Byla eB2-3509-866/2020
Dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Prof City“ kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau VMI) skundo dėl 2020 m. birželio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, suinteresuotas asmuo BUAB „Prof City“, atstovaujamas nemokumo administratoriaus Vlado Stropaus

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Prof City“ kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau VMI) skundo dėl 2020 m. birželio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, suinteresuotas asmuo BUAB „Prof City“, atstovaujamas nemokumo administratoriaus Vlado Stropaus,

Nustatė

21.

3Pareiškėja skundu prašo teismo panaikinti 2020 m. birželio 17 d. BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkimo nutarimus: trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo patvirtinta galutinė bankroto ataskaita; ketvirtuoju ir penktuoju klausimais nutarimus patvirtinti likvidacinį balansą, pripažinti veiklos pabaigą ir prašyti Vilniaus apygardos teismo priimti sprendimą dėl veiklos pabaigos. Nurodo, jog bankroto byloje patvirtintas VMI antros eilės 26 835,33 Eur finansinis reikalavimas; pateikė įrodymus, jog skundžiami nutarimai priimti 2020 m. birželio 17 d. susirinkime kreditoriui balsavus „prieš“ nutarimų projektus. Pateikė skundą grindžiančius dokumentus, įskaitant administratoriaus 2020 m. gegužės 2 d. pranešimą apie šaukiamą 2020 m. birželio 18 d. 11 val. kreditorių susirinkimą su pridedamais darbotvarkės dokumentais, tame tarpe dokumentu „Galutinė BUAB „Prof City“ bankroto ataskaita“.

42.

5Prašymą motyvuoja tuo, jog ginčijami nutarimai akivaizdžiai pažeidžia tiek pačios bankrutavusios įmonės, tiek ir jos kreditorių teises, teikia argumentus dėl ataskaitoje ir likvidaciniame balanse nurodomų duomenų neatitikimo tikrovės, būtent dėl bankroto procese gautų pajamų ir išlaidų sumų, pajamų šaltinių.

63.

7Nurodė, jog civilinė byla Nr. 2-3621-864/2018 pagal administratoriaus ieškinį dėl 275 566 Eur skolos įmonei priteisimo iš buvusio vadovo, nutraukta 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi, teismui patvirtinus Taikos sutartį tarp įmonės ir atsakovo V. U.. Pagal taikos sutarties sąlygas buvęs vadovas turėjo sumokėti įmonei 81 000 Eur per 7 mėnesius ir 5 000 Eur per 2 savaitės į bankroto procedūrų metu lėšoms kaupti atidarytą specialią sąskaitą arba grynais. Administratoriaus prašymu išduotas 2018 m. gruodžio 14 d. vykdomasis raštas dėl 5 000 Eur priverstinio išieškojimo, kurį administratorius pateikė vykdyti antstoliui Jonui Petrikui, šiuo metu vykdomas išieškojimas.

84.

9Pareiškėja akcentuoja, jog administratoriaus galutinėje ataskaitoje visiškai nepaminėta bendrovės turtinių teisių į V. U. 81 000 Eur suma; kad duomenys ir skaičiai prieštaringi bei vieni kitų neatitinkantys: VMI kaip hipotekos kreditoriui pervesta 1 834 Eur iš hipoteka įkeisto parduoto automobilio – yra duomenų, jog pastarasis parduotas už 2 650 Eur, tačiau visos pajamos proceso metu neva sudarė 1 406,08 Eur, kurias sudaro 406,08 Eur už parduotą turtą bei 1 000 Eur gauta pajamų iš debitorių; nurodomi skaičiai neatitinka bendrovės sąskaitos išraše užfiksuotiems duomenims apie įplaukų ir išlaidų sumas, ir t.t. Mokėjimas kreditoriui neatvaizduotas, išlaidų skaičiai nepaaiškinti, kt.

105.

11Pareiškėjos nuomone, ginčijamų nutarimų neteisėtumui konstatuoti pakanka analizuotų aplinkybių visuma, t. y. administratoriui kreditorių susirinkimui pateikus tikrovės neatitinkančių duomenų.

126.

13Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, jog nebuvo tinkamai informuotas apie 2020 m. birželio 1 d. BUAB „Prof city“ kreditorių susirinkimą, kadangi pranešimai apie vyksiantį kreditorių susirinkimą buvo siunčiami netinkamu adresu, informaciją gavo tik 2020 m. birželio 2 d. Pakartotiniame 2020 m. birželio 17 d. BUAB „Prof city“ kreditorių susirinkime Fondo valdybos Vilniaus skyrius nedalyvavo. Su pareiškėjos skundo argumentais sutinka ir skundą palaiko.

147.

15Rašytinis teismo posėdis klausimui nagrinėti paskirtas 2020 m. liepos 29 d. 8.00 val. 2020 m. liepos 7 d. nutartimi teismas įpareigojo administratorių Vladą Stropų pateikti dokumentus patvirtinančius visų kreditorių informavimą apie 2020 m. šaukiamą susirinkimą ir pateiktais darbotvarkės nutarimų projektais su jais grindžiančiais dokumentais, balsavimo biuletenius, kitą informaciją ir paaiškinimus, susijusius su procedūriniais klausimais; atkreipė dėmesį, jog pareiškėjos su skundu pateikta galutinė ataskaita skiriasi nuo ataskaitos bankroto byloje. Administratorius įpareigotas pateikti paaiškinimus su dokumentais dėl visų bankroto procese gautų pajamų, bendrovės turto ir jo realizavimo, pajamų paskirstymo (įskaitant įmonės automobilio pardavimą, kt.).

168.

17Iki teismo posėdžio BUAB „Prof city“ nemokumo administratorius Vladas Stropus pateikė 2020 m. liepos 20 d. paaiškinimus nurodydamas, kad neišsaugojo kompiuteryje dokumentų, patvirtinančių visų BUAB „Prof city“ kreditorių informavimą apie 2020 m. birželio 17 d. susirinkimą, tačiau kreditoriams pranešė bei pateikia balsavimo biuletenius kreditorių, kurie atsiliepė. Kreditorei VMI pranešė bendru el. pašto adresu vmi@vmi.lt, o patikslinus kreditorės atstovo duomenis, persiuntė kitą galutinę ataskaitą (pateikiamą su 2020 m. liepos 20 d. paaiškinimais teismui). Nurodė duomenis dėl bankroto procese gautas pajamas ir išlaidas. Patvirtino, jog nepateikė teismui prašymo tikslinti VMI reikalavimą po 1 834 Eur sumos išmokėjimo. Su 2020 m. liepos 20 d. raštu pridedami „Galutinė BUAB „Prof City“ bankroto ataskaita“, 9-ių kreditorių balsavimo biuletenius, 2019 m. lapkričio 12 d. turto pirkimo-pardavimo sutartis, 2 kasos pajamų orderiai, 3 mokėjimo pavedimai, su automobilio detalių pirkimu susiję sąskaitos.

18Teismo argumentai ir išvados.

199.

20Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi BUAB „Prof City“, į. k. 302414750, iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. eB2-1381-866/2020), nutartis įsiteisėjo 2017 m. sausio 26 d.; bankroto bylos iškėlimą inicijavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau VSDFV). Įmonės administratoriumi paskirtas Vladas Stropus. 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi patvirtintas kreditorinių reikalavimų sąrašas, aktualus patikslintas sąrašas patvirtintas 2019 m. sausio 9 d. nutartimi: patvirtinti 2-jų antros eilės kreditorių ir 33 trečios eilės kreditorių reikalavimai bendrai 272 115, 34 Eur sumai. VMI prie Finansų ministerijos 26 835,33 Eur antros eilės reikalavimas patvirtintas 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi, pagal pačios kreditorės pateiktą 2017 m. kovo 14 d. raštą Dėl finansinio reikalavimo pateikimo su reikalavimo suma grindžiančiais dokumentais, bankroto procese reikalavimo dydis nesikeitė, reikalavimas buvo perleistas VĮ Turto bankas, tačiau vėliau grąžintas VMI. Bankroto byloje patvirtintas antros eilės kreditoriaus VSDFV 6 492, 97 Eur reikalavimas.

2110.

222018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi teismas savo iniciatyva pripažino įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Likvidavimo procedūros vykdomos nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. (nutarties įsiteisėjimo). 2020 m. sausio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1483-866/2020 BUAB „Prof City“ bankrotas pripažintas tyčiniu, nutartis įsiteisėjo 2020 m. kovo 26 d., Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus atskirąjį skundą.

2311.

24Pareiškėja VMI prie Finansų ministerijos skundu ginčija 2020 m. birželio 17 d. BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus trečiuoju, ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais, kuriais, kaip manoma, buvo patvirtinta buvo patvirtinta galutinė bankroto ataskaita, likvidacinis balansas ir pritarta pasiūlymui pripažinti įmonės pabaigą. Pareiškėja įrodinėja priimtų nutarimų neteisėtumą jų neteisėtumą dėl administratoriui kreditorių susirinkimui pateikus tikrovės neatitinkančių duomenų. Nurodomi argumentai dėl duomenų neatitikimo.

2512.

26Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau JANĮ) juridinių asmenų bankroto teisiniai santykiai reglamentuojami šio įstatymo normomis, su įstatyme numatytomis išimtimis pereinamajam laikotarpiui (JANĮ 155 straipsnis). Bendrovės bankroto procesas ir likvidavimas pradėti bei buvo vykdomi pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) teisinį reglamentavimą. Iki 2020 m. likvidavimo procedūros nebuvo baigtos ir yra tęsiamos, bendrovė turi nerealizuoto turto. JANI teisės normos, nustatančios susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarką, taip pat normos, reglamentuojančios kreditorių ir kitų asmenų informavimą apie juridinio asmens nemokumo procesą, skiriasi nuo ankščiau galiojusio ĮBĮ normų, bei jog šiems bankroto veiksmams JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje išimčių nenustatyta. Anksčiau pradėtuose procesuose JANĮ normos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos šiam įstatymui įsigaliojus, todėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumas vertintinas taikant JANĮ nuostatas.

2713.

28JANĮ 55 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatyta balsavusio „prieš“ kreditoriaus teisė skųsti kreditorių susirinkimo sprendimą nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui per įstatymo nustatytą terminą. Pagal JANĮ 55 straipsnio 4 dalį, teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo sprendimą, jeigu jis priimtas pažeidžiant JANĮ nuostatas ir šis pažeidimas galėjo turėti įtakos sprendimo turiniui, taip pat jeigu kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas prieštarauja įstatymams arba pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių arba kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus.

2914.

30Teismų praktikoje, suformuotoje taikant iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusio Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) nuostatas, pripažinta, jog kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: t. y. dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusių nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; bei materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012, kt.).

3115.

32JANĮ 3 straipsnyje įtvirtinti nemokumo proceso principai, įskaitant skaidrumo, profesionalumo principus, bei taip pat teisėjo vadovavimo procesui principas principą, reiškiantį, kad teismas gali savo iniciatyva įpareigoti nemokumo proceso dalyvius atlikti procesinius veiksmus, rinkti įrodymus ir kontroliuoti nemokumo proceso šalių veiksmus, siekdamas užtikrinti veiksmingą teismo tvarka vykdomo nemokumo proceso eigą ir viešąjį interesą.

3316.

34Teismui susipažinus su šioje byloje bei bankroto byloje esančiais dokumentais ir pateiktais šalių paaiškinimais, susijusiais su 2020 m. birželio 17 d. BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkimu darytina išvada, jog nėra duomenų, leidžiančių teismui pripažinti 2020 m. birželio 17 d. susirinkimą teisėtu, kartu su visais darbotvarkės nutarimais – kaip procedūriniu, taip ir materialiniu aspektais.

3517.

36Kreditorių teisės, kreditorių susirinkimų šaukimo, sprendimų priėmimo klausimai reglamentuojami JANĮ 43-52 straipsniuose. Šių reikalavimų atitinkančių ginčo susirinkimo dokumentų teismas visai neturi, dokumentai apie tuos pačius įvykius ir tų pačių pavadinimų skiriasi, nėra galimybių nustatyti, kada iš tikrųjų buvo planuojamas susirinkimas ir pakartotinas susirinkimas, kaip apie ką buvo informuojami kreditoriai, kaip ir dėl ko balsavo, ir kt.

3718.

