Byla eB2-3919-866/2020
Dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Prof City“ kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau VMI) skundą dėl 2020 m. rugpjūčio 28 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, suinteresuoti asmenys BUAB „Prof City“, atstovaujamas nemokumo administratoriaus Vlado Stropaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Vilniaus skyrius (toliau VSDFV)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Prof City“ kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau VMI) skundą dėl 2020 m. rugpjūčio 28 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, suinteresuoti asmenys BUAB „Prof City“, atstovaujamas nemokumo administratoriaus Vlado Stropaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Vilniaus skyrius (toliau VSDFV),

Nustatė

21.

3Pareiškėja VMI prie Finansų ministerijos skundu prašo teismo panaikinti 2020 m. rugpjūčio 28 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo patvirtinta BUAB „Prof City“ turto pardavimo tvarka ir kaina (toliau ir ginčijamas nutarimas). Nutarta pritarti nemokumo administratoriaus siūlymui dėl debitorinio buvusio įmonės direktoriaus V. U. įsiskolinimo įmonei – 81 000 Eur, priteisto Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi (Taikos sutartis) bei 1 158,40 Eur vertės UAB „ACTIV FOREX“ paprastąsias vardines akcijas, priklausančias BUAB „Prof City“ buvusiam direktoriui V. U., pardavinėti be varžytynių tokia tvarka ir kainomis:

41.1.

5BUAB „Prof City“ skoloms nustatyti pradinę pardavimo kainą mažesnę 10 MMA, t. y. 6.000 Eur. Pradinė pardavimo kaina – 6.000 Eur skelbiant populiariuose interneto puslapiuose. Pardavimą vykdyti 7 dienas. Po to skelbti turto pardavimą, mažinant pardavimo kainą – 30 proc. – t. y. 4.200 Eur. Pardavimą vykdyti 7 dienas. Vėl skelbti turto pardavimą mažinant kainą 30 proc.– t. y. 2.940 Eur. Turtą pardavinėti 7 dienas. Vėl skelbti turto pardavimą mažinant kainą 30 proc.– t. y. 2.058 Eur. Turtą pardavinėti 7 dienas. Nepardavus turto už 2.058 Eur, turtą parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą. 2.

6Pateikė duomenis, patvirtinančius, jog skundžiamas nutarimas 2020 m. rugpjūčio 28 d. susirinkime priimtas kreditoriui balsavus „prieš“ nutarimo projektą, bei kad pareiškėja siūlė savo nutarimo projektą, būtent pardavinėti BUAB „Prof City“ reikalavimo teisę į V. U. 86 000 Eur skolą bendrovei varžytinėse, nustatant pradinę kainą 68 800 Eur (80 proc.), kt. 3.

7Skundą motyvuoja tuo, jog ginčijamas nutarimas yra nepagrįstas, nes turto realizavimo kaina nepagrįstai sumažinta. Teikia argumentus, kad BUAB „Prof City“ turtą, kaip nurodoma, V. U. 81 000 Eur įsiskolinimą ir 1 158,40 Eur vertės UAB „ACTIV FOREX“ paprastąsias vardines akcijas, nuspręsta parduoti už daugiau nei 14 kartų mažesnę kainą, nei buvo priteista iš V. U., t. y. 86 000 Eur. Todėl nutarimas prieštarauja Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams; neatitinka siekio gauti iš realizuojamo turto maksimalios naudos, ir dėl to pažeidžia tiek bankrutuojančios įmonės interesus gauti kuo daugiau lėšų už parduodamą turtą, tiek ir VMI prie Finansų ministerijos interesą gauti savo reikalavimo patenkinimą. Nustatant pradinę parduodamo turto kainą nebuvo remtasi objektyvia informacija apie turto vertę. Nutarimas yra ekonomiškai nepagrįstas bei neracionalus, todėl turi būti panaikintas. 4.

82020 m. rugsėjo 17 d. nutartimi rašytinis teismo posėdis nagrinėti skundą paskirtas 2020 m. spalio 6 d. 8.00 val. BUAB „Prof City“, atstovaujamam nemokumo administratoriaus Vlado Stropaus, nustatytas terminas pateikti atsiliepimą. Teismas įpareigojo administratorių pateikti papildomus dokumentais grindžiamus duomenis ir paaiškinimus dėl 2020 m. rugpjūčio 28 d. kreditorių susirinkimo protokole Nr. 4 nurodytų duomenų: dėl realizuotino bendrovės turto sudėties, bei buvusio bendrovės vadovo skolos atgavimo sumos pagal taikos sutartį, pateikiant antstolio aktualią pažymą dėl išieškojimo vykdymo ir išieškotų sumų; pagrindo parduoti V. U. priklausančių antstolio vykdymo procese areštuotų UAB „ACTIV FOREX“ akcijų; kreditoriams pateiktos informacijos dėl V. U. mokamų pinigų 54 Eur už kiekvieną pradelstą dieną, kt. 5.

9Suinteresuotas asmuo, kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius pateiktu atsiliepimu pareiškėjos skundą palaikė nurodydamas, jog jis balsavo „prieš“ priimtą sprendimą, buvo pateikęs savo siūlymą dėl turto pardavimo iš varžytinių nustatant pirmų varžytinių pradinę kainą 68 800 Eur, kt. Ginčijamu nutarimu pažeisti tiek bankrutavusios bendrovės, tiek kreditorių interesai, kadangi turto realizavimo kaina nepagrįstai sumažinta, ji net 14 kartų mažesnė. 6.

10Iki paskirto teismo posėdžio nemokumo administratorius teismo įpareigojimo neįvykdė, reikalaujamų paaiškinimų ir dokumentų nepateikė, priežasčių, dėl kurių neįvykdė įpareigojimų, nenurodė. Teismo procesiniai dokumentai jam įteikti tinkamai. Teismo argumentai ir išvados. 7.

11JANĮ 55 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatyta balsavusio „prieš“ kreditoriaus teisė skųsti kreditorių susirinkimo sprendimą nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui per įstatymo nustatytą terminą. Pagal JANĮ 55 straipsnio 4 dalį, teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo sprendimą, jeigu jis priimtas pažeidžiant JANĮ nuostatas ir šis pažeidimas galėjo turėti įtakos sprendimo turiniui, taip pat jeigu kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas prieštarauja įstatymams arba pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių arba kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus. Teismų praktikoje, suformuotoje taikant iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusio Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) nuostatas, pripažinta, jog kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusių nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; bei materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012, kt.). 8.

12Pareiškėja VMI prie Finansų ministerijos skundu ginčija 2020 m. rugpjūčio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju klausimu, kuriuo pritarta administratoriaus siūlymui dėl bendrovės turto pardavimo tvarkos ir kainos. Skundą palaiko suinteresuotas asmuo kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius. Iš pateiktų balsavimo biuletenių matyti, jog abu kreditoriai balsavo „prieš“ administratoriaus siūlymą. 9.

13Nustatyta, kad BUAB „Prof City“, į. k. 302414750 likvidavimas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi iškeltos bankroto bylos procese (civilinė byla Nr. eB2-1381-866/2020) vykdomas nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. Bankroto byloje patvirtinti 2-jų antros eilės kreditorių ir 33 trečios eilės kreditorių reikalavimai, tame tarpe antros eilės kreditoriaus VSDFV patvirtintas 6 492, 97 Eur reikalavimas, 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi patvirtintas patikslintas VMI prie Finansų ministerijos antros eilės reikalavimas 25 001,33 Eur. 10.

14Bankroto procese teismas buvo nustatęs trūkumus nemokumo administratoriaus veikloje, teismo nutartimis jam buvo nustatyti įpareigojimai, informuota priežiūros institucija. 11.

15Pagrindinės kreditorių susirinkimo teisės įtvirtintos JANĮ 44 straipsnyje, bei taip pat kitose įstatymo normose, dėl konkrečių bankroto proceso veiksmų bei procedūrų vykdymo: susirinkimas yra kompetentingas spręsti visus esminius klausimus, įskaitant jo išskirtinei kompetencijai priskirtus klausimus, susijusius su likviduojamo juridinio asmens turto realizavimu. Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens turto realizavimą reglamentuoja JANĮ 85, 86, 90– 92 straipsnių nuostatos. Nustatyta, jog turtas parduodamas tik kreditorių susirinkimui pritarus turto pardavimui, susirinkimo nustatyta tvarka – išskyrus iš varžytynių parduodamą turtą; nemokumo administratorius siūlo kreditorių susirinkimui pradinę turto pardavimo kainą, kartu pateikdamas siūlomos turto pardavimo kainos pagrindimą; pradinę turto pardavimo kainą tvirtina susirinkimas (JANĮ 86 straipsnio 2-4 dalys). JANĮ 90-91 straipsnių nuostatomis reglamentuojamas įmonės nekilnojamojo turto, įskaitant įkeistą turtą, pardavimas iš varžytinių. Įtvirtinta išlyga, jog administratoriaus motyvuotu prašymu susirinkimas gali priimti sprendimą nekilnojamąjį turtą leisti parduoti kitu negu iš varžytynių būdu, jeigu tokio pardavimo atveju numatoma nauda kreditoriams būtų didesnė, negu turtą parduodant iš varžytynių (JANĮ 90 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 8 punktas). JANĮ 85 straipsnyje nustatyti privalomi vadovautis juridinio asmens turto pardavimo principai: turtas parduodamas 1). rinkos kainos principu, reiškiančiu, kad pardavimo kaina turi būti nustatoma pagal analogiško turto pardavimo rinkoje kainas; 2). didžiausios kainos principu, reiškiančiu, kad turtą turi būti siekiama parduoti už didžiausią galimą kainą; 3.) turto apyvartos greičio principu, reiškiančiu, kad turtas turi būti parduodamas taip, kad būtų užtikrintas kuo greitesnis jo grąžinimas į apyvartą ir vertės išsaugojimas. 12.

16Įsiteisėjusia 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi (civilinė byla Nr. eB2-3509-866/2020) panaikinti 2020 m. birželio 17 d. BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkime priimti nutarimai, kuriais buvo patvirtinti galutinė bankroto ataskaita, likvidacinis balansas, nutarta pripažinti veiklos pabaigą ir prašyti teismo priimti sprendimą dėl veiklos pabaigos. Teismas konstatavo, jog nėra duomenų, leidžiančių teismui pripažinti 2020 m. birželio 17 d. susirinkimą teisėtu, kartu su visais darbotvarkės nutarimais – kaip procedūriniu, taip ir materialiniu aspektais. Kartotinos nurodytoje nutartyje nustatytos šios nagrinėjamam ginčui aktualios aplinkybės: 13.

17Civilinė byla Nr. 2-3621-864/2018 pagal administratoriaus ieškinį atsakovui, buvusiam vadovui V. U. dėl 275 566 Eur skolos įmonei priteisimo, nutraukta 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi, teismui patvirtinus tarp įmonės ir atsakovo V. U. sudarytą Taikos sutartį. Pagal Taikos sutarties sąlygas buvęs vadovas įsipareigojo sumokėti įmonei 81 000 Eur per 7 mėnesius į bankroto procedūrų metu lėšoms kaupti atidarytą specialią sąskaitą ir 5 000 Eur per 2 savaitės į specialią sąskaitą arba grynais, iš viso 86 000 Eur. Administratoriaus prašymu teismo išduotas 2018 m. gruodžio 14 d. vykdomasis raštas dėl 5 000 Eur priverstinio išieškojimo, kurį administratorius pateikė vykdyti antstoliui Jonui Petrikui, pradėtas išieškojimas vykdomojoje byloje. Dėl kitos įmonei mokėtinos pagal Taikos sutartį sumos, 81 000 Eur, vykdomasis raštas nebuvo išduotas, duomenų apie šios sumos išieškojimo veiksmus nėra. Teismas buvo įpareigojęs administratorių pateikti duomenis apie išieškotas sumas antstolio vykdomajame procese, V. U. ir kitų skolininkų sumokėtas sumas asmeniškai administratoriui grynais ar negrynais pinigais, kt. Duomenų, jog buvo sumokėta, bei ar buvo išieškota kuri nors kita dalis iš Taikos sutartimi patvirtintos 86 000 Eur sumos, nėra, o pats buvęs vadovas asmeniškai sumokėjo administratoriui 1000 Eur grynais pinigais. 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties priėmimo dienai kreditoriams nebuvo pateiktas svarstyti bendrovės turto, reikalavimo teisių į V. U., realizavimo klausimas, jokie sprendimai dėl to nepriimti, likvidavimo procedūros nebuvo užbaigtos. 14.

18Į bankroto bylą pateiktas 2020 m. rugpjūčio 28 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 4 su priedais. Ginčijamu nutarimu antruoju klausimu 59,76 proc. kreditorių balsų pritarta administratoriaus siūlymui realizuoti nurodomą „įmonėje esantį turtą, tai yra debitorinį buvusio įmonės direktoriaus V. U. įsiskolinimą įmonei,- 81 000 Eur, priteistą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi (Taikos sutartis) bei 1 158,40 Eur vertės UAB „ACTIV FOREX“ paprastosios vardinės akcijas, priklausančias BUAB „Prof City“ buvusiam direktoriui V. U.. Areštas: Antstolio Jono Petriko 2019 m. vasario 13 d. turto arešto aktas Nr. 819-3916“ bei pardavinėti išvardintą turtą kitu, negu iš varžytinių būdu, kaip tai leidžiama JANĮ 44 straipsnio 8 dalyje; nustatyti pradinę pardavimo kainą mažesnę 10 MMA, t. y. 6 000 Eur, kt. 15.

19Akcentuotina, jog pareiškėjos, VMI prie Finansų ministerijos buvo pateiktas kitas pasiūlymas dėl turto pardavimo, būtent iš varžytinių, bei nustatant pradinę kainą 68 800 Eur (80 proc.), kreditorė pati balsavo už savo pateiktą siūlymą. Tačiau į susirinkimo protokolą šis pasiūlymas ir kreditoriaus balsavimas nėra įtraukti, kaip ir kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus analogiško turinio dėl pardavimo iš varžytinių į balsavimo biuletenį įrašyta pastaba. 16.

20Teismui susipažinus su bylos dokumentais spręstina, jog visų pirma priimtas sprendimas neatitinka įstatymų, todėl yra neteisėtas ir naikinamas. Administratoriaus nurodyto realizuotino likviduojamai bendrovei priklausančio turto sudėtis neatitinka faktine situacija ir tokio turto pardavimas apskritai negalėjo būti patvirtintas. Realizuotino turto aiški vertė neapibrėžta ir nėra žinoma teismui šios nutarties priėmimo dienai. Nemokumo administratorius neįvykdė įpareigojimo ir nepateikė dokumentais grindžiamus duomenis dėl buvusio bendrovės vadovo skolos atgavimo dalies pagal Taikos sutartį, nepateikė antstolio aktualios pažymos dėl išieškojimo vykdymo ir išieškotų sumų; pagrindo parduoti V. U. priklausančių antstolio vykdymo procese areštuotų UAB „ACTIV FOREX“ akcijų. Kaip jau minėta, iš bendrovės 86 000 Eur reikalavimo teisių į buvusį vadovą dalis sumos, 5 000 Eur, išieškoma priverstinai pagal vykdomąjį raštą, dėl 81 000 Eur dalies nebuvo vykdytas priverstinis išieškojimas. Nėra duomenų nei dėl antstolio išieškotų sumų, nei dėl geranoriško sumokėjimo kurios nors dalies sumos, išskyrus apie 1000 Eur vadovo duotų grynų pinigų administratoriui. Kokio tikslaus dydžio reikalavimo teises turi likviduojama įmonė, bei dėl kokių priežasčių buvo siūloma parduoti tik 81 000 Eur dalį – duomenų nėra. 17.

21BUAB „Prof City“ nėra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kai bankroto procese galėtų būti sprendžiamas klausimas dėl juridinio asmens dalyvių turto pardavimo (JANĮ 88 straipsnis). Ginčijamu susirinkimo nutarimu buvo išspręstas klausimas dėl trečiajam asmeniui priklausančio turto pardavimo, būtent, skolininkui fiziniam asmeniui V. U. priklausančių kitos bendrovės, UAB „ACTIV FOREX“, 1 158,40 Eur vertės paprastųjų vardinių akcijų pardavimo – likviduojant BUAB „Prof City“. Pagrindu disponuoti savo nuožiūra trečiajam asmeniui priklausančiu turtu nurodomas antstolio patvarkymu areštuotas skolininko turtas, pagal vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-3621-864/2018. Konstatuotina, jog susirinkime priimtas nutarimas, kuriuo nuspręsta dėl trečiajam asmeniui priklausiančio turto pardavimo, yra neteisėtas bei naikintinas. 18.

22Pažymėtina, kad byloje negauta jokių administratoriaus paaiškinimų dėl įrašytos į protokolą kreditoriams pateiktos informacijos apie V. U. mokamus pinigus 54 Eur už kiekvieną pradelstą dieną. 19.

23Abu kreditoriai skundžia priimtą nutarimą dėl patvirtintos nepagrįstai mažos kainos, taip pat jie laikosi pozicijos pardavinėti reikalavimo teises iš varžytinių. 20.

24JANĮ 90 straipsnyje numatyta, kad iš varžytynių turi būti parduodamas likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens nekilnojamasis turtas bei kitas turtas, kurio pradinė pardavimo kaina ne mažesnė už 10 MMA dydį. Kreditorių susirinkimas nemokumo administratoriaus motyvuotu prašymu gali priimti sprendimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą turtą leisti parduoti kitu negu iš varžytynių būdu, jeigu tokio pardavimo atveju numatoma nauda kreditoriams būtų didesnė, negu turtą parduodant iš varžytynių. 21.

25Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju tikslios realizuotino turto vertės apskritai nenustatyta bei administratoriaus ji nebuvo pagrįsta kreditoriams ir nėra pagrįsta teismui. Tačiau labiau tikėtina, jog Taikos sutartis nebuvo įvykdyta, neišieškota įmonei priklausanti suma viršija 80 000 Eur, taigi, toks turtas turi būti parduodamas iš varžytinių, arba kreditoriai gali patvirtinti kitą pardavimo tvarką, jeigu administratorius pagrįstų, jog tokio pardavimo atveju numatoma nauda kreditoriams būtų didesnė. Tačiau ne dėl tos priežasties, kad, kaip nurodyta, „tuo būtų nevilkinama bankroto procedūra ir mažinamos administravimo išlaidos“. Ekonominio pagrindimo nėra. Teismo vertinimu, siūlymas pardavinėti reikalavimą laisvu pardavimu nėra pagrįstas. Ginčijamu nutarimu pasiūlyta mažesnę 10 MMA, 6 000 Eur, pradinė pardavimo kaina taip pat nėra pagrįsta jokiais argumentais. Tuo ginčijamas nutarimas pažeidžia prieš šį balsavusių kreditorių interesus. 22.

26Sistemiškai vertinant bankroto byloje ir su bankroto byla susijusių bylų dokumentuose nustatytus nemokumo administratoriaus atliktus/atliejamus veiksmus jam vykdant BUAB „Prof City“ administravimą, darytina išvada, jog kreditorių interesams prioritetas apskritai nebuvo teikiamas. 23.

27Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes spręstina, jog BUAB „Prof City“ 2020 m. rugpjūčio 28 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas prieštarauja įstatymams ir pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių ir kitų asmenų teises bei viešą interesą, neatitinka didžiausios kainos principo, todėl naikinamas.

28Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, JANĮ 55 straipsnio 4 dalimi

Nutarė

29panaikinti 2020 m. rugpjūčio 28 d. BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą.

30Priimtą nutartį išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

31Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijose gavimo informuoti kreditorius apie priimtą nutartį, pateikiant teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

32Nutartis skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. Pareiškėja VMI prie Finansų ministerijos skundu prašo teismo panaikinti... 4. 1.1.... 5. BUAB „Prof City“ skoloms nustatyti pradinę pardavimo kainą mažesnę 10... 6. Pateikė duomenis, patvirtinančius, jog skundžiamas nutarimas 2020 m.... 7. Skundą motyvuoja tuo, jog ginčijamas nutarimas yra nepagrįstas, nes turto... 8. 2020 m. rugsėjo 17 d. nutartimi rašytinis teismo posėdis nagrinėti skundą... 9. Suinteresuotas asmuo, kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius pateiktu atsiliepimu... 10. Iki paskirto teismo posėdžio nemokumo administratorius teismo įpareigojimo... 11. JANĮ 55 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatyta balsavusio „prieš“ kreditoriaus... 12. Pareiškėja VMI prie Finansų ministerijos skundu ginčija 2020 m. rugpjūčio... 13. Nustatyta, kad BUAB „Prof City“, į. k. 302414750 likvidavimas Vilniaus... 14. Bankroto procese teismas buvo nustatęs trūkumus nemokumo administratoriaus... 15. Pagrindinės kreditorių susirinkimo teisės įtvirtintos JANĮ 44 straipsnyje,... 16. Įsiteisėjusia 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi (civilinė byla Nr.... 17. Civilinė byla Nr. 2-3621-864/2018 pagal administratoriaus ieškinį atsakovui,... 18. Į bankroto bylą pateiktas 2020 m. rugpjūčio 28 d. įvykusio kreditorių... 19. Akcentuotina, jog pareiškėjos, VMI prie Finansų ministerijos buvo pateiktas... 20. Teismui susipažinus su bylos dokumentais spręstina, jog visų pirma priimtas... 21. BUAB „Prof City“ nėra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo,... 22. Pažymėtina, kad byloje negauta jokių administratoriaus paaiškinimų dėl... 23. Abu kreditoriai skundžia priimtą nutarimą dėl patvirtintos nepagrįstai... 24. JANĮ 90 straipsnyje numatyta, kad iš varžytynių turi būti parduodamas... 25. Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju tikslios realizuotino turto vertės... 26. Sistemiškai vertinant bankroto byloje ir su bankroto byla susijusių bylų... 27. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes spręstina, jog BUAB „Prof City“... 28. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, JANĮ... 29. panaikinti 2020 m. rugpjūčio 28 d. BUAB „Prof City“ kreditorių... 30. Priimtą nutartį išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo... 31. Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijose... 32. Nutartis skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo...