidėtam žyminiam mokesčiui sumokėti.

29Teismas konstatuoja:

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

317.

32Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas ieškovų prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir patenkintas jų prašymas dėl žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atidėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu, absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 str.).

33Dėl naujų įrodymų priėmimo

348.

35Ieškovai kartu su atskiruoju skundu pateikė naujų įrodymų apie savo turtinę padėtį. Nors šie įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, ieškovai manė, kad jų kartu su prašymu dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo pateiktų įrodymų pakaks tokiam prašymui patenkinti, todėl būtinybė pateikti šiuos įrodymus jiems atsirado tik po skundžiamos nutarties priėmimo. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas priima šiuos įrodymus (CPK 314 str.).

36Dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo

379.

38CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

3910.

40Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog šios nuostatos tikslas – užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Tokiu būdu įstatymas suteikia galimybę asmenims pasinaudoti savo pažeistų ar ginčijamų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų teismine gynyba ir tuo atveju, jeigu jų turtinė padėtis neleidžia sumokėti viso įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei jo pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, o jei negali sumokėti viso, tai nuo kokios šio mokesčio dalies asmuo gali būti atleistas. Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti asmenį, tačiau žyminis mokestis turėtų būti mažintinas tiek, kad neribotų, bet suteiktų asmeniui galimybę kreiptis į teismą ir ginti savo interesus, tačiau kartu žyminis mokestis turi būti toks, kad saugotų kitą proceso šalį nuo galimo piktnaudžiavimo teisėmis. Atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.). Tokiu atveju turi būti vertinami ne tik asmens sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet ir atsižvelgiama į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, taip pat į ginamą teisinį interesą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-549/2008; 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-551/2007).

4111.

42Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad už ieškovų pareikštą ieškinį mokėtinas 1 277 Eur dydžio žyminis mokestis. Ieškovai sumokėjo tik 150 Eur žyminio mokesčio, todėl sutiktina su teismo išvada, kad ieškovai prašo atleisti beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos, o tai, kaip minėta, galima tik išimtiniais atvejais.

4312.

44Pirmosios instancijos teismui ieškovai pateikė duomenis apie 2015 m. deklaruotiną ieškovo iš Prancūzijos gautos senatvės pensijos sumą – 8 615 Eur (718 Eur per mėnesį). Kadangi pagal pateiktus duomenis ieškovas tuo metu dar dirbo UAB „Alise“, teismas pagrįstai nurodė, jog šiuo metu, kai ieškovas niekur nebedirba, jo gaunamos pensijos dydis gali skirtis. Apeliantai pateikė papildomus duomenis, kad 2018 m. balandžio mėnesį ieškovui buvo išmokėta 624,08 Eur dydžio senatvės pensija. Pateiktame sąskaitos išraše taip pat nurodyta, kad sąskaitos pereikvojimo limitas 2018 m. gegužės 4 d. – 300 Eur, tačiau iš šio įrašo negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad šią sumą ieškovas, kaip teigiama atskirajame skunde, jau yra pereikvojęs, juolab kad tame pačiame išraše nurodyta, jog sąskaitos likutis 2018 m. gegužės 4 d. yra 285,32 Eur. Apeliantai taip pat akcentuoja pateiktus duomenis, pagal kuriuos antstolių priverstine tvarka išieškomos ieškovės skolos sudaro 11 369,40 Eur, tačiau tai savaime nereiškia, kad ieškovai neturi lėšų ar kito turto, todėl teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovai nepateikė visų įrodymų apie savo turtinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismui ieškovai papildomai pateikė savo sąskaitų bankuose išrašus, iš kurių matyti, kad šiuo metu ieškovai lėšų neturi.

4513.

46Taigi, viena vertus, apeliantai nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino pateiktus duomenis apie jų turtinę padėtį. Kita vertus, atsižvelgiant į apeliantų pateiktus naujus įrodymus, darytina išvada, kad jų turtinė padėtis yra sunki, todėl jie negali sumokėti visos nustatyto dydžio žyminio mokesčio sumos.

4714.

48Skundžiama nutartimi teismas patenkino alternatyvų ieškovų prašymą ir atidėjo jiems 1 127 Eur žyminio mokesčio dalies už ieškinį sumokėjimą iki teismo sprendimo byloje priėmimo. Pagal CPK 84 straipsnį atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą teismas gali tik nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, bet šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1192-943/2017 ir joje nurodytą praktiką).