38Būtent, konstatuotina, jog pareiškėjos prie skundo pateiktas gautas 2020 m. birželio 2 d. administratorius raštas, datuojamas 2020 m. gegužės 2 d. „UAB „Prof City“ kreditoriui“, kuriame nurodyta, kad susirinkimas šaukiamas 2020 m. birželio 18 d. 11 val. (kaime Ignalinos rajone), o pakartotinas neįvykus taip pat 2020 m. birželio 18 d. Su minėto turinio pranešimu kreditorė gavo, kaip galima manyti, susirinkimo dokumentų projektus, tame tarpe parengtas „BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 3“ su 5-iais darbotvarkės klausimais ir išvardintais susirinkime dalyvavusiais raštu balsavusiais kreditoriais: išvardinti 13-a kreditorių iš visų bankroto byloje dalyvaujančių 35-ių kreditorių, bei įrašytas VĮ Turto bankas – kuris nėra kreditorius.

3919.

40Į bankroto bylą nemokumo administratorius 2020 m. birželio 23 d. (civilinė byla Nr. eB2-1381-866/2020, DOK-23292) pateikė dokumentą „BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 3“ datuotas 2020 m. birželio 17 d. – šis dokumentas sutampa su pateiktu pareiškėjai ir skundžiamu (skundo priedas Nr. 9), tačiau turinys visai nesutampa su tuo projektu, kuris pateiktas pareiškėjai anksčiau, nebeliko balsavimo ketvirtuoju klausimu (dėl likvidavimo balanso) ir kt.

4120.

42Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius, palaikydamas pareiškėjo skundą, atsiliepime nurodė visai kitą informaciją nurodydamas, jog jis nebuvo tinkamai informuotas apie 2020 m. birželio 1 d. BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkimą, kadangi pranešimai apie vyksiantį susirinkimą buvo siunčiami netinkamu adresu, bei jog informaciją apie 2020 m. birželio 1 d. šaukiamą susirinkimą kreditorius gavo tik 2020 m. birželio 2 d. Kreditorius 2020 m. birželio 17 d. susirinkimą įvardijo kaip pakartotiną. Tačiau byloje apskritai nėra jokių duomenų apie tai, jog 2020 m. birželio 17 d. BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkimas būtų pakartotinas, bei kad buvo šaukiamas susirinkimas 2020 m. birželio 1 d.

4321.

44Ginčo byloje teismas susipažino su trimis skirtingais variantais to paties dokumento „Galutinė BUAB „Prof City“ bankroto ataskaita“: ta, kurią gavo ir skundžia pareiškėja, taip pat pateikta į bankroto bylą su protokolu (2020 m. birželio 23 d. DOK-23292) bei pateikta teismui su 2020 m. liepos 20 d. administratoriaus paaiškinimais šio ginčo nagrinėjimo metu (DOK-26203). Visur nurodoma skirtinga informacija apie pajamas ir kt. Taigi, konkretus dokumentas, su kuriuo būtų susipažinę kreditoriais ir kuris būtų patvirtintas kreditorių susirinkime priimtu nutarimu, tiesiog neidentifikuojamas.

4522.

46Nemokumo administratorius Vladas Stropus 2020 m. liepos 20 d. pateikė teismui paaiškinimus, jog neišsaugojo kompiuteryje dokumentų, patvirtinančių visų BUAB „Prof city“ kreditorių informavimą apie 2020 m. birželio 17 d. susirinkimą, nors kreditoriams pranešė. Jokių objektyvių duomenų pripažinti kreditorių tinkamą informavimą apie paskutinį susirinkimą ir jame svarstytinus klausimus nėra.

4723.

48Ginčo nutarimai pagal 2020 m. birželio 17 d. susirinkimo protokolą naikintini taip pat dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo. Dėl galutinės ataskaitos dokumento jau pasisakyta. Tačiau yra akivaizdu, jog administratoriui šaukiamo susirinkimo tikslas buvo patvirtinti, jog visi likvidavimo veiksmai atlikti, gauti pritarimą dėl užbaigimo viso bankroto proceso ir bendrovės pabaigos pripažinimo inicijavimo.

4924.

50Tačiau administratoriaus inicijuojami klausimai ir teikiama informacija neatitinka faktinės situacijos, proceso užbaigimas negalėjo būti inicijuotas.

5125.

52Su 2020 m. liepos 20 d. paaiškinimais Vladas Stropus pateikė teismo reikalaujamus paaiškinimus dėl procese gautų pajamų ir išlaidų, taip dokumentus dėl bendrovei priklausančio turto, būtent automobilio Ford-Max, valst. Nr. ( - ) realizavimo. Iš pateiktų dokumentų matyti, jog automobilis buvo parduotas ne kreditorių nustatyta turto pardavimo tvarka bei kaina, pateiktas kitos įmonės (neįskaitomas) 2019 m. lapkričio 20 d. kasos pajamų orderis dėl 2 650 Eur įmokėjimo už nurodytą automobilį buhalteriui Vladui Stropui, ir kt. – šios aplinkybės ir veiksmų teisėtumo įvertinimas nėra nagrinėjamo ginčo dalykas. Tačiau, pateiktais duomenimis, 2019 m. lapkričio 28 ir 29 dienomis administratorius pervedė 1 834 Eur kreditorei VMI prie Finansų ministerijos, kuriai, kaip paaiškėjo, priverstine automobilio hipoteka buvo užtikrinta dalis reikalavimo sumos. Nei administratorius, nei pati kreditorė jokių duomenų apie dalinį atsiskaitymą bei priverstinės hipotekos panaikinimą bankroto byloje nebuvo pateikę teismui, kaip ir apie automobilio pardavimą apskritai. Darytina išvada, jog VMI prie Finansų ministerijos kreditorinis reikalavimas turėjo bei turi būti patikslintas, taigi šios procedūros iki susirinkimo nebuvo neatliktos. Administratorius patvirtino, jog nepateikė teismui prašymo tikslinti VMI reikalavimą.

5326.

54Taip pat teismas pažymi, jog bankroto byloje nėra aiškumo ir su kreditoriaus AB „Swedbank“ likusiu patvirtintu 19 545, 46 Eur reikalavimu, iki šios nutarties priėmimo vyksta trūkumų šalinimo veiksmai teikiant teismui duomenis apie AB „Swedbank“ reikalavimo perleidimą naujam kreditoriui.

5527.

56Civilinė byla Nr. 2-3621-864/2018 pagal administratoriaus ieškinį atsakovui, buvusiam vadovui V. U. dėl 275 566 Eur skolos įmonei priteisimo, nutraukta 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi, teismui patvirtinus tarp įmonės ir atsakovo V. U. sudarytą Taikos sutartį. Pagal Taikos sutarties sąlygas buvęs vadovas įsipareigojo sumokėti įmonei 81 000 Eur per 7 mėnesius į bankroto procedūrų metu lėšoms kaupti atidarytą specialią sąskaitą ir 5 000 Eur per 2 savaitės į specialią sąskaitą arba grynais, iš viso 86 000 Eur. Administratoriaus prašymu teismo išduotas 2018 m. gruodžio 14 d. vykdomasis raštas dėl 5 000 Eur priverstinio išieškojimo, kurį administratorius pateikė vykdyti antstoliui Jonui Petrikui, vykdomas išieškojimas. Dėl kitos 81 000 Eur įmonei priklausančio pagal Taikos sutartį sumos vykdomasis raštas nebuvo išduotas, duomenų apie šios sumos išieškojimo veiksmus nėra. Teismas buvo įpareigojęs pateikti duomenis apie išieškotas sumas antstolio vykdomajame procese, V. U. ir kitų skolininkų sumokėtas sumas asmeniškai administratoriui grynais ar negrynais pinigais, kt.: paaiškinta, kad V. U. turto neturi.

5728.

58Administratorius pateiktais duomenimis, V. U. 2019 m. rugsėjo 2 d. Kasos pajamų orderiu sumokėjo bendrovei 1 000 Eur pagal jau minėtą Taikos sutartį, pinigus gavo administratorius, į sąskaitą jie nebuvo įnešti. Duomenų, jog buvo sumokėta, bei ar buvo išieškota kuri nors kita dalis iš Taikos sutartimi patvirtintos 86 000 Eur sumos, nėra. Konstatuotina, jog kreditoriams nebuvo pateiktas svarstyti bendrovės turto, reikalavimo teisių į V. U., realizavimo klausimas, jokie sprendimai dėl to nepriimti. Taigi iki šaukiamo kreditorių susirinkimo bendrovė turėjo nerealizuoto turto, kuris privalėjo būti įtrauktas į balansą, todėl visos likvidavimo procedūros nebuvo užbaigtos, baigiamieji proceso veiksmai negalėjo būti sprendžiami.

5929.

60Kompleksiškai įvertinus visus šioje byloje ir bankroto byloje turimus duomenis, šalių argumentus ir teismo nustatytas aplinkybes spręstina, jog BUAB „Prof City“ 2020 m. birželio 17 d. kreditorių susirinkimas nepripažintinas teisėtu procedūriniu ir materialiniu aspektais, jis buvo organizuotas pažeidžiant JANĮ nuostatas, prieštarauja įstatymams ir pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių ir kitų asmenų teises bei viešą interesą, todėl visi šio susirinkimo darbotvarkės priimti nutarimai naikinami.

61Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, JANĮ 3 straipsnio 4 punktu, 55 straipsnio 4 dalimi

Nutarė

62panaikinti 2020 m. birželio 17 d. BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.

63Priimtą nutartį išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

64Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijose gavimo informuoti kreditorius apie priimtą nutartį, pateikiant teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

65Nutartis skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. Pareiškėja skundu prašo teismo panaikinti 2020 m. birželio 17 d. BUAB... 4. 2.... 5. Prašymą motyvuoja tuo, jog ginčijami nutarimai akivaizdžiai pažeidžia... 6. 3.... 7. Nurodė, jog civilinė byla Nr. 2-3621-864/2018 pagal administratoriaus... 8. 4.... 9. Pareiškėja akcentuoja, jog administratoriaus galutinėje ataskaitoje... 10. 5.... 11. Pareiškėjos nuomone, ginčijamų nutarimų neteisėtumui konstatuoti pakanka... 12. 6.... 13. Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, jog nebuvo tinkamai... 14. 7.... 15. Rašytinis teismo posėdis klausimui nagrinėti paskirtas 2020 m. liepos 29 d.... 16. 8.... 17. Iki teismo posėdžio BUAB „Prof city“ nemokumo administratorius Vladas... 18. Teismo argumentai ir išvados.... 19. 9.... 20. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi BUAB „Prof... 21. 10.... 22. 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi teismas savo iniciatyva pripažino įmonę... 23. 11.... 24. Pareiškėja VMI prie Finansų ministerijos skundu ginčija 2020 m. birželio... 25. 12.... 26. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui... 27. 13.... 28. JANĮ 55 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatyta balsavusio „prieš“ kreditoriaus... 29. 14.... 30. Teismų praktikoje, suformuotoje taikant iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusio... 31. 15.... 32. JANĮ 3 straipsnyje įtvirtinti nemokumo proceso principai, įskaitant... 33. 16.... 34. Teismui susipažinus su šioje byloje bei bankroto byloje esančiais... 35. 17.... 36. Kreditorių teisės, kreditorių susirinkimų šaukimo, sprendimų priėmimo... 37. 18.... 38. Būtent, konstatuotina, jog pareiškėjos prie skundo pateiktas gautas 2020 m.... 39. 19.... 40. Į bankroto bylą nemokumo administratorius 2020 m. birželio 23 d. (civilinė... 41. 20.... 42. Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius, palaikydamas pareiškėjo skundą,... 43. 21.... 44. Ginčo byloje teismas susipažino su trimis skirtingais variantais to paties... 45. 22.... 46. Nemokumo administratorius Vladas Stropus 2020 m. liepos 20 d. pateikė teismui... 47. 23.... 48. Ginčo nutarimai pagal 2020 m. birželio 17 d. susirinkimo protokolą... 49. 24.... 50. Tačiau administratoriaus inicijuojami klausimai ir teikiama informacija... 51. 25.... 52. Su 2020 m. liepos 20 d. paaiškinimais Vladas Stropus pateikė teismo... 53. 26.... 54. Taip pat teismas pažymi, jog bankroto byloje nėra aiškumo ir su kreditoriaus... 55. 27.... 56. Civilinė byla Nr. 2-3621-864/2018 pagal administratoriaus ieškinį atsakovui,... 57. 28.... 58. Administratorius pateiktais duomenimis, V. U. 2019 m. rugsėjo 2 d. Kasos... 59. 29.... 60. Kompleksiškai įvertinus visus šioje byloje ir bankroto byloje turimus... 61. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, JANĮ 3... 62. panaikinti 2020 m. birželio 17 d. BUAB „Prof City“ kreditorių susirinkime... 63. Priimtą nutartį išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo... 64. Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijose... 65. Nutartis skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo...