Byla e2-1262-733/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Deneira“ ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Deneira“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. S. 1226,29 Eur negrąžinto kredito, 3287,03 Eur palūkanų, 109,56 proc. metinių palūkanų už priteistą kredito sumą (1226,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, neįskaičiuojant 1226,29 Eur dydžio kredito sumos, nuo kurios turėtų būti skaičiuojamos sutartyje įtvirtintos 109,56 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 90 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų.

5Ieškinyje nurodo, kad atsakovas V. S. kreipėsi į UAB „Ferratum“ dėl 3500 Lt (1013,67 Eur) vartojimo kredito suteikimo. Siekdamas iš kredito davėjo gauti kreditą, registravosi, nurodydamas savo vardą, pavardę, asmens kodą, sąskaitą, kredito terminą ir sumą, taip pateikdamas paraišką 3500 (1013,67 Eur) kreditui gauti. Kredito davėjas, patikrinęs atsakovo pateiktus duomenis, trumpąja SMS žinute atsiuntė atsakovui informaciją apie sutikimą tęsti registraciją ir atsiuntė kredito suteikimo sutarties projektą bei standartinę informaciją atsakovo nurodytu elektroniniu paštu. Atsakovas, sutikdamas su kredito sutarties sąlygomis, sumokėjo 0,01 Lt dydžio mokestį į UAB „Ferratum“ sąskaitą, taip patvirtindamas savo tapatybę, bei tai, kad yra susipažinęs su Vartojimo kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis (Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 3.6. p.). Tokiu būdu šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 66230. UAB „Ferratum“ suteikė atsakovui 1013,67 Eur vartojimo kreditą už 346,96 Eur kredito mokestį, 2013-06-25 į atsakovo nurodytą sąskaitą bankiniu pavedimu pervedant 1013,67 Eur kredito sumą. Atsakovas suteiktą kreditą priėmė ir nepasinaudojo teise per 14 dienų atsisakyti nuo kredito sutarties, kaip tai nustato kredito sutarties bendrųjų sąlygų 9.1. p. Nurodo, kad atsakovas kredito grąžinimo grafiko nesilaikė ir suteikto kredito negrąžino. Negrąžinta kredito suma sudaro 1226,29 Eur.

6UAB „Ferratum“ išsiuntė atsakovui raginimus grąžinti kreditą, tačiau atsakovas pareigos sumokėti kredito sumą ir kitus mokėjimus nevykdė. Vadovaujantis kredito sutarties bendrųjų sąlygų 9.8 p., kredito davėjas kredito sutartį 2013-09-13 nutraukė.

7Taip pat ieškovė nurodo, kad 2015-05-04 ji ir UAB „Ferratum“ sudarė Gautinų sumų pirkimo sutartį, kuria ieškovė iš UAB „Ferratum“ įsigijo pagal kredito sutartį gautinas sumas, tarp jų ir atsakovo 1226,29 Eur negrąžintą kreditą. Ieškovė atsakovui išsiuntė 2015-05-14 pranešimą dėl reikalavimo įvykdymo, kuriuo pranešė apie reikalavimo teisės perleidimą bei paprašė sumokėti tai dienai susidariusią skolą, taip pat informavo apie kilsiančias pasekmes neįvykdžius reikalavimo. Pranešime ieškovė taip pat pareikalavo padengti tai dienai susidariusius delspinigius už negrąžintą skolą bei skolos administravimo išlaidas, kurias ieškovė patyrė kreipdamasis į UAB „Skolų departamentas“, su kuria 2015-01-02 pasirašė Skolų valdymo konsultacijų teikimo sutartį Nr.15/03/02/1. Pagal kredito sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 punktą, atsakovas įsipareigojo sumokėti dėl įsiskolinimo išieškojimo kreditoriaus patirtas išlaidas. Todėl ieškovė prašė atsakovo apmokėti jos patirtas skolos administravimo išlaidas – 90 Eur už ikiteisminio skolos išieškojimo paslaugas.

8Ieškovė nurodo, kad 2015-05-04 Gautinų sumų pirkimo sutartimi perėmė teisę reikalauti iš atsakovo visų pagal kredito sutartį mokėtinų sumų, todėl visos pagal kredito sutartį atsakovo mokėtinos sumos priteistinos ieškovei. Vadovaujantis kredito sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 p. ir tuo, kad atsakovas negrąžino 1226,29 Eur skolos, atsakovo mokėtini delspinigiai siekia 110,37 Eur.

9Pagal kredito sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 ir 5.2 p., kredito gavėjas įsipareigojo už naudojimąsi kredito pinigais mokėti 109,56 proc. metines palūkanas. Vadovaujantis kredito sutarties bendrųjų sąlygų 10.1. p. ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.872 straipsnio 1 dalimi, 6.260 straipsnio 2 dalimi, 6.261 straipsniu, atsakovas ieškovei yra skolingas ir privalo sumokėti už naudojimąsi pinigais 3287,03 Eur ir 109,56 proc. palūkanas, kaip kreditoriaus nuostolių kompensavimą už tolesnį naudojimąsi kredito objektu esančiais pinigais nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško kredito sumos grąžinimo.

10Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, šalims nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas V. S. kreipėsi į UAB „Ferratum“ dėl 3500 Lt (1013,67 Eur) vartojimo kredito suteikimo. Siekdamas iš kredito davėjo gauti kreditą, registravosi, nurodydamas savo vardą, pavardę, asmens kodą, sąskaitą, kredito terminą ir sumą, taip pateikdamas paraišką 3500 (1013,67 Eur) kreditui gauti. Kredito davėjas, patikrinęs atsakovo pateiktus duomenis, trumpąja SMS žinute atsiuntė atsakovui informaciją apie sutikimą tęsti registraciją ir atsiuntė kredito suteikimo sutarties projektą bei standartinę informaciją atsakovo nurodytu elektroniniu paštu. Atsakovas, sutikdamas su kredito sutarties sąlygomis, sumokėjo 0,01 Lt dydžio mokestį į UAB „Ferratum“ sąskaitą, taip patvirtindamas savo tapatybę, bei tai, kad yra susipažinęs su Vartojimo kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis (Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 3.6. p.). Tokiu būdu šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 66230. UAB „Ferratum“ suteikė atsakovui 1013,67 Eur vartojimo kreditą už 346,96 Eur kredito mokestį, 2013-06-25 į atsakovo nurodytą sąskaitą bankiniu pavedimu pervedant 1013,67 Eur kredito sumą. Atsakovas kredito grąžinimo grafiko nesilaikė ir suteikto kredito negrąžino, negrąžinta kredito suma sudaro 1226,29 Eur. Ieškovė nurodo, kad UAB „Ferratum“ išsiuntė atsakovui raginimus grąžinti kreditą, tačiau atsakovas pareigos sumokėti kredito sumą ir kitus mokėjimus nevykdė. Vadovaujantis kredito sutarties bendrųjų sąlygų 9.8 p., kredito davėjas kredito sutartį 2013-09-13 nutraukė.

13Ieškovė 2015-05-04 su UAB „Ferratum“ sudarė Gautinų sumų pirkimo sutartį, kuria ieškovė iš UAB „Ferratum“ įsigijo pagal kredito sutartį gautinas sumas, tarp jų ir atsakovo 1226,29 Eur negrąžintą kreditą. Ieškovė atsakovui išsiuntė 2015-05-14 pranešimą dėl reikalavimo įvykdymo, kuriuo pranešė apie reikalavimo teisės perleidimą bei paprašė sumokėti tai dienai susidariusią skolą, taip pat informavo apie kilsiančias pasekmes neįvykdžius reikalavimo.

14Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 1226,29 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

15Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 3287,03 Eur palūkanų, skaičiuojamų už 2013-09-23 iki 2016-04-03 laikotarpį, kai sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 109,56 proc., kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 straipsnį.

16Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, į kredito mokesčio dydį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos iki 200 Eur.

17Įvertinus negrąžinto kredito sumą, priteistinas palūkanas, į tai, kad ieškovė reikalauja ir 109,56 proc. metinių palūkanų už priteistą kredito sumą (1226,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, neįskaičiuojant 1226,29 Eur dydžio kredito sumos, nuo kurios turėtų būti skaičiuojamos sutartyje įtvirtintos 109,56 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, kas laikytina dvigubomis palūkanomis, į teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, reikalavimas priteisti 109,56 proc. metinių palūkanų už priteistą kredito sumą (1226,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atmestinas, iš atsakovo, praleidusio terminą įvykdyti piniginę prievolę, priteisiant 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

18Taip pat iš atsakovo priteistinos 90 Eur išlaidos, susijusios su ikiteisminiu skolos išieškojimo paslaugomis.

19Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 34,24 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

20Ieškovei, kurios ieškinio suma sudarė 4603,32 Eur, todėl mokėtina žyminio mokesčio suma buvo 104 Eur, grąžintina permokėta žyminio mokesčio suma, t.y. 59,50 Eur (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str., 259 - 270 str.,

Nutarė

22Ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti iš V. S., asmens kodas ( - )

24- 1226,29 Eur skolos,

25- 200 Eur palūkanų,

26- 90 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų,

27- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1516,29 Eur sumą nuo 2016-04-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

28- 34,24 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Deneira“, juridinio asmens kodas 302880890.

29Kitą ieškinio dalį atmesti.

30Grąžinti UAB „Deneira“, juridinio asmens kodas 302880890, jos 2016-04-05 mokėjimo nurodymu Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sumokėto žyminio mokesčio dalį – 59,50 Eur. Įpareigoti žyminį mokestį grąžinti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. Ieškovė UAB „Deneira“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. S.... 5. Ieškinyje nurodo, kad atsakovas V. S. kreipėsi į UAB „Ferratum“ dėl... 6. UAB „Ferratum“ išsiuntė atsakovui raginimus grąžinti kreditą, tačiau... 7. Taip pat ieškovė nurodo, kad 2015-05-04 ji ir UAB „Ferratum“ sudarė... 8. Ieškovė nurodo, kad 2015-05-04 Gautinų sumų pirkimo sutartimi perėmė... 9. Pagal kredito sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 ir 5.2 p., kredito gavėjas... 10. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas V. S. kreipėsi į UAB... 13. Ieškovė 2015-05-04 su UAB „Ferratum“ sudarė Gautinų sumų pirkimo... 14. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 15. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 3287,03 Eur palūkanų,... 16. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 17. Įvertinus negrąžinto kredito sumą, priteistinas palūkanas, į tai, kad... 18. Taip pat iš atsakovo priteistinos 90 Eur išlaidos, susijusios su ikiteisminiu... 19. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 20. Ieškovei, kurios ieškinio suma sudarė 4603,32 Eur, todėl mokėtina žyminio... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str.,... 22. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš V. S., asmens kodas ( - )... 24. - 1226,29 Eur skolos,... 25. - 200 Eur palūkanų,... 26. - 90 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų,... 27. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1516,29 Eur sumą nuo 2016-04-07... 28. - 34,24 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Deneira“, juridinio... 29. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 30. Grąžinti UAB „Deneira“, juridinio asmens kodas 302880890, jos 2016-04-05... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...