4915.

50Nagrinėjamu atveju įvertinus apeliantų pateiktus naujus įrodymus apie jų sunkią turtinę padėtį bei atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu yra ginčijamas turto pardavimo iš varžytynių aktas, kurio pagrindu buvo realizuotas vienintelis ieškovų turėtas nekilnojamasis turtas, o iš bylos medžiagos matyti, kad pardavus šį turtą dar liko apie 11 tūkst. Eur ieškovų skolų, kurių išieškojimas toliau vykdomas, iš dalies sutiktina su apeliantų argumentu, kad jie neturi realių galimybių iki bylos išnagrinėjimo pabaigos sukaupti visos 1 127 Eur sumos likusiam žyminiam mokesčiui sumokėti. Tačiau šiuo atveju ieškovų atleidimas nuo beveik viso žyminio mokesčio sumokėjimo, atsižvelgiant į ieškinio sumą bei ginčo pobūdį, taip pat negalimas. Pažymėtina, kad ieškovė vis dar yra darbingo amžiaus, turi verslo liudijimą, todėl gali gauti papildomų pajamų ir taip pagerinti savo turtinę padėtį ateityje. Juolab kad patys ieškovai, pareikšdami alternatyvų prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, tokiu būdu iš esmės pripažįsta, kad iki bylos išnagrinėjimo jų turtinė padėtis gali pagerėti.

5116.

52Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas iš dalies tenkinti ieškovų atskirąjį skundą ir pakeisti skundžiamą nutartį, atleidžiant ieškovus nuo 977 Eur žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, o likusios 150 Eur žyminio mokesčio dalies sumokėjimą atidedant iki teismo sprendimo byloje priėmimo.

53Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

54pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. nutartį ir jos rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

55„Ieškovų Galinos B. B. ep. R. ir S. N. R. prašymus dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tenkinti iš dalies.

56Atleisti ieškovus nuo 977 Eur dalies žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo.

57Atidėti ieškovams 150 Eur žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimą iki teismo sprendimo byloje priėmimo.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti... 7. 2.... 8. Ieškovai pateikė prašymą atleisti juos nuo nesumokėtos žyminio mokesčio... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 25 d. nutartimi atmetė ieškovų... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio... 14. 5.... 15. Įvertinęs ieškovų pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sprendė, kad... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. 6.... 18. Ieškovai atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 19. 6.1.... 20. Ieškovai pateikė dokumentus, patvirtinančių jų sunkią turtinę padėtį,... 21. 6.2.... 22. Tai, kad pensijos dydį ieškovas grindė 2015 m. deklaracijos duomenimis,... 23. 6.3.... 24. Ieškovai pateikė duomenis, kad jų priverstine tvarka antstolių išieškomos... 25. 6.4.... 26. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovų gaunamos kas mėnesį pajamos... 27. 6.5.... 28. Teismas be jokio pagrindo padarė išvadą, kad iki bylos išnagrinėjimo... 29. Teismas konstatuoja:... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. 7.... 32. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas ieškovų... 33. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 34. 8.... 35. Ieškovai kartu su atskiruoju skundu pateikė naujų įrodymų apie savo... 36. Dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir žyminio mokesčio... 37. 9.... 38. CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmens prašymu teismas,... 39. 10.... 40. Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog šios nuostatos tikslas –... 41. 11.... 42. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad už ieškovų pareikštą ieškinį... 43. 12.... 44. Pirmosios instancijos teismui ieškovai pateikė duomenis apie 2015 m.... 45. 13.... 46. Taigi, viena vertus, apeliantai nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos... 47. 14.... 48. Skundžiama nutartimi teismas patenkino alternatyvų ieškovų prašymą ir... 49. 15.... 50. Nagrinėjamu atveju įvertinus apeliantų pateiktus naujus įrodymus apie jų... 51. 16.... 52. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas iš dalies... 53. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 54. pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. nutartį ir jos... 55. „Ieškovų Galinos B. B. ep. R. ir S. N. R. prašymus dėl atleidimo nuo... 56. Atleisti ieškovus nuo 977 Eur dalies žyminio mokesčio už ieškinį... 57. Atidėti ieškovams 150 Eur žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimą iki